Új Kelet, 1994. november (1. évfolyam, 189-214. szám)

1994-11-19 / 205. szám

1994. november 19., szombat Meglepetések és pályafutás (Folytatás az 1. oldalról) A motorosok négy előfutamban állnak rajthoz mindegyikben nyolcán indulnak. A futam első négy helyezettje a középdöntőbe kerül, a többiek a két elődöntőbe. Ezekből, még az első kettő is ott lehet a két középdöntőben, ahonnan az első kettő egyenesen a döntőbe, míg az utána következő négy a reményfutamba kerül. A döntőben tíz versenyző tizenkét körben dönti el az első hely sorsát. Az előfutamok, elődöntők tíz-, míg a reményfutam hatkörös lesz. A nézőknek, külön a kicsiknek pályafutást is rendeznek. A jelentkezőknek futva kell megtenni a motorosok által teljesített távot. A jól szereplőknek a MERILLO CÉG ad át ajándékokat, s a kávétermékeiről híres cég a csarnok több pontján ingyenes kóstolót biztosít a jelenlévőknek, a termékeikből. A tegnapi Közelkép mellékletünkben jelent meg a teremkrossz főszervezőjével — Kökényesi Györggyel — folytatott beszélgetésünk első része. ígéretünkhöz híven most folytatjuk. — Megkérdezhetjük-e, hogy mint apa, mit vár ifjabb Könyési Györgytől a verseny során ? — Én ezt szeretném szétválasztani. Mármint a szülői énemet, a szervezőitől. Mint a verseny szervezője, egy nagyon jó viadalt várok, mivel klasszis motorosok lesznek itt. Nekem mint rendezőnek, mindegy ki nyer, csak a nézők szórakozzanak nagyon jól. Apaként viszont természetesen Gyurinak szurkolok. Bár az idén a sérülések miatt elég balszerencsés. Épp ezért nem merek jóslásokba bocsátkozni. A fiam nem volt egy bukós fajta. Tíz év alatt csak két olyan esése volt, amit ápolni kellett, de nem tört el soha testrésze. Ebben az évben került fel a nemzetközi első osztályba, s nagyon meggyorsult a versenyzése, erősza­kosabb a motorozása, talán úgy fogalmaznék, hogy felnőtt lett. Ezek okozták nála a több esést, és a vállkificamodást, valamint a lábfejtörést. így most is sérülésből lábadozva fog versenyezni. Én szívem szerint Gyuri és a másik magyar kiválóság,Kamrás Karcsi viadalát várom az első helyért. — Mennyi érdeklődőt vár? — Telt házat. Ezt azért is merem mondani, mert nagyon jó motorosok lesznek itt. Ez­úton is szeretnék a kilátogató kedves nézőknek nagyon jó és maradandó élményt kívánni! SPORT ■' ___ ÚJ KELET KÉ ZRÖL-KÉZRE Kézilabda NB I B Megyénk NB I B-s kézilabdacsapatai az utolsó előtt fordulót játsszák a mai nap folyamán. A női mezőny sikercsapata, a Kölcsey DSK-NYSI idegenben, Jánoshalmán lép pályára. Férfi csapataink közül a szintén jól szereplő Tiszavasvári hazai pályán fogadja a Ceglédet, és a szerényebben szereplő Nyírbátor Kiskunmajsára látogat. Tiszavasvári—Cegléd Tiszavasvári sportcsarnok, szombat, 17 óra. Nem lesz könnyű dolga az Alkaloidá­nak a korábban NB I-es ceglédi csapat ellen. Ráadásul nagyon nehezen tette túl magát a hazai gárda a legutóbbi, ide­genbeli egygólos vereségen, már csak azért is, mert ez volt a második eset, amikor elpártolt tőlük a szerencse. En­nek ellenére bizakodóan készültek Fodorék a harmadik helyen álló vendégek ellen, akik mindössze egy ponttal vannak lemaradva a második helyen álló Tiszavasváritól. A Cegléd nagyon készül erre az össze­csapásra, hiszen az elmúlt szezonban há­rom pontot is elvett tőlük a vendéglátócsa­pat. Ráadásul pár nappal ezelőtt leigazol­ták a Nyíregyházáról anyagi okok miatt tá­vozó Mórét, aki már a Békéscsaba ellen be is mutatkozott új csapatában, és a ceglédi­ek győzelméhez tíz góllal járult hozzá. A találkozó esélyese mindenképpen a hazai legénység. Aki kilátogat a mérkőzésre, remélhetőleg jól fog szórakozni. Mi Röplabda extra liga Kazincbarcikán? Vasárnap idegenben, Kazincbarcikán szerepelnek az újabb bajnoki forduló ke­retében az NYVSC férfi röplabdásai. Nem lesz könnyű mérkőzés, hisz a fiúk­nak a barcikaiakon kívül saját magukat is le kell győzni. A hat vereség miatt ta­lán az utóbbi lesz a nehezebb feladat. —A héten nem a megszokott környe­zetben készült a csapat, hisz a szabadidő csarnok egész héten foglalt volt. Nem okozott ez problémát a csapat felkészü­lésében? — kérdeztük Járosi mestert, a gárda edzőjét. — Nem. Talán most jól is jött a te­remváltás, mivel a barcikai terem jóval kisebb a Bujtosi Szabadidő Csarnoknál. A Vasvári Pál Gimnázium toitvaterfné- bén készültünk, ami nagyságában hason­lít a Vegyész pályájához. Ráadásul a délelőtti edzéseket a héten elhagytuk, s így talán a srácok is frissebbek lesznek. — Kiheverték a fiúk az elmúlt hétvégi, •Csepel elleni fiaskót? — Ezt most nem tudom megítélni, mert én is a saját elkeseredésemmel foglalkoz­tam többet, így a srácokat is kevesebbet „piszkáltam”. — Lesz annyi erő a csapatban, hogy hazai pályán győzze le a házigazdákat? — Most már épp ideje lenne, ha a játé­kosok előszednék magukból a győze­lemhez szükséges erőt illetve tartalékokat. Remélem, ezt szolgálta a héten folytatott más ritmusú felkészülés. 1 — Kázmcbáréikától mit vársz? — Nehéz dolgunk lesz. A legutóbbi mérkőzésen a Barcika a Szegedtől elvett —- hazai pályán — egy szettet, ami ne­künk — igaz, idegenben — nem sike­rült. Ráadásul, a barcikaiak Nyíregyhá­zával szemben mindig is győzelemre tö­rekedtek, mivel a két csapat állandóan rivalizált egymással. így én azt várom a borsodiaktól, hogy minden pontért „kör- mükszakadtáig” fognak küzdeni. Erre nekünk fel kell készülnünk, s ennek megfelelően játszani. —A klubelnökkel folytatott megbeszé­lés alapján milyen változásokat vársz? — Azt, hogy amit Pók úr elmondott a csapatnak, azt szem előtt tartva, mindent megtegyenek velem együtt a srácok a győzelemért. Batai A szakadék szélén Csütörtök délután a Bujtosi Szabadidő Csarnok tárgyalótermébe voltak hivata­losak az NYVSC röplabdásai. Egy be­szélgetés keretében hívta össze a gárdát Pók István, a klub ügyvezető elnöke. A beszélgetés után kérdeztük meg Pók urat, hogy miért is került sor erre a találkozóra. — Mi váltotta ki ezt az összejövetelt? — Figyelemmel kísértem a csapat fel­készülését, edzésteljesítményét, és a mérkőzéseit. Nagyon sok dolog nem tet­szett az eddig eltelt időszakból. A fejlődés hiányát vettem észre a gárdán, hisz a technikai elemekben (sánc, nyi­tás, nyitásfogadás) nem történt előre­lépés. Ráadásul problémák vannak a hozzáállásban. Ezt közöltem az edzővel is, és a csapattal is. Az edzőnek elmond­tam, hogy nem értek egyet azokkal a pedagógiai módszerekkel, amit a csapat­tal szemben használ. Gondolok a mérkő­zésen történő időkérésekre, az megen­gedhetetlen, hogy egy „gödörbe esett” társaságot a kiabálással még jobban bele­taszítsunk. Ezeknek a fiatal srácoknak — én nem tagadom — kell a fejmosás, de ne a meccseken. Egyébként a hármasban tör­tént megbeszélésünkön, ahol rajtam és az edzőn kívül Ott volt még Parti József szakosztályvezető, közöltem Járosi mes­terrel, hogy az ólommellény használatán kívül ideje lenne már megtanítani ezeket a fiúkat a jobb teljesítmény érdekében a technikai elemekre. Nem minden a fizi­kai erőnlét! A múltkori mérkőzés nyilat­kozatáról nem is beszélve, amiben lebe­csülte játékosait. Probléma továbbá, hogy van négy-öt olyan játékosunk, aki nem ennyire képes, mint amit a mérkőzéseken nyújt! Ez egyszerűen nem mehet így to­vább! Nem várja el az NYVSC vezetése, hogy ez a csapat bajnokságot nyerjen —- hisz gyengültek játékosállományban —, de azt elvárom, hogy az a négy-öt játé­kos, aki a társaság gerincét alkotja, az sok­kal jobb teljesítményt produkáljon! Riasz­tó számomra a srácok viselkedése, a nézőszám folyamatos csökkenése, s fél­tem a röplabda sportágat Nyíregyházán. Azt szeretném, hogy a csapat bent ma­radjon az extra ligában. Ennek érdeké­ben, ha úgy alakul az anyagi helyzetünk, megpróbáljuk erősíteni a gárdát. — Elhangzott a megbeszélésen, hogy a csapat a „ szakadék" szélén táncol. Ez alatt mit értett elnök úr? — Az tudott dolog, hogy a röplabda­sport ebben az évben kevesebb támoga­tást kapott. Anyagi és pénzügyi helyzete a szakosztálynak nehéz. Ha a fiúk erre még „rátesznek” a lelketlen és sikerte­len mérkőzésekkel, akkor még nehezebb helyzetbe hozzák a vezetést. Ezt pedig a „zuhanást” illetve a „szakadékba esést” jelenti. Onnan pedig nehéz a visszaút! Sajnos ez nemcsak a röplabdára jellem­ző, hanem az egész magyar sportra, de reméljük, lesz még jobb helyzetben a sport! Egyetemi - Főiskolai rangadó A Nyíregyházi Tanárképző Főiskola SE férfi csapata szombaton 17 órától, Mis­kolcon NB I B-s kosárrangadót játszik régi vetélytársával, az ottani műegyetemisták­kal. Az egyetemi-főiskolai találkozók min­dig nagy küzdelmet hoznak, bár most a vendéglátók nem dicsekedhetnek eredmé­nyeikkel. Az egyetemi gárda szakosztály- vezetője, a Nyíregyházán is közismert kosaras szakember Szaniszló Sándor a következőket mondta péntek délután.- Az utolsó mérkőzésen szerzett biztos győzelem feldobta a társaságot, a Pécs el­leni, idegenbeli sikerrel új sorozatot indít­hatunk. Az első körben nagyon nehezen lendültünk bele, ráadásul többször is egé­szen minimális pontkülönbséggel kaptunk ki. Nyíregyházán is csak az utolsó percek­ben vesztettük el a tálálkozót, s utána a tarjániakat fogadtuk, akik szerencsésen nyertek egy ponttal. Ráadásul sokáig vár­tunk egy meghatározó kosaras leigazolá­sára, végül is ez Hill személyében sike­rült. Nagyon készülünk a főiskolások el­len, tisztességes helytállásra biztos jók va­gyunk, s akkor minden történhet. Cservék hétközben sérüléssel bajlódott, Vukise- vicsről nemrég került le a gipsz, ezért őrá nem számíthatunk. így kezdő ötöst nem tudok mondani. A főiskolások készülődéséről Molnár Béla a csapat technikai vezetője számolt be. — Mindenki egészséges a gárdából. így a legjobbak kezdhetnek. Valószínűleg a szokásos ötöst küldi pályára a két edző. Nagyon fontos lenne, hogy a Borosnyai fivérek a pécsi formájukat mutassák. Egyébként szerintem a döntő a center sze­mélye, s ők ezen a poszton nem tudnak megfelelő embert felvonultatni Klisurával szemben. Nem értettem, miért engedték el Csocsánt. Hitire az egyetemisták ’’gó­lyájára”, hisz csak most nemrég került oda, külön kell vigyázni. Egyébként is a véde­kezésben kell javulnunk, az előrelépés alapja mindig is a védekezés, ne tagadjuk, ebben van mit javítanunk. Egyébként is kell vigyázni, mert kupameccsen győztek a miskolciak Salgótarján ellen. Még arra lennék egyébként kiváncsi, az amerikai vendégjátékosukat nem tiltották-e el, mert tudtommal az utolsó bajnokin kiállították. A találkozón a főiskolások legyőzhetik egyetemi riválisaikat, de ahhoz jó játékra van szükség. Révay Jánoshalma—Kölcsey DSK-NYSI Jánoshalma, 15 óra. — Ellenfelünk a mezőny legrutinosabb csapata, annak ellenére, hogy most kerül­tek fel ebbe az osztályba. Több volt elsőosztályú játékost is igazoltak. Az át­lagéletkoruk kissé koros, ezért is tapasz­taltak — mondja Hadobás lst\’án, a nyír­ségi lányok edzője. A hazai csapat jelenleg az ötödik hely en áll, és otthon még nem vesztettek pontot. A vendég csapamái továbbra is sérült Kul­csár Krisztina és Nádasi Mariann, így rá­juk nem számíthat az edző. A lányok el­szántan készültek az utolsó idegenbeli ki­ruccanásra, és tisztában vannak azzal, hogy nagyon fenik rájuk a fogukat. En­nek ellenére a szakvezetés lelkes, jó játé­kot és győzelmet vár. Kiskunmajsa—Nyírbátor Ősszel utolsó lehetősége a bátoriaknak, lábadozó játékos ellenére is győzelmet vár hogy visszaszerezzék a hazai pályán el- Veres István edző ezen a mérkőzésen, vesztett két pontot. A több sérült, és —fuli— Ifjúsági NB I nők Vasas Dreher—Kisvárda 28-18 (9-11) Góldobók: Nagy Sz 9/4, Fejes 4, Csülög 2, Pallagi 2, Révész 1. Az ifjúsági csapat is méltó ellenfele volt a Vasasnak. Az első félidőben úgy látszott, hogy a fiatalok meglepetést okoznak, hiszen az előny náluk volt. Szőke bizakodó Egy nappal a Nyíregyházi Kézilabda Club rendkívüli közgyűlése után Szőke Ist­vánt, a csapat vezető edzőjét arról kérdez­tük, hogy milyen á hangulat a fiúknál? — Abban bíztunk, hogy á klub vezetésé­ben valamilyen változás történik, és jó irány­ban mennek tovább a dolgok. Nos ez meg­történt, és az ideiglenes ügyvivő testülettel közösen megpróbálunk előre nézni, és az ezután következő dolgokat úgy rendezni, hogy ne legyen fennakadás. Itt elsősorban arra gondolok, hogy be kell fejeznünk az őszi szezont tisztességesen, és a hátralévő mérkőzéseken minél jobban szerepelni. — A játékosok dolgainak rendezésében jóformán semmi előrelépés nem történt. Osz- sze tudja ennek ellenére tartani a gárdát? — Minden játékossal külön-külön elbe­szélgetünk a jövőt illetően, hogy közösen másszunk ki a gödörből. Én nagyon bízom benne, hogy a további munkában minden­ki partner lesz, kivétel nélkül. Azt el sem tudom képzelni, hogy a következő mérkő­zésre, Tatabányára ne utazzunk el. Ezeken az elbeszélgetéseken konkrét dolgokról lesz szó. Azzal mindenki tisztában van, hogy az ígérgetésekből elég volt. Ami egyébként a munkát illeti, mindenki becsületesen dol­gozik, elvégzi a feladatát, és a hangulat is tűrhető, a körülményeket figyelembe véve. Viszont azzal is tisztában kell lennünk, hogy az ideiglenes vezetőség sem képes csodák­ra, nekik is kell egy kis idő arra, hogy tisz­tán lássanak, és rendezzék a problémás dol­gokat. Ha erre nem lenne reális lehetőségük, akkor nem vállalták volna ezt a nem könnyű és nem népszerű feladatot. Remélem, ezt a játékosaim is így látják. Az ő jövőjük is benne van a pakliban. Mindenesetre én bi­zakodva nézek a jövő elé. —fuli—

Next

/
Oldalképek
Tartalom