Uj Szó, 1950. július (3. évfolyam, 150-173.szám)

1950-07-02 / 151. szám, vasárnap

Szombat, július 8 BRATISLAVA 5.20—5.30: Magyar hírszol­gálat. 6.00: Hírek. 6.05:. Kül­földi sajtószemle. 7.10: Napi műsor. 7.20: Reggeli zene. 9.45: Hazai sajószemle. 10.00: Szóra­koztató zenekari műsor. 11.00: Asszonyműsor. 11.30: Fúvósze­ne. 12.15: Pöstyéni dalok. — 12.30: Hirek. 12.45: KRO kon­cert. 14.00: Filmzene. 15.10: If­júsági műsor. 16.00: Ifjúsági együttesek. 16.40: Harmonika műsor. 17.00: Hirek. 17.20: Fú­vószene. 17.30: Pionírdalok. — 18.00—18.20: Magyar műsor. — 19.00: Hirek. 19.40: Szórakoz­tató zene. 20.00: Sportkabaré. 22.00: Hirek. 22.15: Sporthirlek. 22.20: Tánczene. KOSSUTH-RADIO 5.00: Versenyben az ország k o. 10: Indulók. Hangfelvétel. 5.20: Lapszemle. .5.30: Faluiádió. 6.00: Egy falu — egy nóta. A Rádió ajándék­műsora a termelésben élenjáró dolgozóknak 6.20: Zenés per­cek. Hangfelvétel. 6.30: Köny­nyü dalok. Hangfelvétel- 6.45: Hírek 7.0C- Operettkettősök. Hanglemezek. 1. Johann Strauss: Kettős a Cigánybáró c. operett­ből (Emmy Bettendorf és Her­bert Ernst Groh). . Kálmán Im­re: Kettős a Tatárjárás c. ope­rettből (Orosz Júlia és Fehér Pál. 3. Lehár: Kettős a Mosoly országa c. operettből (Richard Tauber és Vera Schwarz). 4. Sztoljnyikov: Dal a Szolgalegé­nyek c. operettből (Vtaszova és Gedroje). 7.15: Cigányzene. Hanglemezek. 1. Rózsavölgyi: I. magyar körtánc (Rádió ci­gányzenekara). 2. Recece, nem vagyok én kapitány — csárdá­sok (Kiss Lajos és cigányzene­kara). 3. Kossovits: Verbunkos (Magyari Imre és cigányzeneka­ra). 4. a) Kétszer nyílik az akácfa virága, b) Nincsen any­nyi tengercsi'lag az égen (Ma­gyari Imre és cigányzenekara). 5. a) Búza, búza, de szép búza, b) Csütörtökön este (Rádió ci­gányzenekara). 6. Farkas Fe­renc: Verbunkos (Gáspár Zsig­mond és cigányzenekara). Köz­ben: Naptár 7.55: Műsorismer­tetés. 8.00- Lapszemle. 8.10: Szól a harmonika. Hangleme­zek. 8.30: Műsorzárás. 11.30: Gyermekzene. Körbe-körbe ... 12.00: Déli harangszó. Hírek. 12.15: A Rádió cigányzenekara játszik. 13.00: Könnyű dalla­mok. Az Állami Operettszínház zenekara játszik, vezényel Nagypál Béla. I. Suppé: Szép Galathea — nyitány. 2. Offen­bach: Hoffmann meséi c. ope­rából Barcaiola. 3. Nedbal: Lengyelvér c. operettből rész­letek 13.30: Hangos Újság. 14.00: Hírek. Időjárás és vízál­lásjelentés. 15.15: Hírek szer­bül. 15.30: Szovjet könnyű dal­lamok. Hanglemezek. 1. Blan­ter: Amikor az almafa virágzik (Nyecsajev). 2. Dunajevszkij: Hazafeié (Ljadova és Pantele­jeva). 3. Novikov: A jégpályán (Vinogradov). 15.55: Műsoris­mertetés. 16.00: Az Úttörők műsora 16.40: Szovjet napok — szovjet emberek. 17.00: Hí­rek. 17.10: Szórakoztató zene a moszkvai rádió műsorából. Hangfelvétel. 17.50: Termelési híradó. 18.05. Falurádió. így dolgozunk a szövetkezetekben. 18.40: Hírek németül. 19.00: Hangos Újság. Sport. 19.30: Auber Bronzlovas — nyitány. Hanglemez 19.40: Hírek szer­bül. 20 00: Hírek. 26.15: Vidám zenés hétvége. Közreműködik Miklós Kata és Lantos Olivér — ének. Balassa Tamás — zon. gora, az Apor-Bágya ének­együttes és a Rádió tánczeneka­ra. Hangfelvétel 21.10: Tánc­zene Hanglemezek. 22.00: Hí­rek. —Versenyben az ország tenyeréért. — Sport. 22.30: Tánc éjfélig. Közreműködik a Rádió tánczenekara. Lakatos Vince cigányzenekara és Bor Kálmán zenekara. 24 00: Hirek. 