Új Szó, 1964. június (17. évfolyam, 151-179.szám)

1964-06-16 / 166. szám, kedd

* • *»» ?, ; JrliiiilS BAJNOKI PONTOKÉRT Bratislava utcáin és terein gondos kezek állandóan friss virágokat ültet­nek ki. (Erdősi felv.) KELET-TÖRÖKORSZÁGBAN vasár­nap földrengés volt. Egy személy éle­tét vesztette 50 megsebesült. Maiatya Városban több ház megrongálódott. A KÖZPONTI POSTAIGAZGATÓSÁG és a Csehszlovák Képzőművészek Szövetsége pályázatot hirdet a III. or­szágos spartakiád alkalmából kiadás­ra kerülő bélyegsorozatra. A pálya­munkákat szeptember 30 ig kell be­nyújtani. A SAN SEBASTIAN-I XII. nemzet­közi filmfesztivál csehszlovák si­kert hozott. O. Lipský rendező film­je, a Limonádé joe a második dijat, az ezüstkagylót kapta. /. Brdeöka A rosszul megfestett tyúk című kis­filmje első díjat nyert a rövidfilmek kategóriájában. MINORU HONDA ÉS KOISIRO TÓ­NI ITA japán csillagászok új üstököst fedeztek fel a napokban. Az üstöküst Ausztráliában is megfigyelték. ÉSZAKKELET-TÖRÖKORSZÁGBAN Riza mellett borzalmas szerencsétlen­ség történt. Egy gyermekeket kirán­dulásra szállító tehergépkocsi a víz­be zuhant, 23 gyermek megfulladt, 13 megsebesült. KARÉI. SVOLINSKÝ nemzeti művész már 113 postabélyeget tervezett. Leg­utóbb virágokat ábrázoló bélyegsoro­zalát adták ki. A KÁROLY EGYETEM Egyiptológiai Intézetének csoportja Zbynék Zába vezetésével befejezte kéthónapos nú­biai expedícióját és visszatért Kairó­ba. A csehszlovák tudósok 360 kőbe vésett rajzot, 3 sírt és további értékes leleteket találták. A NYUGAT-SZLOVÁKIAI KERÜLET­BŐL tegnap utazott ei a fiatalok első 35-tagú csoportja a széles nyomtávú vasútvonal építésére. A fiatalok első­sorban a földmunkáknál segítkeznek inajd. A PRÁGAI Nemzeti Színház tegnap tartotta Smetana világhírű operájá­nak, Az eladott menyasszonynak 2500 előadását. Az opera bemutatója 1883. novemberében volt. 80 év alatt kb. 2,5 millió néző tekintette meg a da­rabot a prágai Nemzeti Színházban. NÄCHOD ÉS KLODZKO között rend­szeres autóbuszjáratot indítottak. Az új nemzetközi összeköttetést első nap 35 turista használta ki. A CADCAI jÁRÁSBAN, Radola köz­ségben vasárnap a helyi téglagyár gépházában a villanyvezeték műszaki hibája következtében tűz keletkezett. A tüzet sikerült idejében eloltani, de a lángok így is mintegy 60 000 koro­na kárt okoztak. A KELET-SZLOVÁKIAI KERÜLET­BEN a napokban érik be a földieper és más erdei gyümölcs. A rozsnyói és Spišská Nová Ves-i jednota tábo­rokat létesít a gyümölcsszedőknek. A diákok számára a munka után kul­turális fellépéseket és versenyeket rendeznek. A STARÁ TURA-I Finommechanikai Üzembe négy ghanai és egy afganisz­tán műszaki szakember érkezett ta­nulmányútra. Az orvosi műszerek gyártásával és karbantartásával is­merkednek. Ök kezelik majd hazá­jukban a csehszlovák gyártmányú be­rendezéseket és műszereket. A MARIÁNSKE LÁZNE-I szakszer­vezeti üdülőközpontba megérkeztek az első külföldi csoportok. Az NDK­bói érkezett és a 30 tagú bolgár csoport megtekinti a nyugat-ősehor­szágt kerület fürdővárosait és törté­nelmi nevezetességeit. Ez évben több mint 50 000 hazai üdülő és 7000 külföldi tölti szabadságát Ma­riánské Láznéban. MISSISSIPPI ÁLLAMBAN, a Gren Woode-i városi kórházban sikerült szétválasztani egy 33 éves asszony sziámi ikreit. Az összenőtt ikerpár közül az egyik kislány halva szüle­tett, a másikat sikerült leoperálni. Az ikreknek közös májuk volt. Az operációt hat sebész végezte. A BOJNICEI vár környékén végzett földmunkák során értékes régészeti leletre bukkantak. Szakemberek véle­ménye szerint a talált tűzhely, a kő­szerszámok és egy vádló csontváza körülbelül abból a korból származik, mint a Poprad mellett talált világ­hírű neandertáli lelet. nono IV ÍME] Kedd, június 16. FILMSZÍNHÁZAK (Bratislavai: HVIEZ- DA: Az Ezüst-tó kincse (NSZK), 15.30, IC 20.30, PRAHA: Einstein contra Ba­binský (cseh) 10,30, 13.30, 16, 18.30, 21, METROPOL: Csitri (lengyel) 15.30, 18, 20.30, TATRA: Arsene Lupin contra Ar­sene Lupin (francia) 15.45, 18.15, 20.45, POHRANIČNÍK: Utak (magyar) 15.45, 38.15, 20.45, SLOVAN: Harry és szolgája (dán) 15.30, 18. 20.30, PALACE: Magas fal (cseh) 22, MIER: Éva aludni akar (lengyel) 16.30, 19. OBZOR: Szerelmi ro­mánc (jugdszlávj 18, 20.30, PARTIZÁN: A csillag délre megy (cseh) 17, 19.30, HVIEZDA: (Kertmozi): Gentlemanek U­gája (angol) 21, VÁRUDVAR: Húsz­évesek szerelnie (francia) 20.30, MÁJ: Fek9te Péter (cseh) 18, 20.30, MLA- DOSŤ: A vadóc Borbála (cseh) 17.30, 20 ISKRA: Oldás és kötés (magyar) 17 45 20.15, ZORA: Van otthon orosz­lánja'? (cseh) 17.45, -20.15, POKROK: £n és a gengszterek (tangói) 17.45, 20.15. FILMSZÍNHÁZAK (Košice): SLOVAN: Éjjeli pillangó (cseh), TATRA: Forró öt (NSZK), DUKLA: 800 mérföld az Ama­zonason (mexikói) 15.45, Szombat este, vasárnap reggel (angol) 18, Szerencse a szerelemben (francia) 20.15, PARTI­ŽÄN: Gyalog a mennyországba (ma­gyar), ÚSMEV Kihívás (japán), KERT­MOZI: Rocco és. fivérei (olasz). SZÍNHÁZAK (Bratislava): HVIEZDOS­LAV SZÍNHÁZ: Ahonnan a rókák me­nekülnek (19), KIS SZÍNPAD: Fiziku­sok (19). ŰT SZÍNPAD: Túl tisztessé­ges asszon v (19.30). ZENEI SZÍNHÁZ: Üj felvétsléink (19.30). ÁLLAMI SZÍNHÁZ (Košice): MA: Nyolc nő. HOLNAP: Metamorfózisok — Dzsesszbalett, Hirosima (19). A TELEVÍZIÓ MŰSORA BRATISLAVA: 9.00: Goldoni: Két fir szolgája. A vígjáték tv-változata. 11.00: TV-érdekességek. 17.50: Ifjúsági adás 19.00: TV Híradó. 19.30: Képeslapok Filmriportok. 20.00: Autóstopp Szlovák irodalmi és művészeti rejtvényműsor. 7. rész. 21.30: Zenei szótár. 22.10: TV Híradó. BUDAPEST: 17.30: Hírek. 17.20: Tapasz­talatok, tanulságok Hogyan készüljenek fel a mezőgazdaság! nagyüzemek az aratásra? 17.30: Teke EB. Férficsapat verseny. 19.00: Öriás Csarnok Lágymá­nyoson. Helyszíni közvetítés a Magyar Kábel Művekből 19.20: Esti mese 19.30: TV Híradó. 19.45: Napi jegyzetünk, 19.50: A Televízió olvasóterme. Flaubert: Bo­varyné. 21.20: I. magyar rövidfilm- és tv-rövldfilm-fesztivál. 22.10: TV Híradó. 2. kiadás. IDŐJÁRÁS Nyugat-Szlovákiában felhős idő, he­lyenként eső várható, a hőmérséklet 19—23 fok körüli lesz. Szlovákia keleti .részében változó felhőzet és déli szél mellett 25—28 fokra emelkedik a hő­mérő higanya. Később Itt is erős fel­hőzet, helyenként zivatarok és a hőmér­séklet csökkenése várható. NYUGAT-SZLOVÁKIAI KERÜLET: I. osztály A csoport: Dél: Pusztafödé­mes— Piešťany 0:3, Malacky—Dev. Nové Ves 1:1, Skalica—Ssllye 0:0, Szene— Nagymegyer 3:1, Bernolákovo—Hlohovec 2:0, Kúty—Trnávka 4:3, Považstroj—CH Bratislava 0:3. I. osztály A csoport Észak: Léva— Dolné Krškany 2:0 Érsekújvár B—Horné Srnie 11:1, Bánovce—Palárikovo 1:1, Zl. Moravce—Bánov 0:0, TlmaCe—Par­tizánske B 3:3, Myjave—Bošany 9:2, Šu­xany—Tardoskedd 2:1. I. osztály B csoport: Textil—Prievoz 0-2, Slovan C —Sládkovičovo (elmaradt), Kablo—Sereď B 3:0 (kont.). Vinohrady Stavokombinát—Somorja 2:0, Dunaszer­dahely B—Matador 4 :1, Mihályfa—Spo­je 1:4. II TABDARCGÖ-LIGA A-csoport: Slaný—Žižkov 3:0, České Budéjovice—Karlovy Vary 3:0, Radotín— Celákovice 2:1, Spartak Plzeň—Déčín 10:1, Jabionec—Mladá Boleslav 3:1. B-csoport: Uherské Hradiäté—Písek 3:0. Pardubice—Tábor 5:1, Úpice—VZKG 2:3, Gottwaldov—Otrokovice 6:2. Olomouc —Z)S Brno B 0:1. C-csoport: Lokomotíva Košice—Spartak Martir. 3:4. Kys. Nové Mesto—Slovan CHZJD 1:0, Kablo Topolčany—Spartak Trnava 1:2, Trebišov—Slovan Nitra 2:1, Michalovce—Považská Bystrica 4 :2, Ban­ská Bystrica—Bardejov 3:6. HELYREIGAZÍTÁS Lapunk tegnapi számában Hansen új rúdugró világcsúcsál tévesen 532 cm­nek írtuk. A helyes erdemény, mint a szövegből is kitűnik 523 cm. A C-csoport bajnoki állása: 1. Trnava 26 17 4 5 45:20 38 2. Pov. Bystrica 26 13 5 8 37:36 31 3. Nitra 4. Žilina 5. Komárno 6. Bardejov 7. Michalovce 8. Lok Košice 26 13 3 10 54:29 29 26 13 2 11 40:32 28 26 10 8 8 31:24 28 26 lfl 7 9 32:34 27 26 12 1 13 47:45 25 26 8 8 10 48:41 24 S. Kys. N. Mesto 26 9 6 11 30:39 24 10. Trebišov 26 11 2 13 26:45 24 11. Topoľčany 26 8 7 11 33:39 23 12. Martin 26 7 9 10 30:37 23 13. Slovan B 26 9 4 13 33:39 22 14. B Bystrica 26 7 4 15 32:58 18 Kerületi bajnokságok: Nyugat-szlovákiai kerület: Partizánske —Pezinok 3:2, Sered— Trnava B 3:0, Nyitra B—Duiiaszerdahely 4:2, Trenčín B—Ivánka 2:1, Holíč—Galánta 1:0, Nové Mesto—Slovnaft B 0:0, Gúta—Érsekújvár 2:1 (1:0). A táblázat állása: 1. Nové Zámky 24 16 z 6 74:17 34 2. Partizánske 24 13 4 7 80:41 30 3. Nitra B 24 13 3 8 41:38 29 4. Slovnaft B 24 12 4 8 33:33 28 5. Holíč 23 12 2 9 37:39 28 B. Ivanka 23 11 3 9 42:49 25 7. Nová Mesto 24 9 6 9 41:32 24 8. Seretf 24 10 2 12 46:50 22 9. Dun. Streda 24 8 6 10 38:43 22 10. Pezinok 24 8 5 11 29:31 21 11. Kolárovo 24 9 3 12 40:44 21 12. Trnava B 24 9 2 13 39:41 20 13 Galanta 24 8 5 13 20:47 17 14. Trenčín B 24 5 5 14 25:58 15 Közép-szlovákiai kerület: Mikuláš— Čadca 2:0. Zvolen—Puchov 3:1, Dubnica —Ružomberok 2:1, Hronov —Vrútky 2:1, Podbrezová—2llina B 3:0, Prievidza— Fü­lek 0:0, Handlová— Losonc 3:1. INNEN - ONNAN 9 A francia Cramon a Párizsban megrendezett úszóversenyen a női 100 m-es hátúszásban 1:08,6 mp-el új világ­csúcsot úszott. A japán Tanaka Beppo­ban, a 200 m-ss hátúszásban 2:30,4 mp­es idejével alig maradt el 2:28.2-es sa­ját világrekordjától. • A lengyel atléták a vasárnapi ver­senyek során a követező )ó eredménye­ket érték el: magas: Czernik 214. súly: Sosgornik 18,72, hármas: Jaskolski 16.15, 200 m: Badenski 20,9, 4x100 m: Légia 40,4. • A nemzetközi labdarúgó-liga leg­utóbbi eredményei: Lanerossi Vicenza — Blackburn Rowers 3:1, Hearts—Habia 1:0. A bajnoki táblázaton a Werder Bremsn vezet hat ponttal a Hearts és a Lanerossi előtt. • Az olasz kupa elődöntőjében az AC Torino 2:0-ra győzte le a Juventust, és a döntőben az AS Róma együttesével találkozik. 9 A Helsinkiben rendezett nemzet­közi öttusaversenyt a szovjet Mokejev nyerte 5040 ponttal, honfitársa Zdovni­kov (4941) és a finn Vmhal (4881) előtt. A csapatversenyben a szovjet vá­logatott végzett az első helyen 13 947 ponttal, a finn, a svéd és a nyugat­nemet csapat előtt. • A Kijevben rendezett nemzetközi vívóverseny törvívó-számában a román Drimba lett az első. A kardversenyt a szovjet Vitepszkij nyerte. A szocialista országok közbiztonsági szervainek kosárlabda-tornáján, Krakkó­ban Csehszlovákia 79:47-re győzte le a szovjet válogatottat, Bulgária pedig 50:47-re az NDK együttesét. 9 Az európai rögbi-bajnokcsapatok kupájának döntőjében a bukaresti együttes 10:0-ra győzte le a francia Stade Montoist, és ezzel az idei kupa győztese lett. • A Torinóban megrendezett nemzet­közi motorcross versenyt az 500 ccm-es csoportjában az angol Jeff Smith nyst­te y 9 A Kínai Népköztársaság válogatott férfi kosárlabda-csapata Havannában mórkőzött Kubával és 61:60 (33:28) ará­nyú vereséget szenvedett. Csehszlovák sikerek . a víziszlalom VB-n Meranóban, a Pasirio folyón rendez­ték meg az idei vízisialom és vízi­lesiklás világbajnokságának versenyeit. Ezen a csehszlovák versenyzők nagy sikert aratva 790,3 ponttal az első he­lyen végeztek Jugoszlávia (855 pont), Franciaország (897,9) .Olaszország (903) és Nagy-Britannia előtt. A 700 m hosszú pályán minden szám­ban csehszlovák győzelem születstt. A kajakegyesben Ccrný végzett Skolil) előtt, a nőknél Zveŕinová, Kaplová és Veberová előtt, kenu-egyesben Beneš szerezte meg a győzelmet Janovský és Pospíchal előtt, a kettesben a Kalas— Brejcha páros végzett az első hslyen a jugoszláv és a francia csónak előtt. A DK negyeddöntőjének eredményei A Davis Kupa negyeddöntőjének küz­delmei véget értek, s az elődöntőben Anglia Franciaországgal, az NSZK pedig Svédországgal mérkőzik az európai zó­na döntőbe jutásáért. A negyeddöntőben Franciaország 3:2-re győzött a dél-afrikai államok együttese ellen. Münchenben az NSZK 4:l-re győz­te le a dánokat, Torinóban pedig a svédsk 3:l-es vezetésre tettek szert az olaszokkal szemben, s így már bizto­sították továbbjutásukat. Anglia pedig — mint eizt már közöltük — 3:2-re győ­zött a jugoszlávok ellen. Külföldi labdarúgó-liga eredmények Bulgária: Lokomotíva Sofia—Červeno známe 3:2, Spartak Plovdiv—Spartak Varna 2:1, Spartak Pleven—Lewski So­fia 0:0, Cerno More Varna—Spartak So­fia 3:0, Stara Zagora—Lokomotív Plov­div 1:2, Dunav Ruse—Mladá Gardia, Slt­ven 2:1, Marek Stanke Dimitrov—Bo­tev Plovdiv 5:0, Slavia Sofia—Lokomo­tív Gorna Orachovica 4:1. Ausztria: Rapid—Wiener Neustadt 3:0, Wi3ner Sportklub—GAK 3:2, Lask—WAC 2:2, Dornbirn—Simmering 2:3, Kapfen­berg—SWS Linz 3:2, Schwechat—Aust­ria 2Ö2, Admira—Vienna 3:3. Jugoszlávia: Crvena Zvezda Beograd— Zseleznicsár 3:1, Rjeka—Vardar 1:1, Tresnyevka—Hajdúk 3:2, Szarajevó— Par­tizán Belgrád 3:0, Radnicski— Vojvogyi­na 0:1, Újvidék— OFK Belgrád 3:3, Ve­lezs—Dinamó Zágráb 3:3. Románia: Dynamo Bukarest—Arad 6:0, Rapid Bukarest—Siderurgistul Oá, Stea­ua—Stilnta Kolozsvár 4:1, Coi»tanza— Nagyvárad 1:0, lasi—Temesvár 30, Prog< résül—Brassó 0:0, Pítenskl—Petrolul 2:0, Ä 3. helyre várom a magyar csapatot - vélekedik BARÚTI LAJOS magyar szövetségi kapitány a labdarúgó EK-ról (Budapesti tudósítás) — Nehéz egy labdarúgó-szövetségi kapitány élete, és kü­lönösen nehéz ott, ahol mindig magas a „mérce". Ahol mindig száz- és száz­ezer szempár figyeli, száz- és százezer ember bírálja a kapitányt. Ha megy, ha nem megy, mindig van bírálni való... S a kapitány, a magyar labdarúgó­szövetségi kapitány 1957 óta állja a sarat, akarom mondani bír|a a kritikákat. Volt ugyan már olyan helyzet — nem Is egyszer —, de főleg az 1958. évi VB után, hogy „alig függött a fej a törzsön", de az 50 éves Baróti szívós, erős legény, nemhiába — szegedi: Azaz csak volt szegedi, hiszen 1945 után elég nagy kerülővel került az ötvenes évek elején a fővárosba, Budapestre. Sokáig a Győri BTO hátvédjeként, majd edzőjeként működött, azián a Vasashoz került Budapestríj, Innen kérték fel a szövetségi kapitányi tisztségre, amelyet hol több hol kevesebb sikerrel (de kétségtelenül sok-sok kimagasló eredménnyel I tölt be hetedik éve. , ' Hét év ilyen poszton nein lebecsülen­dő teljesítmény. S most, amikor műkö­dése egyik legfontosabb állomásához érkezett, érthető — főleg a csapat kö­rüli problémák miatt —, hogy nem a legrózsásabb hangulatban találtuk. A be­szélgetés alatt (az Újpesti Dózsa—Csepel NB l-es mérkőzés közben, az egyik új­ságírópáholyban) fegyelmezetten vala­szol az újságíró kérdéseire . .. — Már csak ez hiányzott nekem — kiált fel hirtelen. — Ňem elég, hogy Sándor Játéka Is kétes. Rákosit vakbélre megoperálták, Nógrádi is sérült, most ínég Göriics is . . . Göröcs egy összeüt­közés után súlyos vállzúzódást szenve­dett, levitték a pályáról, majd kórházba szállították. — Rendkívül nehéz hely­zetben vagyunk . .. éppen akkor, amikor a magyar csapat tíz év óta először ke­rült be egy nagy torna elődöntőjébe. Sándor edz, de . . . Mindenesetre jobb­szélre Farkas készeiilftíhqn áll, ha Sán­dor nem játszhat. • Mi a véleménye a magyar csapat eddigi EK-beli szerepléséről? — 29 ország rajtolt a második EK-ban és a négy közé jutás közben olyan pati­nás futballmúlttal rendelkező országok csapatai estek kl, mint Anglia, NSZK, Olaszország. Franciaország, lugoszlávia, Portugália, Belgium, Bulgária, nem be­szélve a chilei VB másbdik helyezettjé­ről, a csehszlovák csapatról. Ez már maga is nagyszerű bizonytívány a négy közé bejutott csapatok számára. így a mienkére ts. Meg kell azonban azt ls mondanom, hogy a sorsolás nagyon ked­vező volt számunkra. Igaz, hogy ellen­feleink között ott volt nagy mumusunk, a walesi együttes ts (1958-ban harma­dik mérkőzésen ők vertek ki Stockholm­ban bennünket a VB-n), de ezúttal si­mán vettük ezt az akadályt. Utána az NDK már nehezebb ..dió" volt, de ez is ment. végiil Franciaországot sikerült kétszer is két vállra fektetnünk. Hangsú­lyozom: nem szabad túlértékelni ezeket a teljesítményeket, mindenesetre figye­lemreméltó, hogy veretlenül jutottunk el az elődöntőig. Ez rajtunk kívül csak a Szovjetuniónak sikerült, míg a másik két résztvevő közül első ellenfelünk (17-én Madridban Spanyolország) Romá­niától, Dánia pedig az angoloktól kapott kl. Amikor két évvel ezelőtt megkezd­tük a felkészülést az EK-ra, titkon ezt a célt tűztük ki, hogy bejussunk a négy közé. Talán a vártnál könnyebben is sikerült, bár ez a „könnyű" igazán azért elég nehéz volt. • Minek tulajdonítja a sikert? Ho­zott-e valami újat a magyar labdarúgás számára az elmúlt két év? — A két kérdésre tulajdonképpen egy a felelet. A magyar labdarúgás már an­nak idején is ..újított", amikor a sok­mozgíisos csatárjátékkal a nagycsapat ideién meglepte a futballvilágot, és si­kert sikerre halmozott. Most a játék új változatát próbáltuk ki — s vélemé­nyem szerint - mivel a megfelelő játé­kosok rendelkezésre állnak — sikerrel. Két középhátvéddel (Sipos, Mészöly) és két középcsatárra] (Albert. Tichy) Ját­szunk. Sipos támadó szerepet tölt be és még gólhelyzetbe is kerülhet, mint az legutóbb a franciák elleni mérkőzésen is megtörtént. Mészöly pedig „seprege­tő". A két középcsatár felváltva tartóz­kodik elől, vagy kicsit hátrább. Ez a játékváltozat természetesen a két kö­zépcsatár számára nem jelenti a szoros középcsatárposzthoz való merev ragasz­kodást, de nekik minden erejükkel a helyzetbe hozás, a góllövés a feladatuk. Ilyen két csatár, mint amilyen Albert és Tichy feltétlen alkalmas ennek a szerepnek a betöltésére. Próbáltuk mi már ezt a játékváltozatot régebben is, de — kevesebb sikerrel. Most már fiatal játékosaink érettebbek lettek, taktikai­lag fejlettebbek, így jobban megy ez a játék Is, mint két évvel ezelőtt. • Milyen volt a magyar csapat fel­készülése? — Zavartalannak egyáltalán nem mond­ható. A már említett sérülések miatt. s az olimpiai csapat kialakítása miatta Különösen az utolsó hetek voltak na­gyon nehezek. Ml az olimpiai csapat eredményes szereplését igen nagy fon­tosságúnak tartottuk, hiszen ebben a csapatban nem ls egy reménységünk szerepel. Az EK után megkezdődik a felkészülés az 1966-os londoni VB-re. Idősebb játékosaink közül Mátraira, Sá­rosira. Sándorra és esetleg dr. Fenyve­sire már nem nagyon számíthatunk. De annál inkább számítunk ihászra, Novák­ra, Dunai Il-re, Vargára és a volt deb­receni Puskásra, a Vasas balösszekötő* Jére. Ezek a fiatalok részben az olim­piai csapatban „értek", vagy az után­pótlás-csapatban érnek. Ott kellett őket hagynunk, de már néhányat közülük kt­vlszünk Madridba is. Edződni ... A ma­gyar válogatottban tehát rövidesen „őr­ségváltásra" kerül sor, s jönnek az újabb fiatalok . .. • Mit vár ilynn körülmények között Spanyolországban? — Mi sosem rövid, hanem hosszú távra készülünk, jelenlegi csapatunk valószí­nűleg most játszik utoljára ebben az összeállításban. Ez a csapat nála erfi­sebbeket ts fektetett már két vállra, tő­le gyengébbektől is kapott már ki. Első mérkőzését a spanyolok ellen játssza. A megszokott környezet, az éghajlati és pályaviszonyok, a hazai közönség, mini­málisan kétgólos előnyt jelent az otthon játszó együttes számára. Ha az a spa­nyol csapat iátszana ellenünk, amely kiverekedte a négy közé jutást, akkor győzelmet várnék, de a Del Sollal és Suarezzel megerősített spanyol csapat ellen már. valóban csak a „bizakodás" marad . . . Mindez a spanyol csapat si­kerére enged következtetni, dehát a lab­da Spanyolországban is kerek — ahogy mondani szokták ... 1957 óta több, mint 60 mérkőzésre ál­lította össze Baróti Lajos szövetségi ka­pitány a magyar válogatott labdarúgó­csapatot Lényegesen több sikeres mér­kőzés van a háta mögött, mint sikerte­len. Számos dicsőséges fegyvertény fűző­dik nevéhez, Illetve az általa összeállí­tott csapathoz. Nagyszerű fegyvertény volna a Nemzetek Európa Kupájában va­ló jó szereplés, a józan gondolkozású sportemberek azontan Magyarországon reálisan csak a 3. helyre számítanakl De arra feltétlen . .. Nagy József rt íj<V kiírttá Szlovákia Kommunista Pártjának Központi Bizottsága Szer-kesztt » szerkesztő bizottság Felelős: Dénes Ferenc főszerkesztő Szerkesztőség: Bratislava, Gorkéhc u 10 sz Telefon: f" „ _ főszerkesztő- 532-20 titkárság: 550 18, sportrovat: 505 29, gazdasági ügyek: 508 39 Kiadóhivatal. Bratislava, Gorkého 8.. telefon: 503-89 Előfizetési dfj havonta 8,- Kčs. Ter­jeszti. Pov :- •iirlapszolgálat. Előfizetéseket elfogad minden postahivatal ts postai kézbesítő Külföldi megrendelések: PNS — Ústredná sxpedícia tlače, Bratislava, Gottwaldovo nám. 48/VI1 K-13'41448 522

Next

/
Oldalképek
Tartalom