Új Szó, 1967. június (20. évfolyam, 149-178. szám)

1967-06-15 / 163. szám, csütörtök

Gottwaldov a jégkorongozóké A gottwaldovi Téli stadion dolg ozfii mir előkészítik az ottani Je­get a csehszlovák jégkorong-válogatott számára, amely ebben a vá­rosban tartja egyhetes összpontosítását. A nagyválogatotton kívül ott lesz az ifjúsági együttes és a házigazda TJ Gottwaldov csapata Is. Ma kerül sor az első barátságos mérkőzésre, amikor az országos válogatott ellenfele a TJ Gottwal­dov lesz. június 25. és július 2. között a hazai jégkorongozókon kívül az utánpötlás tagjai, a Dukla Litomg­Reád vezet­Man szigetén, a „Touris Trophy" világbajnoki gyorsasági motorke­rékpáros versenyen a 125 ccm­esek kategóriájában 4-hengeres Yamaha gépen az angol Read szerezte meg a győzelmet. A há­rom kört (182,17 km) 1:09:40,8 óra alatt tette meg, ami 156,8 kilométeres óránkénti átlagsebes­ségnek felel meg. A tavalyi győztes angol Ivy, aki az Idén is esélyesnek számí­tott, az első kör után feladta a versenyt. A több mint 100 000 né­ző Grahamnak szurkolt, aki mindvégig Read nyoméban volt, de győzelmét nem tudta megaka­dályozni. Érdekes, hogy Graham édesapja 1953-ban szerzett győ­zelmet ezen a versenyen. A 125 ccm-esek végeredménye: 1. Read (angol), Yamaha gépen 1:09:40,8, 2. Graham (angol), Su­zuki 1:09:44,2, 3. Motohasi (Ja­pán), Suzuki 1:11:49,6, 4. Sim­monds (angol), Kavasaki 1:13:40. E verseny után a világbajnok­ság sorrendje: 1. Read 20 pont, 2. Katajama (japán) 18, 3. Ivy 16, 4. Graham 12 pont. fice, valamint a llgacsapatok ka­pusai folytatják itt edzésüket. Jú­liusban és augusztusban a gottwal­dovl jégen edzenek a dél morva­országi műkorcsolyázók, a Dukla Pfsek, a Dukla Llberec, a Železiar­ne Prostéjov, valamint augusztus végén a finn válogatott tagjai. Szeptember első három-hetében a román válogatott folytatja Itt elő­készületeit, s ezzel egyidőben az első és a második liga játékveze­tőit Iskolázzák. E stadion Jege sokkal jobb mi­nőségű lesz, mint az előző évek során, mert előkészítéséhez az ed­dig alkalmazott meleg szalmiák­szesz helyett annak mínusz 5 fok­ra hűtött változatát használják. A csehszlovák női tornászok megérkeztek az EXPO 87 fővárosába, Montrealba. Balról: Koštálová, Cáslavská, Krajčírová és Sedláíková. Atlétikai pályákról jelentik Az olaszországi Grossetta váro­sában nemzetközi atlétikai ver­senyt rendeztek, amelynek során a 110 méteres gátfutásban a cseh­szlovák Cefiman szerezte meg a győzelmet és honfitársa Kríž a 200 méteres síkfutás első helye­zettje volt. Érdekesebb eredmé­nyek: 100 m: 1. Flguerola (kubai) 10,3 mp, 1500 m: Arese (olasz) 3,46,7 p. 400 m gát: 1. Frlnbelli (olasz) 51,2 mp, 2. Hruš (csehszlo vák) 52,3 mp, 5000 m: Kozlov? (szovjet) 13:58,0 p, 110 m gát: 1. Cefiman 14,2 mp, 200 m: Kfíž 21,3 mp, gerely: 1. Sldlo (lengye!) Sporthíradó 0 A svájciak magaslati edzőtá­bort nyitottak St Moritzban a ten­gerszint felett kétezer méterrel. • Mexiko labdarúgó bajnoka a Toluca 2:1 (1:1) arányú győzel­met aratott az olasz Bologna csapata felett. • A FIFA által el nem Ismert amerikai labdarúgó-bajnokság leg­utóbbi lordulójának eredményei: Oakland—Toronto 3:0, Los Ange­les—Chicago 3:0. A FIFA által ls felismert bajnokság eredményei: San Franclsko (az ADO Den Haag képviseli)—New York (Cerro) 2:2 11:1). • A Spanyol Kupa vasárnapi elődöntőjében a Cordoba—Atleti­co Bilbao ís az Elche—Valencia találkozókra kerül sor. A Cor­doba harmadik találkozón győzte le a Pontevedra együttesét l:0-ra. • A Dél-amerikai Knpáért vívott mérkőzésen Buenos Airesben az Universitario (Peru) 1:0 (0:0)-ra győzött a Rlver Plate csapata felett. • A brazil FC Santos Mün­chenben a München 1860 csapata felett 5:4 (1:3) arányú győzelmet aratott. A találkozóra 18 000 néző előtt került sor. Góllövők: Pele 2, Abel, Edu és Tonlnho, illetve Rebele 3 és Bründl. 9 Siófokon nemzetközi junior­tenisztornán a csehszlovák Hutka 5:7, 6:2, 6:3-ra legyőzte a román Mursant, Medonos pedig a jugo­szláv Nlgrinovlcsot 8:1, 6:0-ra. • Az NDK válogatott férfi röp­labdázól Tamperében 3:0 (8, 5, 8) arányba legyőzték Finnország együttesét. • A horvátországi nemzetközi kerékpáros körverseny 5. útsza­kasza után az olasz Lulgi del Bianco vezet honfitársa Gaspa­roto és a jugoszláv Skerlj előtt. Az ötödik útszakaszt Skerlj nyer­te. 0 A Slávia Praha nói asztali­tenisz csapata ellenfele a Vásár­városok Kupájában az Akademik Szófia együttese lesz. A találko­zóra legkésőbb szeptember 20-ig a bolgár fővárosban kerül sor. A férfiak küzdelmében a Stadion Žižkov csapata sorsolással ju­tott a második fordulóba. • Olga Kozičovi, a legjobb csehszlovák úszónő (Slávia Bra­tislava UK J Prága ifjúsági úszó­bajnokságán az 1500 m-es gyors­úszásban 20:27,0 p-es idővel új csehszlovák csúcsot állított fel. • A csehszlovák Eretová, a ki­jevi nemzetközi női sakktornán a 10. helyen végzett. A torna győz­tese Gaprlndasvill, a szovjet vl­lágbajnoknő. • Strausz János, a VSS Košice két évvel ezelőtti gólzsákja visz­szatér a košicei gépgyár csapatá­ba. Jačiansky edző szaval szerint a kitűnő csatár a közelgő Inter­copa mérkőzéseken már szóhoz jut. (tä) 82,96' m, 2. Németh (magyar) 80,30 méter, diszkosz: 1. Begier (len­gyel) 59,28 m, 2. Milde (NDK beli) 58,76 m, Piatkowski (lengyel) 58,40 méter. Kétéves kényszerpihenő után új­ból rajthoz állt az NDK híres női súlylőkője Renate Garisch és egy schwerlni versenyen 18,88 méteres teljesítménnyel szerezte meg a győzelmet. A férfi diszkoszvetés legutóbbi Európa-bajnoka, az NDK-beli Tho­rith Stockholmban csupán 57,62 méteres eredményt ért el, és a győztes svéd Häglund mögé szo­rult, akinek legjobb dobása 58,30 méter volt. Ugyanott az 5000 mé­teres futásban az első két helyet szovjet versenyző szerezte meg. Az első Alanov 13:44,4, a második Tyurln 13:45,8 p alatt tette meg a távot. • jt • Londonban egyetemek közti atlé­tikai viadalt bonyolítottak le. Az amerikai együttest a Harward és a Yale, az angolt az Oxford és a Cambridge hallgatóiból állították össze. Az 1 mérföldes futást Whaw 4:03,4 perces Idővel nyerte, míg a 100 yardos síkfutásban Anderson 9,7 másodperces teljesítményével győzött (mindkettő amerikai ver­senyzői. • *. • Szombaton a budapesti Népsta­dionban 9 ország: Anglia, Cseh­szlovákia, Kuba, az NDK, az NSZK, Lengyelország, Románia, a Szovjet­unió és a rendező Magyarország atlétái állnak rajthoz. A csehszlo vák színek képviseletében )4za, Nrmíovský, Ovádková és Hájek szerepel. A hármasugrásban Nem­šovský ellenfelel között találjuk a lengyel jaszkolsklt és Szmidtet, valamint az NDK-beli Neumannt és Rückbornt. A