Új Szó, 1967. május (20. évfolyam, 119-148. szám)

1967-05-20 / 137. szám, szombat

A holland P. Tesselaar újabb útszakaszgyőzeime — Versenyzőink tartják vezető helyüket — Már csak 96 versenyző vágott neki a Gerából Kari Marx-Stadt­ba vezető 180 km hosszú útnak. A csehszlovák kerékpározók, ed­digi „rangjuknak" megfelelően mindig a kezdeményezők élén ha­ladtak és gondosan vigyáztak arra, nehogy vezető helyüket bárki is komolyabban veszélyeztesse. Smolfk, aki minden idők legsikere­sebb Békeverseny-i kerékpározójává lépett elő, ismét derekasan küzdött, de kitett magáért Doležel is; mindketten az első 10 kö­zött értek célba, de társaik szereplése ellen sem lehet kifogás. részhajráját a 84. kilométernél bo­nyolították le. Itt a belga Gomez végzett az élen, nyomában az an­gol Bilsland és a magyar Takács haladt át a célvonalon. A cél előtt 94 kilométerrel volt az első hegyi prémium, ahol Blawdzin (lengyel), H. Tesselaar (holland), Maes (belga) volt az élcsoport sorrendje. A második részhajrá nagy hár­masa Így alakult kl: 1. Maes, 2. Tizenegyedik útszakasz: 1. P. Tesselaar (holland) 2. üschger (svájci) 3. Verőfényes ldö és nagy érdek­lődés fogadta az országutak lo­vagjait, akik a 11. útszakasz első Két érdekes sakkmérkőzés zaj­lott le a közelmúltban: Budapes­ten az OSZSZSZK—Magyarország négyfordulós találkozó 28 és fél — 19 és fél arányban a vendégek győzelmével végződött. A legjob­ban Folugajevszkij nagymester és a fiatal Szvesnylkov szerepelt kö­zülük — 3 és fél — 3 és fél pon­tot szereztek. Magyar részről az ifjúsági Ivánka Mária mind a négy mérkőzését megnyerte. Berlinben az NDK válogatottja szép sikert ért el: 21:19-re győzött a Bjelorusz Szövetségi Köztársaság legjobb sakkozói ellen. Különösen az első táblákon játszottak kitű­nően a németek: Ulilmann 3 és fél, Mallch 3, Pletsch és Fuchs 2 és fél — 2 és fél pontot ért el négy Játszmából. Ezzel szemben Boleszlavszkij és Szuetyln nagy­mesterek egy játszmában sem győztek. Bemutatjuk az utóbbi ta­lálkozó érdekes játszmáját: Királyindiai védelem Világos: B. Malich — Sötét: I. Boleszlavszkij 1. d4 Hf8 2. c4 g6 3. Hc3 Fg7 4. e4 d6 5. Fe2 0—0 6. Fg5 h8 7. Fh4 c5 8. d5 e6 9. Hf3 ed5: 10. cd5: g5 11. Fg3 Hh5 12. Hd2 Hg3: 13. hg3: f5 (túl éles folytatás, jobb f5 pont megszállásét egy huszár­ral J 17. ... Fg6 18. Fd3! Fd3: 19. Vd3: Vf6 20. Badl (He4-re Vd4 következhet) 20. ... Vf4 21. He3 Bae8? (jobb volt d8-ra vinni a bástyát) 22. Hf51 Vg4: (Fe5-re egy­szerűen g3! — Vg4:? Hh6:+ — és 22. ... Bf6-ra 23. f3 majd He4 ha­talmas huszáráilással) 23. Hd6: Bb8 24. Hde4 b6 25. d8 He6 26. Hd5 Hf4 27. Hf4: Vf4: 28. Bd2 Kh8 29. Bfdl Bbd8 30. Be2 Bd7 31. a3l Vf7 32. b3l (nem b4? — c4 miatt. Világosnak arra is van Ideje, hogy Be2—e3—f3 fenye­getését a b-gyalogos feladása nél­kül vigye keresztül.) 32. ... Bc8 (Bolesziavszkljnak nincs szeren­cséje a bástyalépéselvel) 33. Vh3! g4 (Kg8-ra 34. Hg5:! hg5: 35. Be71 Be7:? 38. Vc8: + Be8 37. d7l stb'. Némi halvány esélyt nyújtott azon­ban ebben a változatban 35. ... Ve7: 36. de7: Bdl:+ 37. Kh2 Be8 38. Vh5 — és bár mindkét bástya támadva van, sötét még harcol­hat!) 34. Vg4: Vb3: 35. Be3 Va4 (vagy Vf7 38. Bf3 Ve8 37. Hf6 Ff6: 38. Bf6: és nyer) 36. Bdel Bf8 37. Vg6 Vc6 38. Hg5l hg5: 39. Be7l (nem Bh3+ Kg8 40. Vh7 + Kf7 41. Bf3+ Vf3: és Bd6:) — és sutét feladta, mert 39. ... Be7: 40. Be7: mattra vezet. 