Új Szó, 1967. április (20. évfolyam, 90-118. szám)

1967-04-07 / 96 szám, péntek

A bratislavai csapat értékes győzelme BRATISLAVA—BUDAPEST 1:0 (1:0) A Budapest néven szereplő magyar válogatott tegnapi mérkőzé­sén a téglamezei stadionban a szlovák klubcsapatokból Összeállított együttest kapta elienfelttl. A magyar csapat számára ez a találko­zó az Európa bajnoki mérkőzésekre történő felkészülésének egyik állomása volt. A találkozónak nem volt különösebb tétje, s ezért a mintegy 20 000 es nézősereg |ó játékot remélt. Ez nem is maradt el. Az elsft félidőben a hazai csapat, szünet után pedig a magyar együttes nyújtott jobb teljesítményt, s végOl Bratislava csapata az első félidőben szerzett góllal minimális arányú győzelmet aratott. Wlachojanis osztrák Játékvezető sípjelére a két csapat a következő felállításban kezdte a Játékot: BKATISLAVA: Füle — Hrica, Ja­rábek, Hagara — Obert, Bomba — Cvetler, Scherer, Polák, Gbložin­ský, Jokl. BUDAPEST: Tamás — Káposzta, Mészöly, Szűcs, Ihász — Varga (MatheszJ, GSröcs, Rákosi IZámbó) — Molnár, Bene, Farkas. A hazai csapat kezdett jobban. Lendületes támadásai már az el­ső percekben sok gondot okoztak a magyar védelemnek. Határtalan lelkesedéssel, nagy becsvággyal vetették magukat a küzdelembe, s ennek ellenszerét a szétesően Játszó magyar együttes nem tudta megtalálni. Különösen Jokl volt elemében, aki nemcsak a támadá­sok elindításából, hanem befejezé­séből ls jócskán kivette részét. Kí­vüle még Polák Játéka érdemel dicséretet. A hátsó alakzatok szin­te hiba nélkül játszottak, Füle pe­dig önmagát felülmúlva parádés védésekkel akadályozta meg, bogy a halóba jusson a labda. A magyar csapat az első félidő­Ben rosszul Játszott. Pontatlan le­adásai rendre az ellenfélhez ke­rültek. A csatárok nem tudták hu­zamosabb ideig tartani a labdát és Sgy a védelemre nagy nyomás há­rult, mely azonban Mészöllyel és Tamás kapussal az élén becsület­tel állta a meg-megújuló hazai tá­madásokat. Szünet után már fo­lyamatosabb volt a magyarok já­téka. Különösen Bene csillogtatta gyakran tudását, mivel azonban Farkas, Göröcs és Molnár sem nyújtotta a várt teljesítményt egyedül nem tudott megbirkózni a keményen és szorosan záró bra­tislavai együttes védelmével. Hazai támadásokkal kezdődött a mérkőzés. Már a második perc­ben Cvetler lőtt jő helyzetben fö­lé. Majd Hrica és ezt követően Obert távoli bombája suhant el a kapu fölött. A 6. percben Jokl ha­talmas lövését Tamás kiejtette, de Scherer kapásból fölé lőtt. Az el­ső magyar támadás a 9. percben futott a pályán, melynek végén Bene tejesét védte Füle. A 14. percben született meg a találkozó egyetlen gólja. Cvetler kapu elé ívelte a labdát és a jó ütemben érkező Jokl a kapnjából kifuté Tamás felett a hálóba fe­jelte. 