Új Kelet, 1997. július (4. évfolyam, 151-177. szám)

1997-07-24 / 171. szám

Vágóéknál fő az óvatosság! Korántsem az újoncok visszafogottságával, sokkal inkább a leplezetlen feljutásvággyal mutatkozott be idestova egy esztendeje az akkor még Kiskun­dorozsmai ESK az NB ll-ben. A hajrában elúszott az élvonalba tartó hajó, a Szeged-Dorozsma maradt a második vonalban. Az NB I B rajta előtt az óvatossá­got választották a Csongrád megyeiek, ugyanakkor az erősítések nyilvánvalóvá teszik: magasztos célo­Labdarúgás 1997. július 24., csütörtök 11 Sós Sándor vacillál a Bősekkel L. Tóth L. (Új Kelet) Kozma „Kicsi" nagyon morcos volt a keddi, Nagy­halász elleni edzőmeccs után. Az NB III-as baktaló- rántházi együttes edzője másra számított...- Pedig hatékonyan kezd­tünk, elhúztunk 3-0-ra. Innen buktunk el 6-4-re. Ez megen­gedhetetlen, számomra elfo­gadhatatlan. A második fél­időben különösen monoto­nok, fáradtak voltak a mieink, a fegyelmctlenség figyelmet­lenséggel párosult. Kezd összeállni a kezdőcsapat a bajnoki rajtra, most már csak. néhány kérdőjel van. Példá­ul Sój... Sós mint kérdőjel. Rejté­lyesen fogalmaz, de ígéri a konkrét válaszra várók a hét­végén megtudhatják: hol folytatja pályafutását?- Hadd ne mondjak ez ügy­ben semmit. Való igaz, Bal- kányban edzek, ugyanakkor a baktaiak marasztalnak. Az utóbbi időben egy kicsit fásult volt a játékom, jót tett a kör­nyezetváltás. A határozatlan­ságnak nem anyagi oldala van, egy biztos. B kezdőbetűs csa­patban játszok tovább. Maries végül a megyei má­sodosztályú nyírmadaiaknál „horgonyzott le”, oda szülői vonalon erőteljesen kötődik. Tóth I. szintén Balkányban tréningezik, akik viszont biz­tos távozók Baktárói: Mó- nus, Jávor (Kisvárda), Fecsku (Nyírkárász), Knoblok (Ke- mecse). Kozma mester Mónus kapus távozását nagy érvágásnak tartja, ugyanakkor sikerült maradásra bírni Vitkait, aki Tóth A. társaságában lesz háló­őr. Noha Barczit frissen (pén­teken) igazoltak, a játékmes­ter még nem állt be a sorba, húzódással bajlódik, épp ezért pihenteti a lábát. Né­meth Cí.-nek hasonló a prob­lémája, Kozma J. eközben lázzal küszködik. A már említett Halász el­leni derbin kellemes benyo­mást tett az edzőre az ifik közül „kiöregedett” Vida Gy., aki két találattal és egy gólpasszal tette emlékeze­tessé azt a negyvenöt percet, ami alatt a pályán tartózko­dott. A hétfői NB III-as sorsolást látva Kozma József csóválta a fejét. Nem tartja szerencsés­nek azt, hogy az első fordu­lóban pont egy újonc ottho­nába hivatalosak. Viszont erre is megvan az ellenszer: - Nincs könnyű helyzetünk, de majd használjuk a fejün­ket... Szakácsnál a záhonyi recept kát dédelgetnek... L. T. L. (Új Kelet) Az elnök kiszállt a buliból, ám a csapat nem roppant össze, a szegedi városi veze­tés letette mellette a voksot, mi több, „ingyen és bér­mentve” rendelkezésére bo­csátotta a pályát. A kompá­nia elköltözött Dorozsmáról, s hogy ne vessék rá a hűtlen­ség átkát, egyes edzőmér­kőzések és kupatalálkozók erejéig felkeresi az együttes az ex-otthont. A nyár a vérfrissítés jegyé­ben telt el. Eddig sem volt „nevekből” hiány, időköz­ben csak gyarapodott az NB I-es, NB Il-es múltú játéko­sok gyülekezete. Farkas a B VSC-t, Oláh a Csepelt hagy­ta el ,Bezzegh az Eger,Szent - miklósi a Kábái Cukor FC­K. T. (Új Kelet) Fiatalokat a csapatba! A jelszó passzol a Mátészalkán kiadott ukászhoz. Eme ve­zérfonalnak engedelmesked­ve az NB III-as együttes visszafogadta a tavasszal Nyírcsaholynak kölcsöna­dott Gádzsa Lászlót és Gorzó Róbertét. Ok voltak az „első fecskék”, azóta pedig áram­lanak az ifjú tehetségek a kerethez. Tarczali Gyula edző Guba­csi Zoltán (Fehérgyarmat) leigazolását szorgalmazza, miként javaslata alapján a Nyíregyházi Kertváros kapu­sa, Balogh Csaba is befér az általa megálmodott alakulat­ba. E kétjátékossal megálla­podott a szatmári egyesület, miközben ajánlatot tett Var­jast Károlynak. A nyírcsa- holyi támadó a héten választ ad a Mátészalka képviselői­nek... MTI Bajnokok Ligája előselej­tező, első mérkőzés, végered­mény: Pjunik Jereván (örmény) -MTKFC 0-2 (0-0) *** UEFA-kupa előselejtező, első mérkőzés, végered­mény: Újpesti TE-Klaksvikar Itrottarfelag (Feröer-szige- teki) 6-0 (5-0) Hajdúszoboszló, Ferenczi a SZEAC, Molnár pedig a BKV Előre „gúnyáját” vet­kőzte le. Vukadinovics a szerb első osztályú Solunac alakulatából érkezett. Ke­néseit (aki kölcsönben volt ez idáig a dorozsmaiaknál, vég­leg leigazolták a csepeliektől. Öten alsóbb osztályokbeli tár­sulatokat választottak, így ke­rült el tőlükKothencz (SZEAC), Móra (Csongrád), Szabó (Kis­kőrös), Szeles (Palotás), illetve Varga-Tóth (Röszke). A tréner az a Vágó Attila maradt, aki nemrégiben el­árulta, hogy Nyírteleken ka­tonáskodott. Ezúttal új össze­tételű egyletet reguláz, az előkészületi mérkőzéseken többek között legyűrték az Ecker-Stadlert, a SZEAC-ot és a Kiskőröst. A tréner helyzetjelentése sze­rint a tizenkilenc éves Erdődi György mozgását tanulmá­nyozva kincsre lelt - s a Nagy­dobos sokra tartott „gyöngysze­me” hajlik az alkura. Sőt kije­lentette: nagy kedve vagyon az osztályváltásra. Ugyanakkor Juhász Béla bi­zonyára máshol keresi a boldo­gulást, talán Opályi vevő lesz az elkívánkozó futballistára... Sántha Árpád is „oda van”: a rutinos hálógondnok üdül. Amint leketyeg szabadsága, vélhetően beleveti magát a munkába. Eközben a Tarczali- fiúk pedáns rendben abszolvál­ják a betervezett edzőmérkőzé­seket: a Tiszaszalka ellenében előbb 3-1-es győzelem, utóbb 2-2-es döntetlen sikeredett. A Nyírbátor 4-1-re verte az MMTK brigádját, amely a hét végén Kocsordon, négyes tor­nán (Fehérgyarmat, Nyírbátor, Mátészalka, Kocsord) melegít a közelgő őszi nyitányra. Gólszerzők: Kovács Zoltán (6., 12., 86.), Herczeg Miklós (9., 27.), Jenei Sándor (38.) Nagy László, az ÚTÉ veze­tőedzője: - Az első félidei teljesítménnyel természete­sen elégedett vagyok. A má­sodik félidei teljesítményről még el fogok beszélgetni a csapattal... A Bohemians Dublin (ír)— Ferencváros UEFA-kupa-elő- selejtező mérkőzés lapzárta utnán ért véget. Fogy a Nagykálló Új Kelet-információ A volt káliói tréner a nyár elején elfogadta az NB Il-es Tiszafüred ajánlatát. Boda Mihályt követte a megyéből (Kislétáról) Drágár, vala­mint Krizsanovszki, Ba- lázscsik és Polonkai, mind­hárman Nagykállóból iga­zoltak a Jász-Nagykun-Szol- nok megyei együtteshez. Kegye Madára talált L.T.L. (Új Kelet) Még a tavaszi kezdésnél is Kegye István zabolázott Nyírkárászon. Miután eltá­vozott onnan, Jávor Pál lát­ta, látja el az edzői teen­dőket. Azóta annyi „ke- gyés” hírt lehetett hallani, hogy a tréner fia (szintén az év első felében) Kárászról