Új Szó, 1956. március (9. évfolyam, 61-91.szám)

1956-03-10 / 70. szám, szombat

XlkTEIL PlUlSKOLAH WILAtiiBAJIlllO 4 lipcsei Sportfórum Szovfet diadal a 30 km-es sífutásban Hennrich és Merendová is aranyérmet szereztek A XI. Téli Főiskolai Világbajnokságok során Zakopanéban az első síver­senyekre került sor. Színeink képviselői közül Hennrich a ťérfiak műlesik­ló versenyében, MAendová pedig a női vetélkedésben aranyérmet szer­zett. A férfiak 30 km-es versenyében a várakozásnak megfelelően szov­jet versenyzők szerepeltek a legjobban: első Seljuhin lett és a többi há­rom helyre is a Szovjetunió színeinek képviselői kerültek. Eredmények: Női műlesiklás: 1. Merendová (Cseh­szlovákia) 2 p 00,4 mp, 2.-3. Rzepo­wová (Lengyelország) és Martinéin (Románia) mindketten 2 p 02,8 mu alatt, 4. Králová (Csehszlovákia) 2 p 02,9 mp. Férfi műlesiklás: 1. Hennrich (Cseh­szlovákia) 2 p 19,6 mp, 2. Gasienica­Roj (Lengyelország) 2 p 20,8 mp. 3. Czarniak (Lengyelország) 2 p 21,9 mo, 3. Z. Mohr (Csehszlovákia) 2 p 26,1 mp. 30 km-es férfi sífutás: 1. Seljuhin (Szovjetunió) 2 ó 03 p 03 mp, 2. Kuz­nyecov (Szovjetunió) 2 ó 05 p 27 mp, 3. Cholscsagin (Szovjetunió) 2 ó 09 p 24 mp, 4. Amyikin (Szovjetunió) 2 ó 09 p 46 mp. Versenyzőink közül Ho­lubec a 14., Potméšil a 21., Fospišil a 24 és Veselý a 26 helyen végzett. Varsóban időközben megkezdődtek a műkorcsolyabajnokság kötelező gya­korlatai. Vezet az osztrák Musil, aki eddig 486,4 pontot ért el, 2. Jurek (Magyarország) 468,5 pont, 3. J. Hla­váčková (Csehszlovákia) 439,3 pont, 4. J. Zapletalová (Csehszlovákia) 425,3 pont. A jégkoronq-torna során válogatott együttesünk kétszámjegyű győzelmet aratott a Népi Kína együt­tese felett. Jól felkészült válogatott jégkonrongozóink tudásban minden tekintetben felülmúlták a kínai csa­patot és fölényesen győztek. Az első harmad eredménye 4:1, a másodiké Kisorsolták az idei atlétikai csapatbajnokságok időpontjait A csehszlovák serlegért folyó atlé­tikai csapatküzdelmek 1956-ban egy­úttal Csehszlovákia atlétikai csapatbaj­nokságát is jelentik. A tavaly részi­vé 11 együttesek alapján az idei csa­patbajnokságban a következő férfi együttesek vesznek részi: ÜDA, Čer­vená hviezda, Slávia Bratislava, Slá­via Praha ITVŠ, Spartak Brno ZJŠ, Baník K. Vary, Spartak Praha Soko­lovo és Baník VŽKG Ostrava. A férfi csapatversenyeket a következő idő­pontokban bonyolítják le. I. forduló május 27, II. forduló június 24, III. forduló július 1. IV. forduló július 15, V. forduló augusztus 12, VI. forduló szeptember 23, VII. forduló október 14. Az első forduló párosítása: Čer­vená hvizeda—Baník VŽKG Ostrava, K. Varv—Spartak Praha Sokolovo, ODA—Slávia ITVŠ, Spartak Brno— Slávia Bratislava. A női csapatversenyben a következő együttesek vesznek részt: ODA, Čer­vená hviezda, Baník VŽKG Ostrava, Dynamo Praha, Slávia Bratislava, Slá­via Praha ITVŠ, Spartak Praha So­kolovo és Iskra Gottwaldov. Az egyes fordulók időpontja: I. forduló május 27, II. forduló július 1, III. forduló jú­lius 15, IV. forduló augusztus 12, V. forduló augusztus 19, VI. fordu'ó szeptember 23. VII. forduló október 14. Az első forduló párosítása: Čer­vená hvizeda— Baník VŽKG Ostrava, Dynamo Praha—Spartak Praha Soko­lovo. ODA— Slávia ITVŠ, Iskra Gott­waldov— Slávia Bratislava. A SZOVJETUNIÓ SPORTÉLETÉBŐL O Szverdlovszkban megkezdődtek a Szovjetunió gyorskorcsolyázó-bajnok­ságai. Az erős szól nagyban akadá­lyozta a versenyzőket, de ennek elle­nére több kiváló eredmény született. Az 500 méteres versenyszámban 65 sportoló állt rajthoz. A legjobb ered­ményt Gr'sin érte el, aki ezen a tá­von 41,8 mp-cel végzett. 