Új Szó, 1969. március (22. évfolyam, 51-76. szám)

1969-03-28 / 74. szám, péntek

KIKÜLDÖTT MUNKATÁRSUNK, ZALA JÓZSEF TELEXJELENTÉSE Kanada ötödik veresége Svédország—Kanada 4:2 (1:0,0:2, 3:0) Tegnap egy mérkőzésre került sor a stockholmi jégkorong-világ bajnokságon. A vendéglátó svéd válogatott — ha nem is könnye­dén, mint az első találkozón — megérdemelt győzelmet aratott Kanada válogatottja ellen. A ka­nadai csapat Igy már nem szól­hat bele az elsőség és az érmek kérdésébe. Kanada vilogatottjá­nak ez volt az ötödik veresége a világbajnokságon. A A jégkorong bölcsőjének koroji­gozói az eddigi „nagyok" elleni mérkőzésen alulmaradtak. Most Itt volt a nagy lehetőség, hogy be­bizonyítsak, miszerint képeseit tisztes eredményt is elérni az eu­rópaiak ellen. Az első harmad gyenge Iramú játékot hozott. Hat másodperccel a játékrész befeje­zése előtt Sterner révén a (védek szerezték meg a vezetést. A második harmadban izgalma­sabb, érdekesebb lett a játék, a színvonal azonban nem kényeztet­te el a közönséget. A 28. percben B«8Í egyenlített, majd Hetndel szerezte meg a vezetést a kana­daiak számára. Az utolsó harmadban, sem volt nagy iramú a találkozó. A 42. percben Sterner egyenlített, majd tíz perccel később S. Johar.sson szerzett újabb gólt. Az ntolsú percben a kanadai edző lehívta a kapust a jégről, de így ls a své­dek értek el gólt Nygrén révén. A VILÁGBAJNOKSÁG ÁLLASA: ]. Csehszlovákia 8 7 0 1 38:16 14 2. Szovjetunió 8 7 0 1 52:17 14 3. Svédország S 8 0 2 34:15 12 4. Kanada 8 3 0 S 18:28 6 5. Finnország 8 1 0 7 18:43 2 fi. USA a 0 0 8 18:57 0 A YB mai miísora: 19,00: Szovjetunió — Cseh­szlovákia . BRATISLAVA: 19,00 óra Szovjetunió—Cseh­szlovákia BUDAPEST: 21,20 óra Szovjetunió—Cseh­szlovákia ( f elvételről). Lassan, de biztosan közeledik a folyamatban levő jégkorong-baj­nokság vége. A csapatokon már bizony meglátszik a nagy igény­bevétel. Igaz, az is lebet, bogy most van folyamatban az utolsó nagy erőüsszpontosítás, mert még áll a harc, s ma még nem lehet tudni, hogy a három „nagy" mi­lyen sorrendben foglalhat helyet a győzelmi dobogón. A csehszlovák csapat a játéko­sok egészségét illetően nem di­csekedhet. Az amerikaiak elleni mérkőzésen megsérült egyik leg­jobbja Suchý, akit kórházba kel­lett szállítani. A tüzetes orvosi vizsgálat a jobbkezén mutatóujj törést állapított meg s fgy egye­lőre gipszkötés van a kezén. Sn chv ennek ellenére sem adta tel a harcot. A csapat csütörtök dél­utáni edzésén még nem vett riszt, de ma reggel feltétlenül ott akar lenni az edzésen. Kijelentette, bosy a Szovjetunió elleni találko zón is szerepelni kfván. Ez nagy dolog, hiszen mindenki tndja, mii jelent Suchý a csapat számára, de annak is tudatában vagyunk, hogy egy ujjtörés nem gyerekjáték. Amennyiben Suchý játékára még sem kerülhetne sor, akkor egyéb megoldás híján a Pospísil —Ma­chač kettős mellett a Hoŕesovský — Bednár párosnak kell megpró­bálni a szovjet rohamok útját áll­ni. Az