Új Szó, 1972. június (25. évfolyam, 127-152. szám)

1972-06-27 / 149. szám, kedd

A labdarúgó utánpótlás válogatottak EB döntőjében: Szovjetunió-Csehszlovákia 2:2 (0:0) A moszkvai Luzsnyiki stadionban rekkenő hőségben játszot­ták a labdarúgó utánpótlás-válogatottak első Európa-bajnok- ságának első döntőmérkőzését, amely nagy küzdelem után igazságos döntetlent hozott. Ezzel az eredménnyel a cseh-, szlovák együttes jól megalapozta az ostravai visszavágót, amelyre pénteken, június 30-án kerül sor. A gyorsabb, erőteljesebb, ha- gólja után is, hiszen a 87. tározottabb, s minden igyeke­zetével gólratörőbb szovjet együttes az 51. percben Bloliin révén vezetést szerzett és ro­hamai súlyos csehszlovák vere­ség árnyékát vetették előre. Nem így történt. A taktikailag érettebb és technikásabb cseh­szlovák csapat a 66. percben Albrecht révén egyenlíteni tu­dott, s ugyanezt megtette Bu- cajev 69. percben lőtt vezető percben Melicliar jóvoltából ismét egyenlített. A közönség mindvégig izgal­mas találkozó szemtanúja lehe­tett. A csehszlovák csapat, sze­rencséjére megtalálta a dina­mikus szovjet rohamok ellen­szerét és váratlanul kiváló eredményt ért el. A látottak alapján Ostrava is nagy talál­kozó színhelye lesz. (z) Argentína, Portugália, és Jugoszlávia továbbjutott Brazíliában befejezték a labdarúgó mini-VB csapat­küzdelmeit I. csoport: Afrika — Kolum­bia 3:0 (2:0), Argentína — Franciaország 0:0. A táblázat állása: 1. Argentína 7 pont 13:1 gólarány, 2. Franciaország 7 pont 10:2 gólarány, 3. Afrika, 4. Kolumbia, 5. Közép-Amerika. Jobb gólkülönbségével Argentí­na jutott tovább. II. csoport: Chile — Irán 2:1 (0:0), Portugália — Írország 2:1 (2:1). A táblázat: 1. Portu­gália 8, 2. Chile 6, 3. Írország 3, 4. Ecuador 1 pont, 5. Irán 1 pont. Ebből a csoportból tehát Portugália lett a döntő részve­vője. III. csoport: Paraguay — Bo­lívia 6:1 (1:0). A végeredmény: 1. Jugoszlávia 7, 2. Paraguay 6, 3. Peru 4, 4. Bolívia 2, 5. Vene­zuela 1 pont. A csoportgyőzelemmel tovább került csapatok a kiemelt együttesekkel együtt két cso­portba osztották. Az I. döntő csoport: Brazí­lia, Csehszlovákia, Skócia és Jugoszlávia. A II. döntő cso­port: Szovjetunió, Uruguay, Por­tugália, Argentína, A további menetrend: június 28-án Rio de Janeiróban a Ma- racana stadionban Brazília — Csehszlovákia. Június 29-én Belo Horizonté­ban: Skócia — Jugoszlávia, Sao . Paulóban: Szovjetunió — Uruguay és Rio de Janeiróban: Argentína — Portugália. Július 2-án, Sao Paulóban: Brazília — Jugoszlávia, Porto Alegreben: Skócia — Csehszlo­vákia, Rio de Janeiróban: Uru­guay — Portugália és Belo Ho­rizontéban: Szovjetunió — Ar­gentína. Július 5-én Rio de Janeiró­ban: Brazília — Skócia. Július 6-án, Sao Paulóban: Csehszlovákia — Jugoszlávia, Belo Horizontéban: Szovjet­unió — Portugália és Porto Alegreben: Uruguay — Argen­tína. A csoportgyőztesek július 9-én a Rio de Janeiro-i Mara- cana-stadionban vívják a dön­tőt, a második helyezettek ugyanott az előmérkőzésen küz­denek a harmadik helyért. A KÜLFÖLD LABDARÚGÁSA