0.10: Műsorzárás. PETÖFI-RADIÖ 5.30: M.H.K. negyedóra. 5.45: Hanglemezek. 6.05: Ter­melési lapszemle. 6.15: Közvetí­tés Varsóból A Lengyel Rádió szórakoztató műsora Magyar­ország dolgozóinak. 6.45: Jó reggelt, gyerekek! 7.00: Szov­jet mozgalmi dalok. Hangleme­zek. 7 35: Tánczene .Hangfelvé­tel. 1. Losonczi: Kis román rap­szódia (Rádió tánczenekara). 2. Horváth Jenő: Egy csokor ibo­lyát (Fóthy hármas), 3. Gordon: Mosolyogj, mosolyogj (Tabányi zenekar). 4. Bródy Tamás: Jó tündér (Fóthy hármas). 5. Szer. dahelyi: Hómezőkön át (Tabá­nyi Mihály zenekara). 6. Zerko­vitz: Egyveleg (Martiny­Schlotthauer-Berki hármas). 8.00: Operarészletek. Hangleme­zek. 1. Rossini: Bruschino úr — nyitány (vez Ugo Tansini). 2. Meyerbeer: Aria a Hugenották c. operából (Clara Clairbort). 3. Verdi: Aria az Aida c. operából (Caruso). 4. Galdmark: Részlet a Sába királynője c. operából. 10.10: A Molnár-Szilvássy vo­nósnégyes játszik. 11.00: Jahn Antal harmonikazenekara ját­szik. 11.30: Műsorzárás. 15.00: Tarka muzsika. A Budapest Ze­nekar játszik. Vezényel Pogány László. Közreműködik Kostyál János (oboa) és Frank Lajos (gordonka)( Hangfelvétel. 16.00: Az amerikai jazz az imperializ­mus szolgálatában. Tamássy Zdenka előadása. Ismétlés. 16.40 Szív küldi szívnek szívesen. 17.30: Arató nóták. A rádió ci­gányzenekara játszik. Hosso Ir­ma és Béres Ferenc énekel. 18.05: Tabányi Mihály együtte­se játszik. 18.30: Hírek szerbül. 18.40: A szovjet operett. Köz­reműködik Gyurkovics Mária, Szabó Miklós és a Magyar Operettzenekar, vezényel Bródy Tamás. Harfgfelvétel. 21.45: Hí. rek szlovénül 22.00: Hernádi Lajos zongorázik. Hangfelvétel. 22.20: Szív küldi szívnek szíve­sen. 23.00: Hírek szerbül. 23.45: Hírek szlovénül. 24.00: Műsor­zárás. Vasárnap, július 9 BRATISLAVA 6.00: Szórakoztató műsor. — 6.55: Napi műsor. 7.45: Hirek. 8.00: Hadseregközlemények. — 8.45: Pravoszláv mise. 10.10: Népi zene. 11.00: Hazafias mo­tívumok a zenében. 12.00: Ha­rangszó. 13.00: A hét esemé­nyei. 13.20: Táncritmusok. — 14.00—14.30: Magyar mezőgaz­dasági félóra. 14.45: Képek a szovjet falu életéből. 15.00:— 19.00: Vasárnap délutáni mű­sor. Közben 1800—18.20: Ma­gyar műsor. 19.00: Hirek. — 19.40: KRO koncert. 21.00: Ze­nei műsor. 22.00: Hirek. 22.15: Sporthírek. 22.20: JÉnekegyüt­tes. KOSSUTH-RADIÖ 7.00: Zenés ébresztő. Hang­lemezek. 8.00: Hírek. Lap­szemle. Műsorismertetés. 8.30: 3zív küldi szívnek szívesen. 9.00: Fejtörő séta Zenopotá­miában. Tabi Ervin és Gyön­gyi László vidám csevegése 3ok hanglemezzel. 10.00: Kó­zzé Gyula cigányzenekara ját­szik. 10.45: Külügyi negyed­óra. 11.00: A várós peremén. Folytatásos regény József Jo­lán könyvnapi könyvéből. 11.25: Zenés vasárnap délelőtt. Közreműködik a MÁV zene­kar, vezényel Varga Pál, 1. Mozart: Figaro házassága — nyitány. 2. Mozart: Constanza áriája a Szöktetés a szerály­ból c. operából. 3. Borodin: Aria az Igor herceg c. operá­ból. 4. Beethoven: F-dur ro­mánc. 5. Hacsaturján: Fiatal lányok tánca. 6. Strauss: Mű­vészélet — keringő.. 7. Csaj­kovszkij : Ária az Anyegin c. operából. 8. Csajkovszkij: Ganzonetta. 9. Csajkovszkij: Melódia. 10. Lehár: Kettős a Mosoly országa c. operettből. 12. Strauss: A királynő csip­kekendője — nyitány. 12.00: Déli harangszó. Hírek. 13.00: Zenés posta. A rádió zenei osz­tálya válaszol a hallgatók le­veleire. 13.30: Hangos újság. 14.00: Hírek. 