Új Kelet, 1997. augusztus (4. évfolyam, 178-202. szám)

1997-08-07 / 183. szám

Labdarúgás 1997. augusztus 7., csütörtök Zsinka a legrutinosabb A harmadosztályban is startol a hét végén a pontva­dászat. A kétcsoportos NB II keleti „részlegében” a tizenhat együttes felkészülése a hajrájához érkezett. Kialakultak a keretek, kinyilvánították az elvárásokat. Éspedig... L. Tóth L. (Új Kelet) ___ Mi után Érden elbúcsúztak Gálvölgyi Istvántól, az edző „pihenőpályára” került. Ko­vács Attila, a Soroksári TE vezetője még áprilisban meg­kereste őt a jövőbeni együtt­működés reményében. Végül nyáron ,.költözött” Gálvöl­gyi a Haraszti útra. Az új kö­zegben nem pusztán ő szá­mított frissítésnek, jöttek bőséggel a zöld-feketékhez. Két megyénkbeli kötődésű játékost igazoltak, Lengyelt és Ónodit, előbbi nemrég még a Mád-Nagykálló-Kis- várda „háromszögben” buk­kant fel, utóbbi Nagykálló- ban szerepelt egy kicsit. Mindketten Boda Imre aján­lására kerültek az STE-hez, aki az NB III-as LRl-Malév edzője. Rajtuk kívül az Er­délyi, Soós, Frick „hármas­fogat” érkezett a BKV Elő- réből, Szántó pedig utoljára egy alacsonyabb osztályú osztrák csapatnál fordult meg. Kislőrincz az NB I B-ben folytatja pályafutását, Paks- ra szegődött. Csák, Lőrincz maradi az NB II-ben (Százha­lombatta), Nagy hasonlókép­pen (Budafok)... A Soroksár megőrizte legrutinosabb já­tékosát, Z.unkát, aki százki- lencvenegy (!) élvonalbeli mérkőzésen vett részt koráb­ban. — Ismeretlen számunkra a mezőny ereje. Bizonytalanok vagyunk, de majd menet közben feltérképezzük az el­lenfeleket. Jó lenne az első nyolcban végezni - prog­nosztizált Gálvölgyi István. *** Lényegesen nem változott a Kazincbarcika összetétele. Szaniszló a Borsodi Volánnál kötött ki, Remenár visszatért Dunaszerdahclyre, Koncz a tiszakécskeiek edzésein buk­kant fel a közelmúltban. Egye- dül Vitelki jött, őt a Diósgyőri FC egy esztendőre adta köl­csönbe. Új az edző a Vegyésznél is, Kálmán Vilmost az eddigi pályaedző, Koleszár György váltotta fel. A játékosok és a vezetők egyaránt akarják a feljutást, egyelőre egy dobo­gós hely elérését tűzték ki cél gyanánt.-k -fc Balázs András „ült a volán­hoz”. Eddig sem volt a hát­térben, hiszen egyesületi el­nökként kormányozta a Bor­sodi Volánt, a jövőben ve­zetőedző is a titulusa. Egyéb­iránt a tréningeket a korábbi edző, Bodnár József vezény­li. Erősítésnek számít Lehocz- ki, Tábori (Diósgyőri FC), Szaniszló (Kazincbarcika), Nyeste (Tiszaúj város) és Dósa (Edelény). Távozott Kerényi (Encs ),Lasztóczi, Szentiványi (Füzesabony), Poós, Kovács (Taktaharkány), Bodnár pe­dig bevonult a fővárosba. Az „izmosodás” ellenére csupán a bennmaradást hirdetik. Amibe azért sok minden be­lefér... „Blama lenne, ha Munkatársunktól Polgármester, egyesületi el­nök, a kisvárdai városkörzeti szö­vetség elnöke, a megyei labdarú­gó szövetség el­nökségi tagja, a versenybizott­ság tagja és így tovább... A gyu­laházi Bárdi Bé­la több vasat tart a tűzben. Mos­tanság megye- szerte beszédté­ma a javaslata, amit a nyár kö­zepén összehí­vott rendkívüli ülésen el is fo­gadtak: három- csoportos lett á megyei má­sodosztály. — Ez egy ad hoc-döntés volt, de úgy érzem, senkinek az érdekeit nem sértette az átszervezés. Nagy a megye, elbír egy ekkora részvételi arányt. Nem lesz itt gond, majd meglátják!... - ígéri Bárdi Béla. - Saját ötletem a háromszor tizenhat együt­tes csoportosítása, a két huszas mezőnynek én is el­lene voltam. Utazási szem­pontból az eddigi gyakor­lathoz képes praktikusabb­nak tűnhet az új rendszer. Mondják, hogy csökken a színvonal. Mi nem tartozunk a „felhígítok” közé, ezt biz­ton állítom! Blama lenne, ha a kiesés elkerülése ellen kellene küzdenünk. Ölünk­be hullott a lehetőség, sze­retnénk élni vele. Évek óta azzal a céllal vá­gunk neki a bajnokságnak, hogy magasabb osztályba kerüljünk fel. Ehelyett sorra „elengedtük” az anarcsiakat, a komoróiakat, a jékeieket, a mándokiakat. Nekünk pedig maradt a dobogós helyezés. Kizárólag gyulaháziakra épí­tettünk, akik a heti három edzést kilencven százalékos rendszerességgel látogatják. Öcsém, Bárdi Attila az edző, vele és a csapattal szemben az az elvárás, hogy a mezőny első felében végezzünk a jövő nyári záráskor. Veres bízik Vasváriban Veres Sándor, a kiváló labdarúgó tavaly a tavaszi rajt előtt kényszerből távozott Tiszavasváriból Vácba. A fél­éves kölcsönadás után Veres örömmel tért vissza a nyá­ron. Pechére azonban megsérült, így most csak a pálya széléről buzdíthatja a többieket... Száraz Attila (Új Kelet) __ — Fejlődésem szempontjá­ból abszolút nem érzem sike­resnek a Vácott eltöltött hó­napokat - mondja. - Olyan szempontból viszont feltétle­nül hasznos volt, hogy közel­ről láthattam egy NB 1-es csa­pat felkészülését, bajnoki mérkőzéseit. No és természe­tesen láthattam a teljes magyar élvonalat. Vácott az edzések hasonló jellegűek voltak, mint Vasváriban. A feltételek termé­szetesen jobbak. De ez nem csoda, hiszen ők már jó pár éve az NB I-ben szerepelnek. A tartalékcsapatban játszot­tam és hét gólt szereztem.- Biztos kerestek másfelől is a nyáron, miért jöttél vissza T i szavasváriba ?- Volt ajánlatom, de egy­részt a Vasvárié volt a leg­jobb, másrészt pedig a közös­séget ismertem, tudtam hova jövök. Három évet írtam alá. Itt látom a legnagyobb biz­tonságban a jövőmet. Bizto­sítottak a feltételek, remélem, a csapat is jól szerepel majd. Vasvári szerintem hosszú tá­von legalább az NB I B-ben szerepel majd, de felfelé az osztályváltás sem elképzelhe­tetlen.- Az alapozáskor megsérül­tél, mikor láthatnak a vasvári szurkolók a pályán?- Remélem, hogy minél előbb. Ha sikerül bepótolni az elma­radásomat, akkor három hét. Nagyon fogok igyekezni edzé­seken, hogy bekerüljek a csa­patba, ami nem lesz könnyű, hiszen több vetélytárssal meg kell küzdenem. „Eredményhirdetés” a rajt előtt Szombaton útjára indult a labda az NB lll-ban is, és megkezdődik az idény első felvonása. Mint ismert, az átszervezés miatt nem volt kieső ebben az osztályban, és az NB ll-be felkerült csapatok helyére a megyei baj­nokságok legjobb gárdái kerültek. Néhány nappal az őszi szezon rajtja előtt három kérdésre kértünk választ a klu­bok képviselőitől. 1. Melyik csapat nyeri a bajnokságot? 2. Kik lesznek a kiesők? 3. Hányadik helyre várja saját csapatát? Barczi Róbert (Új Kelet) Kisvárda, Kocsis János technikai vezető': 1. — Úgy hallottam, hogy Ózdon a feljutást tűzték ki célul, és ennek megfelelően erősítettek, így rájuk tippe­lek. 2. — Nem szeretnek senkit megbántani, ezért erre a kérdés­re nem válaszolok. Remélem viszont, hogy mi elkerüljük ezt a zónát. 3. - Az 1-8. hely valamelyi­kére várom a fiúkat. Nagykálló, Viszokai László elnök: 1. - Szerintem a Vásáros- namény-Rakamaz-Ózd hár­masból kerül ki a bajnok. 2. - Véleményem szerint a borsodi csapatoknak lesz az idén gondjuk. Közülük talán az Encs, az Edelény és esetleg Szikszó fog kiesni. 3. - Az 1-10. helyet céloz­zuk meg. Baktalórántháza, Kozma Attila szakosztályelnök: 1. - Úgy vélem, hogy az Ózd- nak van a legtöbb esélye a baj­noki cím megszerzésére. 2. - A kiesőkre nem tippe­lek, de érzésem szerint a me­gyéből lesz kieső. 3. - Az 1-8. hely a célkitű­zés. MVSC, Huszák Géza edző: 1-2. — Nem ismerem igazán az NB III mezőnyét, ezért, nem merek tippelésre vállal­kozni. 3. - Stabil középcsapattá sze­retnénk válni, s a 8-10. hellyel már elégedett lennék. Rakamaz, Veigli Géza edző: 1. - Az Ózd és a Baktaló­rántháza párharcára számítok, s remélem, őket szorosan kö­vetjük majd mi is. 2. - A kiesőkre nem tippe­lek. 3. - Az 1-5. helyen szeret­nénk végezni. Vásárosnamény, Farkas Béla edző: I -2. — Nem ismerem a me­zőnyt, ezért nem tudok jós­latokba bocsátkozni. Leg­alább hat-hét fordulónak el kellene telni, hogy valami­lyen képet kapjak az erő­viszonyokról. 3. - Célunk az 1-8. hely va­lamelyikének megszerzése. Mátészalka, Tarczali Gyula edző: 1. — A Mádot tartom a leg­esélyesebbnek a bajnoki cím megszerzésére. 2. - Mivel elég kiegyensú­lyozott a mezőny, így szerin­tem csak az utolsó fordulókban fog eldőlni a kiesés kérdése. Nincs tippem. 3. - A 8-10. helyre várom a csapatot. Mád, Oláh Ferenc edző: 1-2. - A bajnokra és a kie­sőkre nem tippelek. 3. - Az első nyolcba kell ke­rülnünk a bajnokságban. Ózd, Kasza János elnök és edző: 1. - A Baktalórántháza-Raka- maz-Vásárosnamény hármas a legesélyesebb a bajnoki címre. 2. - Erre a kérdésre inkább nem válaszolnék. 3. - Az 1-5. helyre akarunk odaérni. Szikszó, dr. Grajz ImszIó szakosztály­igazgató: 1. - A Baktalórántházát vagy az Ózdot várom az első helyre. 2. - A Mátészalka most már nem kerüli el a kiesést, és a másik két kieső az újoncok közül fog kikerülni. 3. - A nyolcadik hellyel már nagyon meg lennék elégedve. Encs, Béres László szakosztályvezető: 1. - Az elmúlt évek teljesít­ménye alapján a Baktalóránt­házára és a Kisvárdára vokso­lok. 2. — Nem ismerem a többi újonc játékerejét, így csak azt tudom mondani, hogy talán az évek óta nehéz helyzetben lévő Mátészalka kerülhet ve­szélybe. 3. — A biztos bennmaradást tűztük ki célul. Karcag, Koncz László szakosztály vezető: 1. — A tavasszal mutatott já­ték alapján a Baktalóránt­házát és az Ózdot tartom esé­lyesnek. 