Új Kelet, 1995. május (2. évfolyam, 101-126. szám)

1995-05-04 / 103. szám

6 1995. május 4., csütörtök Programok UJ KELET PROGRAM­AJÁNLAT RÁDIÓ- ÉS TV- MŰSOROK NYÍREGYHÁZI MOZIMŰSOR Krúdy mozi Az előadások kezdete: 16.00, 18.00 és 20.00 óra! 4-én és 5-én: I.Q. — A sze­relem relatív Béke mozi Az előadások kezdete: 16.00, 18.00, és 20.00 óra! 4-én és 5-én: Stargate — Csillagkapu Montázs mozi 4-én és 5-én: Promenád a gyönyörbe VÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 4- én: 15.00: Fotóklub 18.00 AD and D klub 14.00 Igrice (I) táncegyüttes próbája 14.00 Nyugdíjasklub 15.00: Klasszikus balett­tanfolyam 18.00: Sant Mat közösség összejövetele 5- én: 16.00: a VMK hang­versenytermében a 10. Számú Általános Iskola (Borbánya) műsora. A műsorban fellépnek az iskola néptáncosai, énekka­ra, színjátszócsoportja, vala­mint egyéni fellépők. 18.00: Felnőtt agykontroll klub 16.00: Koch Sándor ásvány­gyűjtő kör 17.00: a Szabolcsi Koncert­fúvószenekar és mazsorett- csoport próbája * 16.30: Ifjú zenebarátok kó­rusának próbája a tanárképző főiskolán 18.00 és 19.00: Aerobic 17.00 és 18.00: Callanetics A SZAKSZERVEZETEK MÓRICZ ZSIGM0ND MŰVELŐDÉSI HÁZA (Nyíregyháza, Szabolcs ut­ca 10., tel: 314-402) az alábbi csoportfoglalkozá­sokra és tanfolyamokra hirdet felvételt: Testformáló női torna, fog­lalkozások: — délelőtt: hétfőn és szer­dán 8 és 9 órától — délután: kedden, szerdán, csütörtökön és pénteken 17, 18, 19 órától. Szabó-varró tanfolyam Kezdők részére, 42 órában, hétfői és szerdai elfoglaltság­gal (17.00 órától). Harisnyaszem-felszedő tanfolyam A tanfolyamot 16 órában, heti egy alkalommal szervez­zük az érdeklődők részére. Orosznyelv-tanfolyam Kezdők, középhaladók, ha­ladók és nyelvvizsgára ké­szülők részére indul. Időtartama: 60 óra, foglalko­zások heti egy alkalommal, 3 órában. Angolnyelv-tanfolyam Kezdők, középhaladók, ha­ladók és nyelvvizsgára ké­szülők részére. Ingyenes szint- felmérés. Időtartama: 60 óra, foglalko­zások heti egy alkalommal, 3 órában. Rock and roll és társas­tánctanfolyam 16 órában, szombati napo­kon ad lehetőséget a régi és az új táncokat tudni vágyó isko­lás és felnőtt korosztály számá­ra. VÁROSMAJORI KÖZÖSSÉGI HÁZ PROGRAMJA: (Nyíregyháza, Városmajor u. 5., Tel.: 434-002) Tanfolyamaink: Word for Windows Számítógépes szövegszer­kesztő tanfolyam. Időtartama 42 óra, foglalkozások hétvé­gén. AZALVÉGESI MŰVELŐDÉSI HÁZ ÁLLANDÓ PROGRAMJA: Szolgáltatások: videofilm, kerékpár, konyhai eszközök kölcsönzése, termek bérbeadá­sa, formációs tánccsoport vagy néptáncegyüttes biztosítása különböző rendezvényekre. KÖLYÖKVÁR A jelmezkölcsönző április 1- jétől munkanapokon tovább­ra is nyitva tart 9.00—12.00 és 14.00—16.00 óra között. Elsőáldozásra, bérmálásra hosszú fehér ruhák kölcsö­nözhetők! MÓRICZ ZSIGM0ND SZÍNHÁZ 4- én: 15.00: Jó estét nyár, jó estét szerelem (Sarkadi-bér- let, ifjúsági) 19.00: Jó estét nyár, jó estét szerelem (Kossuth-bérlet, ifjú­sági) 5- én: 19.00: Érettségi (Vö- rösmarty-bérlet) VMK FOTÓGALÉRIA Május 5—május 31.: Seres Géza: Tájak és aktok című ki­állítása JÓSA ANDRÁS MÚZEUM Állandó kiállítások: Jósa András-emlékkiállítás; Benczúr Gyn/ű-emlékkiállítás; Krúdy Gyula élete és kora; Nyíregyházi huszárok. Időszaki kiállítások: Benczúr Gyula grafikái; Kortárs művészet a JAM kép­zőművészeti gyűjteményében; A biedermeiertől az eklektiká­ig (iparművészeti kiállítás); A Miskolci Képtár kincseiből. A Kállay Gyűjteményben (Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.) látható az Érmek és kitünteté­sek című kiállítás. NÉPMŰVÉSZETI STÚDIÓ (Nyíregyháza, Zrínyi Ilona u. 8-10. Telefon: 42/310-005) A következő szakkörökbe várjuk a gyerekeket: — fazekas, fafaragó, fa­metsző, nemezkészítő, népi színjátszó és gyöngyfűző. Fiataloknak és felnőtteknek ajánljuk: — a fazekas, fafaragó, fa­metsző és népiékszer-készítő szakköröket, — a fafaragók számára , ön­költséges tanfolyam indul. KOSSUTH 4.30-8.10 Reggeli Krónika. Benne: félóránként hírek, óránként krónika. 4.40 Határok nélkül. 5.40 Falurádió. 8.10 Műsorszemle. 8.30 Mindenna­pi tudomány. 8.40 Paragrafus. 8.50 Gyorsfénykép a kultúrá­ról. 9.00 Hírek. 9.05-10.59 Napközben. 11.00 Hírek. 11.05 Charity, te édes. 11.35 Föld, Föld!..., 12. 12.00 Déli Krónika. 12.30 Ki nyer ma? 12.40 Törvénykönyv. 12.50 Külpolitikai figyelő. 13.00 Hí­rek. 13.05 Vendég a háznál. 13.20 Harmath Artúr egyházi kórusműveiből. 13.30 Tanúim lesztek! 14.00 Hírek. 14.05 Klasszikusok mindenkinek. 14.55 Első közlés. 15.00 Hí­rek. 15.05 Válogatott perceink. 15.35 Történelmi tükör. 15.55 Cégér. 16.00 Délutáni Króni­ka. 16.10 Mindennapi gazda­ság. 16.20 Forródrót a rend­őrséghez. 16.25 A hét muzsi­kusa. Fischer Ádám karmester. 17.00 Hírek. 17.05 „Magyaror­szágról jövök...” 18.00 Esti Krónika. 18.30 Ráadás. 19.00 Hírek. 19.05 Sportvilág. 19.30 Szerelmes levelek. 20.00 Hí­rek. 20.05 Hagyományápolók. 20.30 Határok nélkül. 21.00 Hírek. 21.05 Három szólam­ban. 22.00 Késő esti Krónika. 22.30 Riportműsor. 23.00 Hí­rek. 23.05 Lemezritkaságok. 24.00 Hírek. URH: 6.55-9.00 Körzeti in­formációs magazinok. 18.30 Szlovák nyelvű műsor. 19.00 Román nyelvű műsor. 19.30 Német nyelvű műsor. 20.00 Horvát nyelvű műsor. 20.30 Szerb nyelvű műsor. 21.00­22.00 Az Amerika Hangja magyar műsora. 23.00-24.00 A BBC késő esti magyar mű­sora. PETŐFI 4.30 Hajnal. Benne: félórán­ként hírek. 6.03 Reggeli csúcs. 7.45 Sportreggel. 8.10 Rival­B H lor őszi kóp k $ X » ft A & & KOS (III. 21—IV. 20.) Ma nagyra nőhet saját és mások szemében, mert tette­ivel kiérdemli ezt. Jó csele­kedeteit jegyzik e napon, s talán szobrot is állítanak Ön­nek — szokás szerint pár száz év múlva! BIKA (IV. 21—V. 20.) Az egész hivatal ma Önbe szerelmes, virágcsokrokkal hintik be a lábnyomát. Élvez­ze ki a helyzetet, amíg lehet, mert holnap talán mást tün­tetnek ki a kegyükkel! IKREK (V. 21—VI. 21.) Nem nyert a lottón? Veszí­tett a kártyán? Faképnél hagyták? Oda se neki, fogja fel úgy, hogy a jóisten azzal tol ki a legjobban, kinek min­den vágyát teljesíti! RÁK (VI. 22—VII. 22.) Nézzen a tükörbe, mert nem ismer ma Önmagára. Ki az, aki mindig mosolyog, és-szüntele­nül életvidám...? Ha másfél nem is, de az orrából felismer­hetné Önmagát! OROSZLÁN (VII. 23— VIII. 23.) A pozitív erőt hullatja maga körül, mint oroszlán a söré­nyét, de arra ügyeljen, hogy maradjon magának is, mert kopaszon lecsökkenhet az ön­bizalma! SZŰZ (VIII. 24—IX. 22.) Még Sámson is térdet hajta­na megadólag Ön előtt, mert ma lelki erejével mindenkit legyőz. Ellenfele nem akad, és így lesz teljes a diadala! MÉRLEG (IX. 23—X. 22.) Ez a nap a jelentős üzletkö­téseké, mert a csillagok is azt mondják, hogy aki ésszel dol­gozik nappal, az éjjel gazda­gon térhet nyugovóra! SKORPIÓ (X. 23—XI. 22.) Gyönyörű reggel virradt ma Önre, virágillatot lehel a tavasz a szobájába. Nyissa ki az ab­lakát jó nagyra, hogy a szeren­cséjének madara is beférhessen rajta! NYILAS (XI. 23—XII. 22.) Mint ahogyan Amor tette lője ki szerelmének nyilait, mert ahogy a vak tyúk is talál szemet, úgy ön is érhet el talá­latot, ha például az illető egy szűk folyosóban rekedt! BAK (XII. 23—1. 20.) Éljen a mának, ne nyo­massza a holnap dolga, hi­szen a következő nap is egy­szer ma lesz, és akkor kell megoldani annak feladatait! VÍZÖNTŐ (I. 21— II. 19.) Asztalra csapva mondja: nem! Ez a legnehezebb ki­mondott szó, amit, ha sűrűb­ben gyakorol, akkor meglát­ja, hogy kevesebb gond fog nehezedni a vállára! HALAK (II. 20—III. 20.) A munka nem feltétlen nemesít, de mindenképpen feledteti az egyéb problémá­kat, s megnyugodva, egy új reggelen másképpen látja majd az Önt nyomasztó gondo-kat! dafényben. 8.45 Helykereső. 9.00 Hírpercek. 9.10 Villám angol öt percben. 9.15 Sok hűhó (ism.) 10.00 Zene-szó. 11.30 Trubadúr. 11.52 Gor- diusz plusz. 12.00 Nótaparádé. 12.50 Korkérdés. 13.00 Hír­percek. 13.10 Örökzöld film­melódiák. 14.00 Kabarécsütör­tök. 15.00 Hírek. 16.45 Szfinx. 17.00 Hírpercek. 17.10 Truba­dúr (ism.) 17.30 Mágnes. 18.10 Észkerék. 18.30 Helykereső. 19.00 Hírek. 19.05 Színház az egész világ. 20.00 Petőfi kaba­ré. 21.00 Hírpercek. 21.15 Bol­dog születésnapot. 21.45 Jazz­lista. 22.15 Sok hűhó. 23.00 Hírek. 23.03 Sporthíradó. BARTÓK 6.00-8.59 Muzsikáló reggel. Benne: félóránként hírek. 9.05 Pódium. 10.00 Hírek. 10.05 Rádiószínház. Hangok az űr­ben. 11.03 Fúvószenekari hangverseny a 6-os stúdióban. 11.32 A kórusirodalom mester­műveiből. 12.00 Hírek. 12.05 Hangverseny délidőben. 13.15 László Margit operaáriákat énekel. 14.00 Hírek. 14.05 Az ember az, amire emlékszik, VIII/8. 14.59 Pátria. 15.14 Ze­nekari muzsika. 16.00 Hírek. 16.05 Bach: Magnificat. 16.32 Weber operáiból. 17.00 Zene, színház... 17.50 Népzenekuta­tók műhelyében. 18.00 Hírek. 18.05 Rádiós estek Óbudán. 19.05 Katedra. 19.35 A Délné­met Rádió Szimfonikus Zene­karának hangversenye. Köz­ben: kb.20.23 Hírek, kb.20.28 Versek. 21.22 Barokk muzsi­ka. 22.00 Hírek. 22.05 A zene üzenete, 19. 22.20 Napjaink zenéje. 23.28 Barátságos böl­csességek. 24.00 Hírek. 5.30 Gazdatévé. 5.50 Határ- tól-határig. 6.00-9.00 Nap-kel­te. 9.00 Tízórai. 9.05 Tarzan. Kanadai-francia-mexikói tévé­filmsorozat, XIII/9. Tarzan és a kalóz kincse. 9.30-12.00 Tí­zórai. Benne: 9.50 Játék. 10.00 Civil világ. 10.50 Játék. 11.00 Hírek. 11.10 Moselbrücki tör­ténetek. Német-osztrák filmso­rozat, X/7. Holtvágányon (1991.) 12.00 Déli harangszó. 12.05 Üzlet délidőben. 12.20 Képújság. 15.25 Mit ér az em­ber, ha vidéki...? 15.40 Nyitott stúdió. Angelitosz (ism.) 15.55 Egy nap, amely megrázta a vi­lágot. Angol dok.film- sorozat. A Sheffiefd hadihajó elsüllyed a Falkland szigeteknél - A há­ború komolyra fordul. 1982. május 4. 16.00 Hírek. 16.05 Kormányváró. 16.30 A kis­asszony. Brazil tévéfilmsoro­zat, 170/110. 17.05 Körkép. 17.50 Az utódok reménysége. 18.10 „Hitben s erényben tün­dökölt” Szent Flórián. 18.15 Üzlet. 18.30 Szó-Zene-Kép. 19.00 Gyereksarok. 19.10 Mú­zsa. 19.30 Híradó. 20.03 Telesport. 20.15 K isváros. Tévéfilmsorozat XX/14. Orv­vadászok. 20.55 Columbo. Amerikai bűnügyi filmsorozat. Hajnali derengés. 22.30 Felkí­nálom. 23.20 Telesport. Ben­ne: - Súlyemelő Európa baj­nokság. - NBA kosárlabda­mérkőzés. 0.45 BBC-Híradó. 1.05 Képújság. TV2 15.40 Képújság. 15.50 Repe­ta. Benne: 16.20 Angyalok földje. Magyar film (ism. FF) 18.00-18.45 A körzeti stúdiók m sora. Benne: 18.00 Körzeti híradók. 18.13 Körzeti maga­zinok. 18.50 Kriminális. 19.25 Kojak. Amerikai bűnügyi film­sorozat. '69 nyara, II/2. 20.20 Európai anzix. 20.50 Környe­zetünk hírei. 20.55 Történt va­lami?! 21.45 Híradó. 22.00 Objektív. 22.35 Háy Gyula: Tiszazug. Tévéjáték (ism. 1991.) DUNA TV DUNA TV 8.00 Képes krónika. 14.00 Lapozó. 14.15 Emlékképek — régi híradók. 14.30 Rendhagyó beszélgetés Szeleczky Zitával. II/2. 14.45 Rózsafa bot. (ma­gyar játékfilm) 16.00 Varsó építészete, X/6. 16.10 Kap­csok. 17.05 Hubertus — vadá­szati magazin 17.30 Pumukli kalandjai. Pumukli náthás. 17.55 Műsorismertetés. 18.00 Híradó. 18.15 Betyárok. (ror mán történelmi kalandfilm, feliratos) 20.00 Váltó. 20.45 Esti kérdés. 21.00 Híradó. 21.15 Sátoros ünnepek Jeru­zsálemben. (dók. film) 22.25 A második világháború, (ism.) 23.15 Radnóti Miklós: Eről­tetett menet. 16.30 Tapsi Hapsi és vendé­gei: Taz-mania, Alf. 17.30 Charlei, avagy minden kutya a menybe megy. (am. rajzfilm) 19.00 Falcon Crest. A megol­dás. 19.50 Mozimánia: Bruce Lee. (am. dók. film) 21.00 Halálos árnyék, (am. thriller) 23.00 A zöldfülű, (am. akció­film, fsz: Charlie Sheen, Clint Eastwood.) 0.55 Forró kalan­dok. szív tv 19.10 Sandybell. 19.30 Prí­matorna. 19.55 Seiko-shop. 20.00 Rocktükör. 20.30 Pénz­világ. 21.00 A Fekete Kobra, (am. akciófilm IV/3) SPEKTRUM 18.00 Az ezredforulón túl. 19.00 F-5 Freedom Fighter. 20.00 Idő és fény. 21.00 Harci helikopterek. Égi lovasok. 21.30 Természetfigyelő, 10.: A csér. Fehérgyarmati Városi Televízió Szív TV műsor — Uni TV — Gyermekmozi — Szív TV mozi

Next

/
Oldalképek
Tartalom