Tolnamegyei Ujság, 1943 (25. évfolyam, 1-93. szám)

1943-01-06 / 1. szám

TOLNAMEGYEI ÚJSÁG TELEFON: 22—11 VILA&­MOZI Igazgató: KRENNER JÓZSEF Az előadások kezdete: hétköznapokon (szombat ki­vételével) : 5 és 7 órakor, szombat, vasár- es ünnep- napokon : 3, 5 és 7 órakor. Keddei, január 5 5 es 7 órakor Szerdán, j naár 6. 3, 5 és 7 órakor Dumas történelmi kalandorregénye filmen. Az ntébbi évek egyik legnagyobb francia filmalkotása. ÖRDÖGTORONY Főszereplők: Tanja Fedor, Jean Weber, Jacques Varenne. Magyar kulturfilm és UFA híradó. Csütörtökön nincs előadás! Péntek, jan. 8. 5 és 7 órakor Szombat jan. 9. Vasárnap, jan. 10. 3, 5 és 7 érakor 3, 5 és 7 érakor Szombaton 3 órakor a helyár 40f 70 és 90 fillér Honthy Hanna eWő nagy filmje: RÉGI NYÁR Nagysikerű operett. — Zene: Fényes Szabolcs. Főszereplők: Honthy Hanna, Simor Erzsi, Vaszary Piroska, Csortos Gyula, Rajnai Gabor, Csikós Rózsi, Szilassy László, Biliczky Ibolya stb. Klesészllé Ilim ét Hnswr wliflsblrnflé. Figyelem! jegyelővétel az előadási napokon délután 3 órától és ünnepnapokon délelőtt II —'/, I óráig- A telefonon rencelt lefoglalt jegyeket az előadás meg­kezdése előtt 15 percoel kérjük kiváltani, mert azokat tovább nem tarjuk. Az Igazgatóság. J5n! Jön! Havasi oadmadáf és Kodétszerelem — Talált pénztárca. Kisebb ösz- ^gfi. pénztartalommal pénztárcát találtak. Igazolt tulajdonosa a szek­szárdi rendőrkapitányságon átveheti. | d liszt, búzadara, petróleum 1 és rizs uj ára. A közellátásügyi j miniszter újra megállapította a buza- <és rozsőrlemények és malmi mel- iéktermékelc legmagasabb malmi, nagykereskedői és fogyasztót árát. A rendelet értelmében január i-tői kezdve afogyasztói árak az ország egész területén nem haladhatják meg a kővetkező árakat: búzadaránál kg-ként 86, O-ás liszteknél 83, egy­séges búzalisztnél 42, egységes ! rozslisztnél 32, Graham-lisztnél 52 fillért. A közellátásügyi miniszter a világitó kőolaj legmagasabb fo­gyasztói árát az ország egész terü­letén egységesen literenként 56 fillérben állapította meg január 1 tői kezdve. A közellátásügyi miniszter megállapította az Olaszországból behozott Japán- és Karolin*rizs, valamint a belföldi termésű rizs hántolási termékeinek árát. A ren­delet értelmében az említett rizs- fajta • legmagasabb fogyasztói ára ! Budapest, Budafok, Kispest, Pest- szenterzsébet, Pestszentlőrinc, Rá­kospalota, Újpest, Csepel, Pestújhely, Rákosszentmihály és Sashalom terü­letén kg-ként 14 fillér, egyebütt a Budapesttől számított távolság sze­rint 196—204 fillér. — A kenyérliszt-szelvényekre is lehet rizst adni. A közellátási miniszter rfendeletet intézet az alis­pánhoz. A rendelet szerint a tör­vényhatóságok területein az egyhavi finomlisztjegy szelvényeire csak 80 deka finomlisztet lehet kiszolgáltatni, ámig a fennmaradó 80 deka liszt- fejadag EB lisztben szolgáltatandó ki. A rendelet további része hivat­1943 január 6. kozik a májusban kiadott egyik rendeletre, amely szerint a hatósági finomliszt]egyekre, illetve a kenyér- jegy finomlisztszelvényeire az ott feltüntetett lisztmennyiség 50 száza­lékát rizsben is ki lehet szolgáltatni. Tudomásulvétel végett a közellá ási miniszter most értesíti az alispánt j és“a polgármestert, hogy ä fentebb I említett rendelet úgy értelmezendő, hogy a finomlisztjegynek nemcsak azokra a szelvényeire lehet rizst ki­szolgáltatni, amelyekre az alispán vagy polgármester a finomlisz ki­szolgáltatását engedélyezte, hanem azokra a finomliszt jegy szel vényekre is, amelyekre a vonatkozó rendelet szerint egyébként kenyérliszt volna 5 Vegyeskereskedés, jogfolytosos Kon<mfl etgott március 15-re kledá. Érdeklődni lehet óry Jenő Dombóvir, Teleky-u. 55 Telefon 212 f kiszolgáltatandó. A kenyérgabona* jeggyel ellátottak részére a rizs természetesen továbbra is csak két­szeres mennyiségű finomliszt be­szolgáltatása ellenében adható ki. — Milyen postabélyegek ma­radnak forgalomban. A posta­vezérigazgatóság rendeletben közli, hogy újév után a Vöröskereszt és a Hadigondozó Szövetség támogatá­sára kibocsátott feláras bélyeg meg­szűnik, a bélyegeket azonban junins 30-ig fel lehet használni Január l-vel kivonják a forgalomból az 1931-es kibocsájtásu 2, 4, 9, 8, 10, 12, 16, 20, 40 és 80 filléres kék- szinü portóbélyegeket, ugyanekkor érvényüket vesztik az 1942. évi kiadású repülőalap felírás bélyegek is. Újévtől forgalomban marad az 1939. évi kiadású, a Magyar Szent Koronát ábrázoló 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 és 16 filléres. Szent Istvánt ábrázoló 20 filléres, a Patrona Hungariet ábrázoló 25 filléres, a templomokat ábrázoló 30, 32, 40, 50 és 70 filléres, a Kormányzó Ur arcképét ábrázoló 1, 2, 5 pengős névértékű, az ugyanakkor kibocsáj- tott Szt. Koronát ábrázoló 3, 8 és 12 filléres, a Szent Istvánt ábrázoló 80 filléres, valamint a Kormányzó- helyettes Ur emlékére ezévben meg­jelent 20 filléres bélyeg. Kiadó: Tolnamegyei Újság Hírlapkiadó Rt. Vezérigazgató: Schneider Elemér. MAUTHNER ÖDÖN magtermelő és magkereskedelmi részvénytársaság Budapest, VIL, Rottenbiller-utca 33.______ Az 1943. évi kiMiü dajusniHimpK teundésérs vonatkozólag szerződéseket elvjeggez és fel­világosításokat ad. Állami elismerésben részesült, nemesitett olajos VetőmagVaink: Mauthner-féle kisszemü sárga szójabab Mauthner-féle nagyszemü fehér szójabab Mauthner-féle Universal szójabab Mauthner-féle tüskenélküli ricinus Mauthner-féle korai alacsonytörzsü csikós napraforgó Mauthner-féle korai magastörzsü csikós napraforgó Mauthner-féle illatos perilla

Next

/
Oldalképek
Tartalom