Új Kelet, 1996. április (3. évfolyam, 77-101. szám)

1996-04-11 / 85. szám

16 1996. április 11., csütörtök $ ^ íá :-,'i << -s UJ KELET f | Sötét pillanatok Megszúrta a fiát Fullajtár András (Új Kelet) Életveszélyt okozó súlyos testi sértés bűntette miatt in­dított a rendőrség eljárást idősebb K. Ferenc (52) bün­tetett előéletű, Nyíregyháza, Kilátó úti lakos ellen. Az ed­digi vizsgálat szerint a férfi április 9-én este nyolc órakor a lakásukon valamin összeve­szett a fiával. A szócsata nem vezetett eredményre, ezért K. Ferenc felkapta a keze ügyé­ben lévő konyhakést, és meg­szúrta a fiát, ifj. K. Ferencet (32), aki életveszélyesen meg­sérült. Állapota válságos. Garázdaság miatt indult büntetőeljárás Sz. Ernő (42) nagycserkeszi lakos ellen. Egyelőre nem tudni az okát, de a felbőszült ember április 8-án délben a község egyik utcáján közlekedő Trabant­nak egy ásóval esett neki. A járművet egy nyíregyházi férfi vezette. A kocsiban 40 ezer forintos kár keletkezett. A nappali órákban „né­zett” be valaki a Nyírmező Kft. Nyírlugos-Csehágón lévő irodaépületébe, és onnan számítógépeket, tartozékokat és 3 darab telefont csent el. A kft. kára 300 ezer forint. A füstölőben tartósította magát F. Sándor (30) kis- várdai férfi. A férfi lopási szándékkal a kerítésen ke­resztül beugrott Kisvárdán, a Rákóczi úton lévő Húsdisz­kont udvarára. Azonban va­lami megzavarta a beszerzés­ben, és hirtelen a közelében lévő füstölőben rejtőzött el. A nem éppen kényelmes bú­vóhelyről a rendőrjárőr szed­te ki. A záhonyi határátkelőhe­lyen gyakran fognak el a határőrök olyan személyeket, akik hamis papírokkal vagy átütött alvázszámú kocsikkal akarnak kimenni az ország­ból. Legutóbb például egy cseh állampolgár próbálko­zott elinalni Ukrajna felé egy hamis forgalmi engedéllyel rendelkező VW Golf kocsi­val, de a tüzetesebb átvizsgá­lás után kiderült, hogy az al­vázszám is át volt ütve. A tiszakóródi K. József (40), míg a fia sorkatonai szolgálatát teljesítette, addig annak tudta nélkül eladta a gyereke tulajdonában lévő 10 éves lovat. A paripáért 100 ezer forintot kapott, amit zsebre tett. Több olyan ügyben is foly­tat vizsgálatot a rendőrség, aminek tettese egyelőre is­meretlen. Még az ünnep előtt történt, de utána derült ki, hogy birkatolvajok jártak Ura köz­ségben a „Törzs” hodályban. Az ott lévő pecsenyebárá­nyokból 5 darabot elloptak. A tulajdonos kára 50 ezer forint. A tiszaeszlári szövetkezet szarvasmarhatelepéről, a fe­jőházból 4 darab fejőgépet valaki megfújt, aminek az ér­téke 180 ezer forint. Még tart a tavaszi faülte­tési láz. A gond azzal van, sokan úgy telepítenek gyü­mölcsfákat, hogy mások kertjéből ellopják. Ez történt Tiszavasváriban, a Vasgere­ben úton is. Egy telekről 51 darab különböző fajtájú fa­csemetét fújtak meg. A gaz­da kára közel a 200 ezer fo­rint. Szamosszegen betörtek egy idős nyugdíjas lakásába, és onnan 102 ezer forint készpénzt megfújtak. „ ^ Rehabilitációs Vállalat és Intézményei vtáM*t ) Autójavító üzeme Értesítjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Bujtos