14.15: Tarka muzsika. A Budapest Zenekar látszik. Közreműködik Hajdú Péter — harmonika, Gáspár Zsigmond — hegedű, Iván Margit és Pászti Tibor — ének, 15.50: Hírek szerbül. 15.30: Magyar népdalok. Hangfelvé­tel. 16.30: Ligeti György: Ré­gi magyar társas táncok. 16.40 Kukta. Nagy István elbeszélé­se. 17.00: Hírek. 17.10: Szov­|et népek dalai. Hangfelvétel. 17.40: Kincses Kalendárium. A Falurádió vidám, zenés órá­ja. Szerkeszti K. Nagy Mag­da. Rendező Lányi Andor. 18.40: Hírek németül. 19.00: Tánczene. Hangfelvétel. 1. Hajdú Júlia: Van annak. 2. Dunajevszkij: Vadvirágos tar­ka rét. 3. Szerdahelyi: Tava­szi álmok idején. 4. Tuljikov: Csordogáló kis patakocska. 5. Marquita keringő. 6. Szolov­jov—Szedoj: Könnyű kis dal­lam. 7. Petersburgszkij: Ha visszajössz. 8. Tabányi: Csil­laghullás. Losonczy feldolgo­zása: Gde ti ljub — szlovák tango. 10. Kőszegi Pál: Vad­rózsa, 11. Víg György: Este — tango. 12. Bródy Tamás: Kék az ég. 19.40: Hírek szerbül. 20.00; Hírek. 20:15—22.00-ig: Vidám vasárnap este. A Rádió tánczenekara játszik, Kazal László és a Harsányi együttes énekel. A Rádió tánczeneka­rának műsora: 1. Bródy: Jó tündér. 2. Fuchs: Katicabo­gár. 3. Losonczy: Román rapszódia. 4. Buttola: Ez a szó. 5. Pethő: Miért vagy szép. Dunajevszkij: Vadvirágos tar­ka rét. 7. Blanter: Várj rám. 21.30: Totóhírek. 22.00: Hi­rek. — Versenyben az ország kenyeréért. — Sport. 22.30: A Moszkvai Rádió zenekara ját­szik. Hangfelvétel. 24.00: Hí­rek. 0.10: Műsorzárás. PETÖFI-RÁDIÓ 8.00: Magyar nóták. Hang­emezek. 8.30: Falurádió. 9.00: Balettzene. Hanglemezek. í.30: Református istentiszte­let közvetítése. 10.15: Női szemmel... A Rádió asszony­rovata. 10.15: Zenekari muzsi­ka. Hanglemezek. 11.15: Mis­ka bácsi lemezesládája. 11.30: Bányászmüsor. 12.00: Térze­ne. A Honvéd Központi Zene­kar játszik, vezényel Pongrácz Géza. 13.00: Színes muzsika. Hanglemezek. 14.00: A Rádió tánczenekara játszik. Hang­felvétel. 1. Muszorgszkij: Go­pak. 2. Martiny: Bolero. 3. Majláth; Jó vizű kút. 4. Les­csenko: Csupcsik. 5. Horváth: Csürdöngölő. 6. Bágya: A bol­dogságot. 7. Hacsaturján: Lezginka. 14.30: Igaza van — nincs igaza. Az irodalmi szerkesztőség üzeni. 14.50: A prágai Pro Arte antiqua mű­sorából. Hanglemezek. 15.00: SCérdezz — felelek! Tudomá­nyos fejtörő negyedóra. 15.20: Báthy Anna énekel, zongorán kíséri Hajdú István. 1. Schu­mann: a) A napsugárhoz, b) Népdal, c) Megtisztítom lelke­met, d) A rózsa, a liliom, 2. Brahms: a) Oh csak ismer­ném az utat, b) Üt a kedves­hez, c) Bölcsődal. 3. Csajkov­szkij: a) Vallomás, b) Bálban, i. Rubinstein: a) Mint a pa­csirta éneke, b) Éj, c) Drága kincsem. 15.45: Vasárnapi kró­nika. 16.00: A Rádió Gyer­mekszínházának műsora. A kötélverő Hasszán története. Mesejáték az Ezeregy éjszaka meséiből. Irta Szényi Béla. 16.40: Szív küldi szívnek szí­vesen. 17.00: A lélek mérnö­kei. A Magyar Rádió irodalmi folyóirata. „A pártos éneke". Költészetünk fejlődése. Össze­illitotta Pándi Pál. 17.40: Tánczene. Hanglemezek. 18.30: Hírek szerbül. 18.40: A Milá­nói Scala zenekara játszik, vezényel Toscanlni. Hangfel­vétel. 1. Cherubini: Anacreon — nyitány. 2. Beethoven: VI. szimfónia. 19.30: Ma utoljára, üalász Péter rádiójátéka, Fé­ayes Szabolcs zenéjével, Rom­íányi József verseivel. Vezé­nyel Lehel György. Rendező R&cz György. (Ismétlés.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom