Új Kelet, 1994. május (1. évfolyam, 34-58. szám)

1994-05-28 / 57. szám

MAGAZIN ÚJ KELET 1994. május 30.. hétfő 9 Majd ha én is nagy leszek... (Fotó: Harascsák) Majdnem-bünügy a prágai metróban Több szem többet lát Több szem többet lát - tartja a népi bölcsesség, és alighanem ezt idézte az a cseh munkásember, akinek reggel 5 óra tájt a prágai metró Hajé állomásán a jegykiadó automatába nyúlva 4, írd és mondd: négy mélybarna bogarú szemgolyó akadt a kezébe. Hogy emberi szemgolyókról van szó, arra nem csak halálsápadtra vált hősünk men volna megesküdni, hanem a perceken belül a helyszínre érkező rendőrjárőr is. Szemorvost kértek fel szakértőül, aki pedig tüstént eloszlatta a bűncselekmény gyanúját: közölte, hogy állatoké, méghozzá sertéseké volt a két barna szempár. A „becsületes megtaláló” lévén idős ember, akár szívrohamot is kaphatott volna az élménytől - és akkor már bi­zony a jogászoknak is dolga akadt vol­na az esettel. így azonban - szeren­csére - csak annyi történt, hogy em­berünk összeszedte erejét, és - meg nem erősített források szerint - négy féldecit hörpintett le a legkorábban nyitó talponállóban. Az egész esetnek a vége a legszokat­lanabb - ha ismerjük a cseh ember szokásait, aki bizony csak a legkivéte- lesebb végszükségben féldecizik, inkább a stampedlit (nem szakértők kedvéért: 0,2 cl) részesíti előnyben. Most persze kivételes hajnal és ijede­lem utáni végszükség volt - úgy hír­lik, a prágai hajnal hősének a neje is megbocsátott. Évadzárás a színházban ^Wfn- ük Móricz gyűrű Gadoa» Bélának Évadzáró társ. ati ülést tartottak szombat délelőtt a nyír­egyházi Móricz Zsigmond Színházban. Dr. Endreffy Ildikó alpolgármesternek és Medgyesi József, a Szabolcs-Szatmár- Bereg megyei közgyűlés elnökének méltató szavai után Vere­bes István igazgató köszöntötte a megjelenteket. Elmondta, hogy a színház sikeres évadot zárt. A több mint 280 előadást 130 ezren látták, s a jelentős nézőszám emelkedés azt is bi­zonyítja, hogy az évad tíz bemutatójának mindegyike sikeres volt. A választott darabok többnyire találkoztak a színházlá­togatók igényeivel. Költségvetésünk 80 százalékát a megyei és a városi önkor­mányzat fedezte - mondta Tóth János gazdasági igazgató. A színház saját bevétele 28 millió forint volt, ebből a produkciós bevétel 8-9 millió. A nívódíjak átadása előtt Verebes István a színház minden dolgozójáról elismeréssel szólt s éppen ezért - rendhagyó mó­don soha nem látott számban, 64-en kaptak színházi nívó­díjat. A Thália Alapítvány és a szponzorok nívódíjainak és ajándékainak átadása után, a kulturális bizottság díját Bede Fazekas Szabolcs, a megyei közgyűlését pedig Pregitzer Fruzsina vette át. Az idén először a megyei közgyűlés elnökének különdíját is kiosztották Verebes Istvánnak. A Móricz Zsigmond Színház műszaki díját Ács Zoltán, a közön­ségdíjat Megyeri Zoltán, a Móricz gyűrűt pedig Gados Béla színművész kapta. Az új évadban tíz bemutatót szeretnének tartani. Krúdy: A vörös postakocsi (R: Hegyi Árpád Jutocsa), Colin Higgins: Maude és Harold (R: Berényi Gábor), Fodor-Laka­tos: Helyet az ifjúságnak! (R: Kalmár Péter), Csehov: Három nővér (R: Verebes István), Nemes Nagy Ágnes-Novák János: Bors néni (R: Novák János), Ábrahám Pál: Bál a Savoyban (Mohácsi János), Peter Weiss: Marat halála (R: Telihay Péter), Gerhardt Hauptman: Bunda (R: Hemyák György), Gogol: Revizor (R: Megyeri Zoltán), Fejes Endre: Jó estét, nyár. jó estét szerelem (R: Bakosi László). Erőszak és demokrácia Erőszak és Demokrácia címmel szer­vezett konferenciát május 27-e és 29-e között a NaNe (Nők a Nőkért Együtt az Erőszak Ellen) egyesület. A tanácskozás vasárnapi munkanapján a volt Jugosz­láviából érkezett női segítőszervezetek képviselői tartottak beszámolót arról, hogy az évek óta tartó háború hogyan érinti az ott élő nők és gyermekek életét. Koszovóban található a pokol kapuja, Bosznia pedig maga a pokol -mondta a Medica Zenica elnevezésű boszniai női terápia központ munkatársa. Boszniában az emberiség ellen folyik háború, s a nők a puszta túlélésért küzdenek. Halállal, tömeges megerőszakolással testi és lelki kínzással, állandó hatósági zaklatással néznek szembe. Az asszonyokat gyakran nőtársaik és gyermekeik jelenlétében erőszakolják meg. A háború sújtotta Boszniából, az etni­kai elnyomással is küszködő Koszovóból érkező nők azt üzenik a világnak: ..A leg­fontosabb segítség az, hogy ha a világ megtudja, hogy itt mi történik. Már képte­lenek vagyunk többet elviselni, többet elszenvedni. A nemzetek közösségének is felelőssége az, hogy Európa ezen részén mi történik. Nem lehet arra hivatkozni, hogy ami a Balkánon történik, az nem érdekes, hiszen messze van, mert az erőszak előbb-utóbb bárkit utolérhet” - fi­gyelmeztettek a konferencia boszniai résztvevői. „Hints hulla - nints bűntselekmény!" Vendégmunka a műiében- Ez szemészeti gengszterség! - foglal­ja össze véleményét Ariadna Gierek-La- pinska orvosprofesszor (Edward Gierek leánya), a lengyel szemészet elismert szak- tekintélye. Arról van szó ugyanis, hogy a poznani „Korvita” magánklinikán két hónap óta több orosz személy illegálisan szemműtéteket végez. Tanácstalan az egészségügyi minisztérium. A poznani ügyészség és a vajdasági önkormányzat elnöke semmiféle végérvényes döntést nem hoztak az ügyben, bár a törvények szellemében a külföldiek csak az egész­ségügyi miniszter engedélyével folytathat­nak orvosi gyakorlatot Lengyelország területén. Gierek-Lapinska professzor az Express Wieczorny c. varsói lapnak elmondja, hogy nem tudja, miféle műtéteket és milyen körülmények között, milyen eredménnyel végeznek az orosz szemészek, és azt sem, hogy milyen gyógyszerekkel látják el betegeiket. Ugyanakkor azt állítja, hogy a hatóságok nem látták ezeknek a sze­mészeknek a diplomáját. A Lengyel Orvosi Kamara most felje­lentést tett az ügyészségen. Jacek Zo- chowski egészségügyi miniszter felhá­borodva reagált:- Az ügyészség az ügyet társadalmilag kevéssé károsnak minősítette. Nincs hul­la, nincs bűncselekmény! Amennyiben a páciensek életéről és egészségéről van szó, és a cselekmény kevéssé veszélyes voltát emlegetik, akkor mit jelenthet a nagy­mértékű veszélyesség? A magánklinika tulajdonosa az orvosok által végzett ellenőrzéskor nem adta át a szakmai dokumentációt és az alkalmazot­tak személyi anyagait. A közelmúlt napok­ban az ügyészség utasítására a rendőrség behatolt a klinikára, és magával vitte a do­kumentációt. A beteglapok hiányosak voltak, orosz nyelvű kézírással, tehát nem latinul készültek. Hiányzott róluk a betegek műtét előtti látóképességéről szóló informá­ció. A Korvita klinikát egy Andrzej Kor- nowski nevű mérnök, tehát nem orvos irányítja. Ez még csak rendben is lenne, hiszen a lengyel törvények szerint magán­orvosi rendelőt voltaképpen bárki ala­píthat. Az orosz orvosok azt állítják, hogy ők azokat a műtéteket hajtják végre, ame­lyeket lengyel orvosok nem végeznek el. Ezzel szemben a varsói minisztérium köz­li, hogy a lengyel szemészet színvonala nyugodt lelkiismerette! összehasonlítható a világ eredményeivel, és Lengyelország­ban mindenfajta operációt el tudnak végezni. Egy vizit ára az orosz specialistánál 700 ezer zloty (30 USD), az egyik szemen vég­zett operációért 5-15 millió zlotyt (220- 650 USD) kell fizetni. Eddig 90 ilyen műtétet végeztek el. A poznani hatóságok felfüggesztették a magánklinika tevékenységét. Elárverezték Sosztakovics szerelmes leveleit Rekordáron keltek el csütörtökön Londonban, a Sotheby’s cég árverésén Dmitrij Sosztakqvics orejsz zeneszerző eddig publikálatlan szerelmes levelei. A többségükben 1934-ben keletkezett levelek, amelyek a házas zeneszerzőnek egy alig ismert, leplezett szerelmi viszonyába engednek bepillantást, csaknem 11 000 fontért találtak gazdárá - jelentette a DPA. A Lalának nevezett leány egy 20 esztendős bölcsészhall­gatót takar, név szerint Jelena Konsztpntyinovszkaját, aki Sosztakovicsot németre tanította, és tolmácsolt neki az 1934- es leningrádi Nemzetközi Zenei Fesztiválon. A zeneszerző igyekezett titokban tartani szerelmét, mert a sztálini kultúr­terror éveiben bármilyen botrányt könnyen ellene fordíthat­tak volna. A levelek páratlan anyagot szolgáltatnak Soszta­kovics alkotói tevékenységének érzelmi hátteréhez, elénk állít­va a félelmei és szenvedélyei között őrlődő nagy zeneszerzőt. Sosztakovics 1935-ben mutatkozott először a nyilvánosság előtt Jelenával. Válóperes eljárását azonban később megszűn­tette, és röviddel ezután akkori felesége, Nyina gyermeket hozott a világra. Lala rövid időre börtönbe került, majd a le­ningrádi -ma szentpétervári - nzervatórium idegen nyelvi lektorátusának vezetője let Új helyen a Galata híd Az Aranyszarv-öböl fölött átívelő híres Galata híd utódjának szánt híd új helyén vasárnap nyílik meg a forgalom előtt. A híd átadását az isztambuli városi tanács jelen­tette be. Mint arról az AFP hírügynökség beszámolt, az 1912-ben átadott, és az Oto- mán Birodalom jelképeként szolgált hidat 4,6 millió dolláros költséggel új helyen építették újjá, miután a régit 1992-ben tűzvész rongálta meg. Az egykor kétemeletes híd első emeletén éttermeknek és kávézóknak adott otthont, a tűz éppen az egyik vendéglátóhelyen keletkezett. A városi forgalom a másik szinten zajlott. Az öböl felett átívelő híd felnyitható volt, hogy a nagyobb hajók is akadálytalanul áthaladhassanak. A régi Galata híd 462 méter hosszú és 25 méter széles volt, és az Aranyszarv-öböl kijáratánál egy hét kilométer hosszú mesterséges csatorna felett épült. Az új hidat a város kereskedelmi és turisztikai központjától messzebb építették fel, és az építmény - alighanem a turisták nagy bánatára - nélkülözi a korábban egyedülálló megoldások egy részét is. A Galata híd korábbi helyének tőszomszédságában egy új híd ível át az öblön, aminek építése a tűzvész idején már szinte befejeződött. Ezt a hidat már koráb­ban átadták a forgalomnak, és jól értesült forrrások szerint a világ legnagyobb ilyen típusú cölöphídja.

Next

/
Oldalképek
Tartalom