Új Kelet, 1996. március (3. évfolyam, 52-76. szám9

1996-03-25 / 71. szám

UJ KELET wmmmmmm Cserélni tudni kell! 1996. március 25., hétfő 15 IMB II Keleti csoport végeredmény 1-0 1|> FC Sényő—Kazincbarcikai BSC félidő (0-0) Nyíregyháza, 1000 néző. V.: Mezei (Nyilas, Szabó I.). Sényő: Mező — Sinka, Barna, Torda, Czap — Lelt, Ru- bóczki, Kovács, Balogh — Tóth, Ványi. Edző: Falatovics László. Kazincbarcika: Venczel — Lukács, Sztahon, Földeák, Szaniszló — Remenár, Kiser, Pribék, Sándor — Csipke, Dolezel. Edző: Lipcsei Imre. Csere: Rubóczki h. Horváth I., Ványi h. Bernáth, mind­kettő a 62. p. Dolezel h. Körösi a 75. p. Sándor h. Sipos a 77. p., Tóth h. Paulik a 83. percben. Gólszerző: Bernáth a 85. percben. Sárga lap: Lelt a 32. p., Ványi az 53. percben. Kon ez Tibor (Új Kelet) 34. p.: Végre történt valami... Balogh—Tóth—Lelt volt a lab­da útja. A tetszetős adogatás azzal zárult, hogy Lelt 14 mé­terről fű alatti lövéssel veszé­lyeztetett, a golyóbis azonban elsuhant a jobb kapufa mellett. 40. p.: A labdával botorkáló Balogot Sztahon földre terem­tette. Szabadrúgás. A 16-os jobb oldali csücskéről Kovács vette célba a kaput, sistergős löketét Venczel tette ártalmat­lanná, mivel biztosan ölelte magához a labdát. 48. p.: A sényői 16-os előte­rében kószáló Pribék szabadon lőhetett, a résen lévő Mező ve­tődve kaparintotta meg a lab­dát. 63. p.: Csipke visszagurított labdájára Pribék robbant, aki 17 méterről centikkel durrantott fölé. 65. p.: Sándor bal oldali szöglete veszélyesen csava­rodott a kapu felé, az egy­más hegyén-hátán álló já­tékosok között a labda to­vasuhant, s bizony Mező csak az utolsó pillanatban. a gólvonalról tudott menteni. 85. p.: Balogh addig-addig verekedett, amíg elvette a lab­dát a bizonytalankodó védők­től. Paulik is ott termett, aki a bal oldalon eliramodva közép­re emelt, és a pontosan érkező Bernáth öt méterről előrevetőd­ve a hálóba fejelt. Három pon­tot érő alakítás volt! Ilyen sem volt még! A sényő- iek — igaz nem önszántukból — kibérelték a Városi Stadiont, egyúttal Rubóczkiék megszáll­ták a nyíregyházi öltözőt. Amíg a szokatlan költözködés a csa­pat zömére az újdonság erejé­vel hatott, addig két fiúnak csöppet sem okozott gondot a helyfoglalás. Nem csoda, hisz Barna és Paulik (ide illeszthető Lelt neve is) nem is oly rég még ugyanebben a közegben gyako­rolta hivatását. Tudnillik mind­ketten a télen távoztak az NYFC berkeiből — ők aztán igazán hamar feltalálták magukat. Mindezek után az első félidő lagymatag játéka majdhogy­nem álomba ringatta a nézőket. Fél óráig semmi érdemleges nem történt, a temérdek tech­nikai hiba. „eltört” lövések je­lezték a két gárda kínlódását. A mezőnyből kirítt a sényői Ko­vács, aki egyedül csillantott meg valamit abból, amit fut- ballnak neveznek. A szünet közeledtére némiképp nekidu- rálta magát a hazai tizenegy, kevéske riadalmat keltve a ven­dégtáborban. A fordulást követően meg­élénkült a küzdelem, noha a színvonal