Új Kelet, 1994. július (1. évfolyam, 85-110. szám)

1994-07-13 / 95. szám

Ui KELET MEGYÉNK ELETEBOL 1994. július 13., szerda 5 Nem kell más, csak egy albérlet... Éles szemmel, hegyes ceruzával A lépcsőházak ridegségében bizonyta­lanul nyílik az ajtó. Egy kisfiú arcáról le­hervad a mosoly. Tanácstalanul áll előt­tünk, idegenek vagyunk. A nagyi is előke­rül. — Itt nincs albérlet! — és már csapná is be az ajtót, de kolleganőmmel kérdések sorozatát zúdítjuk rá. Nem válaszol. Az persze kiderül, hogy hirdette szobáját, de valahogy mégis bizalmatlan velünk. Lassan július közepét írunk. A főis­kolákra jelentkezők már megtudták az eredményeiket, s a sikeres felvételik után a vidékiek is elkezdhetnek gondolkozni azon, vajon zajos és emlékezetes hall­gatóságuk alatt hol kívánják majd lehajtani fejüket. Akik az albérlet mellett döntenek, egyelőre nem lesz könnyű dolguk. Csakis az újsághirdetésekre hagyatkozhatnak, ugyanis városunkban egyetlen albérlet­közvetítő iroda sem található, amely megkönnyítené keresgélésüket. Nosza, irány az újságárus, éles szemmel, kihegye­zett ceruzával próbálunk lecsapni az aján­latokra. Talán kevesen vannak, akik szí­vesen megosztanák lakrészüket másokkal, alig akad pár cím a belvárosban... Tízemeletes bérházhoz érkezem, ötven körüli asszony nyit ajtót. (Később derül ki, hogy már hatvan is elmúlt.) Jövetelem célját megtudva azonnal hellyel kínál a rendkívül tiszta, rendezett lakásban. A ki­adó szobában televízió, dohányzóasztal, két fotel, szekrény és két ágy található. A helyiség a gondozott virágokkal rendkí­vül barátságos, akárcsak a főbérlő, aki megengedi, hogy Anna néninek szólít­sam. Verekedtek, felmondtam — Már több mint egy évtizede fogadok albérlőket. Az igazat megvallva vegyesek a tapasztalataim. Két lány volt itt legutóbb, rendesek voltak, csak hát valahogy másak a mai fiatalok. Továbbképzésre jártak, és nekem furcsa volt, hogy annak ellenére, hogy tanult lányok voltak nem köszöntek egész nap. Használták pedig a fürdőszobát, a konyhát is ingyen és bérmentve. — Megkérdezhetném, mennyibe került így az albérlet? —Fejenként négyezer forintot fizettek. Ebben minden benne volt. Olcsónak kell lenni, különben elriasztanám a jelent­kezőket. A kevéske nyugdíjamból pedig meg kell, hogy éljek. Valamikor én is vol­tam albérlő, így tudom, milyen az, amikor a főbérlő a nyakamon ül. Én kitakarítok a szobában, leseprem a sarat a szőnyegről, de nem szólok ezért. Ilyen vagyok, alkal­mazkodom. Arra a román férfira azért szívesen emlékszem, aki még segített is. Jól ápolt volt és becsületes. De lakott itt Míg idejutunk, földig ér a szakállunk... egy házaspár! Egyszer csak furcsa zajt hal­lok a fürdőszobából. Benézek, hát képzel­je, vér volt a földön! Verekedtek. Mond­tam nekik, ha ez így megy tovább, felmon­dom a szerződést. így is történt. — Mi tesz,ha most üresen marad a szo­ba? — Augusztusban újra meghirdetem. Nem hiszem, hogy ne akadna senki — mondja mosolyogva, s nem kételkedem optimizmusában. Vége a társalgásnak Nyomom a következő csengőt, talán kissé hosszan is. Mégsem jelentkezik sen­ki. Indulnék, de a szomszéd ház szemfüles nénije odakiált, hogy nincs áram, hiába kísérletezem. Földszintes épület lévén kopogtatásra „hívogat” a hatalmas ablak, így i^iár más, hiszen egy középkorú férfi jelenik meg a kapuban. Már van albérlője, de ő nem tartózkodik ott. Szűkösek az anyagiak, azért választotta ezt a megol­dást. Érzem, a társalgásnak ezzel vége, a kaput is bezárja. Kénytelen-kelletlen továbbálok. Nem szabad feladni — mon­dogatom magamnak, ahogy a következő cím felé visz utam. Kész disznóól! — Eszméletlen, hogy micsoda árak van­nak! — néz az égre a fiatalember, s a hatás kedvéért fúj is egy nagyot. A kicsi fiú mellette közelebb húzódik apjához, mint­ha sejtené, hogy panaszkodás következik. — Egy bútorozott szobáért képesek elkérni tizennyolcezer forintot plusz re­zsiköltséget. A Vasvári utcán tizen­kétezerért kínáltak egy minigarzont. Eny- nyire tartották a miénket is, de feleségem­mel lealkudtuk. Még szerencse, hogy szobafestő va­gyok, mert ezt a kis lyukat látni kellett vol­na, milyen állapotban volt. Kész disznóól! A hűtő elromlott, a vízcsap csepegett, a csőtörést, mindent az én pénztárcámból javíttattuk. A főbérlőknek egy rakás pén­ze van, de még mindig nem kaptuk vissza a kiadásainkat. Három éve építkezünk, de addig is kell valahol lakni. — Meddig jártatok lakhely után? — Hónapokig. Még szerencse, hogy addig megvoltunk valahogy a szülőknél. Aztán kezdődött a sáskajárás. Volt, aki megijedt a gyerektől, hogy az összefirkálja a falat. Persze most is a játszótérről jöt­tünk, mert az öregúr rosszul lesz, ha a gye­rek az udvaron van. Azt sérelmezi, hogy ott marad a lábnyoma... Mégiscsak a saját lakás lenne az igazi, nyugtázom, s többre nem is jutok, hiszen a meghirdetett albérletekbe nem jutok be, nincs otthon senki. Egy jó tanáccsal mégis szolgálok. Most még ne menjünk keres­gélni, nem érdemes. Szemfülesek inkább egy hónap múlva induljanak vándor­útra! Juhász Gabriella—Herczku Tünde Intézet intézetet követett Egy szép, nyugodt családot szeretnék Ricsi másfél éves, édesanyja, Tóth Anasztázia 19 múlt. Mindketten a nyíregyházi Anyás Csecsemőotthon lakói, és szinte el­választhatatlanok. A fiúcska most vég­zett a tízóraival. Míg én Tázival beszélgetek, addig ő kicsit „átren­dezi” a szobát. — Milyen volt a gyermekkorod, te hol nevelked­tél? — Két hóna­pos koromtól hosszú évekig eb­ben az otthonban éltem. A helyzet később sem vál­tozott, intézet in­tézetet követett. 18 évesen aztán kikerültem a biz­tonságos falak közül. — Mi történt veled aztán? — Nem sokáig élveztem a fiatal­ságomat. Megis­merkedtem egy férfival, akitől te­herbe estem. El akartam vetetni a babát, de a gyám­ügyön nem egyeztek bele. — Egyáltalán nem akartál gye­reket? — Akkor még nem. Most már el sem tudnám képzelni az életemet Ricsi nélkül. A kórházból nem volt hová mennünk, ide hoztak minket. Ez az épület lett az otthonunk. — Mit tudsz a szüléidről? — Anyámról semmit. Apámmal és szüleivel nemrég ismerkedtem meg. A nagyanyámék azt ígérték, kivisznek innen minket. —Hogy találtál rájuk, és milyen volt az első találkozás az édesapád-dal? — Az itteni védőnőtől kértem se­gítséget, nála megvolt minden adatom. A „nagy találkozás” kicsit megrázó volt. Apám tudta, hogy létezem, de so­hasem látott. Most éppen a hűvösön ül, azért mégis jó érzés, hogy tartozom val­akihez — mosolyodik el nagy so­kára. — Mi lesz veletek, ha kikerültök in­nen? — Sátoraljaújhely mellé költözünk Ricsére a nagyszülőkhöz, ha sikerül. Végre egy szép, nyugodt családot sze­retnék, olyat, amilyenről kisebb ko­romban sokat álmodoztam. —Ricsi papájával tartod a kapcso­latot? — Nem! — szegi le a fejét dacosan.-— Van munkád? — Most még nincs, de augusztus elsejétől egy ruhagyárban fogok dol­gozni. Nemrég végeztem el egy fél­éves varrónői tanfolyamot. — Mit veszel az első fizetésedből? — Semmit. Beteszem az OTP-be, később nagyon kell majd a pénz. Itt az otthonban mindenünk meg­van, de a kinti világ nagyon kemény lesz. Sikli Tímea Mit vár az új kormánytál? Tóth István könyvtáros: — Vállalkozásbarát gazdaságpolitikát, stabil árakat, létbiztonságot! A többit meg­teremtjük magunknak. Fóti József nyugdíjas rendőr: — Az ígéretet, hogy szakértő kormány lesz. Ezt a felállított jelöltek ismeretében nem látom megvalósulni. Kópis Csaba munkanélküli: — Sok lóvét, munkahelyet. Lakásépítési lehetőséget, vagyis kölcsönt kis kamat­tal. Lengyel Katalin vállalkozó: — Ha nem csökkentik a kamatterheket a régi vállalkozók nem tudják fejleszteni tevékenységüket. Az újonnan vállalkozni akarók pedig be sem tudnak indulni. Lőkös Sándor nyugdíjas munkás: — Jobbat várok a munkásság részére, akiket munkanélkülivé tett az elmúlt négy év kormánya. Sokan már az öngyilkosság gondolatával foglalkoznak, mivel megél­hetésük közvetlen veszélyben van. Mun­kát a munkásoknak! A nagy összegű végkielégítések ki- fizetését állítsák le! Ha a fentiek nem teljesülnek, akkor másképpen gondolkozunk. Id. Szaniszló József nyugdíjas gaz­dálkodó: — Mindegyik sok szépet és jót ígér. Ne csak ígérjenek, adjanak is. Ha betartják ígéretüket, meg leszek elégedve. Kép és szöveg: Pénzes László Főiskolai körkép (II.) A tanárképző főiskola után, a mind­össze négy éve alakult egészségügyi főiskolán érdeklődöm arról, hogyan alakultak a felvételik. Itt Német Jó­zsefié, tanulmányi előadó áll a ren­delkezésemre: — Iskolánkban négy szak közül választhattak a fiatalok. Általános szo­ciális munkás, egészségügyi ügyvi­telszervező, védőnő és diplomás ápoló lehet belőlük. Ezenkívül Gyulán van egy kihelyezett iskolánk. Jelenlegi létszámunk 355 fő. Átlagban 20-40 hallgatót veszünk fel szakonként. Jellemző adat, hogy a fiúk száma (sza­konként) nem haladja meg az öt főt. Az érdeklődés évenként változó. A ponthatárok is ezek szerint alakulnak. Nyári program? A diákoknak a szoká­sos gyakorlat a kórházakban. Egyéb­ként helyszűke miatt épp most épí­tenek tetőteret az épületre. Talán ez át­menetileg megoldja teremgondjain­kat. Juhász Gabriella

Next

/
Oldalképek
Tartalom