Tolnai Népújság, 2018. február (29. évfolyam, 27-50. szám)

2018-02-16 / 40. szám

2018. FEBRUÁR 16., PÉNTEK KITEKINTŐ g Két előző eset után ismét késsel vágta el a vita fonalát a nő A vádlott felkapta a kést, és markolatig belevágta a szemben álló sértettbe. Az­tán kihúzta belőle, de a vér­ző férfit magára hagyva ha­zautazott. Ihárosi Ibolya ibolya.iharosi@mediaworks.hu SZEKSZÁRD Emberölés bűn­tette miatt emelt vádat a Tol­na Megyei Főügyészség egy 29 éves vásáiusdombói nő el­len, aki jelenleg is előzetes le­tartóztatásban van, tájékoztat­ta lapunkat dr. Kiss Yvette, a Tolna Megyei Főügyészség saj­tószóvivője. A vádlott 2017 nyarán léte­sített alkalmi partnerkapcso­latot az édesanyja korábbi élet­társával, az 57 éves sértettel. A vádlott és a férfi több alka­lommal töltötték együtt az időt Dombóváron, a férfi lakóhe­lyén. Ennek során rendszere­sen fogyasztottak szeszes italt, amelynek hatására közöttük a kisebb tettlegességig is fajuló veszekedések robbantak ki. 2017. október 25-én a vádlott Dombóváron italozott, majd dél­után találkozott a sértettel, aki megkérte, hogy korábbi össze­­veszésük ellenére térjen vissza hozzá. Ezután együtt mentek a sértett házába, ahol délután kö­rülbelül fél 5-ig megittak leg­alább 2,7 liter bort, amelytől mindketten leittasodtak. Eköz­ben a sértett féltékenysége mi­att veszekedés alakult ki közöt­tük, melynek hevében a sértett a konyhában kezébe fogott egy 20 centiméter pengehosszúsá­gú kést, amit aztán letett az asz­talra. A vádlott azonban a kést felkapta, és nagy erővel, lénye­gében a markolatáig belevágta a vele szemben álló sértett bal mellkasfelébe, amelynek követ­keztében a férfinél heveny vér­zés lépett fel. A vádlott a késsel a sértett homlokán is okozott egy kisebb metszett sérülést. Ezután a férfit bekísérte a há­Nem először ragadott kést a vádlott. Képünk illusztráció Fotó: Shutterstock lójába, leültette az ágyra, a kést pedig egy fotelba dobta. A vád­lott a sértettnek nem hívott se­gítséget, hanem saját ruháit ösz­­szeszedve 17.30 körül elment a házból, és 20 órakor vonattal ha­zautazott Vásáros­­dombóra. A sértett 10-20 perccel a mellka­si szúrást követő­en az életét vesz­tette. Holttestét a hajnalban a mun­kából hazatérő, ná­la lakó rokona ta­lálta meg, ő értesítette a men­tőket. A vádlott hazaérve illet­ve másnap reggel a rokonai­nak és a férjének is elmond­ta, hogy megszúrta a sértet­tet, majd a település központjá­ban és az önkormányzat épüle­tének udvarában bujkált az el­fogásáig. Október 26-án dél kö­rül vették őrizetbe. Korábban már két esetben is előfordult, hogy a vádlott a párkap­csolati konfliktu­sai során késsel tá­madt a partnerére. 2010 nyarán szó­váltás közben, it­tas állapotban szin­tén a bal mellkasfe­lén szúrta meg az akkori élet­társát, aki ettől kismértékű tüdősérülést szenvedett. 2016 májusában pedig a házastár­sával szólalkozott össze, akit egy konyhakéssel a jobb csí­pőjén szúrt meg, könnyű sé­rülést okozva neki. A jelen vád tárgyává tett emberölést pedig korábbi felfüggesztett börtön­­büntetésének próbaideje alatt követte el. A vádlottal szem­ben börtönben végrehajtandó szabadságvesztés kiszabását, valamint a közügyektől eltiltá­sát szorgalmazza az ügyészség a Szekszárdi Törvényszéknél. Az ügyészség egyben indít­ványozta az előzetes letartózta­tás fenntartását a bíróság ügy­döntő határozatának kihirdeté­séig, valamint a korábbi felfüg­gesztett