Tolnai Népújság, 2019. december (30. évfolyam, 279-302. szám)

2019-12-09 / 285. szám

2019. DECEMBER 9., HÉTFŐ KITEKINTŐ - HIRDETÉS 13 Szülői hozzájárulással szerezhet engedélyt hatvan diák segéd-motorkerékpár vezetésére Ebben a tanévben is van SuliMoped program TOLNA MEGYE Folytatódik me­gyénkben a „SuliMoped” program a 2019/2020-as tan­évben is. Az Országos Rendőr­főkapitányság baleset-megelő­zési bizottsága által meghir­detett akció célja, hogy minél több fiatal szerezzen segéd­­motoros kerékpár vezetésé­re jogosító engedélyt. A felké­szülés a képzésre a szülői ér­tekezletekkel kezdődött Szek­­szárdon. A programra ugyan­is azok az általános iskolai ta­nulók jelentkezhettek, akik egyebek mellett teljesítették az előzetes gyakorlati és el­méleti feladatokat, és rész­vételüket a szüleik és a pe-PROGRAMSOROK) Hétfő dagógusok is támogatják. A SuliMoped program tanter­vi órakereten kívül, többnyi­re internetes képzés kereté­ben valósul meg. Az idei tan­évben az előzetes válogatókat követően a megye számos te­lepüléséről 60 szerencsés fia­tal vehet részt a programban. A rendhagyó szülői értekez­letet, - a nagy létszám miatt - három csoportban, decem­ber 2-án, 3-án és 4-én tartot­ták, megnyitva ezzel a kép­zést. A meghívottakat Bótá­­né Kiss Gabriella alezredes, a megyei rendőr-főkapitány­ság baleset-megelőzési előadó­ja köszöntötte, és ismertette a Az idei tanévben hatvan fiatal csatlakozhatott a SuliMoped programhoz Fotó: police.hu program részleteit. Magyar Lajos, a TIR-SULI Kft. ügyve­zetője azt hangsúlyozta, hogy a tanulók felelősségtudata na­gyon fontos, hiszen nem elég bekerülni a programba, a gye­rekeken múlik, hogy a tanfo­lyam végén megszerzik-e a ve­zetői engedélyt. Bús Zsolt, az autósiskola oktatója ismertet­te a diákokkal a program ide­je alatt követendő szabályo­kat. Mint mondta, a maguk részéről mindent megtesznek annak érdekében, hogy a gye­rekek a tanév végére segéd­motor-kerékpáros vezetői en­gedély boldog tulajdonosai le­gyenek. 1.1. MOZI SZEKSZÁRDI Pamacs, a Miku­lás kis rénszarvasa (kanadai ani­mációs családi film), 15 óra. Egy esős nap New Yorkban (ameri­kai romantikus vígjáték), 17 óra. Charlie angyalai (amerikai akció­film), 19.30. HARMADIK KOR EGYETEME SZEKSZÁRD PTE KPVK: Humor az irodalomban - Neichl Nóra, a PTE BTK Irodalomtudományi Doktori Iskolájának doktorjelöltje tart elő­adást, 15 óra. Kedd MOZI SZEKSZÁRD: Pamacs, a Miku­lás kis rénszarvasa (kanadai ani­mációs családi film), 15 óra. Egy esős nap New Yorkban (ameri­kai romantikus vígjáték), 17 óra. Charlie angyalai (amerikai akció­film), 19.30. HANGVERSENY SZEKSZÁRD, WOSINSKY MÓR ME­GYEI MÚZEUM: a Liszt Ferenc Pe­dagógus Kórus adventi hangver­senye, 15 óra. SZEKSZÁRD, MŰVÉSZETEK HÁZA: Wiedemann Bernadett Liszt-díjas operaénekes, Körtesi András zon­goraművész és magánének sza­kos növendékeik hangversenye, 18 óra. KIÁLLÍTÁS TAMASI, KINDL KUPOLÁS ALER1A: a Würtz Ádám Általános Iskola Ta­mási Alapfokú Művészeti Iskola képzőművész növendékeinek ki­állítását Rill Mária rajztanár nyitja meg, közreműködnek a Würtz AMI és a Vályi diákok, 15.30. KÖNYVBEMUTATÓ BONYHÁD, SOLYMÁR IMRE VÁ­ROSI KÖNYVTÁR: Szabadi Mihály Hol kél a Nap? című kötetének be­mutatója, 17 óra. GYÓGYSZERTÁRI ÜGYELET BONYHÁD PatikaPlus Gyógyszer­­tár, Völgység u. 8. Tel.: 74/550- 291 DOMBÓVÁR BENU Gyógyszertár Dombóvár Gólyavár, Hunyadi tér 10. fszt. 2. Tel.: 74/461-897 PAKS Arany Kígyó Gyógyszertár, Dózsa Gy. u. 77. Tel.: 75/511-251 SZEKSZÁRD Alma Gyógyszertár Szekszárd, Arany J. u. 31. Tel.: 74/510-727 TAMÁSI Gesztenyesor Gyógyszer­­tár, Kossuth tér 6. Tel.: 74/471- 621 TOLNA Salvia Gyógyszertár, Bajcsy-Zs. u. 27. Tel.: 74/440-516 APROHIRDETESEK A hirdetések szövegét minden esetben a hirdető ügyfeleinktől készen kapjuk, ezért az abban foglaltakért a kiadó semmilyen anyagi, illetve jogi felelőssé­get nem vállal. VÖRÖS, kettős hasznú és tojóhibrid jércék rendelhetők. 06-30/590- 4728 ADÁSVÉTEL AKCIÓS, vastag, vegyes, kemény tűzifa 14 E Ft/m szállítással. (AA5997583) 30/541-6750 SZOLGALTATAS GÉPI földmunkát vállalok. 70/411-3131 06-(INGYENES) csatorna- és tetőtisztí­tás, javítás, csere. 30/468-2034 JÁRMŰ AUTÓBONTO autókat vásárol bon­tásra, szállítás és igazolás kiadása ingyenes! Telefon: 06-30/946-4.838 Egészség VASTAGBELRAKSZURES, szívinfarktusszűrés, csontsűrűség vizsgálat Dunaföldvár 12.10., Tol­na 12.12., Bölcske 12.16. Évente 8.000 ember hal meg bélrákban, 70.000 szívinfarktusban! Ne tartoz­zon közéjük! Jöjjön szűrővizsgálatra! Időpont-egyeztetés: 30/288-1111, 20/4242-692. VÍZÁLLÁS A Dunán tegnap reggel 7 orakor Dunaföldvár Paks Dombori Árvízkapu Baja A Sió Palánknál-116 cm, 9 cm, 50 cm, 446 cm, 168 cm. 248 cm. G-on Hálózat 1 Az E.ON Dél-Dunántúli 1 Áramhálózati Zrt. Közleménye 1 1 Értesítjük Ügyfeleinket, hogy az MVM ZRt. Paks Atomerőmű II. ütem villamosenergia-ellátása tárgyú munka kivitelezési munkálatai 2019.12.11-én befejeződnek. Ezen időponttól az elkészült létesítmények érintése tilos és életveszélyes! MEGEMLEKEZES GYASZHIR MEGEMLEKEZES MIKLÓS VILMOSNÉ halálának 14. évfordulójára „Szívedben nem volt más, csak jóság és szeretet, munka és küzdelem volt egész életed." Szerettei Tolnai Népújság, TE0L.hu Hirdetésfelvevő pontok, irodák: BONYHÁD, Vörösmarty tér 19. DOMBÓVÁR, Hunyadi tér 34/a HŐGYÉSZ, Kossuth tér 13. NAGYMÁNYOK, Kossuth L. u. 33. TAMÁSI, Rákóczi u. 130. 74/456-884 74/464-970 30/216-4049 30/543-2840 74/473-651, 70/365-9050 MEDIAWORKS TOLNA MEGYEI IRODÁJA: SZEKSZÁRD, LISZT F. TÉR 3.74/511-534 E-MAIL: HIRDETES@TOLNAINEPUJSAG.HU Mély fájdalommal tudatjuk mindazok­kal, akik ismerték és szerették, hogy KŐSZEGI JÓZSEF szekszárdi lakos 84 éves korában elhunyt. Hamvasztás utáni végső búcsúztatása 2019. de­cember 13-án, pénteken 11 órakor lesz a szekszárdi alsóvárosi temető­ben. Ezúton mondunk köszönetét mind­azoknak, akik szereltünket utolsó út­jára elkísérik. A gyászoló család Mély fájdalommal tudatjuk mindazok­kal, akik ismerték és szerették, hogy ZIRKELBACH KATALIN (volt Karika Kornélné) 89 éves korában elhunyt. Temetése 2019. december 12-én, csütörtökön 15 órakor lesz a závodi temetőben. Ezúton mondunk köszönetét mind­azoknak, akik utolsó útjára elkísérik. Szerető fia, Karika Ferenc és családja Tolnai Népújság www.TEOL.hu Gyászhirdetést, köszönetnyilvánítást, megemlékezést munkanapokon a Tolnai Népújság ügyfélszolgálati irodájában és hirdetésfelvevő helyein adhat fel. Információ: 06-74/511-534 VERADAS HÉTFŐ Szekszárd, véradó állomás 8.00- 17.00 Dombóvár, Szent Orsolya Iskolaközpont 14.00-18.00 KEDD Dombóvár, kórházi véradó 8.00- 15.00 Paks, Kulturális Központ 9.00- 16.00 Hidegfront érkezik Tamási Paks o 9 °C Dombóvár Szekszárd o o Bonyhad 4, -3 “C csütörtök 4, -2 °C Tolna megyében ma egy hidegfront hoz többfelé esőt. A légmozgás nem lesz jelentős. A maximumok 1 és 11 fok között alakulhatnak. A legvalószínűbb folytatás: kedden erős, viharos északnyugati szél mellett elkezd felszakadozni a felhőzet. Kisebb csapadék már csak délen fordulhat elő. Szerdára kiderül az ég, újra fagypont alá csökken a hőmérséklet. Napközben hűvös, napos idő lesz jellemző. Csütörtökön ónos eső is hullhat. i «I » Forrás: K3OK0f Tolnai Népújság A Mediaworks Hungary Zrt. közéleti napilapja Felelős kiadó: LISZKAY GÁBOR elnök-vezérigazgató Főszerkesztő: FINTA VIKTOR Szerkesztő: ÁRKI ATTILA, MÁCZ KATALIN, VENTER MARIANNA Megyei üzletszervezési vezető: LÓCZI SZIDÓNIA Kiadja a Mediaworks Hungary Zrt. Szerkesztőség és kiadó: 7100 Szekszárd, Liszt Ferenc tér 3.; 7101 Pf. 71 Szerkesztőségi és kiadói telefon: 06-74/511-510 Előfizetői, terjesztési ügyfélszolgálat: 06-46/998-800, elof izetes@ mediaworks. hu Előfizetési díj egy hónapra 3190 Ft, negyedévre 9570 Ft, fél évre 19140 Ft, egy évre 38 280 Ft. A hirdetésfelvétel telefonszáma: 06-74/511-534 Nyomda: Mediaworks Hungary Zrt., 1225 Budapest, Campona u. 1. Felelős vezető: BERTALAN LÁSZLÓ nyomdaigazgató Az előfizetői példányok kézbesítését a Mediaworks Hungary Zrt. Tolna Megyei Irodájának terjesztőhálózata végzi, az árusítás a LAPKER Zrt.-n és a kiadó árushelyein keresztül törté­nik. Előfizethető minden naptári év végéig a kiadónál, valamint a területi ügynökségeknél és a kiadó kézbesítőinél közvetlenül, postautalványon és átutalással az MKB Bank 10300002-20108698-49020047 pénzforgalmi jelzőszámra. Adatvédelmi irányelveink a teol.hu internetes oldalunkon olvashatók. ® mediaworks Content first Az újság a MATESZ által auditált. ISSN 0865-9028

Next

/
Oldalképek
Tartalom