Tolnai Népújság, 2019. január (30. évfolyam, 1-26. szám)

2019-01-26 / 22. szám

2019. JANUAR 26., SZOMBAT • XXX. ÉVFOLYAM, 22. SZÁM. ÁRA: 185 FT. ELŐFIZETVE: 126 FT EGY PERCBEN Folyamatos a fejlődés PAKS Évértékelő állománygyűlést tar­tott pénteken az Atomerőmű Tűzoltó­ság és az Atomerőmű Mentőszolgá­lat. Az eseményen kiemelkedő mun­kája elismeréseként Farkas József, Szabó Tamás és Széles Ferenc em­léklapot és ajándéktárgyat vehetett át dr. Balázs Gábortól, a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igaz­gatójától. ► 4 Fenyegetőzött és ütött is HŐGYÉSZ Nyolc hónap, egy év hat hónapra felfüggesztett szabadság­­vesztésre ítélt egy 51 éves férfit köz­veszéllyel fenyegetések és kapcso­lati erőszak miatt a Tamási Járás­­bíróság. A rendőrség felrobbantásá­val fenyegetőzött és részegen bán­talmazta az édesanyját is. ► 2 Sztrájk törhet ki a Tescónál SZTRÁJK Átszervezés és csoportos létszámleépítés miatt ismét sztrájk­helyzet van a Tesco áruházláncnál. Összeomolhat a 16 ezer munkavál­laló bérezési rendszere, miután a bevallásokat összeállító irodaköz­pont negyven munkatársa tegnap bejelentette, hogy sztrájkbizottsá­got alakítottak. ► 7 Februárban elstartol LABDARÚGÁS A megyei I. osztályú focibajnokságban már február 23- án újtára indul a labda. ► 14 Jó reggelt! A kik már minden fogyókúra- és életmódváltó módszert vé­gigcsináltak, jól tudják, hogy a súlyfelesleg a nőknek bizony na­gyobb problémát okoz, mint a férfi­aknak. Egy nagyobb darab férfi nem érzi feszélyezve magát egy nála kisebb társaságában, (sőt!) egy hölgy azonban igen. Tudok olyan esetről, amely egy félreértés miatt történt. Táncos-zenés partin egy vé­konyabb hölgy egy vastagabb mel­lett kacagott fel jókedvében, amit a másik magára vett. Bosszúból kitet­te a lábát, és amikor karcsú vetély­­társa elsétált volna mellette, elbot­­lott benne. Szerencsére végül nem lett komolyabb baj, de azért nem ér­demes hirtelen felindulásból ítélkez­ni és cselekedni. B. M. 770865 603067 19022 Sírokat rongált meg a bezuhanó kamion Sipos Lajos, Pörböly polgármestere a megrongálódott sírokat mutatja. Bízik benne, hogy a biztosító megtéríti a kárt Fotó: M. K. PÖRBÖLY A temetőben lan­dolt, egy kriptát és négy sír­helyet is megrongált a kami­on, amelybe egy - a szem­Lőrincz Boglárka Tehergépjármű lett a rekorder és autó ütközött BONYHÁD Olvasókirály. Ezt a címet viseli az a verseny, amelyet a Solymár Imre Városi Könyvtár gyermek­­könyvtára rendez immár 2007 óta. Tavaly a gyerekek közel négyszáz könyvet ol­vastak el, huszonkét tanu­ló maradt végig versenyben. A rekorder Lőrincz Boglárka lett 103 kötettel, így ő vihette haza a vándorserleget. A cél az olvasás megsze­rettetése. ► 3 BALESET Egy tehergépjármű és egy autó ütközött össze teg­nap 18.30 körül a 6-os úton, Tolna térségében. Az elsődle­ges adatok szerint a személy­­gépkocsi vezetője könnyű sé­rüléseket szenvedett. A hely­színi szemle és a műszaki mentés ideje alatt teljes útle­zárás volt érvényben. A for­galmat az Mó-os autópálya, a 63-as út és Tolna irányába te­relték - tájékoztatott a rend­őrségi sajtószolgálat. TN Gyógyhatásúként hirdették, de valójában mérgező volt Hatalmas kárt okozott a szer TOLNA MEGYE Jelentős kárt okozott