Új Szó, 1962. március (15. évfolyam, 59-89.szám)

1962-03-15 / 73. szám, csütörtök

A genfi műkorcsolyázó Európa-bajnokságon a szovjet Belousz—Frotopopov-páros aratta a legnagyobb közönségsikert. Prágában is hatalmas érdeklődés előzte meg tegnap esti szereplésüket. A a M i U A stockholmi zónaközi verseny sok más érdekes nemzetközi tornát háttérbe szorított, így most ezekről utólag em­lékezünk meg. A spanyolországi Torre­molinos-ban rendezett versenyen külö­nösen Parma ifjúsági világbajnok sze replését kísérte figyelemmel a sakko­zók tábora. Parma a várakozásnak meg­felelően szerepelt és holtversenyben az első helyen végzett Szabó magyar nagy­mesterrel és Perez volt spanyol baj­nokkal. Egyik szép játszmája e ver­senyről: Királyindiai védelem Világos: E. Gereben — Sötfet: Br. Parma 1. Hf3 Hf6 2. d4 c5 3. g3 g6 4. Fg2 Fg7 5. 0—0 Cd4: 6: Hd4: 0—0 7. c4 Hc6 8. Hc3 Hd4:l 9. Vd4: d6 10. Vh4 (jobb volt Vd2) 10. .. . Fé6l (pozíciós gyalog­áldozat, mely tartós kezdeményezést ad sötétnek.) 11. Fb7: Bb8 12. Fd5 Fd5: 13. cd5: Va5 14. e4 Bíc8 15. Vh3 Bc4 16. Vg2 Hd7 17. Hdl Hc5 18. f3 Hb3 19. ab3: Val: 20. bc4: Vcl: 21. Ve2 Bb4 22. Kg2 a5 23. Bf2 Vc4: 24. Vc4: Bc4: 25. Bd2? (döntő hiba, 25. b3 jő esé­lyeket nyújtott a döntetlenre.) 2§. . .. Kf8 26. h4 Ke8 27. Kh3? (a királlyal a táb­la közepére kellett volna vonulni!) 27. ...a4l 28. Bd3 Bell és világos feladta; Bdl: majd Fb2: és az a-gyalogos elő­nyomulása ellen nincs védelemi Hastings mellett egy másik hagyo­mányos nemzetközi versenyről is meg kell emlékeznünk, melyet már 24.-szer rendeztek meg a hollandiai Beverwíjk­ban! A több csoportban folyó torna mes­terversenyét Xrifunqvics ji^goszláv nagy­mester nyerte meg a holland Donner és az osztrák Robatsch nagymesterek előtt. Bemutatjuk a győztes egyik játsz­máját: Királyindiai védelem Világos: Trifunovici — Sötét: Aaron 1. d4 Hf6 2. Hf3 g6 3. Fg5 Fg7 4. Hbd2 0—0 (pontosabb 4. ...c5) 5. e4 d6 6. c3 c5 7. dc5:l dc5: 8. Fc4 Hc6 9. 0—0 Vc7 10. Bel e5? (végzetesen meggyöngíti a d5 pontot. Jobb volt ezért 10 Fg4 11. h3 Ff3: 12. Ff3: Hd7 stb.) 11. Hfll h6 12. FfB: Ff6: 13. He3 Fg7 14. Ve2l Bd8 15. h4l Ha5 (több védelmet nyújtott 15. . . . Ve7 majd Fe6) 16. Fd5! Bab8 17. h5 g5 18. Hh2 Kh7 19. Hhg4 f8 20. Vf3 Bf8 21. Hf5 Hc6 22. Badl He7 23. He7: Ve7: 24. He3 Bd8 25. Bd2 b6 26. Bedl Kh8 27. g3l (az ellekező s?í­nű futók végjátékát ís világos nyerné, mert királyával hamarosan f5-re sétál­na!) 27 Vf8 28. Kg2 b5 29. Hf5 Ff5: 30. Vf5: BbB? (hiba az amúgy is vesz­tett állásban. Világos Fe6 után lecse­réli a bástyákat, majd vezérét g6-ra, futóját pedig f5-re állítja!) 31. Fg8l — erre az elegáns lépésre sötét feladta. 221 sz. fejtörő S. Opdenoordt („De Problemist" 1933, I. díj.) H II Mm / £1 H • Wm WB i BI m r w % ém w Si "m li Wm WM m 11 m • *• M mm?, ÍÉl H B H B mp mm . Világos Indul és 2 lépésre mattot ad. (2 pont.) Ellenőrző jelzés — Világos: Kg3, Vd2, Bb6, Fc2 és h2 (5 báb) Sötét: Ke5, Bf7 és g8, Ha2, Fh7, gy: d5 és g5 (7 báb). A megfejtés beküldésének határ­ideje: március 24 Megfejtések az 0) Szó szerkesztőségének elmére külden­dők ..Sakk" megjelöléssel^ A helyes megfejtést beküldők között 'minden hé­ten könyveket sorsolunk ki, továbbá állandó megfejtési létraversenyt ve­zetünk. A Javított 218 sz. fejtörő (N. Volkov) helyes megfejtése: 1. Vd2M Az e heti nyertesek: Albert Stefan, Blatná na Ostrove 35, Ibos Károly, Ko­šice, Zimná u. 36D-209. Delmár Gábor Hitelesítették Tyitov űrrepülő-világcsúcsát A Nemzetközi Repülő Szövetség sport­bizottsága keddi párizsi ülésén világ­csúcsnak hitelesítette Germán Tyitov őr­nagy 1961 augusztusában elért űrre­pülő eredményeit. A hitelesített világ­csúcsok adatai: távolsági repülésben 703 143 kilométer, repülési időtartamban 25:11 p. Az ülésen megjelent szovjet küldöttséget rendkívül szívélyesen fogad­ták. A Nemzetközi Repülő Szövetség tag­jai gratuláltak a sikeres szovjet űrre­püléssel kapcsolatban, s további sike­reket kívántak a világűr meghódításában. Sorsoltak a női kosárlabda VB-re Ez év júliusában Romániából rende­zik meg a női kispályás kézilabda-vi­lágbajnokságot. A Nemzetközi Kézilab­da Szövetség e napokban ejtette meg a világbajnokság sorsolását és határozott a torna lebonyolításáról. A résztvevő országok csapatait három csoportba osztották: 1: csoport: Szovjetunió, Csehszlovákia, i>DK. 2. csoport: Magyarország, Dánia, Ja­pán. 3. csoport. Románia, Jugoszlávia, Len­gyelország. Mind a három csoportból két-két csa­pat jut az elődöntőbe. Az elődöntő-cso­portok győztesei kerülnek a döntőbe. Svédország legyőzte Kanadát A Colorado Springsben folyó úgyne­vezett jégkorong-világbajnokságon leját­szották a második rangadót is. Svéd­ország csapata, amely — mint arról már beszámoltunk — 2:1 arányban győ­zött az Egyesült Államok válogatottja ellen, legyőzte Kanadát is. A Svédország —Kanada-mérkőzés 5:3 (2:0, 2:1,'1:2) arányban végződött a svédek javára. Ezzel tulajdonképpen eldőlt a nemzetközi torna sorsa. Arra ugyanis nem lehet szá­mítani, hogy a svéd csapatot meglepetés éri hátralevő mérkőzésein. Románia ellen 11:0 A csehszlovák jégkorong-válogatott kedden Bukarestben szerepelt, ahol a román válogatottal mérkőzött. Váloga­tottunk 4:0, 3:0, 4:0 harmaderedmények alapján 11:0 arányban győzött. A gólokat Jifík (3), Golonka (2), Kasper (2), Do­lana, Vlach, Vanék és Potsch ütötték. A mérkőzést eredetileg a délutáni órak­ban akarták megrendezni, Bukarestben azonban 20 fok meleget mutatott a hő­mérő, s ezért kénytelenek voltak a ké­ső esti órákra áttenni a küzdelmet. Válogatott csapatunk tagjai szerdán bemutató mérkőzésen szerepeltek, egy­más ellen játszottak. Ezt a bemutató mérkőzést a románok kérésére rendez­ték az edzők, fiatal jégkorongozók és a testnevelési iskolák diákjai részére. Válogatottjaink ma és holnap két cso­portban térnek haza. Megkezdődtek a műkorcsolyázó VB küzdelmei Divín jelentős előnyre tett szert a kötelező gyakorlatokban • Baráti hangu­lat a városházán rendezett fogadáson Zágráb: A férfi asztalitenisz-bajnokcsa­patok Európa Kupájának elődöntőjében a GTK Zágráb csapata 5:3 arányban győzött a védő kolozsvári CSM ellen és ezzel bejutott a döntőbe, ahol a Bp. Vörös Meteor— Lokomotíve Leipzig ta­lálkozó győztese lesz az ellenfele. Párizs: A franciák* a Nemzetközi Kor­csolya Szövetséghez akarnak fordulni a pontozás megváltoztatása érdekében. Azt kérik, hogy a szabadkorcsolyázást egyen­lően értékeljék a kötelező gyakorlatok­kal. Nürnberg: A Sport Magazin című nyu­gatnémet lap összeállította minden idők legjobb labdarúgó-válogatott tizenegyét. Íme: Hiden (Ausztria) — Nasazzi (Uru­guay), Nilton Santos (Brazília) — Andra­de (Uruguay), Orth (Magyarország), Edwards (Anglia) — Mathews (Anglia), Dávid Jack (Anglia), Di Stefano (Spa­nyolország), Pelé (Brazília), Orsi (Olasz­ország). „Megnyugtathatom , önöket, hogy a prágaiak rendkívül nagy örömmel várták a műkorcsolyázó világbajnokság kez­detét s igyekeztek kellemes környezetet, valamint nyugodt versenylehetőséget biztosítani „E szavakkal fogadta Cerný főpolgármesterhelyettes a mintegy 300 résztvevőt a prágai Övárostéri Városházán, az 52. műkorcsolyázó VB ünnepé­lyes megnyitása alkalmával. Majd így folytatta: „Az önök nemes vetélkedése messze túlhaladja a sportesemény fogal­mát. A bárom világrész versenyzőinek találkozója jó alka A PÁROSOK AVATTÁK AZ ELSŐ BAJNOKOKAT lom arra, hogy közelebbről megismerjék egymást. Legyenek tehát a jégen egymás nemes ellenfelei s a jégen kívül egy­más igaz barátai". Jaques Favart, a Nemzetközi Korcsolya­Szövetség alelnöke meleg köszönetet mondott a kedves fo­gadtatásért, valamint a világbajnoki versenyek hibamentes előkészítéséért, melyeket egyúttal megnyitottnak nyilvání­tott. Ezután a jelenlevők megtekintették a Városházát, majd üléstermében megejtették a párosok, férfiak, és jégtáncpárok •rajtszámainak, valamint a férfi- és jéglánc kötelező gya­korlatainak sorsolását. , Az első bajnokokat tegnap a párosok csoportjában avatták. A párosverseny úttörője még az első világháború előtt a négyszeres világbajnok Baier házás­pár volt. Az ő nyomdokaikban haladtak később a belga, magyar, német és kí­nadai kettősök. A korszerű páros mű­korcsolyázás legutóbbi mesterei a mi közönségünk körében is jól ismert, négyszeres világbajnok kanadai Wagner —Paul-kettős, valamint a kétszeres Eu­rópa-bajnok, Suchánková— Doležal páros voltak. Az idén a páros versenyekben a 40-ik jubileumi világbajnoki küzdelmekre került sor. Míg ugyanis a férfiak részé­re az első világbajnokságot 1896-ban rendezték, a párosok első világbajnoki összecsapása 1908-ban volt. Prágában 14 pár vetélkedésében gyönyörködhetett tegnap a közönség. Ebben a kategóriá­ban a versenyzők nem rögtönözhettek, hanem előre összeállított műsorukat pontosan betartva kellett kűrjüket be­mutatniuk. Az edzéseken látottak alap­ján szakembereink kiegyensúlyozott és magas színvonalú küzdelmeket vártak. A párosverseny lapzártakor kezdődött, ezért annak lefolyásával lapunk holna­pi számában foglalkozunk, DIVIN VEZET A KÖTELEZŐ GYAKORLATOKBAN A prágai műkorcsolya-világbajnokság Prágai jégkristályok A VB ünnepélyes kez­detét már kedd este har­sonák jelezték a a prá­^ai-óvárosi Városházán. Itt fogadta Ludvik Cer­lý, főpolgármesterhelyet­>.es a versenyzőket, a nemzetközi pontozó bi­zottság tagjait, a kísérő­ket és újságírókat. Ha nost azt mondom, hogy u fogadás baráti hangu­latú. szívélyes légkörben zajlott le, ez nagyon hi­vatalosan hangzanék, El- • mesélek hát egy kedves esetet. Cerný alpolgár­mester nyakában a nem­zetiszínű szalagon függő hatalmas aranyéremmel, a városatya jelvényével elvegyült a fogadóterem­ben hullámzó versenyzők közölt s hol ezzel, hol azzal elegyedett beszéd­be. így jutott el a szőke, piszeorrú kanadai kis­lányhoz, Wendy Griner­hez, aki csevegés közben egész közelről szerette volna megszemlélni az aranyérmet — mert erő­sen rövidlátó és persze nem viselt szemüveget. Cerný elOtárs mosolyogva emelte mep a súlyos ér­met és Griner kisasszony kezébe adta. Erre a cso­portban lévő összes lány, az amerikai Barbara Ro­les, az angol Harbord és a mi Eva Romanovánk is megszemlélte és megsi­mogatta a városatya fel­ségjelét. S most jött, ami még nem volt I Pillana­tok alatt .az összes ver­senyző Cerný elvtárs kö­rül tolongott, mindenki legalább érinteni akarta az érmet. Jgy lett Prága város főpolgármesterei­nek ősi jelvénye a világ­bajnokság talizmánja. És Cerný elvtárs? — boldo­gan mosolygott, pedig majd agyonnyomták. A keddi fogadás leg­izgalmasabb eseménye volt a férfi kötelező gya­korlatok és a párosok kürjének sorsolása. A ti­zennégy páros közül a Kilius-Büumler kettesnek íutott a hármas rajtszám, a ml Kubíková-Votruba párosunk kapta a hetest, a nyugatnémet Göbel­Ningel a nyolcast, a ka­nadai jelinek-testvérek a kilences rajtszámot, majd nagy üdvrivalgás közepet­te a Belousz-Protopopov szovjet páros az utolsó, a legkedvezőbb 14-es szá­mot kapta. Persze, hogy ők voltak a legboldogab­bak, és Bäumler, a szim­patikus német fiú a leg­szomorúbb. — Harmadikok va­gyunk l — De csak a rajtolást sorrendben — vigasztalta egy újságíró. — Ki tudja — legyin­tett Bäumler — talán a végső sorrendben is azok leszünk I « • * Az amerikai Lorain Hanlon életét egy sze­kunda mentette meg. Ta­valy a Prágában terve­zett világbajnokság előtt az Iskolában ötöst kapott matematikai jeleletéért. A kislány, aki máskülön­ben jó tanuló, nagyon szívére vette a szekun­dát és visszaadta a válo­gatottnak a repülőjegyet, lemondta részvételét. Mint ismeretes, az ame­rikat csapat repülőgépe Brüsszel mellett lezuhant, és utasai közül senki sem maradt életben. Csak a kis Lorain, akt a mate­matikai ötös' miatt nem utazott a csapattal... A japán Yutaka Dohke szomorúan panaszkodott a jégpalotában, hogy egész élete a jégen és a levegőben telik el. Vagy korcsolyázik vagy repül. A foglalkozása ugyanis repülőgép-steward /légi pincér j. (mwy) A Közép-Európai Kupa XIX. döntője Slovan Nitra-FC Bologna 2:2 (1:1) Mintegy 10 000 főnyi közönséget csalt ki a Közép-Európai Kupa XIX. döntő mér­kőzésének első találkozója a nitrai sta­dionba, ahol Pósa (Magyarország) játék­vezető sípjelére ebben az összeállításban kezdték a csapatok a játékot: Slovan Nitra: Kubačka — Istók, Foj­tĺk, Putera — Koník, Kisý — Navrátil, Dinga, Pucher, Bachratý, Hrnčár. (A nit­rai csapatból tehát hiányzott a sérült Padúch kapus és Stanik középhátvéd.) FCv Bologna: Rado — Lorenzini, Taver­na — Pavinato, Furlanis, Rosslni — Pe­rani, Franzini, Nielsen, Demarco, Renna. Az első támadásokat a hazai csapat vezette és egymás után teremtett veszé­lyes helyzeteket az olasz együttes kapu­ja előtt, Pucher és Dinga azonban több jó helyzetet kihagyott. A 8. percben Bachratý ügyesen elfutott és védhetetlen lövéssel szerezte meg csapatának a veze­tést. 1:0. A vendégcsapat ritkábban tá­madott ugyan, de ezek a támadások — főleg a gyors -szélsők kitörései — igen veszélyesek voltak. A hazai védelem azonban szilárdan állt a lábán. Bár a nitraiak a félidő további részében töb­bet támadtak és legalább három biztos gólnak látszó helyzetben hibáztak, még­is a vendégek értek el gólt, mégpedig a 43. percben, amikor Renna balszélső beadásából Demarco a hálóba fejelte a labdát. 1:1. A második félidő is nitrai támadások­kai kezdődött, de ezeket az FC Bologna védelme biztosan rombolta. A jó kezdés után a hazai csapat visszaesett. Egyre több munka hárult a védelemre, melyet kénytelenek voltak megerősíteni. A véde­kezés azonban nem fizetődött ki. Egy ártatlannak látszó beadás hárításánál Fojtík elcsúszott és a labdára esett A játékvezető tizenegyest ítélt, amit Niel­sen, az FC Bologna dán középcsatára ér tékesített. 1:2. A gól után a hazai együt­tes Ismét lendületbe jött, mivel az ola­szok tartani igyekeztek az eredményt. Erre viszont ők fizettek rá, mert ugyan­csak tizenegyest vétettek, amit Hrnčár értékesített. 2:2. A honi csapat továbbra is támadott, de ezeket a támadásokat nem kísérte szerencse. Mély és vizes talajon folyt le a mér­kőzés A pálya talaja, különösen a má­sodik félidőben volt rossz. A nitraiak nem érték el szokott formájukat, s elég idegesen is játszottak, mivel túlságosan respektálták jónevű ellenfelüket. Az FC Bologna egyébként hírnevéhez méltóan szergpelt. Szépen, pontosan és kulturál­tan játszott. A mérkőzés nagyobb részé­ben ugyan a nitraiak támadtak, de az olaszoknak is bőven akadt helyzetük. Pósa játékvezető elég gyakran vétette magát észre. Sokszor kisebb szabályta­lanságokat is megtorolt, hogy elejét ve­gye az esetleges sérüléseknek, melyek a csúszós talajon könnyen előfordulhat­tak volna. (th) első napi küzdelmei azonban nem a párosok vetélkedésével, hanem a férfiak kötelező gyakorlatainak bemutatáséval kezdődtek. Reggel hét óra után hat perc­cel elsőnek Bockenauer (NDK) rajtolt. Őt a három „nagy" Calmat (Francia­ország), Jackson [Kanada) és Divín kö­vették. Mindjárt az első gyakorlatnál Divín Európa-bajnokunk bebizonyította, hogy a kötelező gyakorlatokban kétség kívül a világ legjobbjai közé tartozik. Már ek­kor — igaz, hogy csupán néhány pont­tal — megelőzte nagynevű ellenfelét Jacksont, a második figuráná' országos bajnokunk még növelte előnyét a ka­nadai versenyzővel szemben. Érdekes és izgalmas harc folyt a két nagytudású műkorcsolyázó között a pontokért és a tizedpontokért. Calmat az első helyért folyó versenyben egy kissé lemaradt. A harmadik gyakorlatnál Jackson re­mekelt és bizony Jócskán ledolgozta Dí­vinnel szembeni hátrányát. Az élen azonban ez a figura sem hozott válto­zást. A stadionban Jelenlévő szépszá­mú közönség, meg a szakemberek nagy várakozással tekintettek a negyedik fi­gura elé. Divín gyakorlata rendkívül jól sikerült, több mint húsz pont különb­séggel utasította (acksont maga mögé s így a négy kötelező gyakorlat után a kanadai versenyzővel szemben már 35 pont, a francia Európa-bajnokkal szemben pedig 55 pont előnyere tett szert. Divín sokkal nyugodtabban verseny­zett, mint röviddel ezelőtt a genfi Eu­rópa-bajnokságok során, Kötelező gya­korlatait sokkal pontosabban mutatta be s ennek megfelelően legveszélyesebb ellenfeleivel szemben már eddig is Je­lentős előnyre tett szert. Amennyiben a folytatás is hasonló lesz, Divín az idei világbajnokságon kellemes meglepetés­sel szolgálhat. A férfi kötelező gyakorlatok első négy figurája után a nemhivatalos sor­rend a következő: 1. Divín (csehszlo­vák) 765,7 p, 2. Jackson (kanadai) 730,1 p. 3. Calmat (francia) 710,7 p, 4. McPher­son (kandai) 699,7 p. 5. Schncilder­fer (nyugatnémet) 676,0 p, 6. Hoyt (amerikai) 673,5 p, 7. Danzer (osztrák) 653,2 p, 8. Jonas (osztrák) 653,1 p, 9. Meskov (szovjet) 626,2 p, 10. Jones (an­gol) 626,1 p, 11. Sato (japán) 615,7 p, 12. Allén (amerikai) 615,0 p, ^13 Bocke­nauer (keletnémet) 613,3 p, 14. Ojlaky (magyar) 611,5 p, 15. Kjolberg (norvég) 595,1 p, 16. Dureville (francia) 588,0 p, 17. Schönmetzler (nyugatnémet) 587,6 p, 18. Trouillet (francia) 576,6 p. —ár. Már a norvégek is... Vasárnap rendezik a norvégek a ha­gyományos nemzetközi síngrúversenyttket a holmenkolieni sáncon. E versenyre meghívták — többek között — Helmuth Recknagel olimpiai és világbajnokot is. A norvég külügyminisztérium azonban nem adott beutazási engedélyt az NDK világhírű sportolójának. „Nagy múltú versenyünk történetében ez lesz az első eset, amikor politikai okok miatt nem kerülhet el Holmenkollenbe valamennyi meghívott külföldi versenyző" — jelen­tette ki Bergslund, a nemzetközi verseny elnöke. A BRATISLAVAI MOZIK MŰSORA: HVIEZDA: Nagyon hosszú távollét (francia) 15.30, 18, 20.30, SLOVAN: A vá­ros újra él (szovjet) 15.30, 18, 20.30, PRAHA: Bukfenc (cseh) 10.30, 13.45, 16, 18.30, 21, METROPOL: A gyöngy (mexi­kói) 15,30, 18, 20.30, TATRA: Egy asszony meg a lánya (olasz) 15 45, 18.15, 20.45 POHRANIČNÍK: A gyűrű (cseh) 15.45, 18.15, 20.45, MIER: Florián (cseh) 16.30, 19, Therese Etienne házassága (francia) 21.30, PALACE: Vörös tinta (magyar) 22, DUKLA: A havasok lánya (finn) 18, 20,30, OBZOR: Mater Johanna (lengyel) 18, 20,30, MÁJ: Az Eiffel-torony árnyé­kában (francia) 18, 20.30, STALINGRAD: 800 mérföld az Amazonason (mexikói) 17.30, 20, PARTIZÁN: Lázadás az ültet­vényen (argentin) 17, 19.30, NÁDEJ: Éj­jeli őrjárat (szovjet) 16.30, 19, ZORA. Leon • Garrosse keresi a barátját (fran­cia) 17.30, 20, DIMITROV: Sohasem késő (szlovák) 17.30, 20, BRIGÁDNIK: Az eső­csináló (USA) 17, 19.30, PIONIER: Ki­lencedik kör (jugoszláv) 20, MLADÝCH: Scsorsz (szovjet) 15.30, PKO: Életszomj (USA) 19, ISKRA: A mi udvarunk (szov­iet) 17.15, 19.45, POKROK: Szerencsés Tóni (lengyel) 17, 19.30, A KOSICEI MOZIK MŰSORA: TATRA: Szerelem nélkül ((ugoszláv) SLOVAN- Egy asszony meg a lánya (olasz), PARTIZÁN: Királylány a felesé­gem (francia), 0SMEV: Vörös és fekete (francia). A BRATISLAVAI SZÍNHÁZAK MŰSORA: NEMZETI SZlNHÁZ: Kálmán apó feltá­madása (19), HVIEZDOSLAV SZÍNHÁZ: Balladyna (19), Oj SZÍNPAD: Jó éjsza­kát, Bettina (19), ZENEI SZlNHÁZ: Tánc­dalok (19.30). A TATRA REVO MŰSORA: Orfeusz a félvilágban (20). A KOSICEI ÁLLAMI SZlNHÁZ MŰSORA: MA: Rókácskák (19), HOLNAP: Sze­szélyes nő (19). A KOMÁRNÓI MAGYAR TERÜLETI SZlNHÁZ MŰSORA: ŠAFÁRIKOVO: Az öreg fa is kivirág­zik (19.30), STREDA NAD BODVOU: Az utolsó felvonás (19.30). A televízió műsora: BRATISLAVA: 9.30: TV-érdekességek. 10.00: Ma este minden véget ér, cseh film. 17.00: Ifjúsági rejtvényműsor. 18.30: Beszélgessünk oroszull 19.00 TV Híradó. 19.30: A jövő partjai felé. 20.00: Műkorcsolyázó világbajnokság közvetí­tése Prágából. 22.30: A nap visszhangja. Budapest: 17.30: Kisdobosok műsora. 17.55: Figyelem! Mit tudunk barátaink­ról? 18.00: TV Híradó. 18.15: Beszélges­sünk oroszull 18.30: Hajnali tűz, közve­títés a Nemzeti Színházból. Kb. 21.00: Műkorcsolya VB, Férfi egyéni verseny közvetítése Prágából. 22.00: Hírek TV Híradó Ismétlése. IDOJARAS Sűrű felhőzet, helyenként havazás, főleg a hegyes vidékeken. Az éjszakai hőmérseklet mínusz 4 — mínusz 7 fok, Szlovákia északi vidékein a völgyekben mínusz 8 — mínusz 12 fok. A legmaga­sabb nappali hőmérséklet 0 fok körül, Észak-Szlovákiában mínusz 2 — mínusz 4 fok. Északi szél. „0J SZŐ" kiadja Szlovákia Kommunista Pártjának Központi Bizottsága. Szerkeszti a szerkesztő bizottság. Felelős Dénes Ferenc főszerkesztő Szerkesztőség: Bratislava, Gorkého u 10 sz Telefon 537-18, 512-23. 335-68, 506-39, - főszerkesztő; 532-20, — titkárság: 550-18, - sportrovat: 505-29 Kiadóhivatal: Bratislava, Gorkého 8., telefon: 503-89. Előfizetési díj havonta 8 Kčs. Terjeszti a Posta Htrlapszolgálata. Megrendelhető és ráfizethető a Posta Központi Hírlap Irodánál. Bratislava, Gottwald tér 48/V1I Megrendelhető még minden postahivatalnál és kézbesí­tőnél. A külföldi megrendeléseket a posta sajtőklvifMi szolgálatnál — Poštový novinový úrad — vývoz tlače, Praha I., Jindfišská 14. — intézi el. K-08*21113

Next

/
Oldalképek
Tartalom