Uj Szó, 1955. május (8. évfolyam, 103-130. szám)

1955-05-17 / 118. szám, kedd

Képek a bratislavai körzeti spartakiádról Szombaton és vasárnap bonyolódott le a Lokomotíva stadionjában és a Kolibán Bratislava két körzeti spartakiád bemutatója. Mindkét spartn kiádon sok iskolás lépett fel, akik fegyelmezett­ségükkel dicséretet érdelemnek. Feltűnést keltett a Slovan OSSZ süketnéma gyakorlatozóinak mutatványa, mellyel bebizonyították felkészültségüket és fárdságos munkájukat. A kedvezőt­.oii ' Vjj-'-r s ellenére a körzeti spartakiádok bev íltották a hozzájuk fűzött reményeket. 1955. május 1" Vasárnap tartották meg Horná Le" hotán a párt, kormány, a Szlovák Nemzeti Tanács, az Állami Testne­velési és Sportbizottság szlovák ta­gozata képviselőinek jelenlétében a jubileumi spartakiádot. Horná Lehota lakossága büszke is erre a nagy hagyományra. A tőkés köztársaság idejében a munkástested­zés nagyon nehéz körülmények kö­zött tudott itt fejlődni. A horná le­hotaiak legértékesebb élményei közé tartozik az 1922-ben megrendezett kis spartakiád, a Polomon. Ezen a spartakiádon jelen volt Klement Gottwald elvtárs is, aki Banská Bystricán az FPTJ titkáraként műkö­dött. Horná Lehota község ünnepi díszbe öltözött, a helyi nemzeti bizottság épülete elótt nemzeti viseletű ének­és táncegyüttesek léptek fel, majd tamburás zenekar, amelyek a Felso­Garam vidékének népművészeti re­mekeit mutatták be. Horná Lehota újonnan épült stadionja már . a kora délutáni órákban az utolsó helyig megtelt. Eljöttek ide a podbrezovai acélöntődé munkásai, a breznói híd­építők és számos üzem dolgozója, valamint az EFSZ-ek és magángaz­dálkodók számos csoportja. A jelenlévők nagy ligyelernmel hallgatták Marek Smida földmüvelés­ügyi miniszternek beszédét, aki a községből származik. Beszédében megemlékezett a Felső-Garam mun­kástestnevelésének legünnepélyesebb pillanatáról. Utána bemutatták a gya­korlatozásokat, amelyekben a szak­szervezeti dolgozók és a hadsereg tagjai adták elő az I. Országos Spar­takiádra betanult gyakorlataikat. A horná lehotai jubileumi spartakiád fő száma az FPTJ egykori tagjainak fellépése volt. A gyakorlatozók kö­zött láthattuk többek között Bohuš Valigurt, Ján Barbieriket, Jozef Flo­chot és másokat, akiket 33 évvel ez­előtt a polomi Lenin-kertben Gott­wald elvtárs megdicsért és serkentett további szorgalmas munkára. A kö­zönség a proletár testgyakorlás ezen érdemes dolgozóinak bemutatóját vi­haros tapssal ünnepelte. A spartakiádot az iskolai ifjúság, szakszervezeti dolgozók és a katonák gyakorlatai zárták be. Á Slovan és az ÚDA a legesélyesebbek Szombaton és vasárnap négy mér­kőzést játszottak a kö»társasági baj­nokságban. A nagy érdeklődéssel várt ÜDA— Trnava, valamint Baník Ostra­va— Slovan Bratislava ÜNV találkozó a vendégek győzelmével ért véget. A mérkőzésekről az alábbiakat je­lentik : Spartak Praha Sokolovo— Baník Kladno 3:2 (2:0). A honiak mindjárt az első félidőben 2 gólos vezetésre tettek szert és a második félidőben csak az eredményt igyekeztek tarta­ni. Tankista—Iskra Žilina 1:1 (0:0). A vendégek az első félidőben több veszélyes akciót indítottak, de csa­táraik nem találtak rést a Tankista kapujához. A honiak jobb erőnlétük­nek köszönhetik a döntetlen ered­ményt. Spartak Trnava—ÜDA 0:3 (0:1). A honi csapat csak az első félidőben volt egyenlő ellenfele az ÜDA-nak. A vendégek jól összeszokott és tech­nikailag is nívós együttesként mu­tatkoztak be ezen a találkozón. A gó­lokat az első félidő 38. percében Trn­ka, majd a második félidőben Maso­pusť lőtte. Baník Ostrava—Slovan Bratislava ÜNV 0:2 (0:0). Több mint 10 000 né­ző jelenlétében folyt le a kemény és kiegyensúlyozott küzdelem. A vendé­gek inkább a második félidőben tá­madtak többet. Góllövők: B ily, majd Pažický. A tabella állása. 