Uj Szó, 1949. november (2. évfolyam, 172-196.szám)

1949-11-15 / 183. szám, kedd

ÖJ sz© 1949 november 15 A VASARNAP SPORTJA VIDÉKI EREDMENYEK BRATISLAVAI KERÜLET: Myjava—Merina Trenčín 4:0 (2:0). V'alo játékvezetése mellett játszották a mérkőzést. A gólokat Zvoucek (2), Pavlák és Rehák lőtték. A tabelľa állása: VSJ Bratislava 26 21 2 3 91:24 44 SNB Bratislava 26 17 4 5 78:40 38 Merina Trenčín 26 13 6 8 59:35 31 Myjava 26 14 2 10 56:49 30 Piešťany 26 13 2 11 56:47 28 Kablo 26 11 6 9 44:40 28 Poštári 26 11 4 11 45:50 23 Senica 26 10 5 11 47:67 25 Galanta 26 8 5 13 38:51 21 Holid 26 7 6 13 39:48 20 N. Mesto n/V. 26 7 6 13 48:66 20 Senec 26 8 4 14 38:66 20 Rača 26 7 3 16 42:59 17 Sv. Jur 26 6 4 16 40:79 16 NITRAI KERÜLET: CsSZ N. Zámky—Štúrovo 4:0 (1:0), Zl. Moravce—Komjatice 6:0 (5:0), Škoda Komárno—Odeva Hlohovec 3:0 (1:0), Šurany—Palarikovo 2:1 (0:0), Želiezovce —Šaľa 1:4 (0:2), Bo­šany—Prievidza 0:2 (0 :1), Levice— Partizán N. Zámky 3:1 (2:0). A tabe'la állása: CsSZ N. Zámky 25 19 3 3 85:19 41 Palárikovo 26 15 3 8 75:35 33 Hlohovec 26 11 9 6 53:40 31 Part. N. Zámky 26 13 4 9 56:35 30 Šaľa 26 13 4 9 64:51 30 Prievidza 26 12 6 8 52:41 30 Šurany 26 12 6 8 48:40 30 Bošany 26 12 5 9 63:66 29 Zl. Moravce 25 10 3 12 68:61 23 Komárno 26 10 1 15 60:67 21 Levice 26 7 4 15 45:61 18 Komjatice 26 7 4 15 45:74 18 Štúrovo 26 6 2 18 36:82 14 Želiezovce 26 6 2 18 30:89 14 ŽILINAI KERÜLET: Dol. Kubín—Čadca 0:3 (0:0). öt­száz néző előtt Ruman vezette a mér­kőzést. A vendégek győzelme megér­demelt. PREŠOVI KERÜLET: Michalovce— Odeva Prešov 4:0 (2:0), Zel. Prešov— St. Ľubovňa 2:4 (0:2), Zel. Humenné—Snina 3:2 (0:2), Jed­nota Humenné— DK Vranov 4:2 (0:1), Bardejov-V. Kapušany 3:2 (2:0), V. Šariš—VSJ Prešov 0:3 kont. KOŠICEI KERÜLET: Tatry Poprad—Kr. Chlmec 3:2 (1:2), VDP Kežmarok—Textilka Kežmarok 5:0 (2:0) Ťahanovce—Moldava 3:0 (1:0), Sp. N. Ves—Krompachy 3:1 (2:0), Levoča —VSJ Košice 1:1 (0:1), Jasov-Tatra Svit II. 12:1 (G:lt, Rož­ňava —Dynamo Košice C 2:5 (1:3). BANSKABYSTRICAI KERÜLET: SPOJENÉ ZÁVODY LUČENEC— ZZTK ZVOLEN 2:1 (1:0). Lučenec. — A banskábystricai ke­rület utolsó mérkőzése váratlan meg­lepetést hozott. A favorit Zvolen ve­reséget szenvedett Lučenecen s ezzel a vereséggel nem tudta megelőzni Fil'akovot, mely így végeredményben a második lett. Ezzel eldőlt a hetek óta vajúdó kérdés is Opatová után tehát Fiľakovo csapata kerílt a má­sodik he yre. Viszont Lučenec ezzel a győzelmével a hatodik helyre ugrott tel. Maga a mérkőzés nem mozgott magas nívón. A sáros talajon keméný s bizony nem egyszer durva küzdelem folyt. A mutatott játék alapján a dön­tetlen eredmény lett volna reálisabb. Mindkét csapatnál a védelmek tün­tették ki magukat. A csatárok egyik részen sem nyújtottak sokat. Az első félidőben Kacsányi II szerezte meg a lučenecieknek a vezetést. Szünet után a 10. percben Zitniak fejes góljával egyenlít Zvo'en. Majd eldurvul a meccs s Hrvinyákot a bíró kénytelen kiállítani. A tíz emberrel játszó Zvo­len visszaesik s Kacsányi II góljával megszületik a lučeneci győzelem. A győztes csapatból Kacsányi ' II. Meli­chercsik és Bobik, míg a zvolenieknél Laszik. Zitniak és Hrvinyák tünt ki. Bíró: Moizis. Az utalsó mérkőzés után a tabella á'lása: Opatová 26 23 3 0 130:17 49 Fiľakovo 26 18 3 5 83:30 39 Zvolen 26 18 2 6 106:35 38 Rím. Sobota 26 18 2 6 95:34 38 Lučenec 26 11 4 1151:61 26 Harmanec 26 12 4 10 45:46 28 Kremnica 26 10 5 11 41:53 25 Podbrezová 26 9 3 14 43:62 21 Poltár 26 8 5 13 37:79 21 Hnúšťa 26 8 4 14 33:63 20 Sv. Ondrej 26 8 3 15 39:76 19 Šahy 26 6 2 17 32:63 16 Ban. Štiavnica 26 6 2 18 39:85 14 Radzovce 26 5 0 21 , 25:95 10 Oknéikiili tizenegyessel győztek a fran ciák Franciaország—Csehszlovákia 1:0 (1:0) Marke megsériiít — Pavlis, Menclik és Vitán voltak a legjobbak Ewans (ango) gyengén bíráskodott Vasárnap a Colombesi stá­dionban több mint ötvenezer né­ző előtt játszották le a nagy ér­deklődéssel várt nemzetközi mér­kőzést. A győzelmet kétes 11-cs­ből szerezték meg a franciák. A második félidőben állandó táma­dásban volt a csehszlovák csa­pat, de a csatárok a döntő pilla­natokban hibáztak. Az elért ered­mény így is erkölcsi sikernek számít. Pont fél három órakor Ewans játékvezető sípjelére a következő felállításban álltak ki a csapa­tok: Franciaország: Ibrir — Hugnet, Marche — Cuissarri, Hon, Lucia­no — Baillct, Carré, Baratte, Strappe, Lechentre. Csehszlovákia: Pavlis — Veng­lár Hubáš — Benedikovič, Mar­ko, Menclik — Kokštein, Pažický, Ing. Tegelhof, Preiss, Šimanský. A franciák támadásaival indult a játék. Mindjárt az első percek­ben Pavlisnak kétszer kellett köz" belépnie, hogy megmentse csapa­tát a góltól. A csehszlovák csa­pat első veszélyes támadását a 8. percben a franciák sarokra szerelték. A mérkőzés a 9. percben dőlt el, am'kor Ewans játékvezető ok" nélküli 1 l-est ítélt a csehszlovák csapat ellen. Menclik a büntető­vonalon Baratt e szerelése köz­ben leesett. Ewan s 1 l-est ítélt. Szerinte, Menclik kézzel érttet­te a labdát. A 11-est Baratte ér­tékesítette. Az igazságtalan gól után a csehszlovák válogatott ellentá­madásba ment át, de a csatársor lassúsága és gólképtelensége mi­att eredményt nem tudtak elérni. A francia támadásokat helyen­kint keményen szerelték a cseh­szlovák védők. A 27. pcrcbcn nagy helyzete volt a csehszlovák csapatnak. Ing. Tegelhof a jó helyzetben lévő š 'manský elé tólta a lab­dát, de Ibrir francia kapus pempásan mentett. A 33. p-ben kavarodás közben Marko és Baratte összefejeltek. Mindkét játékos eszméletlenül a földre esett. A francia játékos né­hány perc m.ulva jobban lett, to­vább is játszott, de Markot ki kellett vinni a pályáról. Helyére Vičan állt be. Az első félidő utolsó percében mojdnem gólt értek el a fran­ciák, amikor Benedikovič rosz" szul küldte „haza" Pavlisnak a labdát. A csehszlovák kapus azonban szerencsésen mentett. A második félidő ismét a ho­niak