Új Kelet, 1995. július (2. évfolyam, 152-177. szám)

1995-07-20 / 168. szám

8 1995. július 20., csütörtök Programok UJ KELET PROGRAM AJÁNLAT Nyíregyházi moziműsor Krúdy mozi Az előadások kezdete: 16.00, 18.00 és 20.00 óra! 20-án és 21-én: A Préda (The Hunted) Béke mozi Kezdési időpont: 16.00, 18.15 és 20.30 óra! 20- án és 21-én: Star Trek: Nem­zedékek Montázs Mozi Kezdési időpont: 18.00 és 20.00 óra! 22-én: Forrest Gump. Amerikai film Kabalás Autós mozi 20Tán: Gyújtóhatás 21- én: Broxini mese Váci Mihály Művelődési Központ 20-án: 17.00: a Sant Mat Közös­ség összejövetele 15.00: Fotóklub 18.00: AD and D Klub 17.00: Szaxi Suli foglalkozása 14.00: Nyugdíjasklub 2/-é«.Callanetics (mélyizom) tor­na 18.00: Felnőtt Agykontroll Klub 18.00 és 19.00: Aerobic A Szakszervezetek Móricz Zsigmond Művelődési Háza (Nyíregyháza, Szabolcs utca 10., tel: 314-402) az alábbi csoportfoglalkozásokra és tanfolyamokra hirdet felvételt: Testformáló női torna, foglal­kozások: — délelőtt: hétfőn és szerdán 8 és 9 órától — délután: kedden, szerdán, csü­törtökön és pénteken 17, 18, 19 órától. Szabó-varró tanfolyam Kezdők részére, 42 órában, hétfői és szerdai elfoglaltsággal (17.00 órától). Harisnyaszem-felszedő tanfo­lyam • • A tanfolyamot 16 órában, heti egy alkalommal szervezzük az érdek­lődők részére. Orosznyelv-tanfolyam Kezdők, középhaladók, haladók és nyelvvizsgára készülők részére in­dul. Időtartama: 60 óra, foglalkozások heti egy alkalommal, 3 órában. Angólnyelv-tanfolyam Kezdők, középhaladók, haladók és nyelvvizsgára készülők részére. In­gyenes szintfelmérés. Időtartama: 60 óra, foglalkozások heti egy alkalommal, 3 órában. Rock and roll- és társastánctan­folyam Tizenhat órában, szombati napo­kon ad lehetőséget a régi és az új táncokat tudni vágyó iskolás és felnőtt korosztály számára. Nyári intenzív nyelvtanfolyam kezdők, haladók és nyelvvizsgára készülők részére. Tengerparti nyaralások Görög­országban. Vasutas Művelődési Ház (Nyíregyháza, Toldi u. 23. Tel: 311-521) Nyári napközi Alsó tagozatos és 5-6. osztályba lépő gyerekeknek a műv. ház szép zöld udvarán. Német kezdő és haladó: Július 31—augusztus 11. Augusztus 14—25. Angol kezdő és középhaladó Július 31—augusztus 11. Augusztus 14—25. Érkezés 7.30—8.30. Az iskolai tananyag alapján be­szédcentrikus foglalkozások, sze­repjátékok életkornak megfe­lelően, napi 2-3 órában. Sok játék, sport. A matek és magyar elsősorban au­gusztusban kerül a programokba, igény szerint, tanév eleji ismétlés jelleggel. Kötelező és ajánott irodalom könyv- és filmfeldol­gozás formájában rendelkezésre áll. Helyben olvashatók és kölcsö­nözhetők. Részvételi díj: 1800 Ft/hét. Jelentkezés naponta telefonon, bármikor személyesen, hivatali