Tolnai Népújság, 2017. november (28. évfolyam, 255-279. szám)

2017-11-17 / 268. szám

ß MEGYEI KÖRKÉP 2017. NOVEMBER 17., PENTEK Jól áll a vetés, a betakarítás a Tolna megyei földeken TOLNA MEGYE Jól állnak a me­zőgazdasági munkákkal a gaz­dák, az agrárkamara adatai szerint. November közepére si­került a kukorica 99 százalékát betakarítani a 78 ezer hektár­nyi területről. A hektáronkénti átlagtermés országos viszony­latban is kiemelkedő, 8 tonna. Jól állnak az őszi vetésekkel, ta­­lajeló'készítéssel is a gazdálko­dók. Az őszi repce vetése befe­jeződött, idén 13 064 hektáron vetettek ebből a növényből. Aki nagyon korán vetett, annak most attól fájhat a feje, hogy a növény mára túlfejlett, hiszen eddig még nem volt fagy, ami kicsit visszavette volna a növe­kedést. Őszi árpából 9699 hek­táron, búzából pedig 44 700 hektáron vetettek a gazdák. A felsorolt növények közül egye­dül a repce az, melynek a vetés­­területe évről évre nő. Ez össze­függ azzal, hogy a repce ára jól tartja magát. M. I. Tolna megyében közel 300 millió forintot osztottak ki Tizenhat sikeres pályázó Tizenhat Tolna megyei vállal­kozás szerepelt sikeresen a „Mikro-, kis- és középvállal­kozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatá­sa” elnevezésű pályázaton. Rónai Gábor gabor.ronai@mediaworks.hu SZEKSZÁRD Erről számolt be csütörtökön dr. Horváth Kál­mán Tolna megyei kormány­­megbízott és dr. Gonda Ádám, a kormányhivatal társadalom­­biztosítási és foglalkoztatási fő­osztályának osztályvezető-he­lyettese. A bonyhádi és a dom­bóvári járásból 1-1, a tamási és a paksi járásból 3-3, a szekszár­diból pedig 8 vállalkozás pályá­zott sikerrel. A pályázat a vál­lalkozások eszközberuházását támogatta, amelynek feltétele volt a foglalkoztatás-bővítés.- Nem regisztrált munkanél­küliek után 1,5, a hivatal által Dr. Horváth Kálmán (jobbról) és dr. Gonda Ádám a sajtótájékoztatón Fotó: Mártonfai D. kiközvetítettek után 2, közfog­lalkoztatottak után 2,3, hátrá­nyos munkaerőpiaci járásból érkezők után pedig 2,7 millió forintos támogatáshoz lehetett hozzájutni - mondta dr. Hor­váth Kálmán. A kormánymeg­bízott hangsúlyozta, hogy a rendelkezésre álló tízmilliárd forintos keretből Tolnában 297 milliót osztottak ki, ezzel 146 regisztrált álláskeresőt sike­rült tartós munkahelyhez jut­tatni. - Szeretném buzdítani a vállalkozásokat, hogy pályáz­zanak, mert megéri. Figyeljék a kormányhivatal honlapját, és keressenek bennünket, mun­katársaink minden segítséget megadnak ahhoz, hogy sikeres legyen a pályázatuk! - fogal­mazott a kormánymegbízott. A termelői szektorból 9, a szolgáltató szektorból 6, a ke­reskedelmi ágazatból egy vál­lalkozás pályázott sikerrel - összegzett dr. Gonda Ádám. HIRDETÉS Kérje terminálját most a ww.fizetesípo- oldalon, vagy a +36 (1) 555 7415-ös telefonszámon! A tájékoztatás nem teljes körű. POS terminál 72 órán belül! Qí Nincs forgalmi elvárás és telepítési, vagy üzemeltetési díj! O Értéknövelt szolgáltatásainkkal bevételhez is juthat! Béres József és Richter Gedeon élete volt a téma Diákok vetélkedtek a tudomány napján Oklevéllel, könyvekkel jutalmazták a diákokat Beküldött fotó BONYHÁD A Solymár Imre Vá­rosi Könyvtár november 14- én vetélkedő szervezésével ünnepelte meg a Magyar Tu­domány Napját Bonyhádon - tájékoztatta lapunkat Matisz Nóra az intézmény képvisele­tében. A megmérettetés témá­ja a „Magyarok a tudomány szolgálatában”, ezen belül Bé­res József és Richter Gedeon munkássága volt. A szervezők középisko­lás diákok jelentkezését vár­ták, két fős csapatok formájá­ban. A versenyzők a bonyhá­di Arany János Gimnázium1 bői és a Tamási Béri Balogh Ádám Katolikus Gimnázium-, bői érkeztek. Csiki Éva könyv­táros bonyolította le a vetél­kedőt, amelyen végül a követ­kező eredmények születtek: első helyen Kiefaber Vivien és Striz Dorlna (Arany János Gimnázium, Bonyhád), máso­dikon Ács Gábor, és Kókány Kinga (Béri-Balogh Ádám Ka­tolikus Gimnázium, Tamási), harmadikon pedig Nagy Mer­cédesz, valamint Rákóczi Bet­tina (Arany János Gimnázi­um, Bonyhád) végzett. A helyezettek könyvjuta­lomban és oklevélben része­sültek, a résztvevők felkészü­lését pedig emléklappal és édességgel jutalmazta a váro­si könyvtár. TN SWISS Business Day 2017 nováció es Tehetség A svájci cégek legnagyobb budapesti kiállítása 4. Swiss Business Day Várkert Bazár | 2017. november 22. €? swiss-business-day-2017.swisscham.hu II SwisschamHungary2017BusinessDay

Next

/
Oldalképek
Tartalom