Amerika elleni találkozón Horešovskýt le kellett cserélni és helyette Bednár jött iie, de Snchý sérülése ulán Hoŕesovský ismét helyet kapott a csapatban. Az ilyen cserék természetesen keHve­zőtleniil hatnak a játékosok lelki­állapotára. Reméljük, hogy Ismét kijön a lépés, és a rossz előjelek ellenére csapatunk kivágja a re­zet. HALLATLAN ERDEKLÚDÉS A stockholmi közönség jól tnd­|a, mit jelent a VB végső kime­netele szempontjából a mai Szov­A közelmúltban néhány szép versenysikert ért el Wosterlnen finn bajnok — többek között ki­harcolta a zónaversenyen való részvétel jogát. Nyilván ez kész­tette a Finn sakkszövetséget ar­ra, hogy — bizonyos anyagi áldo­zattal — edzöpartnert keressen Westerlnen számára — Bent Lar­sen dán nagymester személyében. A nagymester a nyolc játszmés páros mérkőzést nagy fölénnyel nyerte: már 6:l-re vezetett, ami­kor Westerlnen némi szerencsé­vel szépített 6:2-re. A játékosok harci kedvét mutatja, hogy egyet­len játszma sem végződött dön­tetleníill Bemutatjuk a mérkőzés hetedik játszmáját: Királyindiai védelem Világos: B. Larsen — Sötét: H. Westerinen. 1. Hf3 Hf6 2. c4 gB 3. Hc3 Fg7 4. e4 d6 5. d4 0—0 6. Fg5 c5 Ihiba lenne 6. ... e5 7. de5: de5: 8. Vd8: Bd8: 9. Hd5 miatt, de Geller Hbd7 majd e5 el szokta folytatni) 7. d5 HaB (gyakrabban játszák e8 majd ed5:-öt) 8. h3 Bbľ-re Fa5 a Hc5: fenyegetéssel — 19. Fa4: f5 20. Fa5 Bbb8 21. ef5: gf5: 22. b4 jő játékkal J 17. ... Hh7 18. Hd3 f5 19. f4 ef4: 20. Hf4: Ve8! 21. Vd2 g5 22. Hd3 f4l 23. Ff2 T3 24. e5l (sötét jó el­len játékhoz jutott, de Larsen ügyes taktikai megoldást választ) 24. ... fgü: 25. Kg2: Vh5? (a finn mester túlbecsülte az állását — 25. ... Fb3:-H 26. Kh3: Vh5+ 27. Kg2 Vf2+ örökös sakkal döntet­lenre vezetett — és ez lett volna számára a legjobb.) 26. Ve3! (Lar­sen nem veszti el a fejét — 26. e6 HeB:! után sötét nagyon erňs támadáshoz jut) 26. ... de5: 27. Hc5: Fc8 28. Vd3 Ff5 29. H5e4 Bg6 30. Fc5 g4 (nincs más, Bf7­re 31. Bf5: BI5: 32. Hg3 dönt) 31. Ff8: gh3:+ 32. Khl HfS: 33: Vf3 (természetesen a prózai Hf6 + BfB: 34 Bf5: ls elég volt — de most szép befejezés következik] 33. ... Fg4 34. Vf7+ Kh8 (Kh7-re W6 + és Vg8 matt) 35. Vf8: + I Ff8: 36. Bf8:+ Kg7 37. Bbfl Fe8 Imit játszón Blf7 matt ellen? — 37. . .. Bg6 ra 38. Hg3 nyer.) 38. •K.'ts: Bgl + 39. Bgl: + Kf8: 40. BÍ1+ Ke7 41. Hd5+ Hd5: 42. cd5: és sittét feladta. 580. sz. fejtörő. V. Kamenszkij („84" 1969) Világos Indul és 2 lépésben mat­tot! ad [2 pont.) B B B R ÜP i * W: B H y Ü B pff mm WM M B pi te « w/Á * | 8 p ŽSj • pi T W' HP tisi Wi fám. S mm, m • mm • jjf 1 Hc7 9. Fd3 aS 10. a4 Fd7 11. a5 Bb8 12. 0—0 b5 13. ab6: ep. Bb8: 14. Bbl e5 15. Hel Ve7 16. Fc2 h6 17. Fe3 (pontosabb volt 17. Frt?! Pl. Hh7 18. Ha4 Fa4: — Ellenőrző jelzés: Vilá­>:us: Ka7, Vb2, Bd5 és e7, Fhl és h8, gy: a2, 1)7. és g4 (9 báb). Sö­tét: Kc4, Bg7, Hal és b3, Fh6 gy: g5 és h2 (7 bab). A megfejtés be­küldésének határideje: április 7. A megfejtések az Oj Sző szerkesztősé­gének címére kQlden­d ők „Sakk" megjelölés­sel. A helyes megfejtők küzül ketten minden héten könyvjutalmat kapnak, továbbá fi 1­1 a n d ó megfejtési lét­raversenyt vezetünk. Az 578. sz. fejtörő (Bu­kovinszky L.) helyes megfejtése: 1. HdSII Mellékmegfejtés: 1. FÍ3-H (Bb6?