Új Szó, 1975. június (28. évfolyam, 127-151. szám)

1975-06-17 / 140. szám, kedd

A SLOVAN BRATISLAVA MEGVÉDTE BAJNOKI CÍMÉT Hallatlan izgalmak közepette fejeződtek be az I. labdarúgó-liga 1974/75-ös bajnoki évének küzdelmei, s a döntések csak a 30. forduló­ban történtek meg. Kevesen hitték volna, hogy az Inter elveszti otthoni veretlenségét, s ezzel a sznmszédvár jut ismételten a bajnoki cím­hez. így tehát véglegessé vált, hogy a Bajnok- csapatok EK-jában ismét a Slovan képviseli színeinket, míg az UEFA Kupában az Inter Bra­tislava és a Bohemians. Még a bajnoki cím 2:4 (1:2) Bratislava, 30 000 néző, játék­vezető: Horbas. Góllövők: Jur­kemik, Petráš, ill. Svehlík (2), /oki és Undruš (tizenegyesből). Soha nem látott érdeklődés nyilvánult meg a rangadó iránt: 80 ezren akarták látni a baj­noki címet eldöntő mérkőzést. Már egy órával a kezdés előtt szinte minden hely megtelt a 30 000 befogadóképességű Inter- stadionban. Nagy hangzavarban kezdő­dött az „igazság" találkozója: s itt nem lehettek kételyeket ébresztő átadások, érdektelen­ség, mint megannyi bajnoki mérkőzésen. Az elsőségről volt szó, s ilyesmi még nem fordult elő a bratislavai labdarúgás történetében, hogy az utolsó fordulóban, a rangadón dőljön el a bajnoki cím sorsa. Az In­ter világos céllal kezdte a já­tékot, támadnia kellett, mert csak győzelem esetén biztosít­hatta a bajnoki címet. Már az első percben Jurkemik 25 méte­res nagyerejíí szabadrúgását kellett Vencelnek szögletre üt­nie. Öt perccel később az I. li­ga leggólerősebb középhátvédje, Jurkemik mintegy harminc mé­terről szabadrúgáshoz készülő­dött, mindenki azt várta, hogy kapura lövi, ő azonban legurí­totta a labdát Petrášnak, aki vissza játszotta azt, s Jurkemik megszerezte a vezetést: Nem volt túlságosan színvonalas a játék, az Inter kezdeményezett többet. A 15. percben Jokl a félpályáról indult el, becselez­te magát a 16-os vonal közelé­be és jobb (!) lábbal a jobb alsó sarokba küldte a labdát. Kovarík kapus nagyobb össz­pontosítással talán védbette volna a lövést. Az egyenlítés után is az In- ter irányította a mérkőzést, kultiváltabban futballozott, több gólhelyzetet is teremtett. A Slo- vannak csak „zavaró“ ellentá­madásai voltak. Az utolsó féi órában három nagy helyzet adódott az Inter előtt, előbb Petráš lövését ütötte ki Ven­cel, majd Levický „csukafeje- se“ szállt közelről kapu mellé, s a 40. percben Bajza lövése a felső lécről vágódott a kapu mögé. A 41. percben Svehlík egy cselsorozat után könnye­dén lerázta [urkemikot, megsze­rezte csapata második gólját. Váratlanul kezdődött a má­sodik félidő, a 46. percben Mas­ný villámgyorsan elfutott a bal szélen, az 5-ösnél Jurkemik felvágta s a megítélt tizen­egyest Ondruš értékesítette. Öt perc sem telt el, s Petráš rúg­hatott büntetőt Ján Čapkovič kezezéséért, de csúnyán fölé- lőtte a labdát. Később ugyan gólt rúgott a gólkirály, de er­re Svehlík révén a Slovan is válaszolt. Vegyes érzelmekkel távoztak a szurkolók a rangadóról. A já­ték nem elégíthette ki őket, főleg a bajnok játszott túlzot­tan passzív labdarúgást. Az In­ter a szerencsével is hadilábon Síit, a jobbnál jobb gólhelyze­teket nem tudta kihasználni. Hogy csak két gólt sikerült rúgniuk a sárga-feketéknek, ab­ban nagy érdeme van a kitü­nően védő Vencelnek is. (t. v.) Jablonec Plzeň 2:1 (1:1) Zuhogó esőben játszották le a mérkőzést. A hazai csapat tá­madott többet, de a plzeftiek csak nezehen adták meg ma­gukat sorsuknak. A vereség el­lenére a vendégcsapat nem okozott csalódást. A győzelmet jelentő gólt a második félidő 25. percében Svoboda szerezte, aki tizenegyest értékesített. sorsánál is izgalmasabban alakult a kiesés. Az AC Nitra mellett a Sparta jutott erre a sorsra, hiába aratott nagyarányú győzelmet a Teplice ellen, mert a megtáltosodott trineciek még na­gyobb arányú sikert értek el a Bohemians el­len és az ő gól arányuk egy árnyalattal lett jobb. Az I. ligától megvált Nitra és Sparta he­lyét, mint ismeretes, az új idénytől fogva a Lokomotíva és a Trenčín foglalja el... 1:2 (1:0) Prága, 10 000 néző, góllövők: Jebavý, ill. Ga&parík, Batftira. Esős, csúszós talajon nem volt szép a játék, az első fél­időben a Slávia volt fölényben, de csak a 44. percben |abavý góljával tudta ezt kifejezésre juttatni. Több veszélyes helyze­tet ugyanis a hazai csapat játé­kosai nem használtak ki. Szü­net után rákapcsolt a Trnava is, s meglepetésre nemcsak behoz­ta ellenfele előnyét, hanem a vezetést s végül a győzelmet is megszerezte. A 25. percben Gaš- parík egyenlített, majd tíz perc­cel később Bad'nra szerezte a Trnava második gólját. 5:0 (2:0) Trinec Bohemians Trinec, 8ÜÜÜ néző, játékveze­tő: Körűek. Góllövők: Onufrák (3), Pnspísil, Svoboda. A mérkőzésnek nagy volt a tétje. A kiesésre álló Tfinec hi­hetetlen becsvággyal vetette magát a küzdelembe. Délelőtt ugyan eső áztatta a pályát, de amikor a mérkőzésre sor ke­rült, a pálya talaja kitűnő ál­lapotban volt. A hazai csapat már az első félidőben 2:0-ás ve­zetésre tett szert, szünet után azonban egy időre kiegyensú­lyozódott a játék. A Tfinec az utolsó hét percben lőtt két gól­nak köszönheti, hogy elkerülte a kiesést. Az 5. percben Onuf­rák talált a hálóba, majd a 10. percben PospíSil 2:0-ra növelte csapata előnyét. Az 53. percben és a 83. percben ismét Önnfrák volt eredményes, majd röviddel a mérkőzés vége előtt Svoboda állította be a végeredményt. 1:1 (0:1) Dukla Ostrava Prága, 4000 néző, játékvezető: Kinec. Góllövők: Samek, ill. Knapp. A talaj egy kissé csúszós volt, de nem annyira, hogy ez negatívan befolyásolhatta vol­na a mérkőzést. Ennek ellenére a közönség csak közepes szín­vonalú játékot láthatott. Egyik csapat sem nyújtott kivételes teljesítményt. Az első félidő 40. percében a vendégek Knapp ré­vén megszerezték a vezetést, ennek azonban csupán hat per­cig örülhettek, mert szünet után már az első percben Sa- mek távolról leadott lövése nyomán a hálóban kötött ki a labda. Ezután a játék eléggé ellaposodott, gól már nem esett és az eredmény így érthetően nem változott. 4:0 (3:0) Sparta Teplice Prága, 20 000 néző, góllövők: Stránsky, Melicliar, Jiras (2). A prágai csapat nagy iramot diktált és minden jel arra val­lott, hogy sikerül helyét to­vábbra is biztosítania az I. liga mezőnyében. Az a három labda, amely az első félidőben a teplicei hálóba jutott megnyugtatta a Sparta szurkolóit, játékosait. A második félidő igyekezeté­nek eredménye már csak egy gól lett, s mivel a trineciek, akik ugyancsak szorongatott helyzetben voltak még eredmé­nyesebbek tudtak lenni, a nagy­Atlétika a TV-ben A Csehszlovák TV ma 16,55 órai kezdettel helyszí­ni közvetítésben számol be a RoSicky atlétikai emlék- verseny első napi esemé­nyeiről. VSS Brno 10 (0:0) Ko&ice, 6000 néző, góllövő: Dahko A vendégcsapat váratlanul nagy ellenállást tanúsított és a hazaiak támadásai rendre meghiúsultak, lövéseik célt té vesztettek. Már-már úgy látszott, hogy gól nélküli eredménnyel búcsúzik a VSS az idénytől, amikor a 74. percben Danko lövése meg­találta a hálóba vezető utat, s ezzel a két pont a vendéglátó­ké maradt. Zilina Nitra 2:0 (2:0) Zilina, 3500 néző. góllövők Beleš és Jozef Tománek. Amint az várható volt, a ha­zai csapat élt a kínálkozó le­hetőséggel és biztos győzelmet aratva biztosította továbbra is helyét az 1. liga mezőnyében. A kezdeti žilinai. nyomás csak nem akart eredményes lenni, míg végre a 30. percben BeleS volt eredményes, s a találkozó végeredményét Jozef Tománek a 40. percben állította be. AZ I. LIGA TÁBLÁZATA 1. Slovan 30 16 7 7 72:34 39 2. Inter 30 18 1 11 66:41 37 3. Bohém. 30 15 6 9 46:32 36 4. Brno 30 12 8 10 37:40 32 5. Slávia 30 12 6 12 46:44 30 6. Trnava 30 12 6 12 32:36 30 7. Teplice 30 9 12 9 28:36 30 8. VSS 30 12 5 13 66:58 29 9. Dukla 30 911 10 33:35 29 10. Plzeň 30 13 2 15 45:53 28 11. Jablonec 30 12 4 14 28:36 28 12. Zilina 30 11 6 13 38:40 28 13. Ostrava 30 9 9 12 32:36 27 14. Trinec 30 9 9 12 31:37 27 15. Sparta 30 11 5 14 45:54 27 16. Nitra 30 11 1 18 32:56 23 A sportfogadás hírei A Sazka tizenkcttalálatos szel­vénye 123456789 10 11 12 211011021 1 1 2 Szerény szereplés a kosárlabda EB-n Belgrádban igazi rangadóval fejeződtek be az idei férfi kosárlabda Európa-bajnokság küzdelmei. Utólag megállapít­hatjuk, hogy nagyjából a döntő csoportban a várakozásnak megfelelő sorrend alakult ki, de részünkről annál többre számítottunk, minthogy az olaszok ellen magára talált együt­tesünknek meg kell elégednie a hatodik hellyel. Jugoszlávia—Szovjetunió 90:84 (44:37). Mindvégig óriási küz­delem. A szovjet csapat a kez­deti jugoszláv vezetés után na. gyón feljött, s azután az utolsó percekig nagyon izgalmasan alakult a találkozó állása. A legeredményesebbek jugoszláv részről Kicsanovics (22), Cso- szics (16) és Szlavnics (12), szovjet részről Sz. Bjelov (29), Szalnyikov (17) és Jedesko (14) voltak. E találkozónak amerikai és kanadai játékvezetője volt. Az előbbi vagy minden Ítélettel a társára várt, vagy ha Ítélkezett, a szovjet csapat kárára. Spanyolország—Csehszlovákia 87:67 (46:34). A találkozó azt bizonyította, hogy együttesünk­ből túl sokat vett ki az ola­szok elleni küzdelem. A leg­eredményesebbek részünkről Bernnek (15), Pospisil és Hraff- ka (12—12) voltak. Olaszország—Bulgária 90:73 (48:40). Az olasz csapat kapott az alkalmon ós sikerével bizto­sította a maga számára a bronz­érmeket. Az EB táblázata: 1. Jugoszlávia 5 0 0 460:373 10 2. Szovjetunió 5 4 1 432:393 9 3. Olaszország 5 2 3 381:366 7 4. Spanyolország 5 2 3 397:422 7 5. Bulgária 5 1 4 388:444 6 0. Csehszlovákia 5 1 4 358:416 8 A 7.