Új Szó, 1964. június (17. évfolyam, 151-179.szám)

1964-06-30 / 180. szám, kedd

A Slovnaft és a Prešov is döntetlent ért el a Rappan SLOVNAFT BRATISLAVA—MK SZARA­JEVÓ 2:2 (1:1). A mérkőzés színvonalas játékot hozott. Az elején a hazaiak töb­bet kezdeményeztek és már a 10. perc­ben megszerezték a vezetést. 5 perccel később a Slovnaft egyenlített, és 6 perccel a mérkőzés előtt Bubernik 2:l-re növelte n bratislavai egyííttes elő­nyét. A találkozó egyenlítő gólfát a sza­rajevólak a 93. percben lőtték. Levický sérülése miatt ugyanis a játékvezető né­hány perccel meghosszabbította a játék­időt. A gólokat Blazsevics, Arszlanavics, illetve Levický és Buhernik szerezték. KARI, MARX-STADT— TATRAN PREŠOV 0:0. A prešovl labdarúgóknak annak el­lenére, hogy a mérkőzés folyamán csak­nem állandóan fölényben voltak, és kü­lönösen szünet után kezdeményeztek többet, meg kellett elégedniük a döntet­len eredménnyel, mert még a legjobb gólhelyzeteiket sem tudták kihasználni. A Rappan Kupa további eredményei: Odra O pole—Sparta k Pleven 1:0, Polo­mia Bytom —FC Schalke 04 6:0, Racing Lens—IF Degertors 6:0, Vienna —Vojvo­dina 1:1, IFK Norrköping—Gwardia Var- só 1:3, Radnyicskí-SC Empor Rostock 3:0, Wiener SC—Vórwärts Berlin 1:2, FC Angers—AIK Stockholm 3:1, Olympiakosz Athén—FU Toulouse 2:4. TiiJin nyerte a pŕerovi Nyugat-szlovákiai kerület: Partizán­ské— Dunaszerdahely 3:1, Pezinok — Trnávka B 2:1, Sereď—Ivanka 5:0, Tren­čín B—Galánta 7:2, Guta—Slovnaft B 4:2, Holič—N. Mesto 1:3. Néhány évvel e/.elötl szovjet tudósuk egy csoportja találmányi doigozutt ki, amelyeket „biokéznek" vagy „elektronikus kéznek" neveztek el. Ké­pünkön Vlagyimir Nuzsgyin, aki elvesztette karját, kifogástalanul ír bio­elektromos kézzel. (CTK — TASZSZ felv.) A budapesti Vígszínház művészei Braiislavában (ČTK) — Augustín Michalička, ea SZNT iskola- és kulturális ügyi meg­bízottjának helyettese tegnap fogad­ta a budapesti Vígszínház vezetősé­gét, élén Lenkei Lajos igazgatóval. A magyar művészek fogadásán La- dislav Chudík igazgató vezetésével a Szlovák Nemzeti Színház képviselői is jelen voltak. • • • Latinovits Zoltán, a Vígszínház mű­vésze röviddel Bratislavába érkezése után megbetegedett és jelenleg kór­háziján kezelik. A vendégszereplő budapesti művészeknek emiatt meg kellett változtatni műsorukat. Sha­kespeare Romeo és Júlia című tragé­diája helyett — amelyben Latinovits Zoltán alakította volna a főszerepet — ma Darlo Nlcodemi Hajnalban, dél­ben este című színművét adják elő, melyben Ruttkay Éva Kossuth-díjas művésznő és Benkő Gyula érdemes művész játssza a főszerepet. A ma­gyar vendégművészek műsora egyéb­ként nem változik. Csehszlovákiában nemzeti választ­mány létesült azoknak a feladatok­nak összeállítására, amelyekkel szak­embereink foglalkoznak majd a nem­zetközi hidrológiai dekádban. Ezt az 1965. január 1-én kezdődő és 10 évig tartó tudományos világakciót az UNESCO szervezi. Az akció célja an­nak pontosabb megállapítása, milye­nek a természetben a víz előfordulá­sának s körfolyamatának törvénysze­rűségei, milyen egyes országokban, valamint földünkön a vízrendszerek, a vízkészletek stb. VOLARY községben szombaton vil­lám sújtott agyon két fiatalembert, akik egy átmenti