Uj Szó, 1949. július (2. évfolyam, 69-93.szám)

1949-07-14 / 78. szám, csütörtök

8 UJSZ0 1949 Július ? flispsztiss 14-én rajtol a cseiiszlováli iainSarígóbajnohság őszi évaia A csehszlovák labdarúgóbajnokság őszi évadját augusztus 14-én kezdik. A fordulókat a következő napokon folytatják: Augusztus 21 és 28, szeptember 11 és 18, október 2, 9, 16 és 23, no­vember 6, 20 és 27 és december 4. Pótnapok december 11 és 18. A hétfői szövetségi ülésen jóváhagyták a csehszlovák ladbarúgóvá­logatott őszi nemzetközi mérkőzéseinek időponjait, mely a következő: Szeptember 4-én Prágában: Csehszlovákia—Bulgária. Szófiában a „B" csapatok mérkőznek. Szeptember 25-én Becsben: Ausztria—Cseh­szlovákia találkozó lesz. A „B" csapatok találkozóját Prágában rende­zik. Október 30-án a lengyel válogatott lesz a csehsz'ovák csapat ellen­fele. A mérkőzést Brnoban játsszák. A „B" garnitúrák lengyel földen találkoznak. Az utolsó idei nemzetközi mérkőzés színhelye Párizs lesz. A találkozó időpontja november 13. f Szavanként Kcs 4.—, a vastagon szedett szavak ára Kcs fi —. Egyszeri 4 i köz-és .legalacsonyabb díja Kcs 30.— Állást keresőknek 50%-os kedvez- j ; ményt nyujtunk. Címek és ajánlatok kiadása a kiadóhivatalban Kcs 2.—, j l postán bekiildve Kcs 10— A hirdetési díjak előre fizetendők és bélyeg- j \ ben is beküldhetők A szövegben közölt hirdetésekért 50%-os felárt szá- j | mitunk. I s szerepelnek Helsinkiben atléták Finnország - Csehszlovákia S4:52 Helsinkiben, az olimpiai stadion­ben kedden kezükéit el a cseuszio­vák-finn atlétikai viadalt. Az exső napon sikeresen szerepeitek a cseh­szlovák atléták; a finn válogatottak csak hét ponttal maradtak alul. A 10.000 méteres távon Zápotek cseh­szlovák olimpiai bajnok legyőzte Heinet. A csehszlovák atléták négy cso­portban vidéki versenykörútra indul­nak. Az eredmények: 1C0 m: Horéic 10.9 mp., 2. Hut­tunen (F) 11.3 mp, 3. Kroupa 11.3 mp., 4. Piirtom (F) 11.4 mp. 1500 m: 1. Cenova 3:50.4 p, 2. Johansson (F) 3.51.8 p, 3. Luoto (F) 3.57.0 p, 4. Svajger 3.57.0 p. 10.000 m: 1. Zátopek 29.58.4 p, 2. Heino (F) 30.12.2 p, 3. Kononen (F) 30.46.4 p, 4. Sourek 33.51.6 p. 713 702 m, (F) 110 m gát: 1. TcSnár 15.1 mp, 2. Krul lü.l mp, 3. Suvivou (F) 15.1 mp, 4. Virtanen (F) 15.4 mp. Távolugrás: 1. Valtonen (F) cm, 2. Simola 705 cm, 3. Fikejz cm, 4. Mrázek 6S9 cm. Súly: 1. Koupilla (F) 15.62 2. Kalina 15.46 m, 3. Lehtillá 15.11 m, 4. Jirout 14.31 m. Magas: 1. Henell (F) 1S5 cm, 2. Halne (F) 185 cm, 3. Matys 180 cm, Sejnoha 180 cm. Kalapácsvetés: 1. S. Heino (F) 50.86 m, 2. Dadák 50.12 m, 3. Mu­zunen 46.09 m, 4. Kormuth 45.03 m. 400 m: 1. Horecky 49.9 mp, 2. Holmberg (F) 50.0 mp, 3. Lindberg (F) 50.2 mp, 4. Rek 50.2 mp. 4yi00 m: 1. CSR (Simek, Krou­pa, Horíic, Laznicka) 43 nro, 2. Finn (Huttunen, Kiuteri, Kiisti, Ya­lava) 43.1 mp. Bárom ponttal vezet a szovfet iialüil: Ságban a moszkvai Dinamó Moszkva. — Pénteken három bajnoki mérkőzés került sorra: Moszkva: M. Dinamó—M. Lokomo­tív 4:1 (2:0). A moszkvai Dinamó lényegesen többet támadott és szinte állandóan fölényben