2. - A Mátészalka ezúttal sze­rintem nem fog bentmaradni. 3. — Szeretnénk elkerülni a kiesést. Balmazújváros, Berettyón Sándor elnök: 1. - Szerintem a szabolcsi csapatok közül kerül majd ki a bajnok, s úgy gondolom, hogy kellemes meglepetést fog okoz­ni a Püspökladány. 2. - Erre a kérdésre nem vá­laszolnék. 3. - A 8-10. helyre pályá­zunk. Püspökladány, Lazányi László ügyvezető: 1. - Úgy hallottam, hogy az Ózd fel akar kerülni, így őket tartom favoritnak. 2. - Babonából nem tippe­lek senkire. 3. - A középmezőnyben sze­retnénk végezni. Edelény, Matusz Gyula edző: 1. - A Vásárosnamény, a Baktalórántháza és az MVSC között dől majd el a bajnoki cím. 2. - A Bakony csoportból kerültem Edelénybe, így nem vagyok igazán képben, de az információim szerint az Encs— Nagykálló-Mátészalka hármas jut a kiesés sorsára. 3. - Szeretnénk elkerülni a kiesést. Hajdúböszörmény, Szikszói Lajos edző: 1. - A szabolcsi csapatok és az Ózd párharcát várom. 2. - Nem tudom, ki lesz a kieső, de remélem, hogy min­ket ez a veszély nem fog fenye­getni. 3. - A tizedik helyre, ami a biztos bennmaradást jelente­né. Közönség­találkozó Véncsellőn Munkatársunktól _ Ma 19 órától közön­ségtalálkozó lesz Gáva- vencscllőn. A Tavirózsa étteremben a megyei első osztályú labdarúgócsa­pat vezetői, élükön az ankét kezdeményezőjé­vel, Karakó József egye­sületi elnökkel rande­vúznak a szurkolókkal. A futballest során bemutat­koznak a keret új játéko­sai, és természetesen vá­laszolnak a gárdáért szo­rítok kérdéseire. Kipiani kemény MTI David Kipianinak nem nagyon tetszett négy fut­ballista júniusi viselke­dése. A grúz futballválo­gatott szövetségi kapitá­nya úgy látta: a játékosok egy vb-selejtezőn nem kellő akarással küzdöt­tek, ráadásul a repülő­gépen „kirúgtak a hám­ból”. A Grúz Labdarúgó Szö­vetség alelnöke, Nodar Adriadze tudatta a sajtó­val, hogy Kipiani szerint a lengyelek elleni vb- kvalifikációs mérkőzé­sen Kahaber Csadadze (Alanyija Vlagyikav- kaz), Gocsa Dzsamarauli (Trabzonspor), Mihail Kavelasvili és Georgi Nemszadze (utóbbi kettő Grasshopper Zürich) „nem kellő hazafiasság­gal” futballozott. Mi több! A június 14-i, idegenbeli összecsapást követően a hazafelé tar­tó repülőgép fedélzetén italos állapotba kerül­tek, majd bizonyos pén­zeket követeltek a szak­vezetőtől fellépésük fejé­ben. Grúziának amúgy már elméleti esélye se nagyon maradt a jövő évi vb- döntőbe való kijutásra. Kipiani jelezte, nem ki­van számolni a „négyek” játékával a sportszerűt­lenségek okán. Nézőcsúcs a franciáknál MTI Új nézőcsúcs született a francia labdarúgó-bajnok­ságban. A L'Équipe című újság­ban közölt statisztikából kiderül: az élvonal leg­utóbbi fordulója mérkő­zéseinek átlagos néző­száma 20 488 volt. A ko­rábbi rekordot az 1992-93- as bajnokság kilencedik fordulója után jegyezték fel, akkor 19.258 volt a ha­sonló mutató. Az új csúcs ténye kicsit meglepő, hiszen a jövő évi világbajnokság stadionja­iban - felújítási munkála­tok miatt - több szektort is lezártak.

Next

/
Oldalképek
Tartalom