Új Szó, 1967. november ( 20. évfolyam, 301-330. szám)

1967-11-13 / 313. szám, hétfő

MEGEMLÉKEZTEK A NAGY OKTÓBER 50. ÉVFORDULÓJÁRÓL: ÜNNEPSÉG RÓMÁBAN A Manchester United került az élre Róma (CTK) — Olaszor­szág fővárosának kommunistái tegnap ünnepelték meg a Nagy Októberi Szocialista Forrada­lom 50. évíordulóját az Adriano Színházban tartott manifesztá­ciójukon. A tömeggyülésen Longo elvtárs, az Olasz Kom­munista Párt főtitkára mondott beszédet. A szovjet kommunisták és a Az oszt A SZOCIALISTA Bécs (CTKJ — A bécsi Stadt­halléban tegnap mintegy 10 000 osztrák kommunista ünnepelte meg a Nagy Októberi Szocialis­ta Forradalom 50. évfordulóját. Az ünnepségen részt vett egy szovjet pártküldöttség és a szo­cialista országok diplomáciai testületének számos tagja is. Az ünneplők között megjelent Jo­hann Koplenig, az Októberi London (CTKJ — A Sunday Telegraph angol lap vasárnapi számában beszámol azokról az új ellentétekről, amelyek az Egyesült Államok és Franciaor­szág között merültek fel a NATO politikájával kapcsolat­ban. Az ellentétek a Nyugat­Németországban állomásozó két francia hadosztály szerepével kapcsolatosak, egy esetleges válság vagy háború esetén. szovjet nép üdvözletét A. Rum­Jancev, az SZKP Központi Bi­zottságának tagja, a Szovjet­unió Tudományos Akadémiájá­nak elnökhelyettese tolmácsol­ta a jelenlevőknek. Longo elvtárs beszédében t megemlékezett a szovjet külpo­' lltika alapvető vonásairól, a békés együttélésről és a nem­zetek közötti együttműködésre való törekvésről. Forradalom aktív harcosa, akit az évforduló alkalmából Moszk­vában Lenin-renddel tüntettek ki. Franz Muhrl, az Osztrák Kommunista Párt elnöke beszé­dében megemlékezett a világ­ban az utóbbi 50 esztendő alatt bekövetkezett változásokról, s felhívta a figyelmet az ameri­kaiak vietnami agressziójára, mint egy újabb világkonfliktus tűzfészkére. A lap szerint ebben a kér­désben mindkét fél már 15 ja­vaslatot utasított vissza. Az amerikaiak azt kívánták, hogy a franciák pontosan szabják meg a két hadosztály feladatát s tegyenek Ígéretet arra, hogy 60 000 katonájuk a lehető leg­szorosabban együtt fog működni a NATO egységével. A franciák ezzel szemben nem voltak haj­landók semminemű kötelezett­séget vállalni. Üldözik a FLOSY tagjait Kairó (CTK) — A Nemzeti Felszabadítást Front (FNLJ osztagai brit segítséggel és a volt dél-arábiai szövetségi had­sereg reakciós elemeivel együtt­működve az utóbbi napokban szüntelenül támadják a Flosy tagjait és híveit Adenben — je­lentették ki november 11-én a Flosy Kairóban megrendezett sajtókonferenciáján az adeni menekültek. A menekültek számos olyan esetet soroltak fel, amikor erő­szakot alkalmaztak a Flosy tag­jai és hfvei ellen, s megemlí­tették azt is, hogy állásaikat brit repülőgépek bombázták. Abdul Kavi Makkavi, a Flosy főtitkára vasárnap kérte az Arab Liga Tanácsának összehí­vását, a veszedelmes dél-ará­bial helyzet megvitatására. AZ AMERIKAI rendőrséget új fegyverekkel szerelik fel a bé­kéért s a polgárjogokért tünte­tők ellen, többek között egy olyan szerkezettel is, amely va­kító vegyi anyagot szór a tün­tető tömeg közé. GEORGE THOMSON, a Brit Nemzetközösség ügyeinek mi­nisztere szombaton este vissza­tért Londonba Salisburyból, ahol lan