Két mérkőzést játszottak szombaton, illetve vasárnap a lengyel labdarúgó-bajnokság el­ső osztályában. A Gwardia 3:1- re legyőzte a Zaglebie Sosno- wiec együttesét, a Légia azon­ban nagy meglepetésre 3:0-ra kikapott a Zaglebie Walbrzych- tól. A bajnoki cím már a Gór- nik Zabrze csapatáé, amely 37 pontot szerzett. Június 11-ről elmaradt három mérkőzés lejátszásával befeje­ződött a görög labdarúgó-baj­nokság. Az utolsó eredmények: Panathinaikosz — Panahaiki 2:1, PAOK — Olympiakosz 4:3, Arisz — Veria 5:0. Az élcsoport végeredménye: 1. Panathinai­kosz 88, 2. Olympiakosz 83, 3. AEK 82, 4. Arisz 81 pont. A Spanyol Labdarúgó Kupa negyeddöntőjében a Real Mad­rid ugyan 3:1 arányú vereséget szenvedett az Espanoltól, de az összesítés alapján így is tovább­jutott és az elődöntőben a Va­lencia lesz az ellenfele. A bolgár bajnokságban 1. a CSZKA 52 ponttal, 2. Levszki 48, 3. Sztará Zagora 38 ponttal. Belgrádban nagy részvét mel­lett temették el Vlagyimir Gyur- kovics egykori válogatott lab­darúgót, akit mint ismeretes, a múlt héten Svájcban egy rend­őr lelőtt. Többezer ember, a Cr­vena Zvezda, a St. Eetienne és Sión játékosai búcsúztatták a kitűnő sportembert. Fischer nem utazott el Reykjavik!» A Panam légitársaság óriásgépe reykjavíki céllal indulásra készen várakozott a New York-i repülőtéren. Hiányzott egy utasa, mégpegid Robert Fischer, aki percekkel az indulás előtt lemondta foglalt helyét s így az eredetileg tervezett időpontban nem utazott el az izlandi fővárosba, ahol július 2-án kezdődik Szpasszkij elleni világbajnoki mérkőzéssorozata. 1972. VJ. 27. Fischer nem indokolta meg újabb váratlan elhatározását. Helyette Fred Cramer, az Ame­rikai Sakk Szövetség volt el­nöke, Fischer barátja utazott és nyilatkozott az újságíróknak: „Ha megérkeztem Izlandra, fe­lülvizsgálom, hogy teljesítet­ték-e azokat a feltételeket, ame­lyeket kértünk, s akkor majd telefonon tájékoztatom baráto­mat.“ Fischernek van azonban újabb feltétele, s ezt is Cramer ismertette a kennedyi repülőté­ren: „Bobby csak fluoreszkáló világítás mellett hajlandó ját­szani, mert ez fokozza kon­cén tráló-képességét és meg­nyugtatja.“ Néhány óra múlva újabb bo­nyodalmak támadtak: az a tv- társaság, amelyik közvetíti majd a 24 világbajnoki játsz­mát, tiltakozott, mert a Fischer által kért világítási rendszer nem felel meg a színes közvetí­tés követelményeinek. A reykjavíki repülőtéren egyébként népes fogadóbizott­ság várta Fischert, s amikor az érkezők között nem üdvözölhet­ték az amerikai versenyzőt, T. Horantíssont, az izlandi szövet­ség elnöke gépkocsiba ült, a te­levíziós társaság székházához hajtatott s egyenes adásban je­lentette be a nézőknek: „Fis­cher nem érkezett meg.“ Fischer tehát újra lépett, de ezúttal nem a sakktáblán. Kér­dés, nem kerül-e időzavarba. Az a helyzet, hogy a légitársa­ságnak a héten mindössze szer­dán indul gépe Izland szigeté­re, s erre a járatra már minden hely foglalt. # A finnországi Saarijaerviben több kitűnő eredményt értek el a nemzetközi atlétikai versenyen. Különösen figyelemre méltó a 3000 méteres akadályfutásban a finn Kantanen 8:29,6 perces ideje. 