—Fc6). Az 576. sz. fejtörőnél 1. b8V?-re patt! Az e heti nyertesek: Vlncze István, KoSuty, galántai Járás, Raffav Zsigmond, VSI. 1. Nyltra. HFI.MÁR GÁBOR Aránylag érdekes mérkőzésen a csehszlovák válogatott másodszor is fölényesen győzte le ax amerikaiakat. Felvételünk Golonka és Branch párharcát örökített* meg. • A belga röplabdázók barát­ságos mérkőzésen 3:0-ra győztek Izrael ellen. # Az FC Barcelona és az FC Köln együttese megegyezett ab­ban, hogy a KF.K elődöntőjének' mérkőzéseit április 2-án Kölnben és április 19 én Barcelonában játsszák. 0 Görögország labdarúgó válo­gatottja barátságos mérkőzésen l:0-ra legyőzte Cyprus együttesét. A külföld labdarúgása A VB palánk mellől Jetunió—Csehszlovákia rangadó. A stadion bejáratánál (elirat hir­deti, hogy a mérkőzésre minden jegy elkelt. A jegyüzérek bizonyá­ra megtalálják számításukat, csak­úgy mint a rendezők, hiszen a telt ház nagy anyagi sikert jelent. A szakértük általában ezúttal a szovjet csapatot tartják esélye­sebbnek. A csehszlovák válogatott a második „félidőben" nem nyúj­tott meggyőző teljesítményt. Le­het, hogy erejét éppen a legja­vára tartogatja. Mindent egybe­vetve, a mai nasy érdeklődéssel várt mérkőzés véglegesen dönthet a világbajnoki cím védője felől. Amennyiben a szovjet csapat győz, már nem lehet tőle elvenni az aranyérmeket, ha veszt, a cseh­szlovák csapat esélyei nőnek meg, de ngyanakkor felcsillan a remény a svédek előtt is. mert végered­ményben hármas holtverseny is előfordulhat az első három he­lyen.Akkor pedig a gólkülönbség dönt. Kz a lehetőség a szovjet csapat végső sikerét segíthetné elő, mert annak csatárai voltak a legeredményesebbek. Itt általá­ban az a vélemény, hogy ismét a csehszlovák csapat tebeti ideg­feszítőig érdekessé a VB még hátralevő részét, hajráját. EGY KIVÁLÓ BÍRÓ VÉLEMÉNYE A nézők soraiban foglal helyet Körinek csehszlovák játékvezető ls, akire ezúttal nem bíztak mér­kőzésvezetést. Érthetően elsősor­ban játékosaink szereplését kísé­rik figyelemmel és a tapasztala­tokat az új idényben ndahaza sze­retné érvényesíteni. Szerinte jól tettek a hazai bírák, hogy meg­engedték a keményebb játékot, mert így csapatunk megfelelően készülhetett a VB légkörére. Játékosaink saitius napok óta sokat beszélnek a ié^en és egyre Inkább vitába szidnak a játékve­zetőkkel. Ennek nincs mindig jó vfige, s a játékvezető nyugodtan nyúlhat a kiállítás eszközéhez. Jó lesz majd odahaza is rászoktat­nunk a játékosokat, ho-y a jégen csak látszanak és a vitát hagyják a találkozó utánra. ZALA JÓZSEF Asp2rtf^2«2s.hírei A SAZKA 14. iátékheténck mű­sora a következő: 11. LABDARÜGÖ LIGA 1. Spartak Vlašim— VTZ Cho­mútov, 2. Baník Most—Dukla Cheb, 3. Považská Bystrica—Tatran Pre­šov, 4. Partizán Bardejov —Spar­tak Zbrojovka Brno. 5. Lokomotí­va Sp. Nová Ves—TZ Tŕinec, 6. Zemplín Michalovce—TJ VZKG, 7. Gottwaldov —NHKG Ostrava. ANGOL LABDARĎCÔ LIGA 8. Chelsea—Burnley, 9. Leeds United—Manchester City, 10. Shef­field Wednesűay—West Ham Uni­ted, 11. Stoke City —Ipswich Town, 12. Sunderland — Arsenal. A SAZKA 12. hetének nyere­ményelosztása a következő: I. díj: 22 nyertes, á 3825 korona, 11. díj: 444 nyertes, á 310 korona, III. díj: 4787 nyertes, á 40 korona. A MATES 11.—12. játékhetének nyereményei így oszlanak meg: I. díj: 9 nyertes, á 83 480 korona, II. dlj: 620 nyertes, á 1990 korona, III. díj: 23 520 nyertes, * 75 ko­korona. FRANCIAORSZÁG. A magyar lab­darúgó válogatott keret szerda este Nantes-ban barátságos mér­kőzést játszott az FC Nantes el­len és 3:0 (2:0) arányú győzel­met aratott. A magyar válogatott a következő felállításban szere­pelt: Szentmihályi — Káposzta, Solymosi, (Dunai III.), Páncstcs, Noskó, Szűcs, Szőke (Fazekas), Albert, (Görocs), Bene, Dunai II., Rákosi. A magyar válogatott az első félidőben kitűnően játszott, a kö­zönség sokszor megtapsolta a lát­ványos akciókat. Szünet után már kiegyenlítettebb volt a játék, de ekkor is a magyar együttes volt fölényben. Góllövők: Bene (22. perc), Dunai 11. (38.) és Dunai II. (58. perc). HOLLANDIA. Világbajnoki se­lejtező mérkőzésen Rotterdamban a holland válogatott 2:0-ás félidő után 4:0 arányú győzelmet ara­tott Luxemburg legjobbjai ellen. A hollandok góllövői: Pahlplatz (85. és 89. perc), Cruyff (25. p) és Van Dyk (29. p). A 8. selej­tező csoport állása: Hollandia 4, Bulgária 2, Lengyelország és Lu­xemburg 0 pont. Lengyelország eddig még nem játszott selejtező mérkőzést. PORTUGÁLIA. A VVK negyeddön­tőjének visszavágó mérkőzésén a Vitorla Setubal együttese 3:1 (1:1) arányú győzelmet aratott az an­gol New Castle United ellen. Mi­vel azonban az első találkozót 5:1 arányban az angolok nyerték', ők Jutottak a Kupa elődöntőjébe. BELGIUM. A belga ifjúsági vá­logatott saját pályáján 2:0 ará­nyú vereséget szenvedett Angliá­tól. A mérkőzés UEFA-selejtezS volt, s mivel az első találkozót ls az angolok nyerték 1:0 arány­ban, ők jutottak az UEFA-torna tizenhatos döntőjébe. SPANYOLORSZÁG. A spanyol vá­logatott Valenciában barátságos nemzetek közötti mérkőzésen 1:0 (l:0)ra győzte le Svájc válogatott együttesét. A találkozó egyetlen gólját a 25. percben a középcsa­tár Bustillo lőtte. NSZK. Barátságos nemzetek kö­zötti mérkőzésen a nyugatnémet válogatott 40 000 néző előtt csalt 1:1 arányú döntetlen eredményi ért el Wales együttese ellen. A vezetést a vendégek szerezték meg Jones révén, a nyugatnéme­tek csak 10 másodperccel a mér­kőzés befejezése előtt egyenlítet­tek Müller révén. SKÓCIA. Hatvanezer néző előtt Glasgowban a skót labdarúgó-liga válogatottja 3:1 arányú vereséget szenvedett az Angol LabdarúgA Liga válogatottjától. Góllövők: Wallace (Celtic), illetve Casper (Burnley), Tambling és Osgooä (mindkettő Chelsea). NSZK. Az FC Barcelona csapa­ta, amely a KEK elődöntőjében az FC Köln együttesével találko­zik, Essenben a város válogatott­jától 1:0 arányú vereséget szen­vedett. Péntektől vasárnapig A hét végén fejeződik Be Stockholmban a jégkorong-világ­bajnokság, s ehhez a nagy világ­eseményhez alkalmazkodik a csehszlovák labdarúgôbajnokság negyedik tavaszi fordulója ls. A forduló mérkőzéseit pénteken, szombaton és vasárnap bonyolít­ják le. Pénteken két találkozóra kerüí sor. A Slovan Bratislava a Baník Ostrava együttesét fogadja. A po­zsonyi játékosok a Besztercebánya elleni döntetlen eredmény után Biztos győzelemre számítanak. A másik találkozón az utolső helyen álló Slávia a Jednota Trenčín együttesét látja vendégül. A prá­gai piros-fehéreknek minden pont-, ra szükségük van, hogy megme­neküljenek a „veszélyes zónából". Szombaton a Dukla Praha a Bajnok Trnava együttesével talál­kozik Prágában. A vendéglátók a legutóbbi fordulóban meglepetés­szerű győzelmet arattak Kassán a Lokomotíva ellen, de ezen a ta­lálkozón méR saját környezetük­ben is nagyon nehéz lesz a hely­zetük a Trnava ellen. A hazai pályán kitűnően szereplő Toplt­céhez a Zsolna együttese látogat. A kiesés ellen küzdő vendégek­nek nincs sok reményük a hazal­akkal szemben, hiszen Teplicén még a legjobbak is számtalanszor alulmaradtak. Pardubice a Spartát fogadja. Az újonc vendéglátók • tabella második felében tanyáz­nak, s minden pontra nagy szük­ségük van. Nem lenne meglepe­tés, ha teljes sikert érnének el a fővárosi csapat ellen. Vasárnap a VSS Kassa már 10.38 órakor találkozik az Inter Brati­slavával. A kassaiak eddig a ta­vaszi fordulóban csak két mérkő­zést Játszottak, s mindkettőt el­veszítették. Most itt a nagy le­hetőség, hogy „rehabilitálják" ma­gukat közönségük előtt. A másik vasárnapi találkozón a tavasz fo­lyamán kitűnően szereplő beszter­cebányai katonák a Lokomotíva Kassa együttesét fogadják. A ven­déglátók hazai környezetben nagy esélyesel a találkozónak. ftv| Szokatlan időpontok Ötös számú tippszelvényünkön egy KK- és egy bajnoki mérkőzés szerepel. A húsvéti ünnepek miatt egyikre sem vasárnap ke­rül sor. Az ADMIRA WIEN—INTER BRA­TISLAVA KK mérkőzés április 7­én húsvéthétfőn lesz az osztrák fővárosban. A bécsi együttes cseh­szlovák edzője, Malatinský irányí­tásával mnr jelentős sikereket tud felmutatni. Előfordulhat, hogy ezen a mérkőzésen győzelmet arat. A magyar NB-I. egyik érdekes mérkőzését a PÉCS—RÁBA ETO GYÜR-találkozót vettük számítás­ba, amely április 4-én kerül sor­ra. A pécsiek csapata az NB l-es mezőny egyik legkeményebb együttese, s otthonéban különösen félelmetes. A győriek új edzőjük vezetésével remekül kezdték a tavaszi idényt, s az egyik pontra még idegenben is számíthatnak. 1. ADMIRA WIEN-INTER 2. PÉCS-RÁBA ETO GYÖR BEKÜLDTE . . LAKHELY UTCA. HÁZSZÁM:, , JÁRÁS:

Next

/
Oldalképek
Tartalom