Új Ifjúság, 1958. január-június (7. évfolyam, 1-26. szám)

1958-06-10 / 24. szám

Testnevelési ünnepségek HUSZONHÉT JÁRÁSBAN ÉS A KASSAI KERÜLETBEN FOLYTATÓDTAK A NAGYSIKERŰ ÜNNEPSÉGEK Szombaton és vasárnap ötközönség nagy tapssal kísérte, kerület 27 járásában, Kassán pedig kerületi sportünnepséget rendeztek. A jól sikerült ün­nepségeken ezúttal is megje­lentek a cseh járások sporto­lói, hogy a szlovák és magyar sportolókkal testvéri és baráti együttérzésben részt vegyenek sportunk nagy ünnepén. Kassán vasárnap 4 500 spor­toló vonult fel a Jednota-sta- diónba, köztük 491 tornász a bmói, 223 a pardubícei kerü­letből. Az egyes tornabemuta­tókat a nagyszámú megjelent AZ ELSŐ LABDAROGÖ MÉRKŐZÉS FÉDEREN A szepsi járásban szelíden emelkedő dombokon taka­ros, fehérre meszelt házak­ból álló kis falucska húzó­dik meg szerényen: Féder. Lakói szorgalmas földműve­sek, akik az utóbbi években mindnyájan a közös gazdál­kodásra tértek át. A faluban, amelyet még a vasút is elkerül, csende­sen, nyugodt munkával él­nek az emberek. A múlt hónapban mégis olyasvalami történt, ami az egész kis község lakosságát lázba hozta: megalakult a labda­rúgó csapat! — Nyolc évvel ezelőtt volt ugyan csapa­tunk, de az hamarosan megszűnt, míg most végre néhány lelkes sportbarát a futballsportot ismét életre keltette — írja Verebes La­jos levelezőnk. Az újdonsült csapatot Csurilla János, a bocsárdi mezőgazdasági is­kola tanulója szervezte. Közben a csapat első nyil­vános szereplése is megtör­tént. A „kislegelőnek“ ne­vezett réten jelölték ki a futballpályát, az ellenfél a bocsárdi Mezőgazdasági Műszaki Iskola diákjaiból alakult csapat volt. Sok volt a néző, erre az alkalomra á péderi lányok is ünnepé­lyesen kiöltözködtek. Maga a mérkőzés sport­szerű keretek között zajlott le, s végül is a lelkes hazai csapat 4:3 gólaránnyal győ­zött. E sikerült bemutatkozás után a vendégcsapat tiszte­letére jól sikerült táncmu­latságot rendeztek. Egyelö- *re még nem az épülő kul- túrházban, de a legköze­lebbi táncmulatságokat és kultúrestéket már ott ren­dezik, mert a helybeli jól működő CSlSZ-szervezet tagjai szorgalmas társadalmi munkájának segítségével az is rövidesen elkészül. Bizonyos, hogy a jó kez­det után Féderen a sport további szép fejlődésnek in­dul majd. Az egyes csoportok bemuta­tói közben atlétikai versenye­ket bonyolítottak le. A kosár- Ibada-tornában a kassaiak csa­pata győzött, 2. Brno, 3. Par­dubice, 4. Miskolc együttese lett. A kötöttfogású birkózó- versenyen Ukrajna versenyzői győztek 15:1 arányban Kassa város válogatottja lelett. Léván 3100 tornász vonult fel a litvinovi bányászok 30 ta­gú fúvó-zenekarának hangjai mellett a sport-stadiónba. Lit- vinovból 300 tornász is érke­zett a lévai testnevelési ün­nepségekre. Tapolcsányban 1800 tornász vett részt az ünnepségeken. Megjelent a chomutovi járás 500 tornásznője is és a cho­mutovi bányászzenekar. A tor­nabemutatók után a TJ Topof- cany—Bánik Chomutov labda­rúgó csapatai barátságos mér­kőzést játszottak, amely a ha­zai csapat 8:2 arányú győzel­mével végződött. ★ ★ ★ VB első fordulója A VB első forduló