volt. Most mutatkozott be Szokolov, az új fedezet. A Lokomotív Obolov nélkül játszott s ee nagyon meg látszott a csapat játékán. A gólok közül Konov hármat rúgott, egyet 1 l-esből. A negyediket Karcer sze­rezte. A Lokomotívból Lahonin volt eredményes. Leningrád: L. Di­namó—CDKA 1:3 (0.2). V. Mor­gunov. A leningrádi csapatnak túl sok volt az, hogy öt napon belül kellett a moszkvai Dinamóval és a CDKA-val is játszania. Ezért szen­vedte el hazai első vereségét, no meg azért is, mert a CDKA-ban hosszú idő után újra játezett Bob­rov, a Szovjetúnió legjobb balösz szekötője. Az I. félidő 31. és 36. percében Bobrcv volt a gólszerző, a II. félidő 6. percében Bobrov nagy lövése után Lem'sev kapus öngólt vétett. A Dinamó 11-erből rúgta a gólját. Harkov: H. Loko­motív—Krilja Szovjetov 0:0. Hogyan tanítják úszni a SzovfetÚEÍófaan a dolgozókat ? Moszkva egyik széles utcájában, a „Sztálin" autógyár mellett hatalmas ház nyújtózik a magasba. Az emeleteken pihenőtermek és fürdőszobák sorakoznak egymás mellett, a tetőn pedig fedett­uszoda várja a dolgozókat. Reggel tői késő estig pezseg itt az élet. Az öt nagy medence talán egy percig sem áll üresen. Reggel, még mi­előtt megszólal a gyárkürt, a medence vize már csobog az úszók ke­mény ka'csapásai alatt. A dolgozók a munka előtt leússzák a szo kott távokat. Minden nap újabb és újabb úszótehetségek tűnnek fel, ezeket kiváló edzők veszik kezelésbe. De az úszástanulás — bármennyire furcsán is hangzik — egy közönséges szobában kezdődik meg. Nézzünk be egy ilyen terembe: Négy fürdőnadrágos fiatalember előrehajolva olyan mozgást végez, mintha úszna. Persze csak kézzel. Előttük G. Csernov edző diktálja az ütemet: „Egy-kettő, egy-kettő!" A karok pedig lendülnek előre. Aki rosszul csinálja, ahhoz odamegy az edző és külön meg­mutatja, hogyan kell helyesen csinálni a mozdulatot. Két-három hónap alatt — mondja aZ edző — már kitűnő stílus­ra tesznek szert a tehetséges fiatalok. Először itt a szobában gyako rólunk, aztán „vízre bocsátom" a fiaimat és ott megmutatkozik a szobiban való tanulás célszerűsége. Valóban az autógyár uszodájából már több, m :nt 10.000 tehetsé­ges fiatal került ki az úszócsapatokba. De nemcsak fiatalok, hanem az idősebb kororsztály dolgozói közül is sokan kedvet kaptak ehhez a sporthoz. A Szovjetunióban az úszás is tömegsport. Az üzemi sportlehetőségek csaknem az élvonalbeli versenyzők színvonalára emelik a dolgozókat. ^ ÁLLÁST KEHF.S ^ 9 Budapestről áttelepült kőműves (volt munkavezető), aki a schamot­munkát és a szobafestést is kitü­u£en érti, állást keres állami nagy­birtokon vagy olyan üzemben, ahol természetben lakást is kaphatna, fő­leg Léva, Ipolyság, Nővé Zámky közelében. Cím a kiadóban. 1405/v Jóerkölesű, 28 éves. öt középisko­lát végzett nő, szerény fizetés mel­lett, szívesen menne olyan keresz­t.énv úricsaládhoz, ahol maeyarul is her-é'nek, 2—3 éves gyermek mellé, fírést is vá!l? 1 ri». Lehetőleg Pratis­íp.v'Mn vagy PieSt'anyban. Cím a 1-í próbán. í fl ^ T °-"'^i és eTvsze^ü könyvvitel­ben i*rt"s magvar p-én-'rónő. töhb­ir^'i r-wp'ror'attal. ke^ő sz^o­*«+. i'pres. '-"t . Megbízható" jeligére a kiadóba ^ + yponUnt "•'"alok a a k^.dóhan. 