1:0 a hazai csapat Javára. Két perccel később majdnem egyenlítettek a magyarok. Rákosi a balszélen elfutott és beadását Bomba hajszál hijján a meglepett Füle mellett a saját kapujába fe­jelte. Szünet után a magyarok kezd­tek lendületesebben. Először Gö­Az ifik találkozója döntetlenül végződött Bratislava— rfics lőtt alig mellé, majd Bene nagyerejű lövése lett a kapus zsikmánya. A 16. percben egyen­líthetett volna a magyar csapat. Farkas közelről kapura lőtt. Füle télkézzel mentett és a visszapat­tanó labdát Bene hajszállal fejel­te mellé. Utána Göröcs kiugrott, de kecsegtető helyzetben lecsú­szott lábáról a labda. A 42. perc­ben Bene hatalmas bombáját ök­lözte Füle a mezőnybe. Ulovszky Rudolf szövetségi ka­pitány a mérkőzés után röviden csak ennyit mondott: „Az első félidőben a hazai csapat a máso­dikban mi Játszottunk jobban. Ha helyzeteinket kihasználjuk az eredmény fordított is lehetett vol­na. Ez az előkészületi mérkőzés ls értékes tapasztalatokat hozott, hiszen az NDK és Hollandia vá­logatottjától is hasonlóan kemény Játékot várhatunk. Kupa-naptár 1:1 (0:0) A „nagyok" találkozója előtt a két Ifjúsági válogatott mérte ösz­sze erejét. A találkozót nagy ér­deklődés előzte meg, hiszen a ma­gyar Ifik alig pár nappal ezelőtt a csehszlovák ifik együttese el­lenében bejutottak az UEFA-torna döntőjébe. A vezetést Bratislava csapata szerezte meg a 42. percben Cap­kovič révén. Budapest együttese Radics Jóvoltából az utolsó perc­ben egyenlített. A két válogatott a következő összeállításban szerepelt: Bratis lava: Lenghart — Hojzák, Czignel, Luža, Svajda (Kohút) — Laššo, Rottko (Púcbly) — Blanár, Jozef Petrovič, Ján Petrovič, Budapest: Lévai — Komáromi (PS1J, Sala­mon, Molnár — Dávid, Horváth —< Bencze, Pál (Radics) — Müller, Turai (Simon) — Kovács. ISMÉT PORTISCH VEZET A ZÓN AVERSEN YEN A sakkvilágbajnokság hallel zó­naversenye befejezéshez közele­dik. A verseny élén jelenleg a ma­gyar Portisch áll 13,5 ponttal. A magyar nagymester 18 Játszmából 11-et megnyert és ötben döntetle­nül végzett. A hátralevő három fordulóból már csak fél pontot kell szereznie a továbbjutáshoz. Portlscht egyébként kedden a ver­seny rendezősége és a versenyző­társak szeretettel ünnepelték 30. születésnapja alkalmából. A ma­gyar nagymester a 16. fordulóban Pletruslak ellen ért el győzelmet. A második helyen áll a cseh­szlovák Hort, aki eddig 12 pontot szerzett, Zinn elleni játszmáját pe­dig még nem fejezte be. Zinn az előző négy fordulóban győzelmet aratott, alaposan előretört, és Hort elleni játszmájában olyan Jól állt, hogy elutasította ellenfele döntetlen ajánlatát. A kölcsönös időzavarban azonban hibázott, és a függő állásban már a csehszlo­vák nagymester helyzete kedve­zőbb. A harmadik helyre, amely ugyancsak a továbbjutást Jelenti, a Jugoszláv Matulovics került, akinek jelenleg 10,5 pontja és egy befejezetlen játszmája van. ' Az Európai Labdarúgó Szövet­ség jóváhagyta a BEK és KEK elő­döntőinek, Salamint a WK ne­gyeddöntőinek időpontjait. A ku­pamérkőzésekre a következő sor­rendben kerül sor: EURÖPA KUPA Celtlc Glasgow— Dukla Praha 12­én Glasgowban, 25-én Prágában. Internazionale—CSZKA Szófia Vasárnap utaznak Kedden, április 11-én kezdődik Stockholmban az asztalitenisz-vi­lágbajnokság, melyre vasárnap délelőtt utazik el a csehszlovák válogatott. Csehszlovákiát Stock­holmban a következő játékosok képviselik: Koilárovits, Kunz, Mi­ko, Stanek, Siépánek, Karjiková, Lužová és Voštová. A válogatott csapat háromfázlsos edzéssel ké­szült a VB-re, mégpedig