1 Slovan Bratislava 2. ODA 3. Tatran Prešov 4. Dynamo Praha 5. Spartak Sokolovo 6. Tankista 7. Červená hviezda 8. Baník Ostrava 9. Spartak Trnava 10. Iskra Žilina 11. Baník Kladno 12. Iskra Liberec Az országos verseny vasárnapi fordulója Az országos verseny vasárnapi for­dulóján az Iskra Ružemberok együt­tese nagy vereséget szenvedett a brnói CH-tól. Eredmények: DA Trenčín —Spartak Gottwaldov 0:1 (0:0), So­kol Lanžhot— Baník Vítkovice 3:1 (0:1), Tatran Vranov—Slovan Brati­slava ÜNV „B" 1:1 (0:0), Krídla vlas­ti—Slavo j Nitra 3:1, Iskra Ružombe­rok— ČH Brno 0:10 (0:3), A tabella áilása: 1. VSS Košice 7 6 0 1 25:7 12 2. Krídla vlasti 7 5 1 1 22:13 11 3. CH Brno 7 5 0 2 25:7 10 4. Slavo j Nitra 7 4 1 2 19:12 9 5. Baník Vítkovice 7 3 1 3 12:9 7 6. DA Trenčín 7 3 13 13:10 7 7. Slovan ŰNV B 7 2 3 2 11:10 7 8. Lokomotíva Zvolen 7 2 1 4 5:17 5 9. Iskra Ružomberok 7 2 1 4 7:32 5 10. Tatran Vranov 7 1 2 4 4:12 4 11. Spartak Gottwaldov 7 2 0 6 11:18 4 12. Sokol Lanžhot 7 115 9:16 3 Körzeti bajnokságok „E" csoportjának eredményei: Spartak Komárno —Spartak Bratisla­va Kablo 4:2 (2:1), Iskra Trenčín Merina—Spartak Trenčín 1:2 (0:2), Spartak Myjava —Iskra Partizánske 2 4 (2:1). „F" csoport: Spartak Bytča—Slavo j Michalovce 3:1 (0.0), Tatran Krásno —Iskra Púchov 2.0 (2:0), Tatran Hu­menné —Dynamo Košice spoj 5:2 (1:0), Lokomotíva Vrútky—Lokomotí­va Košice 3:1 (3:0). Nemzetközi labdarúgó eredmények Dánia—Magyarország 0:6 (0:3), Franciaország—Anglia 1:0 (1:0), Ju­goszlávia—Skócia 2:2. UJSZ0 Schur fokozta előnyét az egyéni küzdelemben Nyílt a csapatverseny az utolsó útszakasz előtt Doležal Houštkéban új világcsúcsot állított fel Iharos megjavította a 3000 m-es síkfutás világcsúcsát Iharos Budapesten a 3000 m-en új világcsúcsot állított fel 7 p 55,6 mp-. eel. Az eddigi világcsúcsot a belga Reiff tartotta 7 p 58,8 mp-cel. Iharos után Tábori ért másodiknak a célba, ideje 8 p 11,6 mp volt. Krasznay ge­rellyel 68,19 m-t dobott. A szovjet Kutyenko új világcsúcsa az öttusában Lvovban J. Kutyenko, a kiváló szov­jet atléta 3668 ponttal új világcsú­csot állított fel az öttusában. A kö­vetkező eredményeket érte el: távol­ugrás: 680 cm, gerelyvetés: 68,25 m, diszkoszvetés: 42,82 m, 200 m: 22 mp, 1500 m: 4 p 45 mp. A régi csú­csot a német Müller tartotta, ame­lyet most a szovjet versenyzőnek si­került 47 ponttal megjavítania. A Houštkében megtartott könnyű­atlétikai versenyeken Doležal a 2 órás gyaloglásban megdöntötte saját világ­csúcsát. Az új csúcsa 25 701,80 m, teháL 106,80 m-rel jobb, mint a régi. Ugyan­ezen a versenyen Máca a kalapácsve­tésben új csehszlovák csúcsot állított fel 61,22 m-rel. Zátopek a 10 km-en 29 p 03 mp-et ért el. Egyéb ered­mények: 110 m gátfutás: 1. Tošnár 14,9 mp, 1000 m: 1. Zvolenský 2 p 27,8 mp, 2. Jungwirth 2 p 28,6 mp, Vasárnap ért véget Szófiában a nemzetközi kosárlabda-torna, amely Budapest csapatának győzelmével végződött. Az utolsó napon ezek a mérkőzések voltak: Bukarest—Varsó 74:51 (33:28), Szófia—Budapest 75:84 (34:45), Prága—Szófia ifi válogatott 78:52 (36:24). Lomnice n. P.