Új Kelet, 1997. február (4. évfolyam, 27-50. szám)

1997-02-19 / 42. szám

Diákolimpia Az ÉVISZ és a Krúdy A hétvégén befejeződtek az ötödik korcsoportban a megyei diákolimpia kosárlabda-küzdelmei. A fiúk döntőjét még a múlt héten a Bujtosi Szabadidő Csar­nokban játszották. A mérkőzésen több száz éviszes és krúdys diák drukkolt iskolatársaiknak. Meglepe­tésre a Krúdy a hajráig szorossá tudta tenni a küz­delmet, a TK ifi csapatával felálló ÉVISZ ellen. A lá­nyoknál a Krúdy Gimnázium csapata nyerte a négyes döntőt. Eredmények, V. korcso­port fiúk: Krúdy-ÉVISZ 55-75 (28-35) Bujtosi Szabadidő Csar­nok, 400 néző. V.: Koncz, Pelyvás. Krúdy: Szendeczki 15/3, Kiss 4, Sallai 17, Nagyi. 10, Nagy Z. 7. Csere: Négyesi, Hanász 2, Pólyák, Szabó, Zsámba. Edző: Kovács Ti­bor. ÉVISZ: Ványi 16, Balmaz 17, Zácói 13, Lakatos 13, Fe­hér 8. Csere: Veres 6, Vágner, Marton 2. Edző: Varga János. 1. ÉVISZ, 2. Krúdy, 3. Zrí­nyi. Lányok: Krúdy-Kossuth 31-14, Széchenyi-Korányi 36-81, Kossuth-Korányi 36-41, Krúdy-Széchenyi 63-25. 1. Krúdy Gyula DSK, Nyír­egyháza, 2. Korányi Frigyes DSK, Nagykálló, 3. Széche­nyi István DSK, Nyíregyhá­za, 4. Kossuth Lajos DSK, Nyíregyháza. Torna, megyei finálé Tizenkilenc csapat 116 versenyzője indult szomba­ton a Bessenyei György Tanárképző Főiskola torna- csarnokában a diákolimpia MII. korcsoportos me­gyei döntőjén. Igazán színvonalas gyakorlatokat lát­hatott a szép számú nézősereg, különösen a kisvárdai körzet és a nyíregyházi városi versenyzők jelesked­tek. A legtöbb érmet a nyíregyházi Apáczai Csere János Gyakorló Általános Iskola és a kisvárdai 4. sz. iskola diákjai gyűjtötték be. A csapatverseny első két helyezettje képviselheti megyénket az országos elődöntőn. Új Kelet-információ ______ Mé rsékelt érdeklődés kí­sérte a megye középiskolá­sai részéről a tomaversenye- ket. A IV. és V. korcsopor­tosok számára kiírt bajnok­ságra lányoknál „A” kate­góriában a nyíregyházi Vas­vári Pál Gimnázium, míg „B” kategóriában a kisvár­dai Bessenyei György Gim­názium csapata nevezett, így Végvári Ferenc, és Si­mon Edit tanítványai „hely­ből” az országos elődöntőbe jutottak. A fiúk „B” kategó­riás mezőnyében színvona­las versenyen dőlt el a sor­rend. Eredmények: IV-V. korcsoportos fiú csapatok: 1. 111. Sz. Ipari Szakközépiskola és Szak­munkásképző, Kisvárda, 258,7 pont 2. Bessenyei György Gimnázium, Kisvár- da, 256,6 p., 3 111-es tart. csapata, Kisvárda 252,0 p. Mind a bajnok (felkészítő: Bartus Sándor), mind a má­sodik (fk.: Villányi Géza) a debreceni országos elődöntő résztvevője. I. korcsoportos fiú csapa­tok: 1. Apáczai Cs. J. Gya­korló Nyh. 134,8 (f.: Tóth At­tila), 2. Kertvárosi Iskola Nyh., 128,7 (f.: Póka Imre), 3. Fehérgyarmat, Kölcsey Fe­renc Ált. Isk. 125,3 (f.: Szűcs Béláné). Leány csapatok: 1. Apá­czai 134,8 pont (f.: Csabai Mihályné), 2. Kisvárda, 4. Sz. Ált. Isk. 133,9 (f.: Molnár Ferencné), 3. Nyíregyháza, 20. Sz. Ált. Isk. 131,3 (f.: Sallai Zoltán). Összetett egyéni verseny, fiúk: 1. Kovács Gábor (Apá­czai), 2. Szilágyi Máté (Apá­czai) 27,2, 3. Kósa Gergő (Apáczai) 27,0. Lányok: 1. Pomichál Ildi­kó (Apáczai) 28,2, 2. Cser- venák Anett (20. sz. isk.) 27,5, 3. Szaniszló Edina (Kisvárda) és Csizmarik Dóra (Apáczai) 27,4 pont. H-III. korcsoport, fiú „A” kategória csapatverseny: 1. Kisvárda 4. Sz. Ált. Isk. 131,1 (f.: Oláh Gábor) 2. Nyíregy­háza, Hunyadi M. Ált. Isk. 123,45 (f.: Gáli Sándor). „B” kategória: 1. Ajak, Ált. Isk. 135,7 (f.: Juhász Béla), 2. Nyíregyháza, Kert­városi Ált. Isk. 129,25 (f.: Póka Imre). Lányok, „A” kategória: 1. Apáczai A 136 (f.: Vikár Csabáné), 2. Nyíregyháza, Evangélikus Ált. Isk. 128,3 (f.: dr. Szabó Antalné), 3. Apáczai B 127,9 (f.: Vikár Csabáné). Bokonyi sikerek Új Kelet-információ __________________________________ Az elmúlt hétvégén Kalocsán tartották a kötött fogású birkózók válogatóversenyét a serdülő világbajnokságra. Megyénket természetesen a bökönyi birkózók Radócz Já­nos edző tanítványai képviselték. Varga és Szálku ezúttal is jól szerepeltek. Eredmények, 42 kg: ...2. Szálku Szabolcs. 48 kg: 1. Var­ga József, ...4. Tóth Zsolt. Ifjúsági és diáksport Országos döntőbe jutott a Bem Diákolimpia, játékos sportversenyek 1997. február 19., szerda Schmidt és Végső csúcsai Nyíregyházi sikerrel zárult a játékos sportversenyek or­szágos elődöntője. Szombaton Hajdú-Bihar, Heves és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye legjobb 18 fős csapatai találkoztak Nyíregyházán, a Bem József Általános Isko­lában, hogy eldöntsék, kik képviselhetik térségünket a Szombathelyen megtartandó országos döntőben. Munkatársunktól A házigazdák mindent meg­tettek, hogy ünnepélyessé tegyék az országos elődöntőt. Volt itt ritmikus sportgimnasz- tikai bemutató, latin-amerikai és spanyoltánc-bemutató. Ün­nepélyes bevonulás és egyen­ruhás versenybírók. Végül csak öt csapat sorakozott fel a meg­nyitóra, a balmazújvárosiak eddig ismeretlen okból nem jöttek el. Már az első két forduló után látszott, hogy a hajdúböször­ményiek, a nyíregyházi Móra és a házigazda Bem iskolák között dőlhet el az első hely sorsa. A kilenc versenyszámból álló sorozat kétharmadánál egyik esélyes sem tudott jelen­tős előnyre szert tenni, és fej fej mellett haladva gyűjtöget­ték a pontokat. Ekkor egy olyan váltóverseny követke­zett, amikor a gyerekeknek medicinlabdával a lábuk kö­zött kellett páros lábbal szög- delni, majd egy felfordított zsá­molyba célbadobni. A házigaz­dák csak a saját labdájukat kenték be valamilyen ragacsos anyaggal, így ők egyszer sem hagyták el ugrálás közben a medicint. Kétség sem férhetett futamgyőzelmükhöz. Ezek után az addig biztosan utolsó két csapat is hasonló „techni­kával” megelőzte a Mórát és a Hajdúböszsörményt, ezzel el is dőlt a verseny. Az utolsó két forduló már csak formalitásnak számított. Az eredményhirdetésnél a szülők egy csoportja eléggé el nem ítélhető módon adott han­got nemtetszésének, és nyom­dafestéket nem tűrő stílusban kifogásolta a verseny tisztasá­gát. Kár, hogy a gyanú árnyé­kolta be a verseny hitelességét, mert a Bem most jobb volt, és enélkül is nyerte volna a ver­senyt. Az országos elődöntő vég­eredménye: 1. Bem József Általános Is­kola Nyíregyháza, 48 pont (felkészítő tanárok: Szabó Pétemé, Losonczi Lászlóné), 2. Móra Ferenc Általános Iskola Nyíregyháza, 43 pont (Fel­készítő tanárok: Goron Tibor- né, Takács Sándor), 3. Bethlen Gábor Általános Iskola Hajdú- böszörmény, 39 pont (Felké­szítő tanár: Sőrés Antal), 4. Hunyadi Mátyás Általános Is­kola Eger, 27 pont, 5. Kodály Zoltán Általános Iskola Hat­van, 23 pont. A március 8-án Szombathe­lyen tartandó országos döntőbe a Bem József Általános Iskola csapata jutott. Új Keiet-információ Az elmúlt szombaton Nyíregyházán rendezték a Rácz András Súlyemelő Emlékversenyt. A felnőt­tek küzdelméről már beszá­moltunk, ezúttal az után­pótlás korcsoportok ered­ményeit közöljük. A sok induló közül kiemelkedett az egyéni csúcsot is javító Schmidt Gábor és Végső László. Eredmények, junior fiúk, 50 kg: 1. Ádám Gábor (BST- SE) 90 kg. 59 kg: 1. Pál Bar­na (BSTSE) 145 kg. 64 kg: 1. Béres Sándor (NYVSC) 217.5 kg, 2. Rácz István (BSTSE) 115 kg. 61 kg: 1. Végső László (NYVSC) 297.5 kg. Nők: 1. Simon Mónika (NYVSC) 117,5 kg. Ifjúságiak, fiúk, 54 kg: 1. Tintér Sándor (BSTSE) 122.5 kg. 64 kg: 1. Huszti Imre (NYVSC) 115 kg, 2. Balázsi Zsolt (BSTSE) 95 kg. 70 kg: 1. Kiss Tamás (BSTSE) 140 kg. 83 kg: 1. Lóránt Szabolcs (NYVSC) 210 kg, 2. Vaskó Csaba (NYVSC) 135 kg, 3. Kál­mán Tamás (BSTSE) 127,5 kg. +99 kg: 1. Czirják Ta­más (NYVSC) 175 kg. Serdülő fiúk, 46 kg: 1. Nyert a Vasvári Pál Gimnázium! Atlétika, fedettpályás középiskolai verseny Nyíregyháza város és városkörzeti középiskolás fedett pályás