Uj Szó, 1955. június (8. évfolyam, 131-156. szám)

1955-06-17 / 145. szám, péntek

6 III SZÖ 1955. június "Í7. A Červená Hviezda—Spartak Trnava mérkőzésen Pavlovié egyedül tör Stacho kapujára, de nem tudja kihasználni a jó helyzetet A Köztcrscsdgi Bajnokságok sor án Zilina győzött, Trnaván döntetlen az eredmény A labdarúgók Köztársasági Bajnok­ságában két mérkőzést bonyolítottak le: Zilina Liberecben minimális gól­aránnyal győzött, Trnaván pedig dön­tetlenül végződött az ottani Spartak és a bratislavai Červená Hviezda kö­zötti küzdelem. A két találkozóról a következőket jelentik: Iskra Liberec— Iskra Žilina 0:1 (0:0). Kiegyenlített játék után a má­sodik félidő 26. percében esett Ganzner lövésébal a mérkőzés egyet­len gólja. A vendégeknél Rufus ka­pus, Krásnohorský, Kopčan és a csatársor balszárnya nyújtott jó já­tékot .Az otthoniak gyengén szere­peltek. összeállítások: Liberec: Hrd­lička — Valter, Kleteöka, Karmazin — Vanék, Mrázek — Šolc, Vacátko, Macek, Bilý, Maštalko (Kratochvíl). Žilina: Rufus — Šterbák, Kopčan, Pagáč — Timkanič, Krásnohorský, Tvrdík, Šubrt (Urban), Drexler, Ganzner, Stalmašek. Spartak Trnava—Červená Hviezda Bratislava 0:0. Trnaván 6000 néző ej öt t heves és érdekes küzdelem ala­kult ki. Előbb az otthoniak támadtak többet, aztán a vendégek vették át a kezdeményezést, de gólt ők sem tudtak szerezni. K ácsán yi többször is küldött jó lövéseket kapura, azonban Stacho helyén volt és biztosan hárí­tott. A játék további folyamán mind­két védelem ismételten kitüntette magát, s mert szünet után a két csatársor lövőképessége is alábbha­gyott, gólnélküli döntetlennel végző­dött a küzdelem. A két csapat összeállítása: Červe­ná Hviezda. Bratislava: Hlavatý — Matlák, Kadlec, Hlozek — Gogh, Nedvídek — V. Hlavatý (Pavlovié), Bálázik, Laskov, Kacsányi, Újvári. Spartak Trnava: Stacho — Ištváno­vič, Pšenko, Slanina — Drahovský. Klein -p Zaťko, Tibenský. Jakubčik, Demovič (Matúšek), Grešo. Az otthoniaknál Stacho, Klein és Grešo tetszett, a vendégeknél Hlava­tý, Kacsányi és Újvári voltak jók. A fcabela állása: 1. CDA 2. Slovan ŰNV 8. Spartak Sokolovo 4. Tatran Prešov 5. Tankista 6. Červená hviezda 7. Spartak Trnava 8. Dynamo Praha 9. Baník Ostrava 10. Baník Kladno 11. Iskra Žilina 12. Iskra f.ibprer 10 7 io 7 10 5 10 4 10 3 10 4 10 3 10 4 10 4 10 3 10 2 10 1 2 1 16 1 2 34 3 2 23 3 3 11 5 2 15 2 4 18 3 4 U 1 5 14 0 6 15 2 6 15 3 5 4 18 8 :4 16 :4 15 :13 13 :I10 11 :20 11 :14 10 :16 9 22 : 14 8 :16 8 :11 7 :30 3 Párizsban kitüntették a Szovjetunió Olimpiai Bizottságát A Párizsban ülésező Nemzetközi Olimpiai Bizottság elhatározta, hogy az olimpiai selejtező mérkőzéseken, mint például ökölvívásban, birkózás­ban a mindkét legyőzött, középdöntő­be került versenyzőnek bronzérmet fog adományozni. így tehát nem kell majd küzdeni a harmadik helyért. A rendkívüli érdemekért járó vándor­serlegeket a Nemzetközi Olimpiai Bizottság a következőképpen osztotta el: A „Bonacossa serleget", amelyet az Olimpiai Bizottság olasz elnöke alapított, a Szovjetunió Olimpiai Bi­zottságának adományozták a Moszk­vábalí 1954-ben példásan megren­dezett testnevelési és sportünnepély kiváló síkeréért, amin 55 000 szovjet sportoló vett részt. Dr. Roger Ban­mstert, az ismert angol középtávfu­tót „az amatőr könnyűatlétikához való példás viszonya"-ért a Mohamed Teher kupával tüntették ki. Az olim­piai kupát Mexiko City városa kapta a 1954-es középamerikai és az 1955­ös évi pánamerikai sportjátékok megrendezéséért. Columbiát a „Fearn­lley