Új Szó, 1968. október (21. évfolyam, 271-301. szám)

1968-10-12 / 282. szám, szombat

A ünnepélyes megnyitó MEXIKÓBAN Ma Impozáns karalek között nyitják meg a távoli Mezikó főváro­sában a XIX. nyári olimpiai játékokat. Az első napon a nézők a TV adás jóvoltából gyönyörködhetnek az ünnepélyes megűyitőban, a színpompás felvonulásban és csak azt sajnálhatják, hogy egyelő­re meg kell elégedniük a fekete-fehér képpel. A hatás mindeneset­re így is rendkívülinek Ígérkezik. Holnap, azaz vasárnap már kez­dődik az olimpiai nagyüzem. Az atléták, a kosárlabdázók, az ököl­vívók, a labdarúgók, a gyepiabdá­zftk, a súlyemelők, az öttusázók, az evezősök, valamint a röplabdá­zók már a küzdőtéren tesznek bi­zonyságot felkészültségükről. Az első versenynap részletes műsora (minden eseménynél a kö­zép-európai időt tüntRtjtík fel, mi­vel mint ismeretes, a mexikói 7 órával mögöttünk „kullog"): A Csehszlovák Labdarúgó Kupáért A kupaküzdelmek egyre éleződ­nek s erre fizetett rá a kupa je­lenlegi védője a Slovan Bratislava csapata is, amely gottwaldovl 3:0­ás veresége után búcsút mondott a további lehetőségnek, tehát nem védheti meg elsőségét s az 1969 — 70 ns kiírásban nem szerepelhet a KEK-ben. A legjobb 18 csapat közé csak 7 került az első ligából, ugyan­annyi a másodikból, s kettő a di­vízióból. A sorsolás a következő együtteseket párosította össze: (az első helyen mindig a vendég­látó csapat van feltűntetve): Ži­lina—Chomútov, jablonec—Slávia, Púchov—Bardejov, Trnava—Slovan Bratislava ,.B", Ostrava -Detva, Dukla Praha —Hradec Králové, Gottwaldov—VSS és Pardubice — Ostf nad Labem. A negyedik forduló mérkőzéseit október 22-ére tűzték ki. A tma­vaiak KK kötelezettsége miatt (ok­tóber 23 án játsszák le a belgrádi visszavágót) a Slovan „B" elleni Csehszlovák Kupa mérkőzésre csak október 23 után, mindkét fél Szamára elfogadható Időpontban kerül sor. Bécsbe tartanak a fiatal szlovák labdarúgók Az osztrák fővárosban vasárnap, október 13-án a Práter stadionban kerül sor az Ausztria — NSZK lab­darúgó világbajnoki selejtező mér­kőzésre. Előtte 12,45 órai kezdettel az osztrák ifjúsági válogatott Szlová­kia ifjúsági csapatával mérkőzik. Ez az áprilisban Sentcán lebonyo­lított első találkozó visszavágója lesz, s mint Ismeretes, akkor a szlovák csapat aratott 5:0 arányú győzelmet. A szlovák csapat ma a követke ző játékosokkal utazik Bécsbe: Keketi, Mrva, Melicher (mindany­nyian a ČH Bratsllava játékosai), Toman (Prievidza), Kohút, Lup rlcľi, Gál és Slovák (mindannyian az Inter játékosai), Chobot (ZVL Žilina), Novotný és Herda (TS To­poľčany), Kovács (Komarom), Piecka j S. Martin), Svoobda, Mo ro. Ondruit (Slovan Bratislava). A szlovák ifjúsági válogatottat elkíséri az osztrák fővárosba a csehszlovák ifjúsági válogatott el­ső edzője. Vladimír Mirka Is. A VVK ttfváJÉ' menetrendje Zürichben kisorsolták a labda rű-'ó VVK újabb fordulóját. Nyolc csoportot képeztek. Nagyon