Uj Szó, 1951. április (4. évfolyam, 77-101.szám)

1951-04-10 / 85. szám, kedd

8 ti j sm 1951 április 10 A VA S A R N A P SPORTJA így kellett volna tippelni! N V Bratislava—Dyn. Košice 1:2 2 Slovena Žilina —Vu. Zelez. 3:2 1 Sparta Sok.—V od. Teplice 1:0 í OD Praha —Dynamo Slavia 0:6 2 Dukla Prešov—Zel. Praha 1:3 2 AT K—Skoda Plzeň 0:1 2 OKD Ostrava—Svit I. Gotíw. 3:2 1 K Z Rakovník—Meopta Košire 2:2 x Kolora Liberec —Tatra Č. Lipa 4:2 1 MEZ Zidenice —Pivovar Znojme 3:0 1 Fezko Strakonice—M. Vodňany 4:0 1 SZ Nitra—NV Topolčany 1:3 2 Erseiíiáivár gyfizoft — Komárom kikapott A nyitrai kerületi labdarúgóbajnok­ságban vasárnap teljes bajnoki fordu­lót játszottak le. A legérdekesebb mér­kőzést a Nyitra—Tapolcsány találko­zói a vendégcsapat nyerte meg. A to­vábbi mérkőzéseken a favoritok győz­tek. Eredmények: Hlohovec—Komáromi Skoda 3:0 (2:0). A honiak állandó támadásban voltak, győzelmük megérdemelt. Gól­lövök: Vida (2) és Olehla. Kétezer né­ző előtt Stuparič bíráskodott. Vágsellye— Partizánske 1:5 (0:3). A honi csapat rossz formában van. Góllövők: Jokl (3), Modory (2), illet­ve Papp. Baník Handlová—-CSÁD Nové Zám­ky 1:3 (1:2). A honi csapat több tar­talékkal állott ki erre a mérkőzésre. Ezzel magyarázható a vereség. Gól­lövők: Janaska, Podhorec és egy ön­gól, illetve Grolmus.. Léva— Prievidza 4:0 (1:0). A honi csapat állandó fölényben volt, s ha csatárainak nagyobb szerencse kedvez, több gólt is rúghattak volna. Gól­lövők: Rada, Brunclík, Kovács és Berkesi. KP Nitra—NV Topolčany 1:3 (1:1). Több mint ötezer néző előtt játszot­ták le a rangadó mérkőzést, amit dön­tetlen félidő után a vendégcsapat megérdemelten nyert meg. Góllövők: Gálik, Knapp és Kochan, illetve Ru­banicky. A, mérkőzést Inovecký jól vezette. A .forduló után a tabella állása a következő: Topoľčany 3 3 0 0 Nitra 4 3 0 1 Hlohovec 4 S 0 1 Partizánske 3 2 0 1 Komárno 4 2 0 2 El. N. Zámky 3 2 0 1 CSD N. Zámky 4 2 0 2 Levice 4 10 3 Handlová 3 0 0 3 Šaľa 2 0 0 2 Prievidza 2 0 0 2 17:3 12:5 9:5 15:9 13:11 7:7 5:5 6:11 3:13 2:12 0 1:9 0 G'/etvai nyerte ludapest asztalitenisz bajnokságát Tegnäp nagy érdeklődés mellett fe­jezték be Budapest asztalitenisz baj­nokságát, amit meglepetésszerűen Gyetvai nyert meg A nők versenyét Farkas Gizi, a férfi párost Sidó—Kó­czián, a női párost Farkas.—Szepesi, a vegyespárost Sidó—Farkas nyerte meg. A STflSKH 16. HETE Dvn. Košice Svit I. Gottw. Škoda Plzeň OKD Ostrava Zel. Praha ATK Dvn Slavia Dukla Prešov Vod. Teplice Praha Vít Zel. Sparta Sok. NV Bratislava Slov. Žilina Zel Stalingrad OKD Zárubek Inšt závody Chem Sokolov Kladno »A« HDB Sokolov Kúp. Piešťany Povs. A4yjava Praha Pardubice (mot. Ismét az OKD Ostrava került az élre Szép játék után megérdemelten gyos&ti a kamui Dynamo u% NV Bratislava ellen 1 Dynamo Košice (Sottaídow, az m Bratislava pedig Ziiina ellens látszik vasárnap A csehszlovák labdarúgó bajnokság vasárnapi, ötödik fordulóján, több meglepetésszerű eredménv született, s ezzel nagy változások is keletkeztek a taoellán. A vasár­napi találkozók után az Ostrava ismét az él^e került. Le­győzte a Gottwaldovót, a murt héten vezető Teplice pedig — egygólos