438. sz. fejtörő J. Haring (Hollandia) (K. Betlns emlékverseny, 1967) Világos indul és 2 lépésben mat­tot ad (2 pont) volt Hd7 majd Ve7 és Hf8, ahogy Uhlmann ellen játszott Boleszlav­szkij) 14. ef5: Ff5: 15. Hc4 Ha8 18. 0—0 Hc7 17. g4l (előkészíti az Ellenőrző Jelzés: Vilá­gos: Ke2, Vc2, Bd2 és g7, Hd7 és e5, gy: d8 és f6 (8 bábj. Sötét: Ke6, Be8, Hg4 és h6 (4 báb). A megfejtés beküldésé­nek határideje: május 29. A megfejtések az DJ Szó szerkesztőségének címére küldendők „Sakk" megje­löléssel. A helyes meg­fejtők közül ketten min­den héten könyvjutalmat kapnak, továbbá állán­d ó megfejtési létraver­senyt vezetünk. A 484. sz. fejtörő (Pi­tuk S.) helyes megfejtése: 1. FbSIl. A változatok: Khl: 2. Vh3 matt, c5 2. Vd5: matt, KÍ3 2. 0—0 matt, d4 2. Ve4 matt. Az e heti nyertesek: Bodnár János, Bodolló 96, košicei járás, Ginzery András, Szene, Húr­ban u. 3. Delmár Gábor Csubrics (jugoszláv), 3. Mahien (belga). A cél előtt 59 kilométerrel volt a frissítő állomás. Oda H. Tesse­laar mintegy 1 percnyi előnnyel érkezett, sőt előnyét hamarosan további 15 másodperccel megtol­dotta. Az élboly 13 tagú volt, s abban 2 csehszlovák, 2 lengyel, 2 NDK­beli. 1 szovjet, 2 belga, angol, bolgár és 2 holland versenyző foglalt helyet. Kari Marx-Stadt előtt volt a má­sodik hegyi prémium, annak él­csoportja a következőképpen ala­kult ki: 1. Hans Tesselaar (hol­land), 2. Maes (belga), 2. P. Tes­selaar (holland). Kari Marx-Stadtban, amely ez idén immár tizenegyedszer volt út­vonalcélpont, s ahol még csehszlo­vák versenyző sohasem állt a győ­zelmi dobogó legmagasabb fokán, nagy Izgalommal fogadták az ér­kező kerékpárosokat. A stadion salakjára először a holland fiú érkezett és végig biz­tosan tartva előnyét hajtott át a célvonalon. A 11. útszakasz nem hivatalos végeredménye: 1. P. Tesselaar (holland) 4,57,20 óra, 2. Üschger (svájci), 3. Kegel (lengyel), 4. Hnster (NDK-beli), 5. Maes (belga), 6. Smolík (csehszlo­vák), 7. Magiéra (lengyel), 8. Arapler (NDK-beli), 9. Doležel (csehszlovák), 10. Hoffmana (NDK­beli). Smolfk tehát megtartotta vezetfl helyét és a 12. útszakaszon, amely már csebszlovák területre hozza a versenyt, továbbra Is az élverseny­zőt megillető sárga mezt viselheti. A többi csehszlovák versenyző is derekasan helyt állt, tehát a csapatversenyben Is Csehszlová­kiát illeti az első hely. Stiles számára nincs hely... Bobby Stiles a világbajnokságot nyert angol labdarúgó-válogatott egyik kulcsembere nem kap he­lyet a Spanyolország ellen május 24-én, a Wembley stadionban sor­ra kerülő válogatott mérkőzésen. Helyét Holllns foglalja el, aki az osztrák utánpótlás válogatott el­leni mérkőzésen a hasonló angol együttes kimagasló egyénisége volt.' Ez lesz John Holllns tűzke­resztsége az angol válogatottban. Illovszky 15üs kerete A magyar labdarúgók szövetsé­gi kapitánya 22 főről 15-re csök­kentette a Dánia elleni válogatott keretét. Ebben a következő lab­darúgók kaptak helyet: Tamás és Gelei (kapusok) — Mátrai, Mé­szöly, Szűcs, Ihisz