fa alatt kerestek menedéket a zivatar elől. Tegnap reggel Písek és Blatná kö­zött az fitmenti árokba csúszott egy autóbusz, melynek utasai a strážni- cei ünnepségekről Lnáre községbe tértek vissza. Kilenc utas megsebe­sült. KARLOVY VARYBAN a nemzetközi filmfesztivál napjaiban a lipcsei ho­teliskola 22 növendéke, a budapesti szállodavezetői főiskola 15 végzett baligatója, a jugoszláviai dubrovniki szállodaiskola 15 növendéke és a Ma­riánské Lázné-i hoieliskola 35 növen­déke segédkezik a város első osztá­lyú nagyszállóiban. A LIPNlKI $01,0 gyufagyárban újdon­ságot vezetnek be: még ez idén megkez­dik fél centiméterrel rövidebb gyufa gyártását. Ez a „csekélység" a gyár csaknem minden gépének átépítését te­szi szükségessé. A ,,háromnegyedes" gyu­fa gyártása évente állag 837 erdei köb­méter gömbfa. ezenkívül nagy mennyi­ségű keményítő, parafín, csomagoló­anyag stb. megtakarítását teszi lehető­vé. A megtakarítás pénzben kifejezve évente 424 t)U0 korona lesz. SÍ.AVONSKI BROD környékén — Belgrádtól nyugatra — ugyanott, ahol a földrengés áprilisban mintegy ezer házat döntött romba, két em­bert megölt és 70-et megsebesített — vasárnap néhány kisebb földlökést észleltek, amelyek azonban nem okoztak károkat. A Karlovy Vary-i nemzetközi film­fesztivál keretében megrendezik a filmfényképek II. nemzetközi kiűtlí­tását is, amelyre 9 országból 671 fel­vétel érkezett. A fürdőváros fedett sétányán 53 szerző 70 felvételét mu­tatják be, ezenkívül mintegy 400 fal­ragaszt is. , 150 SZAKKÉPZETT IDEGENVEZETŐ várja a Karlovy Vary-i XV. nemzet­közi filmfesztivál bel és külföldi lá­togatóit. Az idegenvezetők cseh, orosz, angol, francia, német, spanyol, magyar, lengyel, román, holland, szerb, horvát és olasz nyelven be­szélnek. E NAPOKBAN kaphaló legelőször a negyedévenként megjelenő 64 oldalas Radar című folyóiral, amely arra lesz hivatva, hogy rendszeresen népszerűsít­se az űrhajózást, a rakétatechnikát, s az ezzel kapcsolatos tudományos ágazatok munkáját. A folyóirat ezenkívül fantasz­tikus elbeszéléseket is közöl. Az első számban megjelenik Hja Varsavszkij szovjet szerző „Az ibolyakék csillag" című elbeszélése. 1. Nové Zámky 2. Partizánske 3. Nitra B 4. Holíč 5. Slovnaft B 6. Nové Mesto 7. Sereď 8. Pezinok 9. Ivanka 10. Kolárovo 11. Trnava B •12. Dun. Streda 13. Galanta 14. Trenčín B 26 18 26 14 26 14 26 14 26 12 26 10 26 12 26 10 26 11 26 10 26 10 26 8 26 7 26 6 81:19 38 63:45 32 46:42 31 47:44 30 37:40 28 44:36 26 54:51 26 34:32 25 42:63 25 44:47 23 43:43 22 38:49 22 23:54 39 32:63 17 Kelet-szlovákiai kerület: Rozsnyó — Snina 1:2, Humenné—Svit 3:2, Stropkov— Kékkő 5:0. Kežmarok—VSS Košice B 1:0, Vranov—Prakovce 3:2, Poprad —Krompa­chy 6:1, Prešov B—Sp. N. Ves 0:3. l.Sp. N. Ves 26 17 2 7 58:30 36 2. Rožňava 26 13 4 9 49:41 30 3. Prakovce 26 15 0 11 54:49 30 4. Kežmarok 26 11 6 9 41:39 28 5. Poprad 26 11 5 10 50:45 27 6. MoldHva 26 11 5 10 41:45 27 7. Stropkov 26 10 6 10 54:48 26 8. Humenné 26 9 8 9 47:42 26 9. Krompachy 26 10 6 10 42:44 28 10. Snina 26 10 6 10 41:44 26 11. Vranov 26 9 8 9 37:42 26 12. Svit 26 10 3 13 41:45 23 13. Prešov B 26 9 3 14 39:52 21 14. VSS Košice B 26 4 4 18 36:64 12 Nyugat szlovákiai kerület: I. osztály Pŕerovon ezúttal