vereséget szenvedett a Spartától. A szlová­kiai rangadó, az NV Bratislava— ČSD Dynamó Košice mérkőzés a kassaiak meglepetésszerű, de megérdemelt győzelmével végződött. A kassai csapat az első perctől az utolsó g szívvel lélekkel játszott. A žiPnai Slovena va­sarnap a Vítkovice ellen győzött és így elkerült az utol­só helyről, ahová az OD Praha jutott. A Železnlčiary meglepetésszerű győzelmet aratott Eperjesen és a Plzeň —ATK mérkőzés eredménye is meglepetésnek számít. A vasárnapi mérkőzések után a tabella élére az OKD Ostrava jutott. Az eddigi őt mérkőzésen 8 pontot szer­zett. Második a Plzeň 7 ponttal, harmadik pedig a kassai Dynamo ugy ancsak 7 ponttal. A második és harmadik csa­patot csak gólarány választja el egymástól a tabellán. Az NV Bratislava vasárnapi veresége után a hetedik helyre csúszott le. Vasárnap, április 16-án a Köztársasági Bajnokság ha­todik fordulójára kerül a sor. A párosítás a következő: Dynamó Košice —Svit I. Gottwaldov. Skoda Plzeň — OKĎ Ostrava, Žel. Praha— ATK, Dynamo Slavia— ČSSZ Dukla Prešov, Vodotechna Teplice—OD Praha, Vítkovické Železárný—Sparta CKD Sokolovo, NV Bra­tislava—Slovena Žilina. A vasárnapi mérkőzésekről a követ­kezőket jelentik: NV BRATISLAVA—DY.NAMO KOŠICE 1:2 (1:2). Több mint 25.000 néző előtt bonyo­lították le a 'két legjobb szlovákiai labdarúgócsapat találkozóját. Mindjárt az első percben a vendégcsapatnak volt nagy alkalma a vezetést megsze­reznie, — de' Polgár az utolsó pillanat­ban hibázott. A következő percben a honiak hibáztak A vezetést a negye­dik percben védelmi hibából Gajdos szerezte meg a vendégeknek, mafd 3 perccel későbben Ing. Skýva ugyan­csak védelmi hibából kiegyenlített. A mérkőzés utolsó gólja a 14. perc­ben esett, amit Gajdos lőtt. A 29. percben szabálytalanság miatt a játék­vezető 1 l-est ítélt a kassaiak ellen. Venglár mellé lőtte a büntetőt! Ez döntötte el a mérkőzés sorsát. A ven­dégcsapat állandóan hal emberrel, vé­dekezett és sikerült megtartaniok az eredményt. Fordulás után a vendég­csapat diktálta az iramot. Az NV Bra­tislava kevesebbet, de veszélyesebben támadott, azonban a kassai védelem — élén Matys 'kapussal — kifogástalanul hárított el minden veszélyt. A kassai csapat győzelme teljesen megérdemelt A csapat legjobbja a védelemben Zibrinyi volt a támadó­sorban pedig Gajdos, Putera és Dobai tűntek ki. SLOVENA ŽILINA-VÍTKOVICE 3:2 (2:0). Zilinán, több mint hétezer néző előtt játszották a mérkőzést, mely a honiak megérdemelt győzelmével végződött. Három perccel a mérkőzés vége előtt a honiak 3:0-ra vezettek. A Vílkovi­cének az utolsó percekben sikerült szépítenie 2 góllal az eredményt. Kautzký játékvezető hibásan vezette a mérkőzést OD PRAHA—DYNAMO SLAVIA 0:6 (0:3) Szombaton játszották a mérkőzést, mely a Slavia féltucat gólos győzelmé­vel végződött Ezen a mérkőzésen fő­leg a csatársor remekelt. 