2. Gracs 42,1 mp, 3. Mihajlov 42,2 mp. Az 5000 méteres futás bajnoki címét Goncsarenko szerezte meg, aki 8 p 14,4 mp-cel győzött. 2. Lukasin 8 p 22,8 mp, 3. Zilikovszki 8 p 23 mp. Az első két versenyszám után a négyes összetett versenyben Grisin vezet 92 470 ponttal, 2. Goncs, 3. Mihajlov. O Indiába érkezett a Szovjetunió tor­nász-válogatott együttese. Delhiben az indiai egészségügyi miniszter fogadást rendezett a szovjet sportolók tiáfcte­letére, melyen részt vett Nehru, In­dia miniszterelnöke is. Az ünnepi es ten a rendeztek, melyet a jelenlevők nagy tapssal fogadtak. Majd a szovjet sportolók tájékoztatták az egybegyűlt újságírókat a Szovjetunióban elért sporteredményekről. • A Nemzetközi Jéglabda Szövetség moszkvai ülésén úgy döntött, hogy 1957-ben Helsinkiben megrendezik az első jég'abda-világbajnokságot • A Szovjetunióban portyázó iráni szabadfogású válogatott együttes Moszkvában a Szovjetunió válogatott­ja ellen eldöntetlen 4:4-es eredményt ért el. • Több török labdarúgó-csapat kül­földi meghívást kapott. Így a Fener­bahcsét Moszkvába hívták. A török csapat a meghívást elfogadta. A Vefa júniusban egyhónapos -vendégszerep­lésre Spanyolországba utazik. Több csapatot nyugat-európai országokba 6:1, az utolsóé pedig 4:0 volt, úgy hegy Csehszlovákia válogatott jégko­rongozói 14:2 arányban diadalmaskod­tak. Szovjetunió—Lengyelország 12:2 (2:1, 7:1, 3:0). A varsói nézők ezen a mérkőzésen is gólözönt láttak. A nagyszerűen játszó szovjet együttes különösen a második és harmadik harmadban mutatott kitűnő teljesít­ményt. míg az otthoniak csak az első és a második harmadban szereztek egy-egy gólt. Santee mégis rajtolt... A legfőbb amerikai szövetség, az Amateur Athletic Union döntése foly­tán az amatőr-versenyzéstől örökre eltiltott Wesley <3antee középtávfutó ügyében újabb fordulat történt. San­tee ugyanis New York állam legfőbb bíróságához fordult és a bíróság már­cius 1-én ideiglenes bírói végzést adott ki, amellyel megakadályozza, hogy az AAU megvalósíthassa Santee versenyzési jogának felfüggesztését. Az AAU vezetői kijelentették, hogy a bírói végzés ellenére ragaszkodnak határozatukhoz és azzal fenyegetődz­nek, akik Saníeet indítani merik, sú­lyos következményeket vállalnak ma­gukra, Santee ellenfelei pedig elvesz­tik amatőr jellegüket. Ennek ellenére Santee a legutóbb New Yorkban megtartott fedettpálya­versenyen indult és az egy mérföldes távon 4 perc 13,8 mp alatt győzött. RÖVIDEN mindenhonnan • A Csehszlovákiában portyázó 6véd Hammarby jégkorong-együttes 10:4 (4:0, 4:0, 2:4) arányú vereséget szen­vedett a Dynamo Pardubice csapatá­tól. ® A magyar asztalitenisz-válogatott Londonban 5:4 arányú vereséget szen­vedett az angol együttestől, • A kairói nemzetközi teniszver­senyen Ausztrália válogatottja 2:1 arányban győzött Olaszország váloga­tottja ellen. • Bek, lengyel félnehézsúlyú súly­emelő 125,5 kg-ra javította az orszá­gos csúcsot nyomásban. • Lafayette-ben (USA) Woolsey a 220 yardos (201,17 m) férfi gyors­úszásban 2 p 05,9 mp-es időt ért el 25 yardos pályán. • A belgák úgy tervezik, hogy jú­nius 3-án a Belgium—Magyarország labdarúgó-mérkőzést Brüsszelben, a Heysel-stadionban rendezik meg. ® Franciaország—Ausztria 7:6 (4:3). Férfi kézilabda-mérkőzés Nantesban. • Az ÜDA 25 atlétája utazott Berlin­be, ahol közös edzéseken vesznek részt a Vorwärts sportolóival. Az ÜDA atlé­tái között van Emil Zátopek, Doležal, Stržínek és Jungwirth is. a világ tizenegyedik nagystadionja. 