és Páncsics (hátvédek) — Nagy I, Mathesz, Göröcs és Rákosi (középpályás Játékosok) — Molnár, Bene, Al­bert és Farkas (csatárok). A májusi „aranyat érő eső" és az Eintracht Frankfurt esatarso­ra ugyancsak próbára tette az Inter Bratislava védelmét a Rap­pan Kupa első döntő mérkőzésén. Képünk azt a jelenetet mutatja be, amikor Füle kiüti a labdát és társai Weiss (3-as számú), Bu­bernfk, valamint Deutsch figyelik a jelenetet. Háttal a volt ma­gyar labdarúgó, későbbi a Standard Liége, jelenleg az Eintracht Frankfnrt tagja, a 6-os számú Sztáni áll beavatkozásra készen. Ki lesz a Trnava ellenfele A labdarúgó Közép-európai Ku­pa döntőjébe az egyik ágon a Spartak Trnava jutott. A másik ágon még nincs megállapítva, me­lyik együttes vívja a döntőt Ma­latinský fiaival. Az Ojpestl Dőzsa és az Austria Wien az első ta­lálkozót május 31-én Budapesten, a visszavágót június 7-én az oszt­rák fővárosban vívja. A magyar fővárosban az Olasz D'Agostini lesz a játékvezető. Oümpiás labdarúgóink előkészülete Dukla Sušiče—Csehszlovák olimpiai válogatott 0:5 (0:2) A lengyelek és magyarok ellen készülő csehszlovák olimpiai lab­darúgó-válogatott edzőmérkőzésen 5:0 arányban legyőzte a Dukla Sušiče együttesét. A válogatott csapat nagyon szép, technikás Játékkal örvendeztette meg a mintegy 1200 főnyi közönséget. Az olimpionikok a következő összeállításban szerepeltek: Sed­láček — Cmarada, Migas, Plass — Linhart, Hrušecký — Veselý, Podolák, Tesaf, Ondák, Nedorost. A második félidőben beállt Pol­lák, Boros és StaSkovan. SPORTHÍRADÓ 0 Los Angelesben bemutató mérkőzésen a Benfica 3:1 (1:0) arányban legyőzte a Manchester United csapatát. Mindhárom por­tugál gólt Euseblo rúgta. • A Nemzetközi Síszövetség ta­nácsa elfogadta a téli olimpiai Já­tékok részletes napi időbeosztását. A versenyzők az edzéseket Grenob­leben február 2-án kezdhetik el. • A francia labdarúgó-váloga­tott, amely június 3-án Párizsban a Szovjetunió együttesével mérkő­zik, barátságos találkozón 3:3 arányban játszott a Hannover 96 együttese ellen. • A negyvenéves Dl Stefano a jövő Idényben a spanyol ligában szereplő Elche edzője lesz. I SCHWARZ ELEKKEL az erdélyi születésű, magyar szárma­zású, világhírű labdarúgó-edzővel eddig két alkalommal ta­lálkoztam. Mindkét esetben védencei vitték el egy-egy fontos kupamérkőzés győzelmi pálmáját. Először, alig több, mint két évvel ezelőtt a budapesti Népstadionban lebonyolított Győri ETO—Benfica Lisszabon BEK elődöntő után szólaltattam meg, ahol Augusto góljával győztek „fiai", Euseblo és társai, má­sodszor pedig e hét szerdáján, amikor a Rappan Kupa első döntő találkozója végén a győztes Eintracht Frankfurt edző­jeként fogadta a szerencsekivánatokat. •tt Milyen elhatározással ment a latin fut­ball hónából az erőfutball egyik fellegvá­rába? „Amikor edzői szerződést Írtam alá az Eintracht Frankfurt csapatánál, eltökélt szándékom volt, bogy a roppant szívás né­met játékosokat, akiknek fegyelme közis­mert, megtanítom Játékosan, tetszetősen, s amellett eredményesen futballozni. Először Is alaposan megismerkedtem a „Játékos­•yersanyaggal". Megállapítottam, hogy szo­lid képességű együttest