Nagyhalászba igazolt. Most újra az apa volt a soros: a megyei másodosztályú nyír- madai együttes hívó szavá­ra mondott igent. Romario visszatér Valenciába Úgy tűnik, a brazil Roma­rio hű marad korábbi önma­gához. Szerdán ugyanis újabb váratlan döntéssel lepte meg a labdarúgást szerető közvé­leményt. Spanyol lapértesü­lések szerint a kiváló labda­rúgó hajlandó visszatérni az élvonalban szereplő Valen­cia gárdájához. „Soha nem hittem volna, hogy elhagyom a Flamengót. Viszont profi játékos va­gyok. A legjobb, amit tehe­tek, hogy visszamegyek Spa­nyolországba és sikeressé te­szem a klubot - jelentette ki Romario a Marca című sport­napilapnak. A világbajnok játékos alig egy éve, sokak meglepetésé­re szerződött a spanyol Va­lencia csapatához, ahonnan rövid időn belül botrányos­nak minősíthető körülmé­nyek között tért haza. (MTI) L. T. L. (Új Kelet)_________ Csend honol a határváros­ban. „Leírhatatlan” stádium­ban tart a felkészülés a záhonyi megyei első osztályú csapat­nál, egyelőre képlékeny játé­A kassza elapadása nyo­masztja dr. Katona Sán­dort. Emiatt - ahogy az év­ről évre ismétlődik - a te­hetősebb egyletek sorra szabadítják meg játékosai­tól a fehérgyarmati klubot. Nincs ez másként most sem... Koncz Tibor (Új Kelet) Az elnök nem csupán kato­nái elvesztése okán sopánko­dik, Nagy István és Magyar Endre sérülése legalább ennyi­re aggasztja. De... Ők, bár lába­doznak, mindezt szem előtt te­szik. Az „eltűntnek nyilvání­tott” labdarúgók közül a Bart- ha Géza-Bíró Tamás páros je­lenleg Jánkmajtison székel, míg Gubacsi Zoltánt a Máté­szalka invitálta körletébe. Döntött, s elillant Osváth Sán­dor, aki rövidre szabott kitérő­jét követően visszatért Csen- gerbe. Szűcs István után is nyo­K. T. (Új Kelet) ___________ Sz elihov egyedül maradt. Az ukrán csatár mellől el­fogytak a honfitársai. A Nyír­meggyes ugyanis lemondott Kaszperszkij és Kondrea al­kalmazásáról. Mindkét légi­ós megkapta az elbocsátó üze­netet, tehát a megyei első osz­tályú egylet nélkülük készül a bajnoki menetelésre. A nyári gyűrődéstől egye­lőre távol tartja magát Szeles is, aki a határ túloldalán vá­rakozik. A román játékos jön­ne már, csakhogy útlevél­problémák miatt egyre húzó­dik belépése kis hazánkba. Krizán Sándor edző élteti a reményt, hogy mindez csupán órák kérdése... Nem jelentkezett Nagy Lász­ló sem, akiről az a hír járja, hogy Tiszafüredre kívánko­zik. A meggyesi futballista koskerettel. Az viszont kétség­telen: a „receptet” immár új edző, Szakács László készíti, ő utóbb a megyei másodosztály­ba osztályozó által kiesett kert­városiak szakmai munkájáért volt felelős. moznak, róla azonban csekély­ke információ sincs - róla sem­mit sem hallani... Tudott dolog viszont, hogy Bandies László bakaideje alatt a Nyírbátor ke­retéhez csapódik. — A pénztelenség rányomja bélyegét mindennapi életünk­re. Ma az az elv érvényesül, hogy aki bírja, marja. Játéko­saink pedig mennek... Jóllehet engem még senki nem keresett semmilyen ügyben — summáz­ta kesernyésen Katona Sándor. Azért Czibere Zoltánnal si­került egyezséget kötnie a gyar­matiaknak: a Vásárosnamény- ból távozó középpályás közös nevezőre jutott a megyei első osztályú csapattal. A város szü­lötte, Kocsis Tamás is hazafelé vette az irányt, őt eddig a Nyír­egyházi Sí foglalkoztatta. No meg négy játékost - mindahá- nyan környékbeli egyesületek üdvöskéi - tesztel folyamato­san Kalina Károly edző... számára csábítóbb az NB II- ben tovább űzni választott mesterségét. Éppen ellenkező szándék motiválja azt a duót, amely betársult a Krizán- alakulathoz. A huszonegy esztendős középpályás, Ba­kos Zsolt, valamint a táma­dóként jeleskedő Ronyecz Sándor Jármiból érkezett. És persze hosszabb távra terveznek, ezen szándékuk pedig egybevág a vezérkar el­képzelésével - iziben meg is egyeztek a felek. Meglehet, rövidesen egy hátvéd is meg­teszi ugyanezt, azaz: még bővülhet a nyírmeggyesi ke­ret létszáma... Mindazonáltal a gárda Ökö- ritófülpössel meccselve meg­kezdte a felmérést: döntetlen­re (1-1) adva a „partit”. Va­sárnap, az otthoni pázsiton a Kemecse ellen folytatódik a ráhangolás... A nagy előadás előtt Ez már tényleg a vég: a szombati bajnoki rajt előtt mindkét megyei NB I B-s csapat pályára lépett - kiáll­va az „utolsó” próbát. A Nyír­egyháza - az újonnan verbu­vált szerb Janics jóvoltából -mára 15. másodpercben fel­avatta a vencsellői kaput. Em­lítésre érdemes, hogy a ven­dégek ismét ráhajtottak a rakamazi Csorna Dezső(ugye, ismerős a név...) megszerzé­sére, ám a hátvéd sorsa még nincs lefixálva. Nyíregyházi FC—Gáva- vencsellő 7-1 (5-0) Nyíregyháza, 300 néző. V.: Veres L. Nyíregyháza (első félidő): Vadon - Czap - Barna, Kiss Gy. — Takács, Karkusz, La- hos, Szatke, Koltai — Janics, Kirchmáyer. (Második fél­idő): Varró - Szatke - Un- chiás, Kiss Gy. -László, Kon­dora, Bessenyei, Gerliczki, Göncz - Németh, Bozai. Gólszerző: Janics 2., Kirch­máyer (11-esből), Takács, Karkusz, Göncz, Gerliczki il­letve Konrád. A „gyógyszerészek” a sé- rül t Szamosi kivételével min­den hadra fogható játékosu­kat megmozgatták — nem is sikertelenül. Most aztán már jöhet a dorozsmai kaland... Ibrány-ASE Tiszavas- vári 1-4 (0-3) Ibrány, 300 néző. V.: Ficze. Tiszavasvári (első félidő): Szabó L. - Fige, Szenes, Homan — Lenkei, Havelant, Balogh, Kovács, Bohács - Erdei, Rosu. (Második fél­idő): Szabó A. - Sinka, Len­kei, Hegedűs - Szarka, Ha­velant, Szemán, Magyari, Kocsis — V arga, Lőrincz. Gólszerző: Biró (11-esből) illetve Kovács, Erdei, Have­lant, Szarka. További előkészületi mér­kőzések eredményei: Baktalórántháza-Leve- lek 4-2 (0-2) Nyírbátor-Kisléta 3-5 (1-2) *** Csütörtöki program: Rakamaz—Ibrány 15.00, Nagykálló—De mécs er 16.30. Túrricsei kupasiker Hat együttes részvételével rendezték meg Vámosoro- sziban a Nagy Sándor-emlék- kupát. A győzelmet a megyei első osztályú túrricseiek ér­demelték ki, megelőzve a há­zigazdákat. A végeredmény: 1. Túr- ricse, 2. Vámosoroszi Föld­gép SE, 3. Fehérgyannat FC, 4. Tisztaberek, 5. Tiszabecs, 6. Csaholc. Gólkirály: Szender (Túr- ricse) 4 góllal, legjobb kapus: Kárpáti (Vámosoroszi), leg­jobb mezőnyjátékos: Brind- zár (Túrricse), legjobb vá­mosoroszi mezőnyjátékos: Szaniszló. Birótábor A nyíregyházi Tókuckóba toborozták a megyei szövet­ség berkein belül működő játékvezetői kart. Mától szombatig edzőtáboroznak a „sporik”, az ilyenkor szoká­sos szellemi és fizikai felmé­rővel fűszerezve... Az össze­jövetel rangját emeli az il­lusztris vendég,Nagy Miklós, az MLSZ JT elnöke. Kincsre lelt a Mátészalka Látványos kupastart Katona: Aki bírja, marja! Megcsappant légió Meggyesen

Next

/
Oldalképek
Tartalom