átmadásaival indult. A 4. percben Baratte szép fejesgólt ért el, de a játékvezető sípja már előbb lest jelzett. A második negyedórától, a mérkőzés végéig a csehszlovák csapat volt támadásban. Állan­dóan a honiak kapuja előtt vol­tak a csatárok, de a kitűnően védekező francia védelem min­den' vesiélyt tisztázott. A mérkőzés átlagos, helyen­kint túlkemény küzdelmet ho­zott. Az első félidőben a francia csapat volt a jobb, a másodikban a vendégek diktálták az iramot. Döntetlen eredmény lett volna az igazságos. A csehszlovák csapat kitű­nően játszotta a "WM-rendszert. Az együttes legjobbjai Menclik, Vičan és Pavlis voltak. A csatársorban a legveszélye­sebb Pažický volt. Šimanskýnak is voltak jó percei. A leggyen­gébb csatár Preis volt. A francia védelem Ibrir ka­pussal az élen kifogástalanul ját­szott. A fedezetsorban Marche, míg a csatársorban Baratte és Bailott voltak a legjobbak. Ewans (angol) hibásan vezette a nehéz mérkőzést. A SONP Kladno legy&tte a CSO KoSícét Nehezen győzött Zilinán a Sparta A francia—csehszlovák váloga­tott találkozó ellenére vasárnap két mérkőzéssel folytatták a csehszlovák labdarúgóba j noksá­got. A košicei ČSD Dynamo Kladnón, az utolsó helyen álló SONP Kladno csapatával mérkő­zött, melytől vereséget szenve­dett. A Sparta Menclik és Kok­štein nélkül állt ki Žilinán. A mérkőzést két perccel a vége előtt nyerte meg a prágai csapat. A mérkőzésekről a következő­ket jelentették: SLOVENA ŽILINA—SPARTA 3:4 (2:1). Közel ötezer néző előtt, Žili­nán játszották a mérkőzést, mely változatos iramú, kitűnő játékot hozott. Az első félidőben a žili­nai csatároknak volt több hely­zetük, de azt kihasználhatatlanul hagyták. A Sparta győzelmét két perccel a mérkőzés vége előtt szerezte meg. A prágai csapatban Roček ka­pus, Senecký, Ludl és Ŕiha, míg a žilinaiaknál Šterbák, Ciha és Bielek voltak jók. Privrela gyen­géin bíráskodott. SONP Kladno —Dynamo Košice 4:2 (3:0). A tabella utolsó helyén álló kladnói csapat meglepetéssel szol­gált. Legyőzte a CSD Dynamo együttesét. Győzelme megérde­melt. Főleg az első félidőben játszottak jól. A csapat legjobb­jai Rašplička, Foais és Pí'ibyl vol­tak. A košicei csapatban Labodič, Polgár és Dobay voltak jók. A mérkőzést Nezbeda hibásan ve­zette. A két mérkőzés után a tabella állása a következő: 1. NV Brat. 23 16 4 3 86:30 36 2. Sparta 24 15 4 5 84:39 34 3. Bohemians 23 12 5 6 65:43 29 4. Teplice 23 11 5 7 57:41 27 5. Slavia 23 12 2 9 60:51 26 6. Žilina 24 10 6 8 44:46 26 7. ATK 22 10 4 8 65:52 24 8. Košice 24 8 8 8 42:37 24 9. Plzeň 23 8 6 » 46:51 22 10. Trnava 22 1 5 1(1 39:44 19 11. Ostra\ a 23 7 4 12 31:49 18 12. Zbrojovka 23 6 5 12 43:75 17 13. Manet 23 6 3 14 33:71 15 14. Kladno 24 3 1 20 35:100 7 A német sporthatóság elnökhelyettese Moszkvában A Szovjet Ifjúság Antifasiszta Bi­zottságának meghívására Moszkvá­ban tartózkodik Gerhardt Sprafke, a Német Demokratikus Köztársaság sportbizottságának helyettes elnöke és