bíztak rám, s most már rajtam a sor. A támadöfutball hfve vol­tam és vagyok. Az együttesben nem képez­tem ki játékost a „liberó", vagy ha jobban tetszik a „söprögető" szerepkörre. Szerintem Ilyen feladattal valakit megbízni azt jelenti, hogy a csapat máris emberhátrányba kerül. E megoldás helyett az elfiretólt és általában végrehajtó három robbanékony csatár mö­gött tartózkodik az én középpályás „libe­róm", aki kapcsot képez az egyes csapatré­szek között. •A Hogyan fogadták új kollégái? „Mikor tudomást szereztek szándékomról, déiibábkergetőnek tartottak. Jósolgatták, hogy vezetésem alatt az Eintracht Frankfurt­nak a kiesés ellen kell küzdenie, de a leg­jobb esetben is csak a Bundesiiga mezőnyé­nek másik felében lehet számára hely. Bíz­tam a játékosokban, s Ok meg bíztak bennem. Ax eredmény minden várakozást felülmúlt. Amikor csapatommal Portugáliában játszot­tnnk, ez volt az ottani szakvélemény: — Az Eintracht játssza a leglatinosabb német fut­ballt. — Az NSZK bajnokságában a várako­zással ellentétben versenyben vagyunk a baj­Aki latin futballl tanít az NSZK-ban nokl címért, bár azt egyelőre aligha tudjuk megszerezni. A Rappan Kupát valós számítás szerint már nem vehetik el tőlünk. A legjob­bak között vagyunk a VVK ban Is. Játéko­saink képességeit nagyszerűen fémjelzi a Je­lenlegi legjobb brazil klub, a Bello Horizon­te feletti győzelem is." & Megeröltetö-e az edzés anyaga? „Valahány játékosomtól megkövetelem a teljesen sportszerű életet. Az egész káder erőnléte nagyon ]6. Hónapok óta heti két nehéz mérkőzés várt az együttesre és az él­vonalbeliekkel egyenértékű tartalékok beve­tése biztosította a folyamatosságot." •ft Kik szerepelnek Játékosai közül a váloga­tottban? „A 20 esztendős Grabowski, a legképzet­tebbek egyike már volt válogatott, s a leg­jobb úton halad, hogy ismét azzá legyen, ö is, akárcsak Halier, vagy Beckenbauer „latin értelemben vett labdarúgó". Az együt­tesben nincsenek nagy csillagok, de minden játékosunk régen elsajátította a fntball nagy ABC-Jének csfnját-bfnját. Büszke vagyok rá, hogy nem buldogg futballt játszanak." •ft Szívesen gondol' vissza a Benflcánál töl­tött időre? „Feltétlenül, de büszkeséggel tölt el az a tudat Is, hogy hosszú id£u tt nem hléba voltam a holland nemzeti tizenegy szövetsé­gi kapitánya. A holland labdarúgást nagyon komolyan kell venni. Legutóbbi két remek helytállásuk az EB selejtezőjében még sike­resebb lehetett volna, ha a Jelenleginél ütő­képesebb lenne a csatársoruk. Az én időm­ben volt olyan Hollandia—Belgium párharc, amikor a narancsszínű mezes legények 9:1 arányban győztek, pedig ezeket az összecsa­pásokat éppúgy a nagy kiegyensúlyozottság jellemezte, mint a hajdani magyar—osztrák válogatott mérkőzéseket." -tr Mi a véleménye a csehszlovák labdarú­gásról? „Ismét feljüvőben van. A tapasztaltabbakat az új tehetségek megfelelően egészítik ki. Trnaván csapatom ellen tetszett a csehszlo­vák nemzeti tizenegy játéka, de több nagy­szerű labdarúgót ismertem meg ellenfelünk, az Inter Bratislava együttesében is. önöknél is Jól tudják, bogy nem elég a tehetségeket felfedezni, hanem azoknak tudását tovább kell fejleszteni és taktikai, technikai