441 ri 07 éves. nős, e!he­i-r.^*^^ 0 1 1 vagy • 'C~> a W.sr'óVn. O. ?/3 1—• if­1-* 1! 1 no pTorin ,' 1ra. •ióme°'­v^ro-vi r,.-elvet" ^»szélő. °-"a­kn-i'-tt elárusítónő buffetbe. Cí™ ki-Hóban, O. ?Ati n Irodai alkalmazást keres intelli­gens úrileány, esetleg háztartásban is se~ítene. Ajánlatokat „Csak Bra­t ;~'?.vában" jeligére a kiadóba ké­rek. - ^ 446 ^ÁLLÁST KAPHAT 9 Felveszek előnyös feltételekkel gvakorlott fodrásznőt. Cím a kiadó­ban. O. 339 i"> Felveszek önálló gyakorlott pék­ségedét ellátással. Cím a kiadóban. O. 340 «í A zonna'ra felveszek nagy gyakor­lattal bíró fodrásznőt. Cím a kiadó­ban. O. 341 Keresek délutánra takar'tónőt. Cím a kiadóban. O. 342 f% Mindenest keres s'Jr^ffsen három­tagú család, aki esetle 0' a főzéshez is ért. Cím: Bratislava, Ceská 4. IV. rm. 10. 448 -> Felveszek két Inast épüWle 1' 0­tossághoz. Cím a kiadóban. O. 366 <f LAKÁS > % Keresek lakótársnőt, szabónők előnyben. Cím a kiadóban. O. 362 ADÁS-VÉTEL > • Losoncon borbélyüzlet azonnal el­adó vagy bérbeadó. Cím a kiadóban. b. 5039 9 Veszünk Underwood, Remington vagy Continentál Írógépet. Cím a kiadóban. O. 320 9 Eladó két nehéz igásló. Cím: Ta­kács Árpád, Komárno, Dlhá ul. 16. b. 5040 9 Eladó egy svájci zseb-stopperóra. Cím a kiadóban. O. 338 9 Opel-Blitz 1.5 tonnás eladó, mótor csiszolás után, 95 százalékos gu­mikkal. Saját tulajdonjogi szem­pontból ellenőrizve FNO. Csere na­gyobb kocsiért lehetséges. Kováé. Mala Calomija, okr. Modry Kamefi. 445 Elf-'ó fekete mahagóni, tíz darab­ból illó, jó állapotban lévő hibátlan ebédlő. Megtekinthető csak szomba­ton vagy vasárnap. Ár megegyezés srerint. Cím a kiadóban. O. 346 El^dó maidnem új, komu'ett irodai berendezés. Megtekinthető 14—16 óra körött. Cím a kiadóban. O. 34 7 Eladó középalakra egy új, fekete sínadrág. Cím a kiadóban. O. 350 19 Eladó Opel-Kadet négyajtós sze­mélyautó, generáljavítás után, ki­fogástalan gumikkal. 100 km-re 7 litert fogyaszt. Csak személyesen tárgyalok. Cím a kiadóban. O. 351 9 Eladó teljesen új szarvasbőrkabát magas alakra. Cím a kiadóban. O. 349 fi Eladó békebeli süllyesztő varró­gép. Cím a kiadóban. O. 348 9 Veszek gázfőzőt sütővel, fürdő­szobáké lyhát, sarokrekamiét. Cím a kiadóban. O. 352 « Veszek családi házat Nagy-Bra­tislp.vában, Petráaikán kívül. Cím a 1 kiadóban. O. 353 ' f* Eladó fonott, mély gyermekkocsi. Cím a kiadóban. O. 354 m Eladó hátulhajtásos „Citroen" személyautó, hibátlan állapotban. Cím a kiadóban. O. 355 ,9 Eladó új, nyári férfiöltöny, női balónkabát, hároméves gyermek ré­szére ruhácskák. Cím a kiadóban. O 356 0t Eladó fényképezőgép, majdnem új, Zeis Ikon Super Ikonta Tesar 1:3,5. Cím a kiadóban. O. 357 9 Eladó „Olympia Progresz" táska­írógép. Cím a kiadóban. O. 3bő 9 jeladó két ágyra való huzat. Cím a kiadóban. O. 364 9 Eladó új, piros rekamier, fotelek, piros plüsszőnyeg, díszlámpa és kom­binált .szekrény. Cím a kiadóban. O. 363 9 Eladó perzss, kulikabát, női ru­hák és cipők, háztartási