Smith rhodesiai mi­niszterelnökkel tárgyalt. Thom­son azt állította, hogy a talál­kozó pozitív eredményekkel járt. BOLIVIA és Görögország bon­ni nagykövetsége előtt vasár­nap reggel bomba robbant, amely megrongálta a két épü­let bejáratát. CHARLES HELU libanoni el­nök vasárnap reggel repülőgé­pen Irak fővárosából, Bagdad­ból a szaúd-arábiai Ar-rijád vá­rosába utazott. Helu háromna­jjos látogatáson járt Irakban. (CTKJ MARTIN LUTHER KING ismert amerikai közéleti személyiség Angliába érkezett, hogy átvegye a newcastlei egyetem díszdok­torátusát. A londoni repülőté­ren kijelentette, hogy nyugtala­nítja a faji megkülönböztetés növekedése Angliában. AZ IZRAELI haderők novem­ber 12-én tüzérségi tűzzel árasz­tották el a földművesek házait a Jordán folyó keleti partján, jelentette ki a jordániai hadse­reg szóvivője. Több ház romba­dőlt. emberéletben azonban nem esett kár. A külföldi labdarúgó-bajnoksá­gok legújabb' érdekességei: ANGLIA. A 16. fordulóban talál­kozott a bajnok Manchester Uni­ted az Idei bajnokság éllovasá­val, a Liverpool csapatával. Li­verpool október 14. óta áll az An­gol Liga élén, szombaton azon­ban 2:1 arányban vereséget szen­vedett saját pályáján a bajnok­csapattól. A Manchester United mindkét gólját az északír váloga­tott Best rúgta. E találkozó után az élcsoport állása Igy változott meg: Manchester United 22, Liver­pool, Manchester City és Totten­ham Hotspur 21—21 pont. További érdekesebb eredmények: Arsenal —Everton 2:2, Chelsea—Sheffield Wednesday 3:0, Manchester City— Leicester City 6:0, Southampton— Tottenham 1:2. SKÖCIA. A két glasgowl rivális megnyerte szombati mérkőzését. A Celtic 2:0-ra nyert az Airdrieo­nlans ellen, a Rangers pedlg l:0-ra Verte Morton csapatát. A Celtic Idegenben, a Rangers otthon nyert. SZOVJETUNIÓ. A Moszkvai Tor­pedo, amely a KEK-ben a Spartak Trnava ellenfele lesz, Rosztovban l:0-ra gyözött bajnoki mérkőzé­sén. A gólt Sztrelcov lőtte. NSZK. A bajnokságban vezető Űszi végeredmények Közép-szlovákiai kerület KERÜLETI BAJNOKSÁG 1. Ziar 13 9 1 3 28:14 19 2. D. Kubín 13 8 2 3 28:13 18 3. RuäSomberok 13 72 4 23:16 16 4. Hronov 13 54 4 20:15 14 5. B. Bystr. B 13 6 2 S 21:20 14 6. Vrútky 13 5 4 4 16:17 14 7. Mokrad 13 6 2 5 18:20 14 8. Zvolen 13 4 4 S 18:15 12 9. SÍ. Lupca 13 4 4 s 19:18 12 10. Martin B 13 44 5 11:24 12 11. Zillna B 13 43 e 20:20 11 12. Krásno 13 33 7 14:21 9 13. Fülek 13 33 7 14:27 9 14. Cadca 13 32 s 17:27 8 I. A-OSZTÁLY — A-CSOPORT 1. Turany 13 11 1 1 36:7 23 2. Dubnica B 13 9 1 3 30:13 19 3. Liet. LúCka 13 72 4 30:19 10 4. Suőany 13 6 3 4 25:19 15 5. Predmier 13 71 5 21:18 15 6. N. Dubnica 13 62 5 25:17 14 7. T. Tepllce 13 6 1 8 27:41 13 8. Led. Rovné 13 44 5 22:17 12 9. Varín 13 35 5 20:18 11 10. Palúdzka 13 5 1 7 22:30 11 11. Lisková 13 4 2 7 21:30 III 12. Likavka 13 4 1 8 23:42 9 13. Brusno 13 3 2 8 17:29 8 14. Kremnica 13 22 9 16:35 6 I. A OSZTÁLY — B-CSOPORT 1. Dőlné Hámre 13 7 2 4 30:20 16 2. Brezno 13 6 4 3 19:17 18 3. Selce 13 6 3 4 23:13 15 4. Nováky 13 1 S3 4 27:19 15 5. Kallnovo 13 7 1 5 20:27 15 8. V. Krtlä 13! 54 4 25:17 14 7. Handlová B 13! r. 4 4 26:18 14 8. Hrlnová 13 1 B 2 S 14:18 14 9. Zarnovlca 13! 53 5 19:15 .13 10. Detva B 13 53 5 26:23 13 11. Rimaszomb. 13! 5 2 8 20:21 12 12. Harmanec 13 43 8 24:31 11 13. Kruplna 13! 5 l) 8 21:41 10 14. Plesok 13 12 10 13:27 4 # A Slávia Praha labdarúgő­csapata november 17 és december 31 között nagyszabású földkörüli portyát bonyolít le; hét országban 16 mérkőzést Játszanak a piros­fehér labdarúgók. 0 Klagenfurter AC, az osztrák légkorongbajnok BEK-mérkőzésen 6:2 (0:0, 2:1, 4:1) arányban le­győzte a Ferencváros együttesét. # A labdarúgó Vásárvárosok Kupájának 3. fordulóját novem­ber 16 án Zürichben sorsolják. • k Jiii m I • I • I. JÉGKORONG-LIGA 1. CHZ Litvinov—Sparta Praha. A hazaiaknak nincs sok reményük a nagyszerű formában játszó prá­galak ellen. Tippünk: 2. 2. VS2 Kosice—SONP Kladno. A kelet-szlovákiai csapat győzelme valószínűbb. Tippünk: 1. 3. TJ Gottwaldov— Slovan Bra­tislava. Ha a Slovan megismétli a Sparta elleni teljesítményét, mindkét pontot megszerezheti. Tippünk: X, 2. II. JÉGKORONG-LIGA 4. Slávia Karlovy Vary—Ceské Budéjovlce. A találkozó esélyese a vendégcsapat, amely eddig ide­genben ls megállta a helyét. Tip­pünk: 2. 5. Slávia Praha—Dukla Liberec. A vendéglátó együttes eddig még nem használta ki a hazai pálya előnyét. A Liberec már szerzett pontot Idegenben. Tippünk: X, 1. fi. Spartak Brno KPS—Slezan Opava. Egyforma képességű csa­patok találkoznak egymással. A hazai pálya dönthet. TippUnk: 1, X, 2. FS Nürnberg 2:0 arányú veresé* get szenvedett Dulsburgban, en­nek ellenére a bajnoki táblázat élén maradt. Az élcsoport: PC Nürnberg 20, Bayern München 18, Brannschweig 17, Mönchenglad­bach 16 pont. Érdekesebb eredmé­nyek: Mönchengladbach—Hamburg 3:2, Bayern München—Stuttgart 3:1, 1860 München— Karlsruher SC 3:0. NDK. Nemzetközi barátságos mértkőzést játszott a Vorwärts Berlin csapata a szófial CDNÄ együttesével, melyet 1:0 arányban legyőzött. Ma érkeznek Budapestre a magyar csapatok kupaellenfelei Szerdán a budapesti Népstadion­ban kettős nemzetközi kupa-talál­kozóra kerül sor. A Vasas a BEK­ért játszik a Valur Reykjavik csa­patával, a Ferencváros pedig á Real Zaragoza együttesével mér­kőzik a VVK ért. Mind az Izlan­di, mlndpedig a spanyol csapat hétfőre jelezte érkezését. A Vasas—Valur Reykjavik mér­kőzésen csehszlovák játékvezetői hármas működik közre, s ugyanők szerepelnek pénteken Várpalotán a második találkozón is. Budapes­ten Spoták, Várpalotán Placelc lesz a Játékvezető. A Ferencváros —Zaragoza mérkőzést az osztrák Wöhrer vezeti. * Daucíková nyerte az NOSZF serlegét A Nagy Októberi Szocialista Forradalom serlegéért a károly­falusi úti tornateremben megren­dezett tornaverseny tegnap a lá­nyok és a nők összecsapásával ért véget. A női mezőnyben két bécsi versenyző is szerepelt, és nem kis sikerrel, hiszen Hohn­heiser az előkelő harmadik he­lyen végzett. Az általános vélemény szerint á nők szerenként! döntője a férfiak előzőnapi versenyével lényegesen magasabb színvonalat hozott. Kü­lönösen az Ifjúságiak tettek kl magukért, akik között Kostková, Krásna és Michallková, az ifjúsági válogatott tagjai Is rajtoltak. A legjobban Kostkovának „Jött kl a lépés" és csekély különbséggel szerezte meg az elsőséget. A szünetben a válogatott Krajéf­rová is bemutatót tartott és nagy sikert aratott. Nagyon helyesen cselekedtek a rendezők, amikor KrajCIrová rajtjához nem