Új Szó, 1969. február (22. évfolyam, 27-50. szám)

1969-02-23 / 8. szám, Vasárnapi Új Szó

BRATISLAVA 16.20: Hírek. 16.25: Pedagógusok fóruma. 16.55: Francia nyelvlecke kezdőknek 18. 17.25: Fair play. Ifjúsági sportmagazin. 17.55: Bűvkör. Publicisztikai műsor. 18.35: Rajzfilmek gyerekeknek. 19.00: TV Híradó. 19.35: A tenger enciklopédiája, olasz ter­mészetfilm-sorozat. 20.05: Ján Solovič: Hárman a II. emelet­ről. Tv-játék. 3. rész: KAROL. 20.50: Maurlce Ravel: Bolero, balett. 21.10: Ismeretien óriás, dokumentumfilm. 21.35: TV Híradó. BÉCS 18.06: Zöld világ. 18.20: Esti mese. 18.25: Osztrák képek. 19.30: TV Híradó. 20.06: Sporthírek. 20.15: O. N. C. E. L. Solo. 21.05: Postafiók 7000. 21.15: Show-ablak. 22.05: TV Híradó. 22.15: Kifejezetten önnek. A szerelmes oroszlán. La Fontaine meséje. 19.10: Esti mese. 19.20: Sébastlen az emberek között. Ma­gyarul beszélő francia rövldjálék­fllm-sorozat. 8. A nagy versonv 19.45: Sporthírek. 20.00: TV Híradó. 20.20: Magyarázom a mechanizmus! . . Vidám rajzfilmsorozat. 9. Közpon­ti irányítás — vMlalati önállóság. 20.25: Alvorada — az ébredő Brazília. NSZK-dokumentumfilm. 21.35: Bemutatjuk az Astor együttest Kb. 22.00: TV Híradó, 2. kiadás. BÉCS 8.30: Intervizló-műsor Csorba-tóról. Sí­verseny. 12.00: Utazás a Hold körül, NASA-film 13.00: Intervízló-műsor Csorba-tórftl. Sí­ugró verseny. 16.00: Teddy mackó, bábfilm. 16.15: Oh, du lieber Augustin, ifjúsági tv-játék. 17.45: Kontakt. Ifjúsági adás. 18.00: Az én könyvtáramból. 16.25: Esti mese. 18.30: Szomszédaink a világűrben. 19.00: TV Híradó. 19.30: Sporthírek. 20.15: Schach von Wuthenow kapitíiny élete, tv-játék. 21.35: A Bécsi Filharmonikusok próbája és hangversenye. 22.50: TV Híradó. BRATISLAVA 8.30: Tátrai síverseny közvetítése. 11.30: Kicsinyek műsora. 12.00: TV Híradó. 13.00: Tátrai síverseny közvetítése. 15.30: Évszakok a természetben, ösz és tél (Ism.). 16.20: MeseországBan. 17.00: Vidám musical gyerekeknek. 17.50: Kulturális szórakoztató Ifjúsági műsor. 18.40: Esti mese. 19.00: TV Híradó. 19.20: Sporteredmények 1. 19.50: Költészet. 19.55: Bízzál bennem, francia film. 21.30: TV Híradó. 21.45: Sporteredmények II. 21.50: A Szlovák Zene Éve. BUDAPEST 9.40: Orosz nyelvtanfolyam haladóknak. 10.05: Rajzolj velünkl 10.55: Légla Varsó—ÜJpestl Dózsa Vásár­városok Kupája latidarúgó-mérkő zés közvetítése Varsóból. 15.00: Francia nyelvtanfolyam haladók nak. 15.25: Bors. Kalandflímsorozat. 5. A fu tár (Ism.). 16.25: A varázsdoEoz, svéd kisfilm. 16.50: Havas erdőn, vadcsapáson . .. Kis­film. 17.15: Remekművek titkai. Rembrandt műhelyétien. 17.45: Delta, tudományos híradó. 18.15: Kelet-Afrika közelről. 2. Tanzánia előrelép. 18.35: Farsangi tévé-szőttes. 19.00: A világ térképe előtt. Heti külpo­litikai összefoglaló. dVNüVSVA Ol-l SnDüVlM 6961 ~ a»a|)|a||aiu P^S ÍO ZV dalom gyöngyszemei. 14.00 Látóhatár, Irodalmi műsor. Kellermannra emléke­zünk. Aktualitások. 14.20 Magyar népdal­csokor. 15.00 Ipari adás. 15.20 Zenei új­donságok. 15.30 Hírek. 15.40 Hangosúj­ság. 21.40 Hírek (nemzeti programon). BUDAPEST (Kossuth-adó): 8.20: Lányok, asszonyok. 