Új Szó, 1969. február (22. évfolyam, 27-50. szám)

1969-02-14 / 38. szám, péntek

A külföld labdarúgása Hétközben játszatták a kosárlab­da-liga pozsonyi rangadóját, a Slovan—Slávia találkozót. A Slo­van bár lemondhatott arról, hogy bennmarad az I. ligában, az első télidőben csaknem végig egyen­rangú ellenfele a Sláviának. Szü­net után azonban a főiskolások kitűnően dobtak kosárra és végül nagyarányú, 107:68-as győzelmet arattak. Felvételünkön Hűmmel (Slovan) igyekszik lefékezni a Slá­via támadását. (Alexy felv.j Lyonban játszotta portyája utol­só mérkőzését a magyar labdarú­gó-válogatott, amelynek ellenfele a megerősített francia utánpótlás válogatott volt. A mérkőzés 2:2 (1:1) arányú döntetlent hozott. A gólok sorrendje: Albert, Revelli, Floch és Rákosi. A francia csa­pat nagy becsvággyal játszott és meglepően jó teljesítménnyel ruk­kolt ki. A magyar csapat játéká­ról nem lehet sok jót elmondani, főleg az összjátékba csúszott sok hiba. Szünet után csak két lövés ment a francia kapura. A magyar együttes felállítása a következő volt: Fatér — Novák, Solymosi, Ihász — juhász, Szűcs — Faze­kas, Albert, Farkas, Rákosi, Nagy L. juhász helyett Dunai III., Nagy helyett pedig Göröcs szerepelt a második félidőben. # Amszterdamban BEK-mérkőzést játszottak, s a vendég Benfica együttese 3:1 (2.0) arányban gyű­WK ás M hír Az tjpestl Dózsa február 23 án Varsóban játssza a Légia elleni VVK-ruérkűzést. A találkozót cseh­szlovák játékvezető hármas irá­nyítja. A visszavágóra Budapesten február 26.-án szerdán, 16.30 órai kezdettel kerül sor a Megyeri úti stadionban. Ezúttal osztrák játék­vezető hármas működik közre. A vasárnapi Sturm Graz—Vasas KK visszavágó mérkőzésről a Pe­tőfi-rádió 16 órától tervezett köz­vetítést. A legújabb értesülés sze­rint már 15,30 órakor kezdődik az adás a második félidőről. A ZVL Žilina csapata, amely ju­goszláviai portyát bonyolít le, Dubrovnikban a helyi együttest 2:0 arányban győzte le. Góljait Bencz és Kráf lőtte. Az Inter Bratislava együttese a helyi Spartak Kablőval Játszott előkészületi mérkőzést. A győzel­met a vendéglátó csapat 4:2 (3:1) arányban szerezte meg. Levický három, Ondráüek pedig egy alka­lommal volt eredményes. Az Inter csapata újabb előkészületi mérkő­zését február 15.-én Prievidzán játssza a helyi Banlkkal. A Lokomotíva Kassa labdarúgói ugyancsak barátságos mérkőzést játszottak. A Tesla Stropkov együttesét 5:1 arányban győzték le. A VSS Kassa ellenfele a Bánik Lubeník volt. Ez a kassai csapat is 5:1 arányban győzött. Kodeš és Kukal veresége hú a választottak Az USA fedettpályás teniszbaj­nokságának harmadik fordulójá­ban Kodeš a svéd Bengtsson el­len lépett pólyára, és 7:5, 9:11, 6:2 arányban vereséget szenve­dett. A svédek kiválósága győzel­mét elsősorban kemény adogatá­sainak köszönhette. A másik cseh­szlovák teniszező, Kukal is ki­esett a további küzdelemből. 