Uj Szó, 1952. szeptember (5. évfolyam, 208-232.szám)

1952-09-02 / 208. szám, kedd

6 msm 1952 szeptember 2 A VAS ARNAP SPORTJA l§y scelieftt folna tippelni ! Vítkovice—XV Bratislava Kovo Trnava—ATK Presov—SONP Kladno Slovena 2ilina—Dyxi. Kosice Teplice— Ostrava Liberec—Jablonec Humpolec—Jihlava Morav. zel. Ólom.—Hanácke zel. Lodenicé Praha VIII.—Kosíre 2 Alba Vrsovice—Vozovna Kobylisy X SONP Kladno »B«— CSD Beroun X Sparta CKD Sokolovo—ATK 3 I. hely 25 pont, IX. hely 24 pont, III. hely 23 pont, IV. hely 22 pont. Keiüieie bajnokságok Bratislava! kerület: Galanta— Odeva TrenSín 2:5 (0:2), CH Bra­tislava—Piestany 0:0, Holií—Senica 1:2 (0:2), Senec—Malaeky 3:4. A tabella állása: Odeva 20 15 4 ' 1 64:24 34 Malaeky 20 16 1 3 53:28 33 Kablo 19 10 3 6 31:22 23 Pieät'any 20 8 3 9 48:38 19 Senec 19 •S 3 8 43:44 19 Holíc 19 7 4 8 27:32 18 Senica 19 9 0 10 34:47 18 Merina 19 7 3 9 35:37 17' Módra 17 4 4 9 24:39 12 Cerv. hviezda 17 5 1 11 34:44 11 Myjava 18 5 1 12 26:51 11 Galanta 19 4 1 14 22:41 9 Nyitrai kerület: Nitra-—Partizán­ske 4:0 (0:0), Topöl'cany—Paláriko­vo 4:0 (2:0), Handlová—Levice 0:0, Elektr. N. Zárnky— Surany 1:0 (1:0) Hlchovec—Zl. Moravee 2:1 (1:0), Nováky—CSAD N. Zárnky 0:3(0:1). A tabella állása: Topol'cany 20 16 2 2 106:22 34 Nővé Zámky 20 13 3 4 55:23 29 Nitra 20 13 3 4 56:25 29 Handlová 21 9 10 2 46:18 28 Elektrosvit 21 10 3; 8 43:40 23 Palárikovo 21 8 5 8 35:47 21 Levice­2l" 9 2 10 43:36 20 Partizánske 21 8 1 12 43:47 17 Hlohovec 21 6 4 11 \ 24:59 16 Sur any 20 6 3 11 21:39 15 Zl. Moravee 21 3 5 13­28:80 11 Nováky 21 2 , 1 18 16:78 5 Besztercebányai kerület: B. Byst­rica—Rim. Sotoota 7:0 (2:0) ;, Föltár —Lucenec 0:0, Opatová—Zvolen 5:0 (2:0), Loyinobana.—Harmanec 1:1 (1:1), Fil'akovo—Krupina 3:0 (1:0). A tabella állása: Opatová 18 14 3 1 62:18 31 Zvolen 19 15 0 4 79:38 30 Hármanec 19 10 5 3 55:33 35 Lucenec 19 12 2 5 38:37 36 Poltár • 19 10 3 6 44:37 33 Fil'akovo 18 10 3 6 35:39 33 Ban. Bystrica 19 7 4 8 43:37 18 Kremnica 17 5 3 9 43:50 13 Kim. Sobota 18 4 1 13 33:49 9 Lovinobana 19 4 1 14 15:50 9 Krupina 18 3 3 13 16:63 8 Poilbrezová 17 3 & 13 15:43 7 EFSz Szelice—EFSz Farka sd 3:1 (1:0). A szelicei csapat, amely ta­vasszal simán gypzött Farkasdon 4:l_re, most otthoni pályáján csak az utolsó 10 perc hatalmas hajrájával tudta megnyerni a bajnoki mérkő­zést. A vendégcsapat meglepő javu­lást mutatott és időnkint hatalmas fölényt is' tudott kiharcolni, főképp a második félidőben, amikor sike­rült a kiegyenlítés. A mérkőzés utolsó perceiben azonban a hazai csapat teljes erőbedobással meg tudta menteni a bajnoki pontokat. Góllövők: Petrik, Fehér és 'Tóth III. UJ SZO, Szlovákia Kommunista Partja pak napilapja — Szerkesztőség: Bratisla­va. Teser.ského S—10 Telefon: 347—H és H'ú'S— 10 Főszerkesztő Lírincz Gyula. ­Kiadóhivatal: Pravda. lapkladóválla lata. JesenskSho la. Telefon: (Szemi elíi fizi'tf's C* lapirusltás 274—74. esvén) <=10 fizetés 2B2—77 Az UJ SZÖ megrendelhet? a ri .