Új Kelet, 1998. február (5. évfolyam, 27-50. szám)

1998-02-19 / 42. szám

1998. február 19., csütörtök Amerikából is jönnek! Monolit Birkózó Magyar Nagydíj Sport Szépséghibás továbbjutás Kézilabda Magyar Kupa, férfiak, legjobb nyolc közé jutásért, második mérkőzés Új Kelet-információ ______ Lá zár János, a megyei közgyűlés alelnöke, aki a Magyar Birkózó Szövetség elnökhelyettesi tisztségét is betölti, szerdán sajtótájékoz­tatót tartott a nyíregyházi média képviselőinek. Az al- elnök a márcus 7-én és 8-án Nyíregyházán sorra kerülő kötöttfogású birkózó magyar nagydíj, Matura Mihály-em- lékverseny előkészületeiről számolt be. Megtudhattuk, hogy már tizenöt ország versenyzői je­lezték érkezésüket. Jönrtek az USA-ból és Kubából is birkózók, mint ismert, mind­két országban vannak kitűnő eredményt elért versenyzők. A legmesszebbről a koreai­ak érkeznek majd. Az orosz válogatott is a legerősebb összetételben utazik Nyír­egyházára. Többek között Ukrajnából, Belorussziából és Kazahsztánból is lesznek itt birkózók. A látogatóknak ezúttal sem kell jegyet vál­taniuk. A résztvevők tombo­lán is részt vehetnek. A ver­senyen búcsúztatják az aktív sportélettől Repka Attilát és Farkas Pétert. A verseny során azt is be­jelentik, hogy a tk-n birkó­zószakosztály alakul. A nagydíj főtámogatója a Monolit Kft. lesz. A megye hatszázezer forinttal támo­gatja a rendezést. A szer­vezőbizottság és a megyei önkormányzat támogatói kértek pénzt Nyíregyháza önkormányzatától is, de sajnos eddig a megyeszék­hely nem adott pozitív vá­laszt. Ezt a megyei vezetők azért is sajnálják, mert a vá­ros négy sportrendezvény­hez kért megyei támoga­tást, és azt meg is kapták. Ugyanakkor ők csak erre az egy rendezvényre kértek segítséget, de erre sem kap­tak pénzt. Hungaroring augusztusban A mogyoródi vállalkozók örülnek A közelmúltban írta alá Fazakas Szabolcs ipari és kereskedelmi miniszter, valamint Berényi János, a Hungaroring Sport Rt. igazgatója azt a szerző­dést, amelyben a kormány 450 millió forint támo­gatást biztosít az idei Forma-1-es futam megren­dezéséhez. UPMH-nyomán _________ Ho lló Miklós, Mogyoród polgármestere elmondta lapunknak, hogy a Hunga­roring Rt. évente két és fél millió forint iparűzési adót fizet a település önkor­mányzatának, ehhez járul még az építményadó, vala­mint a kitelepülési engedé­lyek után fizetett illeték. Ez utóbbi összege mintegy kétszázezer forint bevételt jelent egy évben. A telepü­lésnek természetesen nem­csak ennyi haszna szárma­zik a rangos sportrendez­vényből. A helyi vállalko­zók is jelentős bevételhez jutnak, hiszen az ide láto­gató külföldiek egy része Mogyoródon kíván szóra­kozni, sőt sokan itt is száll­nak meg. A verseny ideje alatt megnő a boltok és vendéglátóipari egységek forgalma - a tulajdonosok örömére. Az idegenforgalom az országot is jelentős bevé­telhez juttatja. A számítá­sok szerint ebben az év­ben a Hungaroringre láto­gató külföldiek mintegy 7-10 milliárd forintot köl­tenek el Magyarországon. Igaz, hogy maga a verseny nem nyereséges,-de az idegenforgalomból szár­mazó bevétel miatt min­denképpen érdemes azt megrendezni. A Hungaroring Rt. az idén átépíti a pályát. Tel­jesen átalakítják