11:9, 6:8, 13:11 arányban szenvedett ve­reséget az amerikai Hombergtől. További eredmények: Cox (angol) —Lutz (amerikai) 4:6, 6:4, 6:4, T. Ullrich (dán)—Osborne (ameri­kai) 6:2, 6:3. Zcdník, a 21 éves csehszlovák teniszválogatott hatalmas megle­petéssel szolgált a londoni fedett­pályás tenisztornán. Az első for­dulóban 6:3, 6:2-re legyőzte az olasz színekben versenyző auszt­rál Mulligant. Zedník erős adoga­tással lepte meg az ausztrál teni­szezőt, kitűnően ütött tenyeres és fonák oldalról. Megérdemelten győzött az 1962-es wimbledoni fi­nalista fölött. C A japán jégkorong-válogatott Európai portyájának sorén Varsó­ban 8:4-re győzött a lengyel Ju­nior válogatott ellen. A jégkorong-liga befejezése után az a feladat hárul a cseh­szlovák válogatottra, hogy a Stock­holmban sorra kerülő világbajnok­ságon Ismét derekasan megállja a helyét. Az edzők tanácsa Prá­gában ülésezett és kijelölte azo­kat a játékosokat, akikre az előbb említett feladat vár. Kapusok: Uzurilla és Termer. Hátvédek: Suchý, Horešovský, Ma­chač. Pospíšil és Bednár. Csatá­rok: Ševčík, Golonka, jifík, Holik fivérek, Havel, Hrbatý, Farda, fcerný, Nedomanský és Augusta. Tartalékként a kapus Lackýt, a hatvéd Tajcnárt és a csatár Kla­pácat vették figyelembe. Az ez évi összpontosításban az az érdekesség, hogy a válogatott jelöltekkel együtt folytatják ed­zéseiket a tartalékok ls. Közülük Stockholmba csak az jut el, aki­re a 18 kerettag valamelyikének sérülése miatt kellene sornak ke­rülnie. Mielőtt a válogatott csapat Stockholmba repülne, még Ideha­za tesz tanúbizonyságot Svédor­szág és az USA válogatottjával szemben. Hozzánk érkezik Kanada váloga­tottja is, de ellene nem az első csapatot állítjuk ki, hanem azt az együttest, amely ut&na ameri­kai portyán vesz részt. 14. MEGÉRDEMELT ELSŐSÉG Befejeződött az I. jégkorong-liga 1368 69-es idénye, amely sorrend­ben ás egymás­után harmadszor a Dukla Jihlava végső sikerét hozta. Ez a mint­egy fél esztendő baljós körülmé­nyek között kezdődött a katona­csapat szániára. A nyitányt jelen­tő „örök rangadón" odahaza szen­vedett 7:0 arányú vereséget a ZKL Brnőtól, de a folytatás sa­rán egyre Inkább magára talált a Dukla csapata, amely otthoná­ban nem talált többé legyőzőre, s idegenben ís lényegesen jobban szerepelt, mint bármelyik Is nagy vetélytársai kiizill. A csapat gól­aránya is mindennél ékesebb bi­zonyságot tesz az együttes képes­ségei felől: 206:83. Tehát a jih­lavai ngySttes ütötte a legtöbb és kapta a legkevesebb gélt. Az egy találkozóra eső adott gól át­laga csaknem eléri a hatot! Pitner. a csapat edzője, aki egyébként az országos válo­gatott első edzője is, szak­ember a lávából. Kettős feladatát nagyszerűen látja el. A váloga­tásnál bátran támaszkodhat klub­ja legjobbjaira. A Dukla Jihlava amellett, hogy kitűnő kollektívá­nak minősíthető, néhány egyéni­leg is kiváló játékossal rendelke­zik. Ez a tény is azt igazolja, hogy nagy egyéniségek nélkül a jégkorongnzásban sem lehet nagy csapatot