immár tizenhatodszor rendezték meg a nemzetközi motocross motorkerékpár-versenyt, az 500 ccm-esek kategóriájában, mely a világbajnoki cí­mért folyt. Tíz nemzet 31 motorkerékpározója állt rajthoz, és a várakozásnak megfelelően a svédek szerepeltek a legjobban. A verseny végeredménye: 1. Tibblin (svéd), 2. Smith (angol), 3. Nilsson, 4. Lundell (mindkettő svéd), 5. Castwood (angol), 6. Hrebeček, 7. Krajčovič (mindkettő csehszlovák). A szovjet súlyemelők fölénye az E3-n Vasárnap este Moszkvában befejeződ­tek az idei súlyemelő Európa-bajnokság küzdelmei. Az utolsó két súlycsoport­ban ismét szovjet versenyző végzett az élen. A nehézsúlyúak vetélkedéséből Vlaszov új világcsúccsal került ki győz­tesként. Ezzel ismét visszaszerezte hon­fitársától, Zsabotyinszkytől a világelső­séget. Félnehézsúly: 1. Golovanov (szovjet) 480 kg. 2. Nemessányi (magyar) 450 kg, 3. Golab (lengyel) 440 kg. Nehézsúly: 1. Vlaszov 562,5 kg (vi­lágcsúcs) 2. Ecser (magyar) 490 kg, 3. Reding (belga) 452,5 kg. Az országok közti pontverseny vég­eredménye: 1. Szovjetunió 48 pont, 2. Magyarország 29, 3. Csehszlovákia 14, 4. NDK 13, 5. Franciaország 13, 6. Ro­mánia 12, 7. Lengyelország 7, 8. Finn­ország 5. OÖCJD Kedd, június 30. FILMSZIVHAZ.AK t tiraUslava J: HVIEZ­DA: Forró út (NSZK) 15.30, 18, 20 30, SLOVAN: Az utolsó vacsora (magyar) 16.30, 18, 20.30, PRAHA: Valaki szereti a bonyodalmakat (USA) 10 30 13.30, 16, 18.30, 21, METROPOL: Jeli pillangó (cseh) 15.30, 18, 20.30. TATRA: A púpos (francia) 15.45, 18.15, 20.45, POHRANIČ­NÍK: (ó emberek között (szovjet) 15.45, 18.15, 20.45, MIER: Harry és szolgája (dán) 16.30, 19, PALACE: Einstein contra Babinský (cseh) 22, OBZOR: Fekete Pé­ter (cseh) 18, 20.30, PARTIZÁN: Hely a tömegben (cseh) 17, 19.30, HVIEZDA kertudvar: A vizek lánya (cseh) 21, VÁR­UDVAR: Foto Háber (magyar) 20.30, .MÁJ: Utak (magyar) 18, 20.30, MLA- DOSŤ: Vörös kocsma (francia) 17.30, 20, ISKRA: A 10. asztal vendégei (argentin) 17.45, 20.15, ZORA: Aranypók (cseli) 17.45, 20.15, POKROK: Szenvedély (olasz) 17.45, 20.15. FILMSZÍNHAZAK (Košice): SLOVAN: Harry és szolgája (dán), l'ATRA: A bér­gyilkos (olasz), ŰSMEV: Aranypáfrány (cseh), DUKLA:. Dabač kapitány (szlo­vák), AMFITEÁTRUM (dolgozók film­fesztiválja): Ez a sportelet (angol). SZÍNHAZAK (Bratislava): HVIEZ- DOSLAV SZÍNHÁZ (a budapesti Vígszín­ház vendégjátéka): Hajnalban, délben, este (19), KIS SZÍNPAD: Libikóka (19). Ú) SZÍNPAD: Amikor Rómában vasárnap van (19.30). ÁLLAMI SZÍNHÁZ (Košice): MA: A sárkány, HOLNAP: Nabucco (19). A TELEVÍZIÓ MŰSORA BRATISLAVA. 9.00 Hervé: Nebáncsvl­rág, tv-operett (isra.) 10.35 TV érde­kességek. 16.00 Politikai oktatás kato­náknak. 19.00 TV Híradó. 19.30 A Szlo­vák Nemzeti Színház opera- és balett­együttesének NDK-beli vendégszereplésé rôl. 20.00 Autóstopp. Szlovák irodalmi és művészeti rejtvényműsor. 8. rész. 21.30 Szemtől szembe. 22.10 TV Híradó. BUDAPEST: 18.18 Hírek. 18.25 indul a tábor. Vidám toborzó az önkéntes if­júsági táborokba Induló fiataloknak. 19.05 G. Courbet, francia kisfilm. 19.20 Esti mese. 19.30' TV Híradó. 19.45 Napi jegyzetünk. 19.50 Zenei szótár. Egy dal­lam vándorlása a zenekaron. Ádám Je­nő professzor előadása. 