délelőtt, délután és este. Pražák edző véle­ménye szerint Koilárovits és Sta­nék van jelenleg a válogatottak közül a legjobb formában. • A tbiliszi hagyományos nem­zetközi súlyemelő-tornán a követ­kező 15 ország 102 versenyzője vesz részt: Anglia, Bulgária, Finn­ország, Franciaország, Irán, Olasz­ország, Kuba, Magyarország, Mon­gólia, NDK, Norvégia, Lengyelor­szág, Románia, Svédország és a Szovjetunió. A Szovjetuniót 30 versenyző képviseli. A külföld sportja rövid hírekben CANHESBAN: VERESÉG A cannes-i nemzetközi teniszver­senyen o nyolcaddöntő során a a csehszlovák Pála és Knkal vere­séget szenvedett. Pálát a svéd An­dersson győzte le 6:1, 6:1, Kukáit pedig a lengyel Lewandowskl 7:5, 6:4 arányban. A férfi páros küzdelmei során a negyeddöntőbe került a KodeS— Pála kettős. Küzdelemben van még, de egyenlőre csak a nyol­caddöntöbe jutott a Holeček—Ku­kal pár is. • Chile lemondta részvételét, nein vesz részt a májusban Ar­gentínában megrendezésre kerülő kosárlabda-világbajnokságon. • 5000 font dijat tűztek ki a profi teniszezők londoni versenyé­re. A dijat Rosewall ausztrál teni­szező nyerte, aki a döntőben az amerikai Ralston ellen nyert 6:4, 6:2-re. • A brazil női kosárlabda-válo­gatott, útban a csehszlovákiai VB­re, Nyugat-Berlin csapatával Ját­szott, melyet 96:39 arányban le­győzött. Ausztrália válogatottja Bukarestben szerepeit, ahol Ro­mánia ellen 60:46 arányban vesz­tett. • A kézilabda Európa Kupa döntőjét április 28-án Dortmund­ban rendezik meg. A küzdelem egyelőre az elődöntőnél tart, amely a Dukla Praha—Dinamó Bu­karest és Moszkva! Trud—VFL Gummersbach párosításban kerül lebonyolításra. • A Nyugat-európai Kupáért kiirt röplabda-tornán Hollandia A verseny A leningrádi nemeztközi úszó­versenyen a 200 m-es női vegyes­úszásban a szovjet Babanyina mö­gött Túróczy 2:35,5 p Idővel új ma­gyar csúcsot ért el, és a második helyen végzett. A 16 éves magyar Lázár Péter a férfi 200 m-es ve­gyesúszásban 2:19,4 p Idővel ért el győzelmet. Eredménye ifjúsági csúcs. A 18 éves szovjet Szosznova 200 és 400 m-en egyaránt a leg­gyorsabbnak bizonyult. A 200 in­én elért 2:13,2 p ideje új szovjet csúcs. Gromak a 100 m-es hát­úszásban 2:15,6, Kuzmln a 200 m­es pillangózásban 2:11,4, Ilicsev a 200 m-es gyorsúszásban 1:58,4 p Idővel ért el győzelmet. A szovjet Dunajszká nyerte a l'Hu­manlté Párizsban megrendezett 2 kilométeres női mezei futóver­senyt. Ideje: 0:28,4 perc. (CTK feív.) vezet Izrael, Belgium, Olaszor­szág és az NSZK előtt. • Manfréd Schnelldorfer, volt műkorcsolyázó világbajnok vette át a nyugatnémet műkorcsolyázók olimpiai felkészítésének szerepét. Schnelldorfer mé,g csak 23 éves. • A francia röplabdázők le­mondták részvételüket az Amszter­damban folyó nyugat-európai csa­patok tornájáról és hétfőn vissza­utaztak Párizsba. A franciák tilta­koztak a torna megrendezésének rendszere, valamint a csarnokok minősége ellen. • A jugoszláv—magyar váloga­tott labdarúgó-mérkőzést egy nappal előbb megelőzi a két or­szág „B" válogatottjainak találko­zója. A mérkőzésekre április 22-én, Illetve 23-án kerül sor. • A Real Madrid és a Simmen­thal Milano — az idei férfi kosár­labda