Új Szó, 1967. június (20. évfolyam, 149-178. szám)

1967-06-23 / 171. szám, péntek

A TLE T i KA Norvég győzelem a svédek ellen • A finn Eskola kiváló formában • Kitűnő eredmények az „Olimpiai n<apon a Berlinben Oslóban befejezték a Norvé­gia—Svédország országok kö­zötti viadalt, amely 111:101 arányú hazai győzelmet hozott. Az eredmények közül elsősor­ban a svéd Högberg 3:39,3 p-es ideje emelkedik kl, amelyet az 1500 m-es síkfutásban ért el. A győztes 21 éves. Nagy­szerű a második helyezett norvég Kvalheim teljesítménye ls, aki a távot 3.40,4 perc alatt tette meg. A svédek a második napon több versenyszámban győztek, de az első napi nagy norvég előnyt már nem tud­ták kiegyenlíteni. A második nap Jobb eredmé­nyei: 200 m: Simonsen 21,3 mp, súly: Lorentzen (n) 18,68 m. 3000 m akadály: Sjölle (n) 8:41,8 p. 110 m gát: Weum (n) 13,8 mp. 800 m: Kvalheim (n) 1:48,7 p, magasugrás: Dablgren (s) 205 cm. 4X100 m: Norvégia 40,9 mp. A tamperei nemzetközi verseny második napjának legjobb teljesít­ményét a finn távolugró Eskola érte el, aki 780 cm-es ugrásával szerezte meg a győzelmet. Kala­pácsvetésben ugyancsak a finn Salonen győzött 60, 86 méteres teljesítményével. Az NDK fővárosában, Berlinben lebonyolították a hagyományos „Olimpiai nap" küzdelmeit. A na­pos, de szeles időben 10 ezer néző volt kíváncsi a teljesítmé­nyekre. A legjobb hazai versenyző­kön kívül az angol, a bolgár, a csehszlovák, az ausztrál, a hol­land, az olasz, a jugoszláv, a finn, a knbai, a nyugatnémet, a magyar, a lengyel, a román, az osztrák és a szovjet atléták sok kiválósága állt rajthoz. A cseh­szlovák színek képviseletében Danék, Jungvirth, Kasala, Vldrna, MIádek, Petr, Seifertová és Va­lentová vett részt a küzdelmek­ben. A térfiak európai válogató ver­senyei a kővetkező eredménnyel zárultak: 800 m első futam: 1. Matuschevski (k. német) 1:49,5 p., 2. Jungwirtb (csehszlovák) 1:49,9 p, második futam 1. Kasai (cs) 1:49,5 p.) 2. Zelazny (len­gyel) 1:49.5 p., 5000 m. 1. A ver­senyen kívül rajtoló ausztrál Clarké 13,37 p, 2. Mecser (magyar) 13,39 p., 3. Haase (k. német) 13:50,4 p, diszkosz: 1. Danék 62,36 m, 2. Simeon (olasz) 60,36 m, 3. Milde (k. német) 60,24 m. További számok, 100 m: Gianatta­slo |olasz) 10,5 mp, 400 m gát: 1. Singer (k. német) 51,6 mp. tá­vol: 1. Klaus (k. német) 789 cm, rúd: 1. Norddig (k. német) 490 cm. 2. Pehkoranta (finn) 490 cm. 3. Keidan (szovjet) 490 cm. Nők (európai válogatók): 80 m gát: 1. Schell (ny. német) 10,7 mp. 2. Bednarek (lengyel) azo­nos idővel, magas: 1. Schmidt (k, német) 174 cm, 2. Okorokova (szovjet), azonos teljesítménnyel, súly: 1. Csizsova (szov)et) 17,88 ni, 2. Gnmmel (k. német) 17,47 m. diszkosz: 1. Westermann (ny. német) 57,9 98 m. További számok: 100 m: 1. Cobian (kubai) 11,7 mp, 400 ni: 1. louer (holland) 55,6 mp, 800 m: 1. Pöhlitz (k. német) 2:0,59 p. Slaôicňý, emtékviei&emf Prágában június 30 án és július l-én a Slávia pályáján bonyolít­ójuk le az atléták hagyományos Rošický emlékversenyét. Erre a • nagyszabású viadalra ez idén 19 ország nevezte be legjobb ver­senyzőit. Ott lesznek az angol, a bolgár, a dán, a francia, a hol­• land, a jugoszláv, a kelet-, és nyugatnémet, a lengyel, a román, a szovjet, a svéd, a magyar és a kubai versenyzők. Lehetséges, • hogy az osztrákok ls megjelennek a