Tolnai Népújság, 2019. október (30. évfolyam, 228-253. szám)

2019-10-02 / 229. szám

2019. OKTÓBER 2., SZERDA KITEKINTŐ g Adományokból készült el a Szent Letűnt civilizációk nyomában járt Latin-Amerikában Saját utazásának élményeit is megosztotta velünk dr. Ká­­polnás Mária történész, aki „Latin-Amerika felfedezése - Ősi civilizációk nyomában” címmel tartott előadást a Wosinsky Mór Megyei Múze­umban. Mint ő maga is meg­jegyezte, népes számban gyűlt össze a hallgatóság. Foray Nándor nandor.foray@mediaworks.hu SZEKSZARD Platón már ismer­te volna Amerikát? És az ősma­gyarok? A sumerek, az egyip­tomiak? Hogy kerülhettek oda a kereszténység korai nyomai? Amerika felfedezéséről sok le­genda kering. Van, aki állítja, hogy kínai hajósok már 1421- ben megcselekedték, amit Ko­lumbusz Kristóf 1492-ben, Vö­rös Erik pedig 500 évvel Ko­lumbusz előtt járt Grönlandon. Mégis Kolumbusz a nagy felfe­dező, hiszen a világot az ő út­ja változtatta meg - mondta el előadásában dr. Kápolnás Má­ria történész. Arról is beszélt, hogy az ősla­kosok Ázsiából juthattak Ame­rikába. Nem ismertek igavo­nó állatokat, nem használtak kereket. 3000 éves ez a civili­Dr. Kápolnás Mária történész mesélt utazásáról Fotó: Retkes Tamás záció, prekolumbián időszak­nak nevezik. Az olmékok leg­­uánból nyerték a fehérjét, és rejtély, hogy közismert kőfeje­ik alapanyagait miképp szál­lították rendeltetési helyeikre. Erich von Däniken érdekfeszí­tő elmélete szerint a maja kul­túrát űrhajós hozta. A maják kódexeit sajnos elemésztet­te a tűz, mindössze négy ma­radt belőlük. A 2012-es év­szám nem a világvégére, csu­pán a maja időszak végére utalt. A 14-15. század legkiter­jedtebb civilizációjával az azté­kok büszkélkedhettek. A mai Mexikót az előadó ér­dekes, nyugodt országnak látta barátságos emberekkel. Azt be­szélik, hogy a tequilához azért jár só és citrom, mert annyira rossz, hogy különben nem le­hetne meginni. „Mexikóban senki nem biciklizik” - hívták fel figyelmét. Falusi térségben azt tapasztalta, hogy 500 évvel ezelőtti módszerekkel művelik a földet. Latin-Amerikába nyi­tott lélekkel kell menni, mert egy más világ, mint az európai. Látogasson el hírportálunkra! TEOL.hu Az EDWARD-nap szomorúan alakult idén Tolna megyében TOLNA MEGYE Szomorúan ala­kult az EDWARD-nap, ame­lyet az európai közlekedési rendőrségi hálózat hirdetett meg. Komlósiné Kiss Anett, a Tol­na Megyei Rendőr-főkapitány­ság sajtószóvivője elmondta, a kezdeményezés célja, hogy minden évben egy előre meg­határozott napon - idén szep­tember 26-án - senki ne ve­szítse életét Európa közútjain. Sajnos azonban hazánkban ez másképp történt. Az ország­ban egy halálos baleset tör­tént aznap. Tolna megyében, Uzdon, a reggeli órákban egy személygépkocsi közlekedett, amikor elütötte - feltehetően a figyelmetlenség és a rossz látási viszonyok miatt - az út­testen vele azonos irányba, gyalogosan közlekedő nyolc­vankilenc éves helyi férfit. Az EDWARD-napon a gya­logosokra - mint a közleke­dés legvédtelenebb részt­vevőire - helyezték a hang­súlyt, ezért a kijelölt gyalo­gátkelőhelyek környékén fo­kozott rendőri jelenlét volt tapasztalható. Tolna megyé­ben negyvennyolc gyalo­gossal szemben intézkedtek a rendőrök, kilenc esetben helyszíni bírságot szabtak ki, harminckilenc szabály­­sértő gyalogost pedig figyel­meztettek. H. E. Színes szüreti napot tartottak hétvégén Alsónánán A bíró és a bíróné is felvonult István-szó bor DOMBÓVÁR Szent István-szo­­bor került a Szent István-temp­­lomba. Mint Hegedűs János plébános elmondta: a hívek ötlete volt az alkotás elkészít­tetése, és ők gyűjtötték rá a pénzt. Az adományoknak kö­szönhetően összejött a szük­séges összeg, és megrendelték a munkát a helyi művésztől, Varga Gábortól. Az oltár köze­lében helyezték el. Egyébként a szobrásznak jó néhány alko­tása díszíti már Dombóvárt. Ennél a templomnál például kívül is van egy Szent Istvánt és Szent Imrét ábrázoló kom­pozíciója. Wessely G. Bertus Ferenc plébániai önkéntes mutatja a szobrot A szerző fotója PROGRAMOK SZERDA MOZI SZEKSZARD Playmobil: A film (amerikai-francia-német animá­ciós film), 15 óra. Akik maradtak (magyar dráma), 17 óra. A Wall Street pillangói (amerikai dráma), 19.30. ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK BOGYISZLÓ Könyvtár: Honnan jön a csapvíz? - Artim Andrásné az E.R.Ö.V. Zrt. vezérigazgatójának előadása, 10 óra. Vad Magyaror­szág - A vizek birodalma. Könyv­tármozi, 16 óra. BONYHÁD Solymár Imre Városi Könyvtár: Zenebölcsi Zeniéért, 9.30, 10 óra. Mesegyöngyök - mesék az élethez. Mesefoglalko­zások iskolásoknak, 12.30. Ma­­nyika klub, 14 óra. Lélektükrök - Kovács-Mayer Alexandra kiállítá­sának megnyitója, 17.30. SZEKSZARD, Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár: Mi lesz a Földdel, meddig tartható a fenntarthatat­lan? Baka György előadása, 17 óra. Gyermekkönyvtár: Nyomás a suliba! Találkozó Vadadi Adrienn íróval, 14 óra. ELŐADÁS MEDINA, könyvtár: Incze Zsuzsa televíziós szerkesztő-műsorveze­tő előadása, 17 óra. KIÁLLÍTÁS BONYHÁD, Vörösmarty Mihály Mű­velődési Központ: 5 éves a Bony­hádi Fotóklub. A klubtagok alkotá­saiból rendezett jubileumi kiállítás megnyitója. Megnyitja: dr. Almási István orvos, természetfotós. Köz­reműködnek: a Bartók Béla Ze­neiskola növendékei, 17 óra. MÚZEUMOK ŐSZI FESZ­TIVÁLJA SZEKSZARD, Wosinsky Mór Me­gyei Múzeum: Tanárok Napja, 13 óra. CSÜTÖRTÖK MOZI SZEKSZÁRD: Mancs őrjárat (ame­rikai animációs film), 15 óra. Ha­lálos iramban: Hobbs és Shaw (amerikai akciófilm), 17 óra. Volt egyszer egy... Hollywood (ameri­kai dráma), 19.30. ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK BOGYISZLÓ Könyvtár: Öko kézmű­ves foglalkozás, 16 óra. BONYHÁD Solymár Imre Városi Könyvtár: A pincétől a padlásig - könyvtárbemutatás csoportoknak egész nap. FirSTeps Early English, 10 óra. Régi idők mozija, 14 óra. Veszélyeztetett állatfajok - rajzpá­lyázat eredményhirdetése, 16 óra. Kipp Kopp diafilm klub, 16.30. SZEKSZARD Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár: Szekszárd, ahol élünk 1686-1849 között - Cser­­na Anna előadása, 17 óra. Gyer­mekkönyvtár: Az éjszaka árnyai - minden, amit tudni szeretnél a denevérekről. Dombi Imre, a Du­­na-Dráva Nemzeti Park Igazgató­ság természetvédelmi őrének in­teraktív előadása, 14 óra. ALSÓN AHA Alsónánán nagyon sokan foglalkoznak szőlőmű­veléssel, borkészítéssel még ma is. Ez az oka, hogy a tele­pülésen már évtizedek óta ha­gyomány, hogy szeptember vége felé szüreti mulatságot tartanak. Idén is így volt ez hétvégén, mondta Kis István­ná polgármester. Ebéd után szüreti felvonu­lással kezdődött az ünnepség, amit megelőzött a bíró, a bíró­né és a jegyző megválasztása. A színes felvonulást követően pedig egymást váltották a fel­lépők a színpadon. A progra­mok sorát hajnalig tartó bál zárta. M. I. A bíró és a bíróné vezette a színes szüreti felvonulást. Galéria: TEOL.hu Fotó: Makovics Kornél ZENE VILÁGNAPJA Egy óra belőlünk címmel rendezett zenés mű­sort a Garay János Gimnázium tegnap Szekszárdon. Középiskolá­sok énekeltek, szavaltak, illetve játszottak hangszeren. Fellépett az ugyancsak gimisek alkotta HuMen zenekar is. Fotó: M. D.

Next

/
Oldalképek
Tartalom