Tolnai Népújság, 2019. február (30. évfolyam, 27-50. szám)

2019-02-07 / 32. szám

fi MEGYEI KÖRKÉP 2019. FEBRUÁR 7., CSÜTÖRTÖK Kortárs kórképet festett Kölesden az előadó KÖLESD Kortárs kórképek címmel tartott előadást dr. Ba­ranyai Eszter megyei aljegy­ző Kölesden, tájékoztat a köz­­életi.hu internetes hírportál. A társadalompatológia a mo­dern társadalmak működési zavarival foglalkozik, amely mint kiderült, az egyén és a közösség számára is fontos. Mint elhangzott, a modern kor kezdetét a nagy francia forradalomtól, a posztmodern korszakot pedig a második vi­lágháború végétől számítjuk. A fogyasztói társadalom a XX. század terméke. A közönség hallott az unat­kozó emberről, a közösségen Látogasson el hírportálunkra! TE0L.hu kívüli ember magányáról, fé­lelméről, a manipulálható, befolyásolható posztmodern emberről. Szó esett a jólét­ről és jóllétről, a lelki beteg­ségekről, így a depresszióról, az alkoholbetegekről, az ön­gyilkossági kísérletekről, az önimádatról, az önértékelés­ről, a média hatásairól, a kö­telékek kereséséről, és a gene­rációs különbségekről is. Az előadó külön beszélt a magyar lelkiállapotról is. Dr. Baranyai Eszter kifejtette, ah­hoz, hogy jól érezzük magun­kat, szándék is kell, és na­gyon sokat tehetünk a cél ér­dekében közösségek létreho­zásával. B. K. Puccini Itáliája operagála SZEKSZARD A legismertebb Puccini dalokat és kortársainak darabjait mutatta be tegnap este Szekszárdon a Magyar Állami Operaház. A Babits Mihály Kulturális Központban tartott vendégszereplésen szólóéneke­sek adták elő zenekari kísérettel a közkedvelt áriákat. Képgaléria: Teol.hu Sz. Á. Fotó: Makovics K. HIRDETÉS AZ ÚJSÁGÁRUSOKNÁL! SZUPERGYORSLÉCEK DIZÁJN OS SÍDZSEKIK elképesztő sícentrumok új gyógyítási módszerek SZIMULÁTOROK EU­RÓMILLIÓS FEJLESZTÉSEK Végtelen ihletet ad a természet BONYHÁD „Vadászok, madará­szok, solymászok társaságá­ban figyelem a természet és a vadak titkait. Én nem va­dászom, vaddisznóhajtáso­kon veszek részt, mint kíván­csiskodó a hajtósorban. Az így szerzett tapasztalataim vá­szonra, papírra olykor fára ke­rülnek.” így mutatkozott be egy vadászlapban Boros And­rea, a Nagydorogon élő illuszt­rátor, festőművész, akinek tegnap a bonyhádi Vörösmar­ty Mihály Művelődési Házban nyílt kiállítása, amelyet a Bár­ka szalon elnöke, Lönhárd Fe­renc nyitott meg. A Törékeny szárnyak című tárlaton har­minchét alkotása tekinthető meg, zömében madarakról, de más állatokról készült realisz­tikus képeket is megcsodálhat a közönség. Sz. Á. Boros Andrea és Lönhárd Ferenc. Képgaléria: Teol.hu Fotó: M. K. HIRDETÉS Szélvadász Art száguld az égen BONYHÁD Tihanyi Csaba Ka­posváron, a Zichy Mihály Iparművészeti Szakgimnázi­umban sajátította el azokat a mesterfogásokat, melyek ré­vén ott a helye a kiváló kép- és alkalmazott grafikusok között. A Bonyhádon élő fia­tal szabad idejében ceruzá­val, tollal, filccel és ecsettel alkot, olyan különleges vilá­got teremtve, melyben képre­gény hősök kalandjait kísér­hetjük figyelemmel. A tegnap Bonyhádon, a Soly­már Imre Városi Könyvtár­ban megnyílt kiállításán is találkozhatunk ezzel az érde­kes műfajjal: a Szélvadászok című, február végéig megte­kinthető tárlaton látható ké­pein Art nevű extravagáns fő­hőse turbósított rolleren szeli a levegőeget. Sz. Á. Tihanyi Csaba és alkotásai a bonyhádi könyvtárban Fotó: M. K.

Next

/
Oldalképek
Tartalom