a boxut- cát, áthelyezik a célegye­nest és a Marlboro-hidat. Ezzel a Hungaroring Euró­pa egyik legkorszerűbb versenypályája lesz. A jegyek áráról érdek­lődve megtudtuk, hogy a háromnapos versenyre az úgynevezett goldtribünre szóló jegyek ára 59 000 , a silver ára 33 000, a bronz­jegy ára- pedig 23 000 fo­rint lesz. A legolcsóbb ál­lóhelyre szóló jegyet a felnőttek 7000 forintért, a gyermekek pedig 2000 fo­rintért vásárolhatják meg. A verseny tavaly 1,2 milli­árd forint bevételt hozott, és 201 ezer fizető néző néz­te végig a futamokat. A Hungaroring Rt. illetékesei és az IKIM reméli, hogy az idén a bevétel és a nézők száma is meghaladja a ta­valyit. Teniszeredmények Új Kelet-információ _ Az előző hét végén Pó- tor Zsolt Budapesten megnyerte a Diadóra- Kupa F12-es korosztá­lyának versenyét. Ezen a héten a harmadik helye­zést szerezte meg ugyan­ezen korcsoportban. A lányok 12-es korosztá­lyában Zubor Zsófia a második lett. Debrecenben (Pallagon) ezen a hét végén férfi har­madosztályú versenyt ren­deztek. Az első három he­lyet nyíregyháziak nyer­ték: 1. Radvártszki Tibor, 2. Káplán Krisztián, 3. Páz- mándi Viktor (NYVSC-s játékosok). MÓL Szolnok-Kárpát-Hús Nyíregyházi KC 27-19 (14-10) Szolnok, 200 néző. V.: Kliment, Serfőző. NYKC: Szabó - Szergyuk 3, Tóvizi 2, Dengi, Habuczki 1, Medve 6/2, Kiss 5/1. Csere: Lencsés ( kapus), Déváid 1, Szakács 1, Kaplonyi. Edző: Köstner Vilmos Kiállítások: 6, ill. 8 perc. Hétméteresek: 1/1, ill. 3/3. Továbbjutott a Kárpát-Hús Nyíregyházi KC 54-50 arányban. Új Kelet-információ Kerekes és Bécsi nélkül utazott el kupavisszavágóra a nyíregyházi legénység. Mint ismert, Medvéék az első összecsapáson 12 gólos előnyre tettek szert, így túl­ságosan is nyugodtak vol­tak. Az első percektől a ha­zaiak voltak a kezdemé­nyezőbbek, ami az eredmény alakulásában is tükröződött. Bár a nyírségieken látszott, hogy gondolatban már a va­sárnapi, Győr elleni bajno­kira koncentrálnak. A szol­nokiak aztán fokozatosan elhúztak. A második félidő­ben a mieink egyszer feljöt­tek egy gólra, de a hajrában alulmaradtak. A legjobb nyolc között a következő ellen­felük a Pick Szeged együttese lesz. Nagy Károly: - Csak azt akar­tuk bizonyítani, hogy nincs osztálynyi különbség a két csa­pat között, bár jobb a Nyíregy­háza. Köstner Vilmos: - Túlságo­san elaltatott bennünket a 12 gólos előny. Lezserül és fe­gyelmezetlenül kézilabdázott a csapat. Ma végre megtörik a jég? Kézilabda NB I, férfiak, 19. forduló ICN Alkaloida-Debreceni Dózsa Tiszavasvári, csütörtök 17 óra. V.: Soltész, Soós. Fullajtár András (Új Kelet) Nem sok ideje volt a keddi, szegedi kiruccanás után regene­rálódni és felkészülni a mai lét- fontosságú bajnoki mérkőzésére a vasvári legénységnek. Mint is­mert, a Pick-Szeged otthonában 18 gólos súlyos vereséget szen­vedtek. Ezen a mérkőzésen mindkét csapat mielőbb túl akart lenni. A szegediek azért, mert már a hétvégi nemzetközi kupameccsükre koncentrálnak, és ezt a derbit is az arra való fel­készülésre használták. Az Alka­Teke NB II Földeák-Szabolcsi Épí­tők 5-3 (2798-2791) Pontszerzők: Hetei 495 fa, Ráski 490 fa, Kosa 474 fa. A Szabolcsi Építők Földe­ákon lépett pályára, és iz­galmas mérkőzésen