-!a 1 kézbesítőknél vapy a postaiilva talokon is. - Előfizetési díj % évre 120 Két feladó és irányító postahivatal Bratlsla va [L - Nyomja a Pravda ti. v. nyomdá 1a. Bratislava. A KB negyedik őszi fordulója után a Sparta kerüít a mezőny élére Mögötte egyenlő pontszámmal: 2. Teplice, 3. NV Bratislava A köztársasági labdarúgóbajnokság őszi évadának negyedik for­dulóján három mérkőzést már szombaton játszottak. Mind a három a várakozásnak megfelelően végződött. Sparta és Kperjes otthon győz­tek, Nagyszombatban pedig a jó formában levő ATK egy pontot tu­dott szerezni. A vasárnap két meglepetést is hozott; az eddig vezető Teplice, amely Osztraváva! szemben saiát pályáján mint favorit ját­szott, gyenge teljesítmény után megérdemelten vereséget szenvedett, az NV Bratislava pedig a vitkovicéi Stadionban megtörte ottani soro­zatos sikertelenségeinek láncát amennyiben csekély gólkülönbséggel győzött. Zsolnán, ahol a Slovena a kassai Dynamoval játszott, az ottho­niak győztek. A kassaiak ezzel a 12. helyre csúsztak le. A mezőny élé­re ismét a Sparta került, egy ponttal megelőzve az eddigi vezető Tep­licét. Vitkovícké Zíelezárne—NV Bratislava 1:2 (1:1) A vitkovicéi stadionban a köztár­sasági bajnoki mérkőzésre több, mint 20 ezer néző sereglett össze. A bajnoki mérkőzések történetében most történt meg először, hogy a pozsonyi csapat a vitkovicéi pályán megszerezte mindkét pontot. A ven­dégek győzelmüket a hátsó 30 kitűnő játékának 1 köszönhették. A mérkőzés legnagyobb részében sike­resen verték vissza az otthoniak he­ves támadásait. A győztes csapat jó erőiéiben volt s ennek is köszön­heti a sikert. A pozsonyi védők a döntő pillanatokban mindig előbb voltak a labdánál, mint ellenfeleik és mindig sikerrel támogatták' csa­táraikat, akik azonban ezúttal sem tüntették ki magukat. \ A csapatok összeállítása NV Bra­tislava: Rajman — Venglár (Hlo­zsek) Vicsan, Kadlec — Gögh Be­nedikovics — Dr. Laszkov, Cimra, Ing. Tegelhof, Dr. Balázsi, Greso. Vitkovíce: Danko — Markusek. Buchta, Radimec —- Starosta Sejer — Stattco, Csizs, Krizsák, Fiser (Zahel) Skokan. A mérkőzés első negyedórájában a • vendégek gyors támadásaikkal gyakran kerültek Danko kapuja elé, a «vezető gólt azonban az otthoniak fedezetének, Sejrnek köszönhették, aki nem vette észre, hogy Danko kapus kifutott és hazaadása a háló­ban kötött ki. Néhány perc múlva az otthoniak • kerültek fölénybe, azonban csatársoruk rosszul kombi­nált és gyengén lőtt. A 31. percben aztán körülbelül 25 méterről rúgott büntetőrúgásból fogott lei Marku­sek lapos rúgással Rajmanon. Szü­netig ezután már egyik csapat sem tudott sikerhez jutni. Szünidő után Vitkovíce fokozta fölényét, azonban a pozsonyiak vé­delme, élén Rajmannal és Vicsan­nal. akik pontosan őrizték a veszé­lyes Krizsákot, tisztázott minden veszélyes helyzetet. A 35. percben Dr. Laszkov nagyszerű támadást kezdett, középre adott, Balázsi lőtt, Dankó ugyan elfogta a labdát, de már a kapun belül. Ez a gól a ven­dégek győzelmét jelentette. Plzeií—Arma tsti 1:1 (1:1) Plzenben 7000 ember nézte végig a bajnoki mérkőzést, amely ismét az otthoniak leggyengébb "szereplé­sei közé tartozott. A két csapat fel­állítása: TJsti: Krten — Matejícsek, Pokorny ; Lamafi — V. Cypris. Kup­sa, — Zeman, R. Cypris, Bruder­hans, Svoboda, Steigl. Plzen: Fotta — Svajner, E. Svoboda, Brand Süs, M'atus, Zoubek, Böhm, Zd. ßlo­up, K. Sloup, V. Svoboda. Az első félidőben az otthoniak voltak fö­lényben, mégis a vendégek ragad ták magukhoz a vezetést a 20. perc­ben Zeman góljával. Az otthoniak azután a 32. percben Zd. Sloup gól­jával kiegyenlítettek. A játék -képe azonban a szünet után sem váltó zott. Feltűnést keltett az otthoniak lanyha játéka, akik ugy játszottak mintha már legalább három gólelö­nyük volna. A játék vége felé aztán már egészen