Tolnai Népújság, 2019. április (30. évfolyam, 76-99. szám)

2019-04-18 / 91. szám

2019. ÁPRILIS 18., CSÜTÖRTÖK KITEKINTŐ g Beküldött fotók Czink Judit, a Tamási Művelődési Központ igazgatója és Módos Ernő, a zsűri elnöke eligazítást tart a bírálat előtt Bálizs István cabernet-je nyerte el a Város Bora kitüntető címet PROGRAMOK CSÜTÖRTÖK MOZI BÖLCSKE Vízi pók-Csoda pók (ma­gyar rajzfilm), 16 óra. Piedone nyomában (magyar portréfilm), 18 óra. Kölcsönlakás (magyar ro­mantikus vígjáték), 20.30. SZEKSZÁRD Mia és a fehér orosz­lán (francia családi film), 15 óra. Miután (amerikai romantikus drá­ma), 17 óra. Hellboy (amerikai ak­ciófilm), 19.30. ELOADAS BONYHÁD Völgységi Múzeum: A Völgység műemlékei, fényképei - Ritzel Zoltán vetített képes előa­dása, 18 óra. ÁNCHÁZ GYEREKEKNE TOLNA Mag-Ház: a foglalkozást Huszárikné Böröcz Zsófia vezeti, 10 óra. SZÍNHÁZ TOLNA Kulturális Központ: Mese habbal - vígjáték a Körúti Színház előadásában, 19 óra. A legismertebb fajta kapta a legtöbb pontot Felmérték a borok minősé­gét, valamint fórumot bizto­sítottak a térség szakembe­reinek a tapasztalatcserére, konzultációra. Munkatársunktól szerkesztoseg@tolnainepujsag.hu TAMÁSI Lezajlott a Tamási járási Borverseny, melyre a város és a térség negyven borásza, boros­gazdája nevezett száz borával - tudtuk meg Czink Judittól, a szervezésben szerepet válla­ló és a helyszínt is biztosító Ta­mási Művelődési Központ igaz­gatójától. A versenyen 12 tagú szakmai zsűri bírálta, mellet­tük ötfős társadalmi zsűri kós­tolta a borokat, melyeket a Vá­­lyi Péter Szakképző Iskola ven­­déglátószakos-hallgatói - Né­meth Lehelné Zsuzsa szakok­tató vezetésével - szolgáltak fel számukra. A versenyre ne­vezett bormintákat az ünne­pélyes eredményhirdetésen a zsűri elnöke, Módos Ernő bo­rász - az Alisca Borrend alapí­tója és nagymestere - értékel­te. Összefoglalójában elmond­ta, hogy a 2018-as év borai az elmúlt év időjárási viszonyai, a sok napon át tartó rendkívül magas hőmérséklet, a nagy hő­ség a borokon is éreztette hatá­sát. A megye más tájaihoz ha­sonló minőségű borok készül­tek, hasonló borhibákat fede­zett fel Tamásiban is a zsűri. Az értékelésben több tanácsot, kezelési útmutatót is kaphattak a termelők. A vörösborok közül a nagy­­aranydíjat a tamási Miklós Pé­ter nyerte el kékfrankos borá­val. Rozé kategóriában a hőgyé­­szi Horváth Pince kapta a kü­­löndíjat, kékfrankos rozé bo­rukkal nyerték el a kitünte­tő címet. A fehérboroknál a nagyarany minősítés pedig a teveli Veres Pince elismeréseit gazdagítja, a völgységi borász, Veres Róbert chardonnay bor­ral nevezett a versenyre. A Tamási Város Bora kitünte­tő címet az a Tamási város köz­­igazgatási területén lévő szőlő-Miklós Péter (a kupával) vörösbora nagyaranyat kapott Öttagú társadalmi zsűri kóstolta a nedűket ben termett bor kaphatja, mely arany minősítést ért el, és a töb­bi, hasonló minősítésű bor kö­zül a legmagasabb pontszámot kapta. Az idei évben az elisme­rést Bálizs István érdemelte ki cabernet sauvignon borával. Porga Ferenc polgármes­ter a megméretéssel kapcso­latban elmondta, az utóbbi né­hány évben visszaesés volt a nevezett borminták tekinte­tében, így örömteli, hogy idén száz fölé emelkedett a bírált té­telek száma. A város a jövőben szeretné a fiatal helyi borászo­kat arra ösztönözni, hogy még aktívabban vegyenek részt a versenyen. A polgármester örömtelinek nevezte, hogy a nagyaranydíjat fiatal tamási termelő nyerte, Bálizs István pedig - aki a rutint képviseli - sokadik alkalommal lett a ran­gos díj birtokosa. Látogasson el hírportálunkra! TEOL.hu KÉZMŰVES FOGLALKOZÁS BONYHÁD Solymár Imre Városi Könyvtár: húsvétváró kézműves foglalkozás, 15 óra. PÉNTEK MOZI BÖLCSKE Vízi pók-Csoda pók (ma­gyar rajzfilm), 16 óra. Hellboy (amerikai akciófilm), 18 óra. Sha­­zam! (amerikai akció-kalandfilm), 20.30. Kiemelkedő tánciskola PAKS Nemzetközi minősítő tánc­versenyen, a Tiszavasváriban rendezett tavaszi Revolution Dance Cup-on értek el sikere­ket a paksi Pódium Táncstúdió növendékei. Trungel Vivien, az iskola vezetője elmondta, a ver­senyzéssel még csak most is­merkedő Jancsó Eszter és Kródi Lilla aranyminősítéssel térhet­tek haza, akárcsak Szabó Pan­na Gréta, aki már a profik me­zőnyében mutatta meg tudását. Rohr Luca szintén ebben a ka­tegóriában kapott ezüstminősí­tést. A lányok moderntánc-ka­­tegóriában léptek a zsűri elé, a hiphop-kategóriában pedig Kő­­fejü Levente mutatkozott be, és tért haza ezüsttel. A Legkiemel­kedőbb tánciskola különdíját is a paksiak kapták. H. E. Fényképeken az udvari tánccsoport fellépései Telt házas fotókiállítás UDVARI Jó hangulat és telt ház fogadta C. Várnai György fo­tóművészt, a Magyar Fotómű­vészek Világszövetsége tag­ját, akinek szombaton nyílt kiállítása az Udvari Művelő­dési Házban. A mintegy har­minc-negyven kiállított ké­pen az „Egymásért Egyesü­let” tánccsoportjának helyi fellépései láthatóak. A csapat a megnyitón is elkápráztat­ta a közönséget. A megnyitó­ra ellátogattak a Bikádpusztá­­ról elszármazottak is. A kiállí­tást Peszt Attila polgármester ajánlotta a közönség figyelmé­be. A fotók április 19-ig tekint­hetők meg. B. M. Sokan voltak kíváncsiak a kiállított képekre Beküldött fotó ORVOSI ÜGYELETEK 2019. április 18-án 16 órától április 20- án 8 óráig: SZEKSZÁRD, Felnőtt háziorvosi ügyelet: Szent István tér 18. Telefon: 74/315-425. Gyermekorvosi ügyelet: Szent István tér 18. Telefon: 74/318-104. Fogászati ügye­let (pénteken 8-tól 14 óráig): Mátyás király u. 6. Tel.: 70/621-9994. BÁTASZÉK, Kossuth u. 54. Telefon: 74/318-104. BONYHÁD, Rendelőintézet, Bajcsy-Zs. u. 25. Tel.: 74/318-104. DOMBÓVÁR A felnőtt ügyelet a kórház bőrgyógyászati osztályán, a gyermekkörze­ti ügyelet a kórház gyermekszakrendelési helyiségében. Telefon: 74/461-198. HŐGYÉSZ, Kossuth tér 6. (a mentőállo­más mellett). Telefon: 74/488-008. IREGSZEMCSE, Rákóczi u. 1. Telefon: 74/570-028. PAKS, Tolnai u. 2. (Rendelőintézet). Tele­fon: 75/410-222. SIMONTORNYA, Bem u. 39. (a régi óvo­da épülete). Tel.: 74/318-104. TAMÁSI, Dózsa Gy. u. 18-22. Telefon: 74/570-028. TOLNA, Garay u. 6. Telefon: 74/440-340. Gyógyszertári ügyelet SZEKSZÁRD PatikaPlus Gyógyszertár, Tartsay u. 40. Tel.: 74/313-476. BONYHÁD Szent Imre Gyógyszertár, Szent Imre u. 5. Tel: 74/450-798. DOMBÓVÁR Calendula Gyógyszertár, Kórház u. 74. Tel.: 74/465-216. DUNAFÖLDVÁR Amarillisz gyógyszer­­tár, Rákóczi utca 1. Tel.: 75/541-069. HŐGYÉSZ Szent Teréz gyógyszertár, Fő utca 16. Tel.: 74/488-218. PAKS Alma Gyógyszertár Paks, Dózsa Gy. u. 30-32. Tel.: 75/510-611. SIMONTORNYA Kapinya gyógyszertár, Templom utca 5. Tel.: 74/486-032. TAMÁSI Dám Gyógyszertár, Szabadság u. 56. Tel.: 74/673-686. TOLNA Tilia Gyógyszertár, Alkotmány u. 24. Tel.: 74/440-462. ÁLLATORVOSOK A hatósági szolgálat 2019. április 18-án 17 órától április 21-én 8 óráig: DR. CSÉPI GÁBOR PÁL Szekszárd, Zápor u. 8. Tel.: 06-30/854-6056 DR. NAGY PÉTER KRISTÓF, Simon tornya, Szilfa u. 58. Tel.: 06-30/499-3806 Ügyeleti időben kereshető még: SZEKSZÁRD Állatkórház, Mikes u. 14. Telefon: 30/551-4653. DUNAFÖLDVÁRON a Túri Állatkórház: 30/209-6096. DOMBÓVÁRON a PEGI-VET Kft. kis­állatrendelő, Dombóvár, Fészek u. 14. Te­lefon: 06-30/946-9244

Next

/
Oldalképek
Tartalom