női magasugrás új csillaga A női magasugrás új, nagy te­hetséggel rendelkezik. Ez a 18 esz­tendős szovjet Nyina Brinceva. Egy bakul versenyen az azerbaj­dzsáni spartakiád során 173 centi­méterrel nyerte meg a magasug­rást. Brinceva 172 cm magas és a testsúlya 85 kilogramm. Markovics Kálmán véleménye A magyar vízilabda válogatott harmadik helyezéssel tarsolyában érkezett haza Lvovból. A tornán szerzett tapasztalatokról Marko­vics Kálmán szövetségi kapitány a következőket mondotta: — Izgalmas mérkőzéseket hozott ez az erőpróba, amely végered­ményben a szovjet csapat sikeré­vel zárult. Válogatottunk ugyan csak a harmadik helyet szerezte meg, de játékával, harcos küzdő­szellemével feltétlenül elégedettek lehetünk. Feltűnő volt azonban a gyakori idegesség, s ezzel magya­rázható, hogy a döntő találkozó­kon a szovjet és a jugoszláv válo­gatott ellen egyaránt 3—3 négy­méterest kihagytunk, ellenfeleink viszont valamennyi büntetőt be­dobták. A Jövőben sokkal többet kell gyakorolni a négyméteresek dobását, mert az űj szabályok sze­rinti játékban a büntető kihaszná­lása mindig döntő lehet. Nagy gondot kell arra is fordítani, hogy a kapusok a négyméteresek elhá­rítására, védésére is specializálják magukat. A sportfogadás hírei A Športka 24. játékhete első hú­zásának nyereményelosztása a kö­vetkező: I. dij: nincs nyertes, II. díj: 98 nyertes á 11 500 korona, III. dij: 4227 nyertes á 390 korona, IV. dij: 71 014 nyertes 6 40 korona. Prémiu m el oszt ás: I. és II. díj: nincs, III. dij: 12 nyertes á 6000 korona, IV. dfj: 192 nyertes á 1130 korona. A második búzás nyereményel­osztása: I. díj: nincs nyertes, II. dfj: 27 nyertes á 25 400 korona, III. dij: 1448 nyertes á 815 korona, IV. dij: 33 481 nyertes á 55 korona. Prémiumelosztás: I. és II. díj: nincs, III. dfj: 6 nyertes á 8700 ksrona, IV. dij: 188 nyertes á 700 korona. 0 Franciaország válogatott női tornászegyüttese nagy meglepe­tésre Luganszkban 180,35:184,05 arányban legyőzte a szovjet válo­gatottat. A Szovjetuniót fiatal versenyzők képviselték, az ismer­tebbek közül csupán Druzsinyina szerepelt. Júliusban és augusztusban két nemzetközi sporteseményre kerül sor Szlovákiá­ban. Az első Július 26—30 között a Rysy megmászása, a második az augusztus 6—13 közt a szlovákiai kerékpáros körverseny lesz. Tegnap a két verseny ren­dezői sajtóértekezleten számoltak be az előkészületekről. TIZENEGYEDSZER A RYSYRE A turisták rysyi találkozója ez Idén a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 50. évfordulója ünnepségeinek egyik fénypontja lesz. A természetet szerető ifjúság e nagy­szabású találkozójára ezúttal Immár tizen­egyedszer kerül sor. A Rysy megmászása nemcsak a fiatal lányok és fiúk, de az Idő­sebbek számára ts sok-sok varázzsal és ro­mantikával jár és az eddigi találkozók ered­ményei arról tanúskodnak, hogy az évenkén­ti összejövetelek nagyban hozzájárultak a természetjárás megkedveltetéséhez az Ifjú­ság körében. talok népes csoportjai a Magas-Tátra festői yidékére. A táborokban csak azok kapnak szállást, akik Időben bejelentik részvételüket. Az el­látásról a tátrai szállodák gondoskodnak me­leg és hideg ételekkel, frissítőkkel és gyü­mölcsfélékkel. A rendezők körültekintő munkája már most arra enged következtetni, hogy a rysyl turistaösszejövetel ezúttal is feledhetetlen élményt jelent majd a részt­vevők számára. FŐPRÓBA A BÉKEVERSENYRE?! A szlovákiai kerékpáros körversenyt eddig tízszer rendezték meg s az eddigi sikerek­A Rysy megmászá­sával kapcsolatos események már Jú­lius elsején kezdőd­nek és Július 26—30­én érik el csúcspont­jukat a gerlachfalvl csúcs alatt és Tat­ranská Pollankán sorra kerülő táboro­zással. A rendezők az időn a fő eseményeket ogy nappal meghosszabbították, mégpedig - zért, hojy a műsor na legyen oly zsúfolt és. a résztvevőknek több idejük legyen a Magas-Tátra szépségeivel megismerkedni s azokban gyönyörködni. Bár a természetjárá­son lesz a hangsúly, a műsort különféle sportrendezvényekkel, honvédelmi és turis­taversenyekkel tarkítják. A nagyszámú hazai részvevőkön kívül — csaknem 6000 látogatóra számítanak — kül­földről is, főleg a Szovjetunióból, Lengyel­országból és Magyarországról érkeznek a fia­Mét nuyysza^bmsú sportrendezvény Sziov ú k i úhrn 11 nek köszönhetjük, hogy az idei verseny iránt külföldön is eddig nem tapasztalt ha talmas érdeklődés nyilvánul meg. Az előző évek, valamint a külföldi országúti kerékpá­ros versenyek tapasztalatain okulva a ren­dezők úgy határoztak, hogy a nyolc fitsza­kaszos 1298 km hosszú versenyt ezúttal pihe­nőnap beiktatása nélkül bonyolítják le. A rajt augusztus 6-án Bratislavában lesz és a mezőny 13-án Zillnán fut a célba. Tizen­negyedikén pihenőnap következik, majd 15­én Zillnán 1 km-es körpályán nemzetközi kritérium-versenyt tartanak. A körverseny szakaszvárosai a következők: Prievidza, Lip­tovský Mikulái, Svit, Rimaszombat, Zvolen, Vefký Krtlš, Dubnica és Žilina. Csehszlovákiában elég sok a hegyekkel tarkított vidék, éppen ezért érthetetlen, hogy a csehszlovák kerékpározók a külföldi ver­senyeken — beleértve a Békeversenyt is — a hegyi útszakaszokon általában gyengén szoktak szerepelni. A rendezők úgy határoz­tak, hogy az idén a szlovákiai körversenyen a 16 gyorsasági részhajrán kívül 11 hegyi részhajrát iktatnak miisorba. Mindez termé­szetesen nehezebbé, igényesebbé teszi a kör­versenyt, ezzel azonban elérik, hogy a cseh­szlovák versenyzők ls gyarapítják tapaszta­latalkat, ami nélkül a hegyes vidékeken ve zető útszakaszokon nem szerepelhetnek si­kerrel. A szlovákiai kerékpáros körversenyen 4-ta­gú csapatok szerepelnek: a csehszlovák „A" és „B" válogatotton kívül Csehország, Mor­vaország, Szlovákia válogatottja, valamint klubcsapatok ls részt vesznek. Ezenkívül hét külföldi válogatott rajtjával számolnak. Az NDK, Hollandia és az Olasz Munkás Szövet­ség már elküldte végleges nevezését, a ren­dezők várják a lengyelek, magyarok és ju goszlávok értesítését. Tárgyalnak még a szovjet szövetséggel és lehet, hogy eljönnek a belga kerékpározók ls. Egy biztos, az elő ző évekhez hasonlóan ismét számos olyan tehetséges fiatal bel- és külföldi kerékpáro zó vesz részt e versenyen, akiknek nevével a következő évek nagy nemzetközi összecsa pásaln ls találkozhatunk majd. Az utak — bár nem szélesek — jók, félti létük aszfaltozott, s mivel a Jövő évi Béke­verseny útvonala Szlovákián keresztül vezet, a mostani körverseny főpróbája lehet a Bé keverseny útszakaszainak. Mindent egybe­vetve a szlovákiai kerékpáros körverseny nemcsak érdekesnek, hanem színvonalasnak ls