—12. helyért is befejezték a küzdelmeket. Törökország — Görögország 74:64, Lengyelország—Hollandia 88:66, Izrael—Románia 119:105. A táblázat: 7. Jzrael 5 0 0 478:422 19 8. Lengyelország 5 3 2 416:387 6 9. Törökország 5 3 2 379:396 6 10. Hollandia 5 2 3 356:377 4 11. Románia 5 1 4 408:428 2 12. Görögország 5 1 4 345:372 2 ALACSONYABB OSZTÁLYÚ BAJNOKSÁGOK Nyugat-Szlovákia Kerületi bajnokság: Levice—Ko­márno 1:1, Piešťany—Trenčín B 0:2, Bánov—Tlmače 2:1, Dun. Stre­da—Skalica 3:2, Vráble—NemSová 4:1, Galanta—Sered 0:1, Holíč— —Zl. Moravce U:2, Trnava B—Ša­hy 6:0. 1. Komárnu 30 16 R 8 44:311 38 2. Sereď 30 12 10 8 45:35 34 3. Tlmače 30 13 7 10 38:28 33 4. Skalica 30 10 12 8 46:38 32 5. D. Streda 30 13 6 11 44:48 32 6. Trnava B 30 12 6 12 57:39 30 7. Galanta 30 12 6 12 37:34 30 8. Vráble 30 13 4 13 44:33 30 9. Zl. Moiav. 30 10 9 11 40:37 29 10. Šahy 30 13 3 14 38:47 29 11. Levicu 30 10 9 11 29:37 29 12. Piešťany 30 11 7 12 33:43 29 13. TrenC. B 30 9 10 11 30:38 28 14. Bánov 29 12 3 14 54:56 27 15. Neinšová 29 11 4 14 37:50 26 16. Holífi 30 9 4 17 38:51 22 I/A Délnyugat: Gbely—Trnovec 6:0, Matuškovo—Brezová 6:0, Lu- žtanky—Čalovo 2:2, P. ŰTany—L. Trnava 4:1, Modranka—Tešedíkovo 9:1, Súrovce—Trebatice 0:6, Myja­va—V. Leváre 4:2, Vŕbové—Zbeby 1:3. 1. Vŕbové 30 19 4 7 74:41 42 2. Trebatice 30 15 8 7 68:37 38 3. Brezová 30 16 4 10 54:35 36 4. Myjava 30 15 4 11 57:38 34 5. Čalovo 30 14 4 12 50:46 32 6. V. Leváre 30 13 6 11 55:51 32 7. Modranka 30 13 5 12 56:34 31 8. Zbeby 30 12 7 11 41:48 31 9. L. Trnava 30 9 11 10 31:37 29 10. Trnovec 30 11 7 12 36:62 29 11. Matúškovo 30 12 4 14 44:55 28 12. Tešedíkovo 30 10 8 12 38:47 28 13. P. Oraný 30 9 8 13 48:58 26 14. Lužianky 30 8 10 12 35:47 26 15. Gbety 30 11 118 46:48 23 16. šúrovce 30 2 11 17 25:76 15 I/A Északkelet: Partizánske B— Továrnlky 1:2, N. Mesto—Dvory nad Zit. 8:0, Šurany—N. Zámky B 2:1, V. Ripňany—Koniarovce 5:0, Chynorany—Hurbanovo 3:2, Tvrdo­šovce—Solčany 4:1, St. Turá—B i- šany 6:2, Uhrovec—Kolárovo 4:0, Šurany—Kolárovo 4:2, St. Turá— Hurbanovo 3:0 játék nélkül. 1. Továrniky 30 17 4 9 78:44 38 2. Kolárovo 30 19 0 11 66:50 38 3. St. Turá 30 14 5 11 58:41 33 4. Šurany 30 14 4 12 70:55 32 5. Hurbanovo 30 15 2 13 36:50 32 6. Uhrovec 30 14 3 13 50:41 31 7. N. Mesto 3012 6 12 44:41 30 8. Tvrdošovce 30 13 4 13 52:52 30 9. Koniarovce 30 12 6 12 36:51 30 10. Boranv 30 12 5 13 44:37 29 11. Solčany 30 11 7 12 46:49 29 12. Chynorany 30 14 0 18 52:54 28 13. V. Ripňany 30 12 4 14 40:56 28 14. Dvcry »i. Z. 30 12 3 15 36:58 27 15. M. Zámky B 30 10 4 16 40:46 24 16. Partizánska B 30 8 5 17 32:55 21 Közép-Szlovákia Kerületi bajnokság: Bytča—Čad­ca 2:2, Banská Bystrica B—Selce 4:3, Nižná—Krásno 1:0, Stráňavy —Nováky 2:0, Turany—Rlm. Sobo­ta 1:0, Sučany—Nová Dubnica 2:1, Hriňová—Lučenec 2:1, Brusno— Žarnovica 2:1. 1. Bytča 29 17 5 7 53:19 39 2. B. Bystrica B 29 13 9 7 44:29 35 3. Lučenec 29 12 7 10 41:33 31 4. Hriňová 29 14 2 13 44:51 30 5. Krásno 29 13 4 12 32:39 30 6. Stráňavy 29 U 7 11 52:46 29 7. Nižná 29 13 3 13 45:42 29 8. Turany 28 10 9 9 37:39 29 9. Žarnovica 28 11 7 10 34:42 29 10. N. Dubnica 2911 6 12 43:39 28 11. Sučany 29 10 8 11 34:35 28 12. Brusno 29 13 2 14 41:59 28 13. Nováky 29 10 7 12 38:45 27 14. Čadca 29 11 4 14 33:35 2** 15. Selce 29 8 912 38:42 25 16 R. Sobota 29 4 10 15 24:47 18 Az osztrákokat nem érdekli a labdarúgás: Az utóbbi időben az osztrák labdarúgó-válogatott