0 Münchenben az NSZK vízilab­da válogatottja 6:5 arányban le­győzte az Egyesült Államok csapa­tát. Eva Parikrupová, a Plastika Nitra játékosa elvégezte a nyitrai Mezőgazdasági főiskolát. Felvételünkön Milan Branický doc. nyújt­ja át Parikrupovának a mérnöki oklevelet. (Matis felvétele) Kettős vereseg Bukarestben A bukaresti stadionban gyér érdeklődés mellett került sor a Románia—Csehszlovákia—Hollandia női atlétikai hármasvia­dalra. A csehszlovák válogatottnak nem sikerült elhárítania a kettős vereséget. Tény, hogy a válogatott tagjai sokkal gyengébb teljesítményt nyújtottak, mint a korábban lebonyo­lított nemzetközi versenyeken. A találkozó végeredménye: Ro­mánia—Csehszlovákia 78:57, Holandia—Csehszlovákia 80:55, Románia—Hollandia 69:66. Eredmények: 100 in: Van Gool (h) 11,8, Glesková (cs) 11,8, Makkini (h) 12,3, Putnová (cs) 12.6, Surdu (r) 12,6, Lázár (r) 12.7. 200 m: Van Gool 23,9, Gles­ková 24,0, Sterke (h) 24,6, Put­nová 25,2, Surdu 25,5, Lázár 25,9. 100 m gát: Bufanu (r) 13,3, Sterke (h) 13,6, Van Beek (h) 14,1, Schönauerová (cs) 14,4, Slavičová (cs) 14,7, Bitulaece (r) 15,0. ' 400 m:*Huth (h) 54,0, Burg- raaf (h) 54,8, Lean (r) 55,0, Monoranu (r) 55,2, Sayfertová (cs) 55,5, Cerchlanová (cs) 56,0. 800 in: Silai (r) 2:02,7, Sita (r) 2:05,6, Keiser (h) 2:05,6, Van Voeven (h) 2:06,0, Jelilíč- ková (cs) 2:10, Hlaváčková (cs) 2:30,1. Diszkosz: Menis (r) 62,0, Ma- noliu (r) 60,74, De Buyn (h) 51,84, Vyhnalová (cs) 49,30, Kostková (cs) 48,30, Van Wa- gemonge (h) 44,74. Magas: Ahlers (h) 180, — holland csúcs, Popescu (r) 180, Prosková (cs) 177, Karbanová Országos bajnokságot nyertek A topofníkyi (Nyárasd) női ifjúsági kézilabda-csapat fölé­nyesen nyerte az országos baj­nokságot. A jelentések szerint első helyük teljesen megérde­melt és a szakemberek vélemé­nye szerint néhány játékosuk már most bármelyik I. ligás felnőtt csapatnak erőssége le­hetne. Az országos bajnokságért fo­lyó mérkőzések eredményei: Topoíníky—Olomouc 18:10, To- poľníky—Vršovice 14:8, Topoľ- níky—Plastika Nitra 9:7, Olo­mouc—Nitra 10:8, Olomouc— Vršovice 10:5, Nitra—Vršovice 11:8. A küzdelmek legeredménye­sebbje a Družstevník TopoTní- ky játékosa, Domény volt 14 góllal — ő kapta a legjobb já­tékos címét is — Angyal, For­ró és a nyitrai Cintula (egy­aránt 12 góllal) előtt. A diákbajnokságot pedig a nyitrai lányok csapata nyerte. A Sparta dönt A labdarúgó Közép-európai Kupa utolsó csoportmérkőzését ma este 20,00 órai kezdettel játssza a Sparta Praha a KK-t védő Cselik Zenyica együttesé­vel. Amennyiben Sparta-győze- lem vagy döntetlen születik, ezen az ágon a Budapesti Hon­véd lesz a csoportelső. A Cselik csak abban az esetben játszhat- ja a két fordulós döntőt az el­lenfelére váró Fiorentinával, ha a csehszlovák fővárosban győzelmet arat. A csoportmérkőzések eddigi eredményei: Sparta — Honvéd 2:3, Honvéd — Cselik 3:0, Cse­lik — Sparta 2:0, Honvéd — Sparta 2:1, Cselik — Honvéd 3:0. (cs) 177, Akkermann (h) 174, Comsa (r) 165. Súly: Fibingerová (cs) 18,58, Ciolanu (r) 17,84, román csúcs, Salagean (r) 17,47, Van Noor- dyn (h) 36,82, Duchoüová (cs) 15,38, Schalg (h) 14,22. Gerely: Neascu (r) 54,10, Stancu (r) 47,76, Linková (cs) 47,60, Kuys (h) 47,16, Jiráňová (cs) 42,76, Luyer (h) 41,98. 