járultak' hozzá, tekintettel arra, hogy, Szlovákiában ő az egyetlen mes­terfokú tornásznő, és ezen a szlo­vákiai jellegű versenyen nem ta­lált volna ellenfélre, a többiek' pedig már eleve lemondhattak volna a győzelem lehetőségéről. Krajfiírová talajon adta elő sza< badon választott gyakorlatát, mely külön élményt jelentett. A nők mezőnyében I. osztályú versenyzők szerepeltek és a győ­zelmet Kata Dauélková szerezte meg és ezzel megvédte tavalyi elsőségét. A fiatal bratislavai tor­násznő minden szeren klegyensú' lyozott teljesítményt nyújtott ós megérdemelten előzte meg ellen­feleit. Eredmények: ifjúságlak: 1. Kost­ková 37,85, 2. Krásna (mindkettő Slovan Bratislava) 37,55, 3. Ko­vács (Lok. Koäice) 37,30. Nflk: 1. Dauciková 37,0, 2. Hallóvá (mind­kettő Bratislava) 36,55, 3. Hohn­heiser (Bécs) 36,?5. (k) ANGOL LABDARÚGÓ I.IGA 7. Burnley—Newcastle United. Mindkét csapatnak 16 pontja van. Inkább a hazaiakat tartjuk esélye­seknek. Tippünk: 1, X. 8. Fulham— Nottingham Forest. A vendéglátó együttes az utolsó helyen áll, ellenfele pedig a nyol­cadik. Tippünk: X. 9. Leicester City—Arsenal. A Leicester odahaza inkább döntet­lenül játszik, míg ellenfele már hét ízben győzött idegen pályán. Tippünk: 2, X. 10. Sunderland —Liverpool. A hazalak a 15., az ellenfél az első helyen áll az angol bajnokságban. A Liverpool nagy formában van, hiszen 8:0 arányban győzött leg­utóbb a TSV München ellen a VVK-ban. Tippünk: 2. 11. Tottenham Hotspur— Chelsea. A vendéglátó együttesnek hét pont az előnye ellenfelével szem­ben. Tippünk: 1, X. 12. Wulwerhanmpton Wanderers —Stoke City. A két együttes egy­forma erőt képvisel. Itt Is a hazai pálya döntheti el bajnoki pontok sorsát. Tippünk: 1, X. Revansista és nacionalista program Véget ért a Nemzeti Demokrata Párt kongresszusa Hannover (CTKJ — Semmi­lyen kormánynak és semmilyen pártnak sem szabad Jeladni a Szudéta-vldékre tartott Igénye­ket — ezt a revansista célt tűz­te programja első pontjai kö­zé az újnáci Nemzeti Demokra­ta Párt (MPDJ. A programot va­sárnap tették közzé a nyugat­németországi Hannoverben a párt harmadik kongresszusán. A csehszlovák határvidékre tartott" igényeken kívül a párt programjában több más revan­sista követelés is szerepel, mint például „Az egész német nem­zet Igénye egész Nélmetország­ra, ami nem egyéb, mint a ná-* ci „egy nemzet, egy birodalom" jelszó mása. A Nemzeti Demok­rata Párt programja a nagyné­met nacionalizmus és soviniz­mus felújítását jelenti. A Nemzeti Demokrata Párt háromnapos kongresszusának légköre — amely tele volt füst­tel, sörrel, katonaindulókkal, a vezetők teátrális fellépésével és tapsviharokkal — a náci gyűlésekre emlékeztetett. A párt harmadik kongresszu­sa bebizonyította, hogy a nagy­német fasizmus ideológiájának ébresztője, s legközelebbi célja, hogy az 1969-es választásokon bejusson a bonni parlamentbe. TÍZ ÉVE HALT MEG ANTON ÍN ZÁPOTOCKY ELVTÁRS Egy forradalmár élete A Nagy Októberi Szocialista Forradalom 50. évfordulója ün­nepségeinek napjaiban szeretet­tel emlékezünk meg mindazok­ról, akik Lenin tanításához iga­zodva a forradalom ragyogó diadalának fényében találták meg életük értelmét. Mindany­nyian a forradalmi eszmék lel­kes híveiként a munkásosztály és az egész emberiség Jobb jö­vőjéért