derekasan szerepelt. Otthonában két esz­tendeje nem talált legyőzőre. A tavaszi válogatott évadzárón olyan ellenjelet kapott a cseh­szlovák együttesben, amely a rettegett portugálok elleni 5:0 arányit prágai győzelem után érthetően a nemzetközi sport­közvélemény érdeklődésének homlokterébe került. Mindezt figyelembe véve azt várhatta az ember, hogy a 70 000-en jelüli befogadóképességű Práter sta dionban telt ház fogadja a két nagy ellenfelet. Ráadásul az osztrák sportszaksajtó hagyomá­nyos ünnepe során az ország legsikeresebb sportolóit szembe állították a közönséggel, hadd lássák őket azok, akiknek az ilyesmiben még nem volt ré­szük ... A hivatalos adatok szerint en­nek ellenére csak 16 000 volt a fizető nézők száma, 10 000 jobbára iskolás fiatalnak in­gyenjegyet adtak, hogy így leg­alább némileg betakarják a le­látók ürességét. Olyan nagy vá­rosban, mint Bécs, amelynek lélekszáma az ország lakosságá­nak csaknem egyharmadát te­szi ki, tehát mindössze 16 000 fizető néző akadt, s feltehető. en soraikban még vidékiek, sőt külföldiek is voltak. Ennyire betelt volna az oszt­rák néző a sporttal? Koránt­sem! Ahogy az ember elnézte a stadion pénztáraknál lévő ár­jegyzéket, láthatta, hogy a jobb ülőhely 160 schillingbe került. Ehhez számítsuk hozzá az oda- vissza szükséges villamosjegy árát 8—8 schilling, vagyis 16 schilling értékben, az esetle­ges, szükséges frissítőt, amely szintén méregdrága, máris ki­jött egy 200 schillinges tétel, s ezt a kiváltságosok kis cso­portján kívül ugyan ki enged­hetné meg magának-? A testi és szellemi munkások, a dolgozók tízezrei semmiesetre sem. Még a nagyon drága hús­ból is 2,5 kg-ot vehetnek ugyanezen a pénzen... Ausztriában az év üiső öt hónapján a vártnál is nagyobb méreteket öltött az infláció, s az átlagos áremelkedés meg­haladta a 9 százalékot. A világítás és fűtés 16,4, az egészségügyi gondoskodás 12,6, a lakás 12,6, a művelődés és a szórakozás 10 százalékkal lett dráaább az említett időszakban, a szezónáruk 12,7 százalékkal drágábbak a feltételezett átlag­nál. A dolgozók, egyéb alkalma­zottak és a nyugdíjasok nem­csak ezt az óriási terhet vise­lik, hanem a kereseti adó re­formjának bevezetése óta az év első négy hónapjában át* lagban 200 schillinggel kel­lett több béradót fizetniük, mint 1974 hasonló hónapjaiban. Nem titok, hogy ott, ahol a nehezebb, a piszkosabb, tehát a gyengébben honorált munkál végzik, általában nem német, tehát idegen szót lehet hallani^ s ezek vámszerői aznk az ide­gen nyelvű feliratokkal csalo­gató kis üzletek, amelyekben az áruházak idénykiárúsításá- nál szerzett, tehát divatjátmúlt, elértéktelenedett árút, amolyan zsákbamacskaként adják el úgy­nevezett „jutányos áron.“ Akit a megélhetés gondjai egyre többet és kellemetleneb- bül foglalkoztatnak, még lra olyannyira érdeklődik is a nagy sportesemény iránt, meg­gondolja vajon, jelentős össze­get itlyen formában vonjon-e el családjától, önmagától, vagy­is megvegye a drága belépője­gyet. Erre akarja kényszeríteni a tv is, hiszen egyenes adásban nem közvetíti a rangos sport- eseményeket, csupán képfelvé­telről és kivonatosan ... ZALA JÖZSEÍ Inter Slovan Slávia Jrnava múltú Spartának kellett meg­válnia az I. ligától.

Next

/
Oldalképek
Tartalom