végül 7 fás vereséget szenvedett. NB III Matáv Miskolc-Nv. Tau­rus 1-7 (2126-2452) Pontszerzők: Szlovenszki 434 fa, Franczel 416 fa, Nagy 413 fa, Molnár 408 fa, Spisák 396 fa. Továbbra is sikeresen menetel a bajnoki cím felé a Nyíregyházi Taurus csa­pata. Ezúttal Miskolcon, a Matáv ellen vendégszere­peitek, és új egyéni csapat­pályacsúccsal, több mint háromszáz fával fölénye­sen győztek. loida meg úgy volt vele, hogy egy a „kellemetlen” és esélyte­len meccsekből, amit mielőbb el kell felejteni. Minden esetre fur­csa taktikát választottak, misze­rint a húzóemberek otthon ma­radtak, és Ökrös István edzővel már a mai meccsre készültek, így egy tartalékos csapat kapta a csípős pofonokat. Ma aztán el­jött az ideje, amikor kiderülhet az ég, és megtörhet a jég. Bo- czákék azon mérkőzések egyikét játszák, melyet a benmaradás ér­dekében kötelező megnyerni. A papírforma szerint is a szabolcsi MTI ___________________ Le mondott a Sport TV Kft. ügyvezető igazgatói posztjáról Bodnár György - jelentette be személyesen az érintett a Robin­son étteremben szerdán megtar­tott sajtótájékoztatóján. A négy sportág - kézilabda, kosárlabda, vízilabda és jégkorong - bajno­ki mérkőzéseinek, illetve váloga­tott találkozóinak televíziós köz­vetítési jogával rendelkező társa­ságban a széthúzás lett úrrá -hang­zott el az összejövetelen. Az elmúlt napokban két csa­pat, a Vasas vízilabdacsapata és a veszprémi férfi kézilabdacsapat, a sportági szakszövetség kérése ellenére, megállapodást kötött, (amelyre egyébként joga volt), s legutóbbi nemzetközi kupa- mérkőzéseiről a Magyar Televí­zió közvetített - említette lemon­dásának okaként Bodnár György. A sajtótájékoztatón két másik csapat az esélyes a szomszédvár rangadón, hisz a Hajdú megyei­ek az utolsó helyen tanyáznak, és már biztos kiesők. Sérülés mi­att továbbra sem játszik Alexa és Jankovics, a többiek elszántan várják az összecsapást. A szak­vezetés úgy vélekedett a talál­kozó előtt, hogy egyáltalán nem veszik félvállról a mérkőzést. Fe­gyelmezett és eredményes játé­kot várnak a fiúktól. A Debrecen az utóbbi két hétben tovább gyengült, hiszen az egyik erőssé­gük, Kotenko Ceglédre igazolt, így még több fiatalt sorakoztat­nak fel. Természetesen a hazai szurkolótábor is csak a győ­zelmet tudja elfogadni ked­venceiktől. szakszövetség, a jégkorongozók és a kosárlabdázók képviselője egyformán nehéznek ítélte meg a kialakult helyzetet, amelynek rendezésére jövő hét keddjére összehívták a Sport TV Kft. tag­gyűlését. A Szaknévsor tulajdo­nosaként is ismert Bodnár György a Football Duo Kft.-ben megtar­totta vezető pozícióját. A Magyar Televízió Rt.-vel továbbra sincs megállapodása a két kft.-nek, sőt, a kapcsolatfelvételre sem került eddig sor, így továbbra is hiá­nyozni fognak az MTV csatorná­iról az érintett labdajátékok baj­noki mérkőzései - jelentette ki Bodnár György. A Duna TV-vel viszont létre­jött a szerződés, ami annyit tesz, hogy ebben az évben a vasárnap délutáni és a hétfő esti sportsáv­ban összesen mintegy száz - felerészben labdarúgó - bajnoki mérkőzésről ad közvetítést a mű­holdas televízió. • Lemondott Bodnár György Záhonyi közgyűlés Új Kelet-információ ______ A Z áhonyi VSC elnöksé­ge tájékoztatja a pártoló tagjait és az érdeklődőket, hogy 1998. február 26-án 14 órától vezetőségválasz­tó küldöttközgyűlést tart az Oktatási és Művelődési Központ konferenciater­mében. Napirendi pontok: 1. A sportegyesület el­nökségének beszámolója a megválasztása óta végzett munkáról, javaslat a követ­kező időszak feladataira. 