Tolnai Népújság, 2018. december (29. évfolyam, 279-302. szám)

2018-12-08 / 285. szám

2 MEGYEI KÖRKÉP 2018. DECEMBER 8., SZOMBAT Ünnepet vitt a könyvtárba mn 0 Deichsler Margit alkotásai csempésznek ün­nepi hangulatot a Solymár Imre Városi Könyvtárba. A napokban megnyitott kiál­lításán a művei között sze­repelnek például szalmából készült karácsonyfadíszek, koszorúk, és ezek mellett csuhémunkák, álomfogók, dekupázs technikával ké­szült alkotások és gobeli­nek is helyet kaptak a hó­nap végéig látható tárlaton. H.E.-M. R. Vacsorával zárták azévet SZEKSZÁRD Megtartotta ha­gyományos évzáró értekezle­tét a Magyar Rákellenes Liga Szekszárdi Alapszervezete. A vacsorával egybekötött ta­lálkozón az alapszervezet tag­jai mellett részt vettek a társ­szervek vezetői, önkormány­zati képviselők és a Kőbányai Alapszervezet néhány tag­ja. Az értekezleten Szikla Jó­zsef elnök ismertette a most véget érő évnek a történé­seit és a következő év terve­it, Jantner Attila pedig néhány tornagyakorlattal meg is moz­gatta a társaságot. H. E. Visszavitték a lopott holmit Lopásról érke­zett bejelentés a rendőrség­re december 6-án 15 óra 45 perckor egy szekszárdi áru­házból. A rendőrök a bejelen­tő által adott személyleírás alapján fél órán belül meg­találták a férfit, aki közben már egy másik áruházból is fizetés nélkül vitt el élelmi­szert. A rendőrök a lopott hol­mit lefoglalták és visszavit­ték a boltokba, a másodiknál meglepetést okozva, hiszen ott nem is észlelték a lopást. A 60 éves szekszárdi férfival szemben pedig eljárást kez­deményeztek, közölte a me­gyei rendőr-főkapitányság sajtóirodája. 1.1. Megkezdődött a vásárlási roham, a kínálat bőséges csak pénz legyen elég... Alig két hét van karácso­nyig, az üzletek tele vannak vásárlókkal. Az ajándékok nézegetése már a tetőfoká­ra ért, a legtöbben ezekben a napokban döntenek ar­ról, hogy kit, mivel lepjenek majd meg. Egy friss felmé­rés szerint az emberek több­sége egy-egy családtagjára átlagban 15-20 ezer forin­tot költ. Mauthner Ilona ilona.mauthner@mediaworks.hu TOLNA MEGYE Vészesen közele­dik a karácsony, aki még nem döntött arról, hogy kinek, mit vásároljon, az számolgatja a napokat, hogy még mennyi ideje van erre. A legtöbb mun­kahelyen már a hónap elején kézhez kapták a munkabérü­ket a dolgozók, sőt, a nyugdí­jasoknál is hamarabb kopog­tatott decemberben a postás, így nincs már mire várni, leg­feljebb a szerencsésebbek szá­míthatnak kisebb-nagyobb pluszjuttatásra, amiből még juthat ajándékokra is. A felmérések szerint, a ma­gyarok közel kétharmadának komoly' anyagi megterhelést jelent az ünnep, ennek ellené­re majdnem minden második ember szeretne legalább 15 ezer forintot költeni szerette­ire, barátaira idén karácsony­kor. A megkérdezettek többsé­ge saját megtakarításból állja a karácsonyi kiadásokat, de a vásárlók közel tizede áruhitelt vagy hitelt (is) vesz fel. Az ad­venti időszakban a nők és a férfiak is jobban szeretnek üz­letben vásárolni, mint online, de ez utóbbi vásárlási forma évről évre egyre népszerűbb. A Piac/Profit felmérése sze­rint, annak ellenére, hogy egy­re több mindent csinálunk on­line, a karácsony mégis mint­ha megmaradt volna még egy picit a régi hangulatában. Ugyanis az emberek jobban Hatalmas a választék ünnepi kellékekből, ajándéknak valókból az üzletekben, áruházakban, vásárokban Fotó: Mártonfai Dénes szeretnek a feldíszített, fény­árban úszó üzletekben vásá­rolni karácsonykor (58 száza­lék) mint online (42 százalék). A vásárlási szokásokkal kapcsolatban a megkérdezet­tek elmondták, fontos számuk­ra (80 százalék), hogy a kará­csonyfán, illetve a lakásban energiatakarékos izzók és ün­nepi fények legyenek. A több­ségnek pedig teljesen mind­egy, hogy mit kap, a lényeg, hogy meglepetés legyen. A felmérésből az is kiderült, hogy mobiltelefon és háztartá­si kisgép (kávéfőző, vasaló, ke­nyérpirító vagy porszívó) való­színűleg közel minden harma­dik, laptop és tv pedig közel minden ötödik háztartásban lesz a fa alatt. A nők 20 szá­zaléka tervezi ezeken túl haj­szárító vagy hajgöndörítő vá­sárlását, tízből egy férfi pedig tabletet, bluetooth hangszórót vagy videojátékot szemelt ki karácsonyra. MEGKÉRDEZTÜK: MENNYI PÉNZT SZÁNNÁK KARÁCSONYRA? MÉSZÁROS MIKLÓS, Szekszárd: - Három fiam és három uno­kám van. Nálunk a karácsony nem az ajándékokról, hanem a szeretetről szól. Ez egy nagyon szép egyházi ünnep. Év közben amikor bárkinek szüksége van egy új ruhára, videóra vagy bár­mire, azt akkor megvesszük. Én általában pénzt szoktam adni az unokáimnak, vegyenek rajta azt, amit ők szeretnének. JONIJOZSEFNE, Bátaszék:- Elképzelésem sok lenne, csak pénzem nincs elég. Két felnőtt fiam van, mind a ket­ten betegek, így az én fizeté­semből hármónkra nem sok ajándék jut. Örülök annak is, ha legalább karácsonyhoz illő étel kerül majd az asztal­ra. Ruhára, cipőre év közben is nagyon kevés jut, de abból kell gazdálkodni amink van. BENCZE ISTVÁN, Tengelic:- Négy unokánk van, a legidő­sebb 21, a legkisebb 14 éves. Ráadásul sorra jönnek a név­napok - István, Ferenc, János és Éva - melyek a családtago­kat érintik. Szóval nálunk az egész december ünnep. Ilyen­kor nem spórolunk az ajándé­kokkal. A héten disznót is vá­gunk, így húst biztosan nem kell venni. Az erdélyi utazás emlékei láthatóak a kiállításon A táj fogta meg Sólya Veronikát DUNASZENTGYÖRGY Sólya Ve­ronika erdélyi utazása során készített képeiből nyílt ki­állítás nemrégiben a duna­­szentgyörgyi református kö­zösségi házban. A kiállítás a Kárpátok vadregényes tája cí­met viseli.- A táj fogott meg igazán - indokolta a választást az alko­tó. Elmondta, hogy a reformá­tus gyülekezet tagjaival ezen a nyáron tettek kirándulást Erdélyben, és a mintegy 2500 kilométer teljesítése során több mint kétezer képet készí­tett. Ezekből ad ízelítőt a tárla­ton, illetve az úti leírásaiból is mellékelt néhányat. Sólya Veronika (középen), Rácz József és felesége Képgaléria: Teol.hu Az utazás során a csoport felkereste Gyimesbükköt és az Ezeréves határt, jártak a Medve-tónál, a Szent Anna-tó­­nál és a Békás-szorosnál, meg­látogatták Drakula várát, illet­ve az állomások között szere­pelt Déva, Kézdivásárhely és Madéfalva is. Az úti célok kö­zül természetesen nem ma­radhatott ki Dunaszentgyörgy testvértelepülése, Gelence sem és a sztánai testvérgyüle­­kezetet is felkeresték. Sólya Veronika kiállítás­megnyitóján Rácz József refor­mátus lelkipásztor és felesége, Ráczné Pető Ildikó szólt a meg­jelentekhez. H. E. Egy tizennyolc éves férfi vesztette életét TOLNA MEGYE Halálos közle­kedési baleset történt decem­ber 6-án késő este, 22 óra 15 perckor a 65-ös számú főút 63-as kilométerszelvénye kö­zelében, Iregszemcse határá­ban. Az ütközés következté­ben a gépkocsivezető mellett ülő 18 éves fiatalember a hely­színen életét veszítette. A má­sik két férfit a mentők kórház­ba szállították. A hátsó ülésen helyet foglaló 19 éves fiatalem­ber olyan súlyosan megsérült, hogy válságos állapotban ke­rült kórházba. A személygépkocsi Ireg­szemcse irányából Siófok felé haladt amikor az autót vezető 21 éves férfi - eddig még tisz­tázatlan okok miatt és körül­mények között - elveszítette uralmát a jármű felett. Az au­tó áttért a menetirány szerin­ti bal oldali sávba, majd az út­padkán sodródva egy fának ütközött. A gépkocsivezetőnél alkal­mazott szonda azt jelezte, hogy alkoholt fogyasztott. Ké­sőbb vér- és vizeletmintát vet­tek a sofőrtől, amelynek ada­tai alapján szakértők állapít­ják meg, hogy a baleset bekö­vetkeztének idején mennyire volt ittas, tájékoztatta lapun­kat Komlósiné Kiss Anett saj­tóreferens. 1.1.

Next

/
Oldalképek
Tartalom