továbbra sem emelke­dett az átlag fölé. Falatovics mester kettős cserével igyeke­zett lelket verni együttesének mindaddig tehetetlen támadóso­rába. Ez aztán nyerő húzásnak bizonyult! Bernáth, majd Paulik pályára lépésével megelevene­dett a házigazda gárda, s erőtel­jes hajrát kivágva, szépségdíjas góllal seperte be a három pon­tot a hallatlanul lelkes szabolcsi legénység. A végtelen elszánt­sággal futballozó Sényő csupa szív játéka újfent bravúrt ered­ményezett. Felemelő jelenet volt, hogy a nyíregyházi közön­ség dübörgő vastapssal honorál­ta Bamáék odaadó produkcióját. Falatovics László: —A csa­pat megmutatta, hogy nagy akarással egy valamivel jobb ellenfelet is le lehet győzni. Lipcsei Imre:—Végigtámad­tuk a mérkőzést, végül egy buta, nevetséges góllal veszítettünk. AZ NB II TOVÁBBI EREDMÉNYEI: Kecskeméti TE—Hatvan 0-2, III. kerületi TVE— Hódmezővásárhely 6-1, Eger—Kecskeméti SC 1-0, Diósgyőr—Kaba 2-3, Tisza- kécske—Salgótarján 2-0. Bernáth bólintása három pontot ért a Sényőnek Csak a szomszédvár áll... NB II Keleti csoport végeredmény 3-0 Hajdúnánási FC— félidő Tiszavasvári Alkolaida SE (1-0) Hajdúnánás, 1000 néző. V: Szabó J. (Hidasi, Nagy I.) Hajdúnánás: Pongor — Raducu — Nagy I., Pipó — Pap, Szemán, Tar, Kondora, Fazekas — Nagy II., Vass. Edző: Vígh Tibor. Tiszavasvári: Szabó — Gaica, Szűcs, Horváth — Kurilco, Szarka, Fecsku, Lente, Bohács — Erdei, Rosu. Edző: Szikszai Lajos. Csere: Bohács helyett Hegedűs az 57. p., Kurilco h. Szilágyi a 70. p., Nagy I. h. Vígh a 75. p., Nagy II. h. Boros a 77. p., Vass h. Tar a 87. p. Gólszerző: Vass 28. p., Papp 66. p., Kondora 88. p. után sem változott túl sokat a játék képe. Hiányzott a vendé­gekből a tűz, a mindenáron győzni akarás. Olyan benyo­másuk volt a szurkolóknak, a vasvári játékosok egyszerűen képtelenek elhinni, hogy ők ma Nánáson ki is kaphatnak. A védők és középpályások betö­résre, lefutásra nem vállalkoz­tak. Odaívelgették a labdát a 16-os tájékán ácsorgó táma­dóknak, akik ez alatt a kilenc­ven perc alatt nemigen futottak, védőjüktől nem próbáltak el­szakadni. Jellemző, hogy a második félidő végén még a Rosut kiválóan őrző Raducu is előrekeveredett nem egyszer a Vasvári 16-osához. A vendé­gek közül ezen a napon senki nem nyújtott elfogadható telje­sítményt, és ezen az összképen a cserék sem javítottak. Két mérkőzés, két vereség, 1-5-ös gólarány — ez a Tiszavasvári első két fordulóban nyújtott szereplésének a mérlege. A jövő héten az otthonukban az Száraz Attila tudósítása 28. p.: Kondora ívelt be szögletet a bal oldalról. Szabó kapus szólt a társaknak, hogy „hagyják”, azonban rosszul számolta ki a labda ívét, alá­futott, így Vass tisztán fejelhe­tett a vendég kapuba. 1-0 66. p.: Kondora ívelt be szögletet balról, Fecsku le­húzta a fejét. A labda pedig Gaicáról Pap csúsztatásából a hálóba került. 