felszerelé­sek. Cím a kiadóban. O. 361 9 Eladó „Erika" táskaírőgép és amerikai „Remington* írógép. Cini a kiadóban. O. 360 0 Eladó kéttonnás „Ford BB Kolin" teherautó. Cím a kiadóban. O. 358 VEGYES > • Kölcsön kaphatók menyasszonyi és koszorúslányruhák. Kosice, Puskíriova 14/1. lobbra. C 5030 9 1VETTE rendelői figyelem! Saj­nos, többeknek nem tudtam a lapot küldeni, mert közben kifogyott. A 3. szám az őszi-téli szezónra jelenik meg. Kérem rendeléseiket időben feladni. Török János, Bratislava, Skovránéia ul. 12. 444 0 Cipészek figyelem! A következő új cipődivatlapok jelentek meg 1949­re. 1. Wiener Schuhkunst Heft 3. Tartalma: 154 modell, női-, férfi- és gyermekcipőkre, 350 Kés. 2. Vindob­na XVII. Tartalma: 83 cipőmodell, női-, férfi- és gyermekcipőkre, sza­básmintákkal, 350 Kcs. 3. Brumar No. 12. Tartalma: 180 modell női-, férfi- és gyermekcipőkre, 350 Kős. 4. La Chaussure Hongroise No. 106. Tartalma: 84 modell, női- és gyer­mekcipőkre. 150 Kős. Rendeléseket a következő címre kérem: Török János, Bratislava, Skovráncit ul. 12. 443 iw Veszek négy jóál'aootban lévő autógumit 7.50X18. Cím a kiadóbpn. O. 359 Elcserélném Raöán lévő kétszobás lakásomat hasonlóra Bratislavában. Cím a kiadóban. O. 344 i KI TUD RÓLA? 9 Ki tud Izsák Béla gránátvető raj­parancsnok szakaszvezetőröl, aki Aknaszlatinán a 4. hegyivadászok 1. századánál mint tényleges katona teljesített szolgálatot. Tábori posta­száma 114/K. Kérem a 2„ 4. és 12. hegyivadászokat, akik tudnak róla, írjanak édesanyjának, Izsák András­nénak, Lontov, okr. Zeliezovce, u. p. Sokolec. 442 9 Keresem Kováií Gyula honvédet, született 1922 szeptemberben, Zalá­ban. Utolsó címe Miskolc 7 K. R. T. Utoljáta 1945 júliusában írt. Értesí­tést kér öccse, Kováé Ernő, Salov 213., okr. Zeliezovce. 1403/v. Olvassátok és terjesszétek az UJ SZOT •J* Alulírott az DJ SZO r égi előfizetőj e kibővítem előfizetésemet a napilapra 1 évre 540 Kcs, »/s évre 270 Kfs. 1U évre 135 Kcs, 1 hónapra 45 KCs. Az eddig küldött lapok ára (számonkint Kés 3.—) az új előfizetési összegből levonandó! Pontos címem: Név Lakhely: Házszám: Utolsó posta (hivatalos neve): Előfizetési számom U Mellékelem az újságra ragasztott címkémet. alaíras az •)> Alulírott megrendelem mint új előfizet ő az ÜJ SZO napilapot évre. Pontos címem: • Név: Lakhely: Házszám:.. Utolsó posta (hivatalos neve): Az előfizetési díjat a póstai befizetőlap megküldése „tán 8 napon belül átutalom 1 évre 540 Kős, '/i évre 270 Kcs, 1/4 évre 135 Kcs, 1 hónapra 45 Kés. Kelt »• á i ri s az UJ SZO napilcpct már megrendelted, a megrendelő apot add iOVáb&S ———- > •• ••naiaai numwmwTOmimTiírorjerr^^ Uí^IJ.-".-.'-^.^^ UJ SZO a cscbsílovák'al magvnr dol^.zók napilap!* S/erkesítöség és kiadóhivatal- Rrütislava Jesenskéh-. S.. II em Telel.-., 7? Fő és relelössrerke^fo- I B.-.o c» Ovule Feladó ^ irányító postahivatal Biat.slava II. Nyomja és k.adja a Pravda grafikai és kiadó vállaltok Kew.af.ikal nem adunk v.ssia. tlőUete» I évre 640.-, •/. evre 270 - \ evre 1115­I hónapra 45.— Kcs. ~ ' '

Next

/
Oldalképek
Tartalom