rajtnál. A rendezők mintegy 60 versenyzőt várnak külföldről. Az emlékverseny legnagyobb erőpróbájának az európai válogató számok Ígérkeznek. A férfi, és a női magasugrás, a női 400 m-es síkfutás és a férfiak 4X100 m-es slkfutó váltójának eredményei döntő mértékben befolyásolják az Amerika ellen kijelölésre ke­rülő európai válogatott összeté­telét. Minőségileg legerősebbnek ígérkezik a férfiak magasugrása, amelyet a második versenynapon rendeznek. Itt a többi között rajt­Kölnbe tartamuk Július 27-én az NSZK-beli Köln­ben válogató versenyt tartanak az Amerikába készülő európai csapat összeállításának megoldása érde­kében. Ezen csehszlovák részről Alei Podébrad, Josef Odložil, Sta­nislav Hoffman és Rudolf Baudis vesz részt. hoz áll a francia Salnte Rose, és Madubost, valamint a nyugatné­met Schillknwski, Spielvogel, Dre­nol és Dan Breum, valamint a szovjet Tivikov. Itt lesz tehát a lengyel Czernik kivételével Eu­rópa magasugróinak színe-java. A férfi 4X100 m-es váltóra ne­vezték Franciaország stafétáját, amely júnins 7-én Párizsban 39,1 mp ideiével ú) Európa-csúcsot ál­lított fel. A váltó tagjai: Berger, Piquemal, Deleconr és Bambnck. Legnagyobb vetélytársuknak az NDK váltója ígérkezik. A férfiak 800 m-es síkfutásában a csehszlovák )ungwirth és Kasai ellenfelei a lengyel Fllipink és Wojcik, a bolgár Kalcsev és Vil­csev, valamint a jugoszláv Popo­vics lesznek. A diszkoszvetők vetélkedése nem lesz különösen erős. Külföld­ről mindössze a bolgár Damjanov érkezik. Európa többi számottevő diszkoszvetője a berlini, és a stockholmi válogatóra tartogatja az erejét. Balsikeres nyitány ^ A gottwaldovi összpontosításon tartózkodó csehszlovák Jégkorong tf válogatott 5:4 (1:2, 3:0, 1:2) arányú vereséget szenvedett a ven­2 déglátó T| Gottwaldov együttesétől. A győztesek góljait PoláCek, • Sima, Baumruk, Hedvábný és Pfykrll, a legyőzőttekét Pospišil, » Augusta, Jiflk és Golonka ütötte. A mérkőzés bírái Barik és Vldlák V voltak. A találkozón 3500 néző volt felen. Az első harmadnak edzésjelle­ge volt, de az utolsó kemény já­tékával és felesleges idegességé­vel a ligamérkőzésekre emlékez­ten. Különösen a válogatott jelöl­tek játszottak nagyon idegesen. Mindenáron a maguk javára akar­ták fordítani a mérkőzés sorsát, de ez nem sikerült a 4:4-es ál­lásnál annak ellenére sem, hogy öt mezőnyjátékost szerepeltethet­tek a hazai három ellenében. Ez a helyzet sokban emlékezte­tett o Bécsben sorrakerült Cseh­szlovákia—Finnország mérkőzésre. Csak az utolsó harmad első tíz Labdarúgó-bemutató Valenciennes-ben Az Albertet nélkülöző magyar labdarúgó-válogatott szerdán a ké­ső éjjeli órákban barátságos mér­kőzést játszott a több Játékossal megerősített FC Valenciennes-szei. A mindvégig Iskolajátékot nyújtó magyar csapat Bene (3), Göröcs és Ihász góljaival 1:0 ás félidő után végeredményben 5:0 arány­ban győzött és óriási közönségsi­kert aratott. Ez volt a magyar válogatott utolsó tavaszi szerep­lése. percében játszott elfogadhatóan a válogatott csapat. Legjobbjai Horešovský, Pospišil, Suchý, a llolík fivérek, Havel és Kochta voltak. A csehszlovák válogatottban a következő játékosok kaptak he­lyet: Dzurila, Mikoláä, Wohl, — Tikal, Horešovský, Pospišil, Ma­chač. Suchý, Capla, — Holík fi­vérek, Klapáč, — Jlílk, Golonka, Havel, — Augusta, Kochta, Hrba­tý, — Pryl, Farda, Bavor. Kit