1500 m: Andrei (r) 4:16,1, Boxen (h) 4:16,1, Van Gersen (h) 4:20,1, Linka (r) 4:29,1, Privrelová (cs) 4:31,0, Margol- dová (cs) 4:54,6. Távol: Viscopoleanu (r) 638, Popescu (r) 622, Reziková (cs) 615, Hoogengoorn (h) 592, De- vinská (cs) 572, Van Beek (h) 560. 4x100 m: Hollandia 3:40,8, Románia 3:41,0, Csehszlovákia 3:46,0. 4x100 m: Hollandia 45,2, Csehszlovákia 47,0, Románia 47,3. Az NDK atlétikai bajnoksá­gának utolsó napján több szám­iján kimagasló eredmények szü­lettek. Férfiak: 110 in gát: Siebeck 13,4, Schönberger 13,9, súly: Gies 21,21, Rothenburg 20,79, Briesenick 20,73, diszkosz: Tho- rith 62,50, Lösch 59,90, távol: Klauss 812, Lauterbach 783, rúd: Nordwig 510, magas: Jun­ge 221, Hüttl 210, 1500 in: Jus­tus 3:40,4, Hemmerling 3:40,9, 5000 méter: Eisenberg 13:44,8, Scholz 13:45,0. Nők — 100 m gát: Erhardt 12,7, Krumpholz 12,9, magas: Schmidt 182, Kandzior 182, 1500 m: Hoffmeister 4:11,6, Burneleit 4:11,7, Muck 4:17,4, gerely: Fuchs 62,92, Todten 57,66, súly: Gummel 19,48, Adam 19,43. mSTININEK jól ment Assenben került sor az ország­úti motorkerékpáros VB-be számí­tó Hollandia Nagydíjáért rende­zett versenyre. A legsikeresebben a spanyol Nieto és az olasz Agos­tini szerepeitek, mindkét verseny­ző két két számban aratott győzel­met. Eredmények: 50 kem-ig: 1. Nie­to — Derby gépen 29:23,5, 2. De Vries (holland) Kreidler, 29:23,8, 3. Bártól (osztrák), Kreidler, 31:17,9 perc. 125 kem: 1. Nietu, Derby 48:06,1, 2. Janson (svéd), Maico, 48:26,3, 3. Siinonds (angol , Kavasaki, 48:26,6, 250 kem: 1. Gould lángol), Yamalia, 54:07,4, 2. Paso­lini (olasz), Aermacclii, 54:13,9, 3. Sa a line n (finn), Xamaha, 54:32,4 350 kem: 1. Agostini (olasz), MV Augusta 1:03:02,9 óra, 2. Saarinen (finn), Yamaha, 1:03:24,7, 3. Pasolini, Aermacchi, 1:03:35,4, 500 kein: 1. Agostini, MV Augusta, 1:03:33,7, 2. Paganl (olasz), MV Augusta, 1:05:30,9, 3. Kneubiihler (svájci), Yamalia, 1:05:40,8 óra. A világbajnokságban az 50 kcm- es géposztályban Nicto vezet 51 ponttal De Vries 42 pont előtt, a 125 kcm-es géposztályban Morti­mer (angol) 63, Parloti (olasz) 52 pont előtt. A 250 kcm-es gép­osztályban Gould 56, Pasolini 54 pont előtt, 350 kem: 1. Agostini 80, 2. Saarinen 60 pont. 500 kem: 2. Agostini 90, 2. Pagani 63 pont. Véget értek a bajnoki fertelmek Az elmúlt hét végén az alacso­nyabb osztályokban is véget ér­tek a bajnoki pontokért folyó küzdelmek. Alant közöljük a leg­utóbbi forduló eredményeit és a végső táblázatokat. Kerületi bajnokság Kelet-szlovákiai kerület — nyu­gati csoport: Levoča—Revúca 2:0, Dobšiná—Valaliky 0:5, Moldava—■ Hranovcnica 6:0, Poproč—Kos. N. Ves 4:2, Sp. Vlachý—Ľubica 1:4, Kiásná — Harichovce 2:2, Sp. Byst­ré—Smižany 1:3. 