15.000 néző előtt Janička bíráskodott. Kovo Trnava vezet a fen A bratislavai kerületi bajnokságban az ötödik forduló után továbbra is a Kovo Trnava vezet. Az eddigi mérkőzé­seit mind megnyerte, úgyhogy 10 pont­ja van. Második az Odeva Trenčín, mely az öt mérkőzés közül négyet meg­nyert, egyet pedig elveszített, 8 pontja van. A vasárnapi mérkőzések a követ­kezőképpen végződtek: Szene— Dynamitka 1:0 (0:0) Több, mint 1.500 néző előtt Szencen játszot­ták a mérkőzést, mely a honiak meg­érdemelt győzelmével végződött. Ha csatáraik, jobb napot fogtak volna ki, a győzelem nagyobb gólarányú is le­hetett volna. A győzelmet jelentő gólt Varga lőtte. Pišťany—Trnava 0:1 (0:1). Több mint négyezer néző előtt Král bírásko­dása mellett játszották a mérkőzést. A győztes gólt Lančarič lőtte. Kablo—Merina Trenčín 1:2 (0:0). Az első félidő gyenge, a második fél­idő jobb játékot hozott. A vendégek megérdemelten győztek. SZ Malacky—SN B Bratislava 1:0 (l:0). Vasárnap délelőtt kétezer néző előtt játszották le a mérkőzést, mely kitűnő sportot hozott. A honi csapat Hasák góljával győzött. Povstoj Myjava—Odeva Trenčín 0:6 (0:3). Dr. Ruttkay bíráskodása mellett küzdöttek a csapatok. A második he­lyen álló Odeva Trenčín nagy gélará­nyú győzelme reális. A tabella állása: Kovo Trnava 5 5 0 0 30:4 10 Odeva Trenčín 5 4 0 1 20:6 8 Merina Trenčín 5 3 2 0 11:7 8 Malacky 5 3 0 2 10:7 6 Senec 5 2 13 11:6 5 Kablo 5 2 1 2 9:11 5 Piešťany 5 113 14:18 3 Myjava 5 1 0 4 6:17 2 Dynamitka 5 1 0 4 7:22 2 SXB Bratislava 5 0 1 4 3:21 1 DUKLA PREŠOV— ŽELEZNIČIAR Y 1:3 (0:2). Az eperjesi csapat legerősebb ösz­szeállításáhan vette 'fel ezt a mérkő­zést. A csapat állandó támadásban volt, a kapu előtt azonban C6Ődött mondott a csatárok tudománya. A Zeleznieiary kevesebbet, de veszélye­sebben támadott. 12.000 néző előtt Kozok bíráskodott, aki a második fél­idő 43. percében Havličeket, sportsze­rűtlen viselkedése miatt kiállította. ATK—SKODA PLZEŇ 0:1 (0:1). Brnoban, több mint tízezer néző előtt bonyolították le a bajnoki mér­kőzést, mely a plzeniek megérdemelt győzelmével végződött. Az ATK-ban főleg a fedezettsoi és a védelem bi­zonytalankodott sokat ezen a mérkő­SPARTA-VODOTECHNA TEPLICE 1:0 (1:0). A Sparta stadionjában, 25.000 néző előtt Nemčovský bíráskodása mellett játszották le a találkozót Érdekes, szép játék után a' jobb erőnlétben lévő Sparta győzött. OKD OSTRAVA—SVIT GOTTWALDOV 3:2 (2:1). Novák bíráskodása mellett több mint húszezer néző előtt, érdekes, szép mérkőzést játszott a két csapat. Az eredmény reális. A vasárnapi forduló után a tabella a következő: Ostrava Plzeň Košice Teplice Železničiari Sparta Bratislava Vítkovice Slavia ATK Žilina Gottwaldov Prešov OD Praha 5 5 2 5 2 5 1 5 2 5 1 5 1 ä 0 :8 8 6 7 11 6 6 5 10 3 11 3 13 3 Kerületi Szokol-konferencia Brafisiavában Vasárnap folyt le Bratislavában a Technikai Főiskola aulájában a bra­tislavai és bratislava-vidéki Járási Szo­kolbizottság konferenciája, amelyen az egyletek, szoko]körök és társulatok részéről több mint 500 kiküldött vett' részt. A konferenciát František Pizl a já­rás elnöke nyitotta meg, aki megem­lékezett az egyletek közgyűléseiről, melyeken az egyletek sok testnevelési és építési feladatot vállaltak maguk­ra. ami a' Szokol-mozgalom megerősö­dését bizonyítja. A Szokol állandóan előrehalad azon az úton, melyen az új embernek, a szocializmusípítőjének és a béke harcosának nevelése törté­nik. ( A