szabadságvesztés vég­rehajtásának elrendelését is. A közös italo­zásnak vesze­kedés, tettle­­gesség, majd tragédia lett • a végkifejlete PROGRAMSOROLO PÉNTEK MOZI Bölcske: Szerelem tesztelve (fran­cia-belga vígjáték), 16 óra. Jöjj el napfény! (francia romantikus víg­játék), 18 óra. Valami Amerika 3. (magyar zenés vígjáték), 20.30. Dunaföldvár: A szabadság ötven árnyalata (amerikai romantikus dráma), 19 óra. A fekete párduc (amerikai akciófilm), 21 óra. Szekszárd: Ősember (angol-fran­cia animációs családi film), 15 óra. Valami Amerika 3. (magyar zenés vígjáték), 17 óra. A szabad­ság ötven árnyalata (amerikai ro­mantikus dráma), 19 óra. SZOMBAT Bölcske: Szerelem tesztelve (fran­cia-belga vígjáték), 16 óra. Jöjj el napfény! (francia romantikus víg­játék), 18 óra. Valami Amerika 3. (magyar zenés vígjáték), 20.30. Dunaföldvár: Breki, a békakirály­fi (maláj-amerikai családi animá­ciós film), 15 óra. Valami Ameri­ka (magyar zenés vígjáték), 17 óra. A szabadság ötven árnyalata (amerikai romantikus dráma), 19 óra. A fekete párduc (amerikai ak­ciófilm), 21 óra. Szekszárd: Ősember (angol-fran­cia animációs családi film), 15 óra. Valami Amerika 3. (magyar zenés vígjáték), 17 óra. A szabad­ság ötven árnyalata (amerikai ro­mantikus dráma), 19 óra. FARSANGI JÁTSZÓHÁZ Paks ASE Sportcsarnok: az ASE Szabadidősport Szakosztályá­nak farsangi programja játékok­kal, arcfestéssel, lufihajtogatás­sal, tavaszváró barkácsolással, csúszdával, trambulinnal és te­rápiás kutya bemutatóval 9-12 óráig. TRAFFIPAX 04:00-06:00 65os főút 37. km 1330-1500 65ös főút 4. km 0500-07.00 Várton*, Kossuth u. 50/A 11400-1600 Sknontomya, Ady E. u. 30, 07:30-1030 631-es főút 2 km 14:30-1630 Szedres, Rákóczi u. 77. 0800-1100 ■ 65ősfőútS3.km Í1530-1730 Zomba, Rákóczin, 56. 08:45-1145 ________Pörböly, Bajai u. TL 16:15-17:15 Bátaszék. Budai u. 86. 0900-1200 öunafo«vá?, Paksi u, 90. 1630-1930 Szekszárd, Rákóczi u.110. 10:00-12:00 Szekszárd, Rákóczi u. 126. 17:00-1800 Tamási, Belátó u. 3. 1230-1530 56ösfőútl20. km 11700-2000 60s főút 113. km 13:00-15:30 Nagydorog, Kossuth u. 108. 19:30-22:30 60s főút 113. km 1300-16:00 80S főút 145. km 2000-2200 Pincehely, Kossuth u. 34. VÍZÁLLÁS ■ SKANDINÁV LOTTÓ A Dunán tegnap reggel 7 órakor: Dunaföldvár -19 cm, Paks 130 cm, Dombori 180 cm, Árvízkapu 556 cm, Baja 291 cm. A Sió Palánknál 240 cm. Gépi számsorsolás: 7,10,17,18,28,29.31 Kézi számsorsolás: 4,9,15,18,19.21,35 Nyeremények: Héttalálatos Odb OR Hattalálatos 94 db 221960 R Öttalálatos 3794 db 5500R Negytatatatos 55819 db 1180R Jövő heti várható nyeremény: 145 000 000 Ft BONYHÁDTöbb mint 25 éve visszajár a Tiszaalpári Alkotótáborba Te­­rescsényi Katalin bonyhádi festőművész (balról a második). Az alko­tót elvarázsolta az alföldi táj, a Holt-Tisza és vidéke, vegyes techni­kával készült festményeiből nyílt tárlat a Solymár Imre Városi Könyv­tárban. A falakon sorakozó festményeket február 28-ig az intézmény nyitvatartási idejében lehet megtekinteni. Fotó: Mártonfai Dénes HÉTVÉGI UGYELETEK ÜGYELETEK 2017. FEBRUÁR HÓ 16-ÁN 16 ÓRÁTÓL FEBRUÁR HÓ 19-ÉN REGGEL 8 ÓRÁIG. SZEKSZÁRD: Felnőtt háziorvo­si ügyelet: Vörösmarty u. 5. Tele­fon: 74/318-104. Ellátási terület: Szekszárd, Flare, Szálka, Őcsény, Kölesd, Kistormás, Zomba, Decs, Sárpilis, Kéty, Murga, Felsőnána községek felnőtt lakossága, Me­dina, Sióagárd, Szedres felnőtt és gyermek lakossága. Gyermekor­vosi ügyelet: Szent István tér 