2-0 88. p.: Kanál szabadrúgást végezhetett e! a Tiszavasvári 16-osának bal oldalánál, az alapvonal közelében. A lövést a pár méterrel beljebb helyez­kedő Szemán sarokkal át­csúsztatta a másik oldalra, a tizenhatos jobb sarkánál ólál­kodó Kondora óriási gólt lőtt Szabó hálójába. 3-0 Óvatosan kezdett mind a két csapat, talán a Tiszavas­vári játszott enyhe-mezőnyfö- lényben. A hazaiak kontrák­kal próbálkoztak. Az első gól eddig várakozáson felül sze­replő Sényő ellen kellene ott­hon tartani a három pontot. Óriási fordulatra van szükség ahhoz, hogy ez sikerüljön... Összességében gyenge, szín­vonaltalan mérkőzésen kapott ki az elgondolás nélkül játszó Vasvári Hajdúnánástól. Vígh Zoltán: — Óriási tak­tikai harc dúlt a pályán, ennek megfelelően nem volt igazán jó mérkőzés. Igyekeztünk megakadályozni a Vasvári magas embereit szögletrúgás­nál, pontrúgásnál, és lám, ilyen az élet, szögletből és sza­badrúgásból voltunk eredmé­nyesek. Szikszai Lajos: — Úgy ér­zem, a nánásiak jobban akar­ták a győzelmet, szervezetteb­ben is játszottak. A mi enyhe mezőnyfölényünk semmit nem jelentett, hiszen komoly gólhelyzetünk nemigazán volt. A mutatott produkció és a 0-3 után úgy érzem, az összeállításba a jövő hétre komoly változtatásokat kell végrehajtanom. Pethe Sándor, a Tiszavas­vári ASE egyesületi elnöke: — A győzelmet jobban akaró csapat megérdemelten nyert. Abszolút nem ilyen kezdésre számítottunk, el kell gondol­kodni egy-két játékosnak az eddigi teljesítményén. Az én lelkiismeretem tiszta, mindent megtettem a csapatért. Móresre tanított a kiesőjelölt! NB II Keleti csoport Gödöllő LC—Nyíregyházi FC végeredmény 1-0 félidő (0-0) Gödöllő, 500 néző. V.: Lánczos (Bukovics, Jenei). Gödöllő: Nagy D. — Kovács P. — Somogyi, Hutter, Ká­dár — Simon, Stranyóczki, Grezsák, Szász — Bajkai, Czipper. Edző: Jakab Elek. Nyíregyházi FC: Varró — Csehi T. — Szatke, Drobni — Kovács I., Capatina, Besenyei, Göncz — Németh, Sira, Herczeg. Edző: Tóth János. Góllszerző: Kádár a 72. percben. Sárga lap: Szatke a 13., Czipper a 49., Kádár a 71., Si­mon a 74.percben. Csere: Hutter helyett Török a szünetben, Grezsák h. Lévai az 50., Kapatina h. Kákóczki az 55., Sira h. Kalkusz a 75., Szász h. Haraszti a 88. percben. a labdát a kapu elől, pont egy Fotó: Racskó Hangay György tudósítása 6 6. p.: Bajkai fejesét bravúr­ral ütötte a léc fölé Varró. 25. p.: Capatina került hely­zetbe, de gyengén Nagy D. ke­zébe tüzelt. gödöllői játékos elé, akinek lö­vése majdnem becsúszott Var­ró hasa alatt. 60. p.: Czipper balról, 15 méterről óriási bombát küldött kapura, Varró a jobb felső sa­a folyamatosan hulló eső elle­nére a két csapat. Helyzetükből adódóan a hazaiak léptek fel tá­madólag. A nyíregyháziak be­tartva edzőjük mérkőzés előtti utasítását, okosan lassították a játékot, egymást kisegítve véde­keztek. Két alkalommal pedig ügyesen kontráztak, és gólszer­zési lehetőséghez is jutottak. A szünet után úgy nézett ki, hogy folytatódik ez a játékfelfogás, a vendégek középpályásai rendre megzavarták a hazai támadások kialakítását. Sira és Németh ré­vén a vezetést is megszerezhet­ték volna ebben az időszakban. A kimaradt helyzetek után visz- szaesett a nyírségi csapatjátéka, sok labdát eladott, s ezzel magá­ra húzta az ellenfelet. Egy teljes Az NB II Keleti csoportjának állása: Megyei I. osztályú bajnokság állása: 4L p.: Gólszerzési lehetőséget rokból ütötte ki a labdát. védelmi rövidzárlatot kihasznál­1. III. Kér. TVE 17 11 4 2 38-12 37 1. Demecser 18 15­3 52-13 45 szalasztott el a Nyíregyháza. Sira 72. p.: Kádár szerzett labdát va hátrányba kerültek. Kákóczki 2. Diósgyőri FC 17 11 4 2 33-9 36 2. Vásárosnaményl8 13 4 1 41-11 43 került helyzetbe, de ahelyett, középen, a nyíregyházi közép­révén még volt lehetőség az 3. Kecskeméti TE 17 11 3 3 23-13 36 3. Kisléta 18 12 2 4 55-24 38 hogy veszélyeztette volna a ka­pályások és védők elaludtak, a egyenlítésre, de a helyzetek ki­4. Tiszakécske 17 11 2 4 37-14 35 4. Nyírcsaholy 18 11 2 5 44-23 35 put, vagy továbbadta volna a lab­gödöllői játékos akadálytalanul maradtak. Ez egyben a három 5. Kábái Cukor 17 10 3 4 28-16 33 5. Tiszalök 18 10 4 4 31-16 34 dát, cselezgetett a 16-os vonalán. jutott el a 16-os vonaláig, ahon­pont elvesztését is jelentette. 6. Tiszavasvári 17 9 3 5 25-16 30 6. Ibrány 18 10 3 5 41-20 33 így időt hagyott a védőknek. nan az eléje futó Varró mellett Jakab Elek. — Ezen a mér­7. Nyíregyházi FC 17 9 1 7 31-20 28 7. Újfehértó 18 10 3 5 39-23 33 hogy megszerezzék a labdát. élesen a bal alsó sarokba lőtte kőzésen az volt a fontos, hogy 8. FC Eger 17 7 4 6 28-22 25 8. Záhony 18 8 4 6 43-29 28 48. p.: Nyíregyházi helyzet­a labdát. 1-0 a játékosok elhiggyék, fegyel­9. Hajdúnánás 17 6 6 5 20-15 24 9. Nyh. Hardware 18 7 2 9 29-29 23 tel kezdődött a második félidő. 83. p.: Egyenlítési lehetőség mezett játékkal nyerhetünk. 10. Salgótarján 17 6 6 5 16-12 24 10. Csenger 18 7 2 9 26-32 23 Sira tört kapura a bal oldalon, a Nyíregyháza előtt. A csereként Tóth János: — A múlt heti­11. Gödöllő 17 5 2 10 13-33 17 11. Fehérgyarmat 18 4 4 10 18-37 16 a 16-oson belül járt már, lövé­beállt Kákóczki teljesen egyedül hez képest lelkesedésben, aka­12. FC Hatvan 17 4 3 10 16-31 15 12. Nyírkárász 17 4 3 10 18-37 15 sét azonban Nagy védte. Óriá­húzhatott kapura, Nagy kétség­rásban javult a csapat. Úgy tű­13. FC Sényő 17 4 2 11 16-41 14 13. Nagyhalász 18 4 3 11 10-35 15 si helyzet volt! beesve indult ki elé, a csatár nik azonban, hogy a négygólos 14. Kazincbarcika 17 3 4 10 17-23 13 14. Levelek 18 4 2 12 20-40 14 55. p.: A 16-os bal oldali ol­megcélozta a hosszú alsó sarkot, vereség okozta görcsből még 15. Kecskeméti SC 17 2 5 10 15-25 11 15. Túrricse 18 3 2 13 12-62 11 dalvonalától szabadrúgást vé­a labda azonban elcsúszott a bal nem tudtunk teljesen feloldód­16. Hódmezőv.hely 17 1 ­16 7-61 0 16. Biri 17­2 15 10-58 2 gezhettek el a gödöllőiek. A kapufa mellett. ni. Az adódó helyzetek azon­védők nagy nehezen elterelték Küzdelmes mérkőzést vívott ban sajnos ismét kimaradtak...

Next

/
Oldalképek
Tartalom