elképzelni. Suchý, Hrba­tý, Jaroslav és Jiŕí Holíkra gondo­lunk elsősorban, kétségtelen képes­ségeiket maradék nélkül tudják az együttes érdekei alá vetni, i sem GYORSMÉRLEG tévedünk, ha azt állítjuk, hogy ők lehetnek az országos váloga­tott legjobb erőnléttel rendelkező játékosai, erősségei is. A jihlavai csapat mindig a támadó játék, te­hát a modern jégkorongozás kép­viselője volt, s teljes sikere egy­úttal nz országos válogatott szá­mára is jó példát mutat. A Dukla jihlava teljes sikere ezúttal még határozottabb módon jutott érvényre, mint az előző idényben. Akkor is, most is a ZKL Brnn volt a legnagyobb ve­télytárs, amely egyaránt a máso­dik helyet szerezte meg. A végső sorrend ilyen alakulásának valós voltát senki sem vonhatja kétség­be. VÁLTOZATLANUL TRÓNKÖVETELŐ A brnói együttes elsősorban odahaza volt „nagylegény". Csak egyszer talált legyőzőre. Soraiban ugyancsak nagy egyéniségek sze­repelnek, elsősorban Cerný, Jirík, Ševčík, Farda, hogy csak a leg­jobbakat említsük, de a kiegyen­súlyozottság terén határozottan a jihlaveiak miigé szorulnak. Vé­delmükből hiányzik az olyan nagy egyéniség, mint Suchý, akiről mellesleg az a hír járja, hogy ép­pen a ZKL színeit igyekszik az új idénytől magára ölteni. Erőnlét terén is gyengébb volt a brnói zött a helyi Ajax felett. Góljait Jacinto, Torres és Augusto lőtte, míg a hollandok részéről Dani­elsson volt eredményes. A visz­szavágóra február 19-én kerül sor a portugál fővárosban. * A viareggiói ifjúsági labdarúgó­torna mérkőzésén a Dukla Praha ellenfele a Juventus volt. A mér­kőzés a rendes játékidőben gól­nélküli félidő után 1:1 arányú eredményt hozott. A továbbjutást tizenegyesek rúgása döntötte el. A Dukla mind az ötöt értékesí­tette, a Juventus csak négyet. Ez döntött. A tan félíueatja A Slovan Bratislava labdarúgó­csapata tegnap utolsó edzőmérkő­zését játszotta a jövő hét közepén Torinóban sorrakerülő KEK erő­próba előtt. Ellenfele a helyi ČH volt, amelyet Móder (2), Jozef Čapkovif, Hlavenka, Jokl és Ven­cel 11-esből lőtt góljával 6:1 (4:1) arányban győztftt le. Az ellenfél részéről Haško volt eredményes. Fedettpályás versenyek Amerikában A hét végén 5 nemzetközi fe­dettpályás atlétikai versenyt ren­deznek Amerikában. Az USA-ban New York, Los Angeles és Louis­ville, Kanadában pedig Toronto és Vancouver lesz a versenyek szín­helye. Plachý, Petr és Odložil cseh­szlovák atléták a New York-I Ma­dison Square Gardenben állnak rajthoz. Ezer yardon Plachý és vereseg Ostraván a VŽKG férfi röplab­da bajnokcsapata az AZS Varsó lengyel bajnokot látta vendégül, az Kurópa Kupa második forduló­jában. Az 1500 néző előtt leját­szott találkozón a vendégek 88 perces tiszta Idő alatt győzték le a hazai csapatot, amely ezúttal gyenge napot fogott kl. Az első Játszmát ugyan a VZKG nyerte, de többre nem tellett erejéből és a varsóiak a további három játsz­mában fölényesen győztek. Bár a színhely ez alkalommal Wíjk Aan Zee volt, a