20.35 Utazás áprilisban, magyarul beszélő szovjet film. 21.50 Költészet. Petőfi Sándor: Tün­dérálom. 22.15 TV Híradó, 2 kiadás. Változó felhőzet, helyenként eső, dél­után zivatar. Éjszakai hőmérséklet 13— 16 fok. Várható legmagasabb nappali hőmérséklet északon 19—22 fok, másutt 23—26 fok. Mérsékelt, a Duna menti síkságon és Szlovákia keleti részében élénk északnyugati szél. A csoport Dél: Dev. Nová Ves—Trnávka 2:4,- Malacky—Piešťany 2:0, Kúty—ČH Bratislava 2:6, Pusztafödémes-Nagvme­gyer 2:2, Szene— Sellye 0:1, Bernoláko­vo—Skalica 4:1. I. osztály A csoport fiszak: D. Krš­kany—Tvrdošovce 1:3, Léva —H. Srnie 3:0, Šurany—BoSany 1:3. Esekujvár B— Palárikovo 3:3. Myjava — Bánov 3:0, Bá­novce—Partizánske B 5:0, Zl. Moravce— Tlmace 7:2. (me) $ Csúcseső a magyar úszóbajnokságon A margitszigeti uszodában megrende­zett mngvar országos úszóbajnokság so­rán több országos rekordot adtak át a múltnak. Néliány számban kitűnő ered­mény született. A bajnoki címet a következők szerez­ték meg. Férfiak: 200 m gyors: Dobai 2:02,5 — csúcs, 400 m gvors: Dobál 4:32,2, 100 m pillangó: Gulrich 1:00,6 100 m mell: Lenkei 1:11 — csúcs, 200 m mell: Lenkei 2:36,8 — csúcs, 200 m hát: Csikány 2:18.1 — csúcs, 400 m vegves úszás: Kosztolányi 5:05,7 — csúcs, 4X100 m gyorsváltó: Újpesti Dózsa 3:47.2 — egyesületi csúcs, műugrás: Konkolv 143,59, 100 m hát: Csikány 1:02,9, 1500 méter: Ali 18:37,3. Nők: 200 m gyors: Turóczy 2:21,6 — csúcs, 400 m gyors: Trkács 5:07,7, 800 m: Takács 10:48,2, 200 m mell: Egervári 2:58,6. 200 m pillangó: Eger­vári 2:44.2. 100 m hát: Balla 1:11,9, 200 m hát: Balla 2:36.2, 100 m mell: Ko­vács 1:22.9, 400 m vegyes: Egervári 5:40,3, toronyugrás: Tőth 87,17. Alig néhány hét telt el azóta, hogy Zsabotyinszki) Vlaszovtól elhódította a súlyemelés nehézsúlyú világcsúcsát. Vla­szov akkor kijelentette, hogy ebbe nem nyugszik bele és rövidesen visszaszerzi honfitársától a világcsúcsot, ami most a moszkvai Európa-bajnokságon sikerült. Kialakult az olimpiai laterügo-torna 16-os mezőnye Az olimpiai labdarúgó selejtező mér­kőzések vasárnap értek véget. A legna­gyobb meglepetés az NDK labdarúgóinak a szovjet együttes felett aratott győzel­me. Az olimpiai 16-os döntőbe tehát a következő együttesek jutottak: Jugoszlá­via (a római olimpia győztese), Japán (az olimpia rendezőjej, Magyarország, Románia, Olaszország, Németország, Csehszlovákia, az EAK. Ghana, Marokkó, Mexikó, Argentína, Brazília, Irán, a Ko­reai Népi Demokratikus Köztársaság és Dél Korea. NDK —SZOVJETUNIÓ 4:1 (2:0) Az NDK labdarúgó-együttese a harma­dik mérkőzésen, melyet Varsóban ját­szottak (az első két találkozó egyaránt 1:1 arányú döntetlennel ért véget), meg­lepetésre hatalmas becsvággyal vetette magát a küzdelembe. Már a mérkőzés elején a némete*k nagy iramot diktáltak, és a 32. percben már kétgólos előnyre tettek szert. Szünet után a szovjet csa­patnak sikerült szépíteni az eredmé­nyen, de ezután a németek még két gólt lőttek és így meglepően fölényes győzelmet arattak a szovjet válogatott felett. A gólokat a következők lőtték: Kleminger, Urbanczyk, VogI, WeisskopT, 111. Szerebrjanyikov. Rangunban a Koreai Népi Demokrati­kus Köztársaság válogatottja 5:0-ra' győz­te le Burmát, Dél-Korea viszont 2:2-es döntetlent ért el