Új Kelet, 1996. június (3. évfolyam, 127-151. szám)

1996-06-06 / 131. szám

12 1996. június 6., csütörtök Lapzárta UJ KELET Vonat alá feküdt Fullajtár András (Új Kelet) A rendőrség államigazga­tási eljárás keretében két rendkívüli halálesetben is folytat nyomozást. Egy volt rakamazi 38 éves férfi június 4-én hajnali fél egykor Ra- kamazon, a MÁV-állomás területén öngyilkossági szán­dékkal vonat elé vetette ma­gát, majd sérüléseibe rövid időn belül belehalt. Egy tiszanagyfalui 39 éves férfi is önkezével vetett véget életé­nek. Este nyolc órakor laká­sának étkezőjében öngyilkos- sági szándékkal egy késsel mellkason szúrta magát. A szúrás következtében a hely­színen életét vesztette. Az eddigi vizsgálatok során egyik esetben sem merült fel bűncselekményre utaló nyom. Két nyíregyházi fiatal ko­rán kezdte a kocsifoszto­gatást, de bele is buktak. K. Róbert (14) és B. Bertalan (14) az egyik délután a Kal­már utcán feltört egy Rena­ult személygépkocsit, mely­ből pénztárcát loptak el. A két tinédzsert rövid időn be­lül fülön csípték, és jelenleg is rács mögött vannak. Bizo­nyára ennek is megvan az oka... Nem volt szerencséje an­nak a három nyíregyházi fér­finak sem, akik június 3-án a Gomba utcán betörtek egy betéti társaság fatelepére, és onnan fenyő- és fűrészárut loptak el mintegy 30 ezer fo­rint értékben. Valószínű, ne­kik sem ez lehetett az egyet­len bűnük, mert őket is őri­zetbe vették. Színesfémlopás közben lebuktak R. Tivadar (33) és L. Lajos (19) nyíregyházi la­kosok. A „gyűjtögetők” júni­us 4-én hajnalban két órakor a 4-es iskolába látogattak el, és körülbelül ötven kilo­gramm vörösrézcsatornát próbáltak megfújni. Hasonló szándék vezérelte azokat az ismeretlen tolvajokat is, akik június 3-ára virradóra a Pol­gári Lövészegyesület kaba- lási Skeet-pályáján lévő épü­letbe betörtek, és onnan ká­beleket, transzformátort lop­tak el. Többször előfordult az utóbbi időben, hogy ismeret­len tettesek buszon, piacon, vagy akár a gépkocsik feltö­résekor pénztárcákat loptak. A legtöbb esetben a tulajdo­nosnak nem az okoz igazi bosszúságot, hogy elveszik pár száz vagy néhány ezer forintját, hanem az, hogy a benne levő iratokat — sze­mélyi igazoványt, vezetői engedélyt, betegkártyát — is bezsebelik a zsiványok. A kálvária ezután kezdődik a sértett részéről, ugyanis a hi­vatalos okmányok újbóli be­szerzése nem kevés utánajá­rásba kerül. Egy ilyen eset történt június 3-án délután Nyírbátorban, egy élelmi­szerüzletben is. Az egyik dol­gozótól megfújták az asz­talon felejtett pénztárcáját az említett okmányokkal együtt... Súlyos testi sértés miatt in­dított a rendőrség eljárást egy 20 éves jándi fiatalember el­len, aki a Tisza-parton vala­min összeszólalkozott egy hasonló korú falubelivel, akit úgy elkent, hogy eltörött az állkapcsa. Összetörte a presszó be­rendezését, mert nem szol­gálták ki. P. Gyula (27) ajaki lakosnál már tetőzött a pia­szint, amikor úgy gondolta, felhajt még egy pohárral, és bement az egyik kocsmába. A felszolgálónak nem volt nehéz megállapítani, hogy a „kedves vendég” nem szín­józan, emiatt nem akarta ki­szolgálni. Természetesen a kapatos férfi emiatt megsér­tődött, előbb sértegette a bent lévő vendégeket, majd