serleg" vándordíjával tüntették ki az ifjúság nemzeti sportjátékainak példás megrendezéséért. A hűség és az olimpiai gondolat terjesztésének jutalmául olimpiai okleveleket adtak át M. P. Jimeneznek, Venezuela köztársasági elnökének és a francia Ch. Demysnek. G. Dyrssen svéd tábornok tekin­tetted a lövőfegyverek Ausztráliába való beviteli tilalmára azt tanácsol­ta, hogy a modern öttusa olimpiai versenyeit valamilyen más országban rendezzék meg. Erről nem döntött az olimpiai bizottság, mivel H. Weir, Ausztrália delegátusa megígérte, hogy a melbournei rendorigazgató­ságtól kötelező biztosítékot kér arra, hogy erkölcsileg megfelelő szemé­lyeknek kiadhassa a fegyverviselési engedélyt. Sporthíradó A röplabda EB küzdelmei Bukarestben Csehszlovákia—Ausztria 3:0 Szerdán kezdődtek meg a röplabda EB első küzdelmei a bukaresti Flore­asca csarnokban. A férfiak vetélke­désében 14 ország csapata négy cso­portban küzd, a nők versenyében pedig 6 együttes szerepel. Itt a mér­kőzéseket „mindenki mindenkivel" rendszer szerint bonyolítják le. Az időjárás nem kedvez az F.urópa-baj­nokságnak. Válogatottunk első győzelmét Ausztria legjobbjai felett aratta. A legérdekesebb és legmaga­sabb színvonalú mérkőzés a román és magyar nők találkozója volt. Ezen a mérkőzésen a románok három játsz­mában győztek. A Szovjetunió együt­tese szép játék után legyőzte Albá­niát. Részletes eredmények. - Férfiak: Szovjetunió—Albánia 3:0 (lö'iS, 15:4, 15:5), Csehszlovákia—Ausztria 3:0 (15:2, 15:1, 15:0). Válogatottunk így állt fel: Brož sportmester, Láznička, Musil, Paulus, Paldus sportmester. Malý sportmester. Valamennyi játé­kos jő teljesítményt nyújtott, külö­nösen kemény és pontos kezdő üté­S€-ik érvényesültek. Franciaország— Finnország 3:0. A nők csoportjában Románia 3:0-ra (15:7, 15:15, 15:13) legyőzte Magyarországot. A labdarúgástól az első kosárlabda válogatottságig Egy fiatal a szovjet kosárlabdázók közül Vlagyimir Torban termetre nem „óriás", de átlagmértékkel mérve mé­gis szép szál fiú. A 23 éves moszkvai egyetemi hallgató a szovjet Európa­bajnok kosárlabda-csapat tagja, a mérkőzéseken a 15-ös számú mezt vi­seli. Örökkémozgó, villámgyors játé­kos, a kosárlabdázáson kívül nagyon szeret futballozni, fényképezni — és nevetni. Utóbbira a jókedvű szovjet sportolók között sokszor van alkalma. A moszkvai Dinamóban sportol. Elő­ször azt hitte, labdarúgó vagy jégko­rongozó lesz, sokáig ezt a két sportot űzte. Csak 1951-től, rendszeresen pe­dig 1953-tól kosárlabdázott. Ha kosárlabdázik, remek ütemben indul a labdára, rugalmasan felugorva szedi le a palánkról pattanó labdákat és a Népstadion gyepszőnyegén pom­pás légstoppokat, labdalevételeket csi­nál — i lábbal. Jobbkeze középső ujján félpercig is pörgeti a labdát úgy, hogy bármely zsonglőr megirigyelhetné. Első válogatottságáról beszél, amelyre pontosan emlékszik, hiszen most, az Európa-bajnokság során kö­vetkezett be. — őszintén mondom, nagyon örül­tem a válogatottságnak, mert nem számítottam rá. De így, váratlanul annál jobban esett. Elvégre sok száz­ezer kosaras közül kerültem be a leg­jobbak közé. Még a bonyolult geodéziai tételek tanulása is — mert geodéziai szakos vagyok — könyebben ment, amikor megtudtam, hogy részt veszek a budapesti Európa-Bajnokságon. Arra a „nehéz" kérdésre, hogy a döntő eddigi mérkőzései alapján kit tart az EB legesélyesebb várományosá­nak, azt válaszolja, hogy az Európa­bajnokság legesélyesebbjei a magyar, a csehszlovák, a bolgár és a szovjet csapat. Tuomaala megjavította a 3000 m­es síkfutás finn csúcsát. Ideje 8 p 0«ľ,8 mp. A régi csúcsot Leenqui.it tar­totta 8 p 09,6 mp-cel. Gerelyvetésben Nikkinen 73,24 m-t ért el. Eräkara a 800 méteren 1 p 52,4 mp-cel győ­zött. Battista új francia csúcsot állított fel a hármasugrásban. Eredménye 15,16 m. Husson a kalapácsvetésben új csúcsot ért el, amennyiben 54,76 m-re hajította a kalapácsot. 