Új Kelet, 1994. augusztus (1. évfolyam, 111-136. szám)

1994-08-01 / 111. szám

Az ötös lottó nyerőszámai: 7, 9, 35, 59, 73 5 találatos szelvény nem volt. A 4 találatos szelvények száma 51 darab, nyeremé­nyük 326 584 forint. 3 talá­latos szelvény 4 848 darab, nyereményük 2 863 forint. 2 találatos szelvény 119 104 darab, nyereményük 149 forint. A következő hétre átvitt 5 találatos nettó nyeremény- összeg: 25 112 405 forint. A hatos lottó nyerőszámai: 6,10,28,29,37,45 Pótszám: 14 Jokerszám: 0 46139 6 találatos szelvény nem volt. 5 plusz 1 találatos szelvény 1 darab volt, nyereménye 2 234 390 forint. 5 találatos szelvény 37 darab volt, nye­reménye 90 583 forint. 4 találatos szelvény 2262 darab volt, nyereménye 1976 forint, 3 találatos szelvény 34 476 darab, nyereménye 174 forint. A következő hétre átvitt 6 találatos nettó nyeremény- összeg: 13 544 317 forint. A kisorsolt Joker-szám alapján telitalálatos sorsjegy nem volt. A következő hétre átvitt telitalálatos Joker — nettó — nyereményösszeg: 9 575 016 forint. REKORD Évtizedes hőmérsékleti csúcsot döntött meg a szombati kánikula. A megyeszékhelyen minden eddiginél melegebbet, 35,1 celziusz fokokt mértek szombat délután. Értesülésünk szerint megyénk több helyén még ennél is nagyobb volt a nyári forróság. Vásárosnaményból 37,5 fokot, Kisvárdáról 36,4 fokot jelentettek!!! Szombaton mérték az utóbbi száz évben július 30-a legmagasabb hőmérsékletét. Elképzelhető, hogy a vasárnapi napon újabb rekord dől meg — tudta meg az MTI. Szombat előtt a legmagasabb hőmérsékletet az évnek ezen a napján 1921-ben mérték, Debrecenben: a hőmérő akkor 37,6 fokot mutatott. Az idei év július 30-án Nagykátán 38,6 fokot mértek, s az ország több pontján, például Komáromban 38 fok körül volt a csúcshőmérséklet. A szombati napon egyébként a korábbi budapesti százéves rekord is a második helyre csúszott vissza. A fővárosban 1917-ben 34,7 fokos csúcsot regiszt­ráltak, 1994. június 30-án viszont jelentősen többet: 36,5 fokot is jelzett a hőmérő. SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI HÍRLAP I. évfolyam, 111. szám Ára: 12,50 Ft 1994. augusztus 1., hétfő ELETEKET MEHTETT GYOMORMOSÁS A HELYSZÍNEN Egy mentőorvosi Opel járt kipróbáláson megyénkben. Elutazása előtt beszélgettem dr. Szegeczky Dezső budapesti mentőor­vossal.- Ezt a személygépkocsit Németor­szágtól kapta hazánk, és most az Orszá­gos Mentőszolgálat tulajdona. Hogy érzékelje, miről is van szó, elmondom: háromfajta, helyesebben most már négy­fajta betegellátó kocsi létezik. Van a szállító, ami csak az ellátandó helyváltoz­tatását tudja megoldani, van az esetkocsi, amelyen mentőtiszt van, és elsősegély nyújtásához felszerelés, van a rohamko­csi amelyen mentőorvos és lélegeztető felszerelés van, és most már az országban van egy mentőorvosi kocsi, amivel itt tartózkodom Vásárosnaményban.- Ez miben más, mint az eddig ismert mentőkocsik?- Nyugaton ez a fajta életmentő jármű már évek óta üzemel, és bevált. Ez, ami­vel most járom a megyéjüket, még csak Budapesten lett kipróbálva, innen viszont Sárvár térségébe megyek. De hogy vissza­térjek kérdésére: ennek a mentőkocsinak az a lényege, hogy orvos van rajta, gyors, és felszereltsége jobb egy rohamkocsiénál is.- A főváros után miért Bereg a tapasz­talatszerzés helyszíne?- Vásárosnaménynak csak szállítóko­csija van. Ez a térség fontos határátkelők körzete. Turisztikailag megterhelt terület. Olyan helyen fekszik ez a kisváros, ahon­nan három másik kórház vonzáskörzetét lehet ezzel a kocsival segíteni.- Sor került erre a kéthetes itt-tartóz- kodása alatt?- Riasztották Fehérgyarmatról, Kis­várdáról, Záhonyból, még Nyíregyházáról is. Érdekességként megemlítem, hogy Tiszakóródnál gerincsérültet kellett ellát­ni, Vaján egy aknából altatás után tudtunk kiemelni egy nagyon szűk nyíláson egy combnyaktöréses sérültet, hat mérgezettet a helyszínen részesítettem gyomormosás­ban. Ennél is fontosabb, és ezt írja meg, leg­alábbis húsz ember ennek a kocsinak köszönheti életét. Sajnos, egy áramütéses beteg esetben mi sem tudunk segíteni.- Az ön által elmondottak indokolnák, hogy ez a kocsi itt maradjon.