ígérkezik, márcsak azért ls, mert besorol­ták az Európa Kupáért folyó versenyek kö­zé. Igy tehát érthető, hogy e sportág hívei érdeklődéssel várják a verseny rajtját. (-ír) AZ INTER Frankfurtba tart Frankfurtban pénteken, júniui 16-án kerül sor a Kappan Kupa döntőjének visszavágójára, az ot­tani Elntracht és az Inter Bra­tislava csapatai között. Mint is­meretes, az első mérkőzés Bra­tislavában 3:2 arányú nyugatné­met győzelmet hozott. Az Inter csapatának a frankfurti mérkőzé­sen is nélkülöznie kell legered­ményesebb csatárát Szikorát, aki válogatott társaival készül a Tö­rökország elleni mérkőzésre. Frankfurtba a következő 15 játé­kos utazik: Füle és Javorek (ka­pusok), Hrica, Weiss, Deutsch és Daňo (hátvédek), Buberník. Gá­borík, Molnár és Konderllk (kö­zéppályás játékosok). Levický, Krnáč, Obložinský és Ondrášek (csatárok). Az Inter csapata a kupadöntő után kéthetes szabad­ságra megy, amely július 5-én fe­jeződik be. A magyar NB I eseményei E hét végén a magyar labdarú­gó NB I-ben a XIV. forduló talál­kozóit bonyolítják la. A Nagy ér­deklődéssel várt Vasas—Ferencvá­ros rangadó színhelye a Népsta­dion lesz. Erről a mérkőzésről a magyar TV szombaton 19.30 órás kezdettel helyszíni közvetí­tést ad. Ugyancsak szombaton játsszák az MTK—Komló és a Salgótarján—Tatabánya mérkőzé­seket ís. A forduló többi találko­zójára vasárnap, ebben a párosí­tásban kerül sor: Szeged—Eger, Pécs—0. Dózsa, Diósgyőr—Csepel Bp. Honvéd—Dunaújváros, Szom­bathely—Győr. A Vasas—Ferencváros találkozót az olasz De Marchi vezeti. Az MLSZ fegyelmi bizottsága letárgyalta a Csepel—Vasas mér­kőzésen kiállított Farkas és Mol­nár fegyelemsértését, s mindket­tőjüket 1—1 hivatalos mérkőzés­től eltiltotta. Így nem szerepel­hettek a Vasas szerdal kupa-ta­lálkozóján, de a szombati bajno­ki mérkőzésen mindketten pályá­ra léphetnek Két labdarúgó hü A magyar labdarúgó-válogatott Budapest néven a jövő szerdán a franciaországi Valenciennes-ben játszik barátságos mérkőzést. Az utazó 15 játákos kijelölését a hét végén sorra kerülő bajnoki for­duló után ejtik meg • « • Bécsben szeptember 6-án kerül lebonyolításra az Ausztria—Ma­gyarország válogatott labdarúgó mérkőzés. A Práter-stadion új gyepszőnyeggel várja ezt a hagyo­mányos nagy eseményt. A ko­pottas gyepszőnyeg kicserélésé­hez már hozzá is láttak. Ősszel a Práter-stadion atlétikai pályá­ját építik újjá. És lesz világosság... A CSTSZ futball szakosztályá­nak vezetősége az Állami Bank vezetőségével tárgyalt és kér. hogy a mesterséges világításhoz szükséges alkatrészek megvételé­re bocsásson devizát az illetéke­sek rendelkezésére. Tervbe vet­ték, hogy valamennyi pályán, ahol ligamérkőzéseket bonyolíta­nak le, bevezetik az esti világí­tást. Nálunk Is folyamatosan sor kerül a liga-, és a jelentősebb nemzetközi mérkőzések esti le­bonyolítására. • F. Gimondi, a „Giro d'Italia" győztese részt vesz a „Tour do Francé" hivatásos kerékpáros ver­senyen. Rajta kívül Olaszország színeit a következő versenyzők képviselik majd: D. Bona, VfTímKi tini és Mugnaini. Az EXPO 67 csehszlovák pavilon­jának vezetője M. Galuška (jobb­ra) átadja a Toronto Maple Leafs jégkorongcsapat kapitányának azt a kupát, amelyet Roubiček professzor tervezett. (CTK felv.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom