Tolnai Népújság, 2018. március (29. évfolyam, 51-75. szám)

2018-03-06 / 55. szám

2018. MÁRCIUS 6., KEDD MEGYEI KÖRKÉP 5 A fóliasátor alatt legalább 18-20 fokos a hőmérséklet, sok helyen már a salátákat is szedni lehet Fotó: Makovics Kornél Sokba került a hideg, ha fűteni kellett a melegházat Már fóliasátor alatt van a dinnyepalánta A mínusz 18-20 fokos hideg megviselte a növényeket a megyében. Hogy mekkora a kár, az majd akkor derül ki, ha már tartós lesz a jó idő és a gyümölcsfákon a rügye­ket már éjszaka sem szorítja a fagy. A hideg a fóliasátra­soknak okozta a legnagyobb gondot. Ezekben a hetekben ugyanis már javában palán­­tázzák a dinnyét, a paprikát és a paradicsomot, de fólia­sátor alatt van az eperpalán­ták egy része is. Mauthner Ilona ilona.mauthner@mediaworks.hu TOLNA MEGYE Szedres, Csám­pa, Bogyiszló, Udvari környé­kén már állnak a fóliasátrak, és bennük javában tevékeny­kednek a gazdálkodók.- Megbirkóztunk a nagy hi­deggel - mondta Bognár Já­nos szedresi dinnyetermelő. - Pont két hete kezdtük el a fó­lia alatt a palántákat kiültetni, ugyanis a naptár szerint ekkor van ennek a munkának itt az ideje, azért, hogy áprilisra már erősek legyenek a dinnyepa­lánták. Pont két hete kezdődött a zord idő is. Bognár János elmondta, hogy még mínusz húsz fokot is mértek a múlt hét közepén. így éjjel-nappal fűtöttek, egymást beosztva tartották a frontot. A sátoron belül még úgynevezett inkubátorokat is felállítottak a palántáknak. A dinnyések egy­mással is tartják a kapcsolatot, mindenki igyekezett megvéde­ni a palántáit, ki fás kazánnal, ki gázpalackokkal fűtötte fel a fóliasátrát. A termelők abban remény­kednek, hogy hamarosan való­ban beköszönt a tavasz és vele a napsütés is. Nemcsak a diny­­nyéket, de sok helyen már a pa­radicsompalántákat, a salátá­kat is nevelik a fóliák alatt. Az eperpalánták fölé is fóliát húz­tak, hogy minél előbb tudjunk majd a hazai eperből vásárol­ni. Az ezzel járó megnöveke­dett költséget a kertészkedők zöme nem is vállalja, hiszen a szieszta kányhák gázpalackos üzemeltetése nem kevés plusz­­költséget ró a termelőkre. Bényi András, a faddi Venyige Szövet­kezet tagja elmondta, ők nem is vállalkoznak fóliázásra, mert olyan sokba kerül a sátor fűté­se - különösen az idén -, hogy nem hozná be a gyümölcs a rá­fordított költséget.- Kár lenne egyelőre bármit is mondani a károkról - mond­ta dr. Vörös Géza agrárszak­mérnök. - Tény, hogy rendkí­vül hideg volt az elmúlt héten, mínusz 18-20 fokot is mértek a megyében, sőt, egy-egy völgy­ben akár ennél is hidegebb le­hetett. A legérzékenyebb álla­potban a kajszibarackfák rü­gyei voltak, mert az enyhe ja­nuár után már javában meg­duzzadtak a rügyek, amikor beköszöntött a február végi fagy. A jövő hét közepén már le­het végezni rügy vizsgálatot, és akkor láthatjuk majd biztosan, okozott-e nagyobb kárt a későn érkezett tél. Rügyvizsgálattal állapítható meg a kár Lelassította a tavaszi munká­kat a fagy. Sok szőlőültetvé­nyen még a metszést sem fe­jezték be. és Szekszárd ha­tárában sok olyan dűlő van, amit autóval most meg sem lehet közelíteni. A szántóföl­di növényeknél talán nem lesz baj, mondta dr. Vörös Géza. A szakember szerint a repce ké­nyes a mínusz tíz foknál hide­gebbre, de ahol hó borította a földeket, ott védve voltak a növények. A csonthéjasok - a dió, a mandula, a szilva, a ba­rackok, a cseresznye, a meggy - rügyei kevésbé fagytűrőek. A vizsgálat úgy zajlik, hogy pengével megvágják a rügyet, s ha az belül fekete vagy söté­ten bámult, akkor erősen ká­rosodott a növény. Ha nem­olyan sötét a színe, akkor van remény arra, hogy a hideg­hullám ellenére nem fagyott meg, és szép lehet a termés. PROGRAMSOROLÓ KEDD MOZI SZEKSZÁRD: Szólíts a neveden (olasz-francia-brazil-amerikai ro­mantikus dráma), 17 óra. A sza­badság ötven árnyalata (amerikai romantikus dráma), 19.30. KIÁLLÍTÁS BONYHÁD Vörösmarty Mihály Mű­velődési Központ: a Koller Márton­ná alkotásaiból nyíló tárlatot Lön­­hárd Ferenc, a Bárka Művészeti Szalon elnöke nyitja meg, közre­működik Ferencz Orsolya (ének) és Nász Krisztián és Nász Valen­tin (gitár), 17 óra. A kiállítást már­cius 27-ig lehet megtekinteni. ELŐADÁS SZEKSZÁRD Művészetek Háza: Jó napot Miklós és Gusztáv úr! Bara­bás Miklós és Gustave Courbet - Reálidealizmus - dr. Aknai Ta­más művészettörténész előadá­sa, 17.30. SZERDA MOZI SZEKSZÁRD: Szólítsd a neveden (olasz-francia-brazil-amerikai ro­mantikus dráma), 17 óra. A sza­badság ötven árnyalata (amerikai romantikus dráma), 19.30. KIÁLLÍTÁS BONYHÁD Solymár Imre Városi Könyvtár: Mártonfai Dénes fotó­­riporter Vidéki foci című kiállítá­sát Móricz-Sabján Simon fotográ­fus, a Pictorial Collective fotográfi­ai egyesület elnöke, 17.30. KONCERT SZEKSZÁRD Művészetek Háza: Népdalok a kornak - irodalmi ku­riózum, amely Arany Jánosnak a nép ajkán tovább élő verseit mu­tatja be. A Hungarian FolkEmbas­­sy előadása, közreműködik Rácz József, a Nemzeti Színház társula­tának Jászai Mari-díjas színművé­sze, 19 óra. Egy kép a Vidéki foci című kiállítás anyagából Fotó: Mártonfai D. TRAFFIPAX 02:0005:00 61-es főút 77. km 07:300930 Oos főút 100. km 08:45-11:45 Bátaszék, Budai u. 86. 09.901100 Oos főút 147, km 09:00-12:00 Paks, Tolnai út 48. 0930-1130 ■ Dombóvár, Köztársaság a 27. 10:00-12:00 6-os főút 93. km 19301290 Szakáty, Fő a 26. 12:30-15:30 56-os főút 5. km 1250-1520 56-os főút 30. km 13:00-15:30 Oos főút 113. km 1330-15:30 Hó0ész,Főa26. 14:00-17:00 Kapospula, Rákóczi u. 52. 16:001730 Zomba, Rákóczi a 56. 16:00-19:00 Szekszárd. Keselyúsi út 20. 16:15-17:15 55ösfőútl20.km 17:0020:00 Oos főút 100. km 19302230 631-os út 2 km 210023:00 Kapospula, Rákóczi u. 52. VERADAS KEDD Decs Faluház 11.00- 14.00 Őcsény Művelődési Ház 15.00- 17.00 SZERDA Tamási Gimnázium 9.30-11.30 Iregszemcse Művelődési Ház 12.30-14.30 Dunaföldvár -85 cm, Paks 52 cm, Dombori 99 cm, Árvízkapu 487 cm, Baja 220 cm. A Sió Palánknál 258 cm. Szabadi Mihályt látták vendégül Gyulajon Alkalom a beszélgetésre GYULAJ Szabadi Mihály, Cso­konai- és Bessenyei-díjas nép­rajzkutatót látták vendégül nemrégiben Gyulajon. Az al­kalomra összegyűlt szépszá­mú érdeklődőt Selmeci Lász­ló polgármester köszöntötte. Mint mondta, fontos, hogy le­gyenek olyan közösségi ese­mények a faluban, amelyek lehetőséget teremtenek a be­szélgetésre. Az író-olvasó ta­lálkozón Szabadi Mihály rész­leteket olvasott fel a könyvei­ből, majd az előadás végén a felmerülő kérdésekre vá­laszolt. A programot Nemes Lászlóné nyugdíjas pedagó­gus szervezte. H. E. Nagy érdeklődés mellett zajlott a találkozó Beküldött kép Most fél áron juthat el a Neoton-koncertre TOLNA MEGYE Szekszárdon ad­nak koncertet a Neoton Famí­lia Sztárjai. Ebből az alkalom­ból a Tolnai Népújság előfize­tőinek kedvezményes jegy­vásárlási lehetőséggel szeret­nénk megköszönni a hűsé­güket. Száz darab belépő áll rendelkezésre, amelyeket öt­ven százalékos engedmény­nyel lehet megvásárolni a Tol­nai Népújság szerkesztőségé­ben, Szekszárdon, a Liszt Fe­renc tér 3. alatt. A jegyvásár­lás részleteiről a 74/511-510- es telefonszámon lehet továb­bi információt beszerezni. A koncertjegy kitűnő aján­dék lehet a közelgő nőnapra a családtagok, a barátok vagy a kolléganők számára. Érde­mes tehát sietni, hiszen csak a készlet erejéig tudjuk bizto­sítani a kedvezményes árú je­gyeket. A magyar ABBA-ként is em­legetett Neoton április 13-án Í9 órától lép fel a Szekszárdi Sportközpontban. Az együt­tes több mint ötven éve gene­rációk kedvence, és máig nagy szeretettel fogadja őket a kö­zönség, bárhol is járjanak az országban. Évtizedek óta tö­retlen sikerüket és népszerű­ségüket jelzi, hogy legkedvel­tebb slágereikből musical is készült, a dalaikat pedig kül­földön is ismerik és szeretik. Csepregi Éva és az egykori Neoton Família tagjai Neoton Sztárjai néven indultak orszá­gos turnéra, hogy számos vá­rosban szórakoztassák a kö­zönséget. A Neoton Sztárjaiként Csep­regi Évát, Baracs János Öcsit, Heatlie Dávidot, Lukács An­dit és Lukács Lacit, valamint Végvári Ádámot láthatják és hallhatják a rajongók. H. E. i

Next

/
Oldalképek
Tartalom