téren tökéletesíteni. A tétre menő nemzetközi küzdelmek a labdarúgás nagy Iskolái. Nem kell félni a fiatalok szerepeltetésétől. Pél­dául az Eintrachtban a csatársor átlagos életkora 20 év, és meggyőződhettek róla, hogy képzettségükkel. Játékukkal nem kel­tettek „éretlen benyomást". Z. J. Hidegkúti helyett Lakat A magyar labdarúgó „B" válo­gatott edzői tisztét Hidegkúti Nándor tölti be. Mivel csapata az MTK a Jövő héten Bécsben az ot­tani SC-vel Játszik, a Csehszlová­kiába induló „B" válogatott edzői teendőivel Lakat Károlyt bízta meg az MLSZ. Ez a csapat ked­den Liberecben vendégszerepel, majd csütörtökön, május 25-én Prágában a csehszlovák olimpiai együttessel méri össze az erejét. A pályára lépő együttes a követ­kező keretből kerül ki: Géczl (Ferencváros) és Szarka (Szom­bathely) — kapusok, Kiss (Győr), Kovács I. (Tatabánya), Juhos (Ta­tabánya), Mester (Szombathely) — hátvédek, Juhász (Ferencvá­ros), Laczkó (Tatabánya), NoskA (0. Dózsa), Nell (Győr) — kö­zéppályás játékosok, Szűke (Fe­rencváros), Puskát (Vasas), Var­sányi (Győr), Dunai II. (0. Dó­zsa), Szuromi (Tatabánya). TörSk (MTK). RAJT a minszki kötöttfogású EB-n Pénteken Minszkben megkez­dődtek a kötöttfogású EB küzdel­mei. A csehszlovák színek kép­viseletében elsőnek a fiatal M. Zeman lépett szőnyegre, aki a tapasztalt nyugatnémet Lacourtól 2:1 arányú pontozásos vereséget szenvedett. Utána Sedlák 2:4 ará­nyú pontozásos veresége követ­kezett a lengyel Maciechtól. Ezt követően Svec 5 percen belül kétválira fektette az olasz Pe­dersonit, majd Kormanik 7:20 perc alatt a luxemburgi Beruar­dot. Angliában lesz az ifi öttusa Y8 Eredetileg úgy volt, hogy mind a felnőttek, mind az Ifjúságlak öttusa világbajnokságát Svédor­szág rendezi. A legújabb hírek szerint az Ifik VB-jének más há­zigazdája lesz. Augusztus 14—17 között az angliai Aldershotban kerül sorra a nagy világverseny. Ugyanott 1958-ban már megren­dezték a felnőttek öttusa VB-jét, s akkor egyéniben Novikov, csa­patban a szovjet győzött. Ott esett át a tűzkeresztségen Balció a jelenlegi világbajnok, aki első rajtjakor a 39 Induló között » 6. helyet foglalta el. Letartóztatták Clayt Csütörtökön Miamiban letartóz­tatták Cassius Clayt, a hivatásos ökölvívás trónjától megfosztott világbajnokát, de ugyanaz nap szabadlábra helyezték. A volt világbajnok kocsiján haj­tott Miami utcáin, és megismerte az a rendőr, aki a múlt év ok­tóberében az útrendi szabályok megsértéséért meg akarta bün­tetni, de Claynak akkor sikerült elszöknie. Clayt csak 75 dollár kifizetése után voltak hajlandók szabadlábra helyezni, s mivel nem volt nála pénz, néhány órát a rácsok mögött töltött. Cassius Clay egyébként Június 5-én a houstoni bíróság előtt fe­lel azért, hogy megtagadta a ka­tonai szolgálatot. Franciaország vezet Párizsban megkezdődött a Fran­ciaország—Magyarország tenisz Davis Kupa találkozó. Az első összecsapás Jauftret meglepően biztos 6:4, 6:8, 6:2, 6:1 arányú győzelmét hozta Gnlyás felett, aki nem bírt a remek fiatal fran­cia teniszezővel és a viharos ere­jű széllel. Darmon—Szikszay 8:2, 6:4, 6:3. Az első nap után tehát Francia­ország 2:0-ra vezet.

Next

/
Oldalképek
Tartalom