Tolnai Népújság, 2018. augusztus (29. évfolyam, 177-202. szám)

2018-08-04 / 180. szám

2018. AUGUSZTUS 4., SZOMBAT KITEKINTŐ g Változatos a programok kínálata ezen a hétvégén Bukovinai találkozó és Gránit fesztivál A közös főzésen túl színes és érdekes programok várják a látogatókat idén is a mórágyi Gránit fesztiválon Fotó: TN-Archívum Virágos­kertünk királynője, a rózsa TOLNA MEGYE Az én kedvenc vi­rágom, és biztos vagyok ben­ne, hogy világszerte másoké is, a rózsa. A rózsa tökéletes vi­rág a szeretet és a barátság ki­fejezésére, de jól mutat a vázá­ban is, a szobában. Lenyűgöző' illatával, színével elkápráztat­ja azt, aki kapja, akár cserép­ben; akár szálas virágként. Sokan szeretnének rózsa­bokrokat nevelni a hátsó kert­jükben, vagy a házuk előtt, ez nem mindig könnyű feladat. Az ajándékba kapott cserepes rózsák többségét előbb-utóbb kiültetem a kertemben és örömmel konstatáltam, hogy a többségük meg is maradt. A ró­zsa különösebben nem igényes arra, hogy milyen helyre ültet­jük (északi vagy keleti oldal), jól bírja a meleget és az árnyé­kot is. Valójában csak a locsolá­sára kell figyelni. A rózsabok­rok metszése és gondozása na-Kitartással és egy kis gondossággal bárki szép rózsá­kat nevelhet kert­ben, udvaron gyón egyszerű, ha betartjuk a rendszeres gondozási ütemter­vet. Nyáron, a rózsabokroknál el kell végeznünk a talajtaka­­rási munkákat, hogy csökkent­sük a betegségek esélyét Emel­lett, a rózsáknál kevesebb gyo­mot kell irtani, és ha megfele­lő a talajtakarás, kevesebbet is kell öntözni őket. Három­öt centis szerves talajtakaró anyagot kell szórni a rózsabok­rok köré. A rózsaágak lenyesé­­se nagyon fontos, hogy több vi­rágot hozzanak. Vannak olyan rózsafajták, amelyek egész év­ben virágoznak, míg mások csak évente egyszer, júliusban vagy augusztusban. A következő lépés a perme­tezés. A rózsabokor elkaphat valamilyen betegséget vagy rovarfertőzést. Ebben az eset­ben le kell metszenünk a fer­tőzött részt, és slaggal kell lemosnunk a növény töb­bi részét. Ezután a kertésze­ti boltból beszerzett megfelelő gyomirtó szerrel vagy rovar­irtó szerrel permetezzük be a növényt. M. I. SZOMBAT MOZI BÖLCSKE: Gombos Jim és Lukács, a masiniszta (német fantasy ka­landfilm), 16 óra. Férfiak fecs­kében (angol vígjáték), 18 óra. A Hangya és a Darázs (amerikai akciófilm), 20.30. SZEKSZÁRD: A hihetetlen család 2 (amerikai animációs akció-víg­játék), 14.30. Mamma Mia! Sose hagyjuk ABBA (amerikai zenés víg­játék), 17 óra. Escobar (spanyol dráma), 19.30. FALUNAP KAJDACS Sportpálya: focikupa 9-12 óráig. Eredményhirdetés, 12.15. Főzőverseny 10 órától, eredményhirdetés, 14 óra. Ugrá­lóvár a gyerekeknek 13-17 órá­ig. Felnőtt vetélkedő 14-16 órá­ig, eredményhirdetés, 18 óra. Bikagoló 15-17 óráig. Habpar­ti, 17 óra. Gyerek diszkó, 18.30. Kredenc együttes, 20 óra. Kor­da György és Balázs Klári, 21 óra. Retro diszkó Dj. Savanyúval, 22-4 óráig. SZÁRAZD Emléktábla-avatás, 9 óra. Kispályás foci, 9 óra. Kutyás ügyességi bemutató, 9 óra. Roli bo­hóc, 10 óra. Szimborák Együttes, 11 óra. Habparti, 12 óra. Ebéd, 12 óra. Fut a malac, 12 óra. Dezső és zenekara, 13 óra. A Magyar Hon­védség toborzópontja és