ellankadtak és a lelke sen játszó vendégek teljes fölényben voltak. Vlcsek játékvezető a mérkő zést kellő áttekintéssel vezette. Ingstav Teplice—Baník Oszírava 0:1 (0:0) A vasárnapi mérkőzésen az ott­honiak nagyon gyenge formát mu­tattak, akárcsak a vendégek. Tep­lice kelletlenül játszott és sokkal lasabban, mint az osztravaiak. Har­ciasabbak voltak ugyan és sokszor­túVkemények, amit Holk 0 játékve­zető nem büntetett eléggé erélyesen. De a vendégek is gyakran vétkez­tek a sportszerű játék szabályai el­len és ezért a mérkőzés mindkét ol­dalon technikai szempontból szenve­dett. A vendégek jobb játélkát ^ má­sodik félidő 30. percében ^Dembicky gólja jutalmazta. A merközésnek 8000 nézője volt. Slovena Ziliiia— Dynamo Eosice 3:1 (1:0) A Zsolnán lefolyt köztársasági, bajnoksági mérkőzés eredményét a zsolnai csatárok lövési készsége és a játék végső tíz perce döntötte el. Adidig kiegyenlített játék folyt a mezőnyben, a Slovena csatársorának ugyan több helyzete volt, azonban a kassai védelem sikeres lestaktiká­jában kudarcot vallottak, úgy, hogy nem jutottak lövéshez. A csapatok összeállítása: Slövena Zilina: Bel­lus —-Sterbák, Zvara — Timkanics, Krasznohorszkij, Barcsik — Morav­csik, Drexler, Kotpcsán, Subrt, Ko­cik. Dynamo Koáicé: Beller (Stan­ko) — Xlko, Pásztor — Iván, Zibrí­nyi. Vaskó — Weiss, Gajdos, Polák, Fecko, Lesko. Játékvezető Jiim.gr volt, a nézők száma 6000. Góllövők: Moravcík, Subrt és Koöik a Slövena, Ivár. a Dynamo részéről. Sparta CKD Sokolovo—MEZ Zideniee 3:1 (2:0) A prágában lefolyt bajnoki mér­kőzés közepes színvonalú volt és az otthoniak megérdemelt győzelmével végződött, akik a sok kínálkozó al­kalomból három gólt tudtak szerez­ni, míg a vendégek gólképtelensége miatt nem jutott kifejezésre a me­zőnyben mutatott aránylag jó játé­kuk. Spartánál megbízható volt' a védelem, amelyből mint legjobb Koubek emelkedett ki. A szélső fe­dezetek gyengébben játszottak, a csatárok pedig csak elvétve játszot­tak kielégítő. módon. Közülük az át­langön Pesek és Preis emelkedtek felül. A zsideniceiek az otthoniakra sokkal erősebb ellenfelet jelentettek, mint amilyet vártak. A csatárok kö­zül jó volt Nepala és Hronek, a fe­dezetből Samuelcsik és Hlobil, míg a védelem váltakozva, hol jól, hol hibásan játszott. Csapek kapus azon ban kitűnően szerepelt. Sparta: Houska — Blazsejovszky, Koubek — Zúzának — Menclik, Procházka — Safránek, Preis, Boro­viöká, Crha, Pesek. Az 55. perctől kezdve Preis helyett Hejsky játszott, rT'r.^^v.ín^. r*< o -1-. I-.1 - Tt/~> nVi o.lr CJQ­muelcsik — Són — Jaros, Hlobil — Procházka, Holesovszky. Nepala, Zamasztil és Hronek. A játékot 12 ezren nézték végig és Polák vezet­te. Kovo Trnava—ATK Praha 0:0 A szombaton lefolyt köztársasá­gi bajnoki mérkőzésen Nagyszombat ban mindkét csapat kiegyenlített ­játéka, gyorsasága és harckészsége szép színvonalat adott a játéknak,' úgy, hogy az végig érdekes volt. Kár, hogy Fajmán játékvezető nem állt a helyzet magaslatán. Döntései nem voltak megnyugtatók. A játé­kot 8000 főnyi közönség nézte vé­gig'. Az első félidőben az otthoniak hevesen támadtak, azonban lövések nem találtak célba. Mindkét csatár­sor játékát nem tudták az éberen játszó védelmek megtörni. Helycse­re után Sturdik a 3. percben kiváló góllövéai tíkalmat mulasztott és amikor a 28. percben mégjs a. háló­ba küldte á laíbdát, a játékvezető ezt a gólt előző hiba miatt nem