időben. Telefonon: 311-521. Városmajori Közösségi Ház (Nyíregyháza, Városmajor u. 5. Tel.: 434-002) Intenzív moderntánc-kurzust szervez július 21—30. között, napi kétszer másfél órás foglalkozások­kal. Érdeklődni személyesen a helyszínen, vagy a 434-002-es te­lefonon lehet. Alvégesi Művelődési Ház (Nyíregyháza, Honvéd u. 41. Tel.: 462-400) Szolgáltatások: videofdm, kerék­pár, konyhai eszközök kölcsön­zése, termek bérbeadása, formációs tánccsoport vagy néptáncegyüttes biztosítása különböző rendez­vényekre. Kölyökvár A mazsoretthez hasonló „Gárda” tánccsoport szervezéséhez felvételt hirdet nyolcéves kortól lányok ré­szére. Jelentkezni lehet személye­sen, vagy a 408-700-as telefonon. Az első foglalkozás augusztus 3- án 16 óra 30 perctől lesz. Kínai papírsárkány-kiállítás nyílt július 17-én. Megtekinthető augusztus 3-ig mindennap 10—18 óra között. A helyszínen vásárlási lehetőség is van. Általános iskolások részére tízna­pos tanfolyamot szervez a Kölyök­vár augusztus 7—19-ig, ahol se­gítséget nyújt a pótvizsgára készü­lőknek matematikából és magyar nyelvből. Igény szerint, megfelelő létszám esetén más tantárgyból is szerveznek korrepetálást. 1995. szeptemberben induló cso­portjaink: Repülőmodellező-klub Sakk-klub Jógaklub — gyerekeknek, felnőt­teknek Önvédelmi harcművészed iskola Makettépítők klubja J azzbalett-tanfolyam Tantárgyi korrepetálás Cimborák gyerekklub Együtt könnyebb klub — gyerme­küket egyedül nevelő szülők ré­szére Kézműves foglalkozások — nap­közis csoportok és napközis neve­lők részére Míves kezek-szakkör Folton folt textilvarró tanfolyam Mesekert Bábszínház Bessenyei Színkör A jelmezkölcsönző munkanapo­kon továbbra is nyitva tart 9.00— 12.00 és 14.00—16.00 óra között. Elsőáldozásra, bérmálásra hosszú fehér ruhák kölcsö­nözhetők. Múzeumfalu Nyitva: hétfő kivételével minden­nap 9.00—17.00 óráig. Jósa András Múzeum Állandó kiállítások: Jósa András-emlékkiállítás; Ben­czúr Gyula-emlékkiállítás; Krúdy Gyula élete és kora; Nyíregyházi huszárok. Időszaki kiállítások: Benczúr Gyula grafikái; Kortárs művészet a JAM képzőművészeti gyűjteményében; Á biedermei­ertől az eklektikáig (iparművésze­ti kiállítás); A Miskolci Képtár kincseiből. A Kállay Gyűjteményben (Nyír­egyháza, Széchenyi u. 2.) látható az Érmek és kitüntetések című kiál­lítás. Népművészeti Stúdió (Nyíregyháza, Zrínyi Ilona u. 8—10. Telefon: 42/310-005) A Népművészeti Stúdió műhelye­iben folyamatosan működő szak­körök foglalkozásaira várják a je­lentkezőket: Fazekas (gyermek): 500 Ft/fő/hó, fazekas (ifjúsági): 600 Ft/fő/hó, fazekas (felnőtt): 600 Ft/fő/hó. A foglalkozások hetente, hétfőn és kedden, 16.00—18.30 óra között vannak. Szakmai tanfolyamok: — szőnyegszövő: hétfőn és pénte­ken 16.00-—19.00 óráig — fazekas: hétfőn, kedden és pénteken 16.00—19.00 óráig — játszóház: pénteken és szom­baton 9.00—12.00 óráig — gyöngyfűző szakkör: hétfőn 16.00—18.00 óráig KOSSUTH 4.30—8.10 Reggeli krónika. 4.40 Határok nélkül. 5.00 Kró­nika. 5.30 Hírek. 5.40 Falurá­dió. 6.00 Krónika. 6.30 Hírek. 7.00 Krónika. 8.30 Mindenna­pi tudomány. 8.40 Paragrafus — Jogálom. 8.50 Gyorsfény­kép a kultúráról. 9.05—10.59 Napközben (ÉLŐ). 11.00 Hí­rek. 11.05 A király és én. 11.35 Bethlen Miklós élete leírása magától (4. rész) 12.00 Déli krónika. 12.30 Ki nyer ma? (ÉLŐ). 12.40 Törvénykönyv. 12.50 Külpolitikai figyelő. 13.05 Vendég a háznál. 13.20 Egyházi énekek. 13.30 Tanú­im lesztek! 14.05 Klasszikusok mindenkinek. 14.55 Első köz­lés. 15.05 Beszéljük meg! 16.00 Délutáni krónika. 16.10 Mindennapi gazdaság. 16.20 Forró drót a rendőrséghez. 16.25 Magyar zeneművészek külföldön. 17.05 „Magyaror­szágról jövök...” 18.00 Esti krónika. 18.30 Ráadás. 19.05 'Sportvilág. 19.30 Jó éjszakát, gyerekek! 19.40 Összeállítás Nagy László verseiből. 20.05 Hagyományápolók. 20.30 Hat­árok nélkül. 21.05 Az életmű fele. 22.00 Késő esti krónika. 22.30 Adófőszerkesztői sza­bad sáv. (ism.) 23.05 Egy éne­kes — több szerep. 24.00 Hí­rek. URH 6.55—9.00 Körzeti in­formációs magazinok. 18.30 Szlovák nyelvű nemzetiségi műsor Szegedről. 19.00 Román nyelvű nemzetiségi műsor Szegedről. 19.30 Német nyel­vű nemzetiségi műsor Pécsről. 20.00 Horvát nyelvű nemzeti­ségi műsor Pécsről. 20.30 Szerb nyelvű nemzetiségi műsor Pécsről. 21.00—22.00 Az Ame­rika Hangja magyar műsora. 23.00—24.00 A BBC késő esti magyar műsora. (§) PETŐFI 4.33 Hajnali dallamok. 6.03 Reggeli csúcs. 7.45 Sportreg­gel. 8.10 Helykereső. 9.15 Sok Horoszkóp---------! i---------1 .....~— KOS (III. 21—IV. 20.) Virágszirommal hintik be ma az útját, ami nem feltét­lenül csak jót jelent. Ha bú­csúztatják, könnyezzen, ha várják, legyen boldog, mert a pillanatot megismételni# nem szokás soha! BIKA (IV. 21—V. 20.) Vadul rohanjon az élet sű­rűjébe, nehogy elfusson maga elől a gyönyör. Áldozza a mai napját csak magára, hogy kellően feltöltődjön minden­re képes, pozitív energiával. IKREK (V. 21—VI. 21.) Lüktet a vére, hajtja a vá­gya ma. Le ne fékezze a len­dületet, mert lehet, hogy a holnap már más lesz. Szenve­délyeinek szárnyán utazza be RAK (VI. 22—VII. 22.) Kitör leikéből ma a pokol, szétfeszíti a féltékeny kétség. Ne habozzon, nézzen utána a kérdéseknek, mielőtt beleőrül. Figyelem: a meglelt megoldás nem tuti, hogy pozitív! OROSZLÁN (VII. 23— VIII. 23.) Válasszon magárnak egy új életet, mert a régi már kezd unalmassá válni. Cserélje fel egy vidámabbra, így érdeke­sebb lesz és tartalmasabban te­lik elsilányuló élete! SZŰZ (VIII. 24—IX. 22.) Gonosz nap a mai, átkot su­sognak a falak is. Eddze lelkét acélossá, hogy szembeszállva a visító problémákkal, megelőz­ze a vesztét, ezzel megerősíti MERLEG (IX. 23—X. 22.) Nyomasztó érzések kerítik hatalmába, mert közel már az ítélet órája. Amennyiben Ön okosan taktikázik, elke­rülheti a véget, s állását, jó fizetését is sokáig megtart­hatja! SKORPIÓ (X. 23—XI. 22.) A kisördög bújik ma Önbe, és nem bír beleférni a bőrébe. Legszívesebben kiugrana belő­le, de csak lassan a testtel, leg­alább szombatig várnia kell még vele! NYILAS (XI. 23—XII. 22.) Támadások érik Önt alantas ösztöneitől vezérelve, úgyhogy legyen ma lelkiekben nagyon erős, nehogy a sötét csábtásnak engedve tönkremenjen végleg BAK (XII. 23—1. 20.) Ma fellángoló szerelme forrósággal önti el. Ilyen ér­zést már rég tapasztalt, újra tiniként éli meg az újat. Fe­jét nem veszítve, csak mér­tékkel legyen szenvedélyes! VÍZÖNTŐ (1.21—II. 19.) Ma megismerkedhet a világ egy pár csodájával, ha nyitott szemmel jár-kél e világban. Ne számítson nagy dolgokra, mert az apró meglepetések teszik teljessé a napot! HALAK (II. 20—111.20.) Kártya, pia és a buja ero­tika árnyai ölelik ma körbe simogatva. Két dolgot tehet ma: apácaként szembeszáll velük, vagy lakomával tető­zi e fertelmes, de gyönyör­hűhó (ism.) 10.00 Zene — szó — Rangos Katalinnal (ÉLŐ). 11.52 Gordiusz plusz. 13.15 Örökzöld dallamok. 14.00 Ka­barécsütörtök. 17.05 HÁLÓ. 17.15 Mágnes. 18.00 Észkerék. 18.30 Helykereső. 19.03 „Füst a víz felett...” 19.30 A Bikini együttes összes lemeze. 20.30 Közvetítés a vívóvilágbaj­nokságról. 21.15 A Reggeli csúcs kívánságműsora. 22.15 Sok hűhó. 23.03 Sporthíradó. 23.15 Korzó. 0.15—4.20 ÉJ­SZAKA. BARTÓK 1 TV 1 TV 2 6.00—8.59 Muzsikáló reg­gel. 6.00 Hírek. 6.45 Könyv­jelző. 7.15 Kulturális lapszem­le. 7.30 Hírek. 9.05 Pódium. 10.05 A Rádiószínház Doku­mentumműhelye. 11.03 Zene­kari muzsika. 12.05 Hangver­seny délidőben. 13.20 II. Al- mássy László Attila Bach-mű- veket orgonái. 14.05 Egy tisz­ta nő. 15.02 XIX. századi szim­fóniák. 16.05 A kamarazene kedvelőinek. 17.00 XX. száza­di magyar muzsikusportrék. 17.50 Népzenekutatók műhe­lyében. 18.05 Dr. Sipos Jenő tanítványai énekelnek. 19.00 Mértékkel és mértéktelenül. 19.45 Az Empire Brass új felvételeiből. 20.05 A dél-ame­rikai irodalom legújabb alkotá­sairól. 20.20 A Délnémet Rá­dió szimfonikus zenekarának hangversenye. 21.20 Begányi Ferenc operafelvételeiből. 22.00 A zene üzenete. 22.15 Napjaink zenéje. 23.30 Ön ho­gyan tanítaná? 24.00 Hírek. 17.00 Képújság. 17.10—17.55 Repeta. Benne: 17.10 Rejtjelek. XIII/4. rész: Ismeretek rendezése (ism.) 17.35 Szemünk fénye, a^gyer- mek. XII/4. rész: íme a gyermek (ism.) 18.00—18.45 A körzeti stúdi­ók műsora. Benne: 18.00 Körzeti híradók. 18.50 Kriminális. 19.25 Kojak. Amerikai bűn­ügyi tévéfilmsorozat. Szü­letésnapi parti. 20.20 Egy kis Dél. Angol kis- filmsorozat. A Southend-i híres móló. 20.50 In memóriám Halász Mihály. 21.30 Van öt perce? (ism.) 21.35 Környezetünk hírei. 21.45 Híradó. 22.00 Objektív. 22.35 Dante: Pokol. Hatodik ének. Angol filmetűd. 22.45 Annabelle szerelmei. Francia film (1990) : DUNA TV DUNÁT) 5.30 Gazdatévé. ‘ 5.50 Határtól határig. 6.00—9.00 Nap-kelte. 9.00 TÍZÓRAI. Benne: 9.05 Huckleberry Finn és ba­rátai. Amerikai filmsorozat. XX VI/12. rész: Szabad aka­rok lenni (ism.) 9.30—12.00 TÍZÓRAI. Szol­gáltató magazin 150 perc­ben. Benne: 9.50 Játék. 10.00 Ezüstkor. Nyugdíjasok negyedórája. 10.50 Játék. 11.00 Hírek, információk, me­teorológia. 11.30 Derűs percek. 12.00 Déli harangszó. 16.00 Hírek — Időjárásje­lentés. 19.05 Kormányváró. 16.30 A kisasszony. Brazil té­véfilmsorozat. 170/154. rész. 17.05 Körző. 17.50 Palackpősta. 18.15 Üzlet. 18.30 KÉPJÁTÉK. Műveltsé­gi vetélkedő. 19.00 Gyereksarok. 19.13 Múzsa. 19.30 Híradó. 20.03 Telesport. 20.15 Szomszédok. Telere- gény, 215. fejezet. 20.50 Friderikusz-show. Ismét­lő adás. 22.20 Hidak. Világgazdasági magazin. 23.10 Vívó vb Hágából. 23.40 BBC-H íradó. 8.00 Képes Krónika 16.00 Lapozó 16.15 Emlékképek — régi hír­adók (ism.) 16.30 Avarok. Magyar animá­ciós film 16.40 Kertgazda 17.00 Heléne és a fiúk. Francia tévéfilmsorozat 19. rész. A fotómodell 17.30 Pumukli kalandjai. Bom­bahír az újságban 17.55 Műsorismertetés 18.00 Híradó 18.15 Nagy Katalin cámő. An­gol film (ism.) 19.45 Auguszta beteget ápol. Magyar animációs film 20.00 Váltó 20.45 Esti kérdés 21.00 Híradó 21.15 Összeesküvők. Kanadai film (1980) 22.50 A II. világháború. Angol dokumentumfilmsorozat. 26/25. Leszámolás—1945 és utána (ism.) 23.40 Lukács Sándor: Már ak­kor HB® HB0 16.30 Tapsi Hapsi és vendégei: Taz-mánia, Alf 17.30 L. A. Story — Az őrült város. Amerikai vígjáték 19.10 Falcon Crest. Egységben az erő 20.05 Folytassa, Jack! Ameri­kai vígjáték 21.35 így készült: Vírus. Ame­rikai dokumentumfilm 22.05 Doors. Amerikai film 1.25 Forró drót. Amerikai ero­tikus sorozat SPEKTRUM 18.00 Az ezredfordulón túl 19.00 Nagy repülők 20.00 A Smithsonian Múzeum 21.00 Madártávlatból és föld­közelben 21.30 Természetfigyelő. A fennmaradás tudománya szív tv 19.00 Műsorajánló 19.10 Rajzfilm 19.30 Príma-torna 19.55 Seiko-shop 20.00 Különjárat 20.30 Pénzvilág 21.00 Testvérharc. Amerikai film 22.50 Seiko-shop T V V Fehérgyarmati Városi Televízió 17.00: A július 17-i adás ismétlé­se. A második Szatmár-Bere- gi televíziós alkotói fesztivál díjkiosztó gálaműsora 19.00 UNI TV — Különjárat,

Next

/
Oldalképek
Tartalom