bemuta­tója 13 órától. Staudt Renáta, 14 óra. Takács Ferenc, 14.45. Zumba Nagy Katával, 15.15. Fellépők 16 órától: Balogh Krisztián (Szipuka), a gyönki Gyöngyvirág Tánccsoport, a varsádi Remény Gyermek Tánc­csoport és az udvari Egymásért Tánccsoport. Margaret Mazsorett és Táncklub, 19 óra. Utána a Re­­gölyi Nyugdíjas Klub nótás műso­ra. Tombolasorsolás, 21 óra. Bál a Pepe Banddel. ELOADAS SZEKSZÁRD Babits Mihály Kultu­rális Központ: A Lomonoszov te­kercs című, atomenergiáról szóló musical a Roszatom Nuclear Kids előadásában, 17 óra. GRÁNIT FESZTIVÁL MÓRÁGY Szotyor (Erdély) - Mórágy - Bajmok (Szerbia) barátságos lab­darúgó-mérkőzések, 8.30. Szóra­koztató programok 10 órától: euro­­bungee, gyerekjátszó, légvár, sza­­maras kocsikázás, arcfestés, au­tószimulátor, Both Zoltán vadállat­befogó kisállat-bemutatója, katonai bemutató és kiállítás, mórágyi ar­chív fotók és filmek vetítése, Arany­fakanál főzőverseny, rali- és drift bemutató. Habparti, 13 óra. Kul­turális műsor, 14 óra. Zalatnay Sa­rolta, 15 óra. Marót Viki és a Nova Kultúr Zenekar, 17 óra. Hagyomá­nyos ételek kóstolója, zenél a Band of Streets utcazenekar, 18 óra. Mo­toros bemutató, 20 óra. Acustic69 koncert, 21 óra. Tűzijáték, 22 óra. BUKOVINAI TALÁLKOZÁSOK BONYHÁD Solymár Imre Váro­si Könyvtár: Bukovinai székelyek Bácskában - a Szabadkai Váro­si Múzeum vándorkiállításának megnyitója, 15.30. Utcai felvonu­lás a Solymár Imre Városi Könyv­tártól, 16 óra. Petőfi Sándor Álta­lános Iskola sportpályája: Színpa­di műsor „Mulatságok Bukoviná­ban" címmel, 17.30. Táncház, ve­zeti Radák János, zenél a Csurgó Zenekar, 21 óra. VASÁRNAP MOZI BÖLCSKE: Gombos Jim és Lukács, a masiniszta (német fantasy ka­landfilm), 16 óra. Férfiak fecs­kében (angol vígjáték), 18 óra. A Hangya és a Darázs (amerikai akciófilm), 20.30. SZEKSZÁRD: A hihetetlen család 2 (amerikai animációs akció-víg­játék), 14.30. Mamma Mia! Sose hagyjuk ABBA (amerikai zenés víg­játék), 17 óra. Escobar (spanyol dráma), 19.30. BUKOVINAI Találkozások - kite­kintő KISDOROG Művelődési Ház: a Csernakeresztúri Hagyományőrző Egyesület és a Dévai Szivárvány Nyugdíjas Klub műsora, 15 óra. HŐGYÉSZ Művelődési Ház: a ro­mániai Florile Bucovinei együttes műsora, 16 óra. KÉTY Kultúrház: ukrajnai együtte­sek műsora, 17 óra. DOMBÓVÁR: Művelődési Ház: a Madéfalvi Ifjúsági Tánccsoport műsora, 17 óra. CIKÓ Kultúrház: a lengyel Podgro­­dzianki énekkar műsora, 17 óra. KÖNYVAJÁNLÓ Az Anjouk Krakkóban Nagy La­jos 1342 és 1382 között uralkodott, a hazai törté­netírás egyetlen vonatkozás­ban nem övezi őt a dicsősé­gesjelzővel: lengyelorszá­gi uralkodásáttekintve. A ki­rály ugyanis 1370-ben el­nyerte Lengyelország trón­ját is. Finoman fogalmazva a lengyelek sem ezt a „ma­gyar” korszakot tartják törté­nelmük fénypontjának. Mind­két történetírás közli, hogy az uralkodó adócsökkentés­ben és más kedvezményben is részesítette a nemességet - csakhogy ezzel úgymond szabad utat engedett a Len­gyelországot anarchiába ta­szító, több évszázados folya­matnak. Bagi Dániel könyve, Az Anjo­uk Krakkóban, látványosan cáfolja ezeket a régről ránk maradt nézeteket. Az MTA doktora, a PTE tanszékveze­tő helyettese már azzal