- Erre tettek is komoly ajánlatot az il­letékeseknek. Ingyen adná az Országos Mentőszolgálat az Opelt, de a személyzet bérét ami évente másfél millió, a térség önkormányzatainak kellene vállalni. Ha erre készség mutatkozik az érintettek részéről, egy fontos életmentő szolgálat­tal lesz gazdagabb ez a terület. Alig fejezem be a beszélgetést Szegecz­ky doktorral, amikor egy gyerek újraélesz­téséhez riasztották. A vonatban koraszüléssel világrajött kislány életét a gyors orvosi beavatkozás mentette meg. (A.) Kidöglesztő hőségben karikáztak tovább Nyíregyházáról szom­baton az országos kerékpárverseny résztvevői. Mint felvé­telünkön is látható, a péntek esti érkezés után a kerekezők több­sége csapot-papot-bringát hagyva menekült árnyékba... (FT) LAKÁSOK ÉPÜLNEK? A nyíregyházi lakásszövetkezet pár évvel ezelőtt az ország legnagyobb, legjobban működő szövetkezete volt. Az új lakásépítések terén magasan az élenjártak, és emellett több mint ezer garázs létrehozását is megszervezték. Négy évvel ezelőtt aztán felettük is összecsaptak a hullámok. Megszűnt az építési tevékenység, és a különféle adósságok elérték az 50 millió forin­tot. Nagyon közel állt ahhoz, hogy teljes csődöt jelentsenek. Ez már a múlté, mi a helyzet most a szövetkezettel? - Dr. Erdélyi Sán­dort, az 1991-ben újjáalakult igaz­gatóság elnökét kérdeztük.- Mindent elölről kellett kezdeni. Ennek eredményeként ma ott tartunk, hogy a kölcsönökből, hitelekből már csak 6 millió forint hátralék, amit egy éven belül visszafizetünk. Folyamat­ban van még néhány múltból maradt szavatossági és kártérítési perek. Min­den más gazdasági ügyet rendeztünk. A múlt évi zárás után szövet­kezetünknek 11 és fél millió forint a jegyzett tőkéje, van 4 millió tartalék és közel 16 millió forint a saját vagy­on. Most már elmondhatjuk, hogy sta­bil gazdálkodást tudunk folytatni.-Az új szövetkezeti törvény milyen változásokat hozott?- Egyik lényeges dolog, hogy az alapszabály lehetőséget biztosít arra, hogy a korábbi közös vagyon, közös magántulajdon legyen. A másik, hogy csak olyan költség számolható el, amit mérni lehet. Ami pedig nem mérhető azt a lakásban lakók száma szerint oszlik meg.- Milyen mértékű kiválások voltak, jelenleg hány lakás fenntartásáról gondoskodnak?- Az 5899 lakásból 192 június 30- ig 784 vált ki, tehát most a megma­radó 5115-ről gondoskodunk. Egyébként a továbbiakban válásra a törvény nem ad lehetőséget. A laká­sokon kívül 1300 garázst is kezelünk. Ennek a vagyonnak a tömegértéke 7-8 milliárd forintra becsülhető.-Lakásépítési tevékenység nincs, a szövetkezetnek az utolsó lakást mikor adták át?- Elődeink az utolsó megépített háztömböt, egy 20 lakásost a Kiss Ernő utcán 1990-ben adták át. Azóta ez a tevékenység szünetel.-Miért?- Ennek több oka is van. Először is megszűnt a fizetőképes kereslet a lakásépítés iránt, valamint meg­szűntek azok a kedvezményes közmű, és teleklehetőségek, amelyeket a Lak- szöv átlag 40 ezer forintért kapott meg az akkori tanácstól.- Van valami remény arra, hogy újrainduljon a lakásépítés?- Megszűntek a nagy építő vállala­tok is. Ha az átlagpénzű ember számára elérhető lehetőségek, - kölcsönök, telkek... - lennének, akkor biztosan lenne rá igény...- Az országos érdekképviseleti szervünk a LÖSZ, a Posta Bank, és az osztrák Schwäbisch Hall, már megkötött egy olyan előszerződést, amelynek az a célja, hogy létrehozza az építési megtakarítási rendszert. (Folytatás a 2. oldalon) MAROKPAPI ÖNÁLLÓSULT Vasárnap reggel hattól este hatig járultak az urnákhoz a bere­gi kistelepüléseken, hogy önállóvá válásukról döntsenek marokpapi vaiasztopolgarai A szavazás pon­tosan kezdődött, és pontosan vég­ződött. A hőségen kívül semmi nem zavarta a népszavazást. A választásra jogosult négyszaz- harminchat polgár közül kettőszázötvenkilencen éltek döntési lehetőségükkel Ket- töszázharmíncketten igennel, ti­zenkilencen nemmel szavaztak, és nyolc szavazat érvénytelen volt A számszerű eredmény azt jelenti, hogy három évtizedes tarskózsé- gí függőség után Márokpapi ónálló település lett. ABA

Next

/
Oldalképek
Tartalom