Tolnai Népújság, 2017. október (28. évfolyam, 230-254. szám)

2017-10-02 / 230. szám

2017. OKTÓBER 2.; HÉTFŐ KITEKINTŐ g Egy nap 24 órából áll, plusz az éjszaka - Dobstadt János szerint ez kell ahhoz, hogy valaki a munka és család mellett a galamb- és pulite­nyésztésben is sikeres le­gyen. A nagydorogi tenyész­tő - ahogy fogalmazott - mindkét téren elért már mindent, ami elérhető. Vida Tünde szerkesztoseg@tolnainepujsag.hu DOBSTADT Jánosék házánál - beleértve a szüleit is - 70-80 évre visszamenőleg mindig volt puli. Tenyésztésével né­hány évvel ezelőttig nem fog­lalkozott, de a fajtához, amit nagyon hűségesnek, család­­szeretőnek tart, mindig ra­gaszkodott. - Külföldön dol­goztam, galambásztam mondja a teljesen érthető oko­kat, s akkor még nem beszélt arról, hogy több területen ér­dekelt vállalkozó, tevékenyke­dik az atomerőműben, de épí­tőipari munkákat máshol is vé­geznek. Kőműves és ácsbrigád­jaiban húsz és negyven között mozog az alkalmazottak szá­ma. Emellett horgászik, vadá­szik is. Néhány éve mégis úgy döntött, hogy több időt szán a hagyományos magyar fajta, a hungarikumok sorába tartozó pulira. Igyekezett az éltenyész­tőktől ellesni a titkokat, a Hun­gária Puli Klub elnöke, Szabó­­né Iványi Katalin segítségével választotta ki az első egyedet, amivel hamar felhívták ma­gukra a figyelmet, hiszen már fiatalon nagyon ígéretes volt. Jelenleg három szuka és egy kan vesz részt a tenyésztésben. Csak idén négy kölyköt vittek el Angliába, de vannak tőlük származó utódok Franciaor­szágban is. - Jó érzés, ha egy külföldi szaklapban, kiállítá­son az én nevemen született kiskutyákat és az eredménye­iket látom - árulta el. És per­sze arra is büszke, hogy tavaly, Dobstadt Janos, es a mar fiatalon nagyon igeretes Feketedios Ajsa A szerző felvétele A klubban jó szakmai és emberi közösségre talált a tenyésztő tavalyelőtt klubgyőztes volt, 2015-ben Rackaőrző Vidra ne­vű kutyája az Év pulija volt, az­az hivatalosan az ország leg­szebb puliját mondhatja magá­énak. Ugyanebben az évben az Év galambtenyésztője címet is elnyerte. Amerikai óriás pos­tában „utazik”. Mint mesélte, annak idején harmincegy ga­lambot hozott be az országba a vérfrissítés érdekében. Nem­zetközi bíróként is tevékenyke­dik, januárban már harmadíz­ben megy Németországba zsű­rizni, amire - mint elmondta - nem igazán van példa.- Mindent elértem, amit le­hetett a galambokkal és a puli­val is - összegezte. Jó a közösség, baráti a légkör, szeretjük egymást - mondta Dobstadt János a Hungária Puli Klubról, amelynek egyik kiállí­tását minap az ő kezdeménye­zésére szervezték Pakson. Cél­ja ezzel az volt, hogy Pakson, s a megyében is ismerjék meg a fajtát, a tenyésztők pedig vi­gyék el Paks és a szervezők jó hírét. - Ahhoz, hogy egy kutya jól szerepeljen, sokat kell vele foglalkozni, de természete­sen jó adottságok is kellenek, ami viszont a tenyésztésen mú­lik - avatott be Dobstadt Já­nos. - Ránézek és tudom, mi a gond. Úgy válogatom össze a párokat, hogy ezeket elkerül­jem és az utódokat a sztenderd irányába tereljem - részletez­te. - Ehhez érzék is kell. Hiába van valakinek kiváló hegedűje, ha nincs hallása, nem lesz be­lőle jó zenész - érzékeltette a lényeget. Hogy mi motiválja? - Velem született, mindig állat­szerető voltam - fogalmazott. Azt is elárulta, hogy a verseny­­szellem is erős benne. A tenyésztéshez a jo alapanyag mellett PROGRAMSOROK) HÉTFŐ SZEKSZÁRD Lego Ninjago 3D (amerikai-dán animációs csa­ládi film), 15 óra. Wind River - Gyilkos nyomon (angol-ame­­rikai-kanadai thriller), 17 óra. Kingsman: Az aranykor (an­gol-amerikai akció-vígjáték), 19 óra. EGY ÓRA BELŐLÜNK Garay gimnázium, díszterem: az iskola diákjai­nak zene világnapi koncert­je, 17 óra. ORSZÁGOS Könyvtári Napok BONYHÁD Solymár Imre Vá­rosi Könyvtár: baba torna, 9 óra. Hordozós torna, 10 óra. Egész héten kiállítások a tá­rolókban, megbocsátás hete, a könyvtár bemutatása, em­lékszobák megtekintése. DOMBÓVÁR Tinódi Könyvtár: Vizes élőhelyek - rendhagyó természetismeret óra Telegdi Ágnessel, 10 óra. SZEKSZÁRD Tolna Megyei lly­­lyés Gyula