küldünk Tokióba? A japán főváros augusztus 30. és szeptember 4. között rendezi a nyári Universiade versenyeit. A csehszlovák főiskolás sportolókat az atlétikai küzdelmek során a magasugró Mária Falthová, a vág­tázó Eva Lehocká, a 400 m-es sík­futásban Anna Chmelková, a fér­fiakat a rövidgáton Milan Čečman, akadályfutásban Josef Horčic, tá­volugrásban Miroslav Hntter kép­viseli. Eredetileg csupán hat at­létának kellett volna JapánGa utaz­nia, de az Atlétikai Szakosztály szorgalmazza a kalapácsvető Hájek kiküldetését ls. Elsősorban Machač kapus a ludas abban, hogy csapata a Sp. Trnava kétgólos hátránnyal kezd a Sparta ellen a Csehszlovák Labdarúgó Kupa jövő szerdai visszavágóján. Vojta szabadrúgásánál késtfn eszmélt (ezt mntatja képünk), de még ezen is túltett Možiš nem túlságosan erős és helyezett szabadrúgása sikertelen hárítása során. (ČTK felvétele) KARIOVY VARYBAN: Csehszlovákia (olimpiai válogatott)—Esbjerg 2:0 (1:0) Karlovy Varyban a nemzetközi labdarúgó torna első mérkőzésén az alimpiára készülő csehszlovák csapat biztos győzelmet aratott. Játékosai ötletesen Irányították átadásaikat, a játék ritmusát szükség szerint változtatni tudták, nagyszerűen kezelték a labdát és kitűnő volt az erőnlétük. Az első gólt a 35. percben Lin­hart szerezte, aki szögletrúgás után átvette Plass átadását és a védekező dánok között is megta­lálta labdája a hálóba vezető utat. Az 57. percben ismét szög­letrúgás után esett gól s ekkor Nedorost volt eredményes. A 78. percben nagy lehetőséget szalasz­tott el Stratil, akit a büntető te­rületen belül elgáncsoltak, ő ma­ga hajtotta végre a 11-es rúgását, de lövése a kapu mellé került. A találkozóra 3000 néző volt kí­váncsi s azt Krňávek vezette. A csehszlovák csapat a követ­kező felállításban játszott: Sedlá­ček, — Cmarada, Staskovan, I,in­hart, Pivarník, — Plass, Tesaf, — Vojta, Nedorost, Obložinský, Stra­til. A mérkőzés után Václav Bla­žejovský, a csehszlovák csapat edzője így nyilatkozott: „Tetszett a mérkőzés. Csapatunk játékosai nagyszerűen adogattak és gyakran kísérleteztek jól irányzott lövé­sekkel. Ez a találkozó is bebizo­nyította, hogy válogatottunk je­lentős káderrel rendelkezik. A dán kapus nagy érdeme, hogy hálóját válogatottunk csak két góllal terhelte meg." Külföldi labdarúgás SZOVJETUNIÖ. A szovjet labda­rúgó-bajnokság egyetlen szerdai mérkőzésén a Csernomorec­Ogyessza 1:0 arányban legyőzte Zarja Luganszk együttesét. Ez volt az ogyesszal labdarúgók első győ­zelme az új idényben. SVÁJC: Szerdán este négy mér­kőzést játszottak az „Alpesi Ku­páért". Mindegyiken olasz csapat volt a svájciak ellenfele. Eredmé­nyek: FC Luzern—AS Brescia 1:2, FC Aaarau— Spal Ferrara 3:2, FC Winterthur—AC Mantova 2:3, Servette Genf—AC Torino 2:1. ROMÁNIA. Contanca városában a helyi Farul együttese 1:0 ará­nyú vereséget szenvedett a nyu­gatnémet SC Karlsruhe csapatától. A gólt Seknlarac lőtte. SVÉDORSZÁG. Szerdán a Djur­garden csapata 4:2 arányú győ­zelmet aratott Holmsund együt­tese fölött és egy pontra még­közelítette a vezető Malmőt. NSZK. Jelenleg folyik a küzde­lem a Bundes-ligába jutásért. Két selejtező csoportban egyaránt 5 együttes küzd a feljebbjutásért. Az „A" csoportban a Neuenkir­chen eddig szerzett 11 pontjával vezet és továbbjutása már