szervezési osztályvezetője. A Szov­jetszkij Szport-ban Sprafke nyilat­kozott arról, hogj® milyen úton ha­lad a német demokratikus sportmoz­galom fejlesztése. Sprafke többek között a követke­zőket mondotta: — Tudjuk jól, hogy milyen figyel­met fordít a szovjet kormány a szovjet nép testnevelésére és sport­jára. Örülünk, hogy példaképeink, a szovjet sportolók a legtevékenyeb­ben vesznek részt országuk társa­dalmi és politikai életében. .Célunkul tűzzük ki, hogy demokratikus köz­társaságunk sportját a legszélesebb, legdemokratikusabb alapokra fektet­jük. A német ifjúságot a proletár­összetartozás, a Szovjetúnió és a népi demokráciák iránt érzett szere­tet szellemében neveljük. Azt akar­juk, hogy a német ifjúság ne legyen engedelmes eszköz a háborús gyujto­gatók kezében s hogy szilárdan áll­jon a béke védelmében a világ ha­ladó ifjúságának soraiban. Ezen a téren már vannak eredményeink. A német ifjúság, a német sportolók nevében igérem, hogy fáradhatatla­nul fogunk küzdeni a háborús gyuj­togatók ellen a népek barátságáért. Példaképpen áll előttünk a hös lenini Komszomol ifjúsága. , Kispest nyerte a rangadót A magyar N6 vasárnapi fordulóján a következő eredmények voltak: A magyar N B vasárnapi fordulóján a következő eredmények voltak: Ferencváros—Olajmunkás 4:1 (3:0). A zöld-fehérek nem vették komolyan a mérkőzést. A sáros, erősen felázott talajon lefolyt mérkőzés gó'jai a kö­vetkező sorrendben estek. Deák 1:0, Kocsis 2:0, Deák 3:0. Szabó (öngól) 3:1, Kocsis 4:1 A Ferencváros válo­gatott játékosai nagyon gyenge tel­jesítményt mutattak. SzAC—Győri ETO 1:1 (1:1). Gyen­ge mérkőzés, reális eredmény. A má­sodik félidőben szebb voit a játék, de a csatárok gólképtelensége miatt az eredmény nem változott. MTK—Debreceni Lokomotív 7:1 (3:0). Az MTK kilünő játékkal megérde­melten győzött. A gólokat Hidegkúti (3), Sándor (2), Forgács és Bocsánsz­ky (1 l-esből), illetve Vida lőtté':. K'spest—Üjp st 4:1 (2:0). A rang­adó hatalmas Küzdelmet hozott." A bajnokságban vezető Kispest győzel­me megérdemelt. MATEOSz—Vasas 0:0. Gyenge ira­mot hozott a mérkőzés. A Vasas csa­társora ross7 napot fogott ki. Dorogi Tárna—Soroksár 1:0 (0:0). Szombathelyi Lokomotív—Salgótar­ján 5:1 (3:1). A vasárnapi forduló után továbbra is a Kispest vezet 18 ponttal az MTK és a Ferencváros előtt. KÜLFÖLDI SZEMLE • ÖSSZEÁLLÍTOTTÁK A SZOV­JET TLLI SPORTOK VERSENl ­NAPTÁRÁT. A korcsolyázók az idén a versenyeket egyesületi baj­noksággal kezdik, majd január elején Gorkijban kerül sorra " nyolc város (Moszkva, Leningrád, Gorkij, Szverdlovszk, Archan­geljszk, Omszk, Cseljabin és Ki­rov) versenye. A bajnokságot ja­nuár végén Moszkvában bonyo­lítják le. A korcsolyázó idény a hagyományos Kirov-díja s verseny­nyel március végén ér majd véget. • „VIHARJELEK AZ OLASZ LABDARÚGÁSBAN." Az olasz sportlapok olvasása közben való­ban szembetűnnek olyan jelensé­gek, amelyek arra mutatnak, hogy helyes az egi/ik lap megállapítá­sa: „Viharjelek az olasz labdarú­gásban". Az olasz éljáiékosok is­mét sztrájkkal fenyegetőznek, mert a szövetség fel akarja emelni a csapatok idegen játékosainak szá­mát. Ugy tervezik, hogy az eddigi három külföldi játékos helyett ezentúl négyet szerepe.tethet egy­egy csapat. Az olasz labdarúgók úgy érzik, hogy ez létalapjukban támadja meg őket s ezért heve­sen tiltakoznak a szövetség terve ellen. A legújabb hírek szerint a szövetség egyelőre elnapolta a ja­vaslat tárgyalását... November 30-án Londonban lesz az angol-olasz mérkőzés s erre az olaszok a következő keretet jelöl­ték ki: kapus: Moro (Torino), Sen­timent IV. (Lazio); hátvéd: Becat­tini (Genoa), Giovannini flnter); fedezet: Parola > piccinini (mindket­tő Juventvs), Nüy (Torino), Fat­ÁOri (Inter); csatár: Lorenzi (ln­ter), Puccinelli Basetto <fmindket­tő Lazio), Carapellese (Torino), Boniperti, Martino (mindkettő Ju­ventus), Amadéi flnter). — A ta­vasszal Budapesten szerepelt csa­patból Moro, Giovannini, Becatti­ni, Fattori, Lorenzi, Amadéi és Carapellese szerepel a keretben. • SVÁJC: Basel—Grenchen 1:1, Biel—Chiasso 2:3, Chaux-de-Fonas —Lausanne 1:1, Locarno—Bern 1:0, Lugano—Zürich 2:3, St. Gál­len—Servette 3:3, Young Fellows —Belünzona 3:1. Meglepetés Belgrádban. lugosztóvia-Ausztria 2:5 (1:3) Belgrádban, közel ötvenezer néző előtt játszották a nemzetközi mérkő­zést, amit meglepetésszerű nagy gól­aránnyal nyertek tneg az osztrákok. A mérkőzés különösen a másodk tél­időben hozott jo sportot. Svédország - Írország 3:1 (2:0) Dublinban, hatalmas érdeklődés mel­lett játszották a svéd — ir nemzetközi találkozót. A svédek győzelme meg­érdemelt. A svéd válogatott Dub'inból Buda­pestre utazik, ahol vasárnap a tnagyar válogatottal mérkőzik. A „D" bajnokság állása A „D" bajnokságban vasárnap a következő mérkőzéseket jálszották: VrúUy— Sparta Prešov 2:4 (1:3), Dynamitka —Dynamo Košice B 4:2 (2:0), Partizánske—Pezinok 7:0 (5:0), Handlová—Nitra 2:0 (1.0), Lipt. Sv. Mikuláš—Odeva Trenčín 2:0 (';()>, Svit—Banská Bystrica 1:0 (1:0)* Ma­lacky—Topoľčany 3:0 (2:0). A tabella áľása a következő: 1. Sp. Prešov 25 20 1 4 98:33 41 2. dynamitka 25 14 2 9 70:44 30 3. Malacky 25 12 5 8 68:50 27 4. Topoľčany 25 12 4 9 55:56 28 5. Košice B 25 11 5 9 52:42 27 6. Partizánske 25 12 2 11 71:58 26 7. B. Bystrica 24 10 6 8 31:37 26 8. Trenčín 25 9 6 10 41:45 24 9. Mikuláš 25 10 4 11 56:79 24 10. Nitra 25 9 5 11 39:44 23 11. Vrútky 25 8 3 14 53:55 19 12. Handlová 25 8 3 14 48:75 19 13. Pezinok 25 7 3 15 39:87 17 14. Svit 24 7 1 16 46:60 15 OJ SZO a csehszlovákiai magyar dolgozók napilapja Szerkesztőség és kiadóhivatal- Bratislava Jesenského 8 II em Telefon 262-77 Fő- és fele lósszerkesztő Lőrinc? Gvula Feladó és irányító postahivatal: Bratislava II. Nyomja és kiadja a Pravda grafika) és kiadó vállalatok Kéziratokat nem adunk vissza Előfizetés 1 évre 540 —, V4 évre 27C , ti évr e 135.— 1 hónapra 45 — Kčs.

Next

/
Oldalképek
Tartalom