poha­rakat tört össze, és távozása közben a bejárati ajtót is be­törte. A kisvárdai rendőrkapi­tányság hitelsértés bűntette miatt eljárást indított négy dombrádi házaspár ellen. Az történt, hogy a gyanúsítottak az OTP felé a szociálpoliti­kai kedvezmény fedezetéül szolgáló lakóépületüket le­bontották, majd az építőanya­got eladták. Az Árok utca elején napok óta éktelenkedik ez a gondosan körülkerített, ki tudja mire jó gödör anélkül, hogy a kutya is hozzányúlna. Meddig teszik még próbára türelmünket az „al­kotók”? Fotó: Bozsó Katalin Rehabilitációs Vállalat és Intézményei Várjuk Önt a Kelet-Nyugat Expón. Keresse fel a D/5-ös standot! Tekintse meg vállalatunk termékeit: bőrdíszműáruk, konfekciótermékek, nyomdai ipar, műanyag fóliaáruk, saját előállítású bioecet, ioncserélt víz, háztartási hypo. Várjuk a vásár látogatóinak termékeink iránti érdeklődését, a további korrekt üzleti kapcsolatok reményében. Ne feledje a START a Kelet-Nyugat Expó D/5-ös standján! Egyik kedves olvasónk levéllel fordult hozzánk, panaszolván sanyarú sorsát. Elmondta, hogy rövidesen kisbabája szüle­tik, és nincs pénze gyermekkocsira. Kérte, tegyük közzé la­punkban, hogy az Uj Kelet olvasótáborát hívja segítségül. Kérése annyira meghatotta a szerkesztőség tagjait, hogy el­határoztuk, mi magunk adjuk össze a pénzt, és megvesszük az óhajtott négykerekűt. Mindazonáltal, hogy ez az első és utolsó akciónk volt — magunk sem lévén milliomosok —, különös örömöt jelentett a babakocsi átadása. Fotó: Csonka Munkajog Új Kelet-információ A Magyar Szociáldemokra­ta Párt nyíregyházi irodájában — Szabadság tér 11. szám alatt, a Szakszervezetek Házában — júniustól minden hétfőn 10-től 12 óráig ingyenes munkajogi tanácsadásra várja az érdeklő­dőket, a rászorulókat. Jönnek Benkóék Új Kelet-információ Immár negyedik alkalom­mal lép fel a Sóstói Múze­umfaluban a világhírű Ben- kó Dixieland Band június 15-én, szombaton 17 órától. Törököt fogtak Új Kelet-információ Kedd hajnalban Csenger- újfalu mellett a határőr járőr öt gyanúsnak tűnő személyt iga­zoltatott, akik hitelt érdemlő okmányokat nem tudtak felmu­tatni. Kiderült azonban, hogy török állampolgárok. A meg­hallgatás során a határőröknek elmondták, hogy egymástól függetlenül érkeztek Törökor­szágból Bukarestbe. A román főváros egy török bárjában egy helyi férfi — embercsempész — megígérte a kis csapatnak, hogy a zöldhatáron keresztül hazánkba szökteti őket. Vonat­tal Nagyváradig, majd taxival tovább egy, a magyar határhoz közeli településre utaztak, ahol két napig pihentek. Hétfőn (3- án) este két gépkocsi vitte el őket a határ közelébe, ahonnan gyalog folytatták útjukat. A lé- lekkufár átkísérte őket a hatá­ron túl egy kilométernyit, ahol kifizették — fejenként 500 márkával — az embercsem­pészt, aki az éj leple alatt visszatért Romániába. A műúton kellett volna talál­kozni azzal a gépkocsival, amely tovább szállította volna őket, a határőrökkel azonban hamarabb találkoztak. A drága, és eredménytelen kirándulás eredménye, hogy 3 évre kiuta­sították őket hazánkból. A fogyasztóvédelemről Munkatársunktól maximum minimum 30 14 a fokozatosan mindenhol csökken á felhőzet, túlnyomóan na­pos, száraz idő várható. A mérsékelt, keletire forduló szél csak időnként élénkül meg. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 14, : 19, a legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön 25, 30 fok ' között alakul. SZALAGFUGGONY, NAPELLENZŐK, HARMÓNIKAAJTÓ, RELUXA A gyártótól 1 év garanciával REDŐNY, RELUXA . rt 3/0-435 v 402-650 » >\Jóth Katalin vallatom, Nytiáza, Kiss Ernő u. 40.yK A mai szám szerkesztője: Randa Ferenc csütörtöki hírügyeletes: Vitéz Péter Valuta MNB középárfolyamok „ ' ' v Angol font 235,58 Ausztrál dollár 120,94 Belga frank (100) 483,71 Dán korona 25,76 Finn márka 32,47 Francia frank 29,37 Holland forint 88,88 ír font 241,20 Japán yen (100) 139,97 Kanadai dollár 111,29 Kuvaiti dinár 508,24 Német márka 99,47 Norvég korona 23,28 Olasz líra (1000) 98,59 Osztrák schilling 14,14 Portugál escudo (100) 96,50 Spanyol peseta (100) 117,57 Svájci frank 121,13 Svéd korona 22,67 USA-dollár 152,37 ECU (Közös Piac) 188,30 Új tárlat Új Kelet-információ Ma délután 3 órától nyílik a kisvárdai Rétközi Múzeumban Csutkái Csaba nyíregyházi fo­tóművész kiállítása. A tárlat június 30-áig látogatható. 00000 0,0 000 KALENDARIUM I nil i -^n 1996. június 6., csütörtök A nap kel: 4 óra 48 perckor, nyugszik: 20 óra 38 perckor. A hold kel: nyugszik: 10 a óra 08 perckor. Mottó: „Fájóbb a sérelem, ha kedves, aki sértett. (Pierre I Corneille) NORBERT és CINTIA napja. A Norbert német eredetű név, és a j „nord bért” kifejezésből alakult ki, j amely azt jelenti: északi ember. A Cintia az ókori görög mitológia j öröksége, Artemisz istennő mel­lékneve volt, mert Künthosz he- gyén született. Ma Fülöp és Tak­sony nevű ismerőseinket is kö­szöntsük! Mai évfordulóink Háromszázki lene ven éve szüle­tett PIERRE CORNEILLE, a francia klasszicizmus egyik legna­gyobb alakja. Az irodalortitörténet őt tekinti a klasszikus francia drá­ma megteremtőjének, amelyet Cid című tragikomédiájának köszön­het. A darabot 1637-ben mutatták be, és óriási közönségsikert ara­tott, A korabeli kritika persze — ahogy remekművek esetében álta­lában lenni szokott — fanyalogva fogadta, s bizonyos szerelmi ügyek darabbéli emlegetése kivív­ta az egyház haragját is. Maga Richelieu bíboros is állást foglalt az ügyben, s szegény Corneille csak úgy mentette meg a bőrét, j hogy megígérte: legközelebb a közízlésnek megfelelő drámát ír. Ötven éve hunyt el GERHART \ HAUPTMANN Nobel-díjas né­met író. Drámái révén neve elvá- j laszthatatlanul összefonódott a naturalizmussal, híres műve a Naplemente előtt és A patkányok. J Ma is rendszeresen szerepelnek j darabjai színházaink repertoárján. ; Tavaly nálunk is volt Hauptmann- bemutató: a nyíregyházi Móricz ! Zsigmond Színház társulata A j bunda című komédiáját adta elő. Boldog születésnapot! Ma ünnepli 40. születésnapját BJÖRN BORG svéd teniszező. Minden idők legeredményesebb férfi teniszezője 1972-ben kezdte profi pályafutását, s alig több mint egy évtized alatt sikert sikerre hal­mozott. Északi hűvösséggel, rez­zenéstelen arccal, minden érzelmi megnyilvánulást mellőzve ját­szott, s általában győztesen hagy­ta el a pályát. 