is­merte el. A mérkőzés .végefelé az otthoniak voltak fölényben; azonban a csatárok már nem voltak eléggé erélyesek és bizonytalanul lőttek. Az ATK csapatában, melynek ösz­szeállítása: Dolejsí — Jankovics, Morvay, Nóvák, Ing. Skyva, Jecs­ny — Dobay, Král', Dr. Mrázik, Ma­isopust, Hert volt — Jankovics volt a védelem oszlopa és általában a csapat legjobb játékosa. Szépen ját­szott a fedezet is és a csatárok kö­zül a legátütöbb Dobay volt. Nagy­szombat felállítása: Stacho — Kri­zsán, Marko, Szlanina — Tibenszky, Kohucik — Sturdik, Jakuböik, Psen­ko, Zelinka, Kalivoda. A csapat vé­gig' jól játszott, csupán Kohucik és Jakubcsik voltak gyengébbek. CSSZ Diskla, Presov—SONP Kladno 4:2 (3:1) A mérkőzésen az otthoni csapat a játék legnagyobb részében mérsé­kelt fölényben volt és megérdemel­ten szerezte meg a győzelmet. A si­ker még kifejezőbb is lehetett vol­na, azonban sem Szemesi, sem Kus­nír nem tudták a megítélt büntető­rúgásokat gólra váltani. Lövés dol­gában kiemelkedett Kuchár fedezet, akinek a büntetőterület határáról intézett lövése biztosította a győzel­met. A további két gólt Vido és Pu­cher lőtték. A győztes csapatban szépen működtek Tibensky, ftuchar, Karel II. és R. Pavlovics, valamint. Pucher. A vendég'ek mindkét gólját Majer (egyet büntetőrúgásból) sze­rezte. A játék befejező részében a Kladno nagyon keményen játszott, úgy, hogy, Kozok játékvezető kény­telen volt Dinhartot kiállítani. Na­gyon jól játszott a két ka^us, Ti­kal és Biskup, akt a megsebesült Tikalt felváltotta. A védelemből Sau­csek, a fedezetből pedig Linhart emelkedett ki. Összeállítások: Eper­jes: Tibensky — Sabol, Karel II., Teszár — Kuchár, Kusmír — Pu­cher, Szemesig Vido, R. L. Pavlovics. Kladno: Tikal (Biskup) — Szoucsek Linhart, Fá.bera — Möstl, Brynda — Kokstein, Kuchler, Majer, Srsen, Sofr (Fous). A mérkőzésnek 4500 nézője volt. Testnevelési dolgozók kiképzése a besztercebányai kerületben A besztercebányai kerületi szokol. | 53-at kerületi és 58-at járási isko­bizottság elnöksége tudatában van annak. hogy testnevelésünk és sportunk terén a feladatokat nem tudjuk teljesíteni, ha ninosenek po­litikailag és sportbelileg kiképzett és fejlett önkéntes dolgozó kádere­ink. Ezért a bizottság igen nagy gondot fordít a kiképzésre. Jól kép­zett funkcionáriusok, oktatók, ed­zők, játékvezetők stb. biztosítják a testnevelés és sport sikeres fejlődé­sét, a dolgozók^ külöttösen az ifjú­ság tömegei közt. Az 1952. év második negyedében a besztercebányai kerületben 108 új dolgozót képeztek ki, ezek közül lázá.sban. Vannak ezek közt TOZ verseny- és labdarúgó mérkőzés vezetők, teniszoktatók, testnevelé­si vezetők az ifjúsági és felnőtt üdülőközpontok számára és azonkí­vül résztveti, a központi iskolázás­ban 6 amatör ökölvívó edző és két kerületi kerékpár oktató. A harma­dik negyedévbén a kerületben a labdarúgók, kosárlabdázók és köny­nyű atléták, továbbá labdarúg'ási, úszási és röplabda játékvezetők ki­képzését rendezik meg, a járások­ban pedig TOZ verseny vezetőket és az általános sportelőkészítés ed­zőit fogják kiképezni. A X. sakkolimpia győztese: Szovjetunió Óriási -nézőközönség előtt játszot­ták . le szombaton, augusztus 30.