8.40: Orvosok a mikrofon előtt. Dr. Rigó János a D-vitaminról. 8.45: Zenés est öt tételben. Boros Anikó műsora (ism.). 10.11: Lemezmúzeum. Csajkovszkij: VI. „Pathetikus" szimfónia. 10.57: Kedves öregasszony. Versek. 12.15: Leányvásár. Részletek Jacobl—Bródy— Martos operettjéből. 13.00: A világgaz­daság hírei. 13.06: Cigánydalok, csárdá­sok. 13.25: Olvasónaplómból. Barabás Tibor írása. 13.40: Három Bartók-kórus. 14.00: Néhány perc tudomány. 14.05: Walter Gieseklng zongorázik. 14.45: Hét­végi külpolitikai figyelő. 15.10: Táncze­ne. 16.00: Hétvége... Közben: 16.30:— i 16.45: Közvetítés bajnoki labdarúgó-mér­kőzésről. 17.05: A Hétvége c. műsor foly­tatása. 17.30: Vidám jelenetek. 17.55: Boross Jolán és Bódy József énekel. 18.17: Oj lemezeinkből. 19.30: Jót nevet­tünk 1968-ban. 22.20: Táncoljunkl BUDAPEST (Petőfi-adó): 10.10: A hét könnyű- és tánczenei műsoraiból. 12.00: A Magyar Állami Hangversenyzenekar hangversenye, közben 12.42: KI szép, ki jó. Móricz Zsigmond novellája. 12.56: A hangversenyközvetítés folytatása. 13.30: Könnyűzene. 14.08: Fogoly a vár­toronyban. Miliők Éva könyvét ismerteti: Kemény Márta. 14.38: Kórusok népdalo­kat énekelnek. 15.06: Orvosok a mikro­fon előtt. Dr. Rigó János a D-vitaminról (ism.). 15.11: Irina Arhlpova orosz ope­rákból énekel. 15.30: Közvetítés bajnoki labdarúgó mérkőzésekről. 15.50: Torony­zene Pezel műveiből. 18.05: Kortársaink. / Román György. 16.45: Ruggiero Riccl he­gedül, Rados Ferenc zongorázik. 17.32: Néptáncok. 18.05: Nappali csillagok. Rá­diójáték. 19.01: Zenekari muzsika. 20.30: Oj könyvek (Ism.). 20.33: Verdi: Nabucco. Négyfelvonásos opera. Közben: 21.19: Tá­voli tanyákon. Nagy Izabella riportja népművelőkkel. 21.33: Az operaközvetítés folytatása. Bratislava: 9.10: Gyermekműsor. 8.40: Kó­rusok. 9.00: Közgazdasági kommentár. 9.10: Rádlóvíkend. 11.05: Teleszkóp. Tu­dományos és technikai magazin. 12.00: Táncdalok. 14.30: Ifjúsági rádiójáték. 16.00: Zenés revü. 17.05: Mindenki ked­vére. 17.30: Autósok, motorosok. 19.00: Kvíz. 19.30: "Csak uraknak. J. Slatinský hasznos tanácsai nőtlen és nős férfiak­nak. 20.30: Filmkaíeldoszkóp 2. 21.45: Operettdaíok. 22.20: Tánczene. BRATISLAVA (magyar adás): 5.33 Hí­rek (nemzeti programon). 7.00 Hírek, Időjárás, műsorismertetés. 7.05 Hangos­újság (Ism.). 7.25 Reggeli zene. 7.55 Hí­rek. 12.00 Hírek. 12.10 Tánczenei koktél. 13.00 A hét eseményei. 13.10 A zeneiro­BUDAPEST (Petőfi-adó): 10.00: II. Fülöl>. Komédia prózában és zenében. 12.19: Subások. Bibó Lajos novelláskötete. 12.29: Zenekari muzsika. 13.13: Népművészek a mikrofon előtt. 13.32: A Rádióegyetem antológiája. Szigeti veszedelem. Részle­tek Zrínyi Miklós eposzából. 14.08: Dél­utáni frissítő. 14.50: Bölönyl György: Friss szemmel. Antal Gábor könyvismer­tetése. 15.00: Chopin: Andante splanato és nagy polonéz. 15.15: Alphonse de La­martine versei — halálának 100. évfor­dulóján. 15.25: Operettdalok. 15.40: Ma­gánvélemény — közügyekben. Szántó Jenő műsora. 15.50: Fúvóslndulók. 16.05: Willy Boskowsky együttese játszik. 16.22: Kutyabarátok ötperce. 16.27: Verdi: Tra­viata — Violetta áriája az I. felvonásból. 17.00: ötórai tea. 18.10: A Magyar Rádió Országos Hegedűversenye. Válogató IV. rész. Kb. 19.15: Láttuk, hallottuk. Kb. 19.35: Járóka Sándor népi zenekara ját­szik. 20.35: Oj könyvek (ism.). 20.38: Korondy György operettdalokat énekel. 20.57: Ml közöm hozzá? Világgazdasági figyelő. 21.17: Tánczene. 21.35: Vita a giccsről. II. 22.05: A Magyar Rádió Or­szágos Hegedűversenye. A válogató ered­ményhirdetése. 22.20: 100 éves a perió­dusos rendszer. Előadás. 22.40: Ifj. Ma­gyarl Imre népi zenekara játszik. 01-t snoayw igi-es aynyaad aosowoiaya ozs ro 8 • ."'H'iii FEBRUÁR 23-TÓL MÁRCIUS 1-IG ÁLLANDÓ HÉTKÖZNAPI MŰSORSZÁMOK BRATISLAVA: 4.30: Hírek. 4.35: Reggeli zene. 5.00: Hírek. 5.05: Reggeli zene. 5.30: Hírek. 5.33: Reggeli zene. 6.00: Hí­rek. 6.15: Reggeli zene. 6.30: Hírek. 6.33: Reggeli zene. 7.00: Hírek. 7.10: Reggeli zene. 9.00: Hírek. 11.00: Hírek. 13.00: Hí­rek. 15.00: Hírek. 16.00: Kerületi adás. 17.00: Hírek. 19.00: Hangosüjság. 22.00: Hírek. 23.55: Hírek. BUDAPEST (Kossuth-adó): 4.30: Hírek, ldöjárásjelentés. 4.32: Hajnaltól regge­lig! Zenés műsor. Közben: 4.45: Falu­rádió. 5.00: Hírek. 5.30: Reggeli Krónika. 6.00: Hírek. Kb. 6.30: Hírek, időjárásje­lentés. 7.00: Reggeli krónika, II. kiadás. Kb. 7.30: Oj könyvek. 8.00: Hírek. 10.00: Hírek. 12.00: Hírek. 15.00: Hírek. 17.00: Hírek. 19.00: Hírek. 24.00: Hírek. BUDAPEST (Pctőfi-adő): 4.26—7.57: Azo­nos a Kossuth-adó műsorával. 14.00: Hí­rek 16.00: Hírek. 1"..00: Hírek. 20.00: Ssti Krónika. 23.00: Hírek, sport. Bratislava: 6.00: Hírek". 6.03: Kellemes vasárnapot. 7.00: Mezőgazdasági maga­zin. 7.50: Hírek. 8.00: Mese. 8.40: Gyer­mekvilág. 9.00: Élőszóval. 9.10: Nagy mosterek muzsikája. 10.10: Panoráma VII. évf 4 szám. 12.05: Népdalok. 12.35: A hét külpolitikai eseményei. 13.00: Falu­rádió. 14.00: Operahangverseny. 15.00: Va­sárnap délután Juraj Jakubisko filmren­dező társaságában. 17.30; Kerlngők. 18.00: Népdalok. 18.30: Hangosújság. 18.50: Ked­velt dallamok. 19.30: Ján Cikker: Feltá­madás, operarészletek. 21.30: Hírek. 21.35: Sporthíradó. 21.55: A SĽUK műso­rából. 22.20: Táncdalkoktél. 23.55: Hírek. BRATISLAVA (magyar adás): 7.00 Ht­rek, Hôjárás, műsorismertetés. 7.15 Fa­luról falura. 8.00 Barangolás zeneor­szágban. 8.30 Vonósmüvek. 8.45 Mese. 9.00 Családi kör. 9.20 Szórakoztató zene. 10.00 Pillantás a nagyvilágbal 10.15 Ope­rettzene. 10.50 Tlz perc irodalom. Szlo­vák költök versel. 11.00 Fiataloktól íia­taloknak. 12.00 Hírek. 12.05 Magyar nép­dalcsokor, közben kb. 12.30 Bálint bátyó beszél. 13.00 Innen-onnan. Szórakoztató zenés műsor. 21.55 Hírek (nemzeti prog­ramon). BUDAPEST (Kossuth-adó): 6.00: Hírek. 6.10: Kellemes vasárnapotl 7.28: Falusi életképek. 8.00: Hírek, lapszemle. 8.10: Édes anyanyelvünk. 8.15: Maria Callas operafelvételeiből. 9.44: Gyermekkóru­sok. 10.00: Vasárnap délelőtt VI. évf. 4. szám. 12.00: Hírek, lapszemle. 12.10: A Legla Varsó—Újpesti Dózsa VVK labda­rúgó-mérkőzés II. félidejének közvetíté­se. 12.50: Rádiólexikon. 13.19: Hallgas­sunk együttl 14.01: Vallomások az élet­ről — a mitológia, a zene, a költészet és a tudomány nyelvén. 15.00: Hírek. 15.10: Richard Tauber operettdalokat énekel. 15.20: Nem azért mondom . . . 15.30: Mérkőzések percről percre. 16.30: Haydn: C-dúr szimfónia. 17.00: Hírek. 17.05: Népdalcsokor. 17.50: Visszhang .. . 18.20: Ritmusturmix . .. 19.00: Hírek. 19.10: Sporthírek. 19.15: Forgószínpad. Nagy István műveiből. 20.15: Vörös Sári nótákat énekel. 20.44: Nagy mesterek — világhírű előadók. Muszorgszkij-est. 22.00: Hírek. 22.10: A vasárnap sportja. 22.20: Slágerről slágerre. 23.10: Angol muzsika. 24.00: Hírek. 0.10: Könnyűze­ne. BUDAPEST (Petőli-adöj: 8.00: Miska bá­csi lemezesládája. 8.30: Mit hallunk? 9.00: Operakalauz. Verdi: Nabucco. 9.56: A természet dala, versek. 10.06: Táncze­ne. 10.48: A Bécsi Kamaraszóllsták hang­versenye. 11.35: Szegények az alkonyat­ban, versek. 12.27: Az elsők között, ri­port. 12.47: Táskarádió. 14.03: Népda­lok, csárdások. 14.25: Mérkőzések perc­ről percre. 15.20: A palacsintás király, mesejáték. 16.25: Operettdalok Lehár Fe­renc műveiből. 16.52: Sárga Rózsa csár­da. Tombácz János mesél. 17.22: Beetho­ven: Fidelio, kétlelvonásos opera. 20.00: Hírek. 20.10: Két Schubert-kórus. 20.20: Flamingók és vadlovak földjén. Beszél­getés dr. Anghl Csabával. 20.40: A dzsessz kedvelölnek. Dave Brubeck kvar­tettje játszik. 20.50: Gyilkosság a sztrip­tízbárban. Rádiókrlml. 23.00: Hírek. OJ SZÖ RÁDIÓMŰSOR FEBRUÁR 23-TÓL MÁRCIUS 1-IG Bratislava: 8.10: Zenés ajándékműsor. 9.30: Arisztophanész és a többiek. 10.15: Karel Krautgartner zenekara játszik. 10.30: Népdalok. 11,05: Nagy mesterek muzsikája. 12.00: Táncdalok. 13.10: Nép­dalok. 13.35: Zenélő kaleidoszkóp. 14.05: Fúvószene. 14.40: Osztap Bender viselt dolgai. 15.05: IfjűságI adás. 15.30: Szlovák Filharmónia hangversenye. 17.05: Rádióklufi. 19.00: Tánczene. 19.30: Irodal­mi műsor. 20.30: Fiatalok stúdiója. BRATISLAVA (magyar adás): Hírek (nemzeti programon). 7.00 Hírek, Időjá­rás, műsorismertetés. 7.05 Reggeli zene, kb. 7.30 Sporthírek. 7.55 Hírek. 12.00 Hí­rek. 12.10 Szórakoztató zene. 12.30 Idő­szerű belpolitikai kérdések. 15.00 Tánc­zene. 15.30 Hírek. 15.40 Hangosújság. BUDAPEST (Kossuth-adó): 8.15: Kedvelt régi melódiák. 9.25: A hét előadóművé­szei. Ruggiero Riccl — Irina Arhipova. 10.10: Óvodások műsora. 10.30: Mészá­ros Tivadar népi zenekara Játszik. 11.35: Mozart-művek. 12.15: Tánczenei koktél. 13.00: A világgazdaság hírei. 13.16: Puc­cini: Manón Lescaut — jelenet az I. felvonás fináléja. 13.35: Valaki kopog. Török Sándor regénye folytatásokban. XII. rész. 13.55: Zenekari muzsika. 14.40: Lakatos Sándor népi zenekara játszik. 15.15: Zenei élet a Tanácsköztársaság idején. I. rész. 15.45: Johann Strauss: Reggeli lapok — keringő. 16.53: Édes anyanyelvünk (lsm.J. 17.05: Külpolitikai figyelő. 17.20: Ruggiero Rlccl hegedül. 17.44: Tudományos híradó. 18.00: Húszas stúdió. 19.35: A zene nem ismer hatá­rokat. 20.10: Verdi: Aida. — Amnerls és Radames kettőse és jelenet a IV. felvo­násból. 