u. 32. sz. alatti AUTÓSZERVIZÜNKBEN 1996. ájDrilis 13-án 8—14 óráig NYÍLT NAPOT tartunk DÍJMENTESEN elvégezzük gépkocsija — műszaki állapotának felmérését — ellenőrizzük károsanyag-kibocsátását — megmérjük fékhatását — beállítjuk fényszóróját A gépkocsivizsgálat ideje alatt AUTÓSBOLTUNK és BÜFÉNK az Önök rendelkezésére áll. A gépkocsik vizsgálata az érkezés sorrendjében történik. Várjuk Tisztelt Ügyfeleinket! UJ Telefon: 411-481,411433 UJ ___, A szociálpolitikáról A szociálpolitika aktuális kérdéseiről tart előadást többek kö­zött dr. Surján László, a KDNP alelnöke az április 12-én, délelőtt 11 órától kezdődő egészségügyi fórumon. A KDNP megyei szer­vezete egészségügyi bizottsága rendezésében tartott fórumnak a nyíregyházi egészségügyi főiskola ad otthont. Az alelnök mellett dr. Mikola István a kórházak működtetési kérdéseiről beszél, dr. Jávor András, a KDNP egészségügyi szak­értője pedig a tb egészségügyi finanszírozását részletezi. Tűzgyújtási tilalom A fokozott tűzveszély miatt a Földművelésügyi Miniszté­rium az Országos Tűzoltó Pa­rancsnoksággal közösen tűz­gyújtási tilalmat rendelt el. Mint azt Pernyák Sándor őr­nagytól, Nyíregyháza tűzoltó- parancsnokától megtudtuk, az erdőkben még a kijelölt he­lyeken is tilos a tűzrakás. Ti­Csatárláncban a tűzoltók Rendőrnap sebességmérő készüléket is. Közben 12 órától a megyei fő­kapitánynak, két helyettesé­nek és Nyíregyháza város ka­pitányának tehetnek fel az állampoglárok kérdéseket a rendőrséggel kapcsolatosan. Délután a Tókuckóban foly­tatódik a program, ahol a rendőrök egymás között és családtagjaikkal ünnepelnek tovább. Itt sor kerül kitünte­tések és jutalmak átadására is. A rendőrnap nyitott lesz, a rendezvényeken bárki részt vehet. Az általános és közép­iskoláknak külön meghívót küldenek a szervezők. MOZGÁSKORLÁTOZOTTAKNAK A mozgáskorlátozottak megyei egyesülete értesíti a Kisvárdán és környékén élő sorstársakat, hogy 1996. ápri­lis 12-én (pénteken) 14 órától a kisvárdai művelődési ház­ban csoportgyűlést tartanak. Fullajtár A. (Uj Kelet) Szent György napján, ápri­lis 24-én megyénkben is meg­rendezik a már hagyományos rendőrnapot. A színes progra­mokat ígérő rendezvényre ez­úttal a megyei rendőr-fő­kapitányság udvarán és épü­letében kerül sor. Délelőtt 10 órától 13 óráig számos látványos bemutató lesz, többek között az érdek­lődők technikai komman­dós-, hiradástechnikai és rend- őrkutya-bemutatót is láthat­nak. De bemutatják a nagykö- lek a legújabb lézeres Folytatódnak a levéltári esték rendezvényei. Ma este fél hatkor a Levéltár kutatótermében Czető András tanár tart előadást Ecsedi katonák portyája Bezdédre 1629-ben cím­mel. Az előadás után a köz­ségek történetének forrá­saival ismerkedhetnek a résztvevők. Halál a 4-esen Halálos kimenetelű közlekedési balesel történt tegnap reggel 9 órakor Ajak határában. Kg\ Nissan szemelj gép­kocsi 120 kilométeres sebességgel haladt Záhony irányá­ba, amikor egy autóbusz előzésébe kezdett. Nagy sebes­sége és figyelmetlensége