18. Telefon: 74/318-104. Ellátási te­rület: Szekszárd, Flare, Szálka, Őcsény, Kölesd, Kistormás, Zom­ba, Decs, Sárpilis, Kéty, Murga, Felsőnána községek gyermek­­lakossága. Fogászati ügyelet (szombaton és vasárnap 8-tól 14 óráig): Szekszárd, Béri Balogh Á. u. 89. (Baka általános iskola) Te­lefon: 74/311-428 BÁTASZÉK: Kossuth u. 54. Tele­fon: 74/318-104. Ellátási terület: Bátaszék, Báta, Alsónyék, Mór­ágy, Pörböly, Alsónána, Várdomb. BONYHÁD: Rendelőintézet, Baj­­csy-Zs. u. 25. Telefon: 74/318- 104. Ezen a telefonszámon hív­hatják a Völgységi Központi Házi­orvosi Ügyeletet Aparhant, Báta­­apáti, Bonyhád, Bonyhádvarasd, Cikó, Grábóc, Győré, Izmény, Ka­­kasd, Kisdorog, Kismányok, Kis­­vejke, Lengyel, Mőcsény, Mucs­­fa, Nagyvejke, Nagymányok, Té­véi, Váralja és Závod lakói. DOMBÓVÁR: A felnőtt ügyelet a kórház bőrgyógyászati osztá­lyán, a gyermekkörzeti ügyelet a kórház gyermekszakrendelési helyiségében. Telefon: 74/462- 385. Ellátási terület: Dombóvár, Attala, Csibrák, Csikóstőttős, Dalmand, Döbrököz, Gyulaj, Já­­gónak, Kapospula, Kaposszek­­cső, Kocsola, Kurd, Lápafő, Nak, Szakos és Várong. HŐGYÉSZ: Kossuth tér 6. (a mentőállomás mellett).'Telefon: 74/488-008. Ellátási terület: Hőgyész, Dúzs, Mucsi, Kalaznó, Szakály, Gyönk, Szakadát, Diós­­berény, Varsád, Szárazd, Udvari, Miszla orvosi körzetei. IREGSZEMCSE: Rákóczi u. 1. Te­lefon: 74/570-028. Ellátási terü­let: Iregszemcse, Nagyszokoly, Magyarkeszi, Felsőnyék orvosi körzetei. PAKS: Tolnai u. 2. (Rendelőin­tézet). Telefon: 75/410-222. El­látási terület: Paks, Németkér, Dunaszentgyörgy, Dunaföld­vár, Bölcske, Madocsa, Gerjen, Nagydorog, Kajdacs, Györköny, Sárszentlőrinc és Tengelic orvo­si körzetei. SIMONTORNYA: Bem u. 39. (a régi óvoda épülete). Telefon: 74/318-104. Ellátási terület: Si­­montornya, Pincehely, Ozora, Für­géd, Tolnanémedi, Nagyszékely, Kisszékely, Belecska, Igar, Mező­­szilas és Pálfa. TAMÁSI: Dózsa Gy. u. 18-22. Te­lefon: 74/570-028. Ellátási terü­let: Tamási, Regöly, Nagykónyi, Értény orvosi körzetei. TOLNA: Garay u. 6. Telefon: 74/440-340. Ellátási terület: Tol­na, Bogyiszló, Mözs, Fadd, Fácán­kert. ÜGYELETES GYÓGYSZERTÁRAK SZEKSZÁRD: Aurélia Gyógyszer­­tár, Csatári u. 3. Tel.: 74/412- 657. BONYHÁD: Aranysas Gyógyszer­­tár, Perczel utca 9. Tel.: 74/451- 832. DOMBÓVÁR: Gesztenyesor Pati­ka, Fő u. 43. Tel.: 74/460-166 DUNAFÖLDVÁR: Amarilisz gyógy­szertár, Rákóczi utca 1. Tel.: 75/541-069. HŐGYÉSZ: Szent Teréz gyógyszer­­tár, Fő utca 16. Tel.: 74/488-218. PAKS: Kristály Patika, Kishegyi u. 52. Tel.: 75/311-620. SIMONTORNYA: Kapinya gyógy­szertár, Templom utca 5. Tel.: 74/486-032. TAMÁSI: Fagyöngy Gyógyszer­­tár, Móricz Zs. Ltp. 8. Tel.: 74/471- 308. TOLNA: Salvia Gyógyszertár, Baj­­csy-Zs. u. 27. Tel.: 74/440-516. LELKISEGÉLY INTERNETES SZOL­GÁLAT: SOS.LELKIPOSTA@GMA­­IL.COM ÁLLATORVOSI ÜGYELETEK HATÓSÁGI ÁLLATORVOSI SZOL­GÁLAT 2017. FEBRUÁR 16-ÁN 14 ÓRÁTÓL FEBRUÁR 19-ÉN 8 ÓRÁIG: Dr. Csépi Gábor Pál Szekszárd, Zápor u. 8. Tel.: 06-30/8546- 056 Dr. Puchner Ildikó Dombó­vár, Bartók B. u. 18. Tel.: 06- 70/4364-702 Ügyeleti időben is kereshető még a Szekszárdi Állatkórház, a Mikes utca 14. alatt, telefon: 30/551- 4653. Dombóváron hívható a PEGI-VET Kft. Kisállat rendelő (Fészek u. 14.): 30/946-9244. Dunaföldváron pedig a Túri Ál­latkórház nyújt 0-24 órás állat­egészségügyi készenléti ügyele­tet, állandóan hívható mobilszá­ma: 30/2096-096.

Next

/
Oldalképek
Tartalom