ügyel­lek arra, hogy az egy országból való csapatok ae kerülhessenek közfis csoportba, valamint arra Is, hogy a kelet-európai csapatokból egy egy jusson a csoportokba. Ezekután így alakult a 2. for­duló párosítása: SV Hamburg— Slávia Praha. Wa re íen — Legia Varsó, Chelsea — DWS Amszterdam, Sporting Lisszabon — Newcastle, Göztepe Izmir—Arges Pitesti, a Standard Líége—Leeds párharc tnvábbjutója az AC Napo II—Grasshoppers kettős jobbiká­val, Hansa Rostock—Florcntiua, Glasgow Rangers—Dundalk, Hiber­nlan— Lokomotíve Leipzig, Vitorla Setubal—O. Lyon, Aris Szaloniki— Újpesti Dózsa, fuventus—Elntracht Frankfurt, Panathinaikos Athén — Atletico Bilbao, OFK Belgrád —Bo­logna, Aberdeen—Real Zaraqoza, AIK Stockholm —Hannover 96. X. 12. A sportfogadás hírei A SAZKA 40. játékhetének nye­reményelosztása a következő: I. díj: nincs nyertes, II. díj: II nyertes á 9000 korona, III. díj: 63 nyertes á 1980 korona, IV. díj: 266 nyertes á 1020 korona. ATLÉTIKA: 17.00 6: 100 m síkfutás (Fér­fiak) — előfutamok, — súlylökés (F), selejtez*!, 17 30 ó: gerely (Nők), selejte­ző, — 22,00 ó: 400 m es gátfutás (F), előfutamok —, távolugrás (N|, selejtezők, 22,50 ó: 800 m es síkfutás (F), előfutamok, — 23,30 ó: 100 m es slkfntás (F), előfutamok, — 24,00 A: 10 000 m es slkfntás |F), döntő. KOSÁRLABDA: 16-22 óráig: 4 mérkőaés 24 -06 óráig 4 mérkőzés ÖKÖLVÍVÁS: 21,30—02.00 őrálg selejtezők. LABDARÚGÁS 19,00 órakor a selejtezők 4 mérkőzése kerül sorra. GYEPLABDA 17,30 órától 8 mérkőzés SÚLYEMELÉS 17.00 órától sele)tező as „A", 23,00 órától sele)tező a „B" csoportban ÖTTUSA 17,00 órától: lovaglás. EVEZÉS 16,00 órától minden verseny­szám előfutamai. RÖPLABDA 17,00 ó: Lengyelország—Korea, 19,00 ó: |apáa—USA, 24,00 ó: Szovjetunió—Csehszlo­vákia, 02,00 6: Mexikó-Peru. X í. £ Rovatunk más helyén közöljük, hogy a különböző TV állomások mikor és mit közvetítenek (köz­vetlen, vagy képfelvételes adások, — az előbbit K-val, a másikat kf­el jelöljük). FIRENZE 1976-BAN? Hivatalosan Firenze városa ja­lentette be elsőként Igényét az 1976 os nyári olimpia megrendezé­sének jogára, de várják Los An­geles és Montreal jelentkezését Is. Firenze város küldöttsége a NOB elnökválasztása után adta át a hivatalos kérést. Lehet, bogy a XXI. olimpia a művészettörténeti téren világhírű olasz városban lesz?I SPORTHÍRADÓ 0 A női kézilabda liga harma­dik lordnlójának elhalasztott mér­kőzésén a Start Bratislava 13:11 (7:6) aranyban győzött a Kuno­vice együttese ellen. A Start leg­eredményesebb játékosa KoSiková volt, aki egymaga öt gólt dobott. 9 A Ferencváros labdarúgó-csa­pata szerdán este Korzika szigetén a francia 1. ligában szereplő Bas­tia ellen játszott újabb mérkőzést és 1:0 (1:0) arányú győzelmet ara­tott. A vé .lg fölényben Játszó ma­gyar bajnokcsapat gólját Katona szerezte a 39. percben. A Ferenc­város legközelebb vasárnap Strassboui-gban játszik. 