BEK döntőjének résztvevői — képviseli az európai kosárlab­dázást az 1968 januárjában a New York-i Madison Square Gar­denben megrendezésre kerülő ko­sárlabda-tornán. Ezt a döntést hozta a Nemzetközi Kosárlabda Szövetség legutóbbi madridi gyű­lésén. JUTALOM: tengerparti üdülés A Vasmű üzemi klubjában meg­tartott sajtóértekezleten a VS2 KoSlce vezetőségi tagjai arról tá­jékoztatták az újságírókat, hogy a klub jégkorongozól már április 17­én megkezdik felkészülésüket a következő bajnoki idényre. A csa­pat — a Jó szereplés jutalmaként — a román tengerparton kezdi meg felkészülését. Minden ellentétes híreszteléssel szemben továbbra ls Ladislav Štemprok edző vezeti a csapatot, Holeček és Stehlik pedig ugyan­csak Košicén marad. Csupán Ma­chač átlépése tekintetében történt megegyezés. A Válogatott hátvé­det ősszel már az ZKL színeiben látjuk viszont. (tS) Füle, Bomba és Jarábek segítségével tisztáz egy veszélyes magyar tá­madást, a Bratislava—Budapest labdarúgó mérkőzésen. (Alex felvétele) DÖNTŐBEN A CELTIC A Skót Kupa megismételt elő­döntő mérkőzésén a Celtlc Glas­gow 2:0 arányban legyőzte Clyde együttesét, s bejutott a döntőbe. A Skót Kupa döntőjét április 29­én vívja a Celtlc és az Aberdeen. Mint Ismeretes, a BEK elődön­tőjében a Celtlc lesz a Dukla el­lenfele. Mivel a Skót Kupa döntő­jét április 29-re tűzték ki, a Cel­tlc a prágai visszavágó mérkőzés időpontját április 25-re kérte. A hatodik forduló A magyar labdarúgó-bajnokság­ban szombaton egy, vasárnap hét mérkőzéssel folytatódik a küzde­lem. A hatodik forduló műsora a következő: Szombaton: MTK—Pécsi Dózsa. Vasárnap: Ferencváros—Csepel, Bp. Honvéd—Diósgyőr, Szeged­Salgótarján, Egri Dózsa—Győri ETO, Komló—Tatabánya, Szombat­hely—Vasas, Dunaújváros—Ojpestl Dózsa. A sportfopdás hírei A SAZKA 16. játékhetének mű­sorába a következő mérkőzések kerültek: I. labdarúgó-liga: 1. Slávia— Sparta, 2. Dukla— VSS Košice, 3. Trnava—Brno, 4. 2illna—Inter Bratislava, 5. Teplice—Trenčín, 8. Lok. Košice—Hr. KräTové. II. labdarúgó-liga: 7. Viktória Žižkov—Kladno, 6. Vlašim—Most, 9. Radotín—Jablonec, 10. Trebišov —Vítkovice, 11. Prievidza—Sp. No­vá Ves. Válogatott mérkőzés: Anglia—" Skócia. 19-én Milánóban, 26-án Szófiában. KUPAGYŐZTESEK KUPÁJA Szlávia Szófia—Glasgow Rangers 19-én Szófiában, május 3-án Glas­gowban. Bayern München—Standard Lie­ge 11-én Münchenben, 26-án Lie­geben. VÁSÁRVÁROSOK KUPÁJA Lokomotív Leipzig—Kilmarnock 19-én Lipcsében, 26-án Skóciában. FC Burnley—Eintracht Frankfurt 18-án (az első mérkőzés Frank­furtban 1:1 arányban döntetlenül végződött). Leeds United—AC Bologna 19 éri (az első mérkőzést a Bologna l:0-ra megnyerte). Dinamó Zágráb—Juventus 19 én (az első mérkőzés 2:2 re végző­dött). G r e a v e s újra válogatott A világbajnok angol labdarúgó­válogatott április 15 én Skócia el­len mérkőzik a Brit Kupáért és az Európa-bajnokság nyolcadik cso­portjának selejtezőjében. Ram­s e y már összeállította az angol' Válogatottat, amelynek érdekessé­ge, hogy abban ismét helyet kap Greaves, a Tottenham összekötője. Greaves a világbajnokságon szere­pelt utoljára az angol válogatott­ban, de csak az eiső két mérk%é­sen. Most Hunt helyére kerül a csapatban. Greaves ismét kitűnő formában van. Az angolok ezt a csapatot küldik küzdelembe a skó­tok ellen: Banks — Cohen, Wilson — Stiles, J. Charlton, Moore — Ball, Greaves, B. Charlton, Hurst, Peters. A napokban fejeződik be Hallé­ban (NDK) az utolsó zónaverseny és nagyrészt már ismerjük az ősz­re sorra kerülő zónaközi döntő résztvevőit. Még hátra van a leg­utóbbi szovjet bajnokság (amely zónaversenynek ls számított) 3—5. helyezettjének (KorcsnoJ, Tajma­nov és Glpszlisz) körmérkőzése — ketten közülük bejutnak a döntő­be. Egy évvel ezelőtt nagy megle­petést keltett, hogy a dél-ameri­kai zónaversenyen egy tizennégy éves fiú holtversenyben lett első Panno nagymesterrel, valamint Bolbochan és Foguelman nemzet­közi mesterekkel. A brazil H. Mecking, aki szerényen szerepelt a hastlngsl újévi tornán, most be­bizonyította, hogy tavalyi eredmé­nye nem volt véletlen. A 15 éves fiú győzött a dél-amerikai zóna négy első helyezettjének kétfor­dulós tornáján. Ugyanis a zóná­ból csak hárman jogosultak a döntőben való részvételre. Ilyen fiatalon eddig csak az amerikai Flscher játszott zónaközi verse­nyem Mecking érett pozíciós érzé­kéről tanúskodik az alábbi játsz­ma, amelyben nagymester ellenfe­lét fektette kétvállrá: Királyindiai védelem &ŽZgťSg i \ tmm lllii^ ! B B ül Ô| jg j H t PP j§ , 1 r í ~ • H wM H 11 B H i H II í' H • m H ''Wšk wZmí • r Világos: H. Mecking — Sötét: 0. Panno 1. d4 Hf6 2. c4 g6 3. Hc3 Fg7 4. e4 d6 5. Hf3 0—0 6. Fe2 e5 7. d5 Hbd7 8. Fg5 h8 9. Fh4 a5 (szá­mításba jött g5 10. Fg3 Hh5) 10. Hfd2! Hc5 11. g4! a4 12. f3 c6 13. Ff2 Va5 14. Bbll (hogy a3 ra b'4 következhessen) 14. ... Fd7 15. 0—0 cd5: 16. cd5: b5 17. a3i (aka­dályozza b4-et, amire Hc4 gyalo­got nyerne) 17. ... He8 18. Bel Hc7 19. Fe3 H7a8 20. Vei g5 21. Ha2l Bfc8 22. Vf2 Vd8 23. Kg2 Ve7 24. h4l Ff8 25. Bhl Kg7 26. hg5: Fg5: 27. Bh5 f6 28. Bchl Bh8 29. Fg5: fg5: (Jobb volt hg5:, hogy cserélhesse a bástyákat) 30. Hb4l Hb4: 31. ab4: Ha6 32. Hfll Hb4: 33. Hg3 Hc2 34. Fb5:i Hd4 35. Fd7: Vd7: 36. Hf5 + ! Hf5: 37. gf5: Bab8 (Panno, aki oly kitűnően játszott a havannai olimpián, most nem volt formában, harmadik lett Mecking és Bolbochan mögött, csu­pán Foguelmant hagyta maga mö­gött. Ennek tudható be ez a pon­tatlan lépése is — 37. ... a3l-af az állás még tartható volt.) 38. Kg3!l Bb3 39. f6 + ! Kg6 40. Vh2 Vh7 41. Vh3 KÍ6: és sötét a félbe­szakított játszmát további folyta-, tás nélkül feladta. 480. u. fejtörő B a k c s i D. („Schakend Nederland" 1966) Világos Indul és 2 lépésben mat­tot ad (2 pont) Ellenőrző Jelzés: Vilá­gos: Kb8, Va7, Hd2 és d8, Fh2, gy: a5, c2, c6 és g8 (9 báb). Sötét: Kd5, gy: b4, f3 és f5 (4 báb). A megfejtések beküldé­sének határideje: április 18. A megfejtések az ÚJ Szó szerkesztőségének cí­mére küldendők „Sakk" megjelöléssel. A helyes megfejtők közül ketten minden héten könyvjutal­mat kapnak, tovább'á á I­1 a n d ó megfejtési lét­raversenyt vezetünk. A 478. sz. fejtörő (H. D. Bemard) helyes megfejté­se: 1. Hg5l! Az e heti nyertesek: No­vák Jenő, Jásző, Szendl László, Ekecs 65, komáro­a. Del már Gábor

Next

/
Oldalképek
Tartalom