miatt későn vette észre a busz előtt haladó kerékpáros férfit, aki balra akart kany arod­ni, es elütötte. A 79 éves férfit súlyos sérülésekkel szállí­tották a kisvárdai kórházba, de segíteni már nem tudtak rajta, délben meghalt. Változóan, időnként erősen felhős idő lesz, elszórtan kisebb eső, zápor is előfordulhat. Az északkeleti szél néha megélénkül. A leg- ; alacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire 1, 6, a legmagasabb I nappali hőmérséklet általában 11, 16 fok között várható. los az erdőszélektől 200 mé­teren belül, illetve a közutak- tól 100 méterre bármit is égetni. A tiltás nem vonatko­zik a magánterületekre, de ott is csak felügyelet mellett lehet tüzet gyújtani. Ügyelni kell arra, legyen mindig kéznél egy vödör víz és lapát az eset­leges közbeavatkozáshoz. > Reluxa-redőny,szalagfüggőny,haniió [Garancia idő: 1 év. Tóth Katalin » Nyíregyháza Kiss Ernő u. 40. «(42)402-650,310-435 Péntek kora délután késő es­tig a néptáncnak ad otthont a városi művelődési központ. A Duna művészegyüttes délután kettőtől a gyerekeket várja. Bemutatják a Tündér Erzsébet című táncjátékot, melyei Arany László népmesegyűjteménye nyomán koreografáltak. Este 6 órától felnőtteknek szóló folk­lórműsor szerepel programjuk­ban, az összeállítás a Kárpát­medence hagyományait mutat­ja be. A mai szám szerkesztője: Tapolcai Zoltán Csütörtöki hírügyeletes: Vitéz Péter Angol font 225,41 Ausztrál dollár 116,92 Belga frank (100) 481,79 Dán korona 25,60 Finn márka 31,62 Francia frank 29,04 Görög drachma (100) 61,14 Holland forint 88,47 Kanadai dollár 109,01 Kuvaiti dinár 494,00 Német márka 98,82 Norvég korona 22,85 Olasz líra (1000) 94,16 Osztrák schilling 14,06 Portugál escudo (100) 96,11 Spanyol peseta (100) 118,34 Svájci frank 121,98 Svéd korona 21,97 USA-dollár 148,15 GYASZJELENTES Megrendültén és mély fájda­lommal tudatjuk, hogy drága édesanyánk, NAGYGYULÁNÉ szül. Kádár Mária 1996. április 5-én, életének 71. évében váratlanul elhunyt. Feledhetetlen halottunktól 1996. április 12-én 13 órakor a mátészalkai köztemetőben református szertartás szerint veszünk végső búcsút. Drága emléke szívünkben él. oooooooooo KALENDARIUM Április 11., csütörtök A nap kel: 6 óra 01 perckor, nyugszik: 19 óra 29 perckor. A hold kel: 2 óra 13 perckor, nyug­szik: 12 óra 07 perckor. Mottó: „A tétlenség restséget, a restség közönyt szül." (Apuleius) LEÓ és SZÁNISZLÖ napja. A Leó görög név, oroszlánt jelent, s az ókorban több személynév elé is odabiggyesztették. A rómaiak terjesztették el szerte Európában. A Szaniszló a szláv Stanislawból származik, s azt jelenti: dicsősé­ges. Ma Laura nevű ismerősein­ket is köszöntsük! Ma van Szent Szaniszló emlék­napja. Krakkói püspök volt, aki még a királlyal szemben is kiállt a hit védelmében. II. Bolaszláv erre megölette; misézés közben végez­tek vele 1079-ben. Mai évfordulóink Százharmincöt éve hunyt el MAI LÁTH GYÖRGY országbíró, akadémikus. Pályája kezdetén Po­zsony vármegyében viselt külön­böző tisztségeket, majd 1822-ben udvari