-ben rendezett atlétikai versenyen Janeček a 100 m-es sík" futásban beállította a csehszlovák csú­csot. Ideje: 10,5 mp volt. Brož és Mandlik 10,6 mp-t értek el. Egyéb eredmények: távolugrás: Procházka 740 cm, Fikejz 732 cm, Martinék 731 cm, hármasugrás: Rehák 15,25 m, súlylökés: Plíchal 15,46, gerelyvetés. Perek 68,06 m, rúdugrás: Krejcar 410 cm, diszkoszvetés: Vrábel 52,59 m. A torna végső állása: 1. Budapest 5 5 0 344:302 5 2. Szófia 5 4 1 377:309 4 3. Prága 5 3 2 290:247 3 4. Bukarest 5 2 3 287:298 2 5. Varsó 5 1 4 269:320 1 6. Szófia ifi váil. 5 0 5 336:417 0 Befejeződött a nemzetközi kosárlabda-torna Szófia nagydíjáért A XI., azaz a Wroclaw—Stalinogrodi útszakasz győztese a belga van den Daele lett 4 ó 54 p 21 mp-cel. Utána a bolgár Georgiev 4 ó 55 p 21 mp alatt ért a célba, 3. Nymán (finn) 4 ó 56 p 07 mp. Egyéni verseny sorrendje a XI. út­szakasz után: 1. Schur (NDK) 50 ó 12 p 03 mp, 2. Veselý (csehszlovák) 50 ó 13 p 34 mp, 3. Brittain (angol) 50 ó 18 p 14 mp, A csapatverseny állása a XI. útsza­kaszon: 1. Belgium 14 ó 51 p, 13 mp, 2. Dánia 14 ó 52 p 58 mp, 3. Bulgária 14 6 53 p 21 mp, A csapatversenyben a XI. útszakasz után Csehszlovákia vezet 150 ó 37 p 19 mp_cel, utána következik az NDK csapata 150 ó 51 p 38 mp-cel, 3. Bul­gária 151 ó 41 p 50 mp. A kerékpározók Békeversenyének XII. szakasza Sztalinogród és Lodzs között zuhogó esőben bonyolódott le. Csupán a lodzsi stadion előtt 20 kilo­méterrel sütött ki a nap. Az erősen felázott utak megnehezítették a ver­senyzők gyors iramát és óvatosan kel­lett haladniok. Az 52. kilométernél Schur kijátszva Veselý éberségét, el­húz a csoporttól és az élvonalban fog­lal helyet. Az első hajrát a lengyel Ghwiendacz nyerte a szovjet Csizsikov és a Franciaországban élő lengyel Kuz­meczki előtt. Az élcsoportba továbbá a lengyel Królak és a 'Franciaországban élő lengyel Kruszyna küzdi fel magát A lengyelek nagyon igyekeznek a la­pályos útszakaszon előnyt szerezni és ezért mindenegyes percért küzdenek. A 115. kilométernél az élcsoportnak már háromperces előnye van. A 130. kilométernél újra erős záporeső zúdul a versenyzőkre, azonban az iram nem lanyhul, hanem átlagban 40 kilométer óránkénti sebességgel haladnak. Lodzs előtt néhány kilométerrel a lengyel Chwiendacz vezet, akit Schur, Reinek­ke (mindkettő NDK), majd Csizsikov | követ. A lodzsi stadionba Schur érke­zik elsőnek, szorosan követi őt Klich. Nagy harc fejlődik ki a két verseny­ző között s ezt a küzdelmet Schur nyeri. A XII. útszakasz győztese Schur (NDK), 2. Klich, 3. Królak, 4. Chwien­dacz. Valamennyi ideje 5 óra 25 perc j 48 másodperc. Térképünkön feltüntetjük a VIII. kerékpáros Béke-verseny útvonalát, egyes útszakaszait és azok hosszát kilométerekben. Az útszakasz kiinduló pont­ját, illetve végét az illető városoknál apró nyilak jelzik Olvasóink tájékoz­tatására a verseny minden egyes napján vastag vonallal feltün­tetjük a megtett útszakaszt, tehát a térkép alapján mindenkor pontosan megállapítható, hol tart a kerékpározók nagy vetélkedése. A/jO í< Xa/rí Marx Karíovy ,.[ J SZO" kiadja Szlovákia Kommunista Partjának Központi Bizottsága Szerkeszti a szerKtsz tóbizottság Felelős: Dénes Ferenc főszerkesztő. Szei kesztöséu Bratislava Jesenského 8—10, telefon 347-16. 352-10. Kiadóhivatal. Bratislava. Gorkého 8. telefon: 337-28. Előfizetési díj havonta Kčs 6.60. Terjeszti a Posta Hírlap szolgálata. Megrendelhető minden p06tahivatal­A-60168 nál és kézbesítőnél. Nyomás: Pravda. Szlovakia Kommunista Pártja Központi Bizottságának kiadóvállalata. Bratislava.

Next

/
Oldalképek
Tartalom