Járási Szokol-bizottság működé­si jelentése megállapítja, hogy a fel­adatok teljesítésében hátramaradtak, így a bratislavai-városi szokolbizott­ság, melyhez 123. egylet és 63 szokol­ker tartozik, nagyon hátramaradt a ,,Šzokol a dolgozóké" akcióban, ha­bár márciusban működése javult. A legtöbb testnevelési és sportbizottság működése is gyenge volt. Kivételek ebben az asztalitenisz, a labdarúgó és kézilabda szakosztályok. Nagyon elégtelen az ifjúsággal, az egyletekkel, körökkel és szakosztályokkal való együttműködés. Elégtelen volt a TOZ­jelvényverseny propagálása, amit az is mutat, hogy csak 580 TOZ-jelvény­birtokos van. A Munkásifjúsági Sport­játékokra sem fordítottak kellő gon­dot. A Bratislava városi és járási szo­kolegyletek működése sem kielégítő. Nem megfelelő a tömegszervezetekkel való együttműködés is a III. össz­állami 'Szokol-konferenia határozatai­nak végrehajtása. Bohumil .Opravil testnevelési fel­ügyelő beszámolt a Járási Szokol­bizottság és a Központi Nemzeti Bí­zottság együttműködéséről. Ezután 50. új TOZ-jélvénybirtokosnak kiadták a jelvényeket és diplomákat A beszámolókat követő vitában az egyletek bejelentették új kötelezett­ségvállalásaikat. Ezek közül megem­lítjük a Sz. Energiát, amely a IX. Szokolkongresszusig a játszótér rend­behozásán brigádmunkával 120 órát fog dolgozni. Az NV Bratislava a ta­gokat és a lakosságot a háborús uszí : tók elleni harcra fogja megnyerni. A vercknyei Szokol bekapcsolja az ifjú­ságot a testnevelési és sportmozga­lomba. A CslSz kiküldöttje František Nemes bejelentette, hogy a Szövetség tagjai előkészülnek az Ifjúsági Sport­játékokra és 'május elsejére. Az új funkcionáriusok megválasz­tása után megválasztották a Kerületi Szokolkonferenciára menő kiküldötte­ket, kihirdették az 1951. munkatervet és felajánlásokat, utóbbiak közt a TOZ-játszótér építését és azt, hogy a TOZ irányszámát 10 százalékkal fel­emelik és hogy a járási tagok bekap­kapcsolódnak a város és a falu egy­máshoz közelebb hozatalába, az EFSz­eknek és a szocializmusnak kiépítésé­be Féltucat ggőllsl gyfiiött a Bástya Döntetlen a Vasas-Honvéd rangadó A magyar Nemzeti Bajnokság vasárnapi fordulóján több érdekes ered­mény született. A tabellán vezető Budapesti Bástya féltucat gólt lőtt a Sze­gedi Petőfi hálójába, míg a Budapssti Vasas—Budapesti Honvéd rangadó mérkőzés 1:1 arányban eldöntetlennül végződött. A mérkőzésekről a következőket jelentik: • Budapesti Vasas—Budapesti Honvéd 1:1, (1:1). Nagyiramú mérkőzést hozott a találkozó. A Vasas a mérkőzés elején és a második félidő közepén nagyobb fölényben volt, de csatárai gólképtelensége miatt nem értek el gólt. Budapesti Bástya—Szegedi Petőfi 6:2 (3:2). A tabellán vezető kék-fehé­rek kitűnő formában vannak. Főleg a csatársor remekelt ezen a mérkőzésen A nagygólarányú győzelem reális. A további eredmények: Budapesti Dózsa—Salgótarjáni Bányász 1:0 (1:0), Szegedi Honvéd—Szombathelyi Lokomotív 2:0 (2:0), Győri Vasas—Vörös Lobogó Sortex 1:1, (1:0), Csepeli Vasas—Dorogi Bányász 1:1 (1:0), Budapes­ti Kinizsi—Diósgyőri Vasas 1:0 (1:0). Nagygólarányú győzelmet aratott Losonc B. Bvstrica ellen A besztercebányai