bajnokságát, február 13-án rendezték a tanárkép­ző főiskola csarnokában. A Vasvári Pál Gimnázium NYVSC-hez és NYSI-hez leigazolt sportolói kiugróan sze­repeltek. A jegyzőkönyvet nem volt nehéz összeállítani, mert, mindenhol a VPG (fő)szerepelt. IV. korcsoport fiúk, 50 m: 1. Szilágyi Szabolcs (Kisvárda Bessenyei, edző: Csucska Bogárt ) 6,2,2. Szabó Zoltán (Arany Já­nos Gimn.) 6,3,3. Szondi Gyula (VPG) 6,33. 300 m: 1. Popovics Norbert (VPG) 41,3, 2. Majoros Tamás (VPG) 41,9 3. Árpád János (Nagy­kálló Korányi) 42,8. 1000 m: 1. Gergely Róbert (VPG) 2:58,6, 2. Homa Tibor (VPG) 3:01,6, 3. Fedeles Zoltán (Kisvárda Bessenyei) 3:02,1. Magasugrás: 1. Havacs Zol­tán (VPG) 165 cm, 2. Moravecz Szabolcs (Mg) 155 cm,3. Hámori Áipád (Mg) 145 cm. Távolugrás: 1. Sipsák Sándor (Mg) 5,33m, 2. Szondi Gyula (VPG), 3. Tóth Péter (VPG) 300 m: 1. Matiscsák Imre (VPG) 41,7,2. Petrovánszki Ro­land (Nagykálló Korányi) 42,4 3. Varga Gábor (110-es) 42,6. 1000 m: 1. Mráz János (VPG) 2:51,7, 2. Mitró Zsolt (VPG) 2:54,1, 3. Lakatos Tibor (VPG) 2,56,2. Magasugrás: 1. Hanyecz József (Tiszalök) 185 cm, 2. Briz Tamás (Nagykálló Budai) 170 cm, 3. Fegyver Gábor (Kölcsey) 165cm. Távolugrás: 1. Simon Csaba (Nagykálló Korányi, edző: Mun­kácsi Gyula) 6,4 lm 2.Kaibás Ta­más (VPG) 6,09m, 3. Briz Tamás (Nagykálló Budai) 5,8 m. Lányok, 50 m: 1. Németh Anita (VPG) 6,92,2. Túlik Anna (VPG) 7,3,3. Garai Beáta (VPG) 7,42. 300 m: 1.Túlik Anna (VPG) 49,7, 2. Szőke Judit (Kölcsey) 49,7,3. Garay Beáta (VPG) 51,1. 1000 m: 1. Nagy Erika (VPG) 3:55,9, 2. Herceg Henrietta (VPG) 3:59,2, 3. Mester Rita (VPG) 4:16,2. Magasugrás: 1. Hűlik Ad­rienne (Kölcsey, edző: Horváth Anette) 135 cm, 2. Szőke Judit (Kölesei) 135 cm. Távolugrás: 1. Bene Zsanett (Nagykálló Korányi) 5,12m 2. Nyakó Veronika (Tiszalök) 4,2lm 3. Hűli Adrienne (Köl­csey) 3,95 m. 4x1 körös váltó, fiú, IV-V korcsoport: 1. VPG A 1:15,7 2. Szent Imre Gim. 1:21,8 3. Köl­csey A 1:22,6 4x1 körös váltó leány, IV-V korcsoport: 1. VPG A 1,26,9 2. VPGB 1,34,9 3. Kölcsey 1,39,4 A Vasvári Pál Gimnázium ta­nulóit Végvári Ferenc és Szalka Géza készítették fel. 5,1 lm. Lányok, 50 m: 1. Sallós Diá­na (VPG) 6,75,2. Somogyi Erzsé­bet (Korányi Nagykálló) 7,15 3. Zaklár Mariann (VPG) 7,15. 300 m: 1. Nagy Gabriella (VPG) 46,1, 2. Sallós Diána (VPG) 46,3, 3. Ganyú Edina (VPG) 50,4. 1000 m: 1.Mitró Kornélia (VPG) 3:37,9, 2. Újhelyi Éva (VPG) 3:41,7, 3. Nagy Tímea (VPG) 3,43. Magasugrás: 1. Borza Éva (VPG) 160cm, 2. Somogyi Erzsé­bet (Nagykálló Korányi) 150cm. Távolugrás: 1. Somogyi Er­zsébet (Nagykálló Korányi, edző: Munkácsi Gyula) 4,65 m 2. Tóth Enikő (VPG) 4,64m, 3. Tóth Edina (Újfehértó) 4,34m. V. korcsoportos fiúk, 50 m: 1. Baka Csaba (VPG) 5,9,2. Bab­ján Péter (Kisvárda Bessenyei) 6,05,3. Tisza Róbert (VPG) 6,09. új Kelet-információ Lezajlott a fehérgyarmati vá­roskörzeti sakkcsapatok diák­olimpiája. A korábbi évekhez hasonlóan ezúttal is Túrist- vándi adott otthont a verseny­nek. Kilenc csapatban negyven gyermek ült le az asztaloldioz. Sajnos, két előzetesen beneve­zett csapat nem jelent meg, min­denféle jelzés nélkül távol ma­radt a fehérgyarmati gimnázi­um és Túrricse gárdája. A játékban nem történt kü­lönösebb meglepetés, általá­ban a várt eredmények szü­lettek. A színvonal is a tava­lyihoz volt hasonló. A túrist- vándiak három korcsoport­ban nyertek, de ügyesek a tiszakóródi fiúk és a milotai kislányok is. Ahol „foghíjas” volt a mezőny, a szervezők összevonást hajtottak végre, hogy ne maradjanak játék nél­kül a kis sakkozók. Eredmények: I. korcsoport, lányok: 1. Túristvándi DSK 6 pont, 2. Milota DSC 2, 3. Tiszakóródi DSK 1. Fiúk: 1. Túristvándi DSK (ellenfél nélkül) n-ffl. korcsoportos lányok: 1. Milota DSC (ellenfél nélkül) Fiúk: 1. Túristvándi DSK, 10,5,2. Tiszakóródi DSK 8, 3. Milota DSC. A csoportban versenyen kí­vül induló Tiszakóród „B” 4 pontot szerzett. Túristvándiak sikerei Gabulya Barnabás (NYVSC) 87.5 kg. 50 kg: 1. Ádám Ró­bert (NYVSC) 122,5 kg, 2. Pintye Sándor (BSTSE) 92,5 kg. 59 kg: 1. Kurcz Gergely (NYVSC) 90 kg. 64 kg: 1. Tóthfalusi Zsolt (NYVSC) 125 kg. 70 kg: 1. Schmidt Gábor (NYVSC) 202,5 kg, 2. Dankó Gábor (NYVSC) 167.5 kg. Kölyök I, 38 kg: 1. Kan­tár János (Nyírtura) 67,5 kg, 2. Czompa Péter (NYVSC) 55 kg. 42 kg: 1. Varga Sán­dor (Nyírtura) 70 kg, 2. Fedor Sándor (NYVSC) 57.5 kg. 46 kg: 1. Huszti Péter (Nyírtura) 87,5 kg, 2. Miholecz Péter (NYVSC) 77.5 kg. 54 kg: 1. Miczi Zsolt (Nyírtura) 85 kg. 59 kg: 1. Tóth Gábor (Nyírtura) 115 kg, 2. Kordován Tibor (NYVSC) 60 kg. 64 kg: 1. Nagy Tamás (Nyírtura) 82,5 kg, 2. Eszenyi Zsolt (NYVSC) 70 kg. 70 kg: 1. Gyurina Tamás (Nyírtura) 102.5 kg. Kölyök II, 54 kg: 1. Kán­tor István (Nyírtura). 62 kg: l.Nádasi István (NYVSC). Diáksport­műsor Az V. korcsoportos kézi­labda diákolimpia megyei döntőjét a fiúk mezőnyé­ben három csapattal kör- mérkőzéses formában ren­dezik meg. A megyei finá­léban első helyezett csapat továbbjut a területi ver­senyre. A megyei döntő prog­ramja: Tiszavasvári Sport- csarnok február 26-án 12.30 Tiszavasvári-Zrínyi Gimnázium, 13.30: Zrínyi- Gépészeti, 14.30: Gépésze- ti-Tiszavasvári.

Next

/
Oldalképek
Tartalom