mérkő­zései közül szerdán, június 11-én a következőket bo­nyolítják le: NSZK — Cseh­szlovákia, Argentína —Észak- Irország, Skócia — Para­guay, Franciaország — Ju­goszlávia, Wales — Mexiko, Brazília - Anglia, Szovjet­unió — Ausztria. A Svéd­ország — Magyarország ta­lálkozó június 12-én lesz. Június 15-én a következő párosítások lesznek: Cseh­szlovákia—Argentina, Szov­jetunió — Brazília, Magyar- ország — Mexiko, NSZK — Észak-Irország, Franciaor­szág — Skócia, Paraguay — ^ Jugoszlávia, Svédország — § Wales, Anglia — Ausztria. Tippelj velünk A SAZKA 24. HETÉNEK pArosItAsa A VB iöhh meglepetéssel kezdődött csatársorunk nem BOLDOGULT AZ ÍREK KEMÉNY VÉDELMÉVEL SZEMBEN - A SZOVJETUNIÓ ÉS MAGYARORSZ.AG VÁLOGATOTTJA DÖNTETLENÜL J.ÁTSZOTT - A DÉLAMERIKAIAK KÖZÜL CSUPÁN BRAZÍLIA EREDMÉNYES A VI. labdarúgó világbajnokság eseményei mellett minden más sportesemény eltörpült. Stockholmban, a Solna stadiónban az ünnepélyes megnyitó után a Svédország — Mexikó válogatott mérkőzés került lebonyolításra. A többi mérkőzés este 7 órakor kezdődött. A VB első napja máris több meglepetést hozott. A favorit Csehszlovák vá­logatott gőlképtelen csatársora nem boldogult a kitűnő ír védelemmel szem­ben, s így elszenvedte első vereségét. A magyar válogatottnak a csatársor belső hármasa mondott csödött, s így kénytelen volt megelégedni a döntet­len eredményei. .A Szovjetunió—Anglia válogatott mérkőzésén megismétlő­dött a moszkvai eredmény, ez a találkozó is döntetlenül végződött. A dél­amerikai csapatok közül egyedül Brazília győzött, a többi három vereséget szenvedett. Csehszlovákia — Észak-Iror- szág 0:1 (0:1) Halmstad, 15 000 néző. Ve­zette Seipelt. A csehszlovák csapat felállítása: Dolejsí — Mráz, Cadek. Novák — Pluskal, Masopust — Hovorka, Dvofák, Borovicka, Hertl, Kraus. A mérkőzés egyetlen gólja a 20 p-ben szögletrúgás után Cush fejesgóljából esett. A csehszlovák válogatott ezután is többet támadott. — A 2. félidőben is sokat támadtunk, de csatársorunk nem tudta ki­használni a kínálkozó helyze­teket. A fedezetsor és véde­lem jól működött. Szovjetunió — Anglia 2:2 (1:0) Göteborg, 50 000 néző. Szov­jetunió: Jasin —Kesarjov, Kri- zsevszkij — Kuznyecov, Voj- nov, Carjov — A. Ivanov, V. Ivanov, Simonján, Salnikov, II- jin. A szovjet csapat a 31. percben Simonján góljával ve­zetéshez jutott. Az 55. p-ben A. Ivanov újabb gólt ért el. A 65. p-ben Kevan fejesgóljával, majd a 85. p-ben Pinney bün­tető rúgásból ért góljával az angolok kiegyenlítenek. Magyarország—Wales 1:1 (1:1) A magyar csapat a követke­ző felállításban játszott: Gro- sics — Mátrai, Sipos, Sárosi — Bozsik, Bercndi — Sándor, Hi­degkúti, Tichy, Bundzsák, Fenyvesi. A walesi csapatban középcsatárt John Charles, a Juventus csatára, olasz gólki­rály játszott. Az első félidő első negyed­órájában a magyar csapat volt fölényben, Bozsik remek lövése már az első percekben veze­téshez juttatja a magyar együttest. A 27. p-ben Charles fejese talált a kapuba. — A 2. félidő a magyar csapat fö­lénye ellenére döntetenül vég­ződött. A mezőny legjobb em­bere Bozsik volt. Német SZK — Argentína 3:1 A 3. p-ben Corbatta szerzi meg a vezetést, de a németek Schmidt és Rahn (2 )góljával megszerzik a győzelmet. Brazília — Ausztria 3:0 (1:0) Mazolla (2) és Didi góljával a brazilok győztek. Svédország — Mexiko 3:0 (1:0) Gólszerzők Simonsson (2) és Liedholm 11-es. ’ Franciaország — Paraguay 7:3 Jugoszlávia — Skócia 1:1 (1:0) A Duna Kupa eredményei Tátrán Presov — MTK Buda­pest 1:0 (0:0) 15 000 néző. Gólszerző L. Pavlovié. A presovi csapat jól játszott, csatársora azonban nem boldogult az MTK erős védelmével. Az egy gól előny kevés lesz Budapesten. Vojvodina — RH Brno 0:0 Radnicski Belgrad — Stiínta Temesvár 4:2 (2:1), Lók. Szó­fia — ez Belgrád 4:4 (2:2). Vladimír Kuznyecov, aki leg­utóbb a tízpróba világcsúcsot 8013 pontra javította, a gerely­vetésben is kitűnő eredménye­ket ért el. Áprilisban 80.33, májusban 80.08 m-t dobott, amely eredményeivel az idei vi­lágranglista élére került. A ki­váló atlétától a tizpróba világ­csúcsának újabb megjavítását várják. Két új világcsúcs KIVÄLÖ ATLÉTA ÉS ÜSZŐ EREDMÉNYEK A Sportka nyerőszámai: 1, 27, 30, 36, 44, 49. A Sazka eredményei: 1. I. Liberec — Plzen 2 2. Üstí n. L. —Stalingrad X 3. Budéjovice—Celákovice X 4. Sp. Motorlet—Teplice X 5. K. Vary —Sí. Liberec 2 6. Klatovy —D. Tábor 1 7. Opice —Iskra Treble 1 8. Holice—Kút. Hóra 1 9. Cakovice —T. Pardubice 1 10. Kr. .Pole —Sp. Brno 1 11. Komämo —Piestany X 12. D. Bratislava —Stalingrad 1 Bukarest: Balázs Jolán a ma­gasugrás világcsúcsát 178 cm- re javította. A régi csúcsot Csen Fen-jun tartotta 177 em­el. — Moszkva: V. Krejer a hármasugrásban 16.20 m-el az idei legjobb eredményt érte el. — Darmstadt (NSzK)): Ling- nau a súlylökésben 17.44-el győzött, 2. az amerikai Ban­tum lett. — Stockholm: Knut Frederiksson 79.63-al a gerely- vetésben új svéd csúcsot ért el. — Brisbane (Ausztrália): Terry Gathercole a 110 y-os mellúszásban 1:13.5 p-el újvi­lágcsúcsidőt úszott. — Comp­ton (USA): Az 1 mfd-ön 3:58.1 p-es idővel Elliott lett az első, mögötte 2 y-al Tábori, míg az olimpia győztes, az ír Delaney 50 y hátránnyal érkezett a cél­ba. — San Diego (USA): 120y gát E. Gilbert 13.6 (idei leg­jobb eredmény). — Milwauke (USA): diszkosz Oerter 57.35 (idei legjobb eredmény) — At­létáink vasárnapi kiemelkedő eredményei: Zátopková 54.46 m. Perek 74.28 m, Dusátko 74.06 m a gerelyvetésben. Régi idők, régi emlékek 1. Jugoszlávia —Paraguay 1 2. Anglia —Ausztria 1 3. SÍ. Liberec—Motorlet 1 4. Stalingrad —I. Liberec 1 5. B. Kopisty —B. Most 1, X 6. D. Doksy —Sp. Kariin 2 7. Pardubice—CH Jihiava 1 8. I. Pedébrady—I. Upice 1 9. D. Olomouc— Kr. Pole 2 10. SÍ. Senec—TTS Trencín 2 11. Gottwaldov —Sokolovo 2 12. D. Bratislava—D. Praha 2 13. B. Sokolov —L. Plzen 1 14. Sp. St. Ves-B. Most 2 1—2. labdarúgó világbajnok­ság, 3 — 4. II. labdarúgó liga, 5—10. és 13. divízió labdarúgó mérkőzés, 11. férfi kézilabda, 12. I. liga rugby, 14. férfi ké­zilabda. Ingyenes utazás négy napra Budapestre A nagy érdeklődésre való tekintettel az Oj Ifjúság szerkesz­tősége tipp-pályázatot ír ki. El kell találni, hogy a labdarúgó világbajnokságon résztvevő 16 csapat közül melyik 4 csapat kerül a döntőbe. A telitalálatot elérő pályázók között egy első díjat sorsolunk ki­A pályázati szelvényeket szerkesztőségünk címere, Bratisla­va, Prazská 9. legkésőbb június 12-ig kell eljuttatni Pályázni csak a lapban megjelent szelvénnyel lehet. Mindenki több szel­vénnyel is pályázhat, mert ezáltal nagyobbak az esélyei PÁLYÁZATI SZELVÉNY Melyik 4 csapat kerül a VB döntőjébe: Pályázd neve: Lakcíme: A múlt vasárnap, turista tár­saimmal együtt a Kiskárpátok hegyeit jártuk. Társaságunkhoz tartozott a „vén szurkoló“, ahogy egy öregebb barátunkat neveztük. A Mária-völgy felé vezető jelzésen haladva, En­tenlacke körül egy másik ki­ránduló csoporttal találkoztunk, akik között a „vén szurkoló“ nagy örömmel ismerte fel régi sporttársát, Zsáry Gyulát. Meg­ismerkedtünk és a két csoport most már együtt haladt kitű­zött célja felé. Természetesen az egész úton a sportról esett csak szó. Zsá­ry, az első világháború körüli idők híres játékosa és később a PTE egyik vezetője volt. Megkértük tehát, beszéljen el egyet-mást az akkori időkről. — A Pozsonyi Torna Egye­sület — vagyis röviden a PTE 1880-ban alakult és egyike volt Közép-európa legrégibb sportegyesületeinek — vette át a szót a kérdezett. — Hires futballisták, atléták kerültek ki ebből az egyesületből, így Nirnsee Gyula, aki a magyar válogatottnak is tagja volt. Az atlétikában hosszú ideig vezető szerepet játszottunk: Faczinek, a híres hosszútávfutó. Mészá­ros, Jesina, Luntzer, Szakáll, Gajzágó, Farkas, Koczán ma­gyar bajnokok voltak, de kitű­nő eredményeket értek el más atlétáink is, így Pogány, Lusz- tig. Füle, Schmidt és mások. Magam 1906-ban, ötödéves koromban kerültem a PTE if­júsági csapatába. 1908-ban már a tartalékcsapatban, később hosszú éveken át az első csa­patban játszottam. (Kivéve az 1914—1918 közötti éveket, ami­ket a különböző harctereken töltöttem). 1931-ben még az „old boy“ (öreg fiúk) csapatá­ban is futballoztam. Közben az atlétika különböző ágait is űz­tem, így a gátfutást, távolug­rást, rúdugrást. Sok versenyen vettem részt és vagy húsz dí­jat nyertem. Aktív sportpálya- futásom befejezése után a PTE futball-intézöje, a Csehszlová­kiai Magyar Labdarúgó Szövet­ségnek pedig titkára voltam. A titkári tisztséget 1940-ig töltöttem be, egészen a Szlo­vákiai Magyar Testnevelési Szö­vetség megalakulásáig. Az első világháború után a PTE a város labdarúgó sport­jában ismét vezető szerepet vitt. Az 1919-1920 évben meg­mályosult. A Ligetiben, a Mak- kabeában, majd az SK Bratis- lavában erős ellenfelei akadtak, de ez a versengés városunk sportjának csak javára szol­gált. A világháború után a vidé­ken is élénk sportélet fejlő­dött’ ki. Az érsekújvári kerület bajnokságáért 1919-1920-ban küzdő csapatok végső helye­zése így alakult: 1. KFC (Ko­máromi Futball Club) 22 p. (Ennek a csapatnak leglelke­sebb játékosa Forgács Mihály .a A PTE 1914-es aranycsapata. A képen balról: Gonda, Sza- nathy, Leberfinger, Nirnsee (játékvezető) — Rácz, Mayer I., Holcsik — Mayer Arnold, Lövinger, Zsáry L, Zsáry II., Lederer. rendezett bajnokság végered­ménye a következő volt: Baj­nok a PTE 24 ponttal. 2. a Li­geti 20 p-al, 3. Vas 18 p-al, 4. a PÁC 18 p-al, 5. a Törek­vés 11 p-al, a PMTK (Magán- tisztviselők Köre) 11 p-al, 7. a PULE (Újvárosi) 10 p-al, 8, a Terézváros 2 p-al. Megjegyzem, hogy 1920-ban a PTE 9 nemzetközi mérkőzést is játszott. Akkori játékosai közül Bánás. Bulla, Czere, Feu­er, Gabor, Gonda, Kölnit II többször a válogatott c.sapatban is "játszottak. Később a PTE híre is elho­volt.) 2. Tapolcsányi TC 15 p. 3. ÉSE (Érsekújvári Sport Egye­sület) 14 p. 4. Diósgyőri SE 10 p. 5. Nyitrai SE 10 p. 6. Vág- sellyei SC 7 p. 7. Szenczi tc 4 pont — Gyula bácsi — tettük fel az utolsó kérdést — mi a vé­leménye a mai futballról: — Erről már nem nagyon mondhatok véleményt. mert vasárnaponként rendszeresen a hegyeket járom. Mindeneset­re gyorsabban ját.szanak mint régente, de szív. ötlet a mi játékunkban is volt. Divízió E csoport Spartak Piesok — Slavoj Se­nec 6:3, Spartak Komárno — Slavoj Piestany 0:0, B. Hand- lová —Tátrán Prievoz 10:0, TTS Trencín — Lók. Zvolen 9:2, Slovan C — Bánik Kremnica 0:0, • A legközelebbi Testneve­lési Ünnepségeket június 14—: 15-én a következő helyeken rendezik: Körmöcbánya, Föltár, Kékkő, Tornaija. • Modestóban (Kalifornia) rendezett versenyen négyen dobtak 18 méteren felül. A súlylökés világcsúcstartója O’ Brien 19.22 m-es eredményé­vel csupán 3 centiméterrel ma­radt el saját világcsúcsa mö­gött. 2. Long 18.28 m, 3. Davis 18.22 m, 4. Nieder 18.28 m. • A világhírű ausztrál úszók részt vesznek a július 18-a és 23-a között Cardiffban sorra- kerüló Brit Birodalmi Játéko­kon. Közben újabb ausztrál csodaúszó tűnt fel. Sandre Mor­gan a 800 m-en és 880 yardon 10:16 p-el új világcsúcsot úszott. Az eddigi világcsúcsot ezen a távon a 14 éves Hsa Konrads tartotta 10:16.2 p-el. Az ausztrál úszók az idén ösz- szesen 163 országos csúcsered­ményt értek el, köztük 42 vi­lágcsúcsot. • Gregory Bell a melbour- nei olimpia aranyérmese az első atléta, aki a távolugrásban az idén 8 m-en felüli ered­ményt ért el (801 cm-t). Bell ugyanaz nap 220 yardon 20.6 mp-es kiváló időt futott. Bell célja Owens 813 cm-es világ­csúcsának megjavítása, ami előbb-utóbb sikerülhet is ne­ki, minthogy erre csupán Owenshez hasonló gyors vágtá­zó képes. Ejtőernyős világcsúcsok A lit. ejtőernyős világbajnok­ságra, amelyet augusztusban a Bratislava melletti vajnori re­pülőtéren rendeznek, a magyar ejtőernyősök is szorgalmasan készülnek. A Magyar Honvédel­mi Sportszövetség ejtőernyősei több világcsúcs megdöntését sikerrel kísérelték meg. A 600 m-es bekötött éjszakai egyéni célugrásban Sztankó János (Miskolc) 3 m 15 cm-es átlagot ért el két ugrásból, s ezzel a múltnak adta át a szovjet Ni- kolaj Gyesevoj 1955-ben felál­lított 4.92 m-es világcsúcsát. Kastély Sándor, Binder Lajos és Magyar! István a 600 m-es éjszakai csoportos célugrásban 8.77 m-es világcsúcsot ért el. A 4.200 m es női egyéni bekö­tött magassági ugrásban Sörös Erika világ- és országos csú­csot ért el. A 4.900 m-es férfi egyéni bekötött magassági ug­rásban Gyulai György ért el világcsúcsot. A régi világcsú­csot 4.100 m-el 1957-tól a len­gyel Stefan Furmaniuk tartot­ta.

Next

/
Oldalképek
Tartalom