Új Kelet, 1994. szeptember (1. évfolyam, 137-162. szám)

1994-09-16 / 150. szám

Rádiós tájfutó világbajnokság Nyíregyházi tavasz Svédországban Orosi János célba érkezik a Bereg Kupán (Fotó: Csonka) Svédországról túlzás lenne azt állítani, hogy a világ közepe, miként a Westel-tele- fonokról, hogy az élvonalba tartoznak. Ez jutott eszünkbe szerda délután, amikor sokadszor is hiába hívtuk a Rosedertelje térségében rádióstájfutóink szövetségi kapitányának Westel-telefonját. Szeren­csére estére megoldódtak gondjaink, és Macsuga Győző segítségével nyolc óra után sikerült az éter hullámhosszán kapcsolatot létesíteni Venczel Miklóssal, a Nyíregyházi Rádióklub vezetőjével, a seniorcsapat osz­lopos tagjával. — Nagyon jól vagyunk, és óriási az öröm a magyar táborban. Orosi János egyéni világbajnok, a seniorcsapat harmadik vagy negyedik helyen végzett. Zarnóczai Klári bronzérmes, de felnőtt női csapatunk szin­tén világbajnok! A felnőtt férfiak a dobogó harmadik fokán végeztek. Az URH- kategória versenyére szakadó esőben került sor. A terep főleg sziklás, nagy szintkülönb­ségek vannak. Utak nemigen találhatók, rendkívül jól kell tájékozódni a technikás svéd terepen. A versenyeredmények is mertetése lassan halai, X2.gy.onj:Qs, !--% 'Táje'tftffíára'r — Miért nem tehet a szálláshelyen fel­hívni a magyar rádióstájfutó csapatot tele­fonon? — Azért, mert nincs rá lehetőség, lak­tanyai körülmények között élünk. Ettől füg­getlenül jó a kedvünk, hiszen teljesítettük az elvártakat. Orosi Jánosné, Erzsiké a gyerekek között az óvodában (Fotó: Martyn) — Létezne, hogy az ifi fiák nem szerez­tek érmet? — Mint már mondtam, rendkívül rossz a tájékoztatás. Az biztos, hogy a fiúk ezút­tal nem remekeltek. Pénteken a rövid- hullámú viadalon majd kiköszörülik a csor­bát. Csütörtökön reggel gyorsan elterjedt a jó hír a rádiós tájfutók között. Venczelné Bar- tha Ildikó, a nyíregyházi versenyzők edzője örömében a következőket nyilatkozta: — Számomra a legnagyobb meglepetés a női csapat jó szereplése, nem gondoltam volna róluk, hogy így kitesznek magukért. Orosi Jancsi világbajnoki címe már régen érett, nagyon örülök, amiért végre sikerült neki. Azt azonban nem értem, mi lehet az ifi fiúkkal? A vébé előtt úgy gondoltuk, hogy egy nagyon erős triónk van, akik éremmel bizonyítják tehetségüket. Remélem csak a rossz tájékoztatás az oka annak, hogy nem kaptunk hírt a szereplésükről. Délben Oro­si János felesége, Erzsiké a munkahelyén rendkívül meghatódva mondja: — Jancsi mindenképpen eredményt akart elérni, min­denkinek bizonyítani szeretett volna. A főnöke, dr. Váradt József azzal támogatta őt, hogy évközben mindenhova elengedte. Sem a gyerekek, sem pedig én nem tudtunk volna aludni, ha nem tudjuk az eredményt. Mind a két lány rendkívül boldog volt, hogy az apjuk világelső lett. Tegnap én is foly­ton néztem az órát, az járt a fejemben időről időre, hogy vajon most Jancsi mit csinál­hat? Délelőtt versenyzett, ebéd után meg­nyugodtam egy kicsit, hogy már biztos túl van rajta. — Állítólag Petra megérezte édesapja első helyét. — Igen, amikor meghallotta a jó hírt fel­ugrott, s ragyogó arccal mondta: — Tud­tam, hogy apunak sikerülni fog! A mi örömünket csak az tudja átérezni, aki látta ezt a rengeteg munkát, ami ehhez az ered_ ményhez kellett.JMurJsa-ffidítu 'kevesen DtáiVérUfejk ennyi áldozatot, lemondást a sportért. A nyári programokat teljesen hozzá kellett igazítani. Még az ismerős családok is hozzá igazodtak a nyaralás meg­szervezésénél. Mindent egy lapra tettünk fel, hogy neki sikerüljön. —Jancsi évek óta készült erre a napra, és most sikerült neki! Igaz, volt ő már világ­bajnok nem is egyszer csapatban, de az egyéni az más... — Ez így van! Szeretett volna már hama­rabb is az lenni, de valahogy nem jött össze. A legutóbbi, siófoki világversenyen is egy olyan valaki előzte meg óriási szerencsé­vel, aki sem előtte, sem pedig azóta nem tudta bizonyítani képességeit. Pár másod­perccel azonban akkor egy német fiú lett jobb. Ezt a vereséget a mai napig nem tud­ta megemészteni, nem tudta elviselni, hogy Magyarországon megelőzték. Ezért is akart most rendkívüli módon nyerni! — Ez a világelsőség a „gyenge szá­mában” született, eddig mindig gyen­gébben ment neki a versenyzés az URH-n. Lesz-e újabb világbajnoki cím rövidhullá­mon? — URH-n több a zavaró körülmény, sókkal nehezebb mérni. Mindenki szerint rövidhullámon jobb Jancsi. Tekintettel arra, hogy URH-n ilyen szép eredményt ért el, benne van az újabb győzelem. — Mikor jön haza a világbajnok, hol találkoztok először? — Hétfőn hajnalban jönnek meg, ha min­den igaz, felkéredzkednek az éjféli posta­vonatra. Mindenképpen kint leszek az ál­lomáson, a lányokat azonban nem verem ki az ágyból. Nagyon szeretnék neki vala­mi finomságot készíteni. Egy hete volt a születésnapja, és bár akkor felköszöntöttük, de azt hiszem ez a valódi ajándék számra a negyvenegyedik születésnapjára. — Várod-e már, hogy végre befejezi ak­tív pályafutását, hiszen nagyon sokat volt távol az elmúlt években a családtól? — Mindig hiányzik amikor napokra, he­tekre elmegy tőlünk. Régebben nagyon ne­héz volt egyedül nevelni a két kisgyereket. Mára azonban már megértettem, hogy ez az élete. Nem kívánjuk, hogy ez után a szép siker után visszavonuljon. Tizenhét év ab - megértettem, hogy ez az élete értelme. Sze­rintem ő nem is akarja, és nem is tudná ab­bahagyni a versenyt. Nekünk nagy örömet okoznak az ő sikerei! A rádiós tájfutó világbajnokságon pénteken az RH-versenyekre kerül sor. Amennyiben sikerül összeköttetést találni Rosederteljében a nyíregyháziakkal, a szombati számunkban beszámolunk ered­ményeikről. Száraz Attila Kosárlabda NB l/B NYTKF SE-MEAFC Vasárnap 17.00 órakor lép pályára a nyíregyházi Tanárképző Főiskola SE férfi NB I/B-s kosárlabdacsapata a mis­kolci egyetemi gárda ellen. A TK és a MEAFC csatájára a bujtosi csarnokban kerül sor. A két csapat már jól ismeri egymást. Legutoljára a Bessenyei Kupán Nyíregyházán, és Hódme­zővásárhelyen, a Balogh Imre Kupán találkoztak. Mindkétszer a TK-sok nyer­tek. Hódmezővásárhelyen nyolc pont­tal voltak jobbak, ez az értékelhető ered­mény, mivel a bujtosiban a vendégek tartalékosán álltak ki a kupamérkőzésre. A győzelemmel kezdő TK-sok esélye­sebbek itthon. Mit szólnak ehhez a vendégek? Ezt kérdeztük a MEAFC szak­osztályvezetőjétől, Szaniszló Sándortól. •— Győzni megyünk Nyíregyházára! A hét végén a pécsiek ellen diadalmaskod­tunk. Az igaz, ez már nem a tavalyi csa­patuk. A mérkőzésen néhányan meg­sérültek, de már egészségesek, így teljes kerettel készülünk. A még korábban a sal­gótarjáni tornán maródi Cservék is újra edz. A múlt heti mérkőzésen nyújtott tel­jesítményből még nem lehet messzemenő következtetéseket levonni. Ráadásul a nyíregyházi gárda most erősödött, de szerintem még nem igazán összeforrott, a csapatépítés elején tartanak. Ilyenkor könnyen meglephető az ellenfél. A mieink egyébként is a lelkes játékra és a csapatmunkára építenek. Jó véde­kezéssel teljesíthető a vágyunk. A kezdő ötös várhatóan./t/rU.ví’víO', Bene, Szőke, Kovács, Fejes, bár elképzelhető, hogy Bene helyett Kamrás játszik. A győzelem azért is fontos, mert az alap­szakaszt a B-csoport első négy helye­zettje között szeretnénk zárni. R. Z. Kézilabda NB l/B Csapataink bizakodnak Lassan teljes nagyüzem lesz a kézilab­dában is. Az NB I-es és NB Il-es csapatok után a második vonal is elkezdi a küz­delmeket hét végén. Megyénk két NB I/B- s férficsapata is összeállt a rajtra, és biza­kodva várják az új szezont. A nyírbátoriaknál nehezebben alakult ki a végleges gárda. Négy meghatározó játé­kosuk is távozott. A helyükre ha nehezen is, de sikerült új embereket hozni. — A debreceni Sportiskolából leigazol­tuk a beállós Bányait és az irányító Buj­dosót. A Dózsából visszaigazolt Bajna István és Kiss János is. Aztán az egyedül maradt Tóth kapus mellé szintén a debre­ceniektől hoztuk el a korábbi kapusukat, Benét. Gyakorlatilag így összeállt egy aránylag fiatal, tizenkét játékosból álló keret — mondta Óvári Zoltán, a szakosztály mindenese. — Eléggé átszerveződött a tár­saság. A tehetséges gárda menet közben fog igazából összeérni. Ezért az elnökség a fejfájás nélküli bentmaradást tűzte ki célul, Kézilabda NB II, nők Oda a veretlenség Nyíregyházi Tanárképző—Miskol­ci Kórház 18-34 (8-18) Tanárképző: Jónyer-Benke 5, Nagy I. 5, Kugyela 3, Kiss 2, Moravecz 2, Pék 1. Rosszul indult a mérkőzés a főiskolás lányok számára, a vendégek a tizenne­gyedik percben már tízgólos előnyre tettek szert. A tetemes hátrányból később sem sikerült faragniuk, a miskol­ciak magabiztos játékkal diadalmaskod­tak. Krasznai Katalin a 7-8. hely megszerzésével. Nem szeretnénk még egy olyan őszt átélni, mint legutóbb. — Idegenben, Dunakeszin kezd a csa­pat, mit tudnak az ellenfélről? —- Ha az elmúlt évi csapat lenne, akkor nem nagyon ijednénk meg, de a zuhany­híradó szerint állítólag a bajnokságból visz- szalépett Csepel Papír gárdáját egy az egy­ben leigazolták. Amennyiben ez igaz, akkor, még az év meglepetéscsapata is le­het a Duna-parti legénység. Ettől füg­getlenül nem feltartott kézzel állunk ki el­lenük. Hét közben jól sikerült a főpróba, idegenben a jó képességű Nádudvart győz­tük le négy góllal, a Magyar Kupa mér­kőzésen, és jutottunk tovább. Másik csapa­tunknál, az elmúlt évi bronzérmes Tisza- vasvárinál talán zavartalanabbak voltak a felkészülés körülményei. Játékosmozgás itt is volt, bár kisebb mértékben. Egyedül Pusztai távozott, míg az „öreg” Fodor Miki végleg abbahagyta az aktív játékot. Viszont Nyíregyházáról visszaigazolt Fodor Rudi. Aztán a jó utánpótlásnak köszönhetően az ifiből négy játékos is felkerült a felnőtt keretbe, így tizenöt stabil játékossal várják a most induló szezont. Tamás Géza, az egyesület elnöke el­mondta, hogy az igazi célkitűzést az elnök­ség a csapat elé az őszi szezon végén határozza meg. De már most elvárják a gárdától, hogy az előző évhez hasonlóan jól rajtoljanak, és a mezőny első felében végez­zenek: A vasváriak hazai pályán kezdik a pont- vadászatot az elmúlt évben még NB I-es Békéscsaba ellen. Az elnök elmondta a mérkőzéssel kapcsolatosan, hogy nagyon nehéz mérkőzés vár a fiúkra, mivel úgy hír­lik, hogy a megfiatalított Békés megyei legénység célkitűzése, hogy vissza akarnak kerülni a legfelsőbb osztályba. —fuli— Kézilabda Magyar Kupa, férfiak Fehérgyarmat—Szarvas 25-20 (15-10). Fehérgyarmat. 300 néző. Gólszerzők: Alexa 7, Varga 6, Docsa 5, Csahos 4, Torna 2, Nagy 1. Élvezetes mérkőzésen, biztos hazai siker született a három ifjúsági válogatottal felálló, s az NB I/B-ben szereplő szarvasiakkal szentben. A Záhony—Tiszavasvári mérkőzést egy góllal nyerték a vendégek, részletesebb tudósítást nem kaptunk. A hétvége kézilabdáim Péntek: NB 11 nők. Balmazújváros—Nyír­egyházi Tanárképző 18.00 Szombat: NB I/B férfiak: Dunakeszi—Nyír­bátor 11.45, Tiszavasvári Alkaloida—Békés­csaba 17.00 NB II férfiak: Mátészalka—Püspökladány 16.00, Fehérgyarmat—Lyukóbánya 17.00, Bal­mazújváros—Záhony 17.00. Megyei bajnokság: Mezőgazdasági Főisko­la—Kemecse férfi mérkőzés 10.00, Ópályi— Flodász férfi mérkőzés 10.00. Vasárnap: NB I/B nők: Kölcsey DSK- NYS1—Kőbányai KC 15.00 (Bujtosi Sportcsar­nok). NB II: Eger—Nyírbátor női mérkőzés 14.00, Vásárosnamény—Miskolci Kórház női mér­kőzés 11,00, Csenger—Nádudvar férfi mér­kőzés 11.00. Megyei bajnokság Kállósemjén—Mátészal­ka női mérkőzés 11.30, Kisvárda—Tiszalök női mérkőzés 15.00, Tiszalök—Nyírbogát férfi mérkőzés 10.00, Kisvárda—Nyírbátor férfi mérkőzés 11.00. Nálunk megtalálja a megoldást! Nyíregyháza, Virág u. 2. (a lovai szobornál) Telefon: (42) 341-971 Nyitva: hétfőtől péntekig 6-18-ig, szombaton 7-13 óráig CL. 'ü U P tó tó bJO Termékeink: YTONG falazórendszer. CSEKET rendszerű cserepek - 4 kg/m2. TERRANOVA hőszigetelő alapvakola­tok és nemes vakolatok 65 féle színben, szilikát festékek és vékonyvakolatok kí- vülre-belülre 194, lábazati vakolatok 15 féle színben. TERRASAN javító rendszer a nedves, salétromos, gombás felületek végleges megszüntetésére. Kis- és nagykereskedelmi forgalmazása. rt P*T O N h* • pr •n i wl . rt "u Szaktanácsadás, szakvélemény-készítés, technológiai javaslatadás, kivitelező kiajánlás.

Next

/
Oldalképek
Tartalom