án a helsinki kereskedelmi főiskola ün­nepélyesen díszített termében a X. sakkolimpia utolsó fordulóját. A legnagyobb érdeklődést a Szovjet­unió küzdelme Svédországgal kel­tette. A szovjet nagymesterek Ké­rész nélkül álltak ki: Szmyszlov, Bronstein, Geller és Boleszlavszky. A szovjet játékosok nagyon szívó, san játszottak és már az idöellen­örzés előtt 2% :«/s arányiban győz­tek, amikor egy játszma még füg­gőben volt. Ezt a függőben maradt játszmát este fejezték be és ebben Geller Lundinnal játszott úgy, hogy a • végeredmény 3:1 lett a Szovjet­unió javára. Ezzel a győzelemmel a Szovjet, miió csapata megszerezte a X. sakk­olimpia aranyérmét és a világbaj­noki cimet. Szmyszlov döntetlenül játszott Stahlberggel, Bronstein rövidesen megverte Stolzot, Boleszlavszky pe­dig remit ért el Sköldennel szemben. A csehszlovák csapat az utolsó fordulóban Nyiigat-Németországgal játszott és hatalmas lendülettel mái- kétórai játék után biztos volt, hogy győzni fog. Az első asztalnál Dr. Filip Tesnerrel szemben Grün, feld-féle indiai védekezés mellett minőségi előnyt szerzett, Kottnauer pedig francia játékban szorította meg erősen Rellltabot. Mindkét mester állandóan növelte túlsúlyát úgy, hogy ellenfeleik még idöellen. őrzés előtt kénytelenek voltaik fel­adni a játékot. Sajtár valamivel jobban állt, mint Lang, később azonban remire egyezett ki és ezzel Csehszlovákia számára biztosította a negyedik helyet. Az argentínai mesterek nagy fölénnyel 3:l-re Verték Magyarom, szágot és így felküzdötték magukat a második, vagy harmadik helyre. Najdorf játéka Szabóval eldöntet­len volt, Bol'bechan anegverte Bar. cát, Eliskases Dr. Szilyt, Pilnik pe­dig Flóriánnal döntetlenül játszott. E veszteség folytán Magyarország a hetedik helyre került. Jugoszlá­viának mehéz munkája volt a finn csapattal. Az első időellenörzépig csak egy játszma fejeződött be, amelyben Pirc Freddel szemben vi­lágosan vesztésre . állt. Fred fiúin mester azonban a közeledő időellun­őrzéstöl okozott izgalmában téve­désből háromszor ismételte ugyan­azt a lépést, úgy, hogy a játszmát Pirc reklamációja következt^ien döntetlennek minősítették. A második döntőcsoport eredmé. nyei: Lengyelország—Hollandia 2%: ÍVs. Ausztria—Izrael 2:2. A többi játszma íüg'gőben van. Vasárnap, -augusztus 31.én dél­előtt befejezték az utolsó forduló­ban még függőben maradt játéko­kat. Pachman csehszlovák mester meg tudta tartani a Pfeiferrel szemben döntetlenre álló helyzetét úgy, hogy Csehszlovákia 3: l-re le. győzte Nyugat-Németországot. A Jugoszlávia—Finnország közti mér­kőzésben Gligorics—Böök játszma remivel végződött, míg Rabar és Ojanen még mindig küzdenek egy­mással. Ennek a játszmának ered­ményétől függ Jugoszláviának vég­leges helye. Hogyha Rabar győz, akinek egy paraszttal többje van, mint Ojanennek, akkor pontokban utóiéri Argentínát, minthogy azon­ban Jugoszláviának több megnyert játszmája van, a végleges sorrend, ben második helyre kerülne. , A még függőben lévő Rabar— Ojanen játszim: befejezése előtt az első döntő csoport végleges sor­rendje: Szovjetunió 21, Argentína 191/2, Jugoszlávia 18% (1 függőben), Csehszlovákia 18, Egyesült Államok 17, Magyarország 16, Svédország 13, Nyugat-Németország IO'/í, Finn­ország 9% (1.) A második csoportban befejezték mindkét függőben lévő játszmát. Az NDK 3: l.re megverte Kubát, Anglia pedig Olaszországgal szem­ben remit ért el. Ennek a második' döntő csoportnak végleges sorrend­je: Hollandia. 21, Izrael 18%, Len­gyelország ISV2, Dánia és Kuba 16, NDK 151/«, Anglia 14, Ausztria 13, Olaszország Í2i/>.

Next

/
Oldalképek
Tartalom