Új Szó, 1961. július (14. évfolyam, 181-211.szám)

1961-07-04 / 184. szám, kedd

Két felvétel egy mérkőzésről. Bal­oldali képünk az első félidőben ké­szült, amikor Moravčík, a Slovan Bra­tislave csatára küzd az egyik osztrák hátvéddel. A másik felvételünk a má­sodik félidőben készült, amikor ismét Moravčík ugyanazzal az osztrák hát­véd-játékossal küzd. Az érdekesség az, hogy mindkét csapat játékosai az első és a második félidőben is más­más mezben játszottak, mert a 45 perces küzdelem után a nagy hőség miatt cserélni kellett azt. Minden te­kintetben, különösen egészségi szem­pontból helyes, ha a játékosok ilyen meleg időben két mezt használnak egy mérkőzésen. (Alex.v felvételei.) A Slovan Nitra csoportgyőztes A Középeurópai Kupaküzdelemben egy mérkőzés kivételével mindhárom cso­portban befejeződtek a selejtező küzdel mek. A négy csehszlovák együttes közül a nitrai Slovan szerepelt a legeredményesebben, mert a II. csoportban megszerez­te az elsőséget és így bejutott a KK elődöntőjébe. A Szovjetunió legszebb pionírtábora a Krímen levő Artyek pionírtábor, amely­ben 1500 szovjet és külföldi pionír tölti nyári szünidejét. A gyermekek nyara él­ményekben gazdag, hajókáznak a tenge­ren, túráznak a hegyekben és esténként kellemesen szórakoznak a tábortűz mel­lett. Képünkön a pionírok túrára indul­nak. (ČTK - TASSZ — felvétele) ÜJ VAROSRÉSSZEL kívánják gaz­dagítani Génuát a mérnökök. Mivel a város keskeny földnyelven fekszik, bővítése csak úgy lehetséges, ha az új városrészt a tengerben építik fel. Ugyanitt nyílik meg később a nem­zetközi tengerészeti kiállítás is. AZ OSTRAVAI ÁLLAMI SZÍNHÁZ jú­lius 2-án tartotta az évad utolsó bemu­tató előadását. Jaroslav Vrchlický antil tragédiájának főszerepét Jirí Adamír ala­kította nagy sikerrel. BUENOS AIRES KÖZELÉBEN lezuhan! az Argentin Légiforgalmi Társaság egj interkontinentális személyszállító repülő­gépe. A gép kigyulladt és megsemmisült 24 utasa meghalt, illetve eltűnt. AZ IDEI NEMZETKÖZI SELYEM­KONGRESSZUST 18 ország részvéte­lével rendezték meg Londonban. Mint megállapították, világszerte fokozódik a nyersselyem iránti ke­reslet, amelyet mindaddig nem tud­nak kielégíteni, amíg a második vi­lágháború alatt elpusztult eperfákat nem pótolják. JOLIUS 3-ÄN FOGADTA ELSŐ VEN­DÉGEIT a sitnói nemzetközi pionírtábor. Elsőként a kis svéd üdülők érkeztek s csakhamar megérkeznek a holland gyer­mekek is, hogy Sitno festői szépségű te­rületén élvezzék a nyári szünidőt. ÜJ KÉSZÜLÉKET hozott forgalomba egy amerikai cég. A készülék előre jelzi-, ha az úton a rendőrség sebességellenőr­zést tart. SZOMBATON ÉS VASÁRNAP FRANCIAORSZÁGBAN 36-an vízbe­fulladtak. A meteorológiai jelenté­sek szerint Párizsban 34 C fokos meleg volt árnyékban. A Szaharán 28 C fokot jegyeztek fel. SZÓFIÁBAN MEGKEZDŐDÖTT a fiatal operaénekesek nemzetközi versenyének második szakasza. Az első szakaszban 15 ország 47 operaénekese jutott tovább. CSEN JI MARSALL, kínai külügymi­niszter, akit francia írók műfordítójaként is ismernek, a genfi tárgyalások alkal­mából verset írt Rousseau-ról. A BRNÖI PURKYNÉ EGYETEM or­vosi fakultásán hétfőn 178 gyermek­orvost avattak fel, akik rövidesen megkezdik működésüket köztársasá­gunk kerületeiben. A LIDICEI NEMZETKÖZI RÓZSAKERT számára különleges rózsát tenyésztett ki egy angol rózsatenyésztő. A Lidice ró­zsája elnevezésű tövet ünnepélyesen ad­ták át Londonban Lidice polgármesteré­nek, Prosková asszonynak. AZ ÉGŐ ERDŐBE ZUHANT egy repü­lőgép Vancouver közelében, miközben vízibombákkal vett részt az oltási mun­kálatokban. A gép négy pilótája életét vesztette. A LUDWIG VAN BEETHOVEN cseh és szlovák kapcsolatainak tanulmá­nyozására alakult állandó bizottság július 1-én és 2-án kétnapos érte­kezletet rendezett Hradec pri Opa­veban. A bizottság egy évvel ezelőtt a világhírű zeneszerző születésének 190. évfordulója alkalmából alakult s az év folyamán több hasonló kül­földi szervezettel vette fel a kap­csolatot. 64 ÉVES KORÁBAN "meghalt Muhtar Auezov Lenin-díjas kazahsztáni író, a Kazah Legfelsőbb Tanács tagja. A NÉMET SZÖVETSÉGI KÖZTÁRSA­SÁGBÓL érkezett jelentések szerint a gyermekparalízis már járványszerű mé­reteket öltött, s csupán Észak-Rajna­Vesztfália tartományában, főleg azonban a munkáslakta Ruhr-vidéken, eddig csak­nem 700 gyermek és felnőtt kapta meg a súlyos betegséget. A FORDULÓ EREDMÉNYEI FC Torino— ČH Bratislava 2:4 (1:2). A bratislavai ČH ismét eredményesen t szerepelt, mert értékes győzelmet aratott I az FC Torino csapata felett. Góllövők: , Dolinský 2, Scherer és egy öngól, illet­X ve Locatelli és Masiero. I SVS Linz— Slovan Nitra 4:4 (2:0). Akel­I lemetlenül meleg időben csak 500 néző jött ki megnézni a mérkőzést. Mindkét csapat csak közepes teljesítményt nyúj­_ tott. Góllövők: Kohlhauser és Po'lster, il­^ letve Pucher és Hrnčár két-két góllal. Sampdória—Spartak Stalingrad 1:1 T (0:1). A legújabb jelentés szerint a Spar­tak Stalingrad együttese csak döntetlen eredményt ért el. Az első félidőben Kopsa megszerezte a vezetést, közvetle­nül a mérkőzés befejezése előtt azonban az olaszoknak sikerült egyenlíteni és így l:l-es eredménnyel ért véget a mérkő­zés. A CSOPORTGYŐZTESEK Az I. és a II. csoportban végleges, hogy a Bologna és a Slovan Nitra együt­tesei végeztek az első helyen. A harma­dik csoportban, ahol az SONP Kladno—FC j Udinesse-mérkőzés félbeszakadt és a KK­• bizottság még nem döntött sorsáról, nem ismeretes 8 csoportgyőztes. Az eddigi eredmények alapján azonban a III. cso­portban az SONP Kladno áll az élen A tabella állása: I. esopurt 1. Bologna 5 2 1 0 5:3 5 2. Ausztria 3 2 0 1 8:5 4 3. Sampdória 3 0 2 1 4:7 2 4. Stalingrad 3 0 1 í 5:6 1 D. csoport 1. Slovan Nitra 2. ČH Bratislava 3. FC Torino 4. SVS Un* III. csoport 1. SONP Kladno 2. FC Udinesse j 5. ASK Linz 4. Wiener Neustadt A bratislavai sportcsarnokban befeje­ződött a katonai szertornászok bajnoksá­| ga. A II. osztályú minősítésű versenyzők : közül az elsőséget Marko szerezte meg. Az I. osztályúak között a legjobb ered­ményt Kisza (képünkön) érte el és meg­érdemelten szerezte meg a bajnoki cí­met. (Valko — ČTK felvétele) A kapus már későn dobja maját a la bda után. Pillanatfelvétel a Slávia Bra­tislava—Jednota Košice vízilabda mérkőzésről. A találkozót a Jednota nyerte 2:1 arányban. Nagyszerű alíélikoi eredményei Moszkvában A moszkvai központi Lenin-stadionban befejeződött a Znamenszki testvérek e«i­lékversenye. Annak ellenére, hogy a versenyek előtt záporeső volt Moszkvában, a verseny időpontjára elállt az eső és az 50 ezer főnyi közönség szép atlétikai verse­nyeknek volt szemtanúja. A verseny k'ét fő száma az 1500 és a 10 000 méteres futás volt. Az 1500 méte­res versenyt drámai küzdelem után a francia Jazy nyerte 3:42,5 idővel. A 10 000 méteres futásban az angol Heetley győzött 29:0,1 idővel. Ki kell még emel­ni, hogy a lengyel Főik, aki megnyerte a 100 méteres síkfutást. 20,8 nagyszerű idő­vel győzött a 200 méteres futásban is. Erős mezőny jött össze a női diszkosz­vetésben is. Az elsőséget T. Pressz sze­rezte meg, aki 57 métert dobott és csak 15 centiméterrel maradt el saját világ­csúcsától. Eredmények: Hármasugrás: Krejer (szovjet) 16,11. Gerelyvetés: Macquet (francia) 78,71. 800 méter: Szavinkov (szovjet) 1:49,2. 3000 méter akadály: Buhl (NDK) 8:35. Kalapács: Rugyenko (szovjet) 68,92. Súly: Meconi (olasz), 18,29. 400 méter gát: Morale (olasz) 50,5, (új olasz csúcs). 1500 méter: Jazy (fran­cia) 3:42,5. 10 000 méter: Heatley (an­gol) 29:0,1. Nők: Diszkosz: T. Pressz (szovjet) 57. Távolugrás: Scselkanova (szovjet) 630, 200 méter: Itkina 23,8, 800 méter: SÍD Kim Dan (koreai) 2:04,6. A Slovan Nové Zámky a 19. ligában A Szovjetunió Európa-bajnok Oberhausenban (NSZK) befejeződtek az európai sakk-csapatbajnokság küzdelmei. A Szovjetunió együttese, mely igen erős csapattal nevezett be a bajnoki küz­delmekre, fölényesen szerezte meg az elsőséget. A Szovjetunió 74'/2 ponttal lett elsó, II. Jugoszlávia 5Í'ÍS, 0*ÍII. Ma­gyarország 53, IV. Csehszlovákia 41 pont­tal. Az Európa-bajnoki küzdelmek ismét megmutatták, hogy' "'kontinensünkön, a Szovjetunió sakkozói a legjobbak. A nyugat- és kelet-szlovákiai kerület- | ben is befejeződtek a kerületi labda­rógó-bajnoki küzdelmek. A nyugat-szlo­vákiai kerületben a Slovan Nové Zámky, a kelet-szlovákiai kerületben a Slavoj Bardejov együttese harcolta ki a bajnoki címet s egyúttal a részvételt a II. li­gában. Eredmények: Nyugat-szlovákiai kerület: Iskra Holič—Iskra Boäany 4:0, ilskra Par­tizánské—Spartak Bánovce 5:0, Spartak Trnava B—Slovan Galanta 3:2, Slovan No­vé Zámky—Slavoj Sered 7:0, ČH Bratis­lava B—Tatran Prievoz 3:0, Spartak Ko­márno—Slovan Bratislava C 4:0, Slovan Pezinok—Lokomotíva Nové Zámky 1:0. A bajnokság végállása: 1. SI N. Zámky (3) 26 17 4 5 56:25 38 2. ČH Brat. B (2) 26 16 6 4 62:20 38 3. Lok. N. Zámky (1) 26 18 0 8 69:29 36 4. Partizánske (4) 26 12 6 8 57:48 30 5. Bošany (5) 26 10 6 9 38:41 26 6. Bánovce (7) 26 8 9 9 37:42 25 7. Sereď (6) 26 9 7 10 46:51 25 Úszóinktól további jó szereplést várunk [MEGJEGYZÉSEK A BRATISLAVAI NEMZETKÖZI ÜSZÖVERSENYHEZ • BAKÓ: >SZÍVESEN JÖTTÜNK • A SZOVJET ÜSZÖK FÖ CÉLJA A JÖVÖ ÉVI ÜSZÖ-EB Hosszú évek után ismét nemzetközi úszóversenynek örvendhetett a bratislavai sportszerető közönség. Zd. Jelinek ál­lami edző a versenyek előtt kijelentette: „Még korai volna versenyzőinktől csúcsformát várni, mert ezt legjobbjaink a hónap végén sorra kerülő országos bajnokságon érik el. Jelinek edzőnek igaza lett, mert néhányan bizony a vártnál gyengébben szerepeltek. Ebben közre játszott az is, hogy a Dukla Praha úszói csak szombaton reggel érkeztek repülő­gépen Lengyelországból, ahol a hadsereg-úszók hármasviadalán szerepeltek. A többnapos verseny és az utazás okozta fáradság persze meglátszott teljesítményükön. Ezt a jövőben azoknak, akik a versenynaptárt készítik, figyelembe kell venni és a műsort úgy kell összeállítani, hogy ne legyen torlódás. A versenyekről s az ott elért eredmé­% nyékről már részletesen beszámoltunk. $ Kétségtelenül helyes volt az illetékesek 3> kezdeményezése, s a jövőben is kell ha­^ sonló nemzetközi találkozókat rendezni, 1 mert úszóink csak így szerezhetnek kel­f lő versenytapasztalatot. A jövőben igye­| kezni kell még több és jobb külföldi ver­senyzőt meghívni, hogy ezzel is hozzájá­| ruljunk a verseny érdekességéhez, szín­vonalának emeléséhez. A most megren­^ dezett nemzetközi összecsapáso-n ugyan­is csak a magyarok képviselték az eurő­| pai élvonalat. A többiek Popescu kivéte­lével bizony ettől messze elmaradtak, de a verseny Így is jó tapasztalatszerzést jelentett versenyzőinknek, s ha nem is | érték el még legjobb formájukat, bebizo­| nyitották, hogy az elkövetkezendő orszá­| gok közötti és nemzetközi összecsapások­I ra való felkészülésük jó ütemben halad. Reméljük, hogy a hó végén Bratislavában | sorra kerülő országos bajnokságok ered­ménye^ ezt igazolni fogják. Mennyire érdemes volt a nemzetközi versenyt megrendezni, azt Bakó Jenőnek, a magyarok kiváló edzőjének szavai bi­zonyítják a legékesebben: „Szívesen jöt­tünk Bratislavába, mert egyrészt felújí­tottuk szomszédainkkal a sportkapcsola­tokat, másrészt minden egyes verseny­zési alkalmat megragadunk — még ak­kor is, ha ezekre nem a legideálisabb kö­rülmények között kerül sor — mert ez jó tapasztalatszerzés versenyzőink szá­mára. A szovjet úszók közül csak két fiatal szerepelt Bratislavában. Edzőjük Grigoríj Szeröv szerint „legfőbb célunk a jövő évi Európa-bajnokság. Már ősszel el­kezdjük a felkészülést. A bővebb keret­ben 200 úszó szerepel, akiket edzők né­pes csoportja irányít, mégpedig úgy, hogy egy edzőre csak öt úszó jut. A ke­retben sok a fiatal tehetség és nem árulok el titkot, ha kijelentem, hogy sze­retnénk a jövő évi lipcsei Euröpa-bajnok­ságon jól szerepelni". Amint látjuk, Európa legjobb úszói mindenütt komolyan készülnek, s igye­keznek felzárkózni az élvonalba. Mi még ott nem tartunk. Kétségtelen eredményt jelent, hogy mind gyakrabban javítják meg úszóink az országos csúcsokat, azonban eddig csak két olyan versenyző­A Sazka eredményei 123456789 10 11 12 XI 2 XXI 2 1 X X 1 2 vei rendelkezünk — Hopka és Pazdírek —, akik eredményesen vehetik fel Eu­rópa bajnokaival a versenyt. Akadnak azonban fiatal tehetségek — mint pél­dául a hradecl Wagner —, aki már most komoly feladatok megoldására képes. Ezekkel azonban többet és komolyabban kell edzőinknek foglalkozni töretlen fej­lődésük érdekében, mert csak így zár­kózhatunk fel, illetve hozhatjuk be a nemzetközi viszonylatban észlelt lema­radást. —ár— 8. HoUč (8) 9. Pezinok (10) 10. Galanta (9) 11. Komárno (12) 12. Prievoz (11) 13. Trnava B (13) 14. Slovan C (14) 26 10 5 11 40:48 25 26 8 7 11 28:40 23 26 10 2 14 40:53 22 26 9 4 13 41:63 22 26 8 4 14 45:58 20 26 6 6 14 34:52 18 26 6 4 16 28:51 18 Kelet-szlovákiai kerület: Chemko Hu­menné —Lokomotíva Veľ. Kapušany 3:0, Slovan Moldava—Lok. Spiš. Nové Ves 3:4, Slavoj Bardejov —Chemko Strážske 5:1, Pokrok Krompachy —Družstevník Sabinov 3:1, Jednota Kežmarok—Lokomotíva Vra­nov 5:1, Baník Rožňava—Iskra Svit 4:0, Zemplín Michalovce—Jednota Košice B 5:1. Kedd, július 4. A BRATISLAVAI MOZIK MŰSORA: HVIEZDA: A tehén és a fogoly (francia) 15.30, 18, 10.30, SLOVAN: Légy jó mind­halálig (magyar) 16, 18.30, 21, PRAHA: Fontos e sütnlvaló (angol) 10.30, 13.45, 16, 18.30, 21, METROPOL: Játék a sze­relemmel (svéd) 15.30, 18, 20.30, PO­HRANIČNÍK A szerelem zűrzavara (NDK) 15.45, 18, 20.45, TATRA: Akinek meg kell halma (francia) 15.45, IH. 15. 2i> 4j, VÁRUDVAR: Két emelet boldogság (ma­gyar) 20.30, MIER: Szökés a szigetről (bolgár) 16.30, 19. Szerencselovag (NSZK) 21.30, PALACE: Arcnélküli város (magyar) 22, DUKLA: A hagy kék országút (olasz) 18, 20.30, OBZOR: Megszállottság (olasz) 18, 20.30, MÁJ: Tavaszi szél (cseh) 18, 20.30, STALINGRAD: Az öreg halász és a tenger (USA) 17.30, 20, MLADÝCH: Cimborák (magyar) 15.30, ISKRA: A fehér csatt (cseh) 17.45, 20.15, ZORA: Fapa­dos szerelem (magyar) 17.30, 20, PO­KROK: Nagy megpróbáltatások küszöbén (szovjet) 17.30, 20. A CSISZ SZKB MAGYAR NÉPMŰVÉSZETI EGYÜTTESÉNEK FELLÉPÉSE: JESENSKÉ OŽĎANY: 20. A KOSLCEI MOZIK MŰSORA SLOVAN: A szerelem zűrzavara (NDK) TATRA: Augusztusi vasárnap (cseh), ÚS­MEV: A virradatnak el kell jönnie (pa­kisztáni), DUKLA: Legény a talpán (cseh). A BRATISI AVAI S/-INHA/AK MOSÓRA: NEMZETI SZÍNHÁZ: Signorina Gioventu­Nikotina (19), HVIEZDOSLAV SZÍNHÁZ: Legjobb fiaink és leányaink (19), ÚJ SZÍN­PAD: Francianégyes (19). A KOSlCEI ÁLLAMI SZÍNHÁZ MOSÓRA: MA: Denevér (19), HOLNAP: Rajmon-. da (19). A KOMÁRNÓI MAGYAR TERÜLETI SZÍNHÁZ MŰSORA: HORNÉ SALIBY: Érdekházasság (19.30). A televízió műsora: BRATISLAVA: 19.00: TV-Híradó. 19.30: Ezt látta Tamás. 20.30: Mezőgazdasági dolgozóinknak. 21.15: A világ térképe fe­lett. 21.45: A nap visszhangja. BUDAPEST: 18.00: Iskolások műsora. 19.00: Külpolitikai összefoglaló. 19.20: TV­Híradó. 19.35: Telesport. 20.00: A világ teremtése, csehszlovák rajzfilm. 21.35: Hogyan tovább, hogyan jobban? 22.00: Hí­rek. Napsütés, a délutáni hőmérséklet 30­32 C fok. Gyenge, változó szél. A Prágai Dukla újabb győzelme Dukla Praha -Petah Tikva 7:1 (3:1) t A Crvena Zvezda felett aratott győ­? zelem -után a prágai Dukla újabb mér­: kőzést játszott New Yorkban az észak­; amerikai labdarúgó-torna keretében. A : Pateh Tikva izraeli együttes nem volt í a csehszlovák bajnoknak komoly ellen­| fél. Annak ellenére, hogy a mérkőzést • 30 fokos melegben játszották, a cseh­i szlovák együttes szép játékot produkált, i Az első gól a 23. percben esett Pluskal • révéa. A 31. percben Kučera 2:0-ra nö­velte a Dukla vezetését, majd a 35. percben Masopust beadásából ismét Ku­čera lőtte a harmadik gólt. A Petah egyetlen gólját 6 perccel a félidő előtt Ratzabi lőtte. A második félidőben Jeli­nek, Kučera, Vacenovsky és ismét Ku­čera lőtték a gólokat. Mint az eredmény Is mutatja, a cseh­szlovák csapat végig fölényben volt és minden gólszerzési alkalmat kihasznált. Különösen Kučera teljesítménye érdemel dicséretet, mert nemcsak a négy gólt lőtte, hanem igen jól játszott a me­zőnyben is. Abban a csoportban, ahol a Dukla Praha játszik, a csehszlovák bajnok ve­zet 4 ponttal Montreal és Monaco csa­patai előtt. A Dukla együttese legkö­zelebb július 6-án játszik Montreálban, ellenfele a Concordia együttese lesz. „OJ Szó", kiadja SzlövákIS Kommunista Pártjának Központi Bizottsága. Szerkeszti a szerkesztő bizottság. Felelősi Dénes Ferenc főszerkesztő. Szerkesztőségi Bratislava, Gorkého u. 10. sz. Telefoni 537-18, 512-23, 333-68, 506-39, főszerkesztőt 532-20, - titkársági 550-18, - sportrovati 505-29. Kiadóhivatalt Bratislava, Gorkého 8., telefoni 503-89. Előfizetési díj havonta 8,- Kčs. Terjeszti a Posta Hirlápszplgálátá; Megrendelhető minden postahivatalnál és kézbesítőnél. Nyomási Pravda, Szlovákia Kommunista Pártja Központi Bizottságának kiadóvállalata, Bratislava.

Next

/
Oldalképek
Tartalom