Dél-Vietnam ellen, s mivel az első mérkőzésen a koreaiak 3:0-ra győztek, ők jutottak a toklói dön­tőbe. Az eredmény nem áll az A nyugat-németországi Armln H a r y, aki 1958-ban Stockholmban Európa-baj­nokságot nyert, nem volt sem az első, sem az utolsó, akinek ,,sportszerű" rajt­jához „nem fér kétség". Nem csoda te­hát. hogy sportkörökben olyan gépeze­tek feltalálásán fáradoztak szinte em­beremlékezet óta. amelyek kizárják a rajtjel elhangzása előtti, emberi szem­mel alig érzékelhető rajtolást. Azt is tudjuk, hogy minden ilyen találmány eddig csúfosan megbukott, nem vált be. Számos kudarc után most egy münche­ni feltaláló olyan szerkezettel jelentke­zett, amely — úgymond — kíméletlenül „leleplezi" az ilő előtti rajtolót. Apró fémlemezeket erősítenek a futók ke­zéhez, amelyek hajszálvékony, könnyen elszakítható dróttal állnak összeköttetés­ben a rajtpisztollyal: Az a futó, h k I előbb ugrik fel, tehát előbb emeli fel ujjait a földről, mint a pisztolylövés elhangzik, automatikus fényjelzést vált ki a pisztolyhoz erősített készüléken. Ezek szerint még egy másodperc töre­dékével előbb sem rajtolhatnának „bün­tetlenül" a futók. A tehetséges müncheni feltaláló azon­ban két tényezőt hagyott figyelmen kí­vül. Az egyik „bibi" abban áll, hogy a sportszerű és sporszerütlen rajtolás közötti időbeli eltérés legfeljebb 0,1— 0,2 másodpercre tehető. A második pedig a készülék borsos ára: csekély 850 ame­rikai dollár a kikiáltási ára — elő­ször... másodszor... Dehogyis másod­szori Először is: az eredmény nem áll arányban az igyekezettell G-k A SPORTFOGADÁS HÍREI 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.- 11. xllxlllx2 1 2 12. Kihallgattam e%y bizalmas párbeszédet 37 USA Az amerikai férfi atléták bajnokságá­nak utolsó napján is több kiváló ered­mény született. A bajnoki küzdelmek után és az azokon elért eredmények alapján kijelölték azokat, akik az USA színeit a Szovjetunió elleni talákozón képviselni fogják: Ezek: 100 m: Hayes, Green, 200 in: Carr, Dravton, 400 in: Larabee, Cassel. 800 in: Siebert, Mitchel, 1500 m: O'Hara. Burleson, 5000 in: Srhul, Lindgren, 10 000 m: McArdle. Gutknecht, 110 m gát: Jones, Lindren. 400 ni gát: Hardin. Luck, 3000 m akadály: Fisch­back. Young, magas: Carruthers, Rambo, távol: Boston, May. rúd: Hansen. Tork, diszkosz: Oerter, Silvester, gerely: Co­velll, Sikorsky, súly: Matson, Long, ka­lapács: Conolly, Bürke, hármas: Davis, Sharper. A bajnokság második napián a követ­kezők szerezték meg a győzelmet: ka­lapács: 1. Conolly 69,02, diszkosz: Oer­ter 60.30. magas: Carruthers 215, hár­mas: Muusiadts 16,17. 400 m: Larrabee 46,0, 800 rn: Sieberl 1:47,5, 5000 m: Schul 13:56.2, 200 m: Carr. 20.6. 1500 m: O'Ha­ra 3:38.1, 400 m gát: Hardin 50,1 3000 méter akadály: Fischback 8:43,6. A kkor történt, ami­kor a ligetfalusi Kovosmalt mostani sport­telepét még úgy hívták, hogy PTE-pálya. Oda jár­tunk mi is, fiatalembe­rek, illetve öregdiákok, futballozni. A szomszé­dos teniszpályákon ,,pa­csirtázó", bűdületesen unalmas „úrileányok" nem érdekeltek bennün­ket, tettre kész Ifjakat. Néha azért elbámészkod­tunk a lenszőke ama­zonok cso-lálatos teljesít­ményén: hogyan is képe­sek ütőjükkel ilyen szé­dületes magasságba fel­hajítani