kerületi labdarúgó bajnokság harmadik fordulóján több meglepetés született. A legnagyobb meglepetést a losonciak szerezték, akik az eddig veretlen besztercebányai csa­patot nagy gólaránnyal győzték le. Az egyes mérkőzésekről a következőket jelentik: Kovo Fiľakovo— Žel. Podbrezovo 4:1 (3:1). A füleki csapat állandó támadás­ban volt — az eredmény reális. Góllö­vők Hrubos (2), Székely és Štefánik, illetve Rasma. Lučenec— Banská Bystrica 5:0 (3:0). A losonciak nagyon szépen játszottak, meglepetésszerű győzelmük teljesen megérdemelt. Góllövők: Satek és Tóth (2—2) és egy öngól. Válik jól bí­ráskodott. Harmanec— Lovinobaňa 2:1 (0:1). Góllövők: Mračka és Mistrik. Nyolc­száz néző Rosaj bíráskodott. Žel. Zvolen—Rím. Sobota 2:1 (1:1), A zólyomi csapatnak csak nagy harc után sikerült győznie. Góllövők: Sagát és Siegel, illetve Szapáry. Konrádovce—Opatová 1:7 (0:4). Az apátfalusi csapat ezen a Hiérkőzésen is bebizonyította, hogy . kitűnő formá­ban van. Főleg a csatársor játékát kell kiemelni-. A tabella állása: Opatová 3 3 0 0 17:1 6 Zvolen 3 3 0 0 6:2 6 Lučenec 3 2 0 1 12:4 4 R. Sobota 3 2 0 1 11:7 4 B. Bystrica 3 2 0 1 7:5 4 Fiľakovo 3 1 0 2 4:5 2 Podbrezová 3 1 0 2 5:9 2 Harmanec 3 1 0 2 3:6 2 Konrádovce 3 0 0 3 3:17 0 Lovinobaňa 3 0 0 3 0:12 0 Kerületi bajnokságok ŽILINA! KERÜLET A žilinaí kerüld negyedik fordulója már komplett volt. Négy találkozót — mint előrelátható volt - a honi csapa­tok nyerték meg, csak a púchovi ered­mény meglepetés. A mérkőzések jó sportot hoztak s különösen a játékve­zetők szerepeltek jól. Eredmények; SBZ Ružomberok—Partizán Mikulás 4:1 (2:0), Manet P. Bystrica—Krásno 8:2 (1:0), Puchov—Čadca 1:2 (1:1), Palúdzka—Martin 3:2 (2:1), Liet. Lúčka—Vrútky 2:0 (0:0). A tabella állása: Ružomberok Lúčka Pov. Bystrica Palúdzka 5—6 Krásno 3—6 Puchov Mikuláš Čadca Martin Vrútky 1 0 11:4 1 1 6:4 Z 1 1 1 1 0 0 0 o 0 o 0 1 1 1 1 1 0 2 0 3 3 2 9:4 6:5 6:6 7:7 4:7 6:11 7:10 0 lť? 0 KOSICE1 KERÜLET A košicei kerület negyedik fordulója szintén favoriteredményeket hozott. Eredmények: Krompachy—Rožňava 4:1 (2:0). Á honj csapat nagy fölényben volt. Gól­lövők: Henner, Šumiaci, Hudec és Len­gyel, illetve Sebesta. További eredmények: Dynamo Košice »B«—Lok. Sp. Nová Ves 3:0 (0:0). Tatrasvit—Tahanovce 1:2 (0:1), Kež­marok—Levoča 1:0 (0:0), Poprad— Trebišov 1:1 (1:1). A tabella állása: Ťahanovce Dynamo „B" Kežmarok Trebišov Krompachy Rožňava Lok. Sp. N. Ves Poprad Tatra svit Levoča •4310 10:3 7 3 3 0 0 11:1 6 3 2 1 0 7:0 5 3 1 2 0 3:1 4 4 2 0 2 12:5 4 4 1 0 3 5:13 2 3 0 12 1:6 1 3 0 1 2 2:9 1 10 0 1 1:2 0 2 0 0 2 1:4 0 PRESOVl KERÜLET A prešovi kerület vasárnapi forduló­ján a honi csapatok győztek. Eredmé­nyek? Vranov— Odeva Prešov 7:0 (4:0), Sobrance —Veiké Kapušany 2:0 (1:0)), Michalovce—Humenné 2:1 (1:1), St. Ľubovňa —Bardejov 3:0 (1:0), Snina— Stropkov 3:0 (2:0). -» A tabella állása: Michalovce 4 4 0 0 13:4 8 Vranov 4 2 2 0 10:2 6 Humenné 5 2 2 1 11:6 6 S t. Ľubovňa 5 2 1 2 7:7 5 Sobrance 3 2 0 1 6:4 4 V. Kapušany 5 1 2 2 6:7 4 Odeva Prešov 5 1 2 2 3:14 4 Snina 3 1 0 2 5:4 2 Stropkov 3 1 0 2 3:í> 2 Bardejov 5 0 1 4 3:10 1 I

Next

/
Oldalképek
Tartalom