Könyvtár: a ven­dég Sándor Anikó, az El Cami­­no-könyvek szerzője, 17 óra. Gyermekkönyvtár: a Mazso­la Könyvtári Babaklub meg­alakulása, az élőszavas me­­sélés fontossága - program Fenyvesiné Szűcs Zsuzsanna és Kovácsné Szabó Lívia vé­dőnőkkel, 9.30. SZEKSZÁRD Művészetek Háza: Művészettörténeti Szabad­­egyetem. Szabadon bocsátó parancs... - Művészet a forra­dalmak korában, 17.30. KEDD MOZI SZEKSZÁRD Lego Ninjago 3D (amerikai-dán animációs csa­ládi film), 15 óra. Wind River - Gyilkos nyomon (angol-ame­­rikai-kanadai thriller), 17 óra. Kingsman: Az aranykor (an­gol-amerikai akció-vígjáték), 19 óra. ORSZÁGOS Könyvtári Napok BONYHÁD Solymár Imre Vá­rosi Könyvtár: Gyermekeink egészsége - felkészülés az őszi-téli időszakra természe­tes úton, 10 óra. Ne váljon áldozattá, 10 óra. Könyvtár­­használati óra, 10.45. NETIn­­fó (IKER 1 tanfolyam), 16 óra. Egész héten kiállítások a tá­rolókban, megbocsátás hete, a könyvtár bemutatása, em­lékszobák megtekintése. SZEKSZÁRD Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár: a legújabb adatbázis bemutatása: Sze­pesi László interjúi, 16.30. Gemenc az árterek világa - Barkuti Balázs filmjének vetí­tése, utána beszélgetés az al­kotóval, 17.30. KIÁLLÍTÁS BONYHÁD Vörösmarty Mihály Művelődési Központ: Sütő Károly, a Bonyhádi Képzőmű­vészeti Kör alkotójának „Vízi­ók” című kiállításának meg­nyitója, 17 óra. Megnyitja Ko­vács Ferenc, Babits- és Pri­ma Díjas festőművész-tanár, a Bonyhádi Képzőművészeti Kör vezetője, közreműködik Víghné Székely Rozália (vers), Szőts Ármin (cselló) és Selel­­jo Alexandra (zongora). TOLNA MAG-Ház: Kreatív ké­peslapok - Juhász Katalin kiállítását Tuzy Ibolya, a Ma­gyar Origami Kör tagja nyitja meg, közreműködnek a Fusz János Zeneiskola növendé­kei, 17 óra. VERADAS HÉTFŐ Szekszárd, Véradó állomás 8.00- 17.00 KEDD Dombóvár, kórházi véradó 8.00- 14.00 SZERDA Pusztahencse, művelődési ház 13.00-15.30 CSÜTÖRTÖK Dombóvár, Kórházi véradó 8.00- 14.00 PÉNTEK Szekszárd, Véradó állomás 8.00- 15.00 VÍZÁLLÁS I A Dunán tegnap reggel 7 órakor: 1 Dunaföldvár-37 cm, Paks 116 cm, Dombori 157 cm, Árvízkapu 527 cm, Baja 256 cm. A Sió Palánknál 181 cm. Népmesés programot rendezett idén is a kulturális központ A kismadár esete a büszke kóréval TOLNA A kismadár szere­tett volna összebarátkozni a büszke kóróval, de az nem állt vele szóba. Ám a madár­ka nem omlott össze, nem ad­ta fel, és - bár másoktól is egy csomó elutasítást kapott -, addig-addig szervezkedett, míg végül csak-csak jóba let­tek a kóróval. Nagyjából erről szól A kismadár és a kóró cí­mű mese, amelyet a budapes­ti Magyar Népmese Színház adott elő csütörtökön délelőtt Tolnán, a lovardában. Az interaktív produkció a magyar népmese napja al­kalmából zajlott, amely Be­nedek Elek szeptember 30-i A Magyar Népmese Színház előadása nagy sikert aratott a gyerekek körében Fotó: Józsa Jácint születésnapjához kötődik. Kiss-Kurz Evelin, a Tolnai Kulturális Központ és Könyv­tár vezetője elmondta: intéz­ményük évek óta megrendezi a népmesés programot szep­tember végén. Idén a színielőadás után a kulturális központ udvarán a paksi Ökocsiga Játszóház népi játszóterén és egyéb, a kulturális központ által biz­tosított színes program által érezhette jól magát a mintegy háromszáz, a tolnai Wosins­­ky, Széchenyi és Szent Mór is­kolából, illetve a Gesztenyés­kert és a Selyem óvodából ér­kezett kisgyerek. S. K. í TRAFFIPAX í 03:00-05:00 M6 bal 108. km 04:15-06:15 SSös fost 120i tan 08:00-10:00 M6 bal 111 km 0900-1200 6os főút 93. km 09:30-1130 Dunaföldvár, Paksi u. 92. 09:30-1130 M6 jobb 153, km 09:30-1130 61-es főút 7L km 1000-1300 Szekszárd, Rákóczi u. 126. 12:30-14:30 6os főút 90. km 13:00-1500 __________61-es tout 84. km 13:30-15:30 M6 jobb 164. km 1330-1530 _____ 60s főút 113. km 1400-17:00 6-os főút 132. km 1500-1700 M6jofabllM.kin 15:30-1700 60s főút 133. km 16:30-18:30 _____55ös főút 120. km 16:30-18:00 Dombóvár, Köztársaság u. 27. 1700-2000 j_______60s főút 100. km 17:30-18:30 60s főút 147. km 20:30-2230 M6 jobb 134. km 21:00-23:00 Szekszárd, Tartsay u. 2.

Next

/
Oldalképek
Tartalom