1. Valaliky 28 16 6 6 57:31 38 2. Moldava 28 14 8 6 50:18 36 3. Koš. N. Ves 28 16 0 12 71:43 32 7. Kiásná 28 13 3 12 48:39 29 9. Poproč 28 12 3 13 52:44 27 Keleti csoport: Kamenica—Sol 3:2, Sobrance—Michaľany 6:2, Mi­chalovce „B“—Belá 10:0, Giral­tovce—Drieňov 5:2, Šar. Michaľa­ny—Medzilaborce 2:5, Malčice—V. Šariš 2:0, Bardejov ,,B“—Sečovce 3:2. 1. Medzilaborce 26 16 6 4 81:27 38 2. Michalovce B 26 17 2 7 66:28 36 3. Sol 26 13 5 8 53:34 31 12. Michaľany 26 8 3 15 53:69 19 I A osztály Zohor—Start 3:0, Dev. N. Ves — Jakubov 2:0, Modra—Trnávka B 3:3, Jabloňové—Petržalka B 3:0, Senkvice—Dúbravka 1:1, Záh. Byst­rica—Vysoká 0:2, Tomášov—Spoje 0:1. 1. Spoje 26 17 4 5 41:18 38 2. Dev. N. V. 26 16 3 7 54:26 35 3. Tomášov 26 13 7 6 37:19 33 4. Petržalka B 26 10 10 6 57:28 30 5. Jabloňové 26 11 8 7 43:43 30 6. Jakubov 26 9 10 7 28:26 28 7. Zohor 26 11 5 10 29:29 27 8. Z. Bystrica 26 9 7 10 3C:41 25 9. Modra 26 6 10 10 31:38 22 10. Trnávka B 26 8 5 13 41:41 22 11. Štart 26 7 6 13 31:37 20 12. Vysoká 26 6 6 14 22:42 20 13. Senkvice 26 6 6 14 27:55 18 14. Dúbravka 26 6 5 15 18:52 17 I B osztály Bratislava: Pezinok „B“—Lozorno 4:1, Vinhorady „B“—Rovinka 1:2, MDŽ—Rača 1:0, Vrrkuňa—Poz. stavby 2:2, Rapid—Lamač 1:2, Čas­tá—Matador 2:2, Viničné—Gajary 3:1. 1. MDŽ 26 18 6 2 65:15 42 2. Rača 26 15 5 6 47:27 35 3. Lozorno 26 13 5 8 49:45 31 4. Matador 26 10 10 6 38:35 30 5. Pezinok B 26 13 2 11 45:35 28 6. Poz. stavby 26 10 6 10 39:37 26 7. Vrakuňa 26 9 8 9 36:40 26 8. Vinohr. B 25 11 2 12 34:42 24 9. Rapid B 25 8 7 10 37:39 23 10. Gajary 26 10 3 13 47:50 23 U. Častá 26 7 8 11 50:53 22 12. Viničné 26 9 2 15 35:47 20 13. Rovinka 26 7 3 16 34:58 17 14. Lamač 26 5 5 16 40:73 15 BRATISLAVA: Ivánka—Jun. Slo­van 0:2, Kablo—Bernolákovo 3:3, Rapid B—CH Malacky 0:1, Trnáv­ka—Jur 4:0, CH Bratislava B— Vinohrady 1:6, Pezinok—Senec 5:0, Strojár Malacky—Pod. Bisku­pice 1:0. 1. Trnávka 26 19 3 4 56:21 41 2. Pezinok 26 14 11 1 49:19 39 3. Vinohrady 26 11 9 6 43:18 31 4. CH Brat. B 26 12 7 7 48:37 31 5. Slovan Jun. 26 12 7 7 43:34 31 6. CH Malacky 26 8 11 7 35:30 27 7. P. Biskupice 26 10 7 9 38:37 27 8. Rapid B 26 9 7 10 40:31 25 9. Kablo 26 7 10 9 34:40 24 10. Senec 26 7 7 12 25:40 21 11. Jur 26 5 10 11 27:40 20 12. S. Malacky 26 6 8 12 20:39 20 13. Ivánka 26 7 2 17 23:61 16 14. Bernolákovo 26 3 5 18 23:57 11 Kelet-szlovákiai kerület: Svid­ník—Sabinov 6:0, Lokomotíva Ko­šice B—VSS B 0:1, Rudňany—Še- baštová 3:2, Iipany — Rožňava 1:3, Kráľ. Chlmec—Stará Ľubovňa 1:0, Jelšava—Lubeník 1:0, Kežmarok— Prešov B 3:2. 1. Rožňava 26 16 7 3 46:21 39 2. Prešov B 26 10 8 8 39:39 28 3. VSS B 26 12 3 11 45:36 27 11. Kr. Chlmec 26 10 4 12 33:50 24 Teniszezőink Wimbledonban A csehszlovák férfi tenisze­zők Wimbledonban a nagy nemzetközi verseny első fordu­lójában így szerepeltek: KodeS —Rodriguez (chilei) 6:1, 4:6, 6:1, 6:1, Pála—Durham (auszt­rál) 6:3, 9:8, 6:4, Gottfried (amerikai)—Zedník 6:2, 6:2, 9:7.' A sportfogadás hírei A Sazka 26. játékhetének tizen* kéttalálatos szelvénye: 123456789 10 11 12 100112200 1 1 1 \

Next

/
Oldalképek
Tartalom