1956 augusztus elején, a II. Német Torna- és Sportünnep alkalmából nyílik meg. A 100 000 nézőt befogadó sportlétesítmény építését 1955 június elején, tehát kilenc hónappal ezelőtt kezdték meg s az eredetileg tervezett 2000 munkaerő helyett 1000 dolgozó teljesítette az 1955-re előirányzott teendőket. A stadion főépülete, melynek belső berendezésein most dolgoznak, 80 méter hosszú és 45 méter széles, a stadion tornya pedig 42 méter magas. Az aréna legfelsőbb peremén négy 17 méter magas árbocra szerelik az esti sportrendezésekhez szüksé­ges mesterséges fényforrást. A lipcsei nagystadion körül egyébként egész sportváros épül, melyben minden sportág megtalálja a minden korszerű követelménnyel felszerelt helyét. E nagyszabású sportlétesítmények együttvéve újabb bizonyítékai a Német Demokratikus Köztársaság egyre hatalmasabb arányokat öltő sportmozgalmának. Össznémet labdarúgó-csapat szerepel az olimpián Néhány nemzetközi versenyen, majd a VIT-en is közös csapattal indultak a Német Demokratikus Köztársaság és a Német Szövetségi Köztársaság sportolói. Akkor azonban még sok nehézséggel kellett megküzdeniük a nyugati országrészből jött fiatalok­nak, mert a nyugatnémet kormány minden eszközzel igyekezett megaka­dályozni a VIT-en való részvételüket. A téli omlimpián is közös csapattal szerepeltek a németek. Jelentős elő­rehaladásnak számít az a lépés is, amelyről most a Ki-ker című nyugat­német sportlap ad hírt: az NDK és az NSZK labdarúgó-vezetői — an­nak érdekében, hogy a melbournei olimpián, össznémet lagdarúgó-csapat képviselje Németország színeit — hivatalos megállapodást írtak alá. A két német labdarúgó szövetség az egyezmény értelmében egyenlő fel­tételek mellett, közös edzéseken ké­szíti elő a játékosokat, majd együtt állítja össze az össznémet olimpiai labdarúgó-keretet. A néniét sportemberek tehát már találtak megfelelő alapot, amelyen megoldhatják közös kérdéseiket az egész német sport fejlődése érdekei­nek megfelelően. Erős mezőnye lesz Az idén, március 25-én kerül sorra Párizsban a l'Humanité, a Francia Kommunista Párt központi lapja és a Francia Munkás Sportszövetség közös rendezésében a hagyományos nagy nemzetközi mezei futóverseny. A ren­dezőség mintegy 20 ország atlétáit hívta meg és eddig már többek között a Szovjetunió, Belgium, Bulgária, Csehszlovákia, Lengyelország, Magyar­ország, Románia és Svájc jelentette be részvételét. az idei l'Humanité mezei futóversenynek A versenyben igen erős nemzetközi mezőny találkozik. Nagy érdeklődés előzi meg az idén a szovjet atléták szereplését. A szovjet férfi csapat tag­jai között szerepel többek között Kuc, Csernyavszkij, Anufrijev, Krivosein, Basalajev. A nők között Otkalenko, Liszenko, Lapszina, Kozlőva. A lengye­lek előreláthatólag indítják Chromikot és Krzyszkowiakot. Zátopek rajtja már biztos. A rendezőbizottság többek kö­zött számít a belga Reiff és a francia Mimoun szereplésére is. Külföldi labdarúgó-eredmények A BSZK (Belgrád)—Bp Kinizsi 4:0 (2:0). Belgrádban 20 000 néző előtt a fáradt budapesti csapat nem várt vereséget szenvedett. A A Gran Gross chilei labdarúgó­együttes első európai mérkőzése so­rán 2:l-re győzött Splitben a jugo­szláv Hajdúk együttese felett. Máso­dik mérkőzésén 5:2-es vereséget szenvedett Zágrábban a Dinamó el­len. A Az osztrák ladarúgó-liga első fordulójából elmaradt mérkőzések eredményei: FC Wien—Wacker 1:8, Simering—Rapid 1:4, Sportklub—Ad­mira 3:2, Kapfenberg—Austria Bécs 2:3. A tabella élén jobb gólaránnyal a Wacker együttese áll a Rapid előtt. A Kínában, Csunkingban a lengyel­országi Garbiarnia 4:0-ra győzött a város válogatottja ellen. A labdarúgó­mérkőzésen 45 000 néző jelent meg. Uhanban 2:1 (0:0) arányú győzelmet aratott a Garbiarna a kínai hadsereg válogatottja ellen. A Mexiko Cityben a pánamerikai labdarúgó-torna további eredményei: Brazília—Peru 1:0 (1:0), Argentína— Costarica 4:3 (1:2). szovjet sportolók bemutatót hívtak meg. OGCOOOOQOODC&OOOOOCXXXXXra delkezésre: kapus: Beluša. Vendrák, hátvédek: Pagáč, Šmarik. Kopčan. Pe­trík. fedezetek: Timkanič. J. Urban ič, E. Urbanič. Bánovec. csatársor: Duc­ky. Dávid, Filo. ítiman. Drexler, Stal­maška. Vavrinka. Majerčík. Šátka és Salamon. Hazánk labdarúgó-pályáin vasárnap újból megindulnak a küzdelmek. A csapatok az előkészületek során min­dent megtettek, hoqy az elkövetke­zendő bainoki évadban tudásuk leg­javát nyújtsák. Az ÄTSB labdarúgó­szakosztálya a múltból szerzett ta­pasztalatok alapián több módosítást vezetett be. Ilyen például, hoqy a z egyforma ponttal rendelkező csapa­tok sorrendjét ne a qólarány hánya­dosa. hanem a gól-különbség döntse el. Továbbá, ha a kiküldött megfigye­lő irreálisnak véli a mérkőzést, a labdarúgó-szakosztály elrendelheti, hoav megismételjék a találkozót, füg­getlenül attól, hogv volt-e óvás, vagy sem. Az idei labdarúqó-bainoiksáq egyik érdekessége, hogy hat szlovák csapat vesz benne részt. Az elmúlt 1955. évi bainoki idény során két csapat esett ki. A Tankista és az Iskra Liberec. Helyébe a Spartak Hr. Králové és a Spartak Košice VSS került a legjob­bak közé. Iov tehát a következő szlo­vákiai csapatok szerepelnek a bainok­sáqban: Slovan Bratislava ÜNV (ta­valyi bajnok). Tatran Prešov (4. he­lyen végzett). Červená hviezda (7. he­lyen), Spartak Tnava (8. helyen). Isk­ra Žilina (9. helyen), és a Spartak Košice VSS (úionc). SLOVAN BRATISLAVA ÜNV. A felszabadulás óta Szlovákiában a oontküzdelmek során a Slovan Bra­A köztársasági labdarúgó-bajnokság tavaszi idényének rajtja előtt s OJ SZO 1956. március 10. tislava együttese szerepelt a legered­ményesebben. A Slovan iátélkosai úgy mint eddig, most is szorgalmasan ké­szültek a bajnokságra. Šťastný edző ve­zetésével több előkészítő mérkőzést is látszottak. Mind a 25 edzést, amit ed­dia tartottak, fölea az erőnlét és a játék csiszolására fordították. A Slo­vannak az idei évadban a következő játékosok állnak rendelkezésére: ka­pus: Schroif. Tibensky. hátvédek: Jan­'kovič. Vičan. Cirka. Steiner és Beňa, fedezetek: Ja.icai. Benedikovič, Venq­loš és Kováč, csatársor: Moravčík, Bí­Iv, Molnár Hlavatý. A csatársor többi taqiai a fedezetből és a védelem tag­iaiból kerülnek ki. TATRAN PREŠOV. Kelet-Szlovákia szívós és harcos eovüttese az elmúlt esztendőben meqérdemelten a neqvedik helyen véqzett. Az idei bainoksáqok során az első hat mérkőzést idegenben iátssza. A Tatran Prešov első otthoni mér­kőzését május 6-án vívja az ÜDA el­len. Erre az időre elkészül a már megkezdett füvesítés és íqv a Tatran első otthoni mérkőzését qyepes pályán bonyolítia le. Az eperiesiek ez évben az első csapaton kívül naqy súlyt fek­tetnek az utánpótlásra, mert ielenleqi játékosállományuk nem a legjobb. Jo­zef Karel edzőnek csaik 12 felnőtt és néqv ifiúsáqi iátékos áll rendelkezé­sére. ami egyáltalán nem kdeléqítő. A Tatran Prešov a következő játékosok­kal kezdi az idei bajnokságot: kapus: Večerka. Vrábel. hátvédek: Sabol. Ka­rel II. Semeši, Petruška. Rinqer. fe­dezetek: Eliášek. Kušnír. Valášek. Fe­riančik, csatársor: Petroš. Ferenc. Ši­manský. L. Pavlovič. R. Pavlovič. ČERVENÁ HVIEZDA. A bratislavai Červená hviezda eqvüttesét tavaly ősszel Rajman sportmester vette át. Az ő irányítá­sával készültek a játékosok az idei évadra. Raiman edző az előkészületek során nagy súlyt fektetett a játékosok gyorsaságának fejlesztésére, mert a gyorsaság hiánya volt a csapat leq­naoyobb hibája. Kötelezővé tették eqves atlétikai számok rendszeres űzését, ami naqvban előseqítette a qvorsasáq elérését. A Červená hviez­da nyitia meq Bratislavában az idei bajnokságokat, s ellenfele a Baník Kladno együttese lesz. A Červená hviezda a következő játékosokkal rendelkezik. Kapus: F. Hlavatý és Ši­moneič. hátvédek és fedezetek: Kad­lec. Tichý. Göqh. Mráz. Cimra. Maf­lák és Hložek. csatársor: Bálázik. Kačáni, dr. Laskov, Voita, Košnár Gaidoš. Nedvídek és Ujváry. SPARTAK TRNAVA. A nagyszombati eqvüttesben végre megoldódott az edző kérdése, mert véglegesen eldőlt, hogy a csapatot Fekete edző foq.ia irányítani. A csa­társorban. mely Malatinskýval erősí­tést kapott, naqy iavulás várható az idei évadban. A nagyszombatiak is naqy súlyt fektetnek az utánpótlás nevelésére, hoqv az öreqedő játéko­sok helyébe úiak kerüljenek. A Spar­tak Trnavá együttesének ielenleq 19 iátékos áll rendelkezésre. Ezek a kö­vetkezők: kapus: Stacho. Medovič, hátvédek: Križan. Pšenko. Slanina, Deqlovič, Matcuška. fedezetsor: Klein. Zaťko. Slezák. Drahovsiký, csatársor: Demovič. Tibenskv, Malatinský. Ja­kubčík. Šturdík. Ištvánovič. Lančarič. ISKRA ŽILINA. Žilinán a fuzionálás révén az Iskra megerősödött és íqv a labdarúgóik is úiabb erősítést kaptak. Habár ez ie­lenleq nem hat ki az első csapatra, a „B" és a ,.C"-esaoat mindenesetre sokkal Iobb játékosokkal rendelkezik, mint azelőtt. A baimokcsamt taqiai kicsit késve kezdték edzéseiket, de annál szorqalmasabbak voltak. Jelen­leg a következő 21 iátékos áll ren­SPARTAK KOŠICE VSS. Az idei baino'ksáq egyik úionca a bainoksáq nyitányában az ÜDÁ-val találkozik. Az előkészületek során a Dynamo Košice ellen 2:l-re, a Lo­komotíva Košice ellen pediq 5:l-re qvőzött. A legutolsó előkészítő mér­kőzésén az újoncok 5:l-re qyőztek a Spartak Kr. Pote együttese felett Ezek a mérkőzések arról tanúslkod­nak. hoqv a kassaiak iól felkészültek a bainoki évadra. A Spartak Košice a következő 19 játékossal rendelkezik. Kapus: Bobok. Fodor, hátvédek: Fel­szeqhy, CestickV. Pavlíik Lahodič. fe­dezetek: Samuelčik. ' eško. Skyva, Gašparik, Bodnár, esatirsor: Švarc, Kanassi. Varqovčík, Čiták, Bubeník, Polqár. Kozák. Az 1956. évi labdarúq ó-bajnoteáfl első fordulóiának párosítása: Dynamo —Baník Ostrava. Spartak Košice— ÜDA. Červená hviezda —Baník Kladno, Spartak Hr. Králové —Slovan Bratisla­va ÜNV Iskra Žilina —Tatran Prešov. Spartak Trnava—Spartak Prah s Soko­lovo.

Next

/
Oldalképek
Tartalom