9 Londonban megkezdődött a hivatásos teniszezők tornája, ame­lyen csupán egy játszmát játsza­nak. Eredmények: Drysdale (dél­afrikai),—Barthes (francia) 11:9, Newi:ombe( ausztrál)—Pillcs (Ju­goszláv) 11:9, Newcombe—Drys­dale 10:6. • A szovjet labdarúgó-bajnok­ság legutóbbi fordulójában a kö­vetkező mérkőzésekre került sor: Dinamó Minszk—Torpedó Moszkva 0:3, Sahtyor Donyeck—Baku 0:1, Kajrat Alma Ata— Torpédo Kutai­szi 2:0, Pahtyakor Taskent—SZKA kosztov 2:1, Zarja Luganszk—Di­namó Kirovabad 1:0. 9 A szovjet jégkorongbajnok­ság egyetlen mérkőzésén a CSZKA Moszkva 5:1 arányban legyőzte helyi vetélytársát, a Lokomotlvát. • Az 1969 es asztalitenisz világ­bajnokság küzdelmeit április 17— 27 között rendezik Münchenben. A nyugatnémetek 50—60 ország ver­senyzőinek részvételére számíta­nak. 0 Sidó Ferenc, a magyarok egy­kori kilencszeres világbajnok asz­laliteniszezője már második hete a kubaiak vendége. Levelében a következőket írja: „Barátok közé érkeztünk, nagyon kedvesek a ku­baiak, szinte lesik minden gondo­latunkul Marosfl Szabolccsal, fia­tal tanítványommal több közös ed­zést tartottunk a kubai Játékosok­kai. Tehetségesek, sokat fejlődtek azóta, hogy néhány éve Budapes­ten jártak. OLÍMPIA! SPORT A TV-BEN Szombat 18,00 órától a csehszlovák és a magyar TV helysz'ni közvetítés­ben szimol be a XIX. olimpiai já­tékok ünnepélyes megnyitójáról. Vasárnap Bratislava (21,30 órától) az evezősverseny közvetítése (K), (22,45—0,45) atlétika (K). Budapest: (22,20) atlétika (K). Olimpiai híradó a rádióban A Csehszlovák Rádiö magyar adása október 14-töl 27 lg rendsze­res olimpiai híreket közöl a kö­vetkező Időpontokban: Hétfőtől szombatig: 7,20— 7,30, 12,05—12,10, 15.40—15.45, Vasárnap: 7,05— 7,10, 12,05—12,10. I A mexikói tűző napon kedélyesen ül egymás mellett két kerékpá­ros kiválóságunk J1M Daler (balról) és Milan Pnzrla (jobbról). Dalertól nagyszerű toklói szereplése ntán ezúttal is kiváló helyt­állást vár a hazai közvélemény. (Telefoto ČSTK—UPI) A SLOVAN sírból visszahozott pontja A bajnok Jihlava vette át a vezetést # Megtáltosodtak a budéjoviciek 0 A Gottwaldov is győzött végre A Slovan a saját jegén vesztette el újabb bajnoki pontját, s ez al kalom volt a bajnok jihlavaiaknak arra, hogy átvegyék a vezető he­lyet. A többi eredmény a várakozásnak megfelelő volt ha csak a gólarányokat oem tartjuk kissé bizarrnak. exikóból jelentik Csütörtökön folytatódott a Nem­zetközi Olimpiai Bizottság kong­resszusa. Délelőtt 11 órakor ke­rült sor az elnökválasztásra. Két Jelölt volt: Avery Brundage (ame­rikai) és Jean de Beaumont (fran­cia). Két órával az ülés kezdete után jelentették az újságíróknak, hogy Ismét Brundaget választot­ták meg a NOB elnökévé. Avery Brundaget, — aki né­hány nappal ezelőtt ünnepelte 81. születésnapját — először 1952 ben Helsinkiben választották meg a NOB elnökévé. Ezután 1960-ban Rómában és 1964 ben Toklóban Is­mét Brundagera esett a választás. A NOB elnöke