2. Beszámoló a sportegye­sület gazdálkodásáról, a költ­ségvetés fő összegének alaku­lásáról. 3. Az SE számvizsgáló bi­zottságának beszámolója a pénzügyi gazdálkodási tevé­kenységgel kapcsolatos meg­állapításáról. 4. A sportegyesület módosí­tott Alapszabályának elfoga­dása. 5. Hozzászólás, vita... 6. Az SE elnökségének, társadalmi elnökének, ügy­vezető elnökének és a Pénz­ügyi Ellenőrző Bizottságá­nak, annak elnökének 4 évre szóló megválasztása. A küldöttgyűlésen a 100 fő küldötten és a meghívott vendégeken kívül az egyesü­let valamennyi pártoló tag­ja és egyesületi tagja részt vehet tanácskozási joggal, és észrevételeket, véleményt mondhat az egyesület mun­kájával kapcsolatosan. Feketén­fehéren Új Kelet-információ Véget ért a diákolim­piái sakkcsapatbajnok­ság megyei küzdelem­sorozata a 4. és az 5. korcsoportban. A lá­nyoknál öt, a fiúknál tizenkét együttes ötfor­dulós, svájci rendsze­rű versenyben mér­kőzött. A bajnokság legnagyobb meglepe­tése kétségkívül az volt, hogy az igen jó erőkből álló és esélyesként indu­ló Kossuth Lajos Evan­gélikus Gimnázium fiú- együttese még a dobo­góra sem tudott kerülni! Az élmezőnyök, lá­nyok: 1. Nyíregyhá­za, Krúdy (Szoboszlai Zita, Fráter Szilvia, Mihalkó Katalin) 11,0; 2. Nyíregyháza, Szent Imre 6,5; 3. Csenger, Ady 6,0 .Fiúk: 1. Nyír­egyháza, Szent Imre (Leitereg Miklós, Ke­rékgyártó Tamás, Mer- sits Zoltán, Brinkács Krisztián) 13,5; 2. Kis- várda, Bessenyei 12,5; 3. Fehérgyarmat, Pe­tőfi 12,5. A két győz­tes gárda az áprilisi ob-n képviseli me­gyénket. * * * A Megyei Diáksport Tanács által kiírt „Me­gye Bajnoka” címért egyéniben is megren­dezték az aktuális sakk­versenyeket. Az élmezőnyök, lá­nyok: 1. Szoboszlai Zita (Nyíregyháza, Krúdy) 3,0; 2. Farkas Beáta (Fehérgyarmat, Mó­ricz) 1,5; 3. Cserepes Mária (Nyíregyháza, Krúdy) 1,5. Fiúk, „A” minősítésűek: 1. Lei­tereg Miklós (Nyíregy­háza, Szent Imre) 5,0; 2. Valkó Krisztián (Nyír­egyháza, Kossuth) 4,0; 3. Jung János (Nyíregy­háza, Kossuth) 3,5 ,„B” minősítésűek: 1. Szűcs Róbert (Tiszavasvári, Váci) 5,0; 2. Zámbori Richárd (Nyíregyháza, Krúdy) 4,5; 3. Csóka Péter (Fehérgyarmat, Petőfi), Brinkács Krisz­tián (Nyíregvháza, Szent Imre) 4,0-4J). Síelő seniorok Új Kelet-információ A téli olimpia utolsó előt­ti napjával egy időben, feb­ruár 21-én, szombaton tizen­egy órától országos senior sí­versenyt rendez a Bánkút Sí Klub, hogy-hogy nem Bán- kúton. Férfiak és nők egya­ránt nevezhetnek száz forint befizetésének fejében, kité­tel, hogy a nevező az elmúlt öt esztendőben országos rangsorba számító versenyen nem vett részt. Levélben is lehet jelentkezni az alábbi címen: Bánkút Sí Klub, 3517 Miskolc-Lillafüred (telefon- szám: 46/390-135). Korosz­tályok: 40 év alatt, 40-50 év között, 50-55 év között, 55- 60 év között, 60-65 év kö­zött, 65 év felett.

Next

/
Oldalképek
Tartalom