400 m-en Háarhoff 48,4 mp-cel győzött Goudeau 48,6 mp előtt. A magyar atléták a legutóbbi na­pokban a következő eredményeket érték el: 5000 m-en Kovács 14 p 17,2 mp-t, diszkoszvetésben Szécsá­nyi 51,80 m-t, a 800 m-t Kazi Aran­ka 2 p 13,4 mp-re futotta. Az Egyesült Államokban Santee 830 yardon 1 p 49,1 mp-ces időt ért el. Más versenyen Whitfield a 300 m-t 1 p 48,9 mp-re futotta. 100 yardon Smith 9,5 mp-cel győzött. Ugyan­csak ő nyerte a 220 yardos síkfutást is 20,9 mp-cel. Távolugrásban An­drews 761 cm-t ért el, Shelton 208, b cm-t ugrott magasba. O'Brien a súlylökésben 17,68 m-t dobott. Más versenyen Tom Jones 18.01 m-rel nyerte a súlylökést. H, Connolly meg­javította az Egyesült Államok kala­pácsvető csúcsát 60,09 m-res dobá­saval. Az I. Országos Spartakiád hírei Az I. Országos Spartakiád mint is­meretes két részből áll. Az első rész­ben az ifjúság, míg a másik részben a felnőttek szerepelnek. A talajtorna­gyakorlatokon kívül, melyek a strahovi stadionban kerülnek lebonyolításra, több ifjúsági és felnőtt 'bajnokságot is rendeznek. A fiatalok felllépése előtt, azaz jú­nius 23-a előtt a következő sport­ágakban rendeznek bajnokságokat: Június 20—22 között bonyolítják le a prágai' Spartak Stalingrad pályán az ifjúsági kosárlabda férfi és női baj­nokságot. Ugyancsak június 20—22 között kerülnek lebonyolításra a röp­labdabajnokság .döntő küzdelmei az ÜDA pályáján. Az ifjúsági sportgym­nasztika válogatóversenyét szintén jú­nius 20-ára tűzték műsorra, a vízilab­dázók ifjúsági bajnoksága pedig jú­nius 21—22-ig tart. A fiatalok leg­nagyobb küzdelmére a Csehszlovák Hadsereg stadionjában kerül sor, ami­kor az Iskolai Sportjátékok döntő küzdelmeit bonyolítják le. Az I. Országos Spartakiád ifjúsági részének első napján, június 23-án a következő műsorszámok szerepelnek. Kezdet 14,30 órakor. Zászlók felvo­nása, majd az utánpótlás talajtorna­gyakoriatai következnek. A nap har­madik műsorszáma az „Aranykapu"­gyakorlat. Utánuk a Testnevelési Fő­iskola növendékeinek közös fellépésére kerül sor. Ezeket követik a kocka­gyakorlatok, valamint a 6—8. osztá­lyos iskolák talajtorna-gyakorlatai. Az I. Országos Spartakiád első napjának utolsó száma az utánpótlás közös ta­lajtorna-gyakorlatának bemutatója. A szépség és erő jelképei A Távösszeköttetésügyi Minisztérium az I. Országos Spartakiád alkalmából öt új bélyeget adott ki. Az első ket­tőt már ismerjük: a postahivatalok­ban és bélyegelárusítóhelyeken már január második felében megjelentek. A 30 filléres bélyeg egy nőt ábrázol fáklyával a kezében. A 45 filléres bé­rom bélyegrajzot dolgozott ki, ame­lyeknek tervei kifejezésre juttatják azt, amit valamennyien várunk spar­takiádunktól: a szépség, öröm és erő megnyilvánulását. A három új bélyeg közül az egyik 20 filléres, a másik 60 filléres, a harmadik pedig 1.60 koronás. Az új KM lyegen egy síugró látható. Szerzőjük M. Štretti grafikus, a metszeteket J. Schmidt és J. Svengsbír dolgozták ki. Hogy a spartakiád-bélyegek soroza­ta teljes legyen, június 21-én további három bélyeg kerül forgalomba. Karel Svolinský államdíjas professzor há­bélyegmetszeteket