1977-ben jutott fel csúcsra, és négy éven át vezette a világranglistát. Ezenközben ötször lett wimbledoni bajnok, nála több­ször csak egy Renshaw nevű brit nyert a férfiak közül az angol nyílt bajnokságon, még az 1880-as években. Borg emellett hatszor lett francia bajnok, és további 51 Grand Slam-tomán győzött. A Magyar Szocialista Párt nyíregyházi szervezetének székhá­zában (Nyíregyháza, Jókai tér 4. sz.) lakossági fórumra várják az érdeklődőket. A kötetlen beszélgetés házigazdája Holló Jánosné, a Megyei Fogyasztóvédelmi Felügyelőség igazgatója, akivel az időszerű fogyasztóvédelmi problémákról lehet eszmét cserélni. Véradás A Magyar Vöröskereszt Megyei Szervezete 1996. június 10. és 14. között az alábbi helyeken szervez véradást: Június 10., hétfő: Tiszavasvári (polgármesteri hivatal), Tiszavasvári (Városháza tér) 8—15 óra; Kécske (orvosi ren­delő) 9—12 óráig. Június 11., kedd: Start Rehabilitációs Vállalat Nyíregyhá­za (Bujtos út 32.) 8—13; Nagyvarsány (Egészségügyi Köz­pont) 9—13.30 óráig. Június 12., szerda: Magy (általános iskola) 8—12; Pátroha (Gyermektanácsadó) 9—12; Tiszakóród és Tiszacsécse (a tiszakoródi orvosi rendelőben) 8—12.30 óráig. Június 13., csütörtök: Cipő Kft. és ÁFÉSZ Nyírbátor (A Cipő Kft. orvosi rendelőjében) 9—12; Tunsgramm Rt. Fény­forrásgyár Kisvárda (Temesvári út 17.) 11—15 óráig. Június 14., péntek: Szakoly (Egészségház) 8—14 óráig. A véradóállomások is fogadják azokat az egészséges fel­nőtteket, akik véradással segíteni tudják a bajban lévő bete­geket munkanapokon: Nyíregyházán reggel 9-től délután 14-ig, Kisvárdán hétfő­től péntekig reggel 8-tól délután 14-ig, Fehérgyarmaton hét­fő, kedd, csütörtök, péntek reggel 8-tól délután 14-ig. Laptulajdonos és kiadó: Start Rehabilitációs Vállalat és Intézményei Nyíregyháza, Bujtos u. 32. Tel.: 411-433 Felelős kiadó: Balogh Zoltán vezérigazgató Főszerkesztő: Kézy Béla Szerkesztők: Kanda Ferenc, F. Sípos József, Tapolcai Zoltán Főmunkatárs: Száraz Attila Sportszerkesztő: Révay Zoltán Lapigazgató: Hajdú István Szerkesztőség és lapigazgatóság: 4400 Nyíregyháza, Árok u. 15. Tel.: 42/437-006, 437-012, 437-013 Fax: 437-012 Hirdetésfelvétel a Start Vállalat központjában a felvételi irodán, Bujtos u. 32, a Nyírségi Nyomda nyomtatványboltjában, Árok u. 15, valamint a megye valamennyi postahivatalában. Terjeszti előfizetésben a Magyar Posta Rt. Debreceni Igazgatósága (4046 Debrecen, Bethlen u. 1., telefon: 52/412-111) Igazgató: dr. Kovács József Árusításban terjeszti a Rónahír Észak-Alföldi Postai Hírlapkereskedelmi Rt. (4046 Debrecen, Péterfia u. 4. Levélcím: 4001 Debrecen pf. 270. Telefon: 52-347-988/21, 22. Fax: 52-347-988/21., Ügyvezető igazgató: Kuthy Antal. Előfizetési díj: egy hónapra 430 Ft, negyedévre 1290 Ft, fél évre 2580 Ft, egy évre 5160 Ft. Előfizethető bármely hírlapkézbesítő postahivatalnál, postai, valamint hírlapkézbesítőknél és a kiadónál. Nyomtatás: a Start Vállalat Nyírségi Nyomdaüzemében Nyíregyháza, Árok u. 15. Felelős vezető: Murczkó Károly nyomdaigazgató Csak a megrendelt kéziratokat, fotókat őrizzük meg! A lapban közölt saját információk, írások, reklámgrafikák felett kizárólagosan a kiadó és a szerző rendelkezhet, felhasználás, utánközlés csak közös jóváhagyásukkal lehetséges. ISSN 1217-9914

Next

/
Oldalképek
Tartalom