20.34: Nótacsokor. 21.13: Csaj­kovszkij. VI. „Pathetikus" szimfónia. 22.20: Sulllvan— Gilbert: Esküdtszéki tár­gyalás. 22.55: Három trió. BUDAPEST (Petőfi-adó): 10.00: Hallgas­suk együttl (Ism.). 10.42: Előhang a jövő hónap magyar Irodalmi műsoraiból. 11.12: Marica grófnő. Részletek Kál­mán—Harsányi operettjéből. 11.45: Az életmentő mágneses tér. Előadás. 12.00: Zenekari muzsika. 12.52: Gazdaszemmel. 13.07: Fehér fuszulykavlrág. Győző Lász­ló népdaljátéka. 14.08: Délutáni frissítő. 15.00: Herbert von Karajan két Wagner­nyitányt vezényel. 15.20: Irodalmi érde­kességek. 15.30: Lovas Róbert táncdalai­ből. 15.49: Vlctoria de Los Angeles és Elisabeth Schwarzkopf Rossini-kettősö­ket énekel. 16.05: Mai témák — mai da­lok. 16.15: Gál László jugoszláviai ma­gyar költő versei. 16.20: Magyar fú­vószene. 16.30: Miért tette? „Elítéltek egy sikkasztó csoportvezetőt". 16.40: Muszllm Magomajev énekel. 16.55: Szél­jegyzet. 17.00: Ötórai tea. 18.10: Soproni József: II. vonósnégyes. 18.27: A histó­riák forrásánál. „Amikor a bírák úgy ítéltenek vala". 18.47: Régi magyar da­lok és táncok. 19.05: A Hamburgi Rádió szimfonikus zenekara játszik. 20.25: Sporthíradó (ism.). 20.35: Űj könyvek (Ism.). 20.38: Rádiószínház. Derkovits. Forgács István rádiójátéka. 21.45: Tánc­zene. 22.25: A hét előadóművészei. Rug­giero Rlccl — Irina Arhipova (ism.). Bratislava: 8.10: Zenés ajándékműsor. 9.30: Találkozás a művészettel (lsm.J. 11.05: Hangverseny. 13.10: Népi táncok. 13.35: Zenélő kaleidoszkóp. 14.05: Beszé­lő múzsák. 15.05: Ifjúsági adás. 15.30: Kis zenetörténeti krónika. 17.05: Külpo­litikai kommentár. 17.15: Ifjúsági adás. 19.00: Népdalok és táncok. 19.30: Kedd este. 20.30: Arcképcsarnok Mikuláš Schnelder-Trnavský. 21.45: Tánczene. 22.00: Nagy és kis Napoleon. Korzikai benyomások. 23.00: Éji zene. BRATISLAVA (magyar adás): 5.33 Hí­rek (nemzeti programon). 7.00 Hírek, Időjárás, műsorismertetés. 7.05 Hangosúj­ság (Ism.), 7.25 Reggeli zene. 7.55 Hí­rek. 12.00 Hírek. 12.10 Egy hazában, iro­dalmi műsor (ism.). 12.30 Rövid zenés műsor. 15.00 Népdalok és táncok. 15.30 Hírek. 15.40 Hangosújság. 21.40 Hírek (nemzeti programon). BUDAPEST (Kossuth-adú): 8.20: Kodály: Szimfónia. 8.50: Hangos levél az inns­brucki egyetem állatélettani intézetéből. 9.43: Fúvószene. 10.10: „Hódmezőmagyar­ország" — Galyasi Miklós múzeumigaz­gató előadása. 10.40: Erika Köth és Ru­dolf Schock énekel. 12.15: Verbunkosok, népdalok. 13.00: A világgazdaság hírei. 13.06: A denevérek tótágast alusznak. Ludmilla Marjanská lengyel költőnő ver­sei. 13.21: Muszorgszkij: Hovanscsina —1 V. felvonás. 13.48: Bili Ramsey énekel. 14.07: Pipacsok a tengeren. Móricz Zsig­mond regényének rádlóváltozata. 15*15: Két szimfónia. 15.57: Ivan delia Mea da­laiból. 17.05: Tallózás a világsajtóban. < 17.20: Lemezek közt válogatva. 17.56: Mells György nótákat énekel. 18.13: Ki­nek a számlájára? Vezetők fizetése és jutalmazása. 18.28: Könnyűzenei híradó. 19.30: A Szabó-család. 20.00: Rugglerd

Next

/
Oldalképek
Tartalom