biztos­ra vehető. A „B" csoport valószí­nű továbbjutója az Aachen együt­tese, amely 7 mérkőzésből 10 pontot szerzett, és végső sikeré­hez már csak egyetlen pont meg­szerzése szükséges. FRANCIAORSZÁG. Szintén az el­ső ligába jutásért küzdenek a csapatok. Két forduló lebonyolí­tása után a Toulouse és a Nimes együttese egyaránt 3—3, az Aix de Provence két ponttal rendel­kezik, míg a Bastia együttesének még nincs pontja. USA. A bajnokság keretében a következő mérkőzésekre került sor: Dallas (FC Dundee) —Boston A sportfogadás hírei RAPPAN KUPA (ÚJABBAN INTER­KUPA) MÉRKŐZÉSEK: 1. IFK Göteborg (svéd) —Bohe­mians Praha, 2. SC Dynamo Drez­da—VSS Košice, 3. GKS Katowice (lengyel)— Sklo Union Teplice, 4. Jednota Žilina—Linzer ASK (oszt­rák), 5. IFK Norköping (svéd) — Bécsi Rapid, 6. Hannover 96 (ny.­német)— Lokomotíve Lipcse (k.-né­met), 7. Djurgarden IF (svéd) — Zaglebie Sosnowiec (lengyel), 8. Wacker Innsbruck (osztrák) — Schalke 04 Gelsenkirchen (ny.­német), 9. Grasshoppers Zürich (svájci)—Polonia Bytom (lengyel), 10. Vienna (osztrák)—Frem Kop­penhága (dán), 11. AGF Aarhus (dán)—AIK Stockholm (svéd), 12. KB Koppenhága (dán)—FC Union Berlin (ny.-német). (Shamrock Rovers) 4:1, San Fran­cisco (Ado den Haag)—Detroit (Glentoran) 6:1. Bemutató mérkőzésen Chicagó­ban az Eintracht Braunschweig (az új nyugatnémet bajnok) 3:2 (0:2) arányban legyőzte a lengyel LKS Lodz csapatát. A győztesek góljait Schmidt (2) és Grzyb, a legyőzőttekét Sadek (2) lőtték. Mikor lesz a KK döntő? A Spartak Trnava és az Uj pesti Dózsa labdarúgó csap:i tainak vezetősége nem tudott megegyezni a KK döntőjének két időpontjával kapcsolatban. Ezért nincs más hátra, mint 10 napon beliil a kupabizott Ságnak kell kijelölnie a kér­déses két napot. Ladislav Schneider, a trnavai csa­pat titkára budapesti tárgyalásai után a következőket Jelentette ki az MTI munkatársának: „A KK mindkét döntő mérkőzését |únius végéig kellett volna lejátszani. Sajnos, ennek nem tehetünk ele­get, mert még vár ránk a Cseh­szlovák Kupa döntőjének vissza­vágója, amelynek időpontja június 28. A Dózsa képviselőinek trnavai látogatásakor a budapesti mérkő­zés időpontjául augusztus 2-át a visszavágóra augusztus 30-át ajánlottuk. A Dózsa ezzel szemben mindkét találkozót július első le­iében kívánja lebonyolítani. Nem maradt más hátra, mint a döntés jogát a kupabizottságra bízni." A hosszas és eredménytelen egyezkedés elégedetlenséget vál­tott ki a Dózsa vezetőinek köré­ben és Farsang Endre, a csapat vezetőségi tagja Így nyilatkozott: „Érthetetlen számunkra a trna­valak álláspontja, és ragaszkodni kívánunk az eredetileg megállapí­tott időpontokhoz. Legfeljebb jú­lius 6-ig vagynnk hajlandók le­bonyolítani a két kupadöntő mér­kőzést." Genfben sorsolnak Genf városában júlins 5-én ülé­sezik az UEFA bizottsága, és ek­kor sorsolják ki a Bajnokcsapatok Enrópa Kupájának és a Kupa­győztesek EK-jának 1967/68. évi küzdelmeit. A KEK döntőjét az eredeti terv szerint Jugoszlávia rendezi. Üjabban Belgium jelent­kezett a BEK döntőjének lebonyo­lítására. A végleges döntést a sor­solás után állapítják meg. Újabb portyagyőzelem Hamar— J. Trenčín 0:3 (0:1) A trenčínl labdarúgók norvé­giai portyájuk második mérkőzé­sén az ottani divízió vezető csa­pata ellen Masný Navrátil és Bene góljáva) győztek. Sikerük