sakkvilág továbbra is bewervíjki torna né­ven tartja számon a hagyományos januári hollandiai nemzetközi ver­senyt. Több csehszlovák résztve­vője volt: közülük a női tornán játsző Vokrálová ért el sikert: második lett a román Nocolau mögött — pedig ez volt az első nemzetközi szereplése. A mester­versenyen a bratislavai Kozma és Ujtelky 50 százalékot értek el, (a jugoszláv Kurajlce és a finn Westerinnen győztek holtverseny­ben) a nagymesterek csoportjá­ban viszont Kaválek csak 50 szá­zalékon aluli eredményt ért el. Itt Botvinyik és Geller osztoztak az elsőségen, de kitűnően játszott a magyar Portisch Is. (3.-4. lett a szovjet Kérésszel. Ha kihasznál­ja nyerési esélyeit Botvlnnyik el­len — ő osztozott volna az első helyen. Keresz elleni győzelme pozíciós mestermunka! Vezérgyalog játék Világos: Portisch — Sötét: Keresz. 1. Hf3 d5 2. d4 Ff3 3. c4 e6 4. §g§ VM. ,.»?, mŕ* j^V. ŕ ' m M • $ iiP spT SL"í ÉS§ H B mm 1 jjj 11 • H H H E B H Vb3 Hc6 5. c5! (Vb:7? — Hb4!) 5. ... Bb8 6. Hc3 e5?! 7. e4! (mind­két fél eredetien játssza a megnyl tást — a gyors vonalnyitás a job­ban fejlődött világosnak kedvez) 7. ... ed4: (7. ... de4: 8. He5: is érdekes bonyodalmakra vezetett volna) 8. ef5: dc3: 9. Fb5! Fc5: 10. 0—0 Hf6 11. Vc3: Vd6 12. Ff4! Vf4: 13. Vc5: Vd6 (kénytelen visz­szaadni a gyalogost) 14. Bfel + He4 15. Vd6: cd6: 16. Badl Kd7 17. Bd5: Bhe8 18. Bd4 Hf6 10. Bedl d5 20. B4d3 Kc7 (21. . . . Be2? 22. Bd5:+ és Fe2:. Keresz most dön­tetlent ajánlott, de Portisch visz­szautasította) 21. Bel! Kd6 22. Hd2 Bbc8 23. Hc4+ Kc5 24. Fc6:l Kc6: (nincs más) 25. He3+ Kd6 26. Bcdl Bc5 27. g4! hB 28. h4 Kc6 29. b4l Bd5 30. g5 hg3: 31. hg5: He4 32. Hd5: (most világos legalább minőséget nyer, elsősor­ban Bcl+ majd HÍ6+ fenyeget) 32. ... b6 33. Bel + Kb7 34. a4 Bd5: 35. Bd5: Hg5: 36. Bd7+ Kb8 37. Blc7 Be4 38. a5! ba5: (külön­ben a6) 39. ba5: Ba4 40. Bb7 + Kc8 és sötét egyidejűleg feladta, 41. Bdc7+ Kd8 42. Bc5 majd az a gyalogos ütése után nincs véde­lem. 574. sz. fejtörő M. Havel |,,Atlgemelnes Handelsblatt" 1918) Világos indul és 2 lépésben mat­tot ad (2 pon). Ellenőrző jelzés: Vilá­gos: Ka4, Va7, Bc5 és e7, Hf4, gy: d7 (6 báb). Sötét: Kd6, Ve8, Bf8, Hf5 és Fg6 (5 báb). A megfejtés beküldésének határideje: február 24. A megfejtések az Oj Szó szerkesztőségének címére küldendők „Sakk" meg­jelöléssel. A helyes meg­fejtést beküldők közül ketten minden liéten könyvjutalmat kapnak, továbbá állandó meg­fejtési létraversenyt ve­zetünk. A 572. sz. fejtörő (L. Kubbel) helyes megfejté­se: 1. He3!l Az e heti nyertesek: Hrinyó Róbert, OU ZB, Rozsnyó; Diós! József, Érsekújvár, Gríg­ska u. 31. DELMAR GÁBOR gárda, ami egyáltalában nem meg­lepd, mert olyan legyeimet, mint a katonacsapatnál van, másutt ne­héz lenne elképzelni és megvaló­sítani. TÖBBRE VIHETTE VOLNA A Slovan Bratislava érde­kes idényre tekinthet vissza. Előbbre rukkolt. A harmadik he­lyet szerezte meg, de szurkolói ezt nem tartják túl nagy siker­nek. Az új edzőtől, a nemrégen még aktív Slovan-játékos Ján Star­šítól azt várták, hogy segítségé­vel magasabban végez az együt­tes. Olyan egyéniségek, mint Dzn­rilla, Golonka, Nedomanský, akik a csehszlovák válogatott nagy erősségei és nemzetközileg is ma­gasan fémjelzett csillagai, megfe­lelő kiegészítéssel többre voltak hivatottak. A hiba ott volt, hogy a csapat meglehetősen ingadozó formában szerepelt. Otthon kerek 7 ponttal szerzett kevesebbet, mint a bajnok. A hazai környezet nem volt mindig kedvező számá­ra. Ez annak is köszönhető, hogy a türelmetlen szurkolók nem min­dig értették meg az edző és a játékosok elgondolását, s nem mindig választatták a szurkolás legjobb eszközeit. Többször In­kább ártottak, mint használtak a csapatnak. A hajrában néhány sérülés, meg a kényszerűségek más faja is arra késztette az ed­zőt, hogy szokatlanul sok új em­berrel kísérletezzen, s ekkor de­rült ki, hogy a Slovan a már em­lített nagyágyúk nélkül mennyire mérsékelt képességű csapat. Az említettek egyikének másikának távozása egyelőre még pótolhatat­lan firt hagyna maga után. „FUTOTTAK" MÉG . . . A pardubicei együttes Kok šés Špaček távozása ellenére derekasan szerepeit és a hajrá­ban kitűnően játszva megérdemel­ten jutott az előkelő 4. helyre. Kladno helyezése, amely vé­letlenül egyező az előző évivel, nem mondható sikertelennek. A legnagyobb visszaesést a fő­városi csapatnál, a Spartánál tapasztaltuk. Ennek nem csupán a válogatott Hejma távozása volt az oka. A 3. helyről a 8.-ra visz­szaesni nem azt ígéri, mintha Prága szemefénye ismét a prím­hegedűs szerepére lehetne hivat­va a közeljövőben. A kassai csapat nagyon sze­rencsétlen rajt után dicséretesen hajrázott, de a véghajrá nem volt a várt sikeres. Versenyben volt a 4., majd az 5. helyért, s végül a 7.-keI kellett megelégednie. Kü­lönösen odahaza elszenvedett sú­lyos vereségei keltettek kellemet­len meglepetést. A csapatban rej­lő képességekalaplán bizony min­denki többet várt a kassai ko­rongozóktől. A Litvínovot lelekes játé­ka dicsért. Helyezése megérde­melt. Gottwaldov együttese gyak­ran nyújtott rapszodikus teljesít­ményt. A ranglétra utolsó előtti helye nem hízelgő számára. Az újonc f^eské B u d é j o ­vice igyekezete ellenére a mezőny leggyengébbje volt, s Igy űjra a II. ligában kell szerencsét próbál­nia. ZALA JÓZSEF az amerikai Liquori küzdelmét várják. A rendezvény sztárja Da­venport, az olimpiai 110 m-es gát­futás győztese. Az Európa—Amerika atlétikai találkozóra július 30 és 31-én Stuttgartban kerül sor, s ezt a nyugatnémetek tartan borítású pá­lyán rendezik meg. A versenyzők és a szakemberek ugyanis az olimpián nagyon meg voltak elé­gedve a tartannal, és ennek kö­szönhető, hogy az idei, Athénben sorra kerülő Európa-bajnokság küzdelmeit is tartan-pályán bo­nyolítják le. Jelenleg az USA-ban 50 tartan­pálya létezik, míg Európában csu­pán Zürichben, Londonban, Font Romeuban és az olaszországi két atlétikai központban, Forrnia és Schionban rendelkeznek tartan­pályával. A stuttgarti tartan-pá­lya 1 281 000 nyugatnémet márká­ba fog kerülni. E költségekből 390 500 márkát a város fedez. Keres, de talál-e? Jack McLeod, a kanadai jégko­rong-válogatott szövetségi kapitá­nya három játékossal szeretné megerősíteni a Stockholmba uta­zó együttest. Elsősorban CarI Bre. werre gondolt, aki 1967-ben a bé­csi VB-n nagyon jól szerepelt. Mi­vel Brewer Finnországban edzős. ködik, nem valószínű, hogy játé­kára sor kerülhet. Roger Bourbonnais, aki tavaly fejezte be tanulmányait, jogász­ként működik Edmonton városé­ban, s játszik a helyi liga-csapat­ban, hajlandónak mutatkozik újra a válogatott rendelkezésére állni. Ezelőtt mint csatárt Ismertük, leg­újabban a hátvéd posztján szere­pel. A harmadik kiszemelt játékos Seth Martin, a világhírű kapus, aki egyelőre a Trail Smoke Eaters csapatában játszik. Egy idényen át a hivatásos ligában szerepelt, de vlsszaamatSrösítette magát, s lényegében Ismét szerepelhetne a világbajnokságon, csakúgy mint Brewer. Jiŕík a legeredinényeseötí A befejezett jégkorong liga leg­eredményesebb iátékosai a követ, kezők voltak: Jirík 35 góllal lett a gólkirály, Cerný (29), Nedo­manský, Jifí Holík és Suchý (28), Jaroslav Holík (26), Hrbatý és Farda (24). Golonka, Havel és Martinec (23), Nedvňď (22), Hlin­ka, Maffk és Ševčík (211 góllal foglalja el a következő helyeket. Szovjetunió 2:5 A magyar asztalitenisz-váloga­tott a budapesti Sportcsarnokban fogadta a Szovjetunió együttesét, mely az Európa-liga első helyén áll. A magyar válogatottból csu­pán Börzsei teljesítménye érde­mel dicséretet, mindkét ellenfe­lét legyőzte. A közelgő világbaj­nokság előtt a magyar asztalite­niszezők számára ez a találkozó — amelyen Európa legjobbjait látták vendégül — alkalmat adott arra, hogy felmérjék a Jelenlegi tudó­sukat. Az est legizgalmasabb mér­kőzését a Börzsei—Amelin Össze­csapás hozta. A magyar versenyző két izgalmas játszmában legyőzte ellenfelét. Az Európa liga mérkő­zés rámutatott arra, hogy a ma­gyar asztaliteníszezök Jelenleg nem tartoznak Európa élvonalá­ba, s hogy sokat kell még javí­taniuk támadó játékukon. Eredmények: Börzsei—Gomozkov 2:0, Amelin—Beleznay 2:1, Rudno­va—Kisházi 2:0, Amelin, Gomoz­kov—Jónyer, Beleznay 2:0, Gomoz­kov, Rudnova—Masos, Jónyer 2:0, Börzsey—Amelin 2:0, Gomozkov—­Beleznay 2:0. Ä A SAZKA 8. játékhetének mű­során a következő angol bajno­ki labdarúgó-mérkőzések szere­pelnek: 1. Burnley—Manchester City, 2. Chelsea— Sunderland, 3. Co­ventry City—Queens Park Ran­gers, 4. Everton—Arsenal, 5. Manchester United—Leicester City, 6. Newcastle United— Stoke City, 7. Nottingham Fo­rest—Southampton, 8. Sheffield Wednesday—Leeds United, 9. Tottenham Hotspur—Wolver­hampton Wanderers, 10. West Bromvich Albion—Ipswich Town, 11. West Ham United— Liverpool, 12. Birmingham City —Sheffield United.

Next

/
Oldalképek
Tartalom