szintén J. Schmidt készítette. Az ízléses szép bélyegek leveleinken és levelezőlapjainkon ál­landóan eszünkbe juttatják majd leg­nagyobb sportünnepségünket — az I. Országos Spartakiádot. A lelkiismeretes munka győzelme A járási és kerületi spartakiádok már befejeződtek; megnyugtató ered­ményeket hoztak, mert mindnyájan meggyőződhettünk arról, hogy önkén­tes sportdolgozóink és gyakorlatozóink derék munkát végeztek. A kedvezőt­len időjárás sok esetben megzavarta a sportbemutatókat. A tornatermek és egyéb gyakorlatozásra alkalmas helyi­ségek hiánya gyakran megnehezítette a spartakiádra való eredményes fel­készülést. Mindezek bizony nehéz pil­lanatokat okoztak a járási és kerületi spartakiádok szervezőbizottságainak. Oktatóink és gyakorlatozóink erős és eltökélt akarata azonban legyőzte a felmerült akadályokat, teljesítették ki­jelölt feladataikat, jól betanulták a kö­telező tornaszámokat, amelyeket még­inkább tökéletesítenek és arra töre­kednek, hogy ott lehessenek az I. Országos Spartakiádon Prágában. A kerületi spartakiádok színvonala jobb volt, mint a járási sportbemu­tatóké. Ez azzal magyarázható, hogy a kerületi spartakiádokon csak azok a gyakorlatozók szerepeltek, akik a já­rási sportünnepélyeken a legjobbak közé tartoztak. A kerületek székhe­lyein összegyűltek a sportolók, az üzemek és falvak dolgozói, a legkü­lönfélébb foglalkozási ágak női alkal­mazottai, s a háztartásbeliek és meg­mutatták, hogy a tömegtestneveléshez igen szoros szálak fűzik őket; bebi­zonyították azt is, hogy közös igye­kezettel szép eredményeket lehet el­érni, — a testi erőnlét fokozása se­gítségével hazánk békés építésének kitűzött feladatait képesek teljesíteni. Velük együtt léptek porondra honvé­delmi alakulataink tomászegységei is, melyek ötletesen összeállított műsor­számaikkal gyönyörködtették a közön­séget. Ma már örömmel állapíthatjuk meg, hogy az I. Országos Spartakiád fő­próbái jól sikerültek. Az ország kü­lönböző részeiben megrendezett spar­takiádokon éppen olyan igyekezettel tornásztak a munkásnők, mint a vidé­ki EFSZ-ek tagjai, a tisztviselők ép­pen úgy, mint legapróbbjaink. A Forran dalmi Szakszervezeti Mozgalom nói tor­nászainak nagy sikerén felbuzdulva a férfiak elhatározták, hogy ők is ki­küszöbölik az eddigi csorbát és mind tömegességükkel, mind a gyakorlatok kifogástalan berrtutatásával kitesznek magukért. A Forradalmi Szakszervezeti Mozgalom férfi tornászai valóban be is váltották ígéretüket és a legutób­bi kerüle^j spartakiádokon már sokkal nagyobb számban léptek fel. A gya­korlatokat egységesen, kiigazodottan, pontosan, zökkenőmentesen végezték. Az egyes tornaszámok közötti átme­netek is jól sikerültek. Az oktatók és gyakorlatozók tehát megértették az eddigi kritikát és fogyatékosságaikat kiküszöbölték. H. T. Laskov fejesét biztosan védi a trnavaiak kapusa. Moens Brüsszelben a 800 m-t 1 p 49,7 mp alatt futotta. Egy napra rá ugyancsak ő Bergenben (Norvégia) ezt a távot 1 p 49,9 mp alatt futot­ta. „ÜJ SZÔ". kiadja Szlovákia Kommunista Pártjának Központi Bizottsága. Szerkeszti a szerkesztőbizottság. Felelős: Dénes Ferenc főszerkesztő. Szerkesztőség: Bratislava Jesenského 8—10, telefon: 347-16. 352-10. Kiadóhivatal: Bratislava. Gorkého 8. telefon: 337-28. Előfizetési díj havonta Kčs 6.60. Terjeszti a Posta Hírlap szolgálata. Megrendelhető minden postahivatal "•^0211 _ nál és kézbesítőnél. Nyomás: Pravda, Szlovákia Kommunista Pártja Központi Bizottságának kiadóvállalata. Bratislava.

Next

/
Oldalképek
Tartalom