a megyei méhészek­nek is az a gyógyhatású ké­szítmény, amit az atka el­leni védekezéshez használ­tak. Tolna megyéből már december elején jelezték a méhészek, hogy baj van. Az oxálsavtartalmú gyógyha­tású készítmény a mézelő méhek varroa atka okozta fertőzésének kiegészítő ke­zelésére szolgál. A Nébih a napokban adta ki a közle­ményt arról, hogy a vitatott terméket kivonták a forga­lomból. Nagyernyei Attila, a me­gyei méhész egyesület elnö­ke elmondta, nagyon érzéke­nyen érintette a méhészeket a hír, mert egy unió által is támogatott, gyógyhatású ké­szítményről van szó. ► 3 A szer emberre nem veszélyes, a méhek pusztultak el Fotó: M. K. Paks II nélkül nincs biztonságos ellátás BUDAPEST Paks II nélkül nincs hosszú távú biztonsá­gos áramellátás, és az atom­erőmű versenyképessége vi­tathatatlan - mondta Süli Já­nos, a paksi atomerőmű bő­vítéséért felelős tárca nélkü­li miniszter pénteken a hosz­­szú távú villamosenergia-el­­látásról és az atomenergia szerepéről rendezett budapes­ti konferencia előtti sajtótájé­koztatón. Egyúttal hangsú­lyozta: az atomerőmű nem a megújuló energiaforrások el­len épül, hosszú távon a ket­tő együtt jelent megoldást. Ki­tért arra, hogy a hazai áramfo­gyasztás az előrejelzések sze­rint tovább nő, miközben ma­gas a hazai importarány. ► 2 Egy percért két hónapot dolgozik SZEKSZÁRD Közmondá­sok. Ezzel a címmel készít rajzfilmsorozatot a szekszár­di Weisz Béla, amit majd a Du­na Tv ad le az év közepe felé. Egyelőre három, másfél perces epizódra vonatkozik a megrendelés, de természe­tesen folytatni szeretné a so­rozatot, ha az anyagiak ren­delkezésre állnak. Kecske­méti az alkotógárda: Miku­lás Ferenc a producer, Vé­­csey Vera a gyártásvezető, Weisz Béla a forgatókönyv­író és rendező, a zeneszerző viszont a tolnai származású Kalotás Csaba. ► 5 Idős nőt támadtak meg a kutyái VÁD Gondatlanságból el­követett súlyos testi sér­tés vétsége miatt emelt vá­dat egy 62 éves szekszárdi férfi ellen a Szekszárdi Já­rási és Nyomozó Ügyészség. Két óriás Schnauzer jellegű kutyája kijutott a ház kert­jéből, és megtámadott egy idős nőt 2017 áprilisában. A sértett megpróbált hát­rálni, de a két nagytestű ál­lat ráugrott, amitől hanyatt esett. A rendkívül agresszív kutyák testszerte harapták, marták, a szemüvege is ösz­­szetört. Az asszony segít­ségére sietett egy közelben tartózkodó férfi, vasvillával a kezében. A kutyák őt is megtámadták. ► 6 SZERKESZTŐSÉG: E-mail:szerkesztoseg@tolnainepujsag.hu • OLVASÓSZOLGÁLAT 9-17 óráig - ügyeletes: Brunner Mónika 06-74/511-510 TERJESZTÉS 8-16 óráig 06-46/998-800 HIRDETÉS 8-16 óráig-hirdetésfelvétellel kapcsolatos információ: 06-74/511-534 MA HOLNAP-1 2 Szombaton kezdetben többfelé süthet ki a nap, majd nyugat felől felhők érkeznek. A vasárnap kö­dösen indul, majd ismét előbújik a nap. ► 13 Boldog névnapot k kívánunk Vanda és Paula nevű olvasóinknak! közti sávba áttérő - Dacia hajtott bele csütörtökön dél­után Pörbölynél. A személy­autóban négyen is megsé­rültek, ketten súlyosan, ket­ten könnyebben. Sipos La­jos polgármester elmondta, ez az eset is egy jelzés arra, hogy a település szűk főút cája már nem bírja el a nagy forgalmat. Elkerülő útra len­ne szükség. ► 4

Next

/
Oldalképek
Tartalom