testi és szellemi frlsseségét a mindennapi sport­nak köszönheti; 1928 ban lett az AAU (Amerikai Atlétika Szövet­ség) elnöke, majd később az USA olimpiai bizottságának elnökévé ls megválasztották, 1936 óta tagja a NOB nak, 1946 ban alelnökké, 1952 ben pedig elnökké választot­ták. A francia Beamont a további választások során ls vereséget szenvedett. Alelnökké ugyanis az 55 éves Klllanln lordot (Ír) választották meg. Klllanln 1952 óta tagja a NOB-nak és 1967-ben be­választották az elnökségbe. A NOB eddigi elnökei: Demet­rins Vikelas (görög) 1894—1896, Plerro de Coubertin (francia) (1896—1925). Henri de' Baillet La tour (belga) 1925—1942. Siegfricd Edstriim (svéd) 1946—1952. Elkészült a női torna csoport­beosztása, amelynek érdekessége, hogy a ,,B" csoportba került a szovjet, a csehszlovák és az NDK csapata. Magyarország a „^'-cso­portban van, partnerei: USA, NSZK, JAPÁN. Eldőlt, hogy Abebe Bikila, a két­szeres olimpiai maratóni aranyér­mes, etióp versenyző, Mexikóban szintén rajtiioz áll a maratoni fu­tásban. Nagy örömet szerzett az úszók körében a Nemzetközi Úszó Szö­vetség (FINA) úgy döntött, hogy a jövőben megrendezik az úszó világbajnokságot is. Az elsőre 1971 ben kerül sor. Edzőmérkőzés keretében a szov­jet vízilabda csapat 5:3 arányban győzött az Egyesült Államok együttese ellen. A NOB szezdai ülésén fontos elvi döntést bozott a müncheni 1972-es olimpiai játékok rendezé­sével kapcsolatban. Miután az ülé­sen jelenlévő NSZK küldöttség be­mutatta a játékok rendezésére vo­natkozó terveit, és ismertette a helyzetet, Avery Brundage a NOB elnöke, feltette a kérdést, hogy milyen biztosítékkal tud szolgálni az NSZK küldöttsége a játékok za­vartalan megrendezésével kapcso­IIÍ5 latban. Willy Daume, az NSZK sportförnmának a vezetője kije­lentette, hogy „szigorúan" betart­ják a NOB ide vonatkozó szabá­lyait. Brundage azonban arra kér­te a nyugatnémet küldöttséget, bogy kormánya írásban „igazolja" az ide vonatkozó biztosítékot. A vita tulajdonképpen az NDK sze­replésével volt kapcsolatban és végül a NOB úgy határozott, hogy az NSZK sporthatósága köteles a bonni kormány részéről nyilatko­zatot bemutatni, amely biztosltja valamennyi benevezett ország, Igy az NDK zavartalan részvételéi. A vitával kapcsolatban felszó­lalt dr. Heinz Schöbel, az NDK képviselője, aki felhívta a NOB figyelmét arra, hogy ax utóbbi Időben a nyugatnémet hatóságok gyakran nehézségeket támaszta­nak az NDK sportolóinak szerep­lése elé. Ami az 1976-os olimpiai játékok odaítélését illeti, erről a NOB az 1970-ben Amszterdamban sorra kerülő kongresszusán dönt. Az 1976-os játékok megrendezésére Montreál, Los Angeles és Algéria jelentkezett a téli játéknsokat Den­ver (USA), és Vancouver (Kana­da) szeretné megrendezni. A mexikói olimpiai játékok leg­idősebb versenyzője az angol Lor­na Johnstone, a 66 éves nagyma­ma, aki a lovasversenyeken vesz részt országa színeiben. A SÍD hírszolgálati iroda anké­tot rendezett, melynek értelmében az országok közti pontversenyt az USA nyeri 51 arany 38 ezüst és 26 bronzéremmel. A csehszlovák csapatat a nyolcadik helyre tip­pelik. Az ankét szerint az érmek elosztása a következő lesz: arany ezüst bronz 1. USA SÍ 3a 2a 2. Szovjetunió 32 49 23 3. NSZK 12 7 21 4. NDK 9 a 14 5. Lengyelország 9 3 12 6. Japán a 10 10 7. Magyarország 7 s a 8. Csehszlovákia • 1 2 9. Franciaország 4 3 a 10. Olaszország 3 a 7 SLOVAN—KLADNO 2:2 (0:0, 1:2, 1:0). Gólütök: Grandtner (2) illet­ve Novák és Nedved. Az első harmad nagy Slovan fölénye gólokban nem mutatko­zott meg és ez a későbbiek fo­lyamán majdnem teljesen meg­bosszúlta magát. A végén a ha­zaiak örülhettek annak, hogy legalább az egyik pontot sike­rült megmenteniük. Egy perc­cel a találkozó vége előtt még kapusukat is lehívták, majd 20 másodperccel a gongszó előtt egyenlített a szemfüles Grandt­ner. A Slovan csapatából hiány­zott Capla, s az együttes ezút­tal sem nyújtott kiegyensúlyo­zott teljesítményt. A vendégek­nél a kapus Termer és a hát­véd Pospišil volt elsőrangú. GOTTWALDOV— PARDUBICE 5:4 (0:2, 3:1, 2:1). Gólütők: Pokorný, Koiela, Trtflek, Bavor (2), 111. Pryl, Ondíašina, Andit és Vohralik. Végig nagy küzdelem folyt a Jégen és a hazaiak kísérletezé­seit rengetegszer meghiúsította az ismét káprázatosan védő Lacký. BRNO—VS2 KASSA 8:3 (2:0, 3:2, 1:1). Gólütők: MacháC, Potsch, Sev­iíik (2), Farda (2), illetve Bie­ly (2), Faith. A brnól együttes nem nyúj­tott valóban jó játékot, de a vendégek erejéből túl sokra nem futotta. A 3. harmadban HoleCeket Plánifika váltotta fel. C. BUDÉJOVICE—LITVlNOV 9:5 (1:1, 5:1, 3:3). Gólütők: Párti (3), Cvach (3), Bartort, Praíák és Ťoupai illetve Ulrych, Waldauer, Med­véd (2), Beránek. Az óriási lelkesedéssel har­coló hazaiak a második har­madban nagyon elhúztak, és ez volt a döntő az eredmény ki­alakulásával kapcsolatban. Ole Ritter dán profikerékpározó, aki néhány hete szinte futószala­gon javítja a pálya világcsúcso­kat, legutóbb az egy órás ver­senyben 48,654 km-el új világcsú­csot állított fel. A régit a belga Bracke (48,093 km) 1967 októberé­ben Rómában érte el. 1. Jihlava 2. Slovan 3. Kladno 4. Brno 5. Pardubice 6. Sparta 7. Litvínov •. Budéjovice 9. Gottwaldov 10. VSŽ 0 1 33; 2 0 25: 1 1 24: 0 2 41; 1 3 30: 1 4 23 1 4 20: 1 4 21: 0 6 15: 1 6 14: 17 12 13 12 :17 11 :19 10 19 7 29 5 30 5 33 5 35 2 34 1 A 8. fordulóban a következő mérkőzésekre kerül sor: Jihlava— Bndéjovlce, Kladno—Brno, Litvínov —Slovan, Košice —Gottwaldo*. Sparta—Pardubice. Izala) tippszelvén yii n k A csehszlovák TV ma 14,55 órá­tól a Spartak Trnava—Slovan Bra­tislava labdarúgó mérkőzést köz­vetíti. A bécsi TV holnap, vasárnap 18 érai kezdettel az Ausztria—NSZK labdarúgó világbajnoki selejtezőt sugározza. 1. CSEHSZLOVÁKIA—DÁNIA 2. BERMUDA-KANADA BEKÜLDTE LAKHELY: . . UTCA. HÁZSZÁM: JÁRÁS: . .

Next

/
Oldalképek
Tartalom