értékét fokozza az a tény, hogy hosszú utazás után pihenés nélkül léptek pályára. Kitűnő teljesítményt nyújtottak, amelyet a mintegy 4000 főnyi közönség nagy tapssal jutalmazott. Különösen a táma­dósor játszott elsőrendűen. Csaknem egyidőben folyt két nagy nemzetközi verseny Moszk­vában és Leningrádban a Nagy Októberi Forradalom 50. évfor­dulójának tiszteletére. Néhány nappal hamarább ért véget a le­ningrádi torna, amelyben Viktor Korcsnoj veretlenül győzött 13 ponttal — 18 játszmából. Ugyan­csak szovjet sakkozó lett a má­sodik: a moszkvai Holmov, aki 12 pontot saerzett és szintén veret­len maradt. Az utolsó forduló legfontosabb játszmája Tajmanov és Gufeld között folyt. Tajmanov, győzelme esetén egyedül lett vol na harmadik, — Gufeldnek pedig a győzelem a nagymesteri címet jelentette volna. Csakhogy a ta­lálkozó döntetlenül végződöt és Igy a 3.—4. helyen Barcza ma­gyar nagymester osztozott Tajma­novval. A verseny legidősebb résztvevője: az 56 éves Barcza nagyszerűen harcolt és megérde melten erősítette meg további öt évre nagymestert címét. A cseh­szlovák Hort, a zónaközi döntő egyik résztvevője a várakozáson alul szerepelt — 8 és fél ponttal a kilencedik lett. Bemutatjuk a győztes egyik szép játszmáját: Francia védelem Világos: Korcsnoj (szovjet) — Sötét: Udovcsics (jugoszláv) "V' H jjjj i mm H "fM mm. k$ H H mm m \ w/y/y//// H Ésŕ Aw Ä Ä WM (Km B llllll •Ä u • Ifpj wW/yy//. f;' 1 ^ IIP 1ÉP • 1 ggi mk • 11 1. d4 e6 2. e4 d5 3. Hbd2 Hf8. 4. e5 Hfd7 5. c3 c5 6. Hgf3 (gya­koribb Hdf3 majd He2) 6. ... HcB 7. Fd3 VbB 8. 0—4 (esélyes gya­logáldozat a gyors fejlődés érde­kében) 8. . .. cd4: 9. cd4: Hd4: 10. Hd4: Vd4: 11. Hf3 VbB 12. Va4 Vb4? 13. Vc2 h6 (jobb volt g6 majd Fg7) 14. Fd2 Vb6 15. Baci Fe7 16. Va4l (fenyeget Fa5 vezér­fogással) 16. ... Vd8 17. Bc2 Kf8 18. Bfcl Hb6 19. Vg4 Fii7 20. Fa51 Bc8 21. Bc8: Fc8: 22. Fb4! (most Fb4: 23. Vb4:+ Ve7-re Vb6:ll kö­vetkezne. Sötét szeretné királyát biztonságba hozni, ezt célozza a köv. lépése) 22. .g6 23. Vh4! g5 (23. ... Ke8-ra 24. Fb5+ Fd7 25. Fd7:+ Vd7: 26. Fe7: Ve7: 27. Ve7:+ Ke7: 28. Bc7+ és világos győzelméhez nem férhet kétség] 24. Hg5:l (nagyon hatásos kombi­náció bevezető lépése) 24. ... Ke8 25. Fb5+ Fd7 28. He8:ll (a csat­tanó - 28. ... Fb5:-re 27. Hg7 + és Hf5 következik, 26. ... Fh4:-re pedig 27. Hg7 matt a válasz!) 26. ... fe8: 27. Vh5+ KfB 28. Bc3 Bh7 29. VgB Bg7 30. VhB: Fb5: (nincs védelem, Fb4-re 31. Vh8 + Ke7 32. Vg7:+ Ke8 33. VgB+ Ke7 34. Vg5+ Ke8 35. Vh5+ Ke7 36. Vh4+ majd Vb4: nyeri) 31. Bg3! és sötét feladta. Bg7: ellen nem védekezhet. 491. sz. fejtörő O. W i e 1 g o s („Blld und Funk" 1965) Világos indul és 2 lépésben mattot ad (2 pont) Ellenőrző jelzés: Világos: Kh6, Vh4, He7 és g3, FbB és hl (6 báb). Sötét: Kf4, Vd3, Be5, He2, Fg4, gy: e3 és g6 (7 báb). A megfejtés beküldésé­nek határideje: július 3. A megfejtések az Űj Szó szerkesztőségének címé­re küldendők „Sakk" megjelöléssel. A helyes megfejtést beküldők kö­zül ketten minden hé­ten könyvjutalmat kap­nak, továbbá állandó megfejtési létraversenyt vezetünk. A 489. $z. fejtörő (Her­pai) helyes megfejtése: 1. Hh4ll Az e heti nyertesek: Slpoš Jozef, Čakajovce 258, p. Jelšovce, nitrai járás. Árpás Dénes, Tek. Lužany, TopoTská 42, lé­vai járás. DELMÁR GÁBOR

Next

/
Oldalképek
Tartalom