tanácsos, később mint ki­rályi személynök az Országgyűlés rendi táblájának elnöke lett. 1848- ban a felsőház elnökévé nevezték ki, Batthyány, Deák, Lonovits és Majláth Antal társaságában tagja volt annak a békebizottságnak, amelyet 1848-ban az Országgyű­lés Windischgratzhez küldött. Részt vett a Magyar Tudományos Akadémia alapításában és az igaz­gatótanács munkájában. Százhuszonöt éve hunyt el PIERRE HENRI LEROUX fran­cia filozófus. Eleinte Saint-Simon híve volt, később pedig misztikus vallási humanizmust, s ennek megfelelő társadalmi reformot hir­detett, amely során a magántulaj­don fenntartásának fontosságát vallotta. Nézetei nagy hatással voltak az utókorra, különösen George Sandra, de műveit manap­ság már nem nagyon ismerik. Két fogalma azonban túlélte; tőle szár­mazik ugyanis a „szocializmus” és a „szolidaritás” szó. Boldog születésnapot! Ma ünnepli 40. születésnapját HERNÁDI JUDIT színésznő. 1980-ban lett országszerte ismert, amikor a Sohase mond! című san­zonnal egycsapásra népszerűvé vált. Akkortájt a Vígszínházban játszott, s legkomolyabb színészi feladata a Koldusopera Kocsma Jenny-je volt. Az utóbbi időben a Pesit Színházban színre vitt Uta­zás az éjszakába és a Szolnoki Szigligeti Színházban a december 15. óta látható Osztrigás Mici című bohózat szereplőjeként hal­latott magáról. Filmezik is, játszott a Szamárköhögésben és az Ébre­désben, a tévében pedig legutóbb február 11-én láthattuk, amikor A vörös bestia című tévéfilmben ta­lálkozhattunk vele. Laptulajdonos és kiadó: Start Rehabilitációs Vállalat és Intézményei Nyíregyháza, Bujtos u. 32. Tel.: 411-433 Felelős kiadó: Balogh Zoltán vezérigazgató Főszerkesztő: Kézy Béla Szerkesztők: Kanda Ferenc, F. Sípos József, Tapolcai Zoltán Főmunkatárs: Száraz Attila Sportszerkesztő: Révay Zoltán Lapigazgató: Hajdú István Szerkesztőség és lapigazgatóság: 4400 Nyíregyháza, Árok u. 15. Tel.: 42/437-006, 437-012, 437-013 Fax: 437-012 Hirdetésfelvétel a Start Vállalat központjában a felvételi irodán, Bujtos u. 32, a Nyírségi Nyomda nyomtatványboltjában, Árok u. 15, valamint a megye valamennyi postahivatalában. Terjeszti előfizetésben a Magyar Posta Rt. Debreceni Igazgatósága (4046 Debrecen, Bethlen u. 1., telefon: 52/412-111) Igazgató: dr. Kovács József Árusításban terjeszti a Rónahír Észak-Alföldi Postai Hírlapkereskedelmi Rt. (4046 Debrecen, Péterfia u. 4. Levélcím: 4001 Debrecen pf. 270. Telefon: 52-347-988/21, 22. Fax: 52-347-988/21., Ügyvezető igazgató: Kuthy Antal. Előfizetési díj: egy hónapra 430 Ft. Előfizethető bármely hírlapkézbesítő postahivatalnál, postai, valamint hírlapkézbesítőknél és a kiadónál. Nyomtatás: a Start Vállalat Nyírségi Nyomdaüzemében Nyíregyháza, Árok u. 15. Felelős vezető: Murczkó Károly nyomdaigazgató Csak a megrendelt kéziratokat, fotókat őrizzük meg! A lapban közölt saját információk, írások, reklámgrafikák felett kizárólagosan a kiadó és a szerző rendelkezhet, felhasználás, utánközlés csak közös jóváhagyásukkal lehetséges. ISSN 1217-9914

Next

/
Oldalképek
Tartalom