szálltak síkra, s ennek a munkának, ennek a küzdelem­nek szentelték életüket. Ilyen lelkes, fáradhatatlan forradal­már volt a 10 évvel ezelőtt el­hunyt Antonln Zápotocky elv­társ is. Zápotock? elvtárs több mint fél évszázadon át tevékenyke­dett munkásmozgalmunkban, majd annak egyik vezetője volt. Minden erejét s képességét a munkásosztály küzdelmeinek, célkitűzései megvalósításának szentelte. Munkássága elvá­laszthatatlan yolt pártunktól, amelynek megalakulásától kezdve a kommunisták élén küzdött azért, hogy hazánkban is lerakhassuk a szocializmus alapjait. Zápotocky elvtárs (szül. 1884. december 19-én) a munkásfor­radalmár küzdelmes életét vá­lasztotta. Ezt az elhatározását környezete is erősen befolyásol­ta, különösképpen pedig édes­apja, Ladislav Zápotockf-Budeö­sky, aki hazánkban a szocializ­mus első úttörőinek annak ide­jén csupán kis közösségébe tar­tozott. ö tanította meg fiát ar­ra, hogy mindent az osztályel­lentétek szempontjából kell látnia és neki köszönhető, hogy fia korán tudatára ébredt a tu­dományos szocializmus Jelentő­ségének. Antonln Zápotocky elvtárs öntudatos munkások kö­zött nőtt fel. Kőfaragó munkás volt és már 16 éves korában belépett a szociáldemokrata pártba, amelynek később köz­kedvelt funkcionáriusa volt. Köztársaságunk függetlenné nyilvánítása évében hazatért a harctérről. Szülőföldjén — a kladnól járásban — lelkesen magyarázta a bányászoknak és a kohászoknak a Nagy Októberi Forradalom világraszóló jelen­tőségét. 1920-ban küldöttként vett részt a Kommunista Inter­nacionálé II. kongresszusán, ami Jelentősen befolyásolta to­vábbi életét és munkásságát. Részt vett kommunista pártunk megalapításában, és mindenkor arra törekedett, hogy a párt a munkásosztály forradalmi veze­tőjeként a munkások érdekeit képviselje. Zápotocky elvtársat megválasztották a CSKP Köz­ponti Bizottságának tagjává, majd 19^2-től 1925-ig a párt központ/ titkára volt. 1929-ben Ismét btívaiasztották a Központi Bizottságba, s a CSKP Központi Bizottsága politikai bizottságá­nak tagjaként és a vörös szak­szervezetek vezető funkcioná­riusaként jelentősen Járult hoz­zá sztrájkok,' tüntetések meg­szervezéséhez, olyan pártpoliti­ka kialakulásához, amely a tő­késekkel szemben a dolgozók érdekeit védelmezi. Zápotocky elvtárs a Vörös Szakszervezeti Internacionálé végrehajtó bi­zottságának is tagja volt, és 1935-ben megválasztották a Komintern végrehajtó bizottsá­gának póttagjává. A müncheni árulást követő években illega­litásban dolgozott, s 1939-ben, amikor határátlépést kísérelt meg, a Gestapo letartóztatta. 1945. májusáig németországi koncentrációs táborokban ra­boskodott. Zápotocky elvtárs a felszaba­dított köztársaságban fáradha­tatlanul dolgozott a pártban, a szakszervezetekben, s 1945 Jú­niusában megválasztották a Szakszervezetek Központi Taná­csának elnökévé. A Gottwald­kormányban, 1948 februárjában miniszterelnök-helyettessé ne­vezték ki, majd később — ami­kor Gottwald elvtársat elnökké választották — miniszterelnök­ké nevezték kl. 1953-ban meg­választották köztársaságunk el­nökévé, és ezt a tisztséget halá­láig — 1957 novemberéig töl­tötte be. (RP) rák haladó erolc FORRADALOMRA EMIÉKEZTEK Francia-amerikai ellentétek a NATO-ban

Next

/
Oldalképek
Tartalom