a labdát? Amely — mire nagy sokára vtsz­szatért a fellegekből — még véletlenül sem ért földet a háló túlsó olda­lán. Vétkes könnyelmű­ség lenne, ha valaki egy ilyen félelmetes izomerő­vel megáldott hajadon­hoz akarná életét láncol­ni. És nem ls láncoltuk. Egy fülledt, zivatar előtti nyári délután ép­pen a lelátó alatti fut­ballöltözőben bíbelődtem, amikor különös párbe­szédre lettem Tigyelmes. A tribün daszkázatából kihullott „csomón" át nemcsak hallottam, ha­nem szemügyre ís ve­hettem a két „mamát", /akik teniszező csemetéik erkölcsét szokták vigyáz­ni. Fogalmuk se volt per­sze, hogy egy „láthatat­lan" harmadik hallga­tódzik a deszkafal mö­gött. Különben finomabb húrokat pendítettek vol­na meg társadalmi rang­jukhoz mérten. Jómagam azonban értékes tapasz­talatokat merítettem a törékeny női szív ösztö nös rezgéseiből. Serdü­lésnek induló fantáziá­mat amúgy is már régen foglalkoztatta a nők ti­tokzatos lelkivilágai — Itt az tlö, most vagy sohal Csak hallga, hall­ga — gondoltam és fülel­tem. — Én mondom magá­nak, drágám, mindennek az az istentől elrugasz­kodott futball az oka — búgott öblös galamb­hangján az egyik delnő. — Asszonyszomorító férj­uram minden vasárnap elbitangol valamilyen mérkőzésre ahelyett, hogy velem töltené a szép délutánt. Következett a békés hitvesi együttélés gyö­nyöreinek festői ecsete­lése,.. amelyekben szinte lubickolhat egy arra termett férjanyag. Majd így folytatta fejtegetését a testes anyagalamb: — Mindezt hiába ma­gyarázom drágalátos uramnak, nem tudja meg becsülni egy szerető fe­leség finom lelkületét ... ...és hatalmas térfo­gatát — tettem hozzt magamban — amely a; arkhimédészi törvén} szerint annyit veszíteni súlyából, mint amennyi a helyéből kiszorítot víz nyom, ha most tör ténetesen vízbe márta nám . . . — A mérkőzés mé| csak hagyján — ráspc lyozta most már érce hangon a delnő, miköz ben hitvesi keble úg zihált, mint a hullámfür dő árapálya — A futbal erkölcsrontó hatása ab ban rejlik, hogy a néző közönség soraiban isme retségeket köt a zsivány akikkel éjszaka ls álmc dik De engem nem ejt á az angyalkeserítől Álmá ban ugyanis beszélni szc kott és sorra kifecsegi ú ismeretségeit. A mag férje is beszél álmában — szegezte társnőjének nem várt kérdést. — Azt éppen nemi ­válaszolta a másik szem lesütve. — Csak átszelle miilten mosolyog álmá­ban — a gézengúz! Sípjel szólított a pá lyára, nem hallgnthattar tovább a tanulságos esz mecserét. De jóllehet le gényember voltam még bölcs előrelátással méri hozzáláttam az „edzés hez". hogy ne szokjan meg az éjszakai kotyo gást. Kozics Ed( „Oj Szó" Kia'dja Szlovákia Kommunista Pártjának Központi Bizottsága. Szerkeszti a szerkesztő bizottság. Felelős: Dénes Ferenc főszerkesztő Szerkesztőség: Bratislava, Gorkého u. 10 sz. Telefon: 522-39. 512-23, 335 68, — főszerkesztő: 532-20, titkárság: 550-18, sportrovat: 505-29, gazdasági ügyek: 506 39. Kiadóhivatal: Bratislava, Gorkého 8., telefon: 503-89. Előfizetési dí| havonta 8,- Kčs. Ter­jeszti a Posta Hírlapszolgálat. Előfizetéseket elfogad minden postahivatal és postai kézbesítő. Külföldi megrendelések: PNS — Ústredná expedícia tlačé, Bratislava, Gottwaldovo nám. 48 Víl. K-13"41462

Next

/
Oldalképek
Tartalom