jelen­tős fegyvertényt hajtott vég­re, hogy egyáltalán reflektor­­fényt irányított erre az eddig jobbára elhanyagolt terület­re. „Kijelenthető, hogy nem . adót csökkentett, hanem (...) bevezetett egy újfajta, addig ismeretlen adónemet, mely az adóalanyoktól egyenesen a kincstárba folyt be” - mu­tat rá a szerző. Miképp arra is, hogy Nagy Lajos moderni­zációs politikát folytatott Len­gyelországban. Ám ez a poli­tika nem elhibázott volta, ha­nem „Lajos rövid uralma és az általa kimunkált trónörök­lési modell középtávú sikerte­lensége miatt sem hozott tar­tós eredményeket.” Sz. Á. Bagi Dániel AZ ANJOUK Krakkóban Nagy Lajos uncuíországi uralmának MlfOWIKAJ KÍJUXS11 A hiánypótló történelmi könyv borítólapja Továbbra is marad a hőségriadó TOLNA MEGYE-MAGYAR0RS2ÁG Vasárnap éjfélig meghosszab­bította az ország egész terüle­tére kiadott hőségriasztást az országos tisztifőorvos - kö­zölte az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) egészségügyi államtitkársá­ga pénteken az MTI-vel. Azt írták: a legfrissebb me­teorológiai előrejelzések in­dokolták, hogy a hétfőn ki­adott országos riasztást, amely pénteken éjfélig volt elrendelve, két nappal meg­hosszabbítsák. Az államtit­kárság a döntésről már értesí­tette a megyei kormánymeg­bízottakat. TN Sokba kerül a vádlottnak, hogy drogot fogyasztott és autózni indult Nem először vezetett ilyen állapotban SZEKSZÁRD Bűnösnek mon­dott ki egy 23 éves férfit há­rom rendbeli bódult állapot­ban elkövetett járművezetés vétségében a Szekszárdi Já­rásbíróság, és ezért három­százötven napi tétel pénzbün­tetésre ítélte. Egy napi tétel összegét ezer forintban állapí­tották meg. Ha a vádlott nem. fizetné meg az így kiszabott pénzbüntetést, akkor azt napi tételenként egy nap fogházra keli átváltoztatni. Ezen kívül három évre eltiltották a köz­úti járművek vezetésétől, va­lamint meg kell fizetnie a fér­finak több mint háromszáz­­ezer forint bűnügyi költséget is, tájékoztatott dr. Kovács Il­dikó, a Szekszárdi Törvény­szék sajtóreferense. Fiatal kora ellenére már volt büntetve az alkalmi munkák­ból élő férfi. Drogos vezetés miatt is állt már bíróság előtt. Tavaly március 13-án azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy egy benzinkútnál járó motorral és félig nyitott mo­torháztetővel állította le az au­tóját, amit egy másik kulccsal lezárt, majd gyalogosan távo­zott. A rendőrök a közelben megtalálták, s mivel az alko­holszonda negatív eredményt mutatott, felmerült a kábító­szer használatának gyanúja. Vezetés közben is drogozott. Képünk illusztráció Fotó: Shutterstock Mint a vizsgálatok során kide­rült, a férfi szervezetében am­­fetamin, valamint szintetikus és hagyományos kannabisz bomlástermékek is kimutatha­tóak voltak. Mindez legalább közepes mértékben korlátozta a biztonságos vezetésben. Két nappal később telefo­non értesítette valaki a rend­őröket, hogy egy autós nehe­zen tartja az út vonalvezeté­sét, és egyenetlen sebességgel halad. Ez az autós is ő volt, és ez alkalommal is drogosán ve